На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Современные ресурсы - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2004$<.>)
Найдено 40 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


   
    Державний архів Полтавської області: Анотований реєстр описів [Текст]. Т. 1. Фонди дорадянського періоду / Держ. комітет архівів України, Держ. архів Полтав. обл. ; авт.-упоряд. В. В. Гудим, В. В. Коротенко. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2004. - 71 с. - (Архів. зібр. України. Спец. довід.). - Б. ц.
Рубрики: Полтавська обл.


Доп.точки доступа:
Гудим, В.В. \авт.-упоряд.\; Коротенко, В.В. \авт.-упоряд.\; Держ. ком. архівів України; Держ. архів Полтав. обл.
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   А13005 /902.5(01)
   У-45


   
    Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства: До 10-річчя заснування (1994-2004) [Текст] : бібліогр. покажч. / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. - К. : [б. и.], 2004. - 125 с. - (Архів. та бібліогр. джерела укр. іст. думки ; вип. 10). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Одинока, Л.П. \упоряд.\; Романовський, Р.В. \упоряд.\; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства \про нього\
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   НБУВ: ВА657141
   Б 72


    Бобков, В. В.
    Статистики Таврической губернии (ХIХ - начало ХХ века) [Текст] : биобиблиогр. указатель / В. В. Бобков ; ред. А. А. Непомнящий. - Симферополь : [б. и.], 2004. - 304 с. - (Биобиблиография крымоведения ; вып. 1). - Б. ц.
Рубрики: Таврія


Доп.точки доступа:
Непомнящий, А.А. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   НБУВ: ВА653089
   Б 81


    Бондаренко, М. Е.
    Античная история и археология Херсонеса Таврического [Текст] : библиогр. указатель (1788-1987 гг.) / М. Е. Бондаренко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М. : Компания "Спутник", 2004. - 129 с. - Б. ц.
Рубрики: Севастополь, м.--Крим


Доп.точки доступа:
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   М1019-1 9(с2)(01)
   В531


    Висоцька, Т.
    Жіночі постаті в історії Закарпаття [Текст] : бібліогр. довідник. Кн. 1. Наука, культура, мистецтво / Т. Висоцька ; ред. В. Падяк. - Ужгород : [б. и.], 2004. - 404 с. - Б. ц.
Рубрики: Закарпаття


Доп.точки доступа:
Падяк, В. \ред.\ ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   А13086 / 9(с2)(01)
   Г614


   
    Голодомор 1932-1933 рр. на Україні: (до 70-річчя) [Текст] : бібліогр. покажчик / Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. О. Г. Люта та ін.; наук. ред. М. Вегеш. - Ужгород : [б. и.], 2004. - 145 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Люта , О.Г. \уклад.\; Вегеш, М. \наук. ред.\; Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   А12762 02(01)
   Д362


   
    Державна історична бібліотека України [Текст] : бібліогр. покажчик видань і публікацій: 1999-2003 рр. / Держ. іст. б-ка України ; підгот. О. В. Михайлова, В. П. Кисельова. - К. : [б. и.], 2004. - 21 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Михайлова, О.В. \підгот.\; Кисельова, В.П. \підгот.\; Держ. іст. б-ка України; Держ. іст. б-ка України \про неї\ ДБВ, ку, кх
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   А11690 / 02(01)
   Д362


   
    Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного: Бібліогр. портрет за 60 років [Текст] : ретросп. бібліогр. покажч. / Держ. наук. архіт.-будівельна б-ка ім. В.Г. Заболотного ; уклад. Г. А. Войцехівська, С. С. Артамонова. - К. : Украхбудінпром, 2004. - 91 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Войцехівська, Г.А. \уклад.\; Артамонова, С.С. \уклад.\; Держ. наук. архітект.-будівельна б-ка ім. В.Г. Заболотного; Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   Б4033 / 9(с2)
   І-907


   
    Історія Півдня України в книгах [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри Всеукр. держ. вид-ва "Маяк" 1945-1990 рр / вступ. ст. Д. Буханенка. - Одеса : "Маяк", 2004. - 352 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Буханенко, Д. \вступ. ст.\; Белєнькова, Н.П. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   А12953 / 002(01)
   П15


   
    Пам"ятні книжки Херсонської губернії [Текст] : бібліогр. огляд і покажч. змісту / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара ; уклад. О. В. Лянсберг ; ред. Л. І. Зелена. - Херсон : [б. и.], 2004. - 41 с. - Б. ц.
Рубрики: Херсонська губернія


Доп.точки доступа:
Лянсберг, О.В. \уклад.\; Зелена, Л.І. \ред.\; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара ДБВ, ку
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   М1134-1 / 9(с2)(01)
   І-907


