На главную Библиотеки США

Библиотеки


Мариуполь ГорЦБС - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=IМ$<.>)
Найдено 60 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
83.34 УКР1
К 89


    Кузнецов, Юрій Борисович.
    Імпресіонізм в українській прозі кiнця XIX-початку XX ст. : Проблеми естетики i поетики / Ю. Б. Кузнецов. - К. : Зодiак-ЕКО, 1995. - 303 с. - ISBN 5-7707-8116-5 (В пер.) : 3.75 грн.
ББК 83.34 УКР1
Рубрики: Лiтературознавство--Iмпресiонiзм
Кл.слова (ненормированные):
литературоведение -- импрессионизм в украинской литературе XІX-початку XX ст.


Доп.точки доступа:
Коцюбинский, М.; Кобылянская, О.; Стефанык, В.; Могилянский, М.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Найти похожие


2.
65.29-2
Ч-45


    Черваньов, Дмитро Миколайович.
    Менеджмент iнновацiйно-iнвестицiйного розвитку пiдприємств України [] : моногр. / Д.М.Черваньов,Л.I.Нейкова. - К. : Знання, 1999. - 514с. - (Київ.нац.ун-ту iм.Т.Шевченка - 165р.). - Бібліогр.:с.499-514. - Монографія присвячена дослідженню проблеми збереження підприємств промислового комплексу України,їх реструктуризації і забезпечення подальшого розвитку. - ISBN 966-7293-95-5 В пер. : 26грн.40коп. р.
ББК 65.29-2
Рубрики: економiка--менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
инновации -- инвестиции -- лизинг -- иностранные инвестиции

Экземпляры всего: 1
Ф.13 (1)
Свободны: Ф.13 (1)
Найти похожие


3.
81.2УКР-4
Б 91


    Бурячок, Андрій Андрійович.
    Українсько-росiйський транслiтерований словник власних iмен i найпоширенiших прiзвищ / А. А. Бурячок. - К. : Просвiта, 2001. - 166 с. - ISBN 966-7551-61-X : 4.50 грн.
ББК 81.2УКР-4
Рубрики: языкознание
Кл.слова (ненормированные):
украинско-русский словарь собственных имен -- фамилий

Экземпляры всего: 1
Ф13 (1)
Свободны: Ф13 (1)
Найти похожие


4.
84.4ВЕЛ
Т 52


    Толкін, Джон Роналд Руел.
    Гобiт, або Мандрiвка за Iмлистi гори : повiсть-казка:Для мол. шк. вiку / Д. Р.Р. Толкін ; пер. з англ. О. Мокровольського ; мал. М. Біломлинського. - К. : Веселка, 1985. - 303 с. - (Бiбліотечна серія). - (В опр.) : 2.00 грн., 0.89 грн.
ББК 84.4ВЕЛ
Рубрики: Зарубежная художественная литература


Доп.точки доступа:
Мокровольського, О. \пер. з англ.\; Біломлинського, М. \мал.\
Экземпляры всего: 2
Ф4 (1), Ф8 (1)
Свободны: Ф4 (1), Ф8 (1)
Найти похожие


5.


    Коцюбинський, Михайло.
    Подарунок на iменини [] : оповiдання,новели,повiстi:Для серед.та ст.шк.вiку / М.Коцюбинський ; Упоряд.та пiслямоваМ.Грицюти. - 2-е iзд. - К. : Веселка, 1990. - 335с. - ISBN 5-301-00814-5 В пер. : 1грн. р.
Рубрики: Худож.лiт.

Экземпляры всего: 1
Ф.14 (1)
Свободны: Ф.14 (1)
Найти похожие


6.
63.3(0)я73
Z99


   
    Історія української та зарубіжної культури : Навч.посiб. / Б.I.Бiлик,Ю.А.Горбань,Я.С.Калакура та iн. ; За ред.С.М.Клапчука,В.Ф.Остафiйчука. - 3-те вид.,стер. - К. : Знання, 2001. - 326 с. - (Киiв.нац.ун-ту iм.Т.Шевченка - 165 рокiв). - Розкрито закономірності,характерні ознаки,напрями та особливості світового культурного процесу від давніх часів до сучасності.Аналіз зроблено з позицій досягнень гуманітарних наук наприкінці ХХ ст.Особливу увагу приділено розгляду украінськоі культури як системи національних цінностей в раціональному поеднанні з розвитком світового культурного процесу.Вперше в навчальній літературі подано відомості про видатних діячів освіти,науки,літератури і мистецтва.Для студентів вищих закладів освіти. - ISBN 966-620-072-4 : 13.95 грн.
ББК 63.3(0)я73
Рубрики: iсторія укрїнської та зарубiжної культури
Кл.слова (ненормированные):
украинская и зарубежная культура -- первобытная культура -- культура Древнего Востока -- античный мир -- культура средневековья -- эпоха Возрождения -- барокко -- эпоха Просветительства -- украинская культура второй половины Х1Х-начала ХХ в. -- зарубежная и украинская культура в 20-30-е годы -- в годы Второй мировой войны -- вторая половина 40-х -первая половина 60-х годов -- вторая половина 60-х -80-х годов -- современная культура

