На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Современные ресурсы - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2002$<.>)
Найдено 38 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


   
    Державний архів Сумської області: Путівник [Текст] : путеводитель / Держ. комітет архівів України, Держархів Сумської обл. ; авт.-упоряд. Л. Покидченко та ін. - К. ; Суми : [б. и.], 2002. - 320 с. - (Архів. зібр. України. Путівники). - Б. ц.
Рубрики: Сумська обл.


Доп.точки доступа:
Покидченко, Л. \авт.-упоряд.\; Держ. ком. архівів УкраїниДерж. архів Сумської обл.
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   М982-1/34(03)
   В68


   
    Володимирський гродський суд [Текст] : подокументні описи актових книг. Вип. 1. Справи 1-5. 1566-1570 рр. / Держ. комітет архівів України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; ред. Г. В. Боряк. - К. : [б. и.], 2002. - 224 с. - (Архів. зібр. України. Спец. довід.). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Боряк, Г.В. \ред.\; Держ. ком. архівів УкраїниЦентр. держ. іст. архів України, м. Київ
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   9(с2)(01)
   Х-233


   
    Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край" (1880-1918) [Текст] : [бібліогр. посіб.]. Вып. 1-4 / Харьков. науч. б-ка им. В.Г. Короленко ; сост. В. А. Ярошик и др. - Х. : [б. и.], 2002-2007. - Б. ц.
Рубрики: Харків, м.
    Харківська губерніяДоп.точки доступа:
Ярошик, В.А. \сост.\; Харьков. науч. б-ка им. В.Г. Короленко
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   А8214 / 9(с2)(01)
   Х852


   
    Хотину - 1000 років [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Хотин. центр. район. б-ка, Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка ; уклад. Ж. І. Грудецька, Л. І. Щербанюк . - Чернівці : Прут, 2002. - 184 с. - Б. ц.
Рубрики: Хотин, м.--Чернівецька обл.


Доп.точки доступа:
Грудецька, Ж.І. \уклад.\; Щербанюк , Л.І. \уклад.\; Хотин. центр. район. б-ка; Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   НБУВ: ВА641525
   М 11


   
    Міліція України у 1917-2002 рр.: (історія, орг. діяльність, дотримання законності, підготовка кадрів) [Текст] : бібліогр. покажчик / Нац. акад. внутр. справ України ; уклад. П. П. Михайленко та ін. - К. : Вид.-полігр. підприємство "Текст", 2002. - 123 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Михайленко, П.П. \уклад.\; Нац. акад. внутр. справ України
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   А11177 / 901.2(01)
   І-907


   
    Історіограф Волинської землі: До 70-річчя від дня народження Гурія Васильовича Бухала [Текст] : біобібліогр. покажчик / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Н. М. Кожан ; наук. ред. В. П. Ярощук. - Рівне : "Волинські обереги", 2002. - 88 с. - ("Дослідники Рівненського краю"). - Б. ц.
Рубрики: Рівненська обл.


Доп.точки доступа:
Кожан, Н.М. \уклад.\; Ярощук, В.П. \наук. ред.\; Бухало, Гурій Васильович (історик, краєзнавець); Рівнен. держ. обл. б-ка ДБВ, ку, кх
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   А8156/9(с2)(01)
   Ж746


   
    Життя переможе [Текст] : бібліогр. покажчик до 60-річчя створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія" / Луганська обл. універс. наук. б-ка ім. О.М. Горького ; упоряд. Л. П. Соколова, Л. Ю. Шамичкова. - Луганськ : "Книжковий світ", 2002. - 31 с. - (Довідкова література). - Б. ц.
Рубрики: Краснодон, м.--Луганська обл.


Доп.точки доступа:
Соколова, Л.П. \упоряд.\; Шамичкова, Л.Ю. \упоряд.\; Луганська обл. універс. наук. б-ка ім. О.М. Горького
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   НБУВ: В345830
   К 38


   
    Києво-Могилянська академія [Текст] : матеріали до бібліогр. покажч. літератури з фондів Наук. б-ки НаУКМА. Вип. 1 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка ; ред. кол. М. Т. Брик ; уклад. Т. П. Шульга. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2002. - 99 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Брик, М.Т. \ред. кол.\; Шульга, Т.П. \уклад.\; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка; Києво-Могилянська академія \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   9(С2)(01)
   Л631


    Лисенко, О. Є.
    Організація Українських Націоналістів та Українська Повстанська Армія [Текст] : бібліогр. покажчик публ. 1998-2002 рр. / О. Є. Лисенко, О. В. Марущенко ; Ін-т історії України НАН України , Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : [б. и.], 2002. - 200 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Марущенко, О.В.; Ін-т історії України НАН України Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка Д
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   А7369/02(01)
   Ц384


   
    Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук. 1921-2001: До 80-річчя заснування ЦНСГБ УААН [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри за 1933-2001 рр. / Укр. акад. аграр. наук, Центр. наук. с.-г. б-ка ; [уклад. В. А. Вергунов та ін.]. - К. : [б. и.], 2002. - 99 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Вергунов, В.А. \уклад.\; Укр. акад. аграр. наукЦентр. наук. с.-г. б-ка; Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   А14627 01(01)
   З-43


   
    Зведений каталог-довідник місцевих періодичних видань 1839-1917 рр., наявних у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка, Чернігівського державного історичного музею ім В.В. Тарновського (ЧДІМ), Державного архіву Чернігівської області (ДАЧО) [Текст] : библиография / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; склад. Г. А. Конопацька, Н. М. Волкова, Л. В. Семенюк . - Чернігів : [б. и.], 2002. - 160 с. - Б. ц.
До 200-річчя Чернігівської губернії
Рубрики: Чернігівська обл.


