На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=AZ$<.>)
Найдено 5 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 5

1.


    Рибак, В. К.
    Вплив бактеризації на врожайність чистих і змішаних посівів кукурудзи і сої на черноземі вилугуваному [Текст] / В.К. Рибак // Мікробіологічний журнал. - 2003. - Т.65, №4. - С. 37-42
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Рільництво--зернові--кукурудза, маїс
   Рільництво--кормові бобові--соя

   Овочівництво--бобові --соя

   Грунти--бактерії бродіння ферментації, мікробіологія

   Агротехніка--проміжні культури, змішане вирощування

Аннотация: Результати польових дослідів з ефективності застосування бактеріальних препаратів на основі штамів Azotobacter vinelandii M-X i Bradyrhizobium japonicum 637b на посівах кукурудзи з соєю на черноземі вилугуваному глеюватому в південній смузі Чернігівського Полісся.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


2.
633.855.34
А 13


    Абдулаева, Загида Мамедрза Кызы.
    Влияние водного режима, способов полива и минерального питания на продуктивность пожнивной сои в условиях Апшеренского полуострова [Текст] : Автореф. дис. д-ра с.-х. наук : 06.01.02 / З.М. Абдулаева ; Херсонский сельскохозяйственный институт им. А.Д. Цюрупы. - Херсон, 1988. - 19 с. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Рільництво--олійні--соя
   Рільництво --кормові бобові--соя

   Овочівництво--бобові--соя культурна

   Меліорація с-г--полив--норми, строки

Аннотация: Целью исследований было изучение влияния режимов и способов орошения, норм удобрений на урожайность сои в поживных посевах наряду с обоснованием возможности получения двух урожаев зерна в год.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Азербайджанский научно-исследовательный ин-т земледелия
Экземпляры всего: 1
БИНТ (1)
Свободны: БИНТ (1)
Найти похожие


3.
631.461
Е 40


   
    Екологія бактерій роду Azotobacter в агрофітоценозі пшениці озимої за впливу різних агрозаходів [Текст] / О. В. Шерстобоєва [та ін.] // Таврійський науковий вісник / М-во аграр. політики Укр., УААН, Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"; ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон : Айлант, 2009. - Вип.67. - С. 137-142
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Грунтознавство
   Рільництво

   Мікробіологія

Кл.слова (ненормированные):
азотобактер -- мікробіологія грунтів -- врожайність пшениці
Аннотация: Провдення тих чи інших агрозаходів впливає на розвиток азотобактера та на його азотфіксуючі властивості, здатність розчиняти трикальцій фосфат, пригнічувати ріст фітопатогенних грибів та продукувати рістрегулюючі речовини.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В. О. \ред.\; Шерстобоєва, О. В.; Федак, Л. І.; Чабанюк, Я. В.; Ольховецький, С. І.; М-во аграр. політики Укр., УААН, Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"

Имеются экземпляры в отделах:
ДБВ (26.01.2010г. (2 экз.) - Б.ц.) - свободны 2

Найти похожие


4.
579.64
Ж 59


    Жеребор, Т. А.
    Ростова й функціональна активність Azotobacter vinelandii і Azotobacter chroococcum за дії лектину картоплі [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Жеребор Т. А. ; рук. работы С. Ф. Козар. - Чернігів, 2010. - 22 с. - Бібліогр.: с. 18-19. - № гос. регистрации 0107U008117, 0106U0042
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Мікробіологія --Авторефераты диссертаций
   Овочівництво--Авторефераты диссертаций

Аннотация: Дисертаційну роботу присвячено вивченню впливу лектину бульб картоплі на фізіологічну активність бактерій роду Azotobacter. Визначено оптимальний вміст лектину картоплі в живильному середовищі. Встановлено, що культивування консорціуму бактерій Azotobacter vinelandii і Azotobacter chroococcum в живильному середовищі з лектином картоплі підвищує їх ростову активність: чисельність мікробних клітин збільшується від 50,0% до 84,0% питома швидкість росту бактерій- від 4,3% до 12,5%, а час подвоєння їх біомаси зменшується від 4,0% до 5,4%. Лектин картоплі впливає й на функціональну активність мікроорганізмів. Так, за дії лектину вдвічі збільшується нітрогеназна активність азотобактера, на 35% зростає маса сім’ядолів огірків та на 25%- довжина колеоптилів пшениці, що свідчить про вплив лектину на активність синтезу бактеріями фітогормонів цитокінінової та ауксинової природи.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Козар, С. Ф. \рук. работы.\; Ін-т сільськогосподарської мікробіології УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


5.
639.3
О-75


Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству .

    Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна [Текст] : сб. науч. трудов (1998-1999) / Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству , Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ГУП АзНИИРХ) ; [ред. кол.: Э. В. Макаров (отв.) [и др.]]. - Ростов-на-Дону : [б. и.]. = The main problems of fisheries and protection of waterbodies with fisheries in the Azov and Black sea basin . - Ростов-на-Дону : [б. и.], 2000. - 472 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 5-85796-060-6 : 17.00 грн.
    Содержание:
Воловик, С. П. Проблемы рыбного хозяйства Азово-Черноморского бассейна как составная часть комплексного управления прибрежными зонами / С. П. Воловик. - С .5-20
Гаргопа, Ю. М. Климатообусловленные изменения гидрометеорологических условий формирования биоресурсов Азовского моря / Ю. М. Гаргопа. - С .20-27
Толоконикова, Л. И. Бактериопланктон северо-восточной части Черного моря / Л. И. Толоконикова, Е. И. Студеникина. - С .27-39
Толоконникова, Л. И. Исследование бактериопланктона Азовского моря методом эпифлюоресцентной микроскопии / Л. И. Толоконникова, Ю. Н. Гапонова. - С .39-47
Фуштей, Т. В. Видовой состав синезеленых водорослей Азовского моря, особенности его формирования и пространственного распределения / Т. В. Фуштей. - С .47-55
Ковалева, Г. В. Видовой состав и сезонная динамика эпифитонных диатомовых водорослей Динского залива и северо-западной части Таманского лимана / Г. В. Ковалева. - С .56-61
Фроленко, Л. Н. Полихеты Азовского моря и особенности их развития / Л. Н. Фроленко. - С .62-65
Селиваниова, Е. В. Питание бентосоядных рыб и обеспеченность их кормом в Азовском море / Е. В. Селиваниова. - С .66-69
Воловик, С. П. Роль планктонных инфузорий в трансформации органического вещества Азовского моря / С. П. Воловик, Н. А. Шляхова. - С .69-73
Лужняк, В. А. Видовой состав ихтиофауны водоемов Черноморского побережья России / В. А. Лужняк, А. С. Чихачев. - С .73-84
Реков, Ю. И. Изменения запасов азовских осетровых рыб / Ю. И. Реков. - С .84-87
Белоусов, В. Н. Динамика популяции азовского судака под влиянием антропогенных биотических и абиотических факторов / В. Н. Белоусов. - С .88-96
Пряхин, Ю. В. Состояние промысла и предложения по его организации / Ю. В. Пряхин. - С .96-99
Яценко, И. В. Плодовитость кубанского судака в современных условиях / И. В. Яценко [и др.]. - С .99-105
Другие авторы: Цуникова Е. П., Попова Т. М., Ищенко И.Н., Рак С.Н.
Ищенко, И. Н. Измерение плодовитости тарани на нерестилищах Азово-Кубанского района в зависимости от экологических условий и состояния нерестовой популяции / И. Н. Ищенко [и др.]. - С .105-109
Другие авторы: Попова Т. М., Цуникова Е. П., Рак С.Н.
Пряхин, Ю. В. О возможном влиянии гребневика на эффективность естественного воспроизводства пиленгаса / Ю. В. Пряхин. - С .109-114
Надолинский, В. П. Естественное воспроизводство и промысел черноморского калкана в северо-восточной части Черного моря / В. П. Надолинский. - С .114-120
Корниенко, Г. Г. Эколого-физиологические аспекты состояния популяций основных промысловых объектов Азово-Черноморского бассейна / Г. Г. Корниенко. - С .120-125
Ложичевская, Т. В. Мониторинг функционального состояния азовских осетра и севрюги / Т. В. Ложичевская [и др.]. - С .125-130
Другие авторы: Корниенко Г. Г., Ружинская Л. П., Дорошева Н.Г.
Бойко, Н. Е. Кортизол и тиреоидные гормоны на ранних стадиях развития у осетра / Н. Е. Бойко, О. А. Воробьева. - С .131-136
Дудкин, С. И. Физиолого-биохимические особенности формирования репродуктивного потенциала азовского пиленгаса в современный период / С. И. Дудкин, Л. В. Колесникова, Л. И. Ковальчук. - С .136-145
