На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ ТМПБКА - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2000$<.>)
Найдено 60 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


    Кисельова, В. П.
    ЖИТОМИРЩИНА у "Зведеній картотеці матеріалів з історії міст і сіл України" Державної історичної бібліотеки [Текст] / В.П. Кисельова, С.І. Смілянець // Житомирщина на зламі тисячоліть: Наук. зб. "Велика Волинь". - Житомир : Б.в., 2000. - Т. 21. - С. 56-57.
Рубрики: Каталоги краєзнавчі зведені--ДІБ України
   Київ, м.


Доп.точки доступа:
Смілянець, С.І.

Найти похожие


2.


    Кисельова, В. П.
    Краєзнавчі ресурси у регіонах [Текст] / В.П. Кисельова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - К. : Б.в., 2000. - Вип. 5. - С. 384-390
Рубрики: ресурси бібліографічно-інформаційні--регіони
   Бібліографія краєзнавча--організаціяНайти похожие


3.


    Непомнящий, А.
    Рукописная библиография по истории и этнографии народов Крыма (последняя треть ХІХ - первая треть ХХ в.) [Текст] / А. Непомнящий // Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. - 2000. - № 2. - С. 37-41
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--історія
   Крим


Найти похожие


4.


    Астапенко, Т.
    Бібліотечне краєзнавство в системі розвитку культури регіону [Текст] : про краєзн. роботу Миколаїв. обл. універс. наук. б-ки ім. О.Гмирьова / Т. Астапенко // Вісн. Кн. палати. - 2000. - № 8. - С. 3-4.
Рубрики: загальні питання КБД--бібліотеки обласні наукові універсальні
   Миколаївська обл.
    Миколаїв, м.Найти похожие


5.


    Астапенко, Т. С.
    Краєзнавчі бібліографічні покажчики як підгрунтя наукових досліджень [Текст] / Т.С. Астапенко // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження: ІІІ Миколаївська обл. краєзн. конф. / Миколаїв. обл. краєзн. музей, Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гмирьова. - 2000. - С. 248-250.
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--теорія
   Миколаївська обл.


Доп.точки доступа:
Миколаїв. обл. краєзн. музей; Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гмирьова

Найти похожие


6.


    Денисенко, С. О.
    Характеристика основних груп споживачів бібліотечних продуктів і послуг у сфері краєзнавства [Текст] : [За даними соціолог. дослідж., проведеного на базі відділу краєзн. л-ри і б-фії Сумської обл. універс. наук. б-ки] / С.О. Денисенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. праць. - Х., 2000. - Вип. 3. - С. 75-82.
Рубрики: обслуговування бібліотечне--дослідження наукові
   Суми, м.
    Сумська обл.Найти похожие


7.


   
    ВИЗНАНИЙ учений, педагог, лідер [Текст] : [До 50-річчя від дня народж. Н.М. КУШНАРЕНКО - доктора пед. наук, фахівця в галузі бібл. краєзнавства] // Вісн. Кн. палати. - 2000. - № 9. - С. 42-43.
Рубрики: Історія КБД--діячі


Найти похожие


8.


    Парпалій, С.
    Історико-краєзнавчі бібліографічні видання обласних універсальних наукових бібліотек України в 80-90-ті рр. ХХ ст. як джерельна база краєзнавчих досліджень [Текст] / С. Парпалій // Краєзнавство. - 2000. - № 1-2. - С. 252-255.
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--система посібників
   Бібліографія краєзнавча--історія, ХХ ст.Найти похожие


9.


    Богза, Н. Ф.
    Создание электронных библиографических указателей - перспективные направления раскрытия краеведческих фондов [у Миколаївській обл. універс. наук. б-ці ім. О. Гмирьова] [Текст] / Н.Ф. Богза // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Труды конф. [Судак, 3-11 июня 2000]. - Судак, 2000. - Т. 2. - С. 238-240. - (Седьмая Междунар. конф. "Крым 2000")
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--методика
   Інформаційні пошукові системи--бібліотеки обласні наукові

   Миколаїв, м.
    Миколаївська обл.Найти похожие


10.


    Михнова, И. Б.
    Краеведение и местное самоуправление. Информационный и управленческий аспект: [Про два напрямки роботи публ. б-к Росії] [Текст] / И.Б. Михнова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Труды конф. [Судак, 3-11 июня 2000]. - Судак, 2000. - Т. 2. - С. 229-231. - (Седьмая Междунар. конф. "Крым 2000")
Рубрики: загальні питання КБД--бібліотеки зарубіжні
   Росія


Найти похожие


11.


