На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр НМетАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ІРРАЦІОНАЛЬНИХ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
517(075.8)
М34


    Математичний аналіз у задачах і прикладах [Текст] : навч. посібник: У 2-х ч.
   Ч.1 / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко и др. - К. : Вища школа, 2002. - 462 с. : рис., табл., ил, граф. - Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 7 лютого 2001р. №14/18.2-112). - 3000 экз.. - ISBN 966-642-034-1 (в пер.) : 30.00 грн.
    Содержание:
Розділ 1. Множини дійсних і комплексних чисел . - С .5-31 : рис.
§ 1.1. Поняття множини. Дії над множинами . - С .5-11 : рис.
§ 1.2. Множина дійсних чисел та основні її властивості . - С .12-16
§ 1.3. Модуль (абсолютна величина) дійсного числа . - С .17-20
§ 1.4. Верхня та нижня межі числових множин . - С .21-25
§ 1.5. Основні відомості про комплексні числа . - С .25-31
Розділ 2. Відповідність, відображення, функція . - С .32-62 : граф.
§ 2.1. Поняття відповідності та функції (відображення). Область визначення та множина значень . - С .32-41 : граф.
§ 2.2. Елементарні функції . - С .41-45 : граф.
§ 2.3. Найпростіші властивості функцій . - С .45-52 : граф.
§ 2.4. Функції обмеженої варіації . - С .52-56
§ 2.5. Поняття еквівалентних множин та потужності множини . - С .56-58
§ 2.6. Зчисленні множини . - С .58-60
2.7. Континуальні множини. Існування як завгодно великих потужностей . - С .60-62
Розділ 3. Теорія границь послідовностей та функцій . - С .63-100
§ 3.1. Поняття границі послідовності. Основні властивості границь . - С .63-75
§ 3.2. Границя монотонної послідовності . - С .75-80
§ 3.3. Загальне поняття границі функції в точці та його окремі випадки . - С .80-86
§ 3.4. Основні властивості границь функцій. Деяки важливі границі . - С .86-96
§ 3.5. Часткові границі послідовностей та функцій . - С .96-100
Розділ 4. Неперервні функції . - С .101-114
§ 4.1. Поняття неперервної функції. Найпростіші властивості неперервних функції . - С .101-105
§ 4.2. Одностороння неперервність. Точки розриву та класифікація їх . - С .105-109
§ 4.3. Властивості функцій, неперервних на відрізку . - С .109-114
Розділ 5. Похідна і диференціал . - С .115-156 : граф.
§ 5.1. Поняття похідної, її геометричний та механічний зміст . - С .115-124 : граф.
§ 5.2. Найпростіші властивості диференційовних функцій. Похідні основних елементарних функцій . - С .124-145
§ 5.3. Диференціал, його геометричний та механічний зміст . - С .145-150
§ 5.4. Похідні і диференціали вищих порядків . - С .150-156
Розділ 6. Основні теореми диференціального числення . - С .157-217 : ил
§ 6.1. Теореми Ролля, Лагранжа і Коші . - С .157-161
§ 6.2. Правила Лопіталя. Асимптоти . - С .162-166
§ 6.3. Умови сталості і монотонності функції. Критерії сталості та монотонності функції на проміжку . - С .166-173 : рис.
§ 6.4. Екстремуми функції в точці і на проміжку . - С .173-190
§ 6.5. Опуклі функції та точки перегину . - С .190-197
§ 6.6. Повне дослідження функції та побудова її графіка . - С .197-205 : граф.
§ 6.7. Наближені методи обчислення коренів рівнянь . - С .205-209 : ил
§ 6.8. Формула Тейлора . - С .209-217
Розділ 7. Основні елементарні функції . - С .218-243 : ил
§ 7.1. Показникова функція . - С .218-224
§ 7.2. Логарифмічна функція . - С .224-228
§ 7.3. Степенева функція . - С .228-232 : табл.
§ 7.4. Тригонометричні та гіперболічні функції . - С .232238 : табл.
§ 7.5. Обернені тригонометричні та обернені гіперболічні функції . - С .238-243 : ил
Розділ 8. Невизначений інтеграл . - С .244-275 : табл.
§ 8.1. Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла . - С .244-248
§ 8.2. Основні методи інтегрування . - С .248-256
§ 8.3. Інтегрування раціональних функцій . - С .256-262
§ 8.4. Інтегрування деяких ірраціональних функції . - С .262-269
§ 8.5. Інтегрування деяких трансцендентних функцій . - С .269-275 : табл.
Розділ 9. Визначений інтеграл . - С .276-319 : граф.
§ 9.1. Поняття визначеного інтеграла . - С .276-281
§ 9.2. Суми Дарбу та їхні властивості. Критерії та достатні умови інтегровності функції за Ріманом . - С .281-286
§ 9.3. Основні властивості визначених інтегралів . - С .286-291
§ 9.4. Інтеграл із змінною верхньою межею інтегрування. Формула Ньютона-Лейбніца . - С .292-301 : граф.
§ 9.5. Інтегрування частинами та за допомогою заміни змінної . - С .301-307
§ 9.6. Невласні інтеграли . - С .307-315
§ 9.7. Інтеграл Стілтьєса . - С .315-320
Розділ 10. Застосування визначеного інтеграла . - С .320-357 : ил
§ 10.1. Обчислення площ плоских фігур . - С .320-327 : ил
§ 10.2. Обчислення об`ємів просторових фігур . - С .327-333 : ил
§ 10.3. Обчислення довжини дуги кривої . - С .333-339 : ил
§ 10.4. Обчислення площі поверхні . - С .339-342 : ил
§ 10.5. Застосування визначеного інтеграла у фізиці . - С .342-348 : ил
§ 10.6. Наближені методи обчислення визначених інтегралів . - С .348-357 : ил
Розділ 11. Числові ряди . - С .358-381
§ 11.1. Поняття ряду та його суми. Геометрична прогресія та гармонічний ряд . - С .358-363
§ 11.2. Основні власивості рядів . - С .363-367
§ 11.3. Ознаки збіжності додатних рядів . - С .368-375
§ 11.4. Ряди з довільними членами . - С .375-381
Розділ 12. Функціональні та степеневі ряди. Ряди Фур`є . - С .382-425 : граф.
§ 12.1. Функціональні послідовності та ряди . - С .382-390
§ 12.2. Степеневі ряди. Теореми Коші-Адамара і Абеля . - С .391-399
§ 12.3. Ряд Тейлора. Розвинення функцій у степеневі ряди . - С .400-409
§ 12.4. Застосування степеневих рядів до наближених обчислень . - С .410-418
§ 12.5. Ряди Фур`є . - С .418-425 : граф.
ГРНТИ
УДК


Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Доп.точки доступа:
Дюженкова, Любов Іванівна; Колесник, Тамара Всеволодівна; Лященко, Микола Якович; Михалін, Геннадій Олександрович; Шкіль, Микола Іванович
Экземпляры всего: 1
СЧЗ (1)
Свободны: СЧЗ (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017