На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ИППО - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ГЕНДЕРНА$<.>)
Найдено 24 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


    Буряк, Л. І. (канд. іст. наук; докторантка каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки КНУ ім. Т. Шевченка).
    Правовий статус жінки як об'єкт дослідження в українській історіографії другої половини ХІХ ст. [Текст] / Л. І. Буряк // Український історичний журнал : Науковий журнал. - К. : НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, 2009. - 1. - С. 190-211. - Бібліограф. на С. 208-211: 88 назв
УДК
ББК 63.1
Рубрики: Історія
   Історіографія історії України

   История

   Историография истории Украины

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
історія жінок -- гендерна історія -- гендерная история -- історична фемінологія -- женщина в украинской истории -- жінка в українській історії -- историческая феминология -- история женщин -- историография позитивистская -- историография романтическая -- історіографія позитивістська -- історіографія романтична -- персоналии историков -- персоналії істориків -- правовий статус жінки -- правовой статус женщины -- -- Шульгин Виталий Яковлевич, Шульгін Віталій Якович (1822-1878)
Аннотация: Досліджуються особливості висвітлення правового статусу жінки в контексті романтичної та позитивістської історіографії і обгрунтовується поява нового напряму в українській історіографії - історичної фемінології (гендерної історії, історії жінок). Проа налізовано праці із зазначеної тематики таких російських і українських істориків, як Віталій Якович Шульгін (1822-1878), Микола Костомаров, Володимир Степанович Іконников (1841-1923), Олександра Єфименко (1848-1918), Михайло Флегонтович Владимирський- Буданов (1838-1910), Орест Іванович Левицький (1848-1922), Єхим Йосипович Сіцінський (1859-1937).


Доп.точки доступа:
Владимирский-Буданов, Михаил Флегонтович \о нем\; Владимирський-Буданов, Михайло Флегонтович (1838-1910) \о нем\; Костомаров, Микола Іванович \о нем\; Левицький, Орест Іванович (1848-1922) \о нем\; Сицинский, Єфим Осипович (1859-1937) \о нем\; Єфименко, Олександра (1848-1918) \о ней\; Іконников, Володимир Степанович (1841-1923) \о нем\

Найти похожие


2.


    Буряк, Л. І. (канд. іст. наук; докторантка каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки КНУ ім. Т. Шевченка).
    **NOT VALID RECORD 147630**Правовий статус жінки як об'єкт дослідження в українській історіографії другої половини ХІХ ст. [Текст] / Л. І. Буряк // Український історичний журнал : Науковий журнал. - К. : НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, 2009. - 1. - С. 190-211. - Бібліограф. на С. 208-211: 88 назв
УДК
ББК 63.1
Рубрики: Історія
   Історіографія історії України

   История

   Историография истории Украины

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
історія жінок -- гендерна історія -- гендерная история -- історична фемінологія -- женщина в украинской истории -- жінка в українській історії -- историческая феминология -- история женщин -- историография позитивистская -- историография романтическая -- історіографія позитивістська -- історіографія романтична -- персоналии историков -- персоналії істориків -- правовий статус жінки -- правовой статус женщины -- -- Шульгин Виталий Яковлевич, Шульгін Віталій Якович (1822-1878)
Аннотация: Досліджуються особливості висвітлення правового статусу жінки в контексті романтичної та позитивістської історіографії і обгрунтовується поява нового напряму в українській історіографії - історичної фемінології (гендерної історії, історії жінок). Проа налізовано праці із зазначеної тематики таких російських і українських істориків, як Віталій Якович Шульгін (1822-1878), Микола Костомаров, Володимир Степанович Іконников (1841-1923), Олександра Єфименко (1848-1918), Михайло Флегонтович Владимирський- Буданов (1838-1910), Орест Іванович Левицький (1848-1922), Єхим Йосипович Сіцінський (1859-1937).


