На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Современные ресурсы - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2003$<.>)
Найдено 56 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   А9551/902.5(01)
   С377


    Симоненко, І.
    Губернські вчені архівні комісії в Україні [Текст] : історіогр. огляд і бібліогр. покажчик / І. Симоненко ; Держ. ком. архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Центр пам'яткознавства НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії і культури. - К. : [б. и.], 2003. - 132 с. - (Архів. та бібліогр. джерела укр. іст. думки ; вип. 8). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Держ. ком. архівів України; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; Центр пам'яткознавства НАН України; Укр. т-во охорони пам'яток історії і культури
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   А8955 / 9(с2)(01)
   Т789


   
    Трускавець [Текст] : краєзн. бібліогр. покажчик / Держ. комітет архівів України, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства, Держ. іст. б-ка України, Держ. наук. мед. б-ка України ; упоряд. І. Б. Матяш та ін. - К. : [б. и.], 2003. - 338 с. - (Архів. та бібліогр. джерела укр. іст. думки ; вип. 9). - Б. ц.
Рубрики: Трускавець--Львівська обл.


Доп.точки доступа:
Матяш, І.Б. \упоряд.\; Держ. ком. архівів УкраїниУкр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; Держ. іст. б-ка України; Держ. наук. мед. б-ка України ДБВ, ку, кх
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.


    Морозова, А.
    Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області [Текст] : довідник / А. Морозова, Н. Полетун. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2003. - 320 с. - Б. ц.
Рубрики: Чернігівська обл.


Доп.точки доступа:
Полетун, Н.
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   901.2(01)
   Б592


   
    Бібліографічний покажчик творів Миколи Івановича Костомарова [Текст] : библиография / НАН України, Інститут історії України ; упоряд. О. Т. Гончар, Г. В. Пасещенко. - К. : [б. и.], 2003. - 195 с. - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ


Доп.точки доступа:
Гончар, О.Т. \упоряд.\; Пасещенко, Г.В. \упоряд.\; Пінчук, Ю.А. \ред.\; Костомаров, Микола Іванович (історик) \про нього\; НАН України; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   НБУВ: ВА640795
   В 22


    Вацеба , О. М.
    Історія фізичної культури та спорту в тематиці дисертаційних досліджень [Текст] : покажч. автореф. дис. з історії фіз. культури та спорту (1950-2002 рр.) / О. М. Вацеба ; Львів. держ. ін-т фіз. культури . - Львів : НВФ "Укр. технології", 2003. - 51 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Львів. держ. ін-т фіз. культури
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   НБУВ: ВА652246
   К 85


   
    Крым и крымские татары [Текст] : крат. библиогр. указатель / сост. Ш. Кайбуллаев, Д. Халилова. - Симферополь : Крымучпедгиз, 2003. - 62 с. - Б. ц.
Рубрики: Крим


Доп.точки доступа:
Кайбуллаев, Ш. \сост.\; Халилова, Д. \сост.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   Б3069 / 902.7(01)
   Е885


   
    Етнічна історія грецької спільноти в Україні [Текст] : бібліогр. довід.-покажч. / Ін-т історії України НАН України ; відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. - К. : [б. и.], 2003. - 288 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Дмитрієнко, М.Ф. \відп. ред.\; Іщенко, Я.О. \упоряд.\; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   А10666/9(С2)01
   Н354


   
    Національні меншини в Україні [Текст] : інформ.-бібліогр. покажчик / Ін-т досліджень діаспори ; упоряд. І. Винниченко, В. Горовий. - 2-е вид., допов. - К. : ВД "Стилос", 2003. - 252 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Винниченко, І. \упоряд.\; Горовий, В. \упоряд.\; Ін-т досліджень діаспори ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   А13977/9(с2)
   Н205


   
    Наймолодша в Україні: (Черкаській області - 50 років) [Текст] : бібліогр. покажчик / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т.Г. Шевченка ; уклад. Л. Т. Демченко, І. В. Тимошенко. - Черкаси : [б. и.], 2003. - Б. ц.
Рубрики: Черкаська обл.


Доп.точки доступа:
Демченко, Л.Т. \уклад.\; Тимошенко, І.В. \уклад.\; Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т.Г. Шевченка
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   А16273 / 33с
   К636


    Комова, М. В.
    Українська термінографія 1848-2002 [Текст] : бібліогр. покажч. / М. В. Комова ; [Нац. ун-т "Львів. політехніка" та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2003. - 110 с. : табл. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Нац. ун-т "Львів. політехніка"
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.