Экземпляры всего: 5
Ф13 (1), Ф10 (1), Ф14 (2), ЧЗ (1)
Свободны: Ф13 (1), Ф10 (1), Ф14 (2), ЧЗ (1)
Найти похожие


7.
   81.2-3
   С 45


    Скрипник, Лариса Григорівна.
    Власнi iмена людей : Словник-довiдник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; за ред. В. М. Русанiвського. - 2-ге вид.,випр.й доп. - К. : Наукова думка, 1996. - 336 с. - Бібліогр.:с.324-331. - ISBN 5-12-002638-9 (В опр.) : 4.00 грн., 2.80 грн., 3.00 грн.
ББК 81.2-3я2
Рубрики: языкознание
Кл.слова (ненормированные):
Чоловічі імена -- жіночі імена -- застарілі -- рідковживанні імена -- правопис прізвищ -- законодавчі матеріали. -- женское имя -- мужское имя


Доп.точки доступа:
Дзятківська, Н.П.; Русанiвського, В.М. \за ред.\
Экземпляры всего: 5
Ф1 (1), ЧЗ (1), Ф13 (1), Ф5 (1), Ф8 (1)
Свободны: Ф1 (1), ЧЗ (1), Ф13 (1), Ф5 (1), Ф8 (1)
Найти похожие


8.
65.29-2
Ч-45


    Черваньов, Дмитро Миколайович.
    Менеджмент iнновацiйно-iнвестицiйного розвитку пiдприємств України [] : моногр. / Д.М.Черваньов,Л.I.Нейкова. - К. : Знання, 1999. - 514с. - (Київ.нац.ун-ту iм.Т.Шевченка - 165р.). - Бібліогр.:с.499-514. - Монографія присвячена дослідженню проблеми збереження підприємств промислового комплексу України,їх реструктуризації і забезпечення подальшого розвитку. - ISBN 966-7293-95-5 В пер. : 26грн.40коп. р.
ББК 65.29-2
Рубрики: економiка--менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
инновации -- инвестиции -- лизинг -- иностранные инвестиции

Экземпляры всего: 1
Ф.13 (1)
Свободны: Ф.13 (1)
Найти похожие


9.
92
Ш 26


    Шаров, Ігор.
    100 видатних iмен Украiни / І. Ф. Шаров. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 1999. - 504 с. - ISBN 966-7217-54-X (В опр.) : 26.00 р.
ББК 92
Рубрики: справочные издания
Кл.слова (ненормированные):
выдающиеся имена Украины

Экземпляры всего: 7
ЧЗ (1), Ф1 (1), Ф4 (1), Ф12 (1), Ф14 (2), Ф9 (1)
Свободны: ЧЗ (1), Ф1 (1), Ф4 (1), Ф12 (1), Ф14 (2), Ф9 (1)
Найти похожие


10.
65.58
H99


   
    II Мiжнародний форум економiчного спiвробiтництва "Партнерство в iм'я злагоди та розвитку" : офiц.каталог учасникiв. - К. : Євроiмiдж, 2001. - 400 с. - (Золота книга). - ISBN 966-7867-22-6 : 7.00 грн.
ББК 65.58
Рубрики: економіка
Кл.слова (ненормированные):
форум -- экономическое сотрудничество -- каталог участников

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Найти похожие


11.


    Чорноус, Андрій.
    Ослячий iмпiчмент [] : байки / Андрiй Чорноус. - К. : Вечiрнiй Київ, 1998. - 93с. - (Бiблiотечка). - ISBN 966-7239-30-1 : 1грн.50коп. р.
Рубрики: худож.лiт.

Экземпляры всего: 1
аб,ф.1,2 (1)
Свободны: аб,ф.1,2 (1)
Найти похожие


12.
91.9
У 45


   
    Україномовна книга у фондах Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I.Вернадського.1798-1916 : бiблiогр.покажч.Вип.4.1911-1916 / Редкол.:О.С.Онищенко та iн. ; Уклад.М.Д.Бойченко та iн. - К. : НБУВ, 1999. - 538 с. - ISBN 966-02-2276-9 (В опр.) : 3.00 грн.
ББК 91.9
Рубрики: бiблiогр.пособник
Кл.слова (ненормированные):
библиографическое пособие