Доп.точки доступа:
Владимирский-Буданов, Михаил Флегонтович \о нем\; Владимирський-Буданов, Михайло Флегонтович (1838-1910) \о нем\; Костомаров, Микола Іванович \о нем\; Левицький, Орест Іванович (1848-1922) \о нем\; Сицинский, Єфим Осипович (1859-1937) \о нем\; Єфименко, Олександра (1848-1918) \о ней\; Іконников, Володимир Степанович (1841-1923) \о нем\

Найти похожие


3.


    Щербюк, Н. (здобувач кафедри трудового, господарського та екологічного права (Волинський національний університет ім. Лесі Українки)).
    Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок [Текст] / Н. Щербюк // Право України : Республіканський юридичний журнал. До 1992 р. - Радянське право. - 2009. - № 1. - С. 63-66. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 67.405
Рубрики: Право
   Трудове право

   Право

   Трудовое право

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
трудові правовідносини -- праця жінок -- жіноча праця -- правове регулювання праці жінок -- гендерна рівність -- трудовые правоотношения -- труд женщин -- женский труд -- правовое регулирование труда женщин -- гендерное равенство
Аннотация: Проаналізовані чинники, які зумовлюють єдність і диференціацію у правовому регулюванні праці жінок.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


4.
67.404
О-58


    Оніщенко, Н. (доктор юридичних наук; професор; член-кореспондент АПрН України; завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; заслужений юрист України).
    Захист прав і свобод людини в Україні [Текст] / Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 47-54. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.404
Рубрики: Право
   Цивільне право

   Право

   Гражданское право

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
захист прав людини -- дієвість права -- питання рівності -- доктринальні дефініції -- правові пільги -- гендерна рівність -- узурпація прав -- права жінок -- защита прав человека -- действенность права -- вопросы равенства -- доктринальных дефиниции -- правовые льготы -- гендерное равенство -- узурпация прав -- права женщин -- права человека -- права людини
Аннотация: Про захист прав і свобод людини в Україні.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


5.
67.405
П 12


    Пазенок, А. (кандидат юридичних наук; доцент; заступник завідувача кафедри нотаріального права та правового забезпечення діяльності нотаріату (Київський університет туризму; економіки і права)).
    Щодо питання про дискримінацію жінок у трудовій сфері [Текст] / А. Пазенок // Право України : юридичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 147-151. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.405
Рубрики: Право
   Трудове право

   Право

   Трудовое право

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
гендерна нерівність -- дискримінація жінок -- соціальна нерівність -- права людини -- рівність жінок -- права жінок -- гендерное неравенство -- дискриминация женщин -- социальное неравенство -- права человека -- равенство женщин -- права женщин -- трудові правовідносини -- право на труд
Аннотация: Про дискримінацію жінок у трудовій сфері.


Доп.точки доступа:
Про зайнятість населення, Закон України \о произв.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


6.


    Козерод, О. В. (науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса).
    Боротьба Радянської влади з релігійною свідомістю єврейських жінок у 1920-ті роки в Україні [Текст] / О. В. Козерод // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т, Центр соц.-політ.досліджень, 2009. - 1. - С. 23-26. - Бібліографія: С.26 :19 назв
УДК
ББК 63.3(4Укр)62
Рубрики: Історія
   История

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
гендерна історія -- гендерная история -- евреи в Украине -- євреї в Україні -- женское движение -- жіночий рух -- национальные отношения -- національні відносини -- национальные меньшинства -- національні меншини в Україні -- радянська влада -- религиозное сознание -- релігійна свідомість -- советская власть
Аннотация: З погляду історичної фемінології (історії жінок) автор статті Олег Віталійович Козерод (науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф. Кураса, кандидат історичних наук) розглядає методи боротьбі радянськ ої влади за емансіпацію єврейських жінок та єврейський жіночий рух у 1920-ті рр. в Україні.


Найти похожие


7.


