На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ИППО - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ$<.>)
Найдено 6 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 6

1.


    Жаворонкова, Г. В. (доктор економічних наук; професор; Національний авіаційний університет).
    Світовий досвід управління парком повітряних суден авіакомпанії / Г. В. Жаворонкова, В. В. Матвєєв, В. О. Миронюк // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 58-62 : граф., табл., схем. - Бібліогр. в кінці ст.
УДК
Рубрики: Авиационный транспорт
   Авіаційний транспорт

   Юго-Восточная Азия
    Северная Америка

    Европа

    Південно-Східна Азія

    Північна Америка

Кл.слова (ненормированные):
авиационный транспорт -- авиакомпании -- воздушные суда -- парк воздушных судов -- планирование парка -- приобретение воздушных судов -- лизинг -- управление парком воздушных судов -- авиаперевозки -- перевозочная способность -- распределение спроса -- моделирование спроса -- маршрутизация -- стандартизация воздушных судов -- индивидуализация воздушных судов -- сертификация воздушных судов -- документация -- классификация парка воздушных судов -- авіаційний транспорт -- авіакомпанії -- повітряні судна -- парк повітряних суден -- планування парку -- придбання повітряних суден -- лізінг -- управління парком повітряних суден -- авіаперевезення -- перевізна здатність -- розподіл попиту -- моделювання попиту -- маршрутизація -- стандартизація повітряних суден -- індивідуалізація повітряних суден -- сертифікація повітряних суден -- документація -- класифікація парку парку повітряних суден -- авіаційний транспорт
Аннотация: Досліджено досвід управління парком повітряних суден авіакомпаній за кордоном. Дано власне визначення поняття "управління парком повітряних суден авіакомпанії" та проведено класифікацію парку ПС.

Держатели документа:
ДНУЗТ

Доп.точки доступа:
Матвєєв, В.В. (кандидат економічних наук; доцент; Національний авіаційний університет); Миронюк, В.О. (кандидат економічних наук; Національний авіаційний університет); Боїнг, авікомпанія \про нього\; Еїрбас, авіакомпанія \про нього\IATA, Міжнародна асоціація авіаційного транспорту \про неї\
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗНЛ (12.03.2010г. Инв.3159ж - Б.ц.) (свободен)

Найти похожие


2.


    Стрілько, Валентина (здобувач Інституту проблем виховання АПН України; президент Міжнародного освітнього фонду ім. Ярослава Мудрого).
    Біопсихологічні засади індивідуального підходу до учнів у навчально-виховному процесі [Текст] / В. Стрілько // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2009. - № 8/9. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст. - табл.
УДК
ББК 74.200
Рубрики: Освіта. Педагогіка
   Теорія і методика виховання

   Образование. Педагогика

   Теория и методика воспитания

Кл.слова (ненормированные):
навчально-виховна робота -- навчально-виховний процес -- індивідуальні особливості учнів -- індивідуальний підхід до учнів -- особистісна індивідуалізація -- особистісні якості учнів -- психологічні особливості учнів -- біопсихологічні характеристикі учнів -- учебно-воспитательная работа -- учебно-воспитательный процесс -- индивидуальные особенности учеников -- индивидуальный подход к ученикам -- личностная индивидуализация -- личностные качества учеников -- психологические особенности учеников -- биопсихологические особенности учеников
Аннотация: Індивідуальний підхід до учнів є однією з найважливіших умов успіху навчально-виховної роботи, виховання інтересу, а отже, і смаку до знань. У дидактиці він передбачає врахування біопсихологічних характеристик кожного учня.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.


    Бойко, Я. (аспірантка кафедри педагогіки Слов'янского державного педагогічного університету).
    Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах [Текст] / Я. Бойко // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2009. - № 10. - С. 19-23. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 74.58
Рубрики: Вища професійна освіта
   Высшее профессиональное образование

Кл.слова (ненормированные):
вища освіта -- вища педагогічна освіта -- вищі педагогічні навчальні заклади -- вищі навчальні заклади -- самостійна освіта студентів -- самоосвіта -- індивідуалізація самостійної роботи -- готовність до самоосвіти -- освітні стандарти -- програми навчання -- высшее образование -- высшее педагогическое образование -- высшие педагогические учебные заведения -- высшие учебные заведения -- самостоятельное образование студентов -- самообразование -- индивидуализация самостоятельной работы -- готовность к самообразованию -- образовательные стандарты -- программы обучения
Аннотация: Про розуміння поняття "самостійна робота студента", про організацію системи самостійной роботи.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


4.


