На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ИППО - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       IVAN FRANKO. ZIVOT A DIELO (1856-1916) (РЕЦ. НА )
1       ІВАН БАГРЯНИЙ: ДОМІНАНТИ ТВОРОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ (РЕЦ. НА )
1       ИЗБРАННОЕ : В 3 Т. Т.1: МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ: (1894-1977) (РЕЦ. НА )
1       КАВА МЕЛАНЖ (РЕЦ. НА )
1       КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (РЕЦ. НА )
1       ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
1       РУССКОЕ ЭССЕ ХХ ВЕКА: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ (РЕЦ. НА )
1       ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. (РЕЦ. НА )
1       (ІНТЕР)НАЦІОНАЛЬНИЙ ШЕКСПІР
1       (РЕ)ПРЕЗЕНТАЦІЯ І (РЕ)ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЧУЖОГО СЛОВА ПРИ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ ЗА ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПАРАТИВІ
1       **NOT VALID RECORD 111013**ВИКОРИСТАННЯ АБСТРАКТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНИХ ОБ'Є
1       **NOT VALID RECORD 115308**ОТБРАСЫВАНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЛОКОМОТИВОМ
1       **NOT VALID RECORD 119487**ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ
1       **NOT VALID RECORD 120812**БІБЛІОТЕКА ЗАКАРПАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ
1       **NOT VALID RECORD 120824**МЕХАНИЗМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ: ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА
1       **NOT VALID RECORD 122594**ТЕХНОЛОГІЯ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       **NOT VALID RECORD 129999**КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТІВ, ФАХІВЦІВ
1       **NOT VALID RECORD 132793**АПОРІЇ МІЖДИСКУРСИВНИХ ІНСПІРАЦІЙ У ГЕОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1       **NOT VALID RECORD 137761**ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1       **NOT VALID RECORD 140425**ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ
1       **NOT VALID RECORD 142981**ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
1       **NOT VALID RECORD 147630**ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
1       **NOT VALID RECORD 148716**САМООРГАНІЗАЦІЯ В АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРАХ
1       **NOT VALID RECORD 153754**ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАК ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1       **NOT VALID RECORD 154261**ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ
1       **NOT VALID RECORD 157858**ОБГРУНТУВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДСТАНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИМІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ВІДПОВІДНО АДМІНІСТРАТИВНИМ МЕЖАМ ПРИМІСЬКИ
1       **NOT VALID RECORD 159634**ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ)
1       **NOT VALID RECORD 164804**РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1       **NOT VALID RECORD 169190**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭРГОНОМИКИ: СУЩНОСТЬ, ПРИМЕНЕНИЕ В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ
1       **NOT VALID RECORD 176097**ПРО АКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗА ЛЮДСЬКИМ ФАКТОРОМ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ
1       **NOT VALID RECORD 183370**ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1       **NOT VALID RECORD 190925**НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКУ
1       **NOT VALID RECORD 191062**ТВОРЧІСТЬ - ЦЕ СУЦІЛЬНА МРІЯ ПРО БЕЗМЕЖНІСТЬ ЛЮДИНИ
1       **NOT VALID RECORD 192656**ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНАЩЕНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
1       **NOT VALID RECORD 201296**ПОЛЖИЗНИ ПЛОДОТВОРНО С КНИГОЙ...
1       **NOT VALID RECORD 227417**ГОЛОВНЕ ТЮРЕМНЕ УПРАВЛІННЯ У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ
1       **NOT VALID RECORD 229154**УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У РИНКОВИХ УМОВАХ
1       **NOT VALID RECORD 230848**ЗМІНИ ДО ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1       **NOT VALID RECORD 244325**ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Й.Ф. ГЕРБАРТА
1       **NOT VALID RECORD 250001**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
1       **NOT VALID RECORD 251232**ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ АПК
1       **NOT VALID RECORD 256572**НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТЮРЕМНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ У ТЮРМАХ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У 1939-1941 РР.
1       **NOT VALID RECORD 259679**УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       **NOT VALID RECORD 265724**ПАРЕМІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ЕТНОЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1       **NOT VALID RECORD 266292**ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
1       **NOT VALID RECORD 26658**ПРОПОЗИЦІЇ НВП ІДЕЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1       **NOT VALID RECORD 270888**ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
1       **NOT VALID RECORD 272315**ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ
1       **NOT VALID RECORD 276312**ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ БИТВІ 27 ЧЕРВНЯ 1709 Р.
1       **NOT VALID RECORD 28811**ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ ДОБОВОГО ПЛАНУ-ГРАФІКА
1       **NOT VALID RECORD 289610**ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ І МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
1       **NOT VALID RECORD 308639**ІННОВАЦІЇ І МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВНЗ: IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
1       **NOT VALID RECORD 311251**ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 31351**БІБЛІОГРАФУВАННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
1       **NOT VALID RECORD 315768**РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 320109**УЧИТЕЛЕВІ ПРО БІБЛІЮ
1       **NOT VALID RECORD 33237**ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ЛИЧНОСТЬ
1       **NOT VALID RECORD 333348**ГУДВІЛ ТА ВІДТВОРЮВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ
1       **NOT VALID RECORD 34703**ШЕВЧЕНКІАНА АНДРІЯ МАЛИШКА
1       **NOT VALID RECORD 349322**ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1       **NOT VALID RECORD 351268**ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ДО ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО: НАЦІОНАЛЬНА ГІДНІСТЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ О.П. ДОВЖЕНКА
1       **NOT VALID RECORD 351535**ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ТА ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1       **NOT VALID RECORD 351874**ПРО СТАТУС ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
1       **NOT VALID RECORD 354986**МІСЦЕ І РОЛЬ АВТОРИТЕТНИХ ФАЙЛІВ У МАШИНОЧИТАНІЙ КАТАЛОГІЗАЦІЇ
1       **NOT VALID RECORD 365943**ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ
1       **NOT VALID RECORD 374400**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       **NOT VALID RECORD 374792**МОДЕЛИ ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
1       **NOT VALID RECORD 375667**СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
1       **NOT VALID RECORD 386354**ЖІНКА - МУДРА БЕРЕГИНЯ РОДУ
1       **NOT VALID RECORD 38760**МЕТОДИКА ГАЛЬМОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО НЕМОТОРНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
1       **NOT VALID RECORD 389208**ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ - НЕОБХІДНИЙ КРОК В АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМ
1       **NOT VALID RECORD 404034**АГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ: УРОКИ 2008 РОКУ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
1       **NOT VALID RECORD 419629**ПІЗНАТИ ІНШОГО В СОБІ: ПОЕТИЧНИЙ ДІАЛОГ ЮРІЯ КОВАЛІВА ТА ОЛЕСІ МУДРАК
1       **NOT VALID RECORD 420136**ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ УКРАЇНІКИ В БІБЛІОТЕКАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1997-2006 РР.)
1       **NOT VALID RECORD 421226**РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ВИМІР
1       **NOT VALID RECORD 426076**ХХІІІ З'ЇЗД ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
1       **NOT VALID RECORD 439551**ЕЛЕМЕНТИ РЕАЛІЗМУ І РОМАНТИЗМУ У ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНИХ ОПОВІДАННЯХ О. СТОРОЖЕНКА
1       **NOT VALID RECORD 439706**МОДЕЛИ ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
1       **NOT VALID RECORD 443754**УСПІХИ ТА НАДБАННЯ КАФЕДРИ ОБЛІКУ В КРЕДИТНИХ І БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. ОБЛІК В БАНКАХ І ЕКОНОМІЧНИЙ
1       **NOT VALID RECORD 448797**ЄВРОПЕЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 453834**РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
1       **NOT VALID RECORD 454323**О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ КРЕАТИВ-ПРОЕКТЫ?
1       **NOT VALID RECORD 46199**УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У РИНКОВИХ УМОВАХ
1       **NOT VALID RECORD 46222**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТОЧНОГО МЕТОДА РЕМОНТА ВАГОНОВ ЗА СЧЕТ ГИБКОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МОДУЛЯ
1       **NOT VALID RECORD 466696**ЖІНКА - МУДРА БЕРЕГИНЯ РОДУ
1       **NOT VALID RECORD 467115**ЕВРИСТИЧНІСТЬ КОНЦЕПТУ HOMO UNIVERSALIS
1       **NOT VALID RECORD 47243**НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКУ
1       **NOT VALID RECORD 478659**ЗАЛЕЖНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У МЕТАЛІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ОСІ ВІД СХЕМИ НАВАНТАЖЕННЯ
1       **NOT VALID RECORD 487120**ПРО МОЖЛИВІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАНІВ МОСТОВОГО ТИПУ
1       **NOT VALID RECORD 49697**СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇН
1       **NOT VALID RECORD 497522**РЕЦЕНЗІЯ НА КУРС ЛЕКЦІЙ ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ВОЙСКА ПОД РЕД. Г. И. КОСТАКОВА, Н. Н. ОЛЕЙНИКА. - Х. : КОНСУМ, 2006. - 208 С.