   
    Харків ХХ століття [Текст] : бібліогр. покажчик у 2-х вип. Вип. 1. Історія міста Харкова (1900-2000) ; Вип. 2. Видатні харків'яни / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. В. О. Ярошик та ін. - Х. : Схід.-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2003. - 800 с. - Б. ц.
Рубрики: Харків, м.


Доп.точки доступа:
Ярошик, В.О. \уклад.\; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   А13056 / 9(с2)(01)
   Т65


   
    Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр. [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. О. Ніколаєць ; ред. М. Спиця ; вступ. ст. В. Петренко. - Вінниця : [б. и.], 2003. - 80 с. - Б. ц.
Рубрики: Вінницька обл.


Доп.точки доступа:
Ніколаєць, О. \уклад.\; Спиця, М. \ред.\; Петренко, В. \вступ. ст.\; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   А13063 / 34
   І-901


   
    Історія магдебурзького права в Україні [Текст] : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. О. О. Подзолкіна ; вступ. ст. В. С. Мазурик ; ред. М. Спиця. - Вінниця : [б. и.], 2003. - 17 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Подзолкіна, О.О. \уклад.\; Мазурик, В.С. \вступ. ст.\; Спиця, М. \ред.\; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   М1042-2-1/901.2(01)
   У454


   
    Українські історики ХХ століття [Текст] : біобібліогр. довід. Вип. 2. Ч. 1 / НАН України. Інститут історії ; ред. кол. В. А. Смолій (голов. ред.) та ін. - К. ; Л., : [б. и.], 2003. - 396 с. - (Укр. історики). - Б. ц.
Продовження біобібліографічного довідника "Вчені Інституту історії України" (К., 1998)
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ
Аннотация: Висвітлено життєвий та творчий шлях понад 350-ти вчених, які працювали або працюють в наукових і державних установах, вищих навчальних закладах, громадських організаціях України та за її межами, зокрема, Багалія Д.І., Бойка М.С., Гливенка М.В., Кравченка Н.М., Литвина В.М., Олійника М.М., Романовського В.О., Тарана Л.В., Шевченка В.Ф.??


Доп.точки доступа:
Смолій, В.А. \ред. кол.\; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   А12346/2(01)
   Г61


    Голобуцький П.В.
    Петро Могила (1596-1647) [Текст] : бібліогр. покажч. / Голобуцький П.В., Н. І. Моісеєнко, З. І. Хижняк ; ред. кол. О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [б. и.], 2003. - 248 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Моісеєнко, Н.І.; Хижняк, З.І.; Онищенко, О.С. \ред. кол.\; Могила, Петро \про нього\; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Києво-Могилянська академія \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   А11002/001(01)
   О-587


   
    Олексій Семенович Онищенко [Текст] : матеріали до біобібліогр. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; уклад. Т. В. Добко, А. Л. Панова. - К. : [б. и.], 2003. - 112 с. - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ


Доп.точки доступа:
Добко, Т.В. \уклад.\; Панова, А.Л. \уклад.\; Онищенко, Олексій Семенович (історик, директор НБУВ) \про нього\; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
   М961-1/902.5
   Ц382


   
    Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України [Текст] : путівник. Вип. 1 / Держ. комітет архівів України, Центр. держ. архів. музей л-ри і мистецтв України ; авт. -упоряд. М. Крячок та ін.; ред. кол. Г. В. Боряк (голова) та ін. - К. : [б. и.], 2003. - 554 с. - (Архів. зібр. України. Путівники). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Крячок, М. \авт. -упоряд.\; Боряк, Г.В. \ред. кол.\; Держ. ком. архівів України; Центр. держ. архів-музей л-ри і мистецтв України
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   А10753 / 001(01)
   В42


   
    Видання секціїї суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України. 1998-2003 [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України. НБУВ ; підгот. В. Ю. Омельчук та ін.; ред. кол. І. Ф. Курас (голова) та ін. - К. : [б. и.], 2003. - 754 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Омельчук, В.Ю. \підгот.\; Курас, І.Ф. \ред. кол.\; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   А12318 / 002(01)
   П274


   
    Періодичні видання Чернігівської єпархії: "Прибавление к Чепниговским епархиальным известиям" (1906-1911), "Вера и жизнь" (1912-1917) [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; упоряд. О. Тарасенко. - Чернігів : [б. и.], 2003. - 158 с. - Б. ц.
Рубрики: Чернігівська обл.


Доп.точки доступа:
Тарасенко, О. \упоряд.\; НАН УкраїниІн-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   А10128 / 9(с2)(01)
   П504


   
    Політика коренізації в радянській Україні (1920-1930-ті рр.) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Ін-т історії України НАН України ; упоряд., авт. вступ. ст. : П. Бондарчук та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - 219 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Бондарчук, П. \упоряд.\; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-56 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017