На главную Библиотеки США

Библиотеки


Полтава УМСА - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       Ч. 1. ХИРУРГИЯ. РАЗД. 3. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ
1       ЧАГАН - ЭКС-ЛЕ-БЕН
1       ЧАНГ Е.К. НЕВІДКЛАДНІ...
1       ЧАС ВИЯВЛЯЄ ПРАВДУ (VERITATEM DIES APERIT. SENECA). (КН. 22)
1       ЧАС УВЕДЕННЯ ТВЕРДОГО ПРИКОРМУ ТА РИЗИК ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1       ЧАСОПИС РІДНИЙ КРАЙ : ДУХОВНІ ОБШИРИ УКРАЇНСТВА
1       ЧАСТИЧНАЯ АНОДОНТИЯ
1       ЧАСТИЧНЫЕ СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПО КОНЦЕПЦИИ ПРОФ. В.Л. МАККРЕКЕНА
3       ЧАСТИЧНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ (ТЕОРИЯ, КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА)
1       ЧАСТИЧНЫЙ КЛАММЕРНЫЙ ПРОТЕЗ
2       ЧАСТНАЯ (СПЕЦИАЛЬНАЯ) ГИСТОЛОГИЯ
1       ЧАСТНАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ
1       ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА: (КРАТКИЙ ОБЗОРНЫЙ КУРС)
1       ЧАСТНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ
1       ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА В УКРАИНЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
1       ЧАСТНАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ: ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЕРВИ, МОЛЛЮСКИ И ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. [КН.] 2
1       ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ. ВЫП. 2.СЕРДЦЕ И СОСУДЫ / ПРИ УЧАСТИИ Н.Н. АНИЧКОВА
1       ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ. ВЫП. 3.ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
1       ЧАСТНАЯ ПАТОМОРФОЛОГИЯ КОЖИ
3       ЧАСТНАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
1       ЧАСТНАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
1       ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ. В 3-Х Т. ; Т. 1
1       ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ. В 3-Х Т. ; Т. 2
1       ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ. В 3-Х Т. ; Т. 3
1       ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
1       ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ : ЭТИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ СПУСТЯ
1       ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
1       ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ: КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА?
1       ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
1       ЧАСТО ХВОРІЮЧІ ДІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ ГРВІ
1       ЧАСТОТА І ЕТІОПАТОГЕНЕЗ СЕКВЕНЦІЇ РОБІНА
1       ЧАСТОТА І СТРУКТУРА АЛЬВЕОЛІТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2
1       ЧАСТОТА АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ И АССОЦИИРОВАННЫХ С НИМ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 7-13 ЛЕТ
1       ЧАСТОТА АНТИТЕЛ К ПРОГЕСТЕРОНУ ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ВЫКИДЫШЕ
1       ЧАСТОТА ВІДМОВИ ВІД ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В 1991-2008 РОКАХ
1       ЧАСТОТА ВИДІЛЕННЯ ДРІЖДЖОПОДІБНИХ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA З БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПАЦІЄНТІВ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО СТАЦІОНАРУ
1       ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ, ПОШИРЕНІСТЬ ВТОРИННИХ ЧАСТКОВИХ АДЕНТІЙ ТА ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
1       ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ, ПОШИРЕНІСТЬ ВТОРИННИХ ЧАСТКОВИХ АДЕНТІЙ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВТОРИННИХ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
1       ЧАСТОТА ВИРУСНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЕЛЕГОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
1       ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ЧЕРВОНОГО ПЛЕСКАТОГО ЛИШАЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТА В ПРАКТИЦІ СТОМАТОЛОГІВ І ДЕРМАТОЛОГІВ, ОСОБЛИВОСТІ
1       ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ГІПЕРУРИКЕМІЇ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
1       ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ГРИБКОВОЇ ФЛОРИ У ХВОРИХ НА СЕЗОННИЙ ТА ЦІЛОРІЧНИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ
1       ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ НА ОРТОПЕДИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
1       ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ ПОЛТАВСКОГО РЕГИОНА
1       ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ С ДИСБИОЗОМ ПОЛОСТИ РТА
1       ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА БЕТА 1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРУШЕНИЙ
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ НОСИТЕЛЕЙ И БОЛЬНЫХ У ДЕТЕЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ МОНО- И МИКСТ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАЦИИ 538 INSС ГЕНА BRCA1
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАН
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА БРУГАДА В ХОДЕ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРОДОНТОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА И ЕГО ОБОСТРЕНИЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ
1       ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ЭНТЕРОКОККОВ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ И АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ
1       ЧАСТОТА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ - КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ П
1       ЧАСТОТА ДІАГНОСТИКИ НЕЙРОПАТИЧНОГО КОМПОНЕНТА БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ
1       ЧАСТОТА ДЕФЕКТІВ ЗУБІВ І ЗУБНИХ РЯДІВ У ПІДЛІТКІВ 13-17 РОКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ
1       ЧАСТОТА ЕПІЗОДІВ ГРВІ ТА ЇХ ТРИВАЛІСТЬ ЯК МАРКЕРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНИХ СИНУЇТІВ У ДІТЕЙ
1       ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И БИО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
1       ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИ
1       ЧАСТОТА ЗУБО-ЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ШКОЛЯРІВ М. ЛЬВОВА
1       ЧАСТОТА ЗУБО-ЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ДІТЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       ЧАСТОТА ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВЖИВАННІ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
1       ЧАСТОТА ЗУСТРІЧАЄМОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
1       ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАРОКСИЗМОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ: ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРДЦА
1       ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
1       ЧАСТОТА И СПЕКТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК
1       ЧАСТОТА И СРОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ПРИ ОРГАНОСОХРАННОМ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
1       ЧАСТОТА И СТРУКТУРА АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ПЕРИОД СМЕННОГО ПРИКУСА
1       ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МИКРОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
1       ЧАСТОТА И УРОВЕНЬ КОНТАМИНАЦИИ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
1       ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ РАЗЛИЧНЫХ БАССЕЙНОВ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
1       ЧАСТОТА И ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ НАИБОЛЕЕ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫМИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1       ЧАСТОТА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ- НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СЕМЕЙСТВА HERPESVIRIDAE ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОТРИ
1       ЧАСТОТА ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСАМИ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
1       ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРОТЕЗОВ
1       ЧАСТОТА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ С МОСТОВИДНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ
1       ЧАСТОТА КОЛИВАНЬ БІОПОТЕНЦІАЛІВ ЯК ОДИН ІЗ ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ
1       ЧАСТОТА КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
1       ЧАСТОТА ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ОТО- И РИНОГЕННЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
1       ЧАСТОТА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
1       ЧАСТОТА НЕЙРОСЕНСОРНОЇ ТУГОВУХОСТІ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ МУТАЦІЇ У ГЕНІ GJB2
1       ЧАСТОТА ОБНАРУЖЕНИЯ МРНК MAGE-А1-А6 В КРОВИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
1       ЧАСТОТА ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОНАД
1       ЧАСТОТА ПРЕДРАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ГУНИБСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И В МАХАЧКАЛЕ
1       ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ПОЛОСТИ РТА НА АКРИЛОВЫЕ ПЛАСТМАССЫ
1       ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
1       ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛИМФОЦИТАРНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
1       ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ И ИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ АМБУЛАТОРНОГО СКРИНИНГА
1       ЧАСТОТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИИ С МАНИФЕСТНЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
1       ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1       ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, IF- ИНГИБИРОВАНИЕ
1       ЧАСТОТА СОКРАЩЕНИЙ СЕРДЦА - МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       ЧАСТОТА СОКРАЩЕНИЙ СЕРДЦА И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ВЗГЛЯД КЛИНИЦИСТА
1       ЧАСТОТА ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ КАНИДОЗУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 1
1       ЧАСТОТА ТА СТРУКТУРА ОРТОДОНТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ З РЕГІОНУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ФТОРУ У ПИТНІЙ ВОДІ
1       ЧАСТОТА ТИРЕОИДНОЙ ДИСФУНКЦИИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
1       ЧАСТОТА УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ПО ПОВОДУ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА И ПАРОДОНТИТА
1       ЧАСТОТА ЭКСПРЕССИИ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ К ЦИТОСТАТИКАМ У ПАЦИЕНТОВ С МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
1       ЧАСТОТНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ
1       ЧАСТОТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕРВАЛА Q-T В НОРМЕ И ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
1       ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВНУТРИКОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КАК МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ
1       ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
1       ЧАСТЬ I
1       ЧАСТЬ II. 13 ВОПРОСОВ ПРОФЕССОРУ Ю. МАЛЫГИНУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ МЕТОДЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
1       ЧАСТЬ II. СОВРЕМЕННЫЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ.
1       ЧЕБОТАРЕВ В.В. К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
1       ЧЕКМАН И.С. ФАРМАКОЛОГИЯ...
2       ЧЕЛОВЕК
1       ЧЕЛОВЕК И АЛКОГОЛЬ - 2007 (ПО МАТЕРИАЛВМ I МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА)
1       ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО-2010. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
2       ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
1       ЧЕЛОВЕК НАХОДИТ ДРУГА
1       ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРИРОДА И СМЫСЛ БЫТИЯ
1       ЧЕЛОВЕК, ПОМОГИ СЕБЕ САМ (ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ)
1       ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА
1       ЧЕЛОВЕК. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ОБЩЕСТВО
1       ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА К ФНО АЛЬФА - ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА С УВЕИТОМ
1       ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ АЛЬФА-ИНТЕРФЕРОН В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, ИНФИЦИРОВАННЫХ НЕ 1-М ГЕНОТИПОМ
1       ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
1       ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО : ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОРТОПЕДИЯ. ПЕРЕЛОМЫ ЧЕЛЮСТЕЙ. КЛАССИФИКАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОРТОПЕДИЯ. ПЕРЕЛОМЫ ЧЕЛЮСТЕЙ. КЛАССИФИКАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ : КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ У ДЕТЕЙ. ПРОФИЛАКТИКА ПО-ВЗРОСЛОМУ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1       ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ РАНЕНИЯ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
1       ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР- УРАЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИ
1       ЧЕМПИОНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА-2011: X ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС КЛИНИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ
2       ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ. РОСЛИННИЙ СВІТ
1       ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ. ТВАРИННИЙ СВІТ
1       ЧЕРЕЗ ЛІТА, ЧЕРЕЗ ВІКИ ...
1       ЧЕРЕЗ НАСТОЯЩЕЕ - К БУДУЩЕМУ
1       ЧЕРЕЗКІСТКОВИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ СТЕРЖНЕВИМИ ЗОВНІШНІМИ ФІКСАТОРАМИ ПЕРЕЛОМІВ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ
1       ЧЕРЕЗПІХВОВА ЕКСТИРПАЦІЯ МАТКИ: ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗАНЬ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
1       ЧЕРЕЗЧЕРЕВНА РЕЗЕКЦІЯ ПРИ РАКУ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПРЯМОЇ КИШКИ: ПОКАЗАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗ
1       ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВАЯ ОККЛЮЗИОННАЯ МЕДИЦИНА
1       ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА
1       ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА И ОБЩЕСОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
1       ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ И СИМПТОМЫ ИХ ПОРАЖЕНИЯ
1       ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА В СХЕМАХ И РИСУНКАХ
1       ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
1       ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
1       ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       ЧЕРНАЯ МЕТКА
2       ЧЕРНОБЫЛЬ
1       ЧЕРНОБЫЛЬ : СОБЫТИЯ И УРОКИ
1       ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА: ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ПАТОМОРФОЗ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ
1       ЧЕРНЫЕ ЗУБЫ-ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, БЕЛЫЕ ЗУБЫ-ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ
1       ЧЕРНЫЙ ФОТОГРАФ
1       ЧЕСОТКА
1       ЧЕСОТКА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1       ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ И ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ УДМУРТСКОЙ АССР
1       ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА И 100 ЛЕТ!