1       **NOT VALID RECORD 498220**ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ЛИЧНОСТНОЕ ОДИНОЧЕСТВО (ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)
1       **NOT VALID RECORD 500205**ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У СВІТІ
1       **NOT VALID RECORD 513480**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ КОЕФІЦІЄНТОМ БЕЗПЕКИ І НАДІЙНІСТЮ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ ПАНТОГРАФА ЕЛЕКТРОВОЗА
1       **NOT VALID RECORD 513663**ВІД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1       **NOT VALID RECORD 513807**ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ
1       **NOT VALID RECORD 520311**РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
1       **NOT VALID RECORD 535156**ОСОБИСТІСНЕ ОТОТОЖНЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ САМОЗДІЙСНЕННЯ Й ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
1       **NOT VALID RECORD 535463**ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
1       **NOT VALID RECORD 540184**РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ СПРИЯТЛИВОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
1       **NOT VALID RECORD 540969**ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
1       **NOT VALID RECORD 5461**ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ЛЕВІТАЦІЇ З ПРЯМОКУТНОЮ ФОРМОЮ СТРУМОНЕСУЧИХ ВИТКІВ
1       **NOT VALID RECORD 550781**ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ - ЗАПОРУКА ЯКОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ
1       **NOT VALID RECORD 551371**СУТНОСТІ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ
1       **NOT VALID RECORD 555482**СВІТОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.: СУСПІЛЬНІ ПАРАДИГМИ
1       **NOT VALID RECORD 556007**КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ЙОГО РОЗУМІННЯ І ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
1       **NOT VALID RECORD 556431**ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1       **NOT VALID RECORD 568756**РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 577585**УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
1       **NOT VALID RECORD 577777**КОНКУРС ЕРУДИТІВ
1       **NOT VALID RECORD 581016**СУТНІСНІ РОЗБІЖНОСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО Й КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДІВ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОІВІТИ В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 583448**АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, СОСТОЯНИЕ
1       **NOT VALID RECORD 584065**КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ АНДРІЯ ПАЛІЯ
1       **NOT VALID RECORD 58514**РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
1       **NOT VALID RECORD 59481**ПЕРША РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ І ГЕОРГІЙ ГАПОН
1       **NOT VALID RECORD 603280**НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, НЕЧІТКІ МНОЖИНИ І НЕЧІТКА ЛОГІКА - ЕФЕКТИВНІ АЛГОРИТМИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
1       **NOT VALID RECORD 606636**НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ МАЙБУТНІХ ВСТУПНИКІВ
1       **NOT VALID RECORD 606919**МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ПОВІЯ ПАНАСА МИРНОГО
1       **NOT VALID RECORD 61859**ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НОМИНАЛЬНОГО РЕЖИМА МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
1       **NOT VALID RECORD 628472**ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
1       **NOT VALID RECORD 630145**ТРАНСФОРМАЦІЯ ФЕДЕРАЛІСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ М. ГРУШЕВСЬКОГО В РОКИ ЕМІГРАЦІЇ (1919-1924)
1       **NOT VALID RECORD 63906**СИСТЕМА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ (МЕНЕДЖМЕНТУ) НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОЇ СК
1       **NOT VALID RECORD 646041**ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ СІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 651000**РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 655978**ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1       **NOT VALID RECORD 659215**ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
1       **NOT VALID RECORD 665194**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ОБЫЧНОМ, ТЯЖЕЛОВЕСНОМ И ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ
1       **NOT VALID RECORD 668554**ОТ ТРАДИЦИОННЫХ К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ БИБЛИОТЕЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
1       **NOT VALID RECORD 682619**ГРОМАДСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ
1       **NOT VALID RECORD 68326**ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ХОФЕРА-ШЕНДЕЛА ДЛЯ ЗБАЛАНСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОРТФЕЛЯ АТП
1       **NOT VALID RECORD 684492**ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ: ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
1       **NOT VALID RECORD 693335**ПАМ'ЯТІ НАДІЇ АРТЕМІВНИ БАЙДАЛОВОЇ
1       **NOT VALID RECORD 693905**РЕХБЕР МУАЛІМІН ЯКІ МУАЛІМЛЕРЕ ЙОЛДАШ І. ГАСПРИНСЬКОГО ЯК МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ НОВОМЕТОДНИХ ШКІЛ
1       **NOT VALID RECORD 695544**[ПОЕЗІЇ]
1       **NOT VALID RECORD 700594**МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
1       **NOT VALID RECORD 703332**ОСНОВНІ ПРОЯВИ ТА ЗАГРОЗИ ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       **NOT VALID RECORD 703591**ХІІІ МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ЮДАЇКИ
1       **NOT VALID RECORD 714551**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО
1       **NOT VALID RECORD 722962**НАДІЙНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ - ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1       **NOT VALID RECORD 726367**НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ
1       **NOT VALID RECORD 742670**БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТЄВОМУ УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ
1       **NOT VALID RECORD 748584**ПЕРША ІСТОРІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: КОМПАРАТИВНІ ОРІЄНТИРИ
1       **NOT VALID RECORD 753218**ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1       **NOT VALID RECORD 754052**ПЕРЕЛІК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОЇ ТА НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ІЗ СПЕЦІАЛЬ
1       **NOT VALID RECORD 760651**НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО В НАЦІОНАЛЬНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
1       **NOT VALID RECORD 765256**ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМ. С.М. КИРОВА - 75 ЛЕТ
1       **NOT VALID RECORD 767946**СТРАТЕГІЯ Й СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1       **NOT VALID RECORD 769677**НОВИЙ ІСТОРИЗМ: ЕЛЕМЕНТИ ФІЛОСОФСЬКО-БІОГРАФІЧНОЇ ПРАГМАТИКИ
1       **NOT VALID RECORD 770029**РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       **NOT VALID RECORD 786284**З ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ ОЛЕКСАНДРА БІЛЕЦЬКОГО
1       **NOT VALID RECORD 797381**МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ПІДХОДУ В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
1       **NOT VALID RECORD 830332**ГУДВІЛ ТА ВІДТВОРЮВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ
1       **NOT VALID RECORD 832528**ПРОПОЗИЦІЇ НВП ІДЕЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1       **NOT VALID RECORD 836915**ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
1       **NOT VALID RECORD 843933**ВНЕСОК М.О. КОРФА У ВІТЧИЗНЯНУ ПЕДАГОГІКУ (ДО 175-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       **NOT VALID RECORD 847650**
1       **NOT VALID RECORD 848702**ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ - 50 РОКІВ!
1       **NOT VALID RECORD 849485**РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ В ЗАСОБАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1       **NOT VALID RECORD 856512**АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ВЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СТІН ЦИВІЛ
1       **NOT VALID RECORD 858235**ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ В УЧНІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
1       **NOT VALID RECORD 866340**АУДИТ БАЛАНСУ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
1       **NOT VALID RECORD 868263**ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ
1       **NOT VALID RECORD 881663**РОМАННИЙ ТРИПТИХ ВОГНЕННІ СТОВПИ Р. ІВАНИЧУКА КРІЗЬ ВИМІРИ ЖАНРУ
1       **NOT VALID RECORD 887234**УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО З
1       **NOT VALID RECORD 89042**ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ В УПРАВЛІННІ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ
1       **NOT VALID RECORD 896592**ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВЕСНЯНКИ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА
1       **NOT VALID RECORD 904184**ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЇ РЕСУРСІВ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРИСТУВАЧІВ
1       **NOT VALID RECORD 913696**ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ В БІБЛІОТЕКАХ
1       **NOT VALID RECORD 922831**СТАН ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АПК В УКРАЇНІ
1       **NOT VALID RECORD 928900**НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКУ
1       **NOT VALID RECORD 9322**СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
1       **NOT VALID RECORD 947491**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИГООБМЕН: ИЗ ПРОШЛОГО, СКВОЗЬ НАСТОЯЩЕЕ, В БУДУЩЕЕ
1       **NOT VALID RECORD 94774**НОВИЙ КПК УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
1       **NOT VALID RECORD 951567**ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ УКРАЇНИ
1       **NOT VALID RECORD 952165**СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
1       **NOT VALID RECORD 952664**НАСТУПНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ОСВІТНЬОМУ КОМПЛЕКСІ ПЕДКОЛЕДЖ - ПЕДУНІВЕРСИТЕТ (ТЕОРЕТ
1       **NOT VALID RECORD 953088**ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ СЕНС КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЦІ
1       **NOT VALID RECORD 959169**УМОВИ ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ НОВИХ ЗАЛІЗНИЧИХ РЕЙОК ВИРОБНИЦТВА ВАТ МК АЗОВСТАЛЬ
1       **NOT VALID RECORD 961496**ПАПКИ УСПІХУ ДІЮТЬ...
5       **NOT VALID RECORD 966288**
1       **NOT VALID RECORD 968981**ПРО МОДЕЛЬ ЕЛЕТРОДИНАМІЧНОЇ ЛЕВІТАЦІЇ ТА ІЇ РЕАЛІЗАЦІЮ
1       **NOT VALID RECORD 970139**ПАРАДИГМА ЧАСУ В ДІАСПОРНІЙ І СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
1       **NOT VALID RECORD 970926**УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЙКОВИХ ВСТАВОК ДОВЖИНОЮ ДО 65,0 М
1       **NOT VALID RECORD 971249**ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ
1       **NOT VALID RECORD 971788**РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ВАГОПОВІРОЧНИХ ВА
1       **NOT VALID RECORD 97343**ХТО КОНТРОЛЮЄ НАЦІОНАЛЬНИХ АУДИТОРІВ?
1       **NOT VALID RECORD 975882**СТОИТ ЛИ СПОРИТЬ ОБ ОЧЕВИДНОМ?!
1       **NOT VALID RECORD 976477**МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1       **NOT VALID RECORD 977673**ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТАРШО
1       **NOT VALID RECORD 985247**РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
1       **NOT VALID RECORD 989632**МОНОГРАФІЯ М. КОСТОМАРОВА МАЗЕПА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ САМОУСВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
1       **NOT VALID RECORD 990730**ФЕНОМЕН SITTLICHKEIT У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ СУБ'ЄКТИВИЗМУ
1       **NOT VALID RECORD 991902**ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ АСОЦІАЦІЙ ЗА СТО РОКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ (1876-1970-ТІ РР.)
1       **NOT VALID RECORD 992208**ЕРГОНОМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РЯТУВАЛЬНИК - ЗАСОБИ ЛІКВІДАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ
1       **NOT VALID RECORD 996262**ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ДНСГБ УААН ТА МЕРЕЖА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК: ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТ
1       ... КОЖНА ЛЮБОВ - ІНША...
1       ...Й ТЕАТРИК ЦИХ СМІШНИХ ТРАГЕДІЙ...
1       ...МЕЧ І ПЕРО - ДВА ЗНАРЯДДЯ ПРАВИТЕЛЯ: ІСТОРІОСОФІЯ ІБН ХАЛДУНА
1       ...НЕМОВ КРІЗЬ ПАЛЬЦІ, ВИТЕКЛИ ВІКИ...:
5       ...У ТАНЦІ Я, РИТМІЧНИЙ РУХ...
1       10 МИЛЛИАРДОВ ПОД ОТКОС
1       10 РОКІВ БЕЗ ПРАВА ЛИСТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕРОРУ
5       100 ВЕЛИКИХ
5       100 ВЕЛИКИХ ПСИХОЛОГОВ
10       100 ЗНАМЕНИТЫХ
5       100 ЗНАМЕНИТЫХ ЖЕНЩИН УКРАИНЫ
5       100 ЗНАМЕНИТЫХ СИМВОЛОВ УКРАИНЫ
5       100 ЛУЧШИХ СОВРЕМЕНЫХ РЕФЕРАТОВ
5       1000 ДОМАШНИХ СОВЕТОВ ДЛЯ ЛЕНТЯЕК
5       1000 ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
5       1000 СОВЕТОВ
2       1000 СТРАНИЦ О МОСКВЕ
2       1000 СТРАНИЦ О МОСКВЕ (ИСТ. СТ.)
5       1000 УЗОРОВ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ КРЕСТОМ
1       1020-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ!
1       12-Й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
1       13-Й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
1       15 РОКІВ - У СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ!
5       150 СОВРЕМЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
5       1500. НОВЕЙШИЕ СОЧИНЕНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1       175 РОКІВ СЛУЖІННЯ БАТЬКІВЩИНІ ПІД ДЕВІЗОМ UTILITAS HONOR ET GLORIA
1       1C: БУХГАЛТЕРИЯ 7.5-7.7 В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
1       2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПЕЧЕЙ
1       20 РОКІВ ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
1       2008: ЗАСТОЙ ЗАСТРОЯ
5       230 ЛУЧШИХ СОЧИНЕНИЙ ПО РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
5       235 СОВРЕМЕННІХ СОЧИНЕНИЙ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ
1       250 ЛЕТ В СТРОЮ
1       32 ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ISO. СТАНДАРТИ ЯК БУДІВЕЛЬНИКИ ДОВІРИ
5       3555 ЛУЧШИХ СОЧИНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ПО РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ
1       3D STUDIO MAX R3. СПЕЦЭФФЕКТЫ И ДИЗАЙН
1       4PL-ОПЕРАТОРЫ - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
1       60 РОКІВ ОЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ РЕЄНТУ - ЧЛЕНУ-КОРЕСПОНДЕНТУ НАН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРУ, ДОКТОРУ ІСТОРИЧНИХ НАУК, ЧЛЕНУ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ІСТ
1       60-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА АПРН УКРАЇНИ Ю.П. БИТЯКА
1       70 РОКІВ ЮРІЮ ІЛАРІОНОВИЧУ ТЕРЕЩЕНКУ - АКАДЕМІКУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ, ДОКТОРУ ІСТОРИЧНИХ НАУК, ЗАСТУПНИКУ ГО
3       70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ І.А. ТИМЧЕНКА
5       700 ЛУЧШИХ СОЧИНЕНИЙ МЕДАЛИСТОВ ПО РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ
1       80-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ Ю. ГАБЕРМАСА: УШАНУВАННЯ НАУКОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ ТА НІМЕЦЬКОМОВНИМИ ЗМІ
5       800 СОВРЕМЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ ПО РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ
18       ?XXX?
