На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
63
Т13


    Таврійський науковий вісник [Текст] : зб. наук. праць / М-во аграр. політики Укр., УААН, Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т" ; ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон : Айлант, 1996 - .
   Вип.53. - 2007. - 456 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 15.00 грн
Параллельные издания: Таврійський науковий вісник : Зб. наук. праць / М-во аграр. політики Укр., УААН, Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т" ; ред. В. О. Ушкаренко (з 1-74 вип.), В. В. Базалій (з75-...) ; ред. В. О. Ушкаренко (з 1-74 вип.), В. В. Базалій (з75-...). - Херсон : Айлант, 1996. - 3 эл. опт. диск (CD-ROM) (Шифр 9-03_cd/Т13-610458)
    Содержание:
Ушкаренко, В. О. Вплив попередників і добрив на врожайність і якісні показники зерна озимої пшениці в умовах зрошення / В. О. Ушкаренко, В. П. Сілецький, К. В. Петрова. - С .3-10
Ушкаренко, В. О. Економічна ефективність вирощування посівних томатів у зрошуваних умовах півдня України / В. О. Ушкаренко, Д. В. Пуценко. - С .10-15
Орлюк, А. П. Ефективність індивідуальних добрив за морфометричними ознаками й ознаками продуктивності озимої м’якої пшениці / А. П. Орлюк, Л. О. Усик. - С .15-26
Дзюбецький, Б. В. Скоростиглі гібриди як фактор енерго-і ресурсозбереження у виробництві зерна кукурудзи / Б. В. Дзюбецький [и др.]. - С .27-36
Другие авторы: Рибка В.С., Черчель В.Ю., Ляшенко Н.О.
Петренкова, В. П. Донорські властивості ліній соняшнику за стійкістю до фомопсису / В. П. Петренкова, В. П. Коломацька, І. Ю. Боровська. - С .36-40
Лавриненко, Ю. О. Оцінка комбінаційної здатності ліній кукурудзи, отриманих з гібридів, створених за участю контрастних за тривалістю вегетаційного періоду батьківських форм / Ю. О. Лавриненко, О. О. Нетреба. - С .40-47
Коковіхін, С. В. Водоспоживання кормових культур при вирощуванні трьох урожаїв за рік в умовах зрошення степової зони / С. В. Коковіхін, М. Г. Гусєв. - С .47-53
Грабовський, М. Б. Оцінка селекційного матеріалу, спорідненого з плазмою лакауне, за холодостійкістю та комбінаційною здатністю / М. Б. Грабовський, Т. О. Грабовська, О. М. Гаркава. - С .53-60
Бугаєва, І. П. Вплив засобів захисту рослин на врожай та якість картоплі в зрошуваних умовах півдня України / І. П. Бугаєва, Г. С. Балашова. - С .60-64
Токар, І. В. Успадкування терморезистентності у соняшнику в гібридах F1 / І. В. Токар, В. Я. Юрєва. - С .64-68
Фролов, В. В. Новий середньостиглий сорт дині Насолода / В. В. Фролов, Н. О. Єлисєєва. - С .68-72
Хареба, В. В. Особливості насінництва цибулі ріпчастої сорту Ялтинський Місцевий / В. В. Хареба, А. О. Мазуркевич. - С .72-78
Холодняк, О. Г. Створення вихідного матеріалу для селекції огірка на півдні України / О. Г. Холодняк. - С .79-82
Шабля, О. С. Факторний аналіз ефективності виробництва продовольчих баштанних культур / О. С. Шабля [и др.]. - С .82-90
Другие авторы: Шипукова Н.Л., Книш В.В., Бубляс В.О.
Бритік, О. А. Новий гібрид кавуна ранок F1 / О. А. Бритік. - С .90-94
Андрійченко, Л. В. Продуктивність ярої пшениці залежно від способів сівби в покривній культурі з еспарцетом / Л. В. Андрійченко. - С .94-98
Марущак, Г. М. Вплив мікродобрив на фотосинтетичну діяльність рослин рису / Г. М. Марущак. - С .98-103
Павлівський, Я. М. Вплив елементів технології вирощування на вміст азоту в зерні і соломі чини посівної в зрошуваних умовах півдня України / Я. М. Павлівський. - С .103-107
Вовченко, Б. О. Технологічні умови приготування та використання вологих кормових сумішей / Б. О. Вовченко [и др.]. - С .108-118
Другие авторы: Пентилюк С.І., Пентилюк Р.С., Деменська Н.М., Свистула М.М.
Радченко, Н. П. Продуктивність та відтворювальні якості корів бурої молочної породи / Н. П. Радченко, Ю. І. Скляренко, Н. О. Дорошенко. - С .118-122
Церенюк, О. М. Комбінаційна здатність основних родин уельської породи свиней / О. М. Церенюк. - С .122-134
Лихач, В. Я. Морфологічний склад туш молодняку свиней спеціалізованих м’ясних генотипів / В. Я. Лихач. - С .134-138
Луговий, С. І. Асканійський м’ясний тип свиней- проблеми та перспективи / С. І. Луговий, В. В. Леонтьєв. - С .138-141