    Шевченко, Ольга (кандидат історичних наук; провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України).
    Особисте немайнове право фізичної особи на індивідуалізацію світоглядних переконань як важливий елемент приватної сфери автономії людини в глобалізованому світі [Текст] / О. Шевченко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 5. - С. 39-31. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 67.404
Рубрики: Цивільне право
   Гражданское право

Кл.слова (ненормированные):
фізичні особи -- індивідуалізація світоглядних переконань -- автономія людини -- приватна сфера автономії людини -- права людини -- міжнародно-правові документи -- физические лица -- индивидуализация мировоззренческих убеждений -- автономия человека -- частная сфера автономии человека -- права человека -- международно-правовые документы -- неимущественные права -- немайнові права
Аннотация: Розглядається ліберальна антропоцентрична система цінностей Європейського співтовариства в аспекті нормативного забезпечення реалізації права людини на індивідуалізацію світоглядних переконань як одного з важливих елементів приватної сфери автономії особи в глобалізованому світі.


Доп.точки доступа:
Про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, конвенція ЮНЕСКО \о произв.\; Римський статут Міжнародного кримінального суду \о произв.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


5.


    Лімборський, Ігор.
    Персонаж епічний у творчості Шевченка [Текст] / Ігор Лімборський // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - К. : НАН України; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка; Національна спілка письменників України, 2010. - 5. - С. 3-9. - Бібліографія : С.9 : 12 назв
УДК
ББК 83.3(4Укр)5
Рубрики: Літературознавство
   Литературоведение

Кл.слова (ненормированные):
епічний персонаж -- индивидуализация -- індивідуалізація -- литературный портрет -- літературний портрет -- персоналии писателей -- персоналії письменників -- система персонажей -- система персонажів -- украинская литература -- українська література -- эпический персонаж
Аннотация: У статті розглядається епічний літературний персонаж у творчості Шевченка, аналізуються такі його характеристики, як внутрішній світ, портрет, монолог, взаємодія з іншими дійовими особами, участь у розгортанні сюжету й композиції твору.


Доп.точки доступа:
Шевченко, Тарас Григорович (український поет) \о нем\

Найти похожие


6.
67.409
П 88


    Пузирьов, М. С. (старший інспектор навчального відділу; ад'юнкт кафедри кримінально-виконавчого права Київського національного університету внутрішніх справ).
    Правове регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк [Текст] / М. С. Пузирьов // Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий журнал. - 2010. - N 1. - С. 137-142. - Бібліогр. у кінці ст.
ГРНТИ
УДК
ББК 67.409
Рубрики: Кримінально-виконавче право
   Виконання окремих видів покарань

   Уголовно-исполнительное право

   Исполнение отдельных видов наказаний

   Україна
Кл.слова (ненормированные):
виконання покарання -- позбавлення волі -- правове регулювання -- диференціація покарання -- індивідуалізація покарання -- виправлення засуджених -- засуджені до позбавлення волі -- соціальна реабілітація -- адміністрація колоній -- карально-виправний вплив -- матеріальна відповідальність -- матеріальні збитки -- відшкодування збитків -- позитивна поведінка засудженого -- умовно-дострокове звільнення -- исполнение наказания -- лишение свободы -- правовое регулирование -- дифференциация наказания -- индивидуализация наказания -- исправление осужденных -- осужденные к лишению свободы -- социальная реабилитация -- администрация колоний -- карательно-исправительное влияние -- материальная ответственность -- материальные убытки -- возмещение ущерба -- позитивное поведение осужденного -- условно-досрочное освобождение
Аннотация: Здійснено спробу аналізу на прикладі Кримінально-виконавчого кодексу України правового регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк. Проведено розмежування диференціації та індивідуалізації виконання покарання, сформульовано важливі висновки теоретичного характеру.

Держатели документа:
АМСУ

Доп.точки доступа:
Кримінально-виконавчий кодекс України \о произв.\; Кодекс законів про працю України \о произв.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017