2       A CONJECTURE ABOUT FREE LIE ALGEBRAS
1       ACTROS В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
2       ALMA MATER
2       ANNALES UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ. SECTIO B, GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAHIA ; VOL. 58
1       ARGUMENTUM ETHICO-OECONOMICUM: АРГУМЕНТ НА КОРИСТЬ ІСНУВАННЯ БОГА З ПОЗИЦІЇ ЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
2       ATLAS OF THE LITHOLOGICAL-PALEOGEOGRAPHICAL MAPS OF THE USSR
11       AГРАРНІ ВІДНОСИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       AСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПЕРЕБУДОВА СЕЛА
4       BARBARICUM
5       BESTSELLER
2       BUILDING JAVA ENTERPRISE SYSTEMS WITH J2EE
2       CHAPRAT
5       CINEMALAND
5       CINEMALAND: HISTORY. FILMS PRODUCTION. FILM DIRECTORS = СВІТ КІНО: ІСТОРІЯ, ФІЛЬМОВИРОБНИЦТВО, КІНОРЕЖИСЕРИ
1       COMPARO ERGO SUM, АБО АКТУАЛЬНИЙ ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПРИРОДУ ПОРІВНЯННЯ
1       CUSTOMS AUTHORITY IN THE UNITED KINGDOM
1       CUSTOMS CONVENTION CONCERNING WELFARE MATERIAL FOR SEAFARERS. DONE AT BRUSSELS, ON 1 DECEMBER 1964
2       CYCLIC GROUPS ACTING ON LIE ALGEBRAS
2       DELPHI - СРЕДА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
2       DELPHI - СРЕДА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (РЕЦ. НА )
1       DEUTH 9
5       DEUTSCH 7
1       DEUTSH, 9 VIEL SPAB!
1       DIES IRAE СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ, АБО ДІАГНОЗ ОДНІЄЇ КРИЗИ
5       DOLCE VITA. ЕЖЕДНЕВНО
1       DREAMWEAVER MX 2004
2       EIGHTEENTH CENTURY RUSSIAN LYRICAL SONGS
10       ENGLISH
1       ENGLISH 2
10       ENGLISH 7
5       ENGLISH 8
5       ENGLISH 8. МИ ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ
1       ENGLISH 9
5       ENGLISH THROUGH COMMUNICATION
5       ENGLISH. YOUR ENGLISH SELF
1       ENGLISH/ YOUR ENGLISH SELF
1       EXCEL 2000 ДЛЯ WINDOWS
70       EXCEPTIS EXCIPIENDIS
5       FANTASTISCHES DEUTSCH 7
10       FRANCAIS 7
5       FRANCAIS. AUTOUR DU MONDE.
1       FRANCAIS.: 9 КЛ. (П'ЯТИЙ РІКНАВЧАННЯ)
1       FRANCAIS: 9 КЛ. (8 РІК НАВЧАННЯ)
5       GUTEN TAG!
5       HALLO, FREUNDE!
5       HOLA ESPANOL
2       ICONS OF VOLOGDA
2       INTRODUCTION TO ECONOMETRICS
1       IRIS - СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1       ISO/IEC 27001 - ПУТЬ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
1       ISUZU NQR 71R
1       IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МІСЦЕ ТА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ В СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1       IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
1       IVAN FRANKO. ZIVOT A DIELO (1856-1916) (РЕЦ. НА )
2       JAHRE DES TERRORS
2       KYLIX 1.0. БАЗЫ ДАННЫХ И ПРИЛОЖЕНИЯ
1       LA VOCATION ET LE METIER DE PHILOSOPHE. POUR UNE SOCIOLOGIE DE LA PHILOSOPHIE DANS LA FRANCE CONTEMPORAINE (РЕЦ. НА КНИГУ)
2       LECTURE NOTES IN MATHEMATICS
2       LES INVASIONS
1       LET CLIMATE TAKE TIME-OUT
1       MANAGEMENT OF CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY SEA SPHERE IN UKRAINE
1       MICROSOFT WORD 2000
1       MICROSOFT WORD 2000.
1       NET. ART І ПАРАДОКСИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
2       NETWARE 386: СРЕДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5       OUR ENGLISH 8
1       PAEDAGOGIA MATHEMATICA VERSUS TOPICA UNIVERSALIS: (РЕФОРМА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ 16-17 СТ.)
1       PEREAT MUNDUS FIAT IUSTITIA: ПРОБЛЕМА ВИНЯТКІВ ІЗ МОРАЛЬНИХ НОРМ
1       PERSONAL INCOME TAX IN THE TAX SYSTEMS OF EU MEMBER STATES (SELEECTED ISSUES)
1       PHAENOMENON BENE FUNDATUM: СТАНОВЛЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ДОКТРИНИ Г. В. ЛЯЙБНИЦЯ
2       PRE-CAMBRIAN, CAMBRIAN, ORDOVICIAN AND SELURIAR
1       QSAR-АНАЛИЗ ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ
1       QSPR-АНАЛИЗ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СУБСТРАТОВ ТИРОЗИНАЗЫ МЕТОДОМ СЛУЧАЙНОГО ЛЕСА
1       RE-PRESENCE: ВІДЛУННЯ СХОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУР ХІХ СТ. (РЕЦ. НА )
2       REGULAR SKEW GROUP RINGS
1       RENAULT TRUCKS: АМБИЦИИ ЛИДЕРА
2       RESEARCH REPORT: MATHEMATICS RESEARCH REPORT
1       RESOLUTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT: TOWARDS A FAIR EUROPEAN TAX POLICY
2       REVUE ROUMAINE DE PHYSIQUE (ИСТ. СТ.)
2       REVUE ROUMAINE OF PHYSIQUE
2       RISC-ПОВОРОТ ИЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ?
4       ROMANIAN JOURNAL DE PHYSICS
1       SACRUM І БІБЛІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (РЕЦ. НА )
2       SITTEN UND BRAUCHE DER WOLGADEUTCHEN
2       SMAP BOOK PARTYCULARLY FOR MOUNTAINEERING
1       SOCIAL AND LEGAL BASIS FOR CORRUPTION INFRINGMENT PREVENTION IN THE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE
5       SPEAK ON THE JOB!
1       TENEBRAE SEU LUX EX ORIENTE? ПЕРЕОЦІНКА РАДЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
1       TERTIUM COMPARATIONIS У МІЖМОВНОМУ ЗІСТАВЛЕННІ ДІЄСЛІВНИХ СИСТЕМ
5       THE CALL OF THE WILD = ЗОВ ПРЕДКОВ
2       THE EMPEROR'S NEW MIND.CONCERNING COMPUTERS,MINDS AND THE LAWS OF PHYSICS
5       THE PAINTED VEIL
2       THE PRIMITIVE SOLUBLE PERMUTATION GROUPS OF DEGREE LESS THAN 256
2       THE PROTEINS. CHEVISTRY,BIOLOGICAL ACTIVITY AND METHODS
2       THE WHOLE INTERNET
1       TOPOGRAPHIA CIVITATIS LEOPOLITANAE ІОГАННА АЛЕМБЕКА ПОЧАТКУ XVII СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЛЬВОВА: КОГНІТИВНА РАМКА, НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ
1       TURBO PASCAL
5       TYPHOON=ТАЙФУН
1       V МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС БІЛОРУСИСТІВ
1       VBA ДЛЯ ЧАЙНИКОВ. 2-Е ИЗДАНИЕ
1       VENI SANCTE SPIRITUS...
5       VIEL SPAB! 7
5       VIEL SPAB! 8
1       VII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ: МІСЦЕ В ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИЦІ
1       VIII КОСТОМАРІВСЬКІ ЧИТАННЯ
1       VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОВНІ СТРАТЕГІЇ У ФОРМУВАННІ СВІТОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕЛІТИ (М. ЖИТОМИР)
1       VІІ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
5       WE LEARN ENGLISH 7
5       WHITE FANG = БЕЛЫЙ КЛЫК
5       WIT END WISDOM=АФОРИЗМЫ И ПОСЛОВИЦЫ
1       WORD 2000 ДЛЯ WINDOWS ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
1       XV МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР У ДОНЕЦЬКУ
1       XVII КРИМСЬКІ МІЖНАРОДНІ ЧИТАННЯ
1       [АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА МІНІСТРА ФІНАНСІВ]
1       [МЕЛЬНИЧЕНКО В. Ю. ШЕВЧЕНКІВСЬКА МОСКВА. АВТОРСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ-ХРОНОСКОП. - М. : ОЛМА МЕДІА ГРУПП, 2009. - 768 С.]
3       [ПОЕЗІЇ]
1       [РЕЦЕНЗІЇ]
8       [РЕЦЕНЗІЯ]
1       ЄВРАЗІЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ І РОСІЇ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
1       ЄВРЕЙСЬКІ ЖІНКИ УКРАЇНИ В КУЛЬТУРІ, ЛІТЕРАТУРІ І МИСТЕЦТВІ У ПЕРІОД 1920-Х РОКІВ
1       ЄВРЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
1       ЄВРОПА І МИ: КОЛІЗІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ОКЦИДЕНТАЛІЗМУ 1920-Х РОКІВ
1       ЄВРОПА ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТЕМА І ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ ОСВІТНІ НОРМИ У ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ: СТУДЕНТСЬКІ ОЦІНКИ ПЕРШИХ РОКІВ УПРОВАДЖЕННЯ
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ
1       ЄВРОПЕЙСЬКА ЕПІГРАМА (РОЗВИТОК ЖАНРУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕПІГРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVI-XVII CТ.)
1       ЄВРОПЕЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКА СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
5       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ІПОТЕЧНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОЗКОЛ МІЖ ЕЛІТАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СЛОВНИК ФІЛОСОФІЙ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СЛОВНИК ФІЛОСОФІЙ: ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ І УКРАЇНА ПІСЛЯ ВИБОРІВ: МАЙБУТНЄ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН
5       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
1       ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК
1       І ВІН ВЕРНУВСЯ - СЛОВОМ...
1       І ЗНОВ СОНЕТ: ЄВГЕНІЯ КОНОНЕНКО І ОЛЕНА О'ЛІР
1       І МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ БАР. БАРСЬКА ЗЕМЛЯ - КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ
1       І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
5       І ПОЛІГ НАШ НАРОД, НАЧЕ СКОШЕНЕ ЖИТО... ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
5       І ПРИБУДЕ СУДДЯ
1       І ПРОСТИ НАМ ПРОВИНИ НАШІ, ЯК І МИ ПРОЩАЄМ ВИНУВАТЦЯМ НАШІМ
1       І. КАРПЕНКО-КАРИЙ В КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
1       І.Г. ТКАЧЕНКО ПРО ТРУДОВУ ПІДГОТОВКУ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
1       І.С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ У ТВОРЧОМУ ЖИТТІ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО-ЛІТЕРАТОРА
1       ІЄРОФАНІЇ ЧАСУ В РАДЯНСЬКОМУ ХРОНОТОПІ
1       ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ЖИТОМІРІ
1       ІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІСТОРІЯ - МЕНТАЛЬНІСТЬ - ІДЕНТИЧНІСТЬ
1       ІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА А.М. ЧЕРНЕНКА ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ
1       ІІ ФОРУМ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ КНИГА. МОЛОДЕЖЬ. ИНТЕЛЛЕКТ
1       ІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІСТОРІЯ - МЕНТАЛЬНІСТЬ - ІДЕНТИЧНІСТЬ
1       ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬС
1       ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ПЕРЕКЛАДАЧІВ І ВИДАВЦІВ КРАЇН СНД І БАЛТІЇ
1       ІБН СІНА ТА СУЧАСНІСТЬ: ЄДНАЮЧИ ЧАСИ, ЄДНАЮЧИ КУЛЬТУРИ
1       ІВАН ГУРОВИЧ ТКАЧЕНКО В КОЛІ СВОЇХ УЧИТЕЛІВ І ПОСЛІДОВНИКІВ
1       ІВАН ДАВИДКОВ ТА ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО: ТВОРЧИЙ ДІАЛОГ
1       ІВАН КРИП'ЯКЕВИЧ - ІНІЦІАТОР СПІВПРАЦІ ГАЛИЦЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ ІЗ ВУАН
1       ІВАН ЛУЦЕНКО В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
1       ІВАН САДОВИЙ - НАРОДНИЙ УЧИТЕЛЬ І ПИСЬМЕННИК ПОКУТТЯ
1       ІВАН ФРАНКО І СЛОВАКИ
1       ІГОР НИЖНИК: ПРАВО НА ПІСНЮ
1       ІГОР ПАВЛЮК: БУНТ СВЯЧЕНОЇ ВОДИ
1       ІГРИ ДІТЕЙ ДАВНІХ СХІДНИХ СЛОВ'ЯН
1       ІГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
5       ІГРИ УПРОДОВЖ ДНЯ. ВПРАВИ НА РОЗВИТОК У ДОШКІЛЬНИКІВ ПАМ'ЯТІ, УВАГИ, МИСЛЕННЯ, УЯВИ ДИТИНИ.
