На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Современные ресурсы - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2005$<.>)
Найдено 32 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


   
    Державний архів Кіровоградської області: Анотований реєстр описів [Текст] : архивные материалы. Т. 1. Фонди періоду до 1917 р. / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Кіровогр. обл. ; упоряд. Т. В. Базишена [и др.]. - К. : [б. и.], 2005. - 293 с. - Б. ц.
Рубрики: Кіровоградська область


Доп.точки доступа:
Базишена, Т.В. \упоряд.\; Жук, О.К. \упоряд.\; Равська, Л.В. \упоряд.\; Чвань, Т.В. \упоряд.\; Чорна, Ю.В. \упоряд.\; Держ. ком. архівів України; Держ. архів Кіровогр. обл.
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   А16395/9(с2)(01)
   Г178


    Гальчак, С.
    Краєзнавці Вінничини [Текст] : Біографії. Бібліографія / С. Гальчак ; Всеукр. спілка краєзнавців, Центр дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському держ. ун-ті, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл. - Вінниця : Книга-Вега, 2005. - 224 с. - Б. ц.
Рубрики: Вінницька обл.


Доп.точки доступа:
Всеукр. спілка краєзнавців; Центр дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському держ. ун-ті; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; Держ. архів Вінниц. обл.
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   А19984/9(с2)(01)
   М656


   
    Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року [Текст] : бібліогр. покажчик / авт.-упоряд. Л. В. Гранатович. - 2-е вид., допов. і перероб. - Ніжин : ТОВ "Гідромакс", 2005. - 304 с. - Б. ц.
Рубрики: Ніжин--Чернігівська область


Доп.точки доступа:
Гранатович, Л.В. \авт.-упоряд.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   А13925 02(01)
   Н354


   
    Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (1993-2003 рр.) [Текст] : наук.-бібліогр. покажч. видань б-ки та л-ри про її діяльність / НАН України. НБУВ ; уклад. Н. М. Погребецька ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. - К. : [б. и.], 2005. - 518 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Погребецька, Н.М. \уклад.\; Омельчук, В.Ю. \наук. ред.\; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   А13232 / 9(с2)(01)
   П15


   
    Пам'ять народу неубієнна: Голодомор на Чернігівщині 1932-1933 рр. [Текст] : бібліогр. покажчик / Черніг. обл. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; упоряд. І. Я. Каганова, Л. Студьонова. - Чернігів : Черніг. обереги, 2005. - 49 с. - Б. ц.
Рубрики: Чернігівська обл.


Доп.точки доступа:
Каганова, І.Я. \упоряд.\; Студьонова, Л. \упоряд.\; Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.


   
    Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій [Текст] : библиография / Держ. комітет архівів України, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. - К. : [б. и.], 2005. - 55 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Держ. ком. архівів України; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.


   
    Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України [Текст] : путівник. Вип. 2 / Держ. комітет архівів України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистецтв України. - К. : [б. и.], 2005. - 622 с. - (Архів. зібр. України. Путівники). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Держ. ком. архівів України; Центр. держ. архів-музей л-ри і мистецтв України
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   Пр1935
   А 22


   
    Автограф української історії: ІХ - ХХІ ст. [Текст] : матеріали до Кат. виставки док. Нац. архів. фонду України // Архіви України. - 2005. - № 5-6. - С. 107-455.

Держатели документа:
кх

Найти похожие


9.
   М1403-1
   А876


   
    Архівні установи України: Довідник [Текст] : справочное издание. Т. 1. Державні архіви / Держ. ком. архівів України, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; ред. кол. Г. В. Боряк (голова) та ін. ; упоряд. Л. Андрієвська та ін. - К. : [б. и.], 2005. - 692 с. - (Архів. зібр. України. Спец. довід.). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Боряк, Г.В. \ред. кол.\; Андрієвська, Л. \упоряд.\; Держ. ком. архівів України; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства
Экземпляры всего: 3
КХ (1), ку (1), ДБВ (1)
Свободны: КХ (1), ку (1), ДБВ (1)
Найти похожие


10.


