На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ИППО - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ІНДИКАТОР$<.>)
Найдено 19 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 19

1.
65.32-983.1
М 23


    Манзій, І. Б. (аспірант; Уманський державний аграрний університет).
    Про показники продовольчої безпеки країни [Текст] / І.Б. Манзій // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. - 2009. - № 2(172). - С. 51-56. - Бібліогр. в кінці ст.
ГРНТИ
ББК 65.32-983.1
Рубрики: Економіка АПК
   Продовольча безпека

   Экономика АПК

   Продовольственная безопасность

Кл.слова (ненормированные):
раціон людини -- продовольча безпека -- індикатори продовольчої безпеки -- рацион человека -- продовольственная безопасность -- индикаторы продовольственной безопасности -- сільськогосподарська продукція -- сельськохозяйственная продукция
Аннотация: Визначені показники стану продовольчої безпеки країни.

Держатели документа:
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


2.


    Шульга, В. І.
    Організаційно- економічний механізм формування трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Шульга // Економіка, фінанси, право : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2008. - № 6. - С. 6-11 : рис. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.32
Рубрики: Економіка
   Економіка сільського господарства

   Экономика

   Экономика сельского хозяйства

   Україна
    Украина

Кл.слова (ненормированные):
сельскохозяйственные предприятия -- сільськогосподарські підприємства -- социально-трудовые отношения -- нормативно- правовое обеспечение -- заработная плата -- прожиточный минимум -- пенсионное обеспечение -- трудові відносини -- соціально-трудові відносини -- нормативно-правове забезпечення -- демографічна ситуація -- демографическая ситуация -- агропромисловий комплекс -- агропромышленный комплекс -- оплата труда -- оплата праці -- социальная защита -- соціальний захист -- условия труда -- умови праці -- соціальні індикатори -- социальные индикаторы
Аннотация: Метою даної статті є розробка організаційно-економічного механізму формування соціально-трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах України.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.


    Осійчук, М. С. (директор Департаменту роботи з персоналом Міністерства фінансів України).
    Людський капітал: критерії оцінки й індикатори економіки знань [Текст] / М. С. Осійчук // Фінанси України. : Науково- теоретичний та інформаційно- практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2008. - № 7. - С. 28-33. - Библиогр.: в сносках.
УДК
ББК 65.24
Рубрики: Економіка
   Економіка праці

   Экономика

   Экономика труда

Кл.слова (ненормированные):
економіка праці -- людський капітал -- людські ресурси -- економічний потенціал держави -- економіка знань -- персонал -- оцінка персоналу -- матриця "Navigator" -- экономика труда -- человеческий капитал -- трудовые ресурсы -- экономический потенциал государства -- экономика знаний
Аннотация: Проаналізовано проблеми використання людських ресурсів та окреслено шляхи їх розв'язання, а також визначено сучасну роль людського капіталу у формуванні економічного потенціалу держави.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


4.


    Коваленко, В. В. (кандидат економічних наук; доцент кафедри банківської справи ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України").
    Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки [Текст] / В. В. Коваленко // Фінанси України. : Науково- теоретичний та інформаційно- практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2008. - № 7. - С. 111-121 : табл., рис. - Библиогр.: в сносках
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Економіка
   Кредитно-грошова система

   Экономика

   Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
кредитно-грошова система -- банківська система -- банківська справа -- фінансова стабільність банківської системи -- індикатори оцінки фінансової стабільності -- банківські кризи -- глобальна фінансова стабільність -- центральні банки -- монетарні інструменти -- фінансові результати банків -- оцінка фінансової стабільності -- фінансова стабільність -- банковская система -- кредитно-денежная система -- банковское дело -- финансовая стабильность банковской системы -- индикаторы оценки финансовой стабильности -- банковские кризисы -- глобальная финансовая стабильность -- центральные банки -- монетарные инструменты -- финансовые результаты банков -- оценка финансовой стабильности -- финансовая стабильность
Аннотация: Розглядаються основні підходи до визначення економічної категорії "фінансова стабільність банківської системи", наведено її критеріальні ознаки, а також обгрунтовано доцільність використання індикаторів оцінки фінансової стабільності банківської системи.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


5.


