На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЄФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРИЗАЦІЇ МІКРООРГАНІЗМАМИ РІЗНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ НАСІННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НУТУ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
Н 34


    Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст] : зб. наук. праць / Мін-во аграрної політики України, Луганський національний аграрний університет ; [ред. кол. В. Г. Ткаченко [та ін.]] . - Луганськ : "Елтон-2".
   №12. - 2010. - 376 с. : рис., табл. - (Серія "Сільськогосподарські науки" / ред. І. В. Кірпічєв). - 36.00 грн.
    Содержание:
Абдурашитов, С. Ф. Ефєктивність нових асоціацій арбускулярно-мікоризних грибів з рослинами сої 3 / С. Ф. Абдурашитов, С. В. Дідович, В. В. Волкогон. - С .9-12
Каліберденко, О. В. Здатність нових штампів мікроорганізмів-антагоністів фітопатогенів Bacilius sp. 01-1 та 15001 до приживлення в ризосфері пшениці ярої / О. В. Каліберденко. - С .80-83
Жамал, А. Изучение технологии производства биопрепаратов на основе активных веществ грибов / А. Жамал. - С .13-18
Жамал, Алахмад. Патогенная микрофлора кормов при хранении / Алахмад. Жамал [и др.]. - С .19-24
Другие авторы: Гелюх В. Н., Денисенко А. И., Старченко С.В.
Алексєєнко, Н. В. Оздоровлення рослин нуту шляхом інокуляції насіння бактеріями-антогоністами фітопатогенів / Н. В. Алексєєнко, Т. М. Мельничук, І. О. Каменєва. - С .25-28
Барановський, О. В. Вплив щільності рослин на продуктивність зернового сорго гібріду прайм в умовах Луганської області / О. В. Барановський. - С .29-33
Барановський, О. В. Ефективність допосівного внесення азотних добрив під зернове сорго 3 / О. В. Барановський [и др.]. - С .34-38
Другие авторы: Токаренко В. М., Тимошин М. М., Трофименко М.М., Вечеров В.І., Кузьменко О.М., Шумська Г.М.
Барановський, О. В. Продуктивність зернового сорго ультра-ранньостиглого гібріду прайм в залежності від допосівного внесення азотних добрив / О. В. Барановський [и др.]. - С .39-42
Другие авторы: Трофименко М. М., Вечеров В. І., Кузьменко О.М., Шумська Г.М.
Белоліпський, В. О. Оцінка ерозії грунтів та агротехничних заходів на посівах озимини / В. О. Белоліпський [и др.]. - С .43-48
Другие авторы: Носовська Т. А., Денисенко А. І., Рибіна В.М.
Белоліпський, В. О. Особливості перерозподілу стоку на водозборах та засоби агромеліорації / В. О. Белоліпський, В. І. Тарасов, М. М. Полулях. - С .49-56
Гелюх, В. Н. Изучение гриба Trichoderma viridae Perts. для контроля биологическим методом патогенов Alternaria SP / В. Н. Гелюх [и др.]. - С .57-60
Другие авторы: Жамал Алахмад., Старченко С. В., Денисенко Е.Г., Стрельцова Р.Г.
Денисенко, А. И. Выращивание моркови сорта шантане на биогумусе / А. И. Денисенко [и др.]. - С .61-65
Другие авторы: Каспари В. М., Давыдов С. И., Рогозян Е.В.
Дідович, С. В. Єфективність бактеризації мікроорганізмами різної функціональної дії насіння при вирощуванні нуту / С. В. Дідович [и др.]. - С .66-69
Другие авторы: Ключенко В. В., Абдурашитов С. Ф., Плохенко Д.В., Проонін В.А.
Дранищев, Н. И. Особенности роста и развития растений зернового сорго в условиях Восточной части Северной степи Украины / Н. И. Дранищев, А. В. Барановский, В. Е. Стотченко. - С .70-72
Ісаєва, Р. Я. Флора крейдяних відслонець Знам’янського яру-ботанічної пам’ятки природи / Р. Я. Ісаєва [и др.]. - С .73-75
Другие авторы: Косогова Т. М., Швечикова А. П., Татолі І.О.
Кабан, В. М. Вплив строків сівби та інкрустації насіння на рівень врожайності гібрідного насіння соняшнику / В. М. Кабан, І. В. Скворцов. - С .76-79
Капустін, С. І. Ефективність елементів сортової агротехніки нових простих гібрідів кукурудзи / С. І. Капустін [и др.]. - С .84-89
Другие авторы: Ковтун М. В., Азіз Б., Хромяк В.М., Суслов О.О.