    Денісова, Н. С. (викладач Енергодарського інституту державного муніципального управління ім. Хеноха).
    Гендерна специфіка лікувального процесу [Текст] / Н. С. Денісова // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т, Центр соц.-політ.досліджень, 2009. - 2. - С. 81-84. - Бібліографія : С.84 : 5 назв
УДК
ББК 60.561.6
Рубрики: Соціологія
   Социология

Кл.слова (ненормированные):
гендерна соціологія -- гендерна специфіка лікувального процесу -- гендерная социология -- гендерная специфика лечебного процесса -- женщины -- жінки -- здоров'я жінок -- здоровье женщин -- лечебный процесс -- лікувальний процес -- медицинская социология -- медицинское обслуживание -- медична соціологія -- медичне обслуговування -- мужчины -- продолжительность жизни -- смертність -- смертность -- социальная демография -- социология здоровья -- соціальна демографія -- соціологія здоров'я -- тривалість життя -- чоловіки
Аннотация: Автор з позиції соціології медицини та гендерної соціології досліджує характер медичного обслуговування та лікувального процесу осіб жіночої статі та ті соціальні передумови, які породжують і відтворюють особливості стану здоров'я, тривалості життя та смертності жінок та чоловіків.


Найти похожие


8.


    Суковата, Вікторія (кандидат філософських наук; доцент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна).
    Гендерна ідентичність і конструювання пам'яті кризових моментів історії: жіночі стратегії виживання [Текст] / Вікторія Суковата // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. - К. : Інститут соціології НАН, 2009. - 2. - С. 67-95. - Бібліографія : С.94-95
УДК
ББК 60.54
Рубрики: Соціологія
   Социология

Кл.слова (ненормированные):
автобиографическое интервью -- автобіографічне інтерв'ю -- альтернативна історія -- альтернативная история -- биографический метод в социальных науках -- біографічний метод -- гендерна ідентичність -- гендерна історія -- гендерна роль -- гендерна соціологія -- гендерна травма -- гендерная идентичность -- гендерная история -- гендерная роль -- гендерная социология -- гендерная травма -- гендерні дослідження -- гендерні стратегії -- гендерные исследования -- гендерные стратегии -- дисциплинарные практики -- дисциплінарні практики -- женская субъективность -- женщины -- жизненные стратегии -- жизненные сценарии -- жизненный путь личности -- життєвий шлях особистості -- життєві стратегії -- життєві сценарії -- жінки -- жіноча суб'єктивність -- историческая память -- исторический кризис -- история женщин -- історична криза -- історична пам'ять -- історія жінок -- конструирование истории -- конструирование памяти -- конструювання історії -- конструювання пам'яті -- кризисные моменты истории -- кризові моменти історії -- масова свідомість -- массовое сознание -- методи соціологічних досліджень -- методы социологических исследований -- наративне інтерв'ю -- нарративное интервью -- национальная травма -- національна травма -- пострадянська свідомість -- постсоветское сознание -- радянська людина -- репрезентация женственности -- репрезентація жіночності -- самоидентификация -- самоідентифікація -- сексуальність -- сексуальность -- советский человек -- стратегии выживания -- стратегії виживання -- усна історія -- устная история
Аннотация: Автор статті, використовуючи концепцію "усної історії" та біографічний метод соціологічного дослідження, аналізує, як жінки похилого віку на пострадянському просторі, які були сформовані "дисциплінарними практиками" (як більшість радянських людей), реконструюють свій життєвий шлях, життєві сценарії,гендерні травми, інтерпретують свою ідентичність, сексуальність тощо. Автор статті використовує матеріали жіночих автобіографічних інтерв'ю (наративів).


Найти похожие


9.


    Макаренко, С. І.
    Образотворчо-мовленнєва діяльність у дітей дошкільного віку [Текст] / С. І. Макаренко // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. - К. : АПН України, 2009. - 1. - С. 106-113. - Бібліографія : С.113 : 4 назви
УДК
ББК 88.8
Рубрики: Психологія
   Психология

Кл.слова (ненормированные):
гендерна соціалізація -- гендерная социализация -- гендерні відмінності -- гендерные различия -- детская психология -- дитяча психологія -- дошкільний вік -- дошкольный возраст -- изобразительно-речевая деятельность -- мовленнєва діяльність дитини -- мовленнєвий розвиток дитини -- образотворчо-мовленнєва діяльність -- психологические эксперименты -- психологічні експерименти -- развитие речи у детей -- речевая деятельность ребенка -- речевое развитие ребенка -- розвиток мовлення у дітей
Аннотация: Взаємозв'язок мовленнєвої і образотворчої діяльності як видів продуктивної діяльності дитини. Аналіз того, який вид образотворчої діяльності викликає найбільшу мовленнєву активність у хлопчиків та дівчаток; як виявляються в образотворчо-мовленнєвих ін тересах статеві розбіжності дітей дошкільного віку. Образотворче мистецтво як ефективний засіб гендерної соціалізації на етапі дошкільного дитинства.