    Шелудько, Н. (доктор економічних наук; старший науковий співробітник; заступник завідувача відділу фінансово-монетарного регулювання ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України").
    Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу [Текст] / Н. Шелудько, А. Шкляр // Фінанси України. : Науково- теоретичний та інформаційно- практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2009. - № 2. - С. 3-21 : табл. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система

   Экономика

   Финансовая система

Кл.слова (ненормированные):
фінансова система -- фінансові кризи -- кризи фінансові -- ризики фінансової системи -- системні фінансові кризи першого і другого покоління -- системи економічних індикаторів -- економічні індикатори -- види фінансових криз -- індикатори фінансових криз -- світовий фінансовий ринок -- фінансовий ринок -- финансовая система -- финансовые кризисы -- кризисы финансовые -- риски финансовой системы -- системные финансовые риски первого и второго поколения -- системы экономических индикаторов -- экономические индикаторы -- виды финансовых кризисов -- индикаторы финансовых кризисов -- мировой финансовый рынок -- финансовый рынок -- системные финансовые кризисы
Аннотация: Розглядаються існуючі підходи до визначення поняття і класифікації фінансових криз; виділено механізми реалізації системного ризику фінансової системи та відмінності між ситуаціями загальної нестабильності й масштабними системними фінансовими кризами. Описано теоретичні моделі виникнення фінансових криз першого і другого покоління, а також емпіричні моделі виникнення фінансових криз першого і другого покоління, а також емпіричні моделі передчасного виявлення фінансових криз через системи економічних індикаторів.


Доп.точки доступа:
Шкляр, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


6.


    Мельник, О. Г. (кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка").
    Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2009. - № 3. - С. 109-117 : табл. - Библиогр.: с.
УДК
ББК 65.291.9
Рубрики: Економіка
   Экономика

   Финансы предприятия

   Фінанси підприємства

Кл.слова (ненормированные):
фінанси підприємств -- діагностика підприємств -- діагностика діяльності підприємств -- уніфікована матрична модель діагностики -- діагностичні індикатори -- финансы предприятий -- диагностика предприятий -- унифицированная матричная модель диагностики -- матричная модель диагностики -- диагностические индикаторы
Аннотация: Обгрунтовано необхідність побудови уніфікованої матричної моделі діагностики діяльності підприємства загалом та його окремих сфер. Викладено основні концептуальні положення й етапи формування та використання матричної моделі. Систематизовано діагностині індикатори, наведено інформаційні джерела отриманих значень.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


7.


    Мних, А. (старший науковий консультант Головного науково-експертного управління Верховної Ради України; старший викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління).
    Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень [Текст] / А. Мних // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 14-17. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 1997-2009 рр.

   Экономика

   Финансовая система

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
фінансова система -- фінансова політика -- державні запозичення -- ефективність державних запозичень -- державний борг -- оцінка боргу -- борговий тягар -- платіжні зобов'язання -- боргові індикатори -- боргове навантаження -- механізм оцінки -- індикатори МВФ -- финансовая система -- финансовая политика -- государственные заимствования -- эффективность государственных заимствований -- государственный долг -- оценка долга -- долговой груз -- платежные обязательства -- долговые индикаторы -- долговая нагрузка -- механизмы оценки -- индикаторы МВФ
Аннотация: Перевищення певного гранично допустимого обсягу державного боргу може спричинити проблеми щодо спроможності країни виконувати свої платіжні зобов'язання. Ефективність державних запозичень тісно пов'язана зі спроможністю держави виконувати свої боргові зобов'язання. Чіткий механізм оцінки боргового тягаря допоможе уникнути дефолту.


Доп.точки доступа:
\о нем\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


8.


    Поливана, Т. (аспірантка ІІ року кафедри міжнародної економіки Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
    Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії [Текст] / Т. Поливана // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 22-24. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система

   Экономика

   Финансовая система

Кл.слова (ненормированные):
фінансова система -- національні фінансові системи -- структура фінансової системи -- фінансова нестабільність -- глобальна нестабільність -- інституційна структура -- індикатори розвитку -- стабільність фінансових систем -- збалансованість -- інфраструктура фінансових систем -- теорія фінансової структури -- фінансовий сектор -- финансовая система -- национальные финансовые системы -- структура финансовой системы -- финансовая нестабильность -- глобальная нестабильность -- институциональная структура -- индикаторы развития -- стабильность финансовых систем -- сбалансированность -- инфраструктура финансовых систем -- теория финансовой структуры -- финансовый сектор
Аннотация: Узагальнено світові підходи щодо визначення фінансової структури в цілому та інституційної структури зокрема. Встановлено місце та значення збалансованого розвитку інституційної структури для розвитку національних фінансових систем. Визначено основні індикатори розвитку фінансової структури. Проаналізовано яким чином фінансова структура впливає на стабільність фінансових систем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


9.