   
    Історія міст і сіл Харківської області [Текст] : бібліогр. покажчик. Ч. 1 . Харків і Харківська область / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. Гологорська Т.В., Н. Л. Манова, Н. І. Полянська. - Харків : ХДНБ, 2004. - 176 с. - Б. ц.
Рубрики: Харків, м.
    Харківська обл.Доп.точки доступа:
Гологорська Т.В. \уклад.\; Манова, Н.Л. \уклад.\; Полянська, Н.І. \уклад.\; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   М1332-2 / 9(с2)(01)
   І-907


   
    Історія міст і сіл Харківської області [Текст] : бібліогр. покажчик. Ч. 2. Історія населених пунктів Харківської області / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. І. Єпішева, Л. М. Конопля, Л. В. Лаухіна. - Харків : ХДНБ, 2004. - 294 с. - Б. ц.
Рубрики: Харківська обл.


Доп.точки доступа:
Єпішева, Л.І. \уклад.\; Конопля, Л.М. \уклад.\; Лаухіна, Л.В. \уклад.\; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; Харк. обл. універс. наук. б-ка ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   А12288 / 9(с1)(01)
   У456


   
    Українці в Російській Федерації [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. ком. України у справах нац. та міграції, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад.: Д. В. Табачник, Г. Г. Москаль, А. А. Попок та ін. - К. : Вид-во "ВІК", 2004. - 261 с. - Б. ц.
Рубрики: Росія


Доп.точки доступа:
Табачник, Д.В. \авт.-уклад.\; Москаль, Г.Г. \авт.-уклад.\; Попок, А.А. \авт.-уклад.\; Держ. ком. України у справах нац. та міграції; Нац. парлам. б-ка України
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   А12350/9(с2)(01)
   В41


   
    Вибір на все життя: До 65-річчя Івана Григоровича Пащука [Текст] : біобібліогр. покажчик / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. В. П. Ярощук. - Рівне : "Волинські обереги", 2004. - 72 с. - ("Дослідники Рівненського краю"). - Б. ц.
Рубрики: Рівненська обл.


Доп.точки доступа:
Каленюк, Л.М. \уклад.\; Ярощук, В.П. \наук. ред.\; Пащук, Іван Григорович (краєзнавець) \про нього\; Рівнен. держ. обл. б-ка
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   Б4732 / 91(01)
   С666


    Сосса, Р. І
    Картографічні твори, видані ДНВП "Картографія" (1945-2003 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / Р.І Сосса. - К. : ДНВП "Картографія", 2004. - 247 с. : табл. - (Українська картографія: історія, стан, перспективи). - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие


16.


   
    Балта. 1748-2003: До 255-річчя заснування [Текст] : бібліогр. покажчик / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Балтська центр. район. б-ка ; підгот. Т. О. Андросова, Л. М. Поліщук. - О. : [б. и.], 2004. - 48 с. - (Міста і містечки Одещини ; вип. 2). - Б. ц.
Рубрики: Балта, м.--Одеська обл.


Доп.точки доступа:
Андросова, Т.О. \підгот.\; Поліщук, Л.М. \підгот.\; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; Балтська центр. район. б-ка
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.


   
    Рені: Місто. Порт. Люди [Текст] : бібліогр. покажчик (До 455-річчя заснування) / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Ренійська центр. район. б-ка ; підгот. Т. О. Андросова, А. Тарасенко. - О. : [б. и.], 2004. - 27 с. - (Міста і містечки Одещини ; вип. 1). - Б. ц.
Рубрики: Рені, м.--Одеська обл.


Доп.точки доступа:
Андросова, Т.О. \підгот.\; Тарасенко, А. \підгот.\; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; Ренійська центр. район. б-ка
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   Б3715 02(01)
   Б594


   
    Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів [Текст] : архивные материалы / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Держкомархів України, ЦДАВО України ; уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. - К. : [б. и.], 2004. - 816 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Дубровіна, Л.А. \уклад.\; Малолєтова, Н.І. \уклад.\; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. ГрушевськогоДерж. ком. архівів України; ЦДАВО України ДБВ, ку
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.


   
    Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області України [Текст] : архивные материалы / Держ. архів Закарпат. обл., Повітовий музей Сату Маре - Румунія. - Ужгород : Сату Маре, 2004. - 186 с. - Б. ц.
Рубрики: Закарпаття


Доп.точки доступа:
Держ. архів Закарпат. обл.; Повітовий музей Сату Маре - Румунія
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   А13051/02
   П423


   
    "Повний вік моїй бібліотеці..." 1904-2004: Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького: історія і сучасність [Текст] : бібліогр. покажчик / Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Горького ; уклад. Г. Нагорна та ін. - Запоріжжя : [б. и.], 2004. - 88 с. - Б. ц.
Рубрики: Запорізька обл.


Доп.точки доступа:
Нагорна, Г. \уклад.\; Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. М. ГорькогоЗапоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Горького \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40  
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017