1       ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ УЛЫБКИ
1       ЧЖУД-ШИ - ПАМЯТНИК СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТИБЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1       ЧИ ВСІ РАБЕПРАЗОЛИ Є ОДНАКОВИМИ? ВИВЧЕННЯ АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ДІЇ ОРИГІНАЛЬНОГО ТА ГЕНЕРИЧНИХ РАБЕПРАЗОЛІВ ЗА ДАНИМИ ТРИВАЛОГО МОНІТОРИНГ
1       ЧИ МОЖЕ ЛІКАР СВІДЧИТИ В СУДІ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ПАЦІЄНТА?
2       ЧИ МОЖУ ПІТИ НА ЗАСЛУЖЕНИЙ ВІДПОЧИНОК ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ?
1       ЧИ РОЗВИВАЄТЬСЯ ПНЕВМОТОРАКС СПОНТАННО? РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ 718 ПАЦІЄНТІВ ТА ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1       ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ПОСТРІЛІВ З ПНЕВМАТИЧНОЇ ЗБРОЇ
1       ЧИННИКИ ПРОЛОНГОВАНОГО ПЕРЕБІГУ НЕОНАТАЛЬНИХ ЖОВТЯНИЦЬ
1       ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ
1       ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ КАРІЄСУ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
1       ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ КАРІЄСУ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ПЕРІОД ЗАКЛАДКИ І МІНЕРАЛІЗАЦІЇ
1       ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ З КЛІНІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ЗАХ
1       ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
1       ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМВАСТАТИНУ В КОРЕКЦІЇ ДИСЛІПІДЕМІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
1       ЧИННИКИ, ЯКІ СПОНУКАЮТЬ РОЗВИТОК ІНФЕКЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОРОЖНИНІ РОТА ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ
1       ЧИСЛЕННІ ПРЕПІЛОРИЧНІ ВИРАЗКИ ШЛУНКА
1       ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАНТОВ В ОБРАЗЦЕ
1       ЧИСЛЕННОСТЬ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ И ГЕТЕРОТОПНЫХ ТРАНСПЛАНТАТАХ КОСТНОГО МОЗГА МЫШЕЙ, ИММУНИЗИРОВАННЫХ
1       ЧИСЛЕННОСТЬ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ КОСТНОГО МОЗГА МЫШЕЙ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ В ПЕРВИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ КЛЕТОК КОСТНО
1       ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОСТНАЯ ТКАНЬ ЧЕЛЮСТЕЙ-ВНУТРИКОСТНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТАНТ-НЕСЪЕМНАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КО
1       ЧИСТОТА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
1       ЧИСТОТА И СТРУКТУРА ХРОМОСОМНЫХ АНЕУПЛОИДИЙ СРЕДИ БОЛЬНЫХ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
1       ЧИСТОТУ У КОЖНИЙ НІС!
1       ЧИСТЫЙ И СУХОЙ ВОЗДУХ-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ
1       ЧИТАЕМ ТЕКСТЫ ПО МЕДИЦИНЕ
1       ЧИТАНКА З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ. У 6 КН. КН. 1. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
1       ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
1       ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ НАН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ А.М. ГАЛСТЯН (К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАМН, ПРОФЕССОР А.Ю. ВАСИЛЬЕВ (К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ОБРАНІ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКАДЕМІЇ 28 ГРУДНЯ 2011 Р.
1       ЧЛЕНУ-КОРЕСПОНДЕНТУ НАМН УКРАЇНИ К.М. КОСЕНКУ - 60 РОКІВ
1       ЧЛЕНУ-КОРЕСПОНДЕНТУ НАМН УКРАЇНИ О.М. БІЛОВОЛУ - 50 РОКІВ
1       ЧЛЕНУ-КОРЕСПОНДЕНТУ НАМН УКРАЇНИ Т.О. ПЕРЦЕВІЙ - 60 РОКІВ
1       ЧОЛОВІЧА НЕПЛІДНІСТЬ: ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ
1       ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА ДИСФУНКЦІЯ: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
1       ЧОМУ МИ НЕ ЗДОЛАЄМО ВІЛ/СНІД-ПАНДЕМІЮ (ЧАСТИНА I)
1       ЧОМУ МИ НЕ ЗДОЛАЄМО ВІЛ/СНІД-ПАНДЕМІЮ (ЧАСТИНА II)
1       ЧОМУ МИ ХОЧЕМО САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ?
1       ЧОРНОБАЇВЩИНА. ВЕЛИЧНА ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ (ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ)
2       ЧОРНОБИЛЬ
1       ЧОТИРИ НАЙВАЖЛИВІШІ СЛОВА У МЕДИЧНОМУ МАРКЕТИНГУ
1       ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ
1       ЧРЕЗКАТЕТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕЧЕНЬ
1       ЧРЕЗКОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ ПАЙЛЕР-СВЕТА НА СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ И ФИБРИНОЛИЗ У КРЫС
1       ЧРЕСКОЖНАЯ АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
1       ЧРЕСКОЖНАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
1       ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКОЙ
1       ЧРЕСКОЖНАЯ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ И РЕНТГЕНОЭНДОБИЛИАРНАЯ ДИЛАТАЦИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ МЕХАНИЧЕС
1       ЧРЕСКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПО ПОВОДУ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ОККЛЮЗИИ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ
1       ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА НЕЗАЩИЩЕННОМ СТВОЛЕ ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
1       ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ТРОМБОЛИЗИСА
1       ЧРЕСКОЖНЫЙ ФОТОФОРЕЗ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙЧАТОГО СПЕКТРА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
1       ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ТРАВМАТОЛОГИИ
1       ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ВНУТРИ- И ОКОЛОСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
1       ЧСП В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ
1       ЧТЕНИЕ РЕНТГЕНОГРАММ ЗУБОВ И ЧЕЛЮСТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
1       ЧТЕНИЕ, КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ
5       ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАЛ АВТОР
1       ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАЛ АВТОР (АПИКАЛЬНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ)
6       ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАЛИ БЫ ВЫ?
1       ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАЛИ БЫ ВЫ? (ТРАВМАТИЧЕСККИЕ ФРАКТУРЫ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ)
1       ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...?
1       ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ О СОХРАНЕНИИ ЗУБОВ
1       ЧТО ДУМАЮТ БУДУЮЩИЕ СТОМАТОЛОГИ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ ORBIT
1       ЧТО ЕСТЕСТВЕННО, ТО... ЦЕЛЕСООБРАЗНО
1       ЧТО ЕСТЬ ЧТО В ОФТАЛЬМОЛОГИИ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ИЛИ О ТРУДАХ, НАИБОЛЕЕ ЦИТИРУЕМЫХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ)
1       ЧТО ЖЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ДИАГНОЗ ГЛАУКОМЫ НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
1       ЧТО ЗА ГОДЫ МНЕ ПОПАЛИСЬ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ...
1       ЧТО ЛУЧШЕ: ТРАВЛЕНИЕ И СИЛАН ИЛИ ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА?
2       ЧТО МЕШАЕТ РАБОТЕ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
1       ЧТО МОГУТ И ЧЕГО НЕ МОГУТ ВИТАМИНЫ
1       ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БЕЗОПАСНОСТИ ИНТРАНАЗАЛЬНЫХ КОРТИКОСТЕРОИДОВ?
3       ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СПИДЕ
1       ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТРЕМОРЕ?
1       ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЧАСТОТЕ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, И ЧТО ДАЕТ ЕЕ УРЕЖЕНИЕ?
1       ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ГЛАУКОМЕ
1       ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА
1       ЧТО НАМ ДАЛ ВЕКОВОЙ ОПЫТ ПОЗНАНИЯ СИМБИОНТНОЙ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ
1       ЧТО НАМ СТОИТ ЗУБ ПОСТРОИТЬ? НАРИСУЕМ- БУДЕМ ИМПЛАНТИРОВАТЬ!
1       ЧТО НАПИСАНО - НЕОПРОВЕРЖИМО
1       ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПАССИВНОМ САМОЛИГИРОВАНИИ
1       ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВРАЧУ-СТОМАТОЛОГУ ОБ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ
1       ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГУ О ПОРАЖЕНИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВИРУСОМ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА
1       ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ
1       ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ НЕУДАЧНОЙ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ
1       ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА НЕЛЕЧЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ HELICOBACTER PYLORI
1       ЧТО СКРЫТО ОТ ГЛАЗ НАШИХ?
1       ЧТО ТАКОЕ ВИНИРЫ И УЛЬТРАНИРЫ?
1       ЧТО ТАКОЕ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРОБОВ
1       ЧТО ТАКОЕ ПРОБЛЕМНЫЙ ПАЦИЕНТ В КЛИНИКЕ?
1       ЧТО ТАКОЕ ФПУ?
1       ЧТО ТАКОЕ. КТО ТАКОЙ. Т. I
1       ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА?
1       ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНЯХ УХА, ГОРЛА И НОСА)
1       ЧУВСТВА. ВЛЕЧЕНИЯ. ЭМОЦИИ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ОДОНТОГЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ, К АНТИБИОТИКАМ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАРОРЕФЛЕКСА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГРИБОВ РОДА CANDIDA К АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ПАРОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ HAIN MTBDRPLUS ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНО
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ПО РЕ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ МИКРОФЛОРЫ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ С МДЕНОИДАМИ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СОЛИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ТУБЕРКУЛИНУ И ИНФИЦИРОВАННОСТЬ МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ДЕТЕЙ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ, В ОЦЕНКЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ, ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ РЕМ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГО КОЖНОГО ТЕСТА (ДИАСКИНТЕСТА) ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1       ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РОГОВИЦЫ И ЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПАТОЛОГИИ ГЛАЗА И ОРГАНИЗМА
2       ЧУДО ГОЛОДАНИЯ
1       ЧУДО С ЗАМУЖЕСТВОМ ДЖУЛИАНЫ. ИСКУССТВО ФОТОГРАФА
1       ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ, ИЛИ ТРИ МОНОЛОГА О БЛАГОРОДНОЙ РАБОТЕ
1       ЧУМА В КИТАЕ. ОПАСНОСТЬ ЗАНОСА В РЕГИОНЫ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1       ЧУТЛИВІСТЬ ALLIUM СЕРА-ТЕСТУ ДО ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЙ ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ РОСЛИН РОДИНИ TRICACEAE
1       ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ
1       ЧУТЛИВІСТЬ ДО МУТАГЕНУ БЛЕОМІЦИНУ КУЛЬТИВОВАНИХ ЛІМФОЦИТІВ ТА СТАН ЕПІТЕЛІЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НА ВІДСТАНІ ВІД СФОРМОВАНОЇ ПУХЛИНИ У ХВ
1       ЧУТЛИВІСТЬ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
1       ШАГ ЗА ШАГОМ К КРАСНОЙ И БЕЛОЙ ЭСТЕТИКЕ
1       ШАТТЛ-ТЕСТ В ОЦІНЦІ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
1       ШВАММ Г.А., МІЛЛВАРД К.Л. ГІСТОЛОГІЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ КІСТКОВИХ ПОШКОДЖЕНЬ
1       ШВЕЙЦАРСКАЯ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО- ПРИБОР ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ CHIROPRO
1       ШВИДКІСНЕ ЧИТАННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
1       ШВИДКІСТЬ ЛОКАЛЬНОГО КРОВОТОКУ ЯК КРИТЕРІЙ ВИБОРУ ОБСЯГУ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
1       ШВИДКІСТЬ САЛІВАЦІЇ У ДІТЕЙ ІЗ СОЛІДНИМИ ПУХЛИНАМИ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ПОЛІХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ
1       ШВИДКІСТЬ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ ГРИБКОВИХ ІНФЕКЦІЙ ЩОДО ПОХІДНИХ 4H-ПІРИДО ПІРАНО (2,3-D) ПІРИМІДИНУ
1       ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
1       ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
1       ШВИДКА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
1       ШЕЙНЫЕ СПИННОМОЗГОВЫЕ УЗЛЫ: (СТРУКТУРА, ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, СИНДРОМОЛОГИЯ)
1       ШЕПІТЬКО В.І., ЄРОШЕНКО Г.А., СТЕЦУК Є.В. ПРАКТИКУМ З ЦИТОЛОГІЇ, ЕМБРІОЛОГІЇ (МОДУЛЬ I). (ДЛЯ СТУДЕНТІВ I КУРСУ)
1       ШЕПІТЬКО В.І., ЄРОШЕНКО Г.А., СТЕЦУК Є.В. ГІСТОЛОГІЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ : НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА
1       ШЕПІТЬКО В.І., ЄРОШЕНКО Г.А., СТЕЦУК Є.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОДУЛЬ 1 ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ З ПІДГО
1       ШЕПІТЬКО В.І., ЄРОШЕНКО Г.А., СТЕЦУК Є.В. МОДУЛЬ 1 (ЧАСТИНА ДРУГА). МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТАМИ ФА
1       ШЕПІТЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       ШЕРАЛИ ФОЗИЛОВИЧ РАДЖАБАЛИЕВ
1       ШИАТСУ
3       ШИАЦУ: ЯПОНСКАЯ ТЕРАПИЯ НАДАВЛИВАНИЕМ ПАЛЬЦАМИ
1       ШИЗОАФФЕКТИВНЫЙ ПСИХОЗ: НАЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
2       ШИЗОФРЕНИЯ
1       ШИЗОФРЕНИЯ : КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
1       ШИЗОФРЕНИЯ: ПРЕНАТАЛЬНЫЕ И ПОСТНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
1       ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИТЬ...А ЦВЕТ?