Капустін, С. І. Вплив мінеральних добрив на урожайні показники нових простих гібрідів кукурудзи / С. І. Капустін [и др.]. - С .90-95
Другие авторы: Ковтун М. В., Капустін А. С., Шепітько О.М., Трофименко М.М., Вечеров В.І., Капустіна Т.С., Шумская Г.М.
Карпенко, О. О. Інокуляція насіння-шлях доекологізації технології вирощування / О. О. Карпенко, А. М. Краєвський, О. А. Суслов. - С .96-98
Кирпичев, И. В. Эффективность выращивания чеснока из воздушных луковичек беспересадочным способом / И. В. Кирпичев, В. А. Коваленко. - С .99-104
Ковтун, Н. В. Изучение влияния предшественников, сроков сева и норм высева на урожайность сортов озимой пшеницы / Н. В. Ковтун [и др.]. - С .105-108
Другие авторы: Хромяк В. М., Шепитько Е. Н., Капустин С.И., Коваленко В.А.
Козаченко, М. Р. Успадкування ознак в F1 гібрідів між формами ячменю ярого з різним вмістом амілопектину в крохмалі / М. Р. Козаченко [и др.]. - С .109-115
Другие авторы: Наумов О. Г., Васько Н. І., Тимчук С.М., Діденко С.Ю.
Конопля, М. І. Поширення, морфобіологічні особливоссті та контролювання забур’яненості латуком татарським агрофітоценозів у Півничному степу України / М. І. Конопля, Н. О. Мельник. - С .116-119
Косогова, Т. М. Світло як екологічний чинник росту та розвитку культурних рослин / Т. М. Косогова, І. В. Галюта. - С .120-123
Косогола, Т. М. Світло як екологічний чинник росту та розвитку культурних рослин / Т. М. Косогола, І. В. Галюта. - С .120-123
Крижко, А. В. Морфологічні, фізіолого-біохімічні та ентомопатогенні характеристики перспективних штамів Bacililus thuringiensis / А. В. Крижко, Л. М. Кузнєцова. - С .124-127
Курдюкова, О. М. Рівень забур’яненості та кормова якість рослин лучних угруповань північного Степу України / О. М. Курдюкова, С. С. Домбровська. - С .128-130
Курдюкова, О. М. Формування бур’янистого покриву згарищ полезахисних лісонасаджень Донбасу / О. М. Курдюкова, М. А. Сич. - С .131-133
Лоай, Сахиб Ради Альрмашди. Выращивание сеянцев фундука с применением минеральных удобрений / Сахиб Ради Альрмашди Лоай. - С .134-135
Мацай, Н. Ю. Насіннєва продуктивність деякіх бур’янів у сегетальних фітоценозах північного Степу України / Н. Ю. Мацай. - С .136-138
Митрошкин, А. Н. Эффективность короткоротационных севооборотов в условиях Донбасса / А. Н. Митрошкин, Н. Н. Тимошин, С. Н. Тимошин. - С .139-142
Нестеренко, С. Н. Влияние основной обработки почвы и удобрений на урожайность гороха / С. Н. Нестеренко [и др.]. - С .143-146
Другие авторы: Чижова М. С., Рыбина В. Н., Коршикова Е.В., Ольшанская Е.С.
Пархоменко, О. Л. Використання штамів Bacillius thuringiensis для контролю чисельності Liriomiza cicerina Rd. / О. Л. Пархоменко [и др.]. - С .147-149
Другие авторы: Дідович С. В., Пархоменко Т. Ю., Лісовий М.М.
Полякова, Н. Н. Инновационные технологии, как фактор ресурсосбережения и решения экологических проблем в растениеводстве Луганской области / Н. Н. Полякова. - С .150-153
Попытченко, Л. М. Анализ погодно-климатических условий выращивания зернового сорго в Донбассе / Л. М. Попытченко. - С .154-156
Решетняк, М. В. Агротехнічні та хімічні засоби з бур’янами у підзимовому посіві соняшнику / М. В. Решетняк, М. І. Драніщев, О. Л. Павлов. - С .157-159
Решетняк, Н. В. К вопросу об оптимизации условий выращивания подсолнечника / Н. В. Решетняк, Н. И. Дранищев, А. Л. Павлов. - С .160-162
Савкин, Н. Л. Изучение селекционного материала мягкой озимой пшеницы при предварительном испытании в Степи Украины / Н. Л. Савкин [и др.]. - С .163-166
Другие авторы: Кочетков В. С., Ковтун Н. В., Капустин С.И., Шелихов П.В., Маруха Н.Н., Федоренко Е.М.