    Баландіна, Н. Ф.
    Перформативи як індикатори функцій конвенційних висловлювань [Текст] / Н. Ф. Баландіна // Мовознавство : Науково-теор. журнал Ін-ту мовознавства ім.О.О.Потебні. - К. : Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, Укр. мовно-інформаційний фонд НАН України, 2010. - 2-3. - С. 193-203. - Примітки посторінкові : 27 назв
УДК
ББК 81.0
Рубрики: Мовознавство
   Языкознание

Кл.слова (ненормированные):
коммуникативный синтаксис -- комунікативний синтаксис -- конвенциональные высказывания -- конвенційні висловлювання -- мовленнєві акти -- перформатив -- прагматика -- прагматические клише -- прагматичні кліше -- речевые акты -- украинский язык -- українська мова
Аннотация: Досліджуються експліцитні перформативи як індикатори комунікативних функцій конвенційних висловлювань. У перформативну парадигму введено семантичні перформативи, їх модальні модифікації, а також прагматичні кліше, що виявляють ознаки непрямих перформа тивів.


Найти похожие


10.
547
А 25


   
    Агрегация катионных каликсаренов в водном растворе и влияние агрегатов на кислотно-основное равновесие индикаторов [Текст] / Н. О. Мчедлов-Петросян [и др.] // Доповіді Національної академії наук України. - 2010. - N 3. - С. 148-153. - Библиогр.: с. 152 . - ISSN 1025-6415
УДК
ББК 24.2
Рубрики: Химия
   Органическая химия в целом

   Хімія

   Органічна хімія в цілому

Кл.слова (ненормированные):
каликсарены -- каліксарени -- молекулы -- молекули -- прикладные отношения -- прикладні відносини -- водный раствор -- водний розчин -- кислотно-основное равновесие -- кислотно-основна рівновага -- равновесие индикаторов -- рівновага індикаторів -- поверхностно-активные вещества -- поверхнево-активні речовини -- красители индикаторные -- барвники індикаторні
Аннотация: Каликсарены относятся к числу наиболее интенсивно исследуемых и перспективных в прикладном отношении типов полостных молекул.


Доп.точки доступа:
Мчедлов-Петросян, Н. О.; Богданова, Л. Н.; Родик, Р. В.; Водолазкая , А. Н.; Кутузова, Л. В.; Кальченко, В. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


11.


    Шумська, С. (кандидат економічних наук; провідний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України").
    Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України [Текст] / С. Шумська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 6. - С. 38-49 : табл., рис.
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Економіка
   Кредитно-грошова система, 2007-2009 рр.

   Экономика

   Кредитно-денежная система

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
кредитно-грошова система -- фінансова криза -- попередження кризи -- система індикаторів -- індикатори попередження кризи -- фінансова стабільність -- фінансова нестабільність -- економічні ризики -- економічні загрози -- кредитно-денежная система -- финансовый кризис -- предупреждение кризиса -- система индикаторов -- индикаторы предупреждения кризиса -- финансовая стабильность -- финансовая нестабильность -- экономические риски -- экономические угрозы
Аннотация: Міжнародний досвід використання індикаторів попередження кризи розглянуто з точки зору визначення основних проблем та шляхи їх подолання у процесі побудови системи моніторингу фінансової стабільності в Україні. Детально проаналізовано результати моніторингу фінансової стабільності у РФ, країнах із перехідною економікою та країнах, що розвиваються.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


12.


    Мельник, О. (кандидат економічних наук; доцент; докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка").
    Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства [Текст] / О. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 6. - С. 108-116 : табл. - Библиогр. в сн.
УДК
ББК 65.291.9
Рубрики: Економіка
   Фінанси підприємства, 2008-2009 рр.

   Экономика

   Финансы предприятия

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
фінанси підприємств -- банкрутство підприємств -- загроза банкрутства -- експрес-діагностика -- діагностичні методики -- індикатори -- фінансовий стан -- фінансова стійкість -- финансы предприятий -- банкротство предприятий -- угроза банкротства -- экспресс-диагностика -- диагностические методики -- индикаторы -- финансовое состояние -- финансовая стойкость
Аннотация: Охарактеризовано багатоманітні існуючі підходи до діагностики банкрутства підприємств та визначено проблеми їх практичного використання. Обгрунтовано роль експрес-діагностики в кризових умовах. Дано методичні рекомендації з експрес-діагностики загрози банкрутства вітчизняних підприємств на основі застосування десяти експертно виокремлених ключових індикаторів та ідентифікації сигналів про загрозу банкрутства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


13.


