На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ Современные ресурсы - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ. ВИП. 1
1       ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ ФЕДОРЕНКО [1880-1962]
1       ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ СОХАНЬ: ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖ. ТА 50-РІЧЧЯ НАУК.-ПЕД. ДІЯЛЬНОСТІ
1       ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА. НАУК. ЧАСОПИС 1/2002. СПЕЦ. ВИП.
1       ПАМ'ЯТЬ НАРОДУ НЕУБІЄННА: ГОЛОДОМОР НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 1932-1933 РР.
1       ПАМ'ЯТЬ СТОЛІТЬ
1       ПАМЯТНІ КНИЖКИ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
1       ПАМЯТНЫЕ КНИЖКИ ГУБЕРНИЙ И ОБЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1833-1917)
1       ПАМ’ЯТІ ДРУГА
1       ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897): ДО 175-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖ.
1       ПАНТЕЛЕЙМОН ПЕТРОВИЧ ГУДЗЕНКО (1907-1994)
1       ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВОЛИНІ, ПОЛІССЯ, ПІДЛЯШШЯ ТА ХОЛМЩИНИ. (1836-1944)
1       ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ КАТЕРИНОСЛАВА ТА КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1838-1917)
1       ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПОЛТАВИ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1838-1917)
1       ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ: ПРИБАВЛЕНИЕ К ЧЕПНИГОВСКИМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ИЗВЕСТИЯМ (1906-1911), ВЕРА И ЖИЗНЬ (1912-1917)
1       ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ОДЕСИ У ФОНДАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. ГРУШЕВСЬКОГО. Ч. 1 .ЖУРНАЛИ 1884-2000 РР.
1       ПЕРЕЛІК ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
1       ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ: ПОКАЖЧИК ДОКУМЕНТНИХ ДЖЕРЕЛ
1       ПЕРСОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРИКІВ УКРАЇНИ: (МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ БІБЛІОГРАФІЙ)
1       ПЕРСОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
1       ПЕТРО ІВАНОВ-ДОСЛІДНИК КУП'ЯНЩИНИ (1837-1931)
1       ПЕТРО ІВАНОВИЧ СМОЛІЧЕВ
1       ПЕТРО МОГИЛА (1596-1647)
2       ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ ТРОНЬКО
1       ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАВДИ [ ПРО РЕПРЕСІЇ]
1       ПОВНИЙ ВІК МОЇЙ БІБЛІОТЕЦІ... 1904-2004: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ О.М.ГОРЬКОГО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
1       ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ ЖУРНАЛУ СІВЕРЯНСЬКИЙ ЛІТОПИС ЗА 1995-2008 РОКИ
1       ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН ТА УПА (1945-1998 РР.)
1       ПОКАЖЧИК РІДКІСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В БІБЛІОТЕЦІ КОЛЕГІЇ СВ. АНДРІЯ. 1. РУКОПИСИ І СТАРОДРУКИ. 2. ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
1       ПОЛІТИКА КОРЕНІЗАЦІЇ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