1       ІДЕЇ ПЕДОЦЕНТРИЗМУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЯНУША КОРЧАКА І ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
1       ІДЕЙНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІБЕРАЛІЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) (РЕЦ. НА )
1       ІДЕЙНО-ХУДОЖНЄ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ СКРИПКИ В ПОВІСТІ ЯРЕМИ ГОЯНА ТАЄМНИЦЯ ЛЕСИКОВОЇ СКРИПКИ
1       ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ ПОЕМИ В. СОСЮРИ МАЗЕПА
1       ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В АКТОВИХ КНИГАХ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКОВОГО СУДУ (1683-1740)
1       ІДЕНТИЧНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ ЧОРНИЛЬНЕ СЕРЦЕ КОРНЕЛІЇ ФУНКЕ
1       ІДЕНТИЧНІСТЬ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
1       ІДЕНТИЧНІСТЬ: САКРАЛЬНЕ ТА ПРОФАННЕ
1       ІДЕОЛОГ РЕФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
1       ІДЕОЛОГІЧНІ (ДОКТРИНАЛЬНІ) ДЖЕРЕЛА МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1       ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ СТРАТЕГІЇ СОЦРЕАЛІЗМУ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ
1       ІДЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ
1       ІДЕОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДНЕСЕННЯ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ГОЛЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ
1       ІДЕОНІСТИЧНА, РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧА ТА ВИХОВНА ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
1       ІДЕЯ ЄДНОСТІ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
5       ІДУ НА УРОК
1       ІЗ ПОГЛЯДОМ В МАЙБУТНЄ
1       ІЗ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ З ШАНУВАННЯМ
1       ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД УКРАЇНСЬКОЮ ПОЕЗІЄЮ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ (РЕЦ. НА КН. )
1       ІЗОЛЬДА БІЛОРУКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ДО ЗРІЗУ АНАЛІТИЧНОЇ ВЕРТИКАЛІ
1       ІЛЛЕГАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ З ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
2       ІЛЮСТРОВАНИЙ АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ДЛЯ ДІТЕЙ
5       ІЛЮСТРОВАНИЙ АТЛАС СВІТУ
1       ІМ'Я, ОСЯЯНЕ ПРАВОМ
1       ІМІДЖ-СТРАТЕГІЯ США НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ: ЕВОЛЮЦІЯ НАПРЯМІВ ТА ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
1       ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
1       ІМІТАЦІЯ РЕЦЕНЗІЇ
1       ІМАНУЇЛ КАНТ У ЗАЛІЗНИХ ОБІЙМАХ РАДЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ: ДЕКІЛЬКА НОТАТОК ДО НАШОЇ НЕДАВНЬОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
1       ІМПЕРАТИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ
1       ІМПЕРАТИВИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МІГРАЦІЄЮ В УКРАЇНІ
1       ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВ
1       ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ІНВЕНЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ - НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
4       ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ ТА ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
1       ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ: СУТНІСТЬ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2       ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1       ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1       ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ХАРЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ДИНАМІКА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
1       ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИКАРПАТТЯ
1       ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ
4       ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1       ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ КОМПАНІЙ
1       ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1       ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА У ФОРМІ МЕХАНІЗМІВ ФОНДІВ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ФОНДІВ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ
1       ІНВЕСТУВАННЯ В АГРОСЕКТОР: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА НАПРЯМИ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД
1       ІНДЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
1       ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПОСТАНОВКИ ЖИТТЄВИХ ЗАВДАНЬ У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬС
1       ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБОВІ СПРАВИ МІСЬКИХ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ ПОЧАТКУ ХХ СТ. ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
1       ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ПРАВА. ДИЛЕМА ПРІОРИТЕТІВ
1       ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В МАЛИХ КОЛЕКТИВАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1       ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ ВИТОКИ МОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ
1       ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗАХИСНОГО ШАРУ БЕТОНУ РОБОЧОЇ АРМАТУРИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬ
1       ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ В КОРОЗІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1       ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1       ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ НА ДИНАМІКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІЧТИНИХ ПЕРЕТВОРЕ
1       ІННОВАЦІЇ І МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВНЗ: IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
1       ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ
1       ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИКОРДОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
1       ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
5       ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - КРОК ДО ТВОРЧОСТІ Й УСПІХУ
1       ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
1       ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
4       ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1       ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
1       ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
1       ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
1       ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
1       ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ОБМІНОМ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
1       ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОРИВ УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ МІФ ЧИ РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
1       ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1       ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ - ЯКІСНО НОВИЙ ЕТАП МОДЕРНІЗАЦІЇ ВСІЄЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ
5       ІНОЗЕМНІ МОВИ
1       ІНОЗЕМНІ МОВИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ИСТ. СТ.)
1       ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
1       ІНОЗЕМНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР У США І ЗАРУБІЖНИЙ СЕКТОР США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
1       ІНСТИТУТ БІЗНЕС-АНГЕЛІВ У США ТА ЄВРОПІ. СУЧАСНИЙ СТАН
1       ІНСТИТУТ БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В УКРАЇНІ
1       ІНСТИТУТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1       ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ - 10 РОКІВ: ВИТОКИ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТТЯ
1       ІНСТИТУЦІЇ АГРАРНОГО РИНКУ (РЕЦ. НА )
1       ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКАХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА СНД
1       ІНСТИТУЦІЙНА АРХІТЕКТОНІКА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ
1       ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЇ
1       ІНСТИТУЦІЙНА ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
1       ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
1       ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
1       ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ
2       ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗНАЧЕННЯ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ (РЕЦ. НА МОНОГРАФІЮ)
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТОНІКА ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДИНАМІКА
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ (РЕЦ. НА МОНОГРАФІЮ)
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ФОРМАТ (РЕЦ. НА МОНОГРАФИЮ)
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ (РЕЦ. НА )
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЛІСОВОМУ КОМПЛЕКСІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ЯК ДОМІНАНТА ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: СПЕЦИФІКА ТА СУПЕРЕЧНОСТІ МОРАТОРНОГО ПЕРІОДУ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. МОНОГРАФІЯ (РЕЦ. НА )
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВОДОКОРИТСУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
1       ІНСТИТУЦІЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ПРОДУКЦІЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ ЄС.
1       ІНТЕГРАТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
1       ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
1       ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
1       ІНТЕГРАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
1       ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЛУГАНЩИНИ
1       ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У ВСЕСВІТНЮ НАУКОВУ СПІЛЬНОТУ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ
1       ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ У ФІНАНСОВИЙ РИНОК
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БІОГРАФІЯ ПАВЛА ПОЛУБОТКА: ОБСТОЮВАННЯ ТРАДИЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЮ РИТОРИКОЮ (ДО 350-РІЧЧЯ ПАВЛА ПОЛУБОТКА)
6       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПАДЩИНА П. СОРОКІНА І СУЧАСНІСТЬ
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТЕРОР І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМ
3       ІНТЕНСИВНИЙ І ПАРАМЕТРИЧНИЙ КОМПОНЕНТИ - МОДИФІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ВАСИЛЯ БАРКИ ЖОВТИЙ КНЯЗЬ)
1       ІНТЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМПІРИЧНИХ ПСИХІЧНИХ АКТІВ І ЯК ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА УМОВА МОЖЛИВОСТІ ДОСВІДУ
1       ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ РИТОРИКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
1       ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ - НАЙКРАЩИЙ ШЛЯХ ДО ДОСЯГНЕННЯ ВЕРШИН ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
1       ІНТЕРВ'Ю З РОМАНОМ ЛЕНЧОВСЬКИМ , ВОЛОДИМИРОМ ФІЛЕНКО, ОЛЕКСАНДРОМ ПАСХАВЕРОМ ТА МИРОСЛАВОМ ПОПОВИЧЕМ З НАГОДИ 70-ЛІТТЯ СОЦІОЛОГА ВАЛЕРІЯ
1       ІНТЕРВ'Ю НА ФІНІШІ
1       ІНТЕРВ'Ю ПРО В.П. ЧОРНОВОЛЕНКА
1       ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ КЛЮЧ ДО ОСЯГЕНННЯ ЦІЛОГО
1       ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ЦІНА Й МЕТОДИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАНЬ
1       ІНТЕРНЕТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
10       ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ
1       ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ НЕЙТРОННИХ ВОЛОГОМІРІВ З УРАХУВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ ГРУНТУ
1       ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАНТОВОЇ ТЕОРІЇ ІСТИНИ У ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОМУ ТОМІЗМІ
1       ІНТЕРСУБ'ЄКТИВНИЙ ВИМІР ЛІБЕРАЛІЗМУ: ДО ФЕНОМЕНОЛОГІЇ БРАТЕРСТВА
1       ІНТРОДУКТИВНИЙ БЛОК У СТРУКТУРІ ТЕКСТУ БАРОКОВОЇ ПРОПОВІДІ
1       ІНФЕРЕНЦІАЛІЗМ: МЕНТАЛЬНІ СТАНИ ЧИ МЕНТАЛЬНІ СТАТУСИ
1       ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВЕРЕСНІ
1       ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
1       ІНФОРМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕК ВНЗ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ГОЛОВНА УМОВА ДОСТУПУ ДО СВІТОВИХ ЗНАНЬ
3       ІНФОРМАТИКА
1       ІНФОРМАТИКА 10 КЛ.
5       ІНФОРМАТИКА 10-11 КЛАС. Ч.1
5       ІНФОРМАТИКА 10-11 КЛАС. Ч.2
5       ІНФОРМАТИКА 10-11 КЛАС. Ч.2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
5       ІНФОРМАТИКА 10-11 КЛАСИ: АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ. 6-ТЕ ВИД.
1       ІНФОРМАТИКА 9 КЛ.
5       ІНФОРМАТИКА І КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА
6       ІНФОРМАТИКА ТА КІБЕРНЕТИКА
1       ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАНА ТЕХНІКА
1       ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАНА ТЕХНІКА: КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК
1       ІНФОРМАТИКА. 10-11 КЛАСИ ЧАСТИНА 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1       ІНФОРМАТИКА: 9 КЛ.
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА Й ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ
4       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
3       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ БІБЛІОТЕКАХ
5       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ
1       ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
1       ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ
1       ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ТРИВАЄ: [ПРО ДЕЯКІ ПОДІЇ ОКРЕМО]
1       ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
1       ІНФОРМАЦІЙНА СКАРБНИЦЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЕРЖАВНА НАУКОВА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВ
5       ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СЛУЖБИ РОЗШУКУ (М. БАД-АРОЛЬЗЕН, НІМЕЧЧИНА)
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
6       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК
5       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК МОН УКРАЇНИ
39       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК МОН УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА ПІДСУМКАМИ IIЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬК
1       ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ЯК ПРИЗМА ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГІРНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ ВЛАДИ НА СУСПІЛЬСТВО
1       ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ - ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
1       ІНФОРМАЦІНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА ПІДСУМКАМИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬК
9       ІНФОРМАЦІЯ
1       ІНФОРМАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ РОБОТИ З КАДРАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ П
1       ІНШОМОВНА ОСВІТА В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
1       ІОАНН ПАВЛО ІІ: ДО ТЕБЕ ВЗИВАЮ, ЛЮДИНО
1       ІПОТЕЧНІ ДЕРИВАТИВИ
1       ІРО ЯК ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ
1       ІСЛАМСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОРІВНЯННІ З ЗАГАЛЬНОЮ ДЕКЛАРАЦІЄЮ ПРАВ ЛЮДИНИ
6       ІСПАНСЬКА МОВА
5       ІСПАНСЬКА МОВА 8 КЛАС
1       ІСТОРІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ СКАРГИ
1       ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
1       ІСТОРІОГРАФІЯ ГОНЧАРНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ОПІШНОГО
1       ІСТОРІОГРАФІЯ МИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII-ХІХ СТ.