1       ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ ПРИ ЛОКАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
1       ШИНИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ЗУБОВ АДГЕЗИВНЫМИ СИСТЕМАМИ
1       ШИНИРОВАНИЕ ПРИ ПАРОДОНТОЗЕ
1       ШИНИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ. 56 РИСУНКОВ В ТЕКСТЕ
1       ШИНИРУЮЩИЕ СЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА, ОСЛОЖН. ДЕФЕКТАМИ ЗУБН. РЯДОВ
1       ШИНОМОНТАЖ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА
1       ШИРОКАЯ КРУГОВАЯ ЭНДОКАРДИАЛЬНАЯ КРИОДЕСТРУКЦИЯ БЕЗ КАРТИРОВАНИЯ ПРИ ПОСТИНФАРКТНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ
1       ШИРОКИЙ ВЫБОР КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЭКСТРЕННОЙ ДО ПЛАНОВОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
1       ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ НАНОДИСПЕРСНИХ ФЕРОМАГНЕТИЧНИХ ПОРОШКІВ В НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ ПРИ МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ РАН
1       ШИСТОСОМОЗ (БІЛЬГАРЦИОЗ)
1       ШКІДЛИВІСТЬ ВПЛИВУ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА СТАН ПОРОЖНИНИ РОТА У ПІДЛІТКІВ ТА ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1       ШКІДЛИВА ДІЯ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ НЕЗМІННИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ
1       ШКІЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ
1       ШКІЛЬНЕ МОЛОКО В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ
1       ШКІРНІ І ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ
8       ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ
1       ШКАЛА ДЛЯ РАННЕЙ ОЦЕНКИ РИСКА СМЕРТИ И РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ КОРОНАРНЫМИ СИНДРО
1       ШКАЛА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ІНСУЛЬТУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ ТРАНЗИТОРНОЇ ІШЕМІЧНОЇ АТАКИ
1       ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ
1       ШКОЛА ДЛЯ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ : НОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
1       ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
1       ШКОЛА КЛИНИЦИСТА
1       ШКОЛА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА МАСЛОВА
1       ШКОЛА Н.И. ПИРОГОВА: ПРОФЕССОР В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ
1       ШКОЛА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ НА СЛОБОЖАНЩИНІ - РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ
1       ШКОЛИ САНАТАРНОГО ТИПУ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
1       ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
1       ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
1       ШКОЛЬНАЯ ГИГИЕНА
1       ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ
2       ШЛУНКОВО-КИШКОВІ КРОВОТЕЧІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
1       ШЛУНОЧКОВІ ТАХІКАРДІЇ
1       ШЛЯХ ДО ЗЦІЛЕННЯ
1       ШЛЯХАМИ ВІКІВ: ДОВІДНИК З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
1       ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ РОГОВОЇ ОБОЛОНКИ ОКА ПІСЛЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВПЛИВУ
1       ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЦІЛІСТНОСТІ РОГОВОЇ ОБОЛОНКИ ОКА ПІСЛЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВПЛИВУ
1       ШЛЯХИ ВІДТОКУ КРОВІ ВІД СЕРЦЯ ЛЮДИНИ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
1       ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЧАСТОТИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ
1       ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ПОРУШЕННЯМ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОГО КРОВООБІГУ
1       ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ПЕРЕД АМБУЛАТОРНИМ ХІРУРГІЧНИМ ВТРУЧАННЯМ ПЕРЕД АМБУЛАТОРИМ ВТРУЧАННЯМ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ З ОСНОВ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ В СВІТЛІ ЗАСАД БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ КОМОРБІДНІЙ ПАТОЛОГІЇ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ КОРЕНЯ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З РЕЦИДИВНИМ ГЕРПЕТИЧНИМ СТОМАТИТОМ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РОЗРИВОМ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ГОСТРИЙ ПЕРІОД
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ГРИПУ В ПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ФОТОКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ СТОМАТОЛОГІЯ НА ЦИКЛІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТКАНИН ПАРОДОНТУ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ ХІРУРГІЯ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СИСТЕМІ ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 ТА 6 КУРСІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ У СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ В УМОВАХ БОЛОНСЬ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ З НЕРВОВО-АРТРИТИЧНИМ ДІАТЕЗОМ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ У ХВОРИХ З ТРАВМАТИЧНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРАПІЇ ЗАТЯЖНИХ ДІАРЕЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
1       ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХЕЛІКОБАКТЕРПОЗИТИВНИХ ХВОРОБ І ВИРАЗКОВИМ ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ
1       ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛАПАРОАПЕРЦІЇ ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННОМУ ПЕРИТОНІТІ. РАНИ, РАНОВА ІНФЕКЦФЯ, ПЛАСТИ
1       ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО-РОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
1       ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО, ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСІВ НА КАФЕДРІ НЕЙРОХІРУРГІЇ І НЕВРОЛОГІЇ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕ
1       ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІКСАЦІЇ ШТИФТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
1       ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ В ПЕДІАТРІЇ
1       ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ ДОНОРСЬКИХ РЕСУРСІВ ШКІРИ ПРИ ДЕРМАЛЬНИХ ГЛИБОКИХ ПОШИРЕНИХ ОПІКАХ
1       ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ HELICOBACTER PYLORI ДО АНТИБІОТИКІВ. ПОРІВНЯННЯ КЛАСИЧНОЇ ПОТРІЙНОЇ ТА ПОСЛІДОВНОЇ ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕ-НО
1       ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1       ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА В ХОДІ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ СУЧАСНИМИ НЕЗНІМНИМИ АПАРАТАМИ
1       ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ФАХУ ПЕДІАТРІЯ
1       ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
1       ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ В ЛІКУВАННІ ПАХВИННИХ ГРИЖ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
1       ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕМОР[О]Й III -IV СТАДІЇ
1       ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВАГІТНИМИ, ХВОРИМИ НА СИФІЛІС
1       ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
1       ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІКСАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗНІМНИХ ПОКРИВНИХ ПРОТЕЗІВ ЗА НАЯВНОСТІ ОДНОГО-ДВОХ ЗУБІВ АБО КОРЕНІВ НА ЩЕЛЕПІ
1       ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІЇ АНАЛЬНОГО СФІНКТЕРА У ХВОРИХ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ЧЕРЕВНО-АНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПРЯМОЇ КИШКИ
1       ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
1       ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ КОРЕКЦІЇ ГРИЖ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ У ДІТЕЙ
1       ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
1       ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ В УМОВАХ КМСОНП
1       ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ
1       ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
1       ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
1       ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ ПРОПЕДЕВТИКА ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ НА КАФЕДРІ ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ІВАН
1       ШЛЯХИ УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ШКАЛИ ECTS
1       ШОВ ПОСЛЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ ТРАХЕИ
1       ШОВНАЯ ФИКСАЦИЯ ЗАДНЕКАМЕРНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ИОЛ К РАДУЖКЕ ПРИ СЛАБОСТИ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ХРУСТАЛИКА
1       ШОК
1       ШОК, КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ ОРГАНИЗМА
1       ШОК. ВОЗНИКНОВЕНИЕ. РАСПОЗНАВАНИЕ. КОНТРОЛЬ. ЛЕЧЕНИЕ
1       ШОК. ТЕРМІНАЛЬНІ СТАНИ. ПРИПИНЕННЯ КРОВООБІГУ
1       ШОК: ПАТОГЕНЕЗ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
1       ШОК: ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ. ШОКОВАЯ КЛЕТКА. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1       ШОКОЛАДОПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ
1       ШПАЛЬТЕГОЛЬЦЪ. АТЛАСЪ. Ч. IV. І.Г
1       ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ
1       ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ВИБРАНІ ЛЕКЦІЇ)
46       ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ИСТ. СТ.)
1       ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ/ЗА РЕД. Л.Я. КОВАЛЬЧУКА ТА ІН.-ТЕРНОПІЛЬ: УКРМЕДКНИГА, 2004
1       ШТАМОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ПОПУЛЯЦІЇ ВІРУСІВ ГРИПУ, ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В 2008-2011 РР.
1       ШТАМПОВАНИЕ И ПРЕССОВАНИЕ ПЛАСТМАССЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
1       ШТИФТОВАНИЕ РАЗВЕНЧАННЫХ ОСОБ: ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ
1       ШТРЮМПЕЛЬ А.
