На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Современные ресурсы - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=1995$<.>)
Найдено 14 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 14

1.
   61(01)
   И907


   
    История медицины Одессы [Текст] : библиогр. указатель / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. К. К. Васильев, О. Г. Кушнир. - Одесса : [б. и.], 1995. - 131 с. - Б. ц.
Рубрики: Одеса, м.


Доп.точки доступа:
Васильев, К.К. \сост.\; Кушнир, О.Г. \сост.\; Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   А3597/9(с2)(01)
   К59


   
    Козацтво Донецького краю [Текст] : бібліогр. покажчик / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської ; уклад. Т. М. Дрьомова, Г. М. Вальдовська . - Донецьк : [б. и.], 1995. - 50 с. - Б. ц.
Вип. 2: Сучасні козацькі формування на Донеччині. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2005. - 52 с.
Рубрики: Донецька обл.


Доп.точки доступа:
Дрьомова, Т.М. \уклад.\; Вальдовська , Г.М. \уклад.\; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   НБУВ: В340529
   К 38


   
    Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України: Видання XVIІІ - першої чверті ХХ ст. [Текст] : библиография. Вип. 1. Матеріали до бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; уклад. Л. М. Дениско, за участю М.С. Рубльової, В.Р. Галай ; голов. ред. О. С. Онищенко ; вступ. ст. Голобуцький П.В. - К. : [б. и.], 1995. - 187 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Дениско, Л.М. \уклад.\; Онищенко, О.С. \голов. ред.\; Голобуцький П.В. \вступ. ст.\; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Києво-Могилянська академія \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   А2115 / 002
   П821


   
    Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України [Текст] : кат. рукоп. другої половини ХV - першої чверті ХХ ст. / НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; уклад. Л. А. Гнатенко ; відп. ред. П. С. Сохань, О. С. Онищенко. - К. : [б. и.], 1995. - 113 с. - (Наук.-довід. вид. з історії України ; вип. 40). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Гнатенко, Л.А. \уклад.\; Сохань, П.С. \відп. ред.\; Онищенко, О.С. \відп. ред.\; НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   А2097 / 8Ф(01)
   У-454


   
    Український героїчний епос (думи): Бібліогр. покажчик. Перелік архівних фондів [Текст] : библиография / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; уклад. І. Матяш. - К. : [б. и.], 1995. - 64 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Матяш, І. \уклад.\; НАН УкраїниІн-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   А2186 / 9(с2)(01)
   І-746


   
    Іншомовні джерела до історії міст і сіл України [Текст] : покажч. л-ри / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України ; уклад. О. Кізлик. - Львів : [б. и.], 1995. - 289 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Кізлик, О. \уклад.\; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   А20405 / 61
   І-907


   
    Історія медицини та охорони здоров'я в Україні [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. л-ри. Ч. 2 . (1981-1991 рр.) / Держ. наук. мед. б-ка ; склад. С. Є. Бадрук та ін. - К. : [б. и.], 1995. - 78 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Бадрук, С.Є. \склад.\; Держ. наук. мед. б-ка
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   НБУВ: ВА567145
   О-75


   
    Особисті архівні фонди відділу рукописів: [Текст] : анот. покажч. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника ; уклад. П. Баб'як та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - Львів : [б. и.], 1995. - 271 с. - Б. ц.
Рубрики: Львів, м.


Доп.точки доступа:
Баб'як, П. \уклад.\; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   М100 / 9(с2)(01)
   К906


   
    Культура і мистецтво України (1987-1991) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч. 1. Культура України / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. І. Приходько. - К. : [б. и.], 1995. - 53 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Приходько, О.І. \уклад.\; Нац. парлам. б-ка України
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   А3870 / 002(01)
   П274


   
    Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838-1917) [Текст] : список / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України ; уклад. Н. М. Сидоренко та ін. - Львів ; Київ : [б. и.], 1995. - 154 с. - Б. ц.
Рубрики: Дніпропетровська обл.
    Катеринославська губернія

    Катеринослав, м.Доп.точки доступа:
Сидоренко, Н.М. \уклад.\; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   А1806 / ІФ
   З-113


   
    З історії філософської думки України [Текст] : кат. виставки / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; склад. Л. І. Романова та ін. - Харків : [б. и.], 1995. - 73 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Романова, Л.І. \склад.\; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   М324-1 / 069(01)
   М895


   
    Музей Украины (Собрание П.П. Потоцкого). Ч. 1 [Текст] : указ. арх. материалов и библиографии / НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского , Нац. музей истории Украины ; сост. Е. Климова. - К. : [б. и.], 1995. - 139 с. - (Науч.-справочные изд. по истории Украины ; вып. 32). - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Климова, Е. \сост.\; Потоцький, Павло Платонович (воєнний історик, музеєзнавець, колекціонер) \про нього\; НАН Украины; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Нац. музей истории Украины
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   71(01)
   І-907


   
    Історія Академії архітектури України (1944-1963) [Текст] : бібліогр. покажчик / Держ. наук. архітект.-будівельна б-ка ім. В.Г. Заболотного ; уклад. О. Б. Шинкаренко. - К. : Вид-во "Укрархбудінформ", 1995. - 16 с. - (До 50-річчя Акад. архітектури України). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Шинкаренко, О. Б. \уклад.\; Держ. наук. архітект.-будівельна б-ка ім. В.Г. ЗаболотногоАкадемія архітектури України \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.


   
    Києво-Могилянська академія: історія та відродження [Текст] : бібліогр. покажч. до 380-річчя заснування / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка ; уклад. О. І. Архипська, Т. В. Бугасова ; ред. І. Ф. Голова. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 1995. - 41 с. - Б. ц.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Архипська, О.І. \уклад.\; Бугасова, Т.В. \уклад.\; Голова, І.Ф. \ред.\; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка; Києво-Могилянська академія \про неї\
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-14 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017