1       ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКОВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1       ІСТОРІОСОФІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: ВІД КОНЦЕПТУ ДО КОНЦЕПЦІЇ (РЕЦ. НА КНИГУ)
1       ІСТОРІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ВИТОКІВ
1       ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ УРСР У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ
5       ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
1       ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (СЕРЕДНІ ВІКИ ТА РАННІЙ НОВІТНІЙ ЧАС) (РЕЦ. НА КНИГУ)
5       ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII-XVIII СТОЛІТТЯ
5       ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ
5       ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
5       ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ
1       ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОСОФІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: РАДЯНСЬКА РІЗОМА
1       ІСТОРІЯ КІРОВОГРАДЩИНИ У СПОГАДАХ ПРО ГОЛОДОМОР
1       ІСТОРІЯ КОЗАЦЬКИХ ФОРМУВАНЬ ПОСТСІЧОВОГО ПЕРІОДУ В ДОРОБКУ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ОСЕРЕДКІВ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
5       ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ В ТЕРМІНАХ І НАЗВАХ. СЛОВНИК - ДОВІДНИК
1       ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА: ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.
5       ІСТОРІЯ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
1       ІСТОРІЯ НАГОЛОШЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА -ІЯ- В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
1       ІСТОРІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВОЛИНІ НА СТОРІНКАХ SLOWNIKA GEOGRAFICZNEGO KROLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJOW SLOWIANSKICH (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
5       ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
5       ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ В ОСОБАХ
1       ІСТОРІЯ ПОНЯТТЯ ДОСВІДУ (РЕЦ. НА )
1       ІСТОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1996 Р. ТА СУТЬ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ
5       ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ 11 КЛАС. ДНІПРОПЕТРОВЩИНА
5       ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ 5 КЛАС. ДНІПРОПЕТРОВЩИНА
5       ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ. ДНІПРОПЕТРОВЩИНА 10 КЛАС
1       ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ. ДНІПРОПЕТРОВЩИНА. (РЕЦ. НА )
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ НАУКАХ ЗА КОРДОНОМ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРІЯ СЕЛІТРОВАРІННЯ В ОПІШНОМУ
7       ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ
5       ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ 7 КЛАС
1       ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ: КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД
1       ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
1       ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
2       ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
1       ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСУ
1       ІСТОРІЯ СТРАДОВАНЬОГО СВІТУ
5       ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ
15       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 7 КЛАС
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 7 КЛАС.
10       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 9 КЛ.
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ XVI-XVIII СТОЛІТТЯ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСІ М. АРКАСА У СВІТЛІ ВІДГУКІВ ТА РЕЦЕНЗІЙ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПРОЦЕСИ, РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ.
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: МОДУЛЬНИЙ КУРС
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІ-XVIII СТСТ. (РЕЦ. НА )
5       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
1       ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ: ПІДРУЧНИК: У 2-Х Т./ЗА РЕД. В. І. ЯРОШОВЦЯ (РЕЦ. НА )
1       ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ
1       ІСТОРІЯ, ПИСЬМЕННИК І КРИТИК
1       ІСТОРІЯ, ПОНЯТТЯ, ДОСВІД: ТРИ СКЛАДОВІ, ТРИ ПРОБЛЕМИ
1       ІСТОРИК І БІБЛІОГРАФ ОЛЬГА ДМИТРІВНА БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА
1       ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА THE TIMES ТА THE DAILY TELEGRAPH ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ (1949-1985 РР.)
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (РЕЦ. НА )
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЮ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПОВТОРНОСТІ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПЕРІОДУ XIV-XIX СТ.
1       ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (1889-1923 РР.)
1       ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ ПРО МОРАЛЬ
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ
1       ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАСПОРТНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ СИТЕМИ ПАСПОРТНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНІ ЗАТОКИ ЯК ВИД ВНУТРІШНІХ МОРСЬКИХ ВОД ДЕРЖАВИ
1       ІСТОРИЧНІ ЗНАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1       ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ СТУДІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГІРНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
1       ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНІ РОМАНИ ІВАНА БІЛИКА
1       ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УРСР У СЕРЕДИНІ ХХ СТ.
1       ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ДЖЕРЕЛ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНА ОНОМАСТИКА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
1       ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА В БАГАТОВИМІРНОСТІ БАРОКОВОГО ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ (ЗІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ДІАЛОГОМ О. ЛЕВА КРЕВЗИ, ЧСВВ ТА О. ЗАХА
1       ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ ІСТОРІЇ
15       ІСТОРИЧНЕ ДОСЬЄ
1       ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ В КНИЖЦІ О.ОЛЕСЯ КНЯЖА УКРАЇНА
1       ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ Л. КОСТЕНКО ТА В. СИМОНЕНКА
1       ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧОМУ ТРАНСПОРТІ
1       ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
92       ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
1       ІСТОСТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ КОНТРАКТАЦІЇ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ІСТОТНІ УМОВИ АГРАРНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ КОМОСІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1       ІТ-ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
1       ІТАЛІЙСЬКА БРОШУРА 1633 Р. ПРО УЧАСТЬ ЗАПОРОЖЦІВ У СМОЛЕНСЬКІЙ ВІЙНІ (1632-1634 РР.)
5       ІТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ 7 КЛАС
1       ЇСТИ ВАРЕНИК, ЗАПИВАТИ КОКА-КОЛОЮ. УКРАЇНСЬКА МАСОВА ЛІТЕРАТУРА І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
5       А ДУШУ ТВОЮ ЛЮБЛЮ. УРОКИ-ПОРТРЕТИ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ В ШКОЛІ
1       А ПАМ'ЯТЬ БОЛИТЬ...
2       А Я БЫЛ В КОМПЬЮТЕРНОМ ГОРОДЕ. ДЛЯ МЛ. ШК. ВОЗРАСТА
1       А Я ЛИСТІВ ЧЕКАЮ, ЯК БОГА, ЯК ВЕЛИКОДНЯ... ЕПІСТОЛЯРІЙ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО
1       А. М. БОЙКО: УРОКИ НАУКОВОСТІ Й МОРАЛЬНОСТІ
2       А.М.ГОРЬКИЙ: ПЕСНЯ О СОКОЛЕ, ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ, СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ (ИСТ. СТ.)
1       АБЕТКА ДИСЕРТАНТА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ (РЕЦ. НА )
1       АБСОЛЮТНІ БЛАГА І РИНОК: ВИМІРИ ДОСТАТНОСТІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
1       АБСОЛЮТНИЙ АВТОРИТЕТ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ВЧЕННІ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА
10       АВАНТЮРИСТКА
5       АВАНТЮРИСТКА. БЕЛЫЙ ПИАР
5       АВАНТЮРИСТКА. СМЕРТЬ В НАСЛЕДСТВО
5       АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ. ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ.
1       АВСТРАЛІЙСЬКА НАРОДНА БАЛАДА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНГЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
21       АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ
3       АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ
2       АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ
1       АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГРУПОВОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
1       АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, СОСТОЯНИЕ
1       АВТОМАТИЗАЦИЯ ПО РЕЦЕПТУ
1       АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4       АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
1       АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОМФОРТ ДЛЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ І М'ЯЗОВОЇ РЕЛАКСАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ПК
1       АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
2       АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
1       АВТОНОМІЗМ В УКРАЇНІ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
1       АВТОНОМІЗМ ДІАСПОРИ У КОНТЕКСТІ БІЛОРУСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)
1       АВТОНОМНА ЕТИКА І. КАНТА ТА МОРАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ПРИРОДИ
1       АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ
1       АВТОРСЬКИЙ ПРОЕКТ ПЕРЕЧИТУВАННЯ КЛАСИКІВ
1       АВТРСЬКА ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКА МОВА В ДІАЛОЗУ КУЛЬТУР
77       АГРАРНІ ВІДНОСИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
2       АГРАРНІ ВІДНОСИНИ: СТАН ТА ПЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       АГРАРНІ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗЛАМІВ ПОЛІТИЧНИХ ЕПОХ: ВИТОКИ І СУТНІСТЬ
1       АГРАРНІ СТРАХОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ІНСТИТУТ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1       АГРАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА ЗЛАМАХ ПОЛІТИЧНИХ ЕПОХ. ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАРИСИ (РЕЦ. НА )
1       АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ (РЕЦ. НА )
1       АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ВИТОКИ, СУЧАСНИЙ СТАН І НОВІ МОЖЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1       АГРАРНА СКЛАДОВА ДЕПРЕСИВНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
1       АГРАРНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
1       АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ЗА УМОВ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ - ГЛОБАЛІЗМУ
4       АГРАРНОЕ ПРАВО
1       АГРЕГАЦИЯ КАТИОННЫХ КАЛИКСАРЕНОВ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ И ВЛИЯНИЕ АГРЕГАТОВ НА КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ИНДИКАТОРОВ
1       АГРЕГУВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БАЛАНСОВОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА ВИТРАТИ-ВИПУСК
1       АГРО-2008
1       АГРОЛОГИСТИКО ПО-ГОЛЛАНДСКИ
6       АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
1       АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
1       АГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ: УРОКИ 2008 РОКУ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
1       АГРОХОЛДИНГИ В УКРАЇНІ: ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
2       АГРОЭКОЛОГИЯ
1       АДАПТАЦІЯ ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
1       АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ДО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1       АДАПТАЦИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ СТРАН СНГ
1       АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
1       АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ: СИСТЕМА ТА ВИДИ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
5       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ.
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
1       АДМІНІСТРАТИВНЕ І ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО: ЗНАЧЕННЯ І ДОЦІЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ У ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ
1       АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР РЕФОРМ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ СВОЇХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ З РЕЄСТРАЦІЇ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДЕН
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС - СФЕРА ОБ'ЄКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ ОСОБИ У ВІДНОСИНАХ ІЗ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ДОКТРИНАЛЬН
1       АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
5       АЗАЗЕЛЬ
1       АКАДЕМІЧНА НЕЧЕСНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ: ШЛЯХ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ
2       АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
5       АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
1       АКВАРІУМ ШКОЛЯРА
1       АКВАРИУМ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ. - 2-Е ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАНОИ ДОПОЛНЕННО
1       АКЛІМАТИЗАЦІЯ ШВЕДСЬКИХ МІГРАНТІВ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
1       АКМЕОЛОГІЯ: СУТНІСТЬ, СТАНОВЛЕННЯ, ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ
1       АКРОВІРШ НА ГЕРБ
1       АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
1       АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ
1       АКСІОЛОГІЯ РИЗИКОВАНОСТІ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ
1       АКСІОМИ МЕТОДИКИ
1       АКТИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
1       АКТИВІЗАЦІЯ ОПОЗИЦІЙНОГО РУХУ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1923 РОКУ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
1       АКТИВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ
1       АКТИВНЕ ДЕМПФУВАННЯ ВИМУШЕНИХ РЕЗОНАНСНИХ ЗГИНАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ІЗОТРОПНИХ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПАНЕЛЕЙ З НЕВІДОМИМИ ГРАНИЧНИМИ
1       АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИСНОВКІВ ТЕОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
1       АКТУАЛІЗАЦЯ ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1       АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
1       АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ СВІТОВОГО МОВОЗНАВСТВА З ОГЛЯДУ НА СУЧАСНИЙ ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОСТІР ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ, ЇХ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРО
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МОРСЬКОГО ПРАВА НА ОБГОВОРЕННІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАВОВЕ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ІЗ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ЗАГРОЗОЮ В СВІТІ: СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ІСТОРІОГРАФІЯ
3       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКАТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ: ДІАЛОГ ФАХІВЦІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКООМІЧНОЇ ТЕОРІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИНКІВ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
1       АКТУАЛЬНЕ І КОРИСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
1       АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ І ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
1       АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
1       АКТУАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1       АКТУАЛЬНО ПРО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МОСТОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО, ТРАНСПОРТНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
8       АЛГЕБРА
15       АЛГЕБРА 7 КЛАС
5       АЛГЕБРА 7 КЛАСС
10       АЛГЕБРА 8 КЛАС
10       АЛГЕБРА 8 КЛАС.