1       ШТУКОВИНА
1       ШТУЧНИЙ ЛІМФОДРЕНАЖ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМУ РАКУ ШЛУНКА (КЛІН-ЕКСПЕРИМЕНТ. ДОСЛІДЖЕННЯ)
1       ШУМ В УШАХ КАК СИМПТОМ ПАТОЛОГИИ СЛУХА
1       ШУМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВРЕДНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО
1       ЩІЛЬНІСТЬ ПРОСТАТСПЕЦИФІЧНОГО АНТИГЕНУ - НОВИЙ МЕТОД ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕОПЛАСТИЧНИХ СТАНІВ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
1       ЩАДЯЩИЙ СПОСОБ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ
1       ЩЕ РАЗ ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1       ЩЕДРИЙ ВЕЧІР : КОЛЯДКИ, ЩЕДРІВКИ, ЗАСІВАЛКИ
1       ЩЕЛЕПНІ КІСТИ: СПРОБА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАННИХ І ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
1       ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ. ПЕРЕЛОМИ ЩЕЛЕП. КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛІКУВАННЯ. ПЕРЕЛОМИ ЩЕЛЕП. КЛАСИФІКАЦІЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИХ АПАРАТ
1       ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ. Ч. 1.ПРЕДМЕТ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОРТОПЕДІЇ. ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ТРАВМАТОЛОГІЯ
2       ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
1       ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ. РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРГІЯ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
1       ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО RS3-PE-СИНДРОМ? ВИПАДОК ДІАГНОСТИКИ СИНДРОМУ РЕМІТУЧОГО СЕРОНЕГАТИВНОГО СИМЕТРИЧНОГО СИНОВІТУ З М'ЯКИМ НАБРЯКОМ
1       ЩО НАМ ПРИЙДЕШНЄЄ ГОТУЄ.... (ЧАСТИНА ВОСЬМА)
1       ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ПРО СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ (КОНСПЕКТ)
1       ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ГОНОРЕЮ
1       ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1       ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ТОТАЛЬНЕ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ (ЗАМІНУ) КОЛІННОГО СУГЛОБА
1       ЩО ЦЕ-ЛЮДИНА?... (КН. 17-ТА)
3       ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОПЛАТОЮ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
2       ЩОДО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЛІКУ В ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
1       ЩОДО ГОТОВНОСТІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НАДАВАТИ НЕВІДКЛАДНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
6       ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
2       ЩОДО ЗМІН В ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
1       ЩОДО МІЖНАРОДНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ЧАСТОК, ЧАСТИН, ВІДДІЛІВ, СЕГМЕНТІВ І ПРОТОК ПЕЧІНКИ ЛЮДИНИ
1       ЩОДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ПИТНИХ ВОД
2       ЩОДО ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЧАСУ ВІДПУСТОК
1       ЩОДО ПИТАННЯ СТАНУ ЛІЖКОВОГО ФОНДУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
1       ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНОГО ПРОЦЕСУ
1       ЩОДО ПРОБЛЕМИ КО-ІНФЕКЦІЇ ТБ/СНІД
1       ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ В АТЕСТОВАНИХ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ВИМІРЮВАННЯ
3       ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2       ЩОДО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ
2       ЩОДО ШТАТНИХ НОРМАТИВІВ І ТИПОВИХ ШТАТІВ БІБЛІОТЕК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОР
3       ЭВАЛЬД ВАРЕС И ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
1       ЭВКАБАЛ БЕРЕЖЕТ САМОЕ ДОРОГОЕ - ЗДОРОВЬЕ НАШИХ СЕМЕЙ
1       ЭВКАБАЛ- ПОЛЕЗНОЕ И ПРИЯТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
1       ЭВОЛЮЦИИ ПОЛОН РОТ ИЛИ РОЛЬ РАЗВИТИЯ ЗЧС И ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА В ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОТНОГО МИРА
1       ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
1       ЭВОЛЮЦИОННО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ ЗА СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
1       ЭВОЛЮЦИОННОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
1       ЭВОЛЮЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДА НА ЭТИОЛОГИЮ И ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
1       ЭВОЛЮЦИЯ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ СРЕДСТВ В ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
1       ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ
1       ЭВОЛЮЦИЯ КОКЛЮША В НОВОСИБИРСКЕ
1       ЭВОЛЮЦИЯ КОКЛЮШНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ЛОБНЫХ ДОЛЕЙ И ИНТЕГРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА
1       ЭВОЛЮЦИЯ МАНУАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
1       ЭВОЛЮЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА: ОТ ПОЛИМЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ТРОМБОЗА ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ
1       ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ПАРНОЙ ФУНКЦИИ МОЗГОВЫХ ПОЛУШАРИЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРЕРАЛЬНІХ ЛЕКАРСТВЕННІХ ФОРМ МЕТОПРОЛОЛА: ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЛОНГИРОВВАННІХ ФОРМ С МОДИФИЦИРОВАННІМ ВІСВОБОЖДЕНИЕМ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ANCA-АССОЦИИРОВАННОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ИНСТРУМЕНТА - СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОККЛЮЗИИ
1       ЭВОЛЮЦИЯ РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
1       ЭВОЛЮЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ
1       ЭВОЛЮЦИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ СИСТЕМ
1       ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ HELICOBACTER PYLORI- ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ КОНСЕНСУСОВ МААСТРИХТ-1-3; 1996-2005)
1       ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
1       ЭВОЛЮЦИЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ ДЕФЕКТОВ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
1       ЭВОЛЮЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А
1       ЭВОЛЮЦИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ШИГЕЛЛЕЗОВ
5       ЭВРИКА
1       ЭДУАРД ИЗРАИЛЕВИЧ ГАЛЬПЕРИН (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       ЭЗОМЕПРАЗОЛ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1       ЭЗОМЕПРАЗОЛ- ПЕРВЫЙ БЛОКАТОР ПРОТОННОЙ ПОМПЫ- МОНОИЗОМЕР: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       ЭЗОФАГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ И КОЛОНОСКОПИЯ У ДЕТЕЙ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1       ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
1       ЭЗОФАГОПЛАСТИКА В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ: АНАЛИЗ 130 НАБЛЮДЕНИЙ
1       ЭЙЭЙЧ ПЛЮС - СИЛЕР ДЛЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА
1       ЭЙЭЙЧ ПЛЮС - СИЛЕР ДЛЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА. ЛАБОРАТОРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1       ЭКВАТОР: ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
1       ЭКГ- И ВКГ- МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
1       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ ПО НЕВРОПАТОЛОГИИ
3       ЭКЗЕМА
1       ЭКЗЕМА У РАБОЧИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1       ЭКЗЕМА.
1       ЭКЗЕМАТОЗНЫЕ РЕАКЦИИ
1       ЭКЗОГЕННАЯ NO-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ФУРУНКУЛАМИ И КАРБУНКУЛАМИ ЛИЦА
1       ЭКЗОГЕННЫЕ НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
1       ЭКЗОСТОЗЫ ВНУТРЕННЕГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА КАК ПРИЧИНА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
1       ЭКЗОЦИТОЗ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ ПРИ ДЕПРЕССИИ ВЫЗВАННОГО АЦЕТИЛХОЛИНОМ ТОКА В НЕЙРОНАХ ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ НА КЛЕТОЧНОМ АНАЛОГЕ ПРИВЫКАНИЯ
1       ЭКЛАМПСИЯ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
1       ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛ. ОСНОВ. ТЕОРИИ МЕДИЦИНЫ)
1       ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ
1       ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБ
1       ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
1       ЭКОЛОГИЯ - ЗДОРОВЬЕ - КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАЦИИ
1       ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ НАНОМАТЕРИАЛОВ
1       ЭКОЛОГО-МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
1       ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОЙ ТЕРАПИИ
2       ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1       ЭКОНОМИКА НЕФРОПРОТЕКЦИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА
1       ЭКОНОМИКС. ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПОЛИТИКА
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ; Т. 1
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ; Т. 2
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ; Т. 3
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ; Т. 4
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ КОГОРТЫ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 2 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРАКОСКОПИИ У ДЕТЕЙ
1       ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И РАННЕГО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2- ГО ТИПА
1       ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАНТОВОГО И МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
1       ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА НЕОБОСНОВАННУЮ ОБРАЩАЕМОСТЬ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ЗА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
1       ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
1       ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
1       ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ НАПРЕССОВКИ НА МЕТАЛЛ В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМОЙ IPS INLINE POM
1       ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА, НА ПОМПОВУЮ ИНСУЛИНОТЕРА
1       ЭКОНОМО - ЯЩУР
1       ЭКСЕЛОН В ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
1       ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОМ АЛГОРИТМЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В УРОЛОГИИ
1       ЭКСКРЕЦИЯ ГИДРОЛАЗ И СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ДИСБАКТЕРИОЗА
1       ЭКСКРЕЦИЯ ГИМАНТАНА И ЕГО МЕТАБОЛИТОВ С МОЧОЙ И КАЛОМ КРЫС
1       ЭКСКРЕЦИЯ ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА 1 И ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ С МОЧОЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА С НЕФРОПАТИЕ
1       ЭКСКРЕЦИЯ КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ С КАЛОМ КАК МАРКЕР СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА
1       ЭКСКРЕЦИЯ С МОЧОЙ ФИБРОГЕННЫХ И АНТИФИБРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РОСТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРО
1       ЭКСКРЕЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ М-11 И ЕГО МЕТАБОЛИТОВ С МОЧОЙ И КАЛОМ КРЫС
1       ЭКСЛИБРИС - ЯЯ
1       ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ER, CR:YSGG-ЛАЗЕРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ АЛЛЕРГОВАКЦИНОЙ ТИМПОЛ НА МОДЕЛИ IGE-ЗАВИСИМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У МЫШЕЙ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ КОМПЛЕКСОМ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛЛЕРГЕНА И ИММУНОМОДУЛЯТОРА ПОЛИОКСИДОНИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ТЕРМОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФИЦИРОВАННЫХ И ГНОЙНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕСКЛЕТОЧНОЙ СТАФИЛОКОККОВОЙ ВАКЦИНЫ СТАФИЛОВАК
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. (МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ) 9 ОКТ. 1967Г.
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. Т. 10.ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Ч. 1.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. Т. 10.ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Ч. 2.КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. Т. 3.НАУЧНАЯ СЕССИЯ (27-28 ЯНВ. 1970Г.)