    Міщенко, С. (кандидат економічних наук; доцент кафедри фінансів Університету банківської справи Національного банку України).
    Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни [Текст] / С. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 7. - С. 35-49 : табл. - Библиогр. в сн.
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Економіка
   Кредитно-грошова система, 2001-2009 рр.

   Экономика

   Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
кредитно-грошова система -- грошова кредитна сфера -- стабільність функціонування -- економічна безпека -- грошово-кредитна політика -- державне регулювання -- фінансова стабільність -- грошовий ринок -- національна безпека -- система індикаторів -- національна валюта -- індикатори економічної безпеки -- світові кризи -- статистика -- кредитно-денежная система -- денежно-кредитная сфера -- стабильность функционирования -- экономическая безопасность -- денежно-кредитная политика -- государственное регулирование -- финансовая стабильность -- денежный рынок -- национальная безопасность -- система индикаторов -- индикаторы экономической безопасности -- мировые кризисы
Аннотация: Досліджено основні напрями, критерії формування системи індикаторів безпечного функціонування грошового ринку. Обгрунтовано пропозиції щодо створення такої системи та розвитку сфери грошово-кредитних відносин.


Доп.точки доступа:
Міжнародний валютний фонд \о нем\; Международный Валютный Фонд \о нем\; Національний банк України \о нем\; Национальный банк Украины \о нем\; Методика розрахунку рівня економічної безпеки України \о произв.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


14.


    Ставицький, А. (кандидат економічних наук; доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
    Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні [Текст] / А. Ставицький, В. Хом'як // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 7. - С. 50-57 : рис. - Библиогр. в сн.
УДК
ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 2000-2009 рр.

   Экономика

   Финансовая система

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
фінансова система -- фінансова політика -- монетарна політика -- монетарні механізми -- монетарний трансмісійний механізм -- МТМ -- макроекономічна рівновага -- фондовий ринок -- індекс ПФТС -- внутрішній валовий продукт -- ВВП -- індикатори фондового ринку -- банківське кредитування -- коефіцієнт РЕОК -- коефіцієнт НЕОК -- монетарные механизмы -- монетарный трансмиссионный механизм -- макроэкономическое равновесие -- индекс ПФТС -- внутренний валовый продукт -- индикаторы фондового рынка -- банковское кредитование -- коэффициент РЕОК -- коэффициент НЕОК
Аннотация: Проаналізовано й формалізовано взаємозв'язки в монетарному трансмісійному механізмі. Запропоновано штрафну функцію,яка є індикатором ефективності і стабільності функціонування монетарного трансмісійного механізму. Зроблено висновки щодо можливості впровадження в Україні політики інфляційного таргетування.


Доп.точки доступа:
Хом'як, В. (економіст СП "Сатурн"); Національний банк України \о нем\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


15.


    Буряк, Володимир (доктор педагогічних наук; професор; завідувач кафедри психології і педагогічних технологій).
    Урахування особливостей індивідуальних стилів навчальної роботи і підвищення ефективності пізнавальної діяльності [Текст] / В. Буряк // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2010. - № 7/8. - С. 3-7 : табл. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 74.202
Рубрики: Освіта. Педагогіка
   Теорія і методика навчання

   Образование. Педагогика

   Теория и методика обучения

Кл.слова (ненормированные):
індивідуальний стиль -- когнітивний стиль -- інтроверти -- екстраверти -- пізнавальна діяльність -- навчально-пізнавальна діяльність -- індикатор типів -- психологічні типи особистості -- індикатор типів Майєрс-Бріггс-тест -- Майерс-Бріггс-тест -- индивидуальный стиль деятельности -- когнитивный стиль -- интроверты -- экстраверты -- познавательная деятельность -- учебно-познавательная деятельность -- индикатор типов -- психологические типы личности -- индикатор типов Майерс-Бриггс-тест -- Майерс-Бриггс-тест -- педагогическое общение -- педагогічне спілкування -- стилі спілкування вчителів -- стили общения учителей
Аннотация: Розглянуто питання врахування індивідуальних стилів пізнавальної діяльності та стилів спілкування в навчальному процесі, що підвищує ефективність навчання учнів та педагогічної діяльності вчителів.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


16.


    Семко, Тетяна Вікторівна (к. е. н.; доцент; зав. кафедри економічної теорії Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського).
    Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки [Текст] / Т. В. Семко, М. В. Покутня // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 6-11 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 1997-2009 рр.