5       АЛГЕБРА 8 КЛАСС
5       АЛГЕБРА 8 КЛАСС.
1       АЛГЕБРА І ПОЧАТОК АНАЛІЗУ
5       АЛГЕБРА. ЗБІРНИК ЗАДАЧ І ВПРАВ 9 КЛАС.
5       АЛГЕБРА. ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ 7 КЛАС.
1       АЛГОРИТМ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ НЕБЕЗПЕК У ЛАНЦЮГУ ПОЛЕ - СПОЖИВАЧ
5       АЛМАЗ ВЕЛИЧИННОЙ С ОТЕЛЬ РИТЦ
5       АЛЬБОМ
10       АЛЬМА МАТЕР
20       АЛЬМА-МАТЕР
1       АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИТРАТИ: ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
1       АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРИ БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ
1       АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
1       АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
1       АЛЬТЕРНАТИВНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА В САТИРИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
1       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОЛИТОЛОГИЮ: ПОИСК ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МЕЖДУ ИГРОЙ И БОЛЬШОЙ НАУКОЙ
1       АМАТОРСЬКА КІНОТВОРЧІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
1       АМЕРИКАНО-УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1       АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
1       АНАЛІЗ І ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ
1       АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
1       АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРНОГО СТАНУ МЕТАЛУ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС НА КОМПЛЕКС ВЛАСТИВОСТЕЙ
1       АНАЛІЗ ГЕНОТОКСИЧНОСТІ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА МЕТОДОМ ЛУЖНОГО ГЕЛЬ-ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ІЗОЛЬОВАНИХ ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН
1       АНАЛІЗ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ЦИКЛУ НА ЗАСАДАХ ПОЛІТЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ
1       АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
4       АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙ ДЕРЕВ'ЯНИХ ШПАЛ ПІД ВПЛИВОМ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У РЕЙКОВІЙ КОЛІЇ
1       АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ МВФ
1       АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
1       АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ БУДІВНИКІВ У ШВЕЦІЇ
1       АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА НА КОРУПЦІЙНІСТЬ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
1       АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ГРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ ТА КОРЕКТНЕ ЗАВДАННЯ ЇЇ РОЗРАХУНКОВОЇ С
1       АНАЛІЗ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ РИНКІВ ДЕПОЗИТІВ І КРЕДИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
1       АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ З МЕТОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ
1       АНАЛІЗ ПОДІЙ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ З ПОГЛЯДУ БЕРЕЖАНЩИНИ
1       АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ
1       АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СНД
1       АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ВЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СТІН ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
1       АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
3       АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРАВОЗАХИСТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ФІКТИВНОГО І ПРИХОВАНОГО БАНКРУТСТВА
1       АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З РУХОМОЮ РІДИНОЮ
1       АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
1       АНАЛІЗ ТА СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ
1       АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ
1       АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
1       АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВІДДІЛЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ЇХ РОЗТАШУВАННЯ
1       АНАЛІЗ ШВИДКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
1       АНАЛІЗ, ЗАСТОСУВАННЯ, ОСВІТА: ЧИ ЛИЧИТИМУТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ АНАЛІТИЧНІ ОКУЛЯРИ
1       АНАЛІЗУВАННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
1       АНАЛІЗУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН
1       АНАЛІТИКА ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РОЗГЛЯД
1       АНАЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НЕВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1       АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1       АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЙ И НА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАПИЛЛЯ
1       АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КУЗОВА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА МОДЕЛИ 61-779
1       АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК В УКРАИНЕ
1       АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ШИРИНЫ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН СОСТАВНЫХ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
1       АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЕЛЮЩИХ ТЕЛ В УКРАИНЕ
1       АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МАТЕМАТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА ОБНОВЛЕНИЯ ТПС. (ЧАСТЬ 1)
1       АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МАТЕМАТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА ОБНОВЛЕНИЯ ТПС. (ЧАСТЬ 2)
1       АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МАТЕМАТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА ОБНОВЛЕНИЯ ТПС. (ЧАСТЬ 3)
1       АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МАТЕМАТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА ОБНОВЛЕНИЯ ТПС. (ЧАСТЬ 4)
1       АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МАТЕМАТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА ОБНОВЛЕНИЯ ТПС. (ЧАСТЬ 5)
5       АНАЛИЗ УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, МЕТОДИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, СТУД
1       АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РЕСУРСОВ
1       АНАЛОГІЯ І АБДУКЦІЯ
1       АНАЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ.
1       АНАРХІЗМ У СВІТІ І В УКРАЇНІ
1       АНАРХІЗМ У СВІТІ І В УКРАЇНІ. НА НАШІЙ НЕ СВОЇЙ ЗЕМЛІ
1       АНАРХІЗМ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
1       АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ ШПИТАЛЬ
1       АНАТОЛІЮ РУЧЦІ - 70 РОКІВ
1       АНАТОЛИЙ АСАУЛ: КЛАСТЕР - ЭТО СПОСОБ САМООРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕСКОМПРОМИССНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
2       АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
3       АНГЛІЙСЬКА МОВА
15       АНГЛІЙСЬКА МОВА 8 КЛАС
1       АНГЛІЙСЬКА МОВА. 9 КЛАС. (5-ИЙ РІК НАВЧАННЯ)
1       АНГЛІЙСЬКА МОВА. МИ ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ
1       АНГЛІЙСЬКА МОВА: МИ ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ
5       АНГЛИЙСКИЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ УЖАСОВ И ТАЙН
2       АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
2       АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
2       АНГЛИЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
5       АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. МИР ВОКРУГ НАС. ЭКОЛОГИЯ. ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЙ МИР
5       АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. УСКОРЕННЫЙ КУРС
5       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ГЛОСАРІЙ
10       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. У 2 Т. БЛИЗЬКО 120000 СЛІВ
5       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
5       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ШКОЛЯРА
5       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
1       АНТИДЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ
1       АНТИКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНІ: ПАСТКИ МЕТАФОРИЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ
1       АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ВІДМІННОСТІ МІЖ НОВИМ І ПОПЕРЕДНІМ
1       АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ГЛОСАРІЙ
1       АНТИКРИЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
1       АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
1       АНТИКРИЗОВИЙ АСПЕКТ МОНІТОРИНГУ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
1       АНТИУКРАЇНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗВІДКИ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРОКОРДОННЯ НА ВОЛИНІ (1925-1939 РР.)
1       АНТИЧНІ МОТИВИ У ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО
5       АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА. ГРЕЦІЯ. РИМ. ХРЕСТОМАТІЯ
5       АНТОЛОГІЯ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТВОРІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
5       АНТОЛОГІЯ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТВОРІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 КЛАС
5       АНТОЛОГІЯ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТВОРІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8-10 КЛАСИ
5       АНТОЛОГІЯ. УКРАЇНСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ.
5       АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ ХХ ВЕКА
1       АНТРОПОЛОГИЯ В.В. РОЗАНОВА: МАРГИНАЛИЗМ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
1       АПАМЕЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР - ПРИМЕР ПРАВОВОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ СФЕР ВЛИЯНИЯ В АНТИЧНОМ МИРЕ (РЕФ. )
1       АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОРІВНЯННІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ
1       АПН УКРАЇНИ В ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
1       АПОЛОГЕТИЧНИЙ НАСТУП ФІЛОСОФІЇ: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД
1       АПОРІЇ МІЖДИСКУРСИВНИХ ІНСПІРАЦІЙ У ГЕОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1       АПОРІЇ МОДЕРНОЇ ТЕОРІЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ
1       АПОСТОЛИ ДОМОНТОВИЧА: ВИЯВ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
2       АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР
1       АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ
1       АПТЕКА ДЛЯ ДУШІ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ІНВА.NET ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
5       АРГОНАВТИ
1       АРГУМЕНТАЦІЙНА СЕМАНТИКА
1       АРЕАЛ МОДЕРНІЗМУ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ
1       АРХІТЕКТОНІКА НЕДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
1       АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ ГОТЕЛІВ.
1       АРХАЇЧНІ СВЯТА НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ
1       АРХЕТИПАЛЬНА ПОСТАТЬ БЛАЗНЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ Ю. АНДРУХОВИЧА ТА ІН.)
1       АРХИТЕКТОР ПЕРЕВОЗКИ: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1       АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ ВЕРЕСНЯ
1       АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА ЯК МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
1       АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
1       АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
1       АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1       АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ СИСТЕМИ РАНЖУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
4       АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У СТАЦІОНАРНІЙ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1       АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ В МИТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ (РЕФ. )
1       АСТРОМИНИЯ
2       АСТРОНОМІЯ
1       АСТРОНОМИЯ
1       АСТРОНОМИЯ В ЕЕ РАЗВИТИИ
5       АТАКА. ГЕРОЇЧНА КОМПОЗИЦІЯ. СПОВІДІ, ДЕВІЗИ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОВІТИ ЛИЦАРІВ ЗОЛОТОЇ ЗРКИ
5       АТЛАС МИРА
1       АТРАКЦІЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ
1       АУДІТ, РЕВІЗІЯ, КОНТРОЛЬ
1       АУДИТ БАЛАНСУ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
1       АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
1       АУДИТ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ
17       АУДИТ, РЕВІЗІЯ, КОНТРОЛЬ
1       АУДИТ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ
1       АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: ПЕРШІ КРОКИ ДО РИНКУ
1       АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1       АУДИТОРСЬКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ: ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
1       АУТСОРСИНГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
1       АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
2       АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
1       АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВМЕЩЕННОГО ПРОЦЕССА ХЕМОСОРБЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА И ЭКСТРАКЦИИ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗА
25       Б-КА ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
2       Б-КА ЛИТЕРАТУРЫ США
2       БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ Й СЮЖЕТИ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ НОВИНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       БІБЛІОГРАФУВАННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
5       БІБЛІОТЕКА ВИДАННЯ ЖУРНАЛУ БОРИСТЕН
1       БІБЛІОТЕКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: СУЧАСНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
5       БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ
20       БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
5       БІБЛІОТЕКА ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1       БІБЛІОТЕКА ЗАКАРПАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ
15       БІБЛІОТЕКА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1       БІБЛІОТЕКА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОЛІТИКИ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ, ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ
5       БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ: ВЕРШИНИ ПИСЬМЕНСТВА
72       БІБЛІОТЕКА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ
1       БІБЛІОТЕКА ЯК ТЕРМІНАЛЬНА ДОКУМЕНТАЛЬНА КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА
1       БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ
2       БІБЛІОТЕКИ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ І ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1       БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ЗА ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ЗНАНЬ!
3       БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
15       БІБЛІОТЕЧКА ДЛЯ ТИХ, ХТО ВИВЧАЄ АНГЛІЙСЬКУ
9       БІБЛІОТЕЧНІ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ
1       БІБЛІОТЕЧНА МОЛОДЬ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ (ПІДСУМКИ ВСУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ)
5       БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
3       БІБЛІОТЕЧНА ПРОФЕСІЯ В ОСОБАХ
1       БІБЛІОТЕЧНА ПРОФЕСІЯ НА ВСЕ ЖИТТЯ
222       БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ
2       БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
5       БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
2       БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
1       БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
1       БІБЛІЯ І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1       БІЖЕНСТВО ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ 1914-1918 РР. В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ
1       БІЗНЕС-ПЛАН: ПРАК. ПОСІБ.
5       БІЛІ ГОЛУБИ ДИТИНСТВА
1       БІЛІ ПТАХИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ СТРІЛЕЦЬ
1       БІЛІГВІЗМ, ЕПІЗОД ЧИ ТЕНДЕНЦІЯ? (СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА РОСІЙСЬКОМОВНА ПОЕЗІЯ)
1       БІЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
1       БІЛОРУСЬКА ПРЕСА ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ.В.Г.ВЕРНАДСЬКОГО
5       БІЛЬ І ТРИВОГИ ЧОРНОБИЛЯ
1       БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ЦЕНТР І РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРЕМЛЯ У 1917-1925 РР.