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. Т. II
2       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. Ч. 1.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
2       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. Ч. 2.КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОКИНЕТИКА АМИТРИПТИЛИНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КАДМИЕВАЯ И СВИНЦОВАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МЕТАБОЛИЗМ КАЛЬЦИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНДОФТАЛЬМИТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДА И РЕЖИМА ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ПОЧЕЧНОГО ФИБРОЗА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОВЦЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ ГРИБКОВЫХ БИОПЛЕНОК ПРИ СИНУСИТЕ: СИНЕРГИЗМ ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЧЕТАННОГО СОСТОЯНИЯ БОЛИ И ДЕПРЕССИИ У КРЫС
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МОЗГА НА ОСНОВЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ МИКРОХИРУРГИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЫШИНАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕМОПОЭЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИМФОТРОПНЫХ ИНФЕКЦИЙ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЛИФЕРАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ НАРУЖНОЙ ТАРЗОРАФИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНСУЛИНА И КВАРЦЕТИНА АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПАРОДОНТА КРЫС С ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ, ИНДУЦИРОВАННЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ГОРНОРУДНОГО
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА НОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ С КОМПЛЕКСНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ ОТОТОКСИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА У ЖИВОТНЫХ: АПОПТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ГИБЕЛИ КЛЕТОК СПИРАЛЬНОГО ОРГАНА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ: СОСТАВ ПЕРИЛИМФЫ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
2       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА АРТРОФООН НА ПРОДУКЦИЮ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
2       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДА ЭСТЕТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛОГЕННОГО КОРТИКАЛЬНОГО КОСТНОГО МАТРИКСА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРИВЫЧНЫМ ВЫ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ В СТОМАТОЛОГИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИММОБИЛИЗОВАНЫХ ФОРМ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИОТОКСИЧЕСКОЙ СВЕТОТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТРОНОМНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ СОЛИДНЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ГИБРИДНОГО ИМПЛАНТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В КОСТНУЮ ТКАНЬ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТНОМ СОСТОЯНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИОКСИДОНИЯ СОВМЕСТ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ДИОДНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАЛЬПЕЛЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 0,97 МКМ НА СЛИЗИС
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАННЕГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОДНОСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА Н
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 30
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛИЗУЮЩЕГО СРЕДСТВА БВ СОВМЕСТНО С УЛЬТРАФОНОФОРЕЗОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИНОЦИЦЕПТИВНЫХ СВОЙСТВ ДИПЕПТИДА ГБ-115 ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ И ТЕРМИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ЦЕТАСЕПТ ДЛЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИНОВИОРТЕЗА С РИФАМПИЦИНОМ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ НА ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ И КОСТНОМОЗГОВОЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС НА ФАКТОРЫ ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА IN VITRO
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА ХАЙСАМИН
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА С ОКСИТОЦИНОМ НА ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЕНОК УСЛОВНО ПАТОГЕННЫМИ БАКТЕРИЯМИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ТКАНИ ПЕЧЕНИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ СПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ BACILLUS PUMILUS ПАШКОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТОМАТОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРЕТНОГО ПОКРЫТИЯ ВНУТРИКОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ С ТИТАНОВЫМИ КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВН. КРЕМА- ПРОИЗВОДНОГО АМИНОСАХАРА ГЛЮКОЗАМИНА НА МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕЗАНОЙ РАНЫ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФООСТА ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТОВ И КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ ОПОРНЫХ ТК
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ САРКОМЫ М-1 С ПОМОЩЬЮ LAMINARIA JAPONICA И FUCUS SP
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛЕТОК КРОВИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ У БОЛЬНЫХ НАРУЖ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ХРУСТАЛИКА. СООБЩЕНИЕ 1. ОСОБЕННОСТИ БИОМИКРОСКОП
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ХРУСТАЛИКА. СООБЩЕНИЕ 2. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕС
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ХРУСТАЛИКА. СООБЩЕНИЕ 3. ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВОГО СОСТ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ БИШОФИТА ПРИ ВНУТРЕННЕМ ПРИМЕНЕНИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛЛОКСАНОВОГО ПРЕДИАБЕТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТКАНИ РАЗЛИЧНЫХ СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ ИЛИ ИХ СОЧЕТАНИЙ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТА ТКАНИ РАЗЛИЧНЫХ СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ ИЛИ ИХ СОЧЕТАНИЙ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСТРОФИЧЕСКИ-ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА БЕЛЫХ КРЫС РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В КОСТНУЮ ТКАНЬ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАНТОВ С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ НЕРЕЗОРБИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ФИКСАТ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ КОРНЕВОГО КАНАЛА К ПЛОМБИРОВАНИЮ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АБСОРБИРУЮЩЕГО РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РОГОВИЦЫ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ И ДЕНТИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ АГЕНТОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ НОВОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, ПРИМЕНЯЕМОГО В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕКОТОРЫХ СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ ШТИФТОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК В ТЕЧЕНИИ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА АНТИТЕЛОЗАВИСИМОГО УСИЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОСТИ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА IN VITRO
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИТЫХ КОРОНКОВО-КОРНЕВЫХ ВКЛАДОК
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕЛАТОНИНА ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ДИЕТРЕССЫ - НОВОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА С ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ МАЗЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОСТИ НА МЕСТЕ КОНТАКТА С ТИТАНОВЫМ ИМПЛАНТАТОМ ПРИ ЕГО СТАРЕНИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ И ПРЕКЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИОННЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ НА ИМПЛАНТАТАХ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ФОТОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СТИМУЛЯТОРОВ РЕГЕНЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ДОНОРСКОЙ РАНЫ ТВЕРДОГО НЕБА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОСКАЛЬПЕЛЯ СУРГИТРОНВ ХИРУРГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТОГЕНОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА У КРЫС ПРИ ПАРОДОНТИТЕ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У РАБОТНИКОВ ГОРНОРУД
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИИ ТКАНЕЙ ГЛАЗА НА М
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЯ МАЛЬЦИТ ПРИ ГИПОСАЛИВАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ДЕЙСТВИЕМ МОНОМЕРА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОАКТИВНОГО СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА БИОСИТАЛЛ-11 ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ Ч
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, СОЖЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТЫ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИАЛУОСТА ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ ЭСТРОГЕНАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗОЦИМСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ТИТАНОВЫХ ИМПЛЕНТАТОВ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРИСТОГО МЕДИЦИНСКОГО ИМПЛАНТАНТА ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА (TPTFE) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АЛЬВЕОЛОПЛАСТИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ ГИДРОНЕВЕСОМОСТИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ ТОКОВ (RF) В КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА И ШЕИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭСТРОГЕНОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИСПЛАТИНА ПРИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ВНУТРИТАЗОВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С ГИПЕРТЕРМИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАК
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМАЛЕВОГО МАТРИЧНОГО ПРОТЕИНА И ФИБРИН-ФИБРОНЕКТИНОВОГО АДГЕЗИВА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ВМЕШАТЕ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ГОРНОРУДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ГЕЛЕЙ ПОСЛЕ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ АДАПТАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК В ОЦЕНКЕ ДЕЙСТВИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРАНССКЛЕРАЛЬНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ТЕРМОТЕРАПИИ ВНУТРИГЛАЗНЫХ ОПУПОЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТО
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭЗОФАГОПЛАСТИКИ РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫМ ТОЛСТОКИШЕЧНЫМ ТРАНСПЛАНТАНТОМ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ЧЕЛЮСТНОЙ КОСТИ
2       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПРЯМОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ КРОВИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ Л
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕЛЯ С МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИМИ БЕЛКАМИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАЖИВЛЕ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМИНАНТНОГО ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА В ЛЕЧЕНИИ РАН СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНОННИЙ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛЕЙ МАГНИЯ В КОРРЕКЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГЕНЕРАТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ АНТИИНФЕКЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАТАТА СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗУБНЫХ ЭЛИКСИРОВ, СОДЕРЖАЩИХ БИОФЛАВАНОИДЫ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИМУПРЕТА И СИНУПРЕТА НА КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИММУНИТЕТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВОТОКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЕНТИНА КОРНЯ ЗУБА ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДИСБИОЗА В ТКАНЯХ ПОЛОСТИ РТА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ ГЛАЗА ТРИТОНА PLEURODELES WALTL ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АКТИВНОГО В СВЕРХМА
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ: ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТА КОРТЕКСИНА НА ОБРАЗОВАНИЕ HB-NO-КОМПЛЕКСОВ И ДРУГИХ ПАРАМАГНИТН
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ: ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПЕПТИДОВ (МИФ, СЕЛАНК) ПРИ ВНУТРИБРЮШИННОМ ВВЕДЕНИИ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ ЛОКАЛЬНОЙ НЕВОЗБУДИМОСТИ ХОЛИНЕРГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ В ВОЗНИКНОВЕНИИ МЕРЦАНИЯ И ТРЕПЕТАНИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ, ВЫЗВАННЫЙ ШТАММАМИ M. TUBERCULOSIS ГЕНОТИПИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ W, AI И HD
1       ЭКСПЕРТ ООН: В МИРЕ ВОЗМОЖНЫ НОВЫЕ ЭПИДЕМИИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА
1       ЭКСПЕРТИЗА ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
2       ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
1       ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
1       ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС
1       ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1       ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПРОТЕЗАМИ, ОПИРАЮЩИМИСЯ НА ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
1       ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ В СОВРЕ
1       ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ ОТЛИВОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ
1       ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ В ИЗУЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ, ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАНТ
1       ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ В ИЗУЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ, ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ С ИСП
1       ЭКСПРЕСС-ГИСТОЛОГИЯ
1       ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ:КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ
1       ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА В НЕОТЛОЖНОЙ НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИИ
1       ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ОККЛЮЗИОННЫХ НАРУШЕНИЙ С СИСТЕМОЙ АРТИКУЛЯТОРА DENAR COMBI II
1       ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО СТРЕПТОКОККОВОГО ТОНЗИЛЛИТА
1       ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В КЛИНИКЕ ОРТОДОНТИИ
1       ЭКСПРЕСС-ИМПЛАНТАЦИЯ В ЛУНКИ УДАЛЕННЫХ ЗУБОВ
1       ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ
1       ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ ТИТРА ВИРУСА КРАСНУХИ В ВИРУССОДЕРЖАЩЕЙ ЖИДКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПЦР-РВ
1       ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ НОРМАЛЬНОМ СТАРЕНИИ
1       ЭКСПРЕСС-МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОФИЛЯ ЛИЦА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ
1       ЭКСПРЕССИИ СКЕВЕНДЖЕР РЕЦЕПТОРОВ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМИ МАКРОФАГАМИ ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
1       ЭКСПРЕССИЯ CART-ПЕПТИДА В НЕЙРОНАХ ПАЛЕОАМИГДАЛЫ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УРОВНЕЙ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ
1       ЭКСПРЕССИЯ FAS-РЕЦЕПТОРА (FAS) И FAS-ЛИГАНДА (FASL) КЛЕТКАМИ ПЕРВИЧНОЙ МЕЛАНОМЫ, ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИМФОИДНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЛОЖА ОПУХОЛИ И
1       ЭКСПРЕССИЯ FOXP3 В КОЖЕ ПРИ ПСОРИАЗЕ
1       ЭКСПРЕССИЯ HBCORAG ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ HBEAG-НЕГАТИВНОМ ГЕПАТИТЕ: СВЯЗЬ С КЛИНИКО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ И HBSAG-СТАТУСОМ
1       ЭКСПРЕССИЯ TOLL-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В СЕЛЕЗЕНКЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ПРИ МУКОЗАЛЬНЫХ МЕТОДАХ ИММУНИЗАЦИИ
1       ЭКСПРЕССИЯ АСИММЕТРИЙ ЛИЦА У СТУДЕНТОВ ПРАВШЕЙ И ЛЕВШЕЙ
1       ЭКСПРЕССИЯ ВАСКУЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО РОСТОВОГО ФАКТОРА И ЕГО РЕЦЕПТОРОВ ПЛАЦЕНТАРНЫМИ МАКРОФАГАМИ IN VITRO
1       ЭКСПРЕССИЯ ГАЛЕКТИНА-3 В ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА INK4A В КЛЕТКАХ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМ ЧЕЛОВЕКА 16-ГО ТИПА
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА АДИПОНЕКТИНА (ADIPOQ) В ПОДКОЖНОЙ И ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ И УРОВЕНЬ АДИПОНЕКТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ЗЕЛЕНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА (GFP) AEQUORIA VICTORIA В БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ LACTOBACILLUS PLANTARUM
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА СЕРОТОНИНОВОГО ТРАНСПОРТЕРА И РЕАКЦИЯ РЕФЛЕКТОРНОГО ВЗДРАГИВАНИЯ У КРЫС С ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ АГРЕССИЕЙ, ВЫ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ MGLUR5 И СИНАПТОФИЗИНА ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА КАИНОВОЙ КИСЛОТОЙ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ S100B И S100A6 ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОСТТЕТАНИЧЕСКОЙ ПОТЕНЦИАЦИИ В ГИППОКАМПЕ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ TLR9 И HBD2 КЛЕТКАМИ КОНЪЮНКТИВЫ И РОГОВИЦЫ У ДЕТЕЙ С ДРЕВОВИДНЫМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ КЕРАТИТОМ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ИЗОФОРМ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗЫ GSTP1-1, GSTA4-4, GSTK1-1 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК К ЦИСПЛАТИ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ПЕРОКСИРЕДОКСИНОВ 1, 2, 3 И 6 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ АДАПТИВНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ CD4+N-ЛИМФОЦИТОВ, В ПОКОЯЩИХСЯ И АКТ
1       ЭКСПРЕССИЯ ГЕПАРАНАЗЫ-1 В ОПУХОЛЯХ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       ЭКСПРЕССИЯ И ДНК-СВЯЗЫВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЯДЕРНОГО ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА NF-KB В ОПУХОЛЯХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       ЭКСПРЕССИЯ ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗЫ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОГНОЗА В-КЛЕТОЧНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА
1       ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ CD4+CD25+FOXP3+-КЛЕТОК В АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШКАХ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ЧЕЛОВЕКА
1       ЭКСПРЕССИЯ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 1, 2, 9 И ИХ ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА 1-ГО ТИПА В ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИХ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ
1       ЭКСПРЕССИЯ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ИХ ИНГИБИТОРОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ
1       ЭКСПРЕССИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО РАЗОБЩАЮЩЕГО БЕЛКА UCP2 В МОЗГЕ КРЫС ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГИППОКАМПА КАИНОВОЙ КИСЛОТОЙ
1       ЭКСПРЕССИЯ МОЛЕКУЛ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ IСАМ-1 И Е-СЕЛЕКТИНА В ОЧАГАХ ПОРАЖЕННОЙ КОЖИ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ
1       ЭКСПРЕССИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ В ОПУХОЛИ И ПРОГНОЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ
1       ЭКСПРЕССИЯ МРНК ХЕМОКИНОВ И ХЕМОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ТКАНЯХ МИОМЕТРИЯ И ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ
1       ЭКСПРЕССИЯ МРНК ХЕМОКИНОВ И ХЕМОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ АНГИОГЕНЕЗ, В ТКАНЯХ МИОМЕТРИЯ ПРИ ЛЕЙОМИОМЕ МАТКИ
1       ЭКСПРЕССИЯ ОНКОБЕЛКОВ Р53, BCL-2 И АНТИГЕНОВ CD95, ИПО38 У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ВЕК
1       ЭКСПРЕССИЯ ПРОТИВОМИКРОБНОГО ПЕПТИДА ДЕФЕНЗИНА-2 В ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ КОНЪЮНКТИВЫ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ И В ДИНАМ
1       ЭКСПРЕССИЯ РАННИХ ГЕНОВ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
1       ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРА ФАКТОРОВ РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ VEGFR1 В КУЛЬТУРАХ КЛЕТОК МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ: КОРРЕЛЯЦИЯ С ИММУНОФЕНОТИПОМ И ЛЕК
1       ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ К ПОЛОВЫМ СТЕРОИДНЫМ ГОРМОНАМ И КЛЕТОЧНАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ ВНУТРИ
1       ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ НАТУРАЛЬНЫХ КИЛЛЕРОВ KIR2DL3 И KIR2DS2 ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
1       ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ СОМАТОСТАТИНА И ДОФАМИНА В АКТГ-ПРОДУЦИРУЮЩИХ ОПУХОЛЯХ
1       ЭКСПРЕССИЯ СИАЛО- И N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМИНОКОНЪЮГАТОВ В РАННЕМ ГИСТОГЕНЕЗЕ КОЖИ ТУЛОВИЩА ЭМБРИОНОВ ЧЕЛОВЕКА
1       ЭКСПРЕССИЯ ФАКТОРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И АПОПТОЗА НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
1       ЭКСПРЕССИЯ ФАКТОРОВ РОСТА В ЭНДОТЕЛИОЦИТАХ ПРИ СОСУДИСТЫХ МАЛЬФОРМАЦИЯХ
1       ЭКСПРЕССИЯ ЦИТОКИНОВ В КОНДЕНСАТЕ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
1       ЭКСПРЕССИЯ ЦИТОКИНОВЫХ ГЕНОВ И СЕКРЕЦИЯ ЦИТОКИНОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ И ЛИМФОИДНЫМИ КЛЕТКАМИ ТИМУСА ЧЕЛОВЕКА
1       ЭКСПРЕССИЯ ЯДЕРНОГО БЕЛКА НЕРВНОЙ ТКАНИ И ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕОКОРТЕКСА
1       ЭКССУДАТИВНЫЕ ИРИДОЦИКЛИТЫ И ЭНДОФТАЛЬМИТЫ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ
1       ЭКССУДАТИВНЫЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ, ЛЕЧЕНИЕ
2       ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ
1       ЭКСТИРПАЦИЯ ЖЕЛУДКА БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ЭЗОФАГОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА ПРИ ПОВТОРНЫХ ПРОФУЗНЫХ ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
1       ЭКСТИРПАЦИЯ ПИЩЕВОДА В СОЧЕТАНИИ С РАСШИРЕННОЙ ПРАВОСТОРОННЕЙ ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЕЙ ПО ПОВОДУ ОГРОМНОЙ GIST-ОПУХОЛИ ПИЩЕВОДА С МЕТАСТАТИЧЕС
1       ЭКСТИРПАЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО ПОВОДУ РАКА У БОЛЬНОГО С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ И ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
1       ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ
1       ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ АБОРТЕ
1       ЭКСТРАДУРАЛЬНАЯ АРАХНОИДАЛЬНАЯ КИСТА
1       ЭКСТРАИММУННАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ
1       ЭКСТРАКАПСУЛЯРНАЯ ЭКСТЕНЗИЯ КАК НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР ПРОГНОЗА ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       ЭКСТРАКАРДИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕКОМПЕНСАЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТАХ
1       ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ НЕКЛОСТРИДАЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧЕЛЮСТНО-
1       ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У ПАЦИЕНТОК СО СНИЖЕННЫМ ОТВЕТОМ ЯИЧНИКОВ НА СТИМУЛЯЦИЮ СУПЕРОВУЛЯЦИИ
1       ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ГЕМОКОРРЕКЦИИ В ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
1       ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
1       ЭКСТРАКЦІЯ ЗУБОВЪ (С 14 РИСУНКАМИ)
1       ЭКСТРАКЦИЯ ЗУБОВ
1       ЭКСТРАКЦИЯ ЗУБОВ И КОРНЕЙ
1       ЭКСТРАКЦИЯ ЗУБОВ. 56 РИС. В ТЕКСТЕ
1       ЭКСТРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОДА ИМПЛАНТИРУЕМОГО КАРДИОВЕРТЕРА- ДЕФИБРИЛЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА У ПАЦИЕНТА С АРИТМОГЕННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
1       ЭКСТРАНЕВРАЛЬНОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ГЛИОБЛАСТОМЫ
1       ЭКСТРАНОДАЛЬНАЯ NK/ Т-КЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА НАЗАЛЬНОГО ТИПА
1       ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНЫЙ ПНЕВМОЛИЗ С ПЛОМБИРОВКОЙ В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
1       ЭКСТРАСИСТОЛИЯ: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
1       ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТОТРКСАТА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ, СОПРОВОЖДАВШАЯСЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У БОЛЬНОГО ОСТРЫМ
1       ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ И ТЕМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
1       ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
1       ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ШОК
1       ЭКСТРЕННАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
1       ЭКСТРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ
1       ЭКСТРЕННАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
1       ЭКСТРЕННАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА РАННЕМ ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ: МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
1       ЭКСТРЕННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
1       ЭКСТРЕННАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
1       ЭКСТРЕННАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА И ОРВИ
3       ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ В СТОМАТОЛОГИИ
1       ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ
1       ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПАРАТОНЗИЛЛИТАХ (РАЗНООБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕДКИХ ФОРМ, ВОПРОСЫ ТАКТИКИ)
1       ЭКСТРЕННАЯ УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИАПИЗМЕ (РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА)
1       ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
1       ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В МОСКВЕ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
2       ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
1       ЭКСТРЕННОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ
1       ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ У ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
1       ЭКСТРЕННЫЕ СОЧЕТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА
1       ЭКСТРОФИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ
1       ЭКСТРОФИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПОЛНОЕ ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАЗОВОГО ДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТАНТА
1       ЭКСФОЛИАТИВНАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГКОГО ПО БРОНХОСКОПИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ
1       ЭКСФОРЖ (АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН): ПРЕИМУЩЕСТВА ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ АНТАГОНИСТА КАЛЬЦИЯ И БЛОКАТОРА АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ПРИ Л
1       ЭКТОПИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИОКАРДА КАК ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
1       ЭКТОПИЧЕСКАЯ ТИМОМА У БОЛЬНОЙ С ПОЗДНИМ ДЕБЮТОМ МИАСТЕНИИ
1       ЭКТОПИЧЕСКОЕ ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ- ХИРУРГАМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ
1       ЭКТОПИЯ УСТЬЯ МОЧЕТОЧНИКА В СЕМЕННОЙ ПУЗЫРЕК
1       ЭКТОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛИКОНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ
1       ЭЛАСТИЧНО-СТАБИЛЬНЫЙ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
1       ЭЛАСТИЧНОСТАБЕЛЬНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
1       ЭЛАСТИЧНЫЕ КОРНЕВЫЕ ШТИФТЫ
1       ЭЛЕВАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК
1       ЭЛЕКТРИЧЕСИЕ ПАРАМЕТРЫ И СТРУКТУРА МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ДИФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
1       ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА 3Д ЭКСЕЛЬ-НОВОЕ КАЧЕСТВО ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА
1       ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАНУАЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ - СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
1       ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЕМКОСТЬ КОЖИ БЕЛЫХ КРЫС В ЗОНЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДА АЗО
1       ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В ЗУБАХ КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ ФЛЮОРОЗА
1       ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
1       ЭЛЕКТРО - , ПОЛИ - , ИНТЕРВАЛО-КАДИОГРАФИЯ У СПОРТСМЕНОВ
1       ЭЛЕКТРОВАКУУМНАЯ ПЕЧЬ-ВРВГ ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЕРАМИКИ?