Найти похожие


10.


    Піжук, Ольга (Національний університет Державної податкової служби України).
    Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні [Текст] / Ольга Піжук // Економіст. : Науково-практичний журнал. Зас.: фірма "Колегіум". - 2008. - № 12. - С. 53-55 : ил., рис. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.24
Рубрики: Економіка
   Економіка праці

   Экономика

   Экономика труда

Кл.слова (ненормированные):
ринок праці -- зайнятість населення -- жіноча діяльність -- чоловіча діяльність -- гендерна структура зайнятості -- соціологічні дослідження -- гендерна сегрегація -- горизонтальна сегрегація -- вертикальна сегрегація -- види сегрегації -- економіка країни -- рынок труда -- занятость населения -- женская деятельность -- мужская деятельность -- гендерная структура занятости -- социологические исследовния -- гендерная сегрегация -- социологические исследования -- экономика страны
Аннотация: У статті досліджуються диспропорції у професійній зайнятості чоловіків та жінок в економіці сучасної України, зокрема аналізується горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація. Висвітлюються причини та чинники появи диспропорції у професійній зайнятості чоловіків та жінок. Пропонуються шляхи подолання гендерної нерівності у сфері професійної діяльності.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


11.


    Орлова, Т. В.
    Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії [Текст] / Т. В. Орлова // Український історичний журнал : Науковий журнал. - К. : НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, 2009. - 3. - С. 184-198. - Бібліографія : С.194-198 : 41 назва
УДК
ББК 63.1
Рубрики: Історія
   История

   СРСР
    СССР

    Україна

Кл.слова (ненормированные):
гендерна історія -- гендерная история -- женщина и власть -- женщины -- жінка і влада -- жінки -- историография -- историография истории Украины -- историческая феминология -- история женщин -- історична фемінологія -- історіографія -- історіографія історії України -- історія жінок -- радянська історіографія -- радянський тоталітаризм -- советская историография -- советский тоталитаризм -- тоталитаризм -- тоталитарный режим -- тоталітаризм -- тоталітарний режим -- украинские женщины -- українські жінки
Аннотация: Ааналізується доля радянського жіноцтва, а також показуються здобутки, проблеми і перспективи жіночих студій із погляду історіографії.


Найти похожие


12.


    Власова, О. П. (преподаватель кафедры философии и социологии; кандидат философских наук).
    Гендерное равенство как ресурс теории справедливости [Text] / О. П. Власова // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т, Центр соц.-політ.досліджень, 2009. - 5. - С. 67-69. - Бібліографія : С.69 : 6 назв
Рубрики: Соціальна філософія
   Социальная философия

Кл.слова (ненормированные):
гендерна рівність -- гендерні дослідження -- гендерное равенство -- гендерные исследования -- социальная справедливость -- соціальна справедливість -- теория справедливости -- теорія справедливості -- феминизм -- фемінізм
Аннотация: В статье раскрывается специфика современной теории справедливости в контексте гендерных отношений, определяются границы понятия "гендерное равенство".


Найти похожие


13.


    Орлова, Тетяна (кандидат історичних наук; доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).
    Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів (історіографічні аспекти) [Текст] / Тетяна Орлова // Історичний журнал. - Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. - 6. - С. 106-117. - Бібліографія : С.115-117 : 70 назв
УДК
ББК 63.3(4Укр)5
Рубрики: История
   Історія, 19 ст.