1       БІЛЯ ВИТОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ. БОГДАНОВ CONTRA ЛЕНІН: НАУКА ПРОТИ ВІРИ?
1       БІМОДАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ - КЛЮЧ ДО НОВИХ СЕГМЕНТІВ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ
1       БІНОМ МАЛЬТУСА
1       БІОГРАФІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ В ГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ
1       БІОЕКОНОМІКА: АНАЛІЗ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1       БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ У 21 СТОЛІТТІ
19       БІОЛОГІЯ
4       БІОЛОГІЯ 6 КЛАС
15       БІОЛОГІЯ 7 КЛАС
10       БІОЛОГІЯ 8 КЛАС
10       БІОЛОГІЯ 8 КЛАС.
5       БІОЛОГІЯ 8 КЛАС. РОЗРОБКИ УРОКІВ.
1       БІОЛОГІЯ 9 КЛ.
5       БІОЛОГІЯ 9 КЛАС. РОЗРОБКИ УРОКІВ
1       БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
1       БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 8-9-Х КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
1       БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. ЧАСТИНА ПЕРША
5       БІОЛОГІЯ. 10 КЛАС
5       БІОЛОГІЯ. 11 КЛАС.
1       БІОЛОГІЯ. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6-ГО КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1       БІОЛОГІЯ. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6-ГО ЛАСУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
1       БІОЛОГІЯ. ПІДРУЧНИК ДЛЯ УЧНІВ 6-ГО КЛАСУ СЕРЕДНІХ ШКІЛ
1       БІОЛОГІЯ: (ПРОФІЛ. РІВЕНЬ)
1       БІОПАЛИВНА СТРАТЕГІЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1       БІОПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
3       БІОХІМІЯ
5       БАБУШКА НА СНОСЯХ
1       БАВАРСЬКИЙ ГЕОГРАФ: СПРОБА ЕТНОЛОКАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ІХ СТ.
1       БАГАТОВИМІРНІСТЬ СПОЖИВАННЯ В СФЕРІ СПОРТУ В ПОСТМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
1       БАГАТОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК (КОНДОМІНІМУМ): ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
1       БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
1       БАГАТОФАКТОРНІ ЛІНІЙНІ ТА ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ
2       БАЖАЄМО ДО УКРАЇНИ!
1       БАЗА ДАНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЯК СТАНДАРТНИЙ ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1       БАЗОВІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ АВІАТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО СПІЛЬНОГО РИНКУ ЄВРОПИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
1       БАЗОВІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТЄВОМУ УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ
2       БАЗЫ ЗНАНИЙ И ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
1       БАКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ (РЕЦ. НА )
5       БАЛАКУЧИЙ ЗГОРТОК
10       БАНК РЕФЕРАТОВ
1       БАНКІВСЬКІ КРИЗИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
1       БАНКІВСЬКІ КРИЗИ: СУТНІСТЬ, ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ
41       БАНКІВСЬКА СПРАВА (ИСТ. СТ.)
1       БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1       БАНКОЦЕНТРИЧНА ОСНОВА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
1       БАННОВА ІРИНА: ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - ОДНЕ ІЗ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ ШВЕЙНОГО КЛАСТЕРА СЬОГОДНІ
5       БАРВІНКОВИЙ КРАЙ
5       БАРДОВСКИЕ ПЕСНИ
2       БАРОКО, КЛАСИЦИЗМ, ПРОСВІТНИЦТВО. ЛІТЕРАТУРА ХVII-XVIII СТОЛІТЬ: ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ.
1       БАРЧИНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ШЕКСПІРОВОГО КОРОЛЯ ЛІРА
1       БАТЬКІВСЬКО-ВЧИТЕЛЬСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
2       БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ
5       БЕДНЫЕ, ЗЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ
1       БЕЗ ЗГОДИ І ВІДОМА ПОЕТЕСИ...
2       БЕЗ ТАЛИСМАНА
1       БЕЗДОРІЖЖЯ НАШИХ МИСТЕЦЬКИХ ШЛЯХІВ У ЛІТЕРАТУРІ І В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПОБУТІ
2       БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2       БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА РОССИИ
1       БЕЗОПАСНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
3       БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
85       БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (ИСТ. СТ.)
5       БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)
5       БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
1       БЕЗСМЕРТНИЙ ЖИВОТВІР ІВАНА ФРАНКА (ПАРАДИГМИ Й МОДУСИ ХУДОЖНОСТІ)
1       БЕЙСИК ДЛЯДЕТЕЙ
2       БЕЛКИ ; Т. 1
2       БЕЛОРУССИЯ. БЕЛОРУССИЯ В ПЕРИОД ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
5       БЕЛЫЕ СТЕНЫ
5       БЕМБІ
1       БЕНКЕШУРИНС У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
1       БЕНЧМАРКИТЕНГ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1       БЕРЕГИ ПРИРОДУ!: ПТИЦІ КРАСНОЙ КНИГИ СССР
1       БЕРЕЖИ СЕБЕ, МАЛЮК!
5       БЕРЛО: КНИГА ПОЕЗІЙ
1       БЕСІДА ПУБЛІЦИСТА ВОЛОДИМИРА КАНАША З ГОЛОВНИМ РЕДАКТОРОМ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ МИРОСЛАВОМ ПОПОВИЧЕМ
1       БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ В АБИС ИРБИС
30       БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1       БИБЛИОТЕКА И ЧИТАТЕЛЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ЛЮБВИ
5       БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
10       БИБЛИОТЕКА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА
5       БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ
1       БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧНСКОЙ АКАДЕМИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ (1958-2008 ГГ.)
5       БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ
1       БИБЛИОТЕЧКА ДЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ УЧЕНЫЕ - ШКОЛЬНИКУ
25       БИБЛИОТЕЧКА ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1       БИБЛИОТЕЧКА КВАНТ
2       БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕРИЯ
1       БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
5       БИЗНЕС-КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
1       БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
2       БИОЛОГИЯ
4       БИОЛОГИЯ 6-7 КЛАСС: РАСТЕНИЯ, БАКТЕРИИ, ГРИБЫ, ЛИШАЙНИКИ
10       БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС
5       БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС.
10       БИОЛОГИЯ 8 КЛАСС
1       БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. 9 КЛАСС 2-Е ИЗДАНИЕ
5       БИОЛОГИЯ. 6-7 КЛАССЫ: НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ И ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КВН, УСТНЫЙ ЖУРНАЛ, ПРАЗДНИКИ, ВИКТОРИНЫ, ЗАГАДКИ, КРОССВОРДЫ, ИНТЕЛЕК
1       БИОЛОГИЯ. УЧЕБНИК ДЛЯ 6-ГО КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНІХ УЧЕБНІХ ЗАВЕДЕНИЙ
1       БИТВА ПІД ОРШЕЮ 1514 РОКУ
1       БЛАГОВІЩЕННЯ ТА ОБРАЗ БОГОРОДИЦІ В ЦЕРКОВНІЙ ТРАДИЦІЇ І В ПОЕМІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАРІЯ
1       БЛАГОДІЙНІСТЬ КУПЦІВ-СТАРООБРЯДЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.)
1       БЛАГОДІЙНИЦЯ КНЯГИНЯ ВАРВАРА РЄПНІНА - ПОДВИЖНИЦЯ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ
1       БЛАГОСЛОВЕНИЕ НЕТОРОПЛИВОСТИ
2       БЛЮДЦЕ К ЧАШКЕ XVIII В.. БЛЮДЦЕ
5       БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ
1       БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ: СЕЦЕСІЯ І КОНТЕКСТ...
1       БОЛГАРСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ПАРАЛЕЛІ У ТВОРЧОСТІ БЕЛЕТРИСТА ІВАНА ДАВИДКОВА
1       БОЛОНСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ДОКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: РЕДУКЦІЯ ЧИ РОЗВИТОК ДЛЯ УКРАЇНИ?
1       БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І СТРАТЕГІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЙ ОСВІТИ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
2       БОЛЬШАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ; Ч.1
5       БОЛЬШАЯ КНИГА АФОРИЗМОВ
5       БОЛЬШАЯ КНИГА СОВЕТОВ
2       БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (ИСТ. СТ.)
5       БОЛЬШОЙ АТЛАС ЗЕМЛИ
5       БОЛЬШОЙ РУССКО-УКРАИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.
1       БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З РЕЛІГІЙНОЮ СВІДОМІСТЮ ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОК У 1920-ТІ РОКИ В УКРАЇНІ
3       БОРОТЬБА УКРАЇНЦІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ В АВСТРАЛІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ. - 1918 Р.)
1       БОЧКА ЯК ПОЖЕЖНИЙ ІНВЕНТАР
1       БРАТНІЙ ПОДАРУНОК НА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
1       БРАТСТВО САМОСТІЙНИКІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1       БРЕНД КАК ФАКТОР МАКСИМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
1       БРИТАНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗМІНИ КЛІМАТУ
88       БУДІВНИЦТВО УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       БУДЕ ВЕСНА І БУДЕ ПОВІНЬ
1       БУДЕННІ СПОГАДИ ПРО НЕБУДЕННУ ЛЮДИНУ
1       БУДОВА СЛОВА
10       БУКВАР
5       БУКВАРЬ 1 КЛАСС
1       БУССА: СМЕРТЕЛЬНА ОСІНЬ 1957-ГО
1       БУТИ ПОПЕРЕДУ СЕБЕ: МЕТАЕТИКА МАЙБУТНЬОГО ЗА УМОВ ДЕФІЦИТУ СОЛІДАРНОСТІ
1       БУТИ СУЧАСНИКОМ
2       БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
2       БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
2       БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1       БУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННЯХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
1       БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1       БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОФЕСІЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ
267       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ (ИСТ. СТ.)
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛІЦЕНЗОВАНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ВЕКСЕЛЯМИ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ХЕДЖУВАННЯ ШЛЯХОМ УКЛАДАННЯ ФОРВАРДНИХ І Ф'ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК. ПІДРУЧНИК
5       БЫЛОЕН И ДУРЫ: ЗДРАВСТВУЙ, ГРУЗДЬ!; ГОРМОН СЧАСТЬЯ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. ЧУДОДЕЙ
4       БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
1       БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
1       БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ, ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
1       БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
1       БЮДЖЕТНІ ДОХОДИ ТА ПОДАТКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
1       БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
1       БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОНВЕРГЕНТНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
1       БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
1       БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО КАДРОВА ПОЛІТИКА
1       БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
1       БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
1       БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ
1       БЮДЖЕТУВАННЯ
1       В БУДУЩЕЕ - С ОПТИМИЗМОМ
5       В ГОСТЯХ У ПРАЗДНИКА. ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
5       В ДЕТСКИЙ САД ПРИШЛА ПРОВЕРКА: НАШИ ДЕЙСТВИЯ
1       В КИЕВЕ ОТКРЫЛИ 4 ТЕРМИНАЛА
1       В МИРЕ ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД
20       В ПОМОЩЬ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ
10       В ПОМОЩЬ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
5       В ПОМОЩЬ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
10       В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
10       В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
10       В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
5       В РОКОТАННІ-РИДАННІ БАНДУР
2       В ЦАРСТВУЮЩЕМ ВЕЛИКОМ ГРАДЕ МОСКВЕ В ЦАРСТВО ... ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛ.КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ... ВО ВТОРОНАДЕСЯТОЕ ЛЕТО ЦАРСТВА ЕГО, И ПРИ
1       В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
1       В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У КИТАЇ
1       В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ: ЦІННІСНО-ГУМАННА ОСНОВА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
1       В. ЧОРНОВІЛ ТА ІДЕЇ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ
1       В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
1       В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ У КИТАЇ
1       В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ: КРИТИК РАДЯНСЬКОЇ ТА КАПІТАЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА СПАДЩИНУ КЛАСИКА ПЕДАГОГІКИ
1       В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПАВЛИШІ
1       В.П.НАУМЕНКО - ВЧИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, ПРОСВІТНІЙ ДІЯЧ
1       ВІД ІДЕОЛОГІЇ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ ДО НОВОГО ПРАГМАТИЗМУ
10       ВІД А ДО Я
1       ВІД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
5       ВІД ВІТМЕНА ДО МАРКЕСА
1       ВІД ЛАВРИ НА ФОНІ СВІТАНКУ ДО СВІТАНКОВОЇ ДІВЧИНИ У ВЕЧІРНЬОМУ ТРАМВАЇ: ПОЕТИКА ПУАНТА Г. ЧУБАЯ
1       ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ДО ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО: НАЦІОНАЛЬНА ГІДНІСТЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ О.П. ДОВЖЕНКА
1       ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ КНИГОЗБІРНІ ДО СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ
1       ВІДБИТТЯ ГОВОРІВ У МОВІ ТВОРІВ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
5       ВІДВЕРТІСЬ ЗА ВІДВЕРТІСЬ
5       ВІДВОЙОВАНА ВЕСНА
1       ВІДГУК МИКОЛИ ДАШКЕВИЧА НА НАРИСИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ М. ПЕТРОВА: ПРОБЛЕМА ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ КОНТАКТІВ
1       ВІДЕОФРАГМЕНТИ ЗА ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
1       ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ: НОВІТНІ РЕАЛІЇ У КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, РОЗРОБОК ТА ТЕХНОЛОГІЙ
1       ВІДКРИТІСТЬ СВІТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ - СУЧАСНА ІДЕОЛОГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ
1       ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА: ПЕРСПЕКТИВИ ПОЗИЦІЮВАННЯ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ
1       ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УКРАЇНА: ВИТОКИ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ
1       ВІДКРИТИЙ ПОЛІТИЧНИЙ СВІТ - ПРИХОВАНИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЕТОС
1       ВІДЛУННЯ СХОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1       ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ
1       ВІДМІННІСТЬ БЕЗ РІЗНИЦІ?