   Экономика

   Финансовая система

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
фінансова система -- національна економіка -- державний борг -- зовнішня заборгованість -- боргова безпека -- індикатори боргової безпеки -- внутрішній валовий продукт -- ВВП -- економічна статистика -- дефіцит бюджету -- финансовая система -- национальная экономика -- государственный долг -- внешняя задолженность -- долговая безопасность -- индикаторы долговой безопасности -- внутренний валовый продукт -- экономическая статистика -- дефицит бюджета
Аннотация: Розглянуто сутність, структуру, процес формування державного боргу та, на основі аналізу його динаміки і значень індикаторів боргової безпеки, досліджено вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки.


Доп.точки доступа:
Покутня, М. В.; Международный валютный фонд (МВФ) \о нем\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


17.


    Кузьмін, О. (доктор економічних наук; професор; заслужений працівник народної освіти України; директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка").
    Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства [Текст] / О. Кузьмін, О. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 8. - С. 105-114 : табл.
УДК
ББК 65.291.9
Рубрики: Економіка
   Економіка підприємств

   Экономика

   Экономика предприятий

Кл.слова (ненормированные):
фінанси підприємств -- фінансовий стан -- діагностика фінансового стану -- нормативно-критеріальне забезпечення -- забезпечення діагностики -- матриці діагностики -- інтерпретаційна матриця -- індикатори діагностики -- промислові підприємства -- финансы предприятий -- финансовое состояние -- диагностика финансового состояния -- нормативно-критериальное обеспечение -- обеспечение диагностики -- матрицы диагностики -- интерпретационная матрица -- индикаторы диагностики -- промышленные предприятия
Аннотация: Виявлено основні недоліки нормативно-критеріального, методичного та інтерпретаційного забезпечення діагностики фінансового стану підприємств. Обгрунтовано перелік її найбільш репрезентативних індикаторів, уточнено методичну базу їх розрахунку та нормативно-критеріальні значення. Запропоновано варіанти типологізації фінансового стану залежно від значень параметрів, що його характеризують. Розроблено інтерпретаційну матрицю діагностики фінансового стану та ідентифікації його типу.


Доп.точки доступа:
Мельник, О. (кандидат економічних наук; доцент; докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка")
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


18.


    Письменна, Уляна (Інститут економіки та прогнозування НАН України).
    Особливості застосування показника енергомісткості ВВП як індикатора енергоефективності національної економіки [Текст] / У. Письменна // Економіст : науково-практичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 28-31 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.012.3
Рубрики: Економіка
   Макроекономіка, 1990-2008 рр.

   Экономика

   Макроэкономика

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
макроекономічні показники -- внутрішній валовий продукт -- енергомісткість ВВП -- паливно-енергетичні ресурси -- енергоефективність -- зарубіжний досвід -- енергоекономічні показники -- макроэкономические показатели -- внутренний валовый продукт -- энергоемкость ВВП -- топливно-энергетические ресурсы -- энергоэффективность -- зарубежный опыт -- энергоэкономические показатели
Аннотация: Статтю присвячено питанням оптимізації методології енергоекономічного аналізу в Україні, адекватності міжкраїнних енергетичних зіставлень, коректності встановлення перспективних індикаторів та моніторингу досягнутих результатів реалізації політики енергоефективності. Запропоновано заходи з удосконалення енергоекономічного прогнозування та забезпечення коректності міжкраїнних порівнянь.


Доп.точки доступа:
Європейський Союз, міжнародна організація \о нем\; Европейский Союз, международная организация \о нем\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


19.


    М'ягков, Михайло (Орегонський університет; США).
    Вибори 2010 в Україні: чи є підстави для говорити про фальстфікації? [Текст] / Михайло М'ягков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. - К. : Інститут соціології НАН, 2010. - 3. - С. 15-40. - Бібліографія : С.40
УДК
ББК 60.561.3
Рубрики: Соціологія, 2004 р.
   Социология, 2010 р.

   Україна
    Украина

Кл.слова (ненормированные):
вибори президента -- выборы президента -- електоральна соціологія -- електоральні фальсифікації -- индикаторы электоральных фальсификаций -- індикатори електоральних фальсифікацій -- политическая социология -- політична соціологія -- президентские выборы -- президентські вибори -- электоральная социология -- электоральные фальсификации
Аннотация: У статті використано кілька індикаторів фальсифікацій офіційних результатів президентських виборів на виборчих дільницях України у 2010 р.; отримані результати порівнюються із даними третього туру президентських виборів 2004 р. Назагал автори доходять висновку, що Віктор Янукович здобув перемогу над Юлією Тимошенко у вільному і чесному суперництві.


Доп.точки доступа:
Тимошенко, Ю. (кандидат в президенти України) \о ней\; Янукович, В. (кандидат в президенти України) \о нем\

Найти похожие
 1-10    11-19 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017