Доп.точки доступа:
Конопацька, Г.А. \склад.\; Волкова, Н.М. \склад.\; Семенюк , Л.В. \склад.\; Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   НБУВ: ВА637357
   Х 21


   
    Харківське історико-філологічне товариство (1877-1919) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; уклад. М. Г. Швалб, С. Б. Глибицька ; вступ. ст. С. І. Посохов. - Харків : НМЦ "СД", 2002. - 86 с. - Б. ц.
Рубрики: Харків, м.


Доп.точки доступа:
Швалб, М.Г. \уклад.\; Глибицька, С.Б. \уклад.\; Посохов, С.І. \вступ. ст.\; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   М863-2/902.5(01)
   У455


   
    Українські архівісти [Текст] : біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 2. 1940-1960-ті рр. / Держ. комітет архівів України, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; упоряд. Т. В. Портнова. - К. : [б. и.], 2002. - 252 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Портнова, Т.В. \упоряд.\; Держ. ком. архівів УкраїниУкр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   НБУВ: ВА622012
   К 90


   
    Станіслав Кульчицький [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Бикова. - К. : [б. и.], 2002. - 225 с. - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ


Доп.точки доступа:
Бикова, Т. \упоряд.\; Кульчицький, Станіслав Владиславович (вчений, історик) \про нього\; НАН України; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   А10309/901.2(01)
   К724


   
    Микола Іванович Костомаров (1817-1885) [Текст] : матеріали до б-фії / Ін-т історії України НАН України, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Сіверський ін-т регіонал. досліджень ; відп. ред. Ю. А. Пінчук ; упоряд. О. Т. Гончар; Г.В. Пасещенко. - Запоріжжя ; Чернігів : Сіверянська думка, 2002. - 124 с.; портр. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Пінчук, Ю.А. \відп. ред.\; Гончар, О.Т. \упоряд.\; Пасещенко, Г.В. \упоряд.\; Костомаров, Микола Іванович (вчений, історик) \про нього\; Ін-т історії України НАН України; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького; Сіверський ін-т регіонал. досліджень
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   А9887 / 002(01)
   Г773


    Грановський, Б.
    Джерела альтернативного українознавства: Період. вид. укр. діаспори в Європі, рад. влади та нім. окупаційної адміністрації на Україні, Проводу ОУН-УПА тощо за 1940-1945 рр: З аналіт. розписом публ. щодо природи, історії, етносу, державотворення, культури та вироб. сил України: (З фондів НБУВ та Наук. -дослід. б-ки Центр. держ. архіву України) [Текст] : бібліогр. довід. / Б. Грановський. - К. : Коштом авт., 2002. - 436 с. - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
   А9033 / 9(с2)(01)
   К744


   
    Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України. 1996-2000 [Текст] : бібліогр. покажчик / Держ. іст. б-ка України ; підгот. О. В. Михайлова. - К. : [б. и.], 2002. - 118 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Михайлова, О.В. \підгот.\; Держ. іст. б-ка України ДБВ, кх, ку
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   А10201/9(с2)(01)
   У453


   
    Українське зарубіжжя [Текст] : бібліогр. покажч. / Ін-т досліджень діаспори ; упоряд. І. Винниченко. - К. : Стилос, 2002. - 284 с. - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
ДІАСПОРА


Доп.точки доступа:
Винниченко, І. \упоряд.\; Ін-т досліджень діаспори
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   А8472 / 9(с2)(01)
   І-71


   
    Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936-2001 [Текст] : библиография / Ін-т історії України НАН України ; відп. ред. С.В. Кульчицький ; уклад. І.С. Азарх, Л.Я. Муха. - К. : [б. и.], 2002. - 160 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Кульчицький , С.В. \відп. ред.\; Азарх, І.С. \уклад.\; Муха, Л.Я. \уклад.\; Ін-т історії України НАН України; Ін-т історії України НАН України \про нього\
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   НБУВ: ВА618638
   Я 45


   
    Богдан Якимович [До 50-річчя від дня народж.] [Текст] : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Наук. б-ка, НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича ; уклад. Г. Домбровська ; ред. кол. Т. Лучук (голова) та ін. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2002. - 144 с. : іл. - (Українська біобібліографія. Нова серія; Ч.7). - Б. ц.
Рубрики: Львів, м.
Кл.слова (ненормированные):
ІСТОРИКИ


Доп.точки доступа:
Домбровська, Г. \уклад.\; Лучук, Т. \ред. кол.\; Якимович, Богдан (історик) \про нього\; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Наук. б-ка; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-38 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017