   Новий час

   Новое время

   Украина
Кл.слова (ненормированные):
гендерна історія -- гендерная история -- господарчо-економічна діяльність -- економічна історія -- економічне становище жінок -- женская повседневность -- жінки-шляхтанки -- жіноча повсякденність -- имущественные права -- история женщин -- історія жінок -- майнові права -- правове становище жінок -- правовое положение женщин -- статус женщин -- статус жінок -- традиционное общество -- традиційне суспільство -- украинская историография -- украинские женщины -- українська історіографія -- українські жінки -- хозяйственно-экономическая деятельность -- экономическая история -- экономическое положение женщин
Аннотация: Автор статті вивчає, як в історіографії відображалася проблема ролі жінки в господарсько-економічній системі. Розгляд будується за напрямами: "домашнє господарство - суспільне виробництво" та "процес праці - майнові права".


Найти похожие


14.


    Бутурлим, Тетяна (аспірант кафедри педагогіки Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя; вчитель української мови і літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради).
    До проблеми формування гендерної культури старшокласників [Текст] / Т. Бутурлим // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2009. - № 12. - С. 22-25 : схема. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 74.200
Рубрики: Теорія і методика виховання
   Теория и методика воспитания

Кл.слова (ненормированные):
виховання в процесі навчання -- гендерна культура старшокласників -- гендерологія -- гендерна свідомість -- гендерне виховання -- воспитание в процессе обучения -- гендерная культура старшеклассников -- гендерология -- гендерное мировоззрение -- гендерное воспитание
Аннотация: Визначено критерії гендерної культури, проаналізовано особливості тв умови прогресивного гендерного розвитку особливості. Подано психологічний портрет андрогінної особистості як варіант можливого досягнення міжособистісної гармонії між чоловіком та жінкою. Визначаються умови побудови гендерно зрілої сім'ї старшокласниками в майбутньому.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


15.


    Лавріненко, Наталія (кандидат соціологічних наук; старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України).
    Гендерні відносини в українській родині [Текст] / Наталія Лавріненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. - К. : Інститут соціології НАН, 2010. - 1. - С. 138-162. - Бібліографія : С.162
УДК
ББК 60.54
Рубрики: Соціологія
   Социология

Кл.слова (ненормированные):
внутрисемейные отношения -- внутрішньосімейні стосунки -- гендерна рівність -- гендерні дослідження -- гендерні контракти -- гендерні ролі -- гендерное равенство -- гендерные исследования -- гендерные контракты -- гендерные роли -- егалітарна сім'я -- патриархальная семья -- патріархальна сім'я -- развод -- розлучення -- семейные роли -- семейный конфликт -- семья и брак -- семья как социальный институт -- сімейний конфлікт -- сімейні ролі -- сім'я і шлюб -- сім'я як соціальний інститут -- социология семьи и брака -- соціологія сім'ї та шлюбу -- украинская семья -- українська родина -- эгалитарная семья
Аннотация: Стаття присвячена дослідженню взаємостосунків партнерів по браку з погляду гендерної рівності/нерівності в українськії сім'ї.


Найти похожие


16.


    Гончар, Юлія.
    Гендерне прочитання творчості Тараса Шевченка [Текст] / Юлія Гончар // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - К. : НАН України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка; Національна спілка письменників України, 2010. - 5. - С. 10-14. - Бібліографія : С.14 : 7 назв
УДК
ББК 83.3(4Укр)5
Рубрики: Літературознавство
   Литературоведение

Кл.слова (ненормированные):
андрогинность -- андрогінність -- гендерна ідентичність -- гендерная идентичность -- гендерне літературознавство -- гендерное литературоведение -- маскулинность -- маскуліннсть -- персоналии писателей -- персоналії письменників -- украинская литература -- українська література -- феминность -- фемінність
Аннотация: У статті осмислено можливості застосування гендерної літературної теорії для інтерпретації творчості Шевченка з використанням критеріїв "фемінність", "маскулінність", "андрогіннсть".