    Непомнящий, А. А.
    К вопросу о развитии библиографии Крыма в последней трети ХІХ - первой трети ХХ века [Текст] / А.А. Непомнящий // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Труды конф. [Судак, 3-11 июня 2000]. - Судак, 2000. - Т. 2. - С. 330-333. - (Седьмая Междунар. конф. "Крым 2000")
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--історія, ХІХ - 30-і рр. ХХ ст.
   Крим


Найти похожие


12.


    Борейчева, Р. М.
    Краеведческие пособия для детей [Текст] : [З досвіду роботи по складанню краєзн. покажчиків для дітей у Респ. Татарстан (Росія)] / Р.М. Борейчева // Мир библиографии. - 2000. - № 4. - С. 58-59.
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--методика
   Татарстан--Росія


Найти похожие


13.


    Гладун, Т.
    Богатая история маленьких дел [Текст] : [Досвід краєзн. роботи б-к Ярославської обл. (Росія)] / Т. Гладун // Библиотека. - 2000. - № 1. - С. 61-63.
Рубрики: Популяризація краєзнавства--бібліотеки зарубіжні
   Ярославль, м.--Росія


Найти похожие


14.


    Голуб, І. С.
    Бібліотечне краєзнавство та його внесок у відродження національної свідомості, духовності та культури населення регіону [Текст] / І.С. Голуб // Бібліотека - центр науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття: Матеріали наук.-практ. семінару / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Ред. А.М. Овсієнко. - Днепропетровск, 2000. - С. 21-24.
Рубрики: Популяризація краєзнавства--бібліотеки обласні наукові
   Дніпропетровськ, м.
    Дніпропетровська обл.Доп.точки доступа:
Овсієнко, А.М. \ред.\; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка

Найти похожие


15.


    Ботушанська, О. Ф.
    Формування книжкових фондів бібліотек в поліетнічному регіоні [Текст] / О.Ф. Ботушанська // Библиотека и краеведение: Сб. науч. трудов. - Киев; Симферополь, 2000. - Вип. 2. - С. 162-164
Рубрики: Фонди краєзнавчі--комплектування
   Одеська обл.


Найти похожие


16.


    Николаева, Л. С.
    Деятельность Российской национальной библиотеки по обеспечению краеведческой работы библиотек [Текст] / Л.С. Николаева // Библиотека и краеведение: Сб. науч. трудов. - Киев; Симферополь, 2000. - Вип. 2. - С. 129-135.
Рубрики: Організація КБД--бібліотеки наукові
   Росія


Найти похожие


17.


    Блажкевич, А. Л.
    Основні напрями розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини в 20-30-ті роки ХХ ст. [Текст] / А.Л. Блажкевич // Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі. Тези доп. наук.-практ. конф. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - С. 137-142.
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--історія
   Галичина


Найти похожие


18.


   
    Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. трудов [Текст]. Вып. 2 / Ред.: П.Т. Тронько, А.А. Непомнящий, А.Р. Эмиров. - Киев ; Симферополь : Доля, 2000. - 236 с.
Рубрики: загальні питання КБД


Доп.точки доступа:
Тронько, П.Т. \ред.\; Непомнящий, А.А. \ред.\; Эмиров, А.Р. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.


    Блажкевич, А. Л.
    Видавнича та краєзнавча діяльність галицьких "Просвіт" 1900-1939 рр. [Текст] / А.Л. Блажкевич // Вісник / Київ. держ. ун-т культури і мистецтв. - К., 2000. - Вип. 2. - С. 11-19. - (Сер. Історія)
Рубрики: Бібліографія краєзнавча--історія
   Галичина


Доп.точки доступа:
Київ. держ. ун-т культури і мистецтв

Найти похожие


20.


    Денисенко, С. А.
    Потребности пользователей библиотек в сфере краеведения [Текст] / С.А. Денисенко // Человек в информационном пространстве цивилизации: культура, религия, образование: Тез. докл. междунар. науч. конф., Краснодар-Новороссийск [Росія], 19-21 сент. 2000 г. - Краснодар, 2000. - С. 202-203.
Рубрики: дослідження наукові--обслуговування інформаційне


Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017