Рудницкая, О. А. Использование гематологических данных в оценке состояния рыбных ресурсов Азово-Кубанских водоемов / О. А. Рудницкая [и др.]. - С .145-153
Другие авторы: Цуникова Е. П., Сапожникова Е. П., Короткова Л.И., Коропенко Е.О.
Дехта, В. А. Эколого-генетические исследования основных компонентов экосистемы Азово-Донского бассейна / В. А. Дехта [и др.]. - С .154-159
Другие авторы: Кузина В. Ф., Корниенко Г. Г., Шишкина И.В.
Цуникова, Е. П. Особенности нерестовых миграций судака и тарани в водоемы Азово-Кубанского региона и эффективность их воспроизводства / Е. П. Цуникова [и др.]. - С .159-172
Другие авторы: Попова Т. М., Ищенко И. Н., Яценко И.В., Рак С.Н.
Сыроватка, Н. И. Формирование паразитофауны пиленгаса в водоемах Азовского бассейна / Н. И. Сыроватка, Г. А. Низова. - С .172-183
Низова, Г. А. Гельминты промысловых рыб Азовского бассейна. их эпизоотологическое и эпидемиологическое значение / Г. А. Низова, Н. И. Сыроватка. - С .176-183
Абросимова, Н. А. Круглогодичное выращивание стерляди Acipenser ruthenus L. в земляных садках / Н. А. Абросимова [и др.]. - С .183-192
Другие авторы: Бирюкова А. А., Абросимов С. С., Васильева Л.М.
Абросимова, Н. А. Лечебное действие аскорбиновой кислоты и куксовита в связи с заживлением кожного покрова у осетровых рыб / Н. А. Абросимова, Е. Н. Пономарева, Ю. Н. Грозеску. - С .193-197
Абросимова, Н. А. Рыбоводно-биологическая эффективность комбикормов с гидролизатами, нанесенными на пшеничные зародыши, для молоди осетровых рыб / Н. А. Абросимова, Е. М. Саенко. - С .197-203
Лобзакова, Т. В. Влияние ионно-солевого состава воды на способность природных цеолитов регулировать некоторые параметры гидрохимического режима прудов / Т. В. Лобзакова. - С .203-210
Горбачева, Л. Т. Некоторые аспекты повышения эффективности воспроизводства донской севрюги Acipenser stellatus в современных экологических условий Азовского бассейна / Л. Т. Горбачева [и др.]. - С .210-221
Другие авторы: Чихачева В. П., Воробьева О. А., Казакова Н.М., Панченко М.Г.
Переверзева, Е. В. Морфо-физиологическая характеристика рыбца в связи с его промышленным воспроизводством / Е. В. Переверзева. - С .221-229
Битехтина, В. А. Разработка интенсивной технологии разведения азовских рыбца и шемаи до жизнестойких стадий в условиях карповых питомников / В. А. Битехтина. - С .229-235
Битехтина, В. А. Результаты мониторинга промышленного воспроизводства рыбца в Азово-Донском районе / В. А. Битехтина, Г. И. Карпенко, Е. В. Переверзева. - С .235-242
Шевцова, Г. Н. Влияние фактора времени на биологическую продуктивность прудовых биоценозов Нижнего Дона / Г. Н. Шевцова. - С .242-247
Воловик, С. П. Идеология моделирования зообентосного сообщества в информационно-экспертной системе "Азов" / С. П. Воловик, И. П. Селиванов. - С .247-253
Селиванов, И. П. Об одном подходе к формированию баз знаний / И. П. Селиванов. - С .253-259
Макаров, Э. В. Методические вопросы определения ущерба. причиняемого водным биоресурсам загрязнением водных объектов России / Э. В. Макаров [и др.]. - С .260-265
Другие авторы: Зайдинер Ю. И., Семенов А. Д., Дубинина В.Г.
Зайдинер, Ю. И. Новые данные об эффективности воспроизводства осетра в Азово-Донском районе / Ю. И. Зайдинер, С. Э. Грибанова, Ю. И. Реков. - С .265-268
Зайдинер, Ю. И. Некоторые проблемы развития рыбного хозяйства Ростовской области на период до 2010 года / Ю. И. Зайдинер [и др.]. - С .269-277
Другие авторы: Грибанова С. Э., Ландарь Е. А., Попова Л.В., Фильчагина И.Н
Попова, Л. В. Анализ технического состояния и результатов работы рыбных портов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна / Л. В. Попова. - С .277-282
Грибанова, С. Э. о повышении экономического потенциала осетроводства а Азовском бассейне / С. Э. Грибанова. - С .282-289