1       ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ РАСТУЩИХ ЗУБОВ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
1       ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВОДИТЕЛЕ РИТМА СЕРДЦА
3       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКГ
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ЖИЗНЕОПАСНЫХ АРИТМИЙ И ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ ПРИ ИБС. ДАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬ
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС
10       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ВЕКТОРКАРДИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРОКОВ СЕРДЦА
3       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ФОНОКАРДИОГРАФИЯ
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОТОПОГРАФИЯ
1       ЭЛЕКТРОКИМОГРАФИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ
1       ЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
1       ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НА ЧАСТОТЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА
1       ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ КООРДИНАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ НА ИМПЛАНТАТАХ
2       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВИСОЧНЫХ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ С ТЕСНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИМИКИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЛИЦЕ
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИНТАКТНОМ ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НОРМАЛИЗАЦИИ ОККЛЮЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВКЛЮЧЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И ИХ РОДСТВЕННИКОВ
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ СОБСТВЕННО ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ ПРИ АППАРАТУРНО-ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НИЖНЕЙ МАКРИГНАТИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ КОМПРЕС
1       ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ- СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЫШЦ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
1       ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛУЧЕВОГО НЕРВА ПРИ КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ
1       ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА
1       ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛУЧЕВОГО НЕРВА
1       ЭЛЕКТРОНИКА И ХИМИЯ В КАРДИОЛОГИИ. ВЫП. 8
1       ЭЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ ПРИ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
1       ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
1       ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ- НОВЫЙ ПОДХОД
1       ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА-ОСНОВНОЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТОМАТОЛОГИИ
1       ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ ГЕРМЕТИКОВ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПЛОМБ НА ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРАХ ЧЕРЕЗ 10ЛЕТ ПОСЛЕ ПРОВЕД
1       ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС ПОСЛЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ СУСПЕНЗИИ НАНОРАЗМЕРНОГО МАГНЕТИТА
1       ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАЗНЫХ ГРУПП СИЛЕРОВ К ГУТТАПЕРЧЕВЫМ ШТИФТАМ И К СТЕНКЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА
1       ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ОДОНТОГЕННЫМ СИНУИТОМ
1       ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТАХ
1       ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПИЧНЫХ ЛИМФОЦИТОВ И АТИПИЧНЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
1       ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПИЧНЫХ ЛИМФОЦИТОВ И АТИПИЧНЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОЦЕСЕ Л
1       ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАЗЦОВ БАЗИСНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАСТМАСС ПОСЛЕ РАЗЛИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНО
1       ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
1       ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
1       ЭЛЕКТРООБЕЗБАЛИВАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       ЭЛЕКТРООБЕЗБОЛИВАНИЕ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
1       ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКА
1       ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ПО МЕТОДУ Р. ФОЛЛЯ
1       ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
1       ЭЛЕКТРОРСТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА В ЛЕЧЕНИИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
1       ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫЩЦ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ: ВЛИЯНИЕ НА АРИТМОГЕНЕЗ И ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС
1       ЭЛЕКТРОТРАВМА
1       ЭЛЕКТРОТРАВМА ЭЛЕКТРООЖОГИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
1       ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЦИСПЛАТИНА
1       ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСЕРДИЙ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ ТРЕПЕТАНИИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ИЗБ
1       ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРУКСИЗМА У КРОЛИКОВ КАК ЕСТЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ БРУКСИЗМА 1-ГО ТИПА У ЧЕЛОВЕКА
1       ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПИГМЕНТНОЙ ДИСТРОФИИ
1       ЭЛЕКТРОФОНОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДА
1       ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
1       ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЙ КЛЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРНОГО КОМПЛЕКСА ЦИТО-ЭКСПЕРТ
1       ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ МОЧИ (ЛЕКЦИЯ)
1       ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТНЫХ ПАР ОБРАЗЦОВ СПЛАВОВ ТИТАНА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
1       ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ НОЧНЫМ ЭНУРЕЗОМ
1       ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ СЕВОРАНОМ И ГАЛОТАНОМ
1       ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ СТРАТТЕ
1       ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 10-12 ЛЕТ С БЛИЗОРУКОСТЬЮ
1       ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ВОЛОС ДЕТЕЙ 13-14 ЛЕТ-ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ С РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
1       ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ СОЧЕТАННОМ ПРИМЕНЕНИИ ТИРОКСИНА И ДИАЗЕПАМА В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОЙ КАНЦЕРОСИСТЕМЫ У МЫШЕЙ
1       ЭЛЕМЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН: ОТ ПУБЕРТАТА ДО ПОСТМЕНОПАУЗЫ
1       ЭЛЕМЕНТНЫЙ ПРОФИЛЬ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЗОБНО-ЭНДЕМИЧНЫХ РАЙОНОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
1       ЭЛЕМЕНТЫ ВРАЧЕБНОЙ ТЕХНИКИ
1       ЭЛЕМЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
1       ЭЛЕМЕНТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФЕКТА
1       ЭЛЕМЕНТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
1       ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕГО УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ
1       ЭЛЕМЕНТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ: (ИЗБРАННЫЕ РАЗДЕЛЫ)
1       ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
1       ЭЛИМИНАЦИЯ NSE И МВР В СПИННОМОЗГОВУЮ ЖИДКОСТЬ И КРОВЬ ПРИ ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АУТОИММУННОМ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТЕ
1       ЭЛМЕКС И АМИНОФТОРИДЫ: ОРГАНИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА
1       ЭЛЬКАР В КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
1       ЭЛЮДРИЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ЭПУЛИДАМИ И ОСТЕОБЛАСТОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
1       ЭМАЛЬ ЗУБА-ЭТО КОМПЛЕКС БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН, ЭКРАНИРОВАННЫХ АПАТИТОВИДНЫМ МИНЕРАЛЬНЫМ ВЕЩЕСТВОМ
1       ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВЕТВЕЙ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ КАК МЕТОД ПОДГОТОВКИ К РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ
1       ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ - АЛЬТЕРНАТИВА В ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИОМЫ МАТКИ У БОЛЬНЫХ АНГИОДИСПЛАЗИЕЙ
1       ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1       ЭМБОЛИЗАЦИЯ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
1       ЭМБРИЕВЫЙ ЛАЗЕР В АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
1       ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КЛЫКОВ
1       ЭМБРИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1       ЭМОЦИИ И АЛКОГОЛИЗМ
1       ЭМОЦИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗ
1       ЭМОЦИИ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В ДИОКСИДЕ ЦИРКОНИЯ
1       ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛЕГКИХ И УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМАНТИНА
1       ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИН
1       ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЦЕРВИКОГЕННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
1       ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЕКТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1       ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС В РАЗВИТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ СТРЕСС-УСТОЙЧИВОСТЬЮ
1       ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС ИЗМЕНЯЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ И СОСТАВ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК У КРЫС В НОРМЕ И ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕ
1       ЭМПИЕМА ПЛЕВРЫ. КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ, ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ, ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ЧАСТЬ II
1       ЭМПИЕМА ПЛЕВРЫ. ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. ЧАСТЬ III
1       ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ, ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПУНКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ, ЗАКРЫТОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
1       ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ЭКСУДАТИВНОМ ТОНЗИЛЛИТЕ У ДЕТЕЙ
1       ЭМУЛЬСИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД, МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ФЕРМЕНТЫ С СОХРАНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИХ НАНОСТРУКТУР
1       ЭМФИЗЕМА И ВОЗДУШНЫЕ КИСТЫ ЛЕГКИХ
1       ЭН-А-СИ ТМ/NRС ТМ НЕСМЫВАЕМЫЙ КОНДИЦИОНЕР
1       ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ НА УКРАИНЕ
1       ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
1       ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ВЕН В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ АППЛИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА WATCHMAN ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТКИ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ УСТРОЙСТВОМ WATCHMAN DEVICE. ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ОККЛЮЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ОККЛЮЗИЯ СЕЛЕЗЕНКИ У БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕННОЙ СФЕРОЦИТАРНОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ И ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕС
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ ПЕЧЕНИ
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕКТА ВТОРИЧНОЙ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА
1       ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА
1       ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПОПРОТЕИДЕМИИ
1       ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
1       ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
1       ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
1       ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ
1       ЭНДОВИТРЕАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА С МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ХОЛЕСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У БОЛЬНЫХ С АПЛАСТИЧЕСКИМИ АНЕМИЯМИ
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАРОДОНТИТЕ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАРОДОНТИТЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЕ ЕЕ КОРРЕКЦИИ
1       ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ У БОЛЬНЫХ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
1       ЭНДОГЕННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА - ОБЪЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ РЕЧИ. 1. ПОТЕНЦИАЛ СЕМАНТИЧЕСКИЙ (СМЫСЛОВОЙ) № 400
1       ЭНДОГЕННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА- ОБЪЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ РЕЧИ. II. ПОТЕНЦИАЛЫ СИНТАКСИЧЕСКИЕ (ELAN, P600)
1       ЭНДОГЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ БИОДОСТУПНОСТИ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КРЫС
1       ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАКА ПОЧКИ
1       ЭНДОГЕННЫЙ ГЕПАРИНОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ: АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
1       ЭНДОГЕННЫЙ ГИПЕРКОРТИЦИЗМ КАК ПРОТРОМБОГЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
1       ЭНДОДОНТ! ТЫ НЕ ПРАВ! АНАЛИЗ ОШИБОК И ОСЛОЖНЕНИЙ
1       ЭНДОДОНТИИ ЧАРУЮЩИЕ УЛЬТРАЗВУКИ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРОЯВЛ. ХР. ПЕРИОДОНТИТОВ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ КОВРОВАЯ ДОРОЖКА: СЕКРЕТ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ МАШИННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА МАЙЛЛИФЕР
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГУТТАПЕРЧИ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ МАНУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЕВОГО КАНАЛА
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ. ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАННАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕЗАВЕРШЕННОМ ФОРМИРОВАНИИ КОРНЕЙ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ : МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОИМПРЕГНАЦИИ КУПРАЛОМ И ШТИФТОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ
1       ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ С НЕЗАВЕРШИВШИМСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ КОРНЕЙ И НЕЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ПУЛЬПОЙ
1       ЭНДОДОНТИЯ
1       ЭНДОДОНТИЯ - ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР РАБОТАЕМ ВСЛЕПУЮ ?
1       ЭНДОДОНТИЯ БУДУЩЕГО
1       ЭНДОДОНТИЯ ПОДРОСТКОВОГО И ВЗРОСЛОГО ВОЗРАСТА
1       ЭНДОДОНТИЯ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ: АНТИСЕПТИКИ НАМ ПОМОГУТ
1       ЭНДОДОНТИЯ С ХЛОРОМ ПО ЖИЗНИ
1       ЭНДОДОНТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ВРАЧА
1       ЭНДОДОНТИЯ. ЧАСТЬ 2. ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГРЕТОЙ ГУТТАПЕРЧИ И ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОН
1       ЭНДОДОНТИЯ. ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА, ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП, РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИО
1       ЭНДОДОНТЫ, НЕ ЖАЛЕЙТЕ ЗАВАРКИ И ИРРИГАНТОВ!
1       ЭНДОКАРДИТ У БОЛЬНОГО БРУЦЕЛЛЕЗОМ
1       ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ
1       ЭНДОКРИННО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА
1       ЭНДОКРИННОЕ СТАРЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ И ПРОБЛЕМА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
1       ЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
1       ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СИНДРОМЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ
1       ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1       ЭНДОКРИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ И ГОМОЛОГИЕЙ АНТИГЕНОВ HLA
1       ЭНДОКРИННЫЕ СИНДРОМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ. ДИАГНОСТИКА
1       ЭНДОКРИННЫЙ СТАТУС БЕЛЫХ КРЫС РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2       ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
1       ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИИ
3       ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
1       ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И МЕТАБОЛИЗМ ; Т. 1
1       ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И МЕТАБОЛИЗМ ; Т. 2
1       ЭНДОКРИНОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВ
1       ЭНДОКРИНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХОЗАХ
1       ЭНДОЛАКУНАРНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ МИНДАЛИН В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
1       ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ МИКРОХИРУРГИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ И ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТ
1       ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКОЙ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПРЕДРАКЕ И РАКЕ ГОРТА
1       ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ХОЛОДНОПЛАЗМЕННАЯ МИКРОХИРУРГИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ И ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕ
1       ЭНДОМЕТРИАЛЬНАЯ СТРОМАЛЬНАЯ САРКОМА: ПОЛНЫЙ ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ ИНГИБИТОРОМ АРОМАТАЗЫ АНАСТРОЗОЛОМ
1       ЭНДОМЕТРИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АПЕКСЛОКАТОРА
1       ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ ОРБИТЫ ТРАНСЭТМОИДАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
1       ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ЕГО МАССИВНЫХ ДЕСТРУКЦИЯХ У ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
1       ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ОБРАЗУЮЩИХ КОСТЕЙ
1       ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА КОСТНЫХ СТРУКТУР ВЕРРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ
1       ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОМ КОКСАРТРОЗЕ У ПОДРОСТКОВ
1       ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1       ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
1       ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТРАХЕИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ
1       ЭНДОРАДИОЗОНДИРОВАНИЕ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ. (НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ, ПАТОЛОГИИ И ТЕРАПИИ)
1       ЭНДОРЕКТАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПРОКТОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ РЕКТОЦЕЛЕ
1       ЭНДОРФИНЫ
1       ЭНДОСИЛ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ЛИЦА (ЭКСПЕРИМЕНТ-КЛИН. ИССЛЕД.)