Доп.точки доступа:
Шевченко, Тарас Григорович (український поет) \о нем\

Найти похожие


17.
65
П 78


    Кошулько, О. (кандидат економічних наук; Черкаський державний технологічний університет).
    Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект [Текст] / О. Кошулько, Є. Маказан // Україна: аспекти праці : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. - 2010. - № 4. - С. 31-35 : граф.
ББК 65
Рубрики: Економика. Економічні науки
   Экономика. Экономические науки

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
людський капітал -- человеческий капитал -- гендерна політика -- гендерная политика -- гендерні особливості -- гендерные особенности -- гендерна нерівність -- гендерное неравенство -- насильство у сім'ї -- насилие в семье -- жертви насильства -- жертвы насилия
Аннотация: У статті розглянуто гендерні особливості процесу накопичення людського капіталу в національному масштабі, визначено фактори, що перешкоджають збільшенню обсягів людського капіталу нації, а також запропоновано шляхи зменшення цих факторів і скорочення їх впливу на процес накопичення людського капіталу.


Доп.точки доступа:
Маказан, Є. (кандидат економічних наук; Запорізький національний університет)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


18.


    Скиба, Э. К. (соискатель кафедры философии Днепропетровского национального университета им. О. Гончара).
    Теоретические дискуссии между феминизмом конца ХХ века и гендерной теорией [Text] / Э. К. Скиба // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т, Центр соц.-політ.досліджень, 2010. - 2. - С. 87-89. - Бібліографяі : С.89 : 11 назв.
УДК
ББК 60.0
Рубрики: Соціальна філософія
   Социальная философия

Кл.слова (ненормированные):
гендерна ідентичність -- гендерна теорія -- гендерная идентичность -- гендерная теория -- маскулинность -- маскуліннсть -- наукові дискусії -- научные дискуссии -- феминизм -- феминность -- фемінізм -- фемінність
Аннотация: В статье анализируются разногласия между феминизмом и гендерной теорией (концепции Юлии Кристевой, Джудит Батлер).


Доп.точки доступа:
Батлер, Джудит \о нем\; Кристева, Юлия \о ней\

Найти похожие


19.


    Костюк, Н. П. (преподаватель кафедры права Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта).
    Проблемы пола в концепциях философов античности [Text] / Н. П. Костюк // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т, Центр соц.-політ.досліджень, 2010. - 2. - С. 56-59. - Бібліографяі : С.59 : 10 назв.
УДК
ББК 87.3(0)
Рубрики: Філософія
   Философия

Кл.слова (ненормированные):
антична філософія -- античная философия -- всемирная история философии -- всесвітня історія філософії -- гендер -- гендерна нерівність -- гендерні дослідження -- гендерное неравенство -- гендерные исследования -- мужское и женское -- чоловіче та жіноче
Аннотация: Предмет статьи - концепт формирования пола в античной философии, способы проявления мужского и женского в социокультурной среде в концепциях античных философов.


Доп.точки доступа:
Аристотель (древне-греческий философ ; 384-322 гг. до н. э.) \о нем\; Гомер (древнегреческий поэт) \о нем\; Платон (древнегреческий философ ; 427-347 до н.э.) \о нем\

Найти похожие


20.


    Батаєва, Катерина (кандидат філософських наук; доцент кафедри соціології Народної української академії).
    Гендерна візуальність сучасної реклами [Текст] / Катерина Батаєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. - К. : Інститут соціології НАН, 2010. - 3. - С. 136-153. - Бібліографія : С.152-153
УДК
ББК 60.5
Рубрики: Соціологія
   Социология

Кл.слова (ненормированные):
визуальная социология -- візуальна соціологія -- гендерна поведінка -- гендерні моделі -- гендерное поведение -- гендерные модели -- комерційна реклама -- коммерческая реклама -- образ женщины в рекламе -- образ жінки в рекламі -- образ мужчины в рекламе -- образ чоловіка в рекламі -- социальная иконография -- социальная иконология -- социология коммуникаций -- социология рекламы -- соціальна іконографія -- соціальна іконологія -- соціологія комунікацій -- соціологія реклами -- телевизионная реклама -- телевізійна реклама
Аннотация: У статті подано результати візуального аналізу гендерного змісту телевізійної комерційної реклами. У візуальній соціології можна виокремити два пласти аналізу - соціальної іконографії та соціальної іконології. Подано аналіз соціальної іконографії ген дерної поведінки, гендрних моделей, соціальної іконології реклами.


Найти похожие
 1-10    11-20   21-24 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017