Коваль, О. А. Порівняльне вивчення відгодівельних якостей свиней різних поєднань / О. А. Коваль, І. О. Соколовська. - С .141-145
Соловйов, А. І. Уподобання споживачів хлібобулочних виробів / А. І. Соловйов, Т. В. Федорова. - С .145-152
Заруба, К. В. Вовнова продуктивність та характеристика рун овець таврійського типу / К. В. Заруба. - С .152-157
Баркарь, Є. В. Критерії оцінки інтенсивності росту свиней великої білої породи / Є. В. Баркарь. - С .157-161
Філонов, Р. О. Взаємозв’язок між показниками крові і м’ясними якостями у підсвинків великої білої породи / Р. О. Філонов. - С .161-165
Черненко, А. В. Гістологічна будова м’язової тканини свиней / А. В. Черненко, М.С Козій. - С .166-169
Топчій, Л. І. Препотентність кнурів-плідників асканійського типу української м’ясної породи свиней / Л. І. Топчій. - С .170-176
Воловик, М. Є. Гетерозисний ефект різних генотипів свиней / М. Є. Воловик. - С .176-181
Кривонос, Ю. О. Вплив спадковості північноамериканської селекції на прояв ознак росту та розвитку телиць української бурої молочної породи / Ю. О. Кривонос. - С .181-185
Шерман, І. М. Живлення і ріст стерляді у зв’язку з вирощуванням рибопосадкового матеріалу / І. М. Шерман, В. О. Ігнатов. - С .186-191
Оліфіренко, В. В. Паразитофауна риб Бузького лиману у зв’язку з днопоглиблюваними роботами / В. В. Оліфіренко, П. С. Кутіщев. - С .191-196
Краснощок, Г. П. Фітопланктон рибницьких ставів виробничо-експериментального Дніпровського осетрового заводу / Г. П. Краснощок [и др.]. - С .197-201
Другие авторы: Орленко А.М., Шевченко В.Ю., Алхімова Ю.М.
Шерман, І. М. Морфометричні параметри плідників веслоносу і перспективи стимуляції відтворної системи препаратом "суфагон" / І. М. Шерман, В. О. Корнієнко. - С .201-205
Морозов, В. В. Застосування кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах / В. В. Морозов, В. В. Колесніков, Р. О. Бабушкіна. - С .206-209
Нетіс, І. Т. Водний режим грунту на посівах озимої пшениці в південному Степу України / І. Т. Нетіс. - С .209-219
Задорожний, А. І. Дослідження впливу атмосферних опадів на розвиток підтоплення в Херсонській області / А. І. Задорожний, М. М. Волошин. - С .220-228
Колесніков, В. В. Визначення коефіцієнта конвективної дифузії у польових умовах / В. В. Колесніков, К. С. Лисогоров, К. В. Колеснікова. - С .228-235
Савіна, Г. Г. Форми кластерного співробітництва / Г. Г. Савіна, Л. І. Бойко. - С .236-239
Губа, М. І. Перспективи розвитку м’ясної галузі України в системі світового господарства / М. І. Губа, Ю.Є Кирилов, А. О. Боліла. - С .239-250
Зінчук, Т. О. Проблеми формування сучасної євроінтеграційної моделі в аграрному секторі України / Т. О. Зінчук. - С .250-259
Гончаренко, І. В. Територіальні організація населення та розвиток сільських територій / І. В. Гончаренко. - С .260-265
Бондар, Т. В. Шляхи оздоровлення демографічної ситуації на селі / Т. В. Бондар. - С .265-270
Сілецька, Н. В. Державне регулювання та фінансово-економічне забезпечення розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу регіону / Н. В. Сілецька, В. В. Крестьянінова. - С .270-278
Бурковський, І. Д. Вибір та використання технічних засобів з урахуванням забезпечення охорони навколишнього середовища / І. Д. Бурковський. - С .278-281
Зорін, Г. Г. Удосконалення економічних відносин спеціалізованих господарств у ринкових умовах / Г. Г. Зорін. - С .281-287
Петровська, Т. М. Методика розрахунку собівартості продукції вівчарства / Т. М. Петровська. - С .287-290
Коваленко, О. Ю. Управлінський світогляд використання природно-заповідних територій і об’єктів / О. Ю. Коваленко. - С .290-298
Ключник, А. В. Роль соціальної сфери у підвищенні ефективності використання сільських трудових ресурсів / А. В. Ключник. - С .298-306
Дєбров, В. В. Сучасний стан та шляхи збільшення виробництва продукції рослинництва фермерськими господарствами Херсонської області / В. В. Дєбров, С. М. Торська. - С .307-314
Соловйов, І. О. Формування та функціонування регіональної системи агромаркетингу / І. О. Соловйов. - С .314-321
Писаренко, В. В. Тенденції зміни організаційної структури агробізнесу країн з ринковою економікою та формування моделі подальшого розвитку аграрного сектора України / В. В. Писаренко, А. П. Дорошенко. - С .321-324
