На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Современные ресурсы - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=1997$<.>)
Найдено 21 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   А3404 / 9(с2)(01)
   У-907


   
    Україна у Великій Вітчизняній війні [Текст] : бібліогр. покажчик, 1994-1996 / Кн. палата України ; уклад. А. А. Кириченко, В. М. Репік. - К. : Кн. палата України, 1997. - 51 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Кириченко, А.А. \уклад.\; Репік, В.М. \уклад.\; Кн. палата України ДБВ
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   902.1(01)
   С718


   
    Спеціальні історичні дисципліни [Текст] : звед. бібліогр. довідник- покажчик: Нумізматика. Сфрагістика. Число 2. / НАН України, Інститут історії України та ін. ; упоряд. Л. П. Маркітан. - К. : [б. и.], 1997. - 103 с. - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
нумізматика -- сфрагістика


Доп.точки доступа:
Маркітан, Л.П. \упоряд.\; НАН УкраїниІн-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   А3272 / 902.5
   А876


   
    Архівна і бібліотечна справа доби визвольних змагань в Україні (1917-1921) [Текст] : кат. кн. виставки / Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Наук.-довід. б-ка центр. держ. архівів України, Держ. іст. б-ка України ; склад. Л. Ястремська та ін. - К. : [б. и.], 1997. - 58 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Ястремська, Л. \склад.\; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавстваНаук.-довід. б-ка центр. держ. архівів України; Держ. іст. б-ка України
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.


   
    Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988-1995 рр [Текст] : библиография / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; уклад. Н. П. Павловська ; відп. ред. І. Б. Матяш. - К. : [б. и.], 1997. - 152 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Павловська, Н. П. \уклад.\; Матяш, І.Б. \відп. ред.\; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.


   
    Державний архів Волинської області [Текст] : допов. до путівника / упоряд. М. Г. Багнюк ; відп. ред. В. М. Гика. - Луцьк : Надстир'я, 1997. - 24 с. - Б. ц.
Рубрики: Волинська обл.


Доп.точки доступа:
Багнюк, М.Г. \упоряд.\; Гика, В. М. \відп. ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   НПБУ: А583449
   Н 84


   
    Носівка і Носівщина [Текст] : бібліогр. покажчик / Носів. район. б-ка ; упоряд. І. Я. Буняк. - Чернігів : РВК "Деснянська правда", 1997. - 128 с. - (До 850-річчя літопис. згадки міста). - Б. ц.
Рубрики: Носівка, м.--Чернігівська область


Доп.точки доступа:
Буняк, І.Я. \упоряд.\; Носів. район. б-ка
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   9(С2)(01)
   К175


   
    Греки Приазовья [Текст] : аннот. библиогр. указатель / Донец. гос. ун-т, Донец. обл. универс. науч. б-ка им. Н.К. Крупской, Приазов. эллинист. центр ; сост. С. А. Калоеров и др. - Донецк : Юго-Восток, 1997. - 196 с. - Б. ц.
Рубрики: Донецька обл.


Доп.точки доступа:
Калоеров, С.А. \сост.\; Донец. гос. ун-тДонец. обл. универс. науч. б-ка им. Н.К. Крупской; Приазов. эллинист. центр
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.


   
    Век живет, век учит: (К 100-летию Луганской областной Универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького (1897-1997) [Текст] : указатель изданий б-ки и литературы о ее деятельности / Луганская обл. универс. науч. б-ка им. А.М. Горького ; сост. Р. И. Довгаль. - Луганск : [б. и.], 1997. - 169 с. - Б. ц.
Рубрики: Луганськ, м.


Доп.точки доступа:
Довгаль, Р.И. \сост.\; Луганская обл. универс. науч. б-ка им. А.М. ГорькогоЛуганська обл. універс. наук. б-ка ім. О.М. Горького \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   М365-1 / 61(01)
   М422


   
    Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець ХVІІ - перша половина ХІХ ст. [Текст] : біобібліогр. словник. Вип. 1 / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд. С. М. Булах та ін. - К. : [б. и.], 1997. - 240 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Булах, С.М. \авт.-упоряд.\; Держ. наук. мед. б-ка
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.


    Запаско, Я.
    Мистецькі рукописні пам'ятки України [Текст] : каталог / Я. Запаско ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Ін-т Центрально-Східної Європи у Львові. - Львів : [б. и.], 1997. - 80 с. - Б. ц.
Аннотация: Каталог містить опис 77 оздоблених рукописних пам"яток з українських та зарубіжних архівів, музеїв та бібліотек (НБУВ, ЛНБ, ЦНБ ХНУ, ХДНБ та ін.)