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОДА БАРРЕТА НА ФОНЕ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТВИЯ ДИАФРАГМЫ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДКА, РЕЗЕЦИРОВАННОГО ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТОЙ КИШКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ NBI-ТЕХНОЛОГИИ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ НОСОГЛОТКИ И СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ С КОНДУКТИВНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ДЬЕЛАФУА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОХИРУРГИЯ: ОТ ПРОСТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ПОЛОСТИ НОСА ДО ВЕРХУШКИ ОРБИТЫ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ (ЭУС) НОВООБРАЗОВАНИЙ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УРЕТЕРОЛИТОТОМИЯ ПРИ КРУПНЫХ КАМНЯХ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ МОЧЕТОЧНИКА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ АТРЕЗИЙ ХОАН У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ РИНОСИНУСОГЕННЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ДИВЕРТИКУЛА ЦЕНКЕРА С ПОМОЩЬЮ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА В СОЧЕТАНИИ С ДОБРОКАЧЕТВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОЛОВ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХРОМОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСЦИЗИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ УРЕТРЫ У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ АДЕНОМ ГИПОФИЗА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПОЛИПАХ ЖЕЛУДКА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА БОЛЬШОГО СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСНОЙ КИШКИ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКИХ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ У ЖЕНЩИН
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ ОСТРОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ТРАХЕЕ И БРОНХАХ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТРАНСМУРАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП В БОЛЬШУЮ ЦИСТЕРНУ МОЗГА КАК МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ МНОГОУРОВНЕВЫМ СПАЕЧНЫМ П
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СЛИНГ В ЛЕЧЕНИИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У МУЖЧИН
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАХЕОПИЩЕВОДНОГО СВИЩА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛИГИРОВАНИЕ В ОСТАНОВКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ БАНДАЖА ЖЕЛУДКА, МИГРИРОВАВШЕГО В ПРОСВЕТ ЖЕЛУДКА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ БОЛЬШОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА НОСА (ДЮБЕЛЬ)
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА
1       ЭНДОСКОПИЯ
1       ЭНДОСКОПИЯ - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
1       ЭНДОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА
1       ЭНДОСКОПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
1       ЭНДОСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ
1       ЭНДОСТАТИН, ПЛАЦЕНТАРНЫЙ ФАКТОР РОСТА И ФАКТОРЫ РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ТИПА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМИ ОПУХОЛЯ
1       ЭНДОСУБПЕРИОСТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ: КОНСТРУИРУЕМ В УСЛОВИЯХ КОСТНОГО ДЕФИЦИТА
1       ЭНДОСУБПЕРИОСТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАНТЫ У ПАЦИЕНТОВ С АТРОФИЕЙ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ
1       ЭНДОСУБПЕРИОСТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ В ГЕНЕЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СОСУДОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ ИНГИБИТОРАМИ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ СОСУДОВ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ СОСУДОВ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С ЗАПОРОМ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ СИНТАЗА ОКСИДА АЗОТА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ФИБРОЗЕ ПЕЧЕНИ
1       ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И КАРДИОГЕМОДИНАМИКА В КЛАСТЕРАХ, РАЗДЕЛЕННЫХ ПО УРОВНЮ ЭНДОТЕЛИНА-1, ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА И ПОЗДНЕМ ПОС
1       ЭНДОТЕЛИЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
1       ЭНДОТЕЛИЙОПООСРЕДОВАННЫЙ АНТИТШЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ТИВОРТИНА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1       ЭНДОТЕЛИН-1 И МОЗГОВОЙ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД В РАЗВИТИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЛЕГКИХ
1       ЭНДОТЕЛИН-1 И ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА В РАЗВИТИИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
1       ЭНДОТЕЛИНЫ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ
1       ЭНДОТОКСИНЕМИЯ И АНТИЭНДОТОКСИНОВЫЙ ИММУНИТЕТ У ЖЕНЩИН ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ
1       ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ У ДЕТЕЙ
1       ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
1       ЭНДРТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
1       ЭНЕРГЕТИКА МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ НА ФОНЕ СТИМУЛЯЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
1       ЭНЕРГЕТИКА МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ ПРИ МНОГОКРАТНОЙ АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
1       ЭНЕРГЕТИКА СОКРАЩЕНИЯ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ (M.TIBIALIS ANTERIOR) У БЕЛЫХ КРЫС В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПЕРТИРЕОЗА
1       ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
1       ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ-ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ МИОКАРДА
1       ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
1       ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР ИНДУКЦИИ КАСПАЗОЗАВИСИМОГО АПОПТОЗА КЛЕТОК МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУ
1       ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
1       ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН И ПИТАНИЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ
1       ЭНЕРГОКОРРЕКЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
1       ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ У ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ С ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА-БАРР
2       ЭНЗИМОТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. СЕРРАПЕПТАЗА
1       ЭНЗИМУРИЯ КАК БИОМАРКЕР ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ НЕФРОПАТИЯХ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РЕГИОНЕ
1       ЭНЗИМЫ АРТЕРИЙ И АТЕРОСКЛЕРОЗ
1       ЭНЗИМЫ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ И ВИБРАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕЙ ПЫЛЬЮ И ГИДРОАЭРОЗОЛЕМ НИКЕЛЯ
1       ЭНЗОМЕПРАЗОЛ ЭФФЕКТИВНО УСТРАНЯЕТ СИМПТОМЫ ЭНДОСКОПИЧЕКИ НЕГАТИВНОЙ ГЭРБ: КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОДОЛЖИ
1       ЭНТЕРАЛЬНОЕ ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ И СЕЛЕКТИВНАЯ ДЕКОНТАМИНАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
1       ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ПРИ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
1       ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ: ВЫДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СИНДРОМА
1       ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ОЗОНОВЫЙ ЛАВАЖ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОСЛОЖНЕННОЙ СИНДРОМОМ ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧ
1       ЭНТЕРОВИРУС 71: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА
1       ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ В ХАБАРОВСКЕ
1       ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
1       ЭНТЕРОПАТИЯ, ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ (ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА,ЛЕЧЕНИЕ)
1       ЭНТЕРОПАТОГЕННЫЕ ИЕРСИНИИ И СИСТЕМА ЦИТОКИНОВ ХОЗЯИНА
1       ЭНТЕРОСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПСИЛЛИУМА (МУКОФАЛЬКА®) И ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
1       ЭНТЕРОСОРБЦИЯ: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
1       ЭНТЕРОСТОМА КАК СПОСОБ ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНЫХ И ДУОДЕНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ
1       ЭНУКЛЕАЦИИ ПРИ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЕ (АНАЛИЗ АРХИВНОГО МАТЕРИАЛА)
1       ЭНУКЛЕАЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ИНТРАОКУЛЯРНЫМИ МЕЛАНОМАМИ
1       ЭНЦЕФАЛИТ БЕЗ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ? (ПО ПОВОДУ СТАТЬИ В.Л. МАРТЫНОВСКОГО И СОАВТ.)
1       ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ВЕРНЕКЕ-КОРСАКОВА НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОЛОДАНИЯ
1       ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КИНСБУРНА, ИЛИ СИНДРОМ ОПСОКЛОНУСА-МИОКЛОНУСА, В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
1       ЭНЦИККЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
5       ЭНЦИКЛОПЕДИИ. СЛОВАРИ. СПРАВОЧНИКИ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. 1/Д. АА-ВЯХИРЬ. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. 2/Д. ГААГСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДО КОЧУБЕЙ. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. 3. АРАГО ДО АУТКА. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. 3/Д. КОШБУХЪ ДО ПРУСИКЪ. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. 4/Д. ПРУССІЯДО ФОМА И РОССІЯ. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. 9. БУНЫ ДО ВАЛЬТЕРЪ. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОМЪ II. ПРУССІЯ - ФОМА. РОССІЯ / ПОДЪ РЕД. К.К. АРСЕНЬЕВА И В.Т. ШЕВЯКОВА ПРИ УЧАСТІИ РЕДАКТОРОВЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОМЪ. I. АА - ВЯХИРЬ / ПОДЪ РЕД. К.К. АРСЕНЬЕВА И В.Т. ШЕВЯКОВА ПРИ УЧАСТІИ РЕДАКТОРОВЪ ОТДЕЛОВ С.А.
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОМЪ. II. КОШБУХЪ - ПРУСИКЪ / ПОДЪ РЕД. К.К. АРСЕНЬЕВА И В.Т. ШЕВЯКОВА ПРИ УЧАСТІИ РЕДАКТОРОВЪ ОТДЕ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. РЕДАКТОРЪ И.Е. АНДРЕЕВСКІЙ. 2. АЛТАЙ ДО АРАГВАЙ. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. РЕДАКТОРЪ И.Е. АНДРЕЕВСКІЙ. 7. БИТБУРГЪ ДО БОСХА. БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. ТОМЪ II. АРАГО - АУТКА
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. ТОМЪ IV. БИТБУРГЪ - БОСХА / ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ПРОФЕССОРА И.Е. АНДРЕЕВСКАГО
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. ТОМЪ. I А. АЛТАЙ - АРАГВАЙ / ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ПРОФЕССОРА И.Е. АНДРЕЕВСКАГО
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ. ТОМЪ. V. БУНЫ - ВАЛЬТЕРЪ / ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКЫЙ СЛОВАРЬ, НАЧАТЫЙ ПРОФ. И.Е. АНДРЕЕВСКИМЪ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЪ РЕДАКЦІ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОМЪ. IА. ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ - КОЧУБЕЙ / ПОДЪ РЕД. К.К. АРСЕНЬЕВА И В.Т. ШЕВЯКОВА ПРИ УЧАСТІИ РЕ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ ; Т. 1
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ ; Т. 2
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ ; Т. 3
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЮНОГО СПОРТСМЕНА
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЮНОГО ХИМИКА
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОЛИ. О ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ, ЕЕ ПРИЧИНАХ И ИЗБАВЛЕНИИ ОТ НЕЁ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАССАЖА ОТ А ДО Я
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ; КН. 1
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ; КН. 2
1       ЭОЗИНОФИЛЫ И РОЛЬ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОЛИПОЗА НОСА
1       ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
1       ЭПИГЕНЕТИКА РАКА
1       ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ГЕНОВ RASSF И GST КАК КЛИНИКО-ПРОНГОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
1       ЭПИДЕМИОЛОГ, ЮРИСТ И КРАЕВЕД: НЕОБЫЧНАЯ СУДЬБА АФАНАСИЯ ШАФОНСКОГО
1       ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКРЫТИЯ ШКОЛ ПРИ ЭПИДЕМИЯХ И ПАНДЕМИЯХ ГРИППА
1