1       ВІДМІННІСТЬ РОЗРИВУ. ГАЙДЕГЕР ТА ЛЕВІ-СТРОС
1       ВІДМОВА ВІД ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
1       ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1       ВІДНОВЛЕННЯ МОНАСТИРСЬКОЇ СИСТЕМИ В ХІХ СТ.
1       ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ІЄРАРХІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (1620 Р.)
1       ВІДНОСИНИ РУМУНІЇ З УРЯДОМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В 1919 Р.
1       ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗВІТНОСТІ
1       ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
1       ВІДОМА ПОСТАТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
1       ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ-ЕКОНОМІСТ, ПОЛІТОЛОГ І ДИПЛОМАТ
1       ВІДОМОСТІ ЩОДО НАДАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АБОНЕНТА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
3       ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
2       ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ
1       ВІДПОВІДІ ТА ЗАКЛИКИ ВІД США
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІДКРИТІСТЬ: МІСІЯ КАНТІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
1       ВІДПРАЦЬОВАНІ ОЛИВИ: УТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, РЕГЕНЕРАЦІЯ
1       ВІДПУСТКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
1       ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОН
1       ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ
1       ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ ПОЕЗІЇ А. МАЧАДО LOS SUENOS MALOS В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
1       ВІДТВОРЕННЯ ПЛОДОЯГІДНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ
1       ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
1       ВІДЧУТИ СЕБЕ ПІВНОПРАВНИМИ ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
1       ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1       ВІЗІЇ
1       ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
1       ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ БИТВІ 27 ЧЕРВНЯ 1709 Р.
1       ВІЙСЬКОВА ОПЕРАЦІЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ З АНЕКСІЇ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І БЕСАРАБІЇ (ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ 1940 Р.)
1       ВІЙСЬКОВА ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОТАМАНА Н.Я. ГРИГОР'ЄВА (СЕРВЕТНИКА) У 1918-1919 РР.
5       ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИДАННЯ
1       ВІК ДОРОСЛІШАННЯ: ПОЧАТОК ПОВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА СЛОБІДСЬКІЙ УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.
1       ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ НА КУРОРТАХ АР КРИМ
1       ВІКТОР ДМИТРОВИЧ БАЗИЛЕВИЧ - ВЧЕНИЙ-ЕКОНОМІСТ, ПЕДАГОГ І ОРГАНІЗАТОР ОСВІТИ
1       ВІКТОР КОЛІЩАК: ВЛАДА ЗАВЖДИ ГОТОВА ПІДТРИМАТИ ТА ПРИЙТИ НА ДОПОМОГУ ІНІЦІАТИВНИМ ПІДПРИЄМЦЯМ
1       ВІКТОР ПЕТРОВ: СКІФСЬКИЙ СЮЖЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ
1       ВІКТОРИНА ЩО? ДЕ? КОЛИ?
1       ВІРТУАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ І ТРЕНАЖЕРИ - ТЕХНОЛОГІЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
5       ВІРТУАЛЬНИЙ БУМЕРАНГ
1       ВІРЧІ ЛИСТИ А. МУММА ФОН ШВАРЦЕНШТАЙНА І О. СЕВРЮКА ЯК ДЖЕРЕЛА З ДИМПЛОМАТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИН ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ Р
1       ВІРШ І СТИЛЬ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРШОГО ПОВНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ДЗЯДІВ АДАМА МІЦКЕВИЧА)
1       ВІРШ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ПУТЬ! (НА МОТИВ ШУМАНА) - ТВІР ВІДОМИЙ І НЕЗНАНИЙ
1       ВІРШІ СВЯТОГО ПИСЬМА В КОМЕНТУВАННІ П.О.КУЛІША ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
20       ВІСНИК АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА (ИСТ. СТ.)
31       ВІСНИК АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ПРАВО (ИСТ. СТ.)
21       ВІСНИК АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ (ИСТ. СТ.)
45       ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
5       ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА. СЕРІЯ. ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ (ИСТ. СТ.)
2       ВІСТІ З РЕГІОНІВ
1       ВІТАЄМО БОРИСА ГРИГОРОВИЧА НАГОРНОГО!
1       ВІТАЄМО ВІКТОРА ДМИТРОВИЧА БАЗИЛЕВИЧА ІЗ 60-РІЧЧЯМ
1       ВІТАЄМО ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ПАНІБУДЬЛАСКУ
1       ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ ВАЛЕНТИНА ІВАНОВИЧА ТАРАСЕНКА!
1       ВІТАЄМО ЛЮДМИЛУ ГЕОРГІЇВНУ СОКУРЯНСЬКУ!
3       ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА
1       ВІТАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УКРЗАЛІЗНИЦІ З 80-РІЧЧЯМ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1       ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВІД ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЛИТВИНА
1       ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВІД НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТИМОФІЯ МОТРЕНКА
1       ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВІД ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
1       ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ВІД ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ МИКОЛИ АЗАРОВА
1       ВІТАННЯ З НОРВЕГІЇ
1       ВІТАННЯ МІНІСТРА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ З 80-РІЧЧЯМ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1       ВІТЧИЗНЯНІ НЕРУДНІ МАТЕРІАЛИ - ОСНОВНИЙ РЕСУРС БУДІВНИЦТВА ДО ЄВРО-2012.
1       ВІТЧИЗНЯНА СИСТЕМА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ БУДКАД.
1       ВІЧОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
1       ВАГОВІ СИСТЕМИ АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я VII-I СТ. ДО Н.Е.
1       ВАГОВІ СИСТЕМИ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ДАЛЕКОГО СХОДУ
1       ВАГОМИЙ ЗДОБУТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ РУСИСТИКИ
1       ВАЖЛИВІСТЬ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗРОСТАЄ
2       ВАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ...
1       ВАЛЕОЛОГІЯ
1       ВАЛЕОЛОГІЯ. ПІЛДРУЧНИК ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1-Е ВИДАННЯ
1       ВАЛЕОЛОГІЯ. ШКОЛА ЗДОРОВ'Я
1       ВАЛЕОЛОГИЯ
1       ВАЛЕРІЙ ГЕЄЦЬ: КЛАСТЕРИ І МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ В ЕКОНОМІЦІ - ТЕМА ДОСИТЬ ЦІКАВА, АЛЕ НА СЬОГОДНІ ЩЕ НЕ ДО КІНЦЯ ВИВЧЕНА...
1       ВАЛЕРІЙ НИКИТЮК: ДОВІРА ДО КЛІЄНТА ТА ВСЕБІЧНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЙОГО ПОЧИНАНЬ - НАЙВАЖЛИВІШІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ УКРСИББАНКУ
1       ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК - ПИСЬМЕННИК І ВЧЕНИЙ
1       ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК ЯК ГЕРОЙ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА
1       ВАЛОВИЙ ГАЛУЗЕВИЙ ПРОДУКТ ЯК ПОКАЗНИК ОБСЯГУ ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
1       ВАЛЬДШНЕПИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ЯК ФРАГМЕНТ ЗАВЕРШЕНОГО РОМАНУ. ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Й ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ПРОЧИТАННЯ
1       ВАЛЬДШНЕПИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО: СПРОБА РЕІНКАРНАЦІЇ
2       ВАЛЬКИРИЯ
1       ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ ДЕРЖАВИ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС
1       ВАЛЮТНИЙ КУРС І ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ
1       ВАЛЮТНИЙ РИЗИК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
1       ВАНТАЖНИЙ ТРАНЗИТ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
1       ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ
1       ВАРІАТИВНІСТЬ САМОВИЯВУ: НАУКОВИЙ І ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЛЮДМИЛИ ТАРНАШИНСЬКОЇ
1       ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
2       ВАРВАРСКИЕ НАШЕСТВИЯ НА ЕВРОПУ
2       ВАРВАРСКИЕ НАШЕСТВИЯ НА ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ
1       ВАРТІСНІ (ЦІНОВІ) І ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ
1       ВАРТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ
1       ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ
1       ВАРТІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН.
1       ВАСАЛЬНІ СТОСУНКИ КНЯЗІВ КОРІАТОВИЧІВ ІЗ КАЗИМИРОМ ІІІ ТА ЛЮДОВІКОМ УГОРСЬКИМ
1       ВАСИЛЬ КРЕМЕНЬ: БІЛА КНИГА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ - ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТРАДИЦІЇ ПЕРІОДИЧНОГО МОНІТОРИНГУ, ПРОГНОЗУВАНН
2       ВАШ ПУШКИН
1       ВАШИНГТОН ПОВИНЕН ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА ЧОТИРЬОХ НАПРЯМКАХ, ФОРМУЮЧИ СВОЮ ПОЛІТИКУ ЩОДО УКРАЇНИ
1       ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ УКРАИНЫ
2       ВВЕДЕНИЕ В КЛЕТОЧНУЮ БИОЛОГИЮ
2       ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ
1       ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЫ БАЗ ДАННЫХ. 6 ИЗДАНИЕ
1       ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
4       ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕЛЖМЕНТ
2       ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ
1       ВВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПОРУЧНЕВИХ УСТАНОВОК ЕСКАЛАТОРІВ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1       ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
1       ВЕКТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК РЕГІОНУ
5       ВЕЛИКІ МІФИ ІМПЕРІЇ. ВТЕЧА ВІД ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.
1       ВЕЛИКА ІСТОРІЯ МАЛОГО МІСТА КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
1       ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА: ВИТОКИ, РЕСУРСИ І ЗБРОЯ ПЕРЕМОГИ
5       ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ
5       ВЕЛИКИЙ АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. 112000 СЛІВ ТА СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
5       ВЕЛИКИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ 1932-1933 РОКІВ У 4 Т. Т.1
5       ВЕЛИКИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ 1932-1933 РОКІВ У 4 Т. Т.3
5       ВЕЛИКИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ 1932-1933 РОКІВ У 4 Т. Т.4
5       ВЕЛИКИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ 1932-1933 У 4Т. Т. 2
5       ВЕЛИКИЙ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
5       ВЕЛИКИЙ СУЧАСНИЙ АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК
5       ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
1