   
    Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка - 65 років [Текст] : бібліогр. покажчик / Івано-Франківська обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; уклад. А. І. Бойко. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2005. - 30 с. - Б. ц.
Рубрики: Івано-Франківськ, м


Доп.точки доступа:
Бойко, А.І. \уклад.\; Івано-Франків. обл. універс. б-ка ім. І. ФранкаІвано-Франківська обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   НБУВ: ВС42319
   О-41


   
    Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького [Текст] : в 3 част. Ч. 1. Матеріали до історії бібліотеки ; Ч. 2 . Видання бібліотеки ; Ч. 3. Працівники бібліотеки; їхні праці / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л. О. Кольченко та ін. - Одеса : Астропринт, 2005. - 427 с. - Б. ц.
Рубрики: Одеса, м.


Доп.точки доступа:
Кольченко, Л.О. \упоряд.\; Одес. держ. наук. б-ка ім. М. ГорькогоОдес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   А14933 / 33С
   Е457


   
    Економічна україніка [Текст] : бібліогр. покажч. (1990-2004) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. Т. О. Сосновська, В. А. Ярошик. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2005. - 204 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Сосновська, Т.О. \уклад.\; Ярошик, В.А. \уклад.\; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   А15472/709(01)
   К727


   
    Микола Голубець (1891-1942) [Текст] : бібліогр. покажчик / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника ; уклад. С. Костюк, Т. Стефанишин. - Львів : Наук. б-ка ім. В. Стефаника , 2005. - 149 с. : портр. - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ


Доп.точки доступа:
Костюк, С. \уклад.\; Стефанишин, Т. \уклад.\; Голубець, Микола (історик, публіцист, мистецтвознавець) \про нього\; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   А3557-2/9(с2)(01)
   К59


   
    Козацтво Донецького краю [Текст] : библиография. Вип. 2. Сучасні козацькі формування на Донеччині: бібліогр. покажч. / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської ; уклад. Т. М. Дрьомова, О. В. Кучерява. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2005. - 52 с. - Б. ц.
Рубрики: Донецька обл.


Доп.точки доступа:
Дрьомова, Т.М. \уклад.\; Кучерява, О.В. \уклад.\; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   Б4285 / 9(с2)
   П142


    Палієнко, М.
    "Кіевская старина" (1882-1906) [Текст] : сист. покажч. змісту журн. / М. Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Темпора, 2005. - 606 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   Б4287 / 9(с2)(01)
   П142


    Палієнко, М.
    "Кіевская старина" (1882-1906) [Текст] : хронол. покажч. змісту журн. / М. Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Темпора, 2005. - 477 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
   А4309 / 37(01)
   П705


   
    Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія" 1992-2002 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; уклад. Н. Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 523 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Казакова, Н. \уклад.\; Патрушева, Т. \уклад.\; Рава, Т. \уклад.\; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Києво-Могилянська академія \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   НБУВ: СО26713
   У 45


   
    Україна - етнос: Наук.-бібліогр. довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства [Текст] : библиография / Наук.-дослід. ін-т українознавства ; уклад. Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков. - К. : [б. и.], 2005. - 202 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Фігурний, Ю.С. \уклад.\; Чирков, О.А. \уклад.\; Наук.-дослід. ін-т українознавства
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
    НБУВ: ВА666331
   Т 73


   
    Петро Тимофійович Тронько [Текст] : [Біобліогр. покажч.] / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голова редкол. І. Ф. Курас ; уклад. Л. І. Тіманова. - К. : [б. и.], 2005. - 194 с. - (Біобібліографія вчених України). - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ


Доп.точки доступа:
Курас, І.Ф. \голова редкол.\; Тіманова, Л.І. \уклад.\; Тронько, Петро Тимофійович (історик, краєзнавець) \про нього\; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   А13395/9(с2)(01)
   П332


   
    Василь Олексійович Пірко [Текст] : біобібліогр. покажчик / Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка ; уклад. Д. М. Титаренко. - Донецк : [б. и.], 2005. - 24 с. - (Біобібліографія вчених Донбасу). - Б. ц.
Рубрики: Донецька обл.
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ


Доп.точки доступа:
Титаренко, Д.М. \уклад.\; Пірко, Василь Олексійович (історик) \про нього\; Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-32 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017