Зайдинер, Ю. И. Добывающая подотрасль рыбного хозяйства Азово-Черноморского бассейна в 1998 г. / Ю. И. Зайдинер, Е. А. Ландарь, И. Н. Фильчагина. - С .290-300
Семенов, А. Д. Современное состояние пестицидного загрязнения водных объектов Азовского бассейна / А. Д. Семенов [и др.]. - С .301-306
Другие авторы: Короткова Л. И., Сапожникова Е. В., Коропенко Е.О.
Александрова, З. В. Изменения химических показателей состояния воды и донных отложений Азовского моря как отражение качественных преобразований функционирования его экосистемы / З. В. Александрова [и др.]. - С .307-317
Другие авторы: Семенов А. Д., Ромова М. Г., Баскакова Т.Е.
Овчинников, Н. Ф. Тонкослойная хроматография в анализе полиароматических углеводородов в гидробионтах / Н. Ф. Овчинников, А. Д. Семенов. - С .317-321
Овчинников, Н. Ф. Воздействие сейсморазведки методом пневмоимпульсов на экологию приазовских лиманов / Н. Ф. Овчинников, Н. И. Сыроватка. - С .322-327
Семенов, А. Д. Использование элементной серы в качестве показателя сульфатредукции в Азовском море / А. Д. Семенов, С. В. Бондаренко. - С .327-334
Семенов, А. Д. Нефтепродукты и ПАУ в донных отложениях и гидробионтах шельфа о. Сахалин / А. Д. Семенов [и др.]. - С .334-341
Другие авторы: Павленко Л. Ф., Скрыпник Г. В., Дейниченко Н.В., Бондаренко С.В.
Катаскова, С. И. Зависимость пороговых и недействующих концентраций пестицидов от биологических особенностей тест-объекта / С. И. Катаскова, А. Я. Полуян, Н. И. Щербакова. - С .341-343
Кесельман, М. Л. Сравнительная оценка критериев установления предельно допустимых концентраций пестицидов для воды рыбохозяйственных водоемов / М. Л. Кесельман, И. Л. Левина. - С .343-349
Зинчук, О. А. Модель прогноза токсичности и опасности пестицидов / О. А. Зинчук. - С .349-355
Щербакова, Н. И. К вопросу о предварительной оценке токсичности пестицидов / Н. И. Щербакова, С. И. Гвозденко, С. И. Катаскова. - С .355-361
Войнова, Н. В. Биохимические основы сохранения ДНК-содержащих образцов в генетических коллекциях / Н. В. Войнова, Д. И. Водолажский, В. А. Чистяков. - С .361-371
Тимошкина, Н. Н. Определение генотоксичности веществ по их влиянию на седиментационные характеристики нуклеопротеидных комплексов гидробионтов с додецилсульфатом натрия / Н. Н. Тимошкина [и др.]. - С .371-384
Другие авторы: Шепило В. Ю., Чистяков В. А., Войнова Н.В.
Чистяков, В. А. Токсичность металлов в присутствии аскорбиновой кислоты / В. А. Чистяков [и др.]. - С .378-384
Другие авторы: Водолажский Д. И., Тимошкина Н. Н., Войнова Н. В.
Чистяков, В. А. Выделение нативной митохондриальной ДНК из спилов плавников осетра / В. А. Чистяков [и др.]. - С .384-388
Другие авторы: Войнова Н. В., Александров И. Д., Александрова М.В., Водолажский Д.И.
ГРНТИ
Рубрики: Рибне госп-во. Рибальство. Рибництво--Азово-Чорноморський басейн--Сборники
Аннотация: В сборнике рассмотрены вопросы комплексного использования биоресурсов, биологические оснвы воспроизводства ценных промысловых рыб в Азово-Черноморском бассейне, а также проблемы экологии рыбохозяйственных водоемов за период 1998-1999 гг.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Макаров , Э. В. \ред.\; Ищенко, И. Н. ; Рак, С. Н. ; Дорошева, Н. Г. ; Короткова, Л. И. ; Коропенко, Е. О. ; Шишкина, И. В. ; Яценко, И. В. ; Васильева, Л. М. ; Казакова, Н. М. ; Панченко, М. Г. ; Дубинина, В. Г. ; Попова, Л. В. ; Фильчагина, И. Н; Баскакова, Т. Е. ; Дейниченко, Н. В. ; Бондаренко, С. В. ; Войнова, Н. В. ; Александрова, М. В.; Водолажский, Д. И.; Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству ; Государственное унитарное предприятие Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ГУП АзНИИРХ)
Экземпляры всего: 1
К4 (1)
Свободны: К4 (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017