Каткова, Н. В. Використання методології BSC в механізмі підвищення ефективності діяльності олійних підприємств / Н. В. Каткова. - С .325-331
Ковальов, В. В. Теоретичні засади управління інвестиційною діяльністю / В. В. Ковальов. - С .331-335
Мельничук, Н. Г. Аналіз стану та стратегія розвитку підприємств різних організаційно-правових форм господарювання / Н. Г. Мельничук. - С .335-344
Бойчук, І. В. Забезпечення розвитку промислових підприємств на засадах маркетингового стратегічного аналізу / І. В. Бойчук. - С .345-351
Миронов, В. В. Охорона і використання земельних ресурсів у південному регіоні / В. В. Миронов. - С .352-355
Лук’янова, С. А. Формування системи стимулювання в організації / С. А. Лук’янова. - С .356-363
Федорова, Я. Б. Стратегічний аудит страхових організацій- нова парадигма інтеграції контролю та стратегічного менеджменту / Я. Б. Федорова. - С .363-371
Гришаєва, Ю. Г. Теоретичний аспект інвестицій / Ю. Г. Гришаєва. - С .371-379
Власенко, О. П. Класифікація трансакційних витрат підприємства / О. П. Власенко. - С .380-385
Лісняк, А. Є. Необхідність оновлення основних засобів підприємств продуктового підкомплексу Тернопільської області / А. Є. Лісняк. - С .385-390
Сальдо, В. В. Стан та основні тенденції розвитку економічного потенціалу Херсона / В. В. Сальдо. - С .390-397
Ковальчук, В. П. Імітаційне моделювання гідрофізичних властивостей грунтів при використанні агромеліоративних заходів / В. П. Ковальчук, С. С. Коломієць. - С .397-405
Крініцин, В. В. Схема контролю знань на основі автоматизованого тестування / В. В. Крініцин, Є. К. Міхеєв. - С .405-411
Пляшкевич, О. М. Методологія моделювання та прогнозування за допомогою електронних таблиць / О. М. Пляшкевич. - С .411-418
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Кл.слова (ненормированные):
ЗЕМЛЕРОБСТВО -- РОСЛИННИЦТВО -- ОВОЧІВНИЦТВО -- БАШТАННИЦТВО -- ТВАРИННИЦТВО -- КОРМОВИРОБНИЦТВО -- ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПЕРЕРОБКА -- ІХТІОЛОГІЯ -- АКВАКУЛЬТУРА -- МЕЛІОРАЦІЯ і родючість грунтів -- РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА АПК -- РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ -- ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ -- ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА -- ПІДПРИЄМНИЦТВО -- МЕНЕДЖМЕНТ -- МАРКЕТИНГ -- ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК -- ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Аннотация: У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань розвитку агропромислового комплексу.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В. О. \ред.\; Ляшенко, Н. О.; Бубляс, В. О.; Деменська, Н. М.; Свистула, М. М.; Алхімова, Ю. М.; М-во аграр. політики Укр., УААН, Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"
Экземпляры всего: 3
ДБВ (3)
Свободны: ДБВ (3)
Найти похожие


2.
631.431.1
К 56


    Ковальчук, В. П.
    Імітаційне моделювання гідрофізичних властивостей грунтів при використанні агромеліоративних заходів [Текст] / В. П. Ковальчук, С. С. Коломієць // Таврійський науковий вісник / М-во аграр. політики Укр. Укр. акад. аграр. наук. Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"; . - Херсон : Айлант , 2007. - Вип.53. - С. 397-405
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Грунти--властивості--фізичні, механічні--щільність
   Меліорація с-г--зрошення (іригація)--щільність грунтів

Аннотация: Запропоновано проводити імітаційне моделювання для оцінки зміни водного режиму меліорованих грунтів при зміні їх гідрофізичних властивостей, що важливо при застосуванні агромеліоративних заходів. Пропонується через щільність грунту в розрахункових горизонтах визначити необхідність проведення в часі агромеліоративних заходів, спрямованих на підвищення водопроникності ілювіального горизонту.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко В.О. \ред.\; Коломієць, С.С.; М-во аграр. політики Укр. Укр. акад. аграр. наук. Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (02.11.2007г. (1 экз.) - Б.ц.) - свободны 1

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017