Скокова, Г. И. Влияние бактериальной вытяжки из биогумуса на посевные качества семян лука репчатого / Г. И. Скокова, Т. В. Логачева. - С .167-170
Соколовська, І. М. Бур’яни в посівах харчової кукурудзи / І. М. Соколовська, І. Л. Дейнеко. - С .171-174
Тарасов, В. І. Протиерозійна лісомеліорація схилових земель / В. І. Тарасов. - С .175-180
Тихонова, А. В. Вплив біогумусу та мінеральних добрив на врожайність та якість капусти білоголової сорту " Іюньська " / А. В. Тихонова, А. И. Денисенко. - С .181-183
Токаренко, В. Н. Продуктивность ярового ячменя при повреждении всходов морозами / В. Н. Токаренко, А. Н. Калюжный, Е. А. Демидова. - С .184-187
Токаренко, В. Н. Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от времени возобновления весенней вегетации / В. Н. Токаренко [и др.]. - С .188-191
Другие авторы: Соколова Н. А., Мартынова Г. О., Калегина С.Р.
Торба, С. А. Культура фундука в лесомелиоративных насаждениях Луганской области / С. А. Торба. - С .192-194
Торба, С. А. Омолаживание фундука / С. А. Торба, Сахиб Ради Альрмашди Лоай. - С .195-198
Торба, А. И. Зимостойкость украинских сортов фундука в Луганской области / А. И. Торба [и др.]. - С .199-201
Другие авторы: Чепиженко О. И., Кравец А. Л., Скворцов И.В., Зятьков Л.Л.
Трофименко, М. М. Моніторінг хлорорганічних пестицидів в грунтах Луганської області / М. М. Трофименко [и др.]. - С .202-206
Другие авторы: Вечеров В. І., Наливайко К. М., Тішакова Г.І.
Трофименко, М. М. Токсикологічний моніторінг грунтів території впливу Луганської ДТЕС / М. М. Трофименко [и др.]. - С .207-214
Другие авторы: Вечеров В. І., Кузьменко О. М., Шумська Г.М.
Усатенко, Ю. І. Результати багаторичних досліджень з вмвчення строків сівби озимої пшениці у Луганській області / Ю. І. Усатенко [и др.]. - С .215-217
Другие авторы: Дубовий О. І., Наливайко В. В., Єрьоменко О.В., Токаренко В.М.
Хромяк, В. М. Анализ состояния и перспектив выращивания сои на Луганщине / В. М. Хромяк [и др.]. - С .218-222
Другие авторы: Ковтун Н. В., Шепитько Е. Н., Капустин С.И.
Адмін, О. Є. Вдосконалення методів формування технологічних груп корів високопродуктивного стада / О. Є. Адмін, Н. Л. Балагурська. - С .223-226
Берестова, Л. Є. Продуктивні властивості свиноматок в залежності від рівня марганцю і цинку у раціоні / Л. Є. Берестова. - С .227-229
Бєлогурова, В. І. Ріст і розвиток ягнят різних порід овець в залежності від молочної продуктивності вівцематок / В. І. Бєлогурова, В. Г. Сметанкіна, І. О. Ладиш. - С .230-233
Вакуленко, Ю. О. Вплив різних типів годівлі на молочну продуктивність та відтворну здатність корів при безприв’язному утриманні / Ю. О. Вакуленко, Г. І. Онопріч, Г. І. Котова. - С .234-236
Василевский, Н. В. Влияние способа скармливания рациона на видимую переваримость питательных веществ у коров / Н. В. Василевский [и др.]. - С .237-240
Другие авторы: Цюпко В. В., Елецкая Т. А., Польщикова И.Л., Шишленко Л.Ф., Уманцев К.Ю., Гребень Л.Г.
Волгіна, Н. В. Селекційні ознаки коней чистокровної верхової породи різного типу конституції / Н. В. Волгіна, Д. А. Волков. - С .241-244
Ганчев, М. М. Ступінь впливу генотипа на молочну продуктивність корів / М. М. Ганчев. - С .245-248
Івахненко, Р. А. Вплив місця отелення корів на тривалість пологовово процессу та відновлення їх репродуктивних характеристик / Р. А. Івахненко, В. С. Ліннік. - С .249-252
Каци, Г. Д. Характеристика шкіри бугайців основного генофонду великої рогатої худоби північно-східного регіону України / Г. Д. Каци [и др.]. - С .253-262
Другие авторы: Котенджи Г. П., Левченко І. В., Чуприна О.В.