Доп.точки доступа:
Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Ін-т Центрально-Східної Європи у Львові
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   НБУВ: В341667
   С 71


   
    Спеціальні історичні дисципліни [Текст] : звед. бібліогр. довідник-покажчик: Атрибутика. Емблематика. Медальєрика. Символіка. Фалеристика. Ч. 1 / Ін-т історії України НАН України ; М.Ф. Дмитрієнко. - К. : [б. и.], 1997. - 110 с. - Б. ц.
Кл.слова (ненормированные):
атрибутика -- емблематика -- медальєрика -- символіка -- фалеристика


Доп.точки доступа:
Дмитрієнко, М.Ф. \упоряд.\; Маркітан, Л.П. \упоряд.\; Пархоменко, О.А. \упоряд.\; Іщенко, Я.О. \упоряд.\; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   А3275/02(01)
   Н354


   
    Національна парламентська бібліотека України (1866-1996) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Н. В. Казакова та ін. - К. : [б. и.], 1997. - 241 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Казакова, Н.В. \уклад.\; Нац. парлам. б-ка УкраїниНац. парлам. б-ка України \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   НБУВ: ВА578801
   П 73


   
    Преса України: Газети 1917-1920 [Текст] : бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАН України ; уклад. Г. Я. Рудий. - К. : [б. и.], 1997. - 96 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Рудий, Г.Я. \уклад.\; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   НБУВ: ВА578785
   П 12


    Павлюк, І. З.
    Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939) [Текст] : анот. покажчик / І. З. Павлюк ; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. - Львів ; Луцьк : [б. и.], 1997. - 179 с. - Б. ц.
Рубрики: Волинь
    Полісся

    Холмщина

    ПідляшшяДоп.точки доступа:
Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   А3448 / 9(с2)(01)
   М741


    Мовчан, О. М.
    Наукові праці, видані поліграфічною дільницею Інституту історії України НАН України. 1988-1997 [Текст] : анот. бібліогр. покажч. / О. М. Мовчан ; Ін-т історії України НАН України . - К. : [б. и.], 1997. - 164 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   В194 / 9(с2)(01)
   Т88


   
    Турки в Україні [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч., 1917-1941 / Кн. палата України ; уклад. Н. А. Дехтярьова, Є. Г. Кузнецова, Н. Л. Македон. - К. : Кн. палата України, 1997. - 47 с. - (Етноси України). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Дехтярьова, Н.А. \уклад.\; Кузнецова, Є.Г. \уклад.\; Македон, Н.Л. \уклад.\; Кн. палата України ДБВ, кх
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.


   
    Товарищество южнорусских художников [Одеса, 1890-1992 рр.] [Текст] : библиогр. указ. лит. Вип. 1. Лит. о деятельности т-ва / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О. М. Барковская. - Одесса : [б. и.], 1997. - 132 с. : 8 с. ил. - Б. ц.
Рубрики: Одеса, м.


Доп.точки доступа:
Барковская, О.М. \сост.\; Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   НБУВ: В341798
   Ф 77


   
    Фонд “Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев” [Текст] : архивные материалы. Т. 1. Аннотированная опись дел 1781-1818 гг. / Госархив Днепропетровской области, Ин-т Германских и Восточноевропейских исследований, Геттинген, Германия, Ин-т укр. археогр. и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины ; сост. Н. Л. Юзбашева, Д. Ю. Мешков. - Днепропетровск : [б. и.], 1997. - 272 с. - Б. ц.
Рубрики: Геттінген, м.--Німеччина


Доп.точки доступа:
Юзбашева, Н.Л. \сост.\; Мешков, Д.Ю. \сост.\; Гос. архив Днепропетровской области; Ин-т Германских и Восточно-европейских исследований, Геттинген, ГерманияИн-т укр. археогр. и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   Б2124 / 9(с2)(01)
   Т232


   
    Татари в Україні [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 1917-1941 / Кн. палата України ; укл. Н. А. Дехтярьова. - К. : Книжкова палата України, 1997. - 132 с. - (Етноси України). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Дехтярьова, Н. А. \укл.\; Кн. палата України
Экземпляры всего: 1
СБО (1)
Свободны: СБО (1)
Найти похожие


20.
   В201 / 9(с2)(01)
   Е885


   
    Етноси України: 1917-1941 [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Кн. палата України ; Укл. Н. А. Дехтярьова. - К. : Кн. палата України, 1997. - 134 с.


Доп.точки доступа:
Дехтярьова, Н. А. \уклад.\; Кузнецова, Є.Г. \уклад.\; Кн. палата України
Экземпляры всего: 1
ДБВ (1)
Свободны: ДБВ (1)
Найти похожие
 1-10    11-21   21-21 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017