На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ИППО - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ЄДНАНННЯ$<.>)
Найдено 4 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 4

1.


   
    Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. № 1125 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. - 2009. - № 11. - С. 2-5
УДК
Рубрики: Бухгалтерский учет
   Нормативные документы

   Бухгалтерський облік

   Нормативні докумети

   Украина
    Україна

Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерский учет -- нормативные документы -- нормативно-правовые акты -- приказы Министерства финансов -- положения бухгалтерского учета -- стандарты бухгалтерского учета -- П(С)БУ -- отчетность финансовая -- баланс -- движение денежных средств -- капитал -- основные средства -- нематериальные активы -- обязательства -- доходы -- расходы -- роялти -- активы -- план счетов -- бухгалтерський облік -- нормативні докумети -- нормативно-правові акти -- накази Міністерства фінансів -- положення бухгалтерського обліку -- стандарти бухгалтерського обліку -- П(С)БО -- звітність фінансова -- рух грошових коштів -- капітал -- основні засоби -- нематеріальні активи -- зобов'язання -- доходи -- витрати -- роялти -- активи -- план рахунків -- фінансова звітність -- финансовая отчетность
Аннотация: Зміни до деяких П(С)БО та інших нормативних документів з бухгалтерського обліку.

Держатели документа:
ДНУЗТ

Доп.точки доступа:
Міністерство фінансів України \про нього\; Положення (стандарти) бухгалтерського обліку \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3"Звіт про фінансові результати" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднанння підприємств" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" \о произв.\; Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державаної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1363/13237 \о произв.\; Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 \о произв.\
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗНЛ (07.12.2009г. Инв.3032ж - Б.ц.) (свободен)

Найти похожие


2.


    Диба, В'ячеслав (кандидат економічних наук; докторант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана).
    Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал [Текст] / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. - 2010. - № 3. - С. 30-34. - Бібліогр. в кінці ст.
УДК
Рубрики: Интеллектуальная собственность
   Інтелектуальна власність

   Украина
    Україна

Кл.слова (ненормированные):
интеллектуальная собственность -- интеллектуальный капитал -- гудвил -- нематериальные активы -- оценка стоимости предприятий -- справедливая стоимость -- информатизация бизнеса -- информация -- інтелектуальна власність -- інтелектуальний капітал -- нематеріальні активи -- оцінка вартості підприємств -- справедлива вартість -- інформатизація бізнесу -- інформація
Аннотация: Проаналізовано економічні підходи до визнання внутрішньогенерованого підприємством гудвілу як сукупності нематеріальних активів у складі інтелектуального капіталу.

Держатели документа:
ДНУЗТ

Доп.точки доступа:
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднанння підприємств" \о произв.\; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" \о произв.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.


    Бойко, Катерина (аспірант кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
    Облікова модель хеджування на основі оцінки за справедливою вартістю / К. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 21-28 : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
УДК
Рубрики: Бухгалтерский учет
   Бухгалтерський облік

   Украина
    Україна

Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерский учет -- хеджирование -- справедливая стоимость -- учетная модель хеджирования -- моделирование хозяйственных операций -- план счетов -- субсчета -- эффективность хеджирования -- финансовые инструменты -- бухгалтерський облік -- справедлива вартість -- облікова модель хеджування -- моделювання господарських операцій -- план рахунків -- субрахунки -- ефективність хеджування -- фінансові інструменти
Аннотация: У статті досліджено актуальні питання побудови облікової моделі хеджування на основі аналізу особливостей відображення в обліку взаємодії інструменту та об'єкта хеджування.

Держатели документа:
ДНУЗТ

Доп.точки доступа:
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднанння підприємств" \о произв.\; МСБО 39 \о произв.\; Стандарт фінансового обліку (СФО) США 157 "Оцінка справедливої вартості" \о произв.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


4.


    Кисельова, Ольга (доктор економічних наук).
    Формування громадського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. - 2010. - № 9. - С. 26-33. - Бібліогр. в кінці ст.
УДК
Рубрики: Власть
   Влада

   Украина
    Україна

Кл.слова (ненормированные):
государственная власть -- публичная власть -- гражданское общество -- распределительные процессы -- объединения граждан -- территориальные общины -- государственный бюджет -- государственные контролирующие органы -- законодательные акты -- нормативные акты -- местное самоуправление -- отчетность -- державна влада -- публічна влада -- громадянське суспільство -- об'єднання громадян -- розподільчі процеси -- територіальні громади -- державний бюджет -- законодавчі акти -- нормативні акти -- державні контролюючі органи -- місцеве самоуправління -- звітність
Аннотация: Статтю присвячено проблемам контрольованості публічної влади в частині розподільчих процесів у суспільстві.

Держатели документа:
ДНУЗТ

Доп.точки доступа:
Куйбіда, В. \про нього\; Конституція України, основний закон \о произв.\Про об'єднанння громадян, закон України \о произв.\; Державний бюджет України \о произв.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017