Кацы, Г. Д. Сравнительный анализ белково-углеводного обмена у коров украинской красной молочной степной пород / Г. Д. Кацы, С. В. Каплун. - С .263-266
Коваленко, В. Н. Формирование и развитие линий крупной белой породы свиней п/з им. Литвинова Луганской области / В. Н. Коваленко, П. А. Лысенко, С. И. Гнатюк. - С .267-270
Корнієнко, О. О. Характеристика жеребців-плідників, які використовувались в селекції з російською рисистою породою / О. О. Корнієнко. - С .271-275
Коюда, Л. І. Лейкоцитарна система крові корів червоних порід в регіоні Донбасу / Л. І. Коюда, М. О. Ковалевський, Л. А. Гнєдова. - С .276-279
Крилова, О. М. Генеологічно-структурні особливості мериносних овець створюваноїпороди за основними селекційними ознаками / О. М. Крилова. - С .280-284
Лысенко, П. А. Влияние хряков украинской мясной породы на репродуктивные качества свиноматок крупной белой породы / П. А. Лысенко, В. Н. Коваленко, В. Н. Скоморох. - С .285-287
Мамченко, О. В. Особливості сучасного доїльного обладнання при виробництві молока на комплексах / О. В. Мамченко, В. Ю. Хорунжа, Ю . А. Вакуленко. - С .288-290
Наумочкина, А. В. Технология подготовки нетелей к отелу в условиях УНПАК ЛНАУ "Колос" / А. В. Наумочкина, Е. В. Савчук, В. В. Нестеренко. - С .291-294
Нестеренко, В. В. Вирощування ремонтних телиць української червоно-рябої молочної та української чорно-рябої порід / В. В. Нестеренко, А. В. Наумочкіна, О. В. Савчук. - С .295-297
Онищенко, О. В. Продуктивність ремонтних свинок за різних рівнів селену в раціоні / О. В. Онищенко. - С .298-301
Онищенко, Е. С. Гистологическое строение желудка и кишечника у лошадей новоалександровской тяжеловозной породы / Е. С. Онищенко, Г. Д. Кацы. - С .302-306
Папченко, О. В. Вплив різних видів кормів на якість зимівлі і подальшу продуктивність бджолиних сімей / О. В. Папченко, Д. Р. Тичинський, М. Є. Коваленко. - С .307-310
Ткачова, І. В. Сучасна лінійна структура чистокровної верхової породи в Україні / І. В. Ткачова. - С .311-317
Товстокора, Т. О. Вплив технологічних чинників на жвавість коней чистокровної верхової породи / Т. О. Товстокора. - С .318-321
Тофан, Н. І. Вплив згодовування ДАК на перетравність поживних речовин раціонів свинями / Н. І. Тофан. - С .322-325
Цюпко, В. В. Оценка закономерностей изменения состава различных порций молока коров / В. В. Цюпко. - С .326-330
ГРНТИ
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
Аннотация: До вісника наукових праць вміщено результати наукових досліджень з проблем сільськогосподарських наук, які проводилися вченими, аспірантами та співробітниками ЛНАУ та інших вузів і науково-дослідних установ.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ткаченко , В. Г. \ред.\; Старченко, С. В. ; Трофименко, М. М. ; Вечеров, В. І. ; Кузьменко, О. М. ; Шумська, Г. М. ; Рибіна, В. М. ; Денисенко, Е. Г. ; Стрельцова, Р. Г. ; Рогозян, Е. В. ; Плохенко, Д. В. ; Проонін, В. А. ; Татолі, І. О. ; Хромяк, В. М. ; Суслов, О. О. ; Шепітько, О. М. ; Капустіна, Т. С. ; Шумская, Г. М. ; Капустин, С. И. ; Коваленко, В. А. ; Тимчук, С. М. ; Діденко, С. Ю. ; Коршикова, Е. В. ; Ольшанская, Е. С. ; Лісовий, М. М. ; Шелихов, П. В. ; Маруха, Н. Н. ; Федоренко, Е. М. ; Калегина, С. Р. ; Скворцов, И. В. ; Зятьков, Л. Л. ; Тішакова, Г. І. ; Єрьоменко, О. В. ; Токаренко, В. М. ; Польщикова, И. Л. ; Шишленко, Л. Ф. ; Уманцев, К. Ю. ; Гребень, Л. Г. ; Чуприна, О. В.; Мін-во аграрної політики України; Луганський національний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017