Экземпляры всего: 1
ИБО (1)
Свободны: ИБО (1)
Найти похожие


13.
91.9
У 45


   
    Україномовна книга у фондах Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I.Вернадського.1798-1916 : бiблiогр.покажч.Вип.3.1901-1910 / Редкол.:О.С.Онищенко та iн. ; Уклад.М.Д.Бойченко та iн. - К. : НБУВ, 1999. - 736 с. - ISBN 966-02-1300-Х (В опр.) : 3.00 грн.
ББК 91.9
Рубрики: бiблiогр.пособник
Кл.слова (ненормированные):
библиографическое пособие

Экземпляры всего: 1
ИБО (1)
Свободны: ИБО (1)
Найти похожие


14.
85.335.41(4УКР)
С 76


    Станішевський, Юрій Олександрович.
    Нацiональний академiчний театр опери та балету України iм.Тараса Шевченка : iсторiя i сучаснiсть / Ю.О.Станiшевський. - К. : Музичка Україна, 2002. - 735 с. - ISBN 966-95024-4-6 (В опр.) : 150.00 грн.
ББК 85.335.41(4УКР)
Рубрики: мистецтво
Кл.слова (ненормированные):
искусство -- опера -- балет -- театр

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Найти похожие


15.
65.29-56я7
Ч-45


    Черваньов, Дмитро Миколайович.
    Менеджмент iнвестицiйної дiяльностi пiдприємств : навч.посiб. / Д.М.Черваньов. - К. : Знання-Прес, 2003. - 622 с. - (Київському університету iм.Тараса Шевченка 170 рокiв). - Бібліогр.:с.608-622. - ISBN 966-7767-90-6 (В опр.) : 61.90 грн.
ББК 65.29-56я7
Рубрики: економіка
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- финансы -- деятельность предприятий

Экземпляры всего: 3
ЧЗ (3)
Свободны: ЧЗ (3)
Найти похожие


16.
   84.4УКР6
   С 37


    Симоненко, Василь Андрійович.
    У твоєму iменi живу : поезiї, оповiдання, щоденник, записи, листи / В. А. Симоненко ; упоряд. та післям. В. В. Яременка ; передм. О. Т. Гончара. - 3-тє вид. - К. : Веселка, 2003. - 382 с. - Бібліогр.:с. 369. - ISBN 966-01-0288-7 (В опр.) : 13.76 грн.
Рубрики: украинская художественная литература


Доп.точки доступа:
Яременка, В. В. \упоряд. та післям.\; Гончара, О. Т. \передм.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


17.
66.74
С 70


   
    Союз Українок Австралiї iм.княгинi Ольги [] / Редкол.:С.Добрянська-Радивил. - Мельборн;Сiдней : Б.вид., 2001. - VIII,373с. - 5грн. р.
ББК 66.74
Рубрики: обществен.-полит.организации
Кл.слова (ненормированные):
союз украинок австралии

Экземпляры всего: 1
Ф.13 (1)
Свободны: Ф.13 (1)
Найти похожие


18.
91.9:78
Д 67


   
    Донецька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм.Н.К.Крупської: Сторiнки iсторiї та сучаснiсть (1926-2001рр.) : бiблiографiчний покажчик.Вип.2 / Уклад.Т.М.Дрьомова та iн. - Донецьк : ТОВ "СВД "Меркурiй", 2001. - 85 с. - Бібліогр.:с.70-72. - 2.00 грн.
ББК 91.9:78 + 78.34(4УКР)
Рубрики: отрас.библиогр.пособие
Кл.слова (ненормированные):
библиотека -- фонд -- каталог -- форма обслуживания -- выставка -- канадско-украинский центр -- краеведение -- маркетинг -- конференция -- презентация

Экземпляры всего: 1
ИБО (1)
Свободны: ИБО (1)
Найти похожие


19.
63.3(4УКР)6
С 66


    Сосновський, Михайло.
    Україна на мiжнароднiй аренi.1945-1965 [] : Проблеми i перспективи української зовнiшньої полiтики / Михайло Сосновський. - Торонто:Оттава : Вид-во Дослiдного Iнституту Студiюм, 1966. - 272с. - (Наукове товариство iм.Шевченка.Бiб-ка Українознавства ; т.22). - Б. ц.
ББК 63.3(4УКР)6
Рубрики: iсторiя
Кл.слова (ненормированные):
история -- украина -- внешняя политика -- усср -- сша -- америка

Экземпляры всего: 1
аб(канада) (1)
Свободны: аб(канада) (1)
Найти похожие


20.
83.34УКР1
Ш 37


   
    Шевченко i ми [] : Збiрник доповiдей для вiдзначення 150-рiччя з дня народження Тараса Шевченка. - Ню-Йорк:Париж:Торонт : Наукове Товариство iм.Шевченка в ЗДА, 1965. - 154с. - (Записки Наукового Товариства iм.Шевченка ; т.CLXXX). - Б. ц.
ББК 83.34УКР1

Кл.слова (ненормированные):
украинская литература -- шевченко -- критика

Экземпляры всего: 1
аб(канада) (1)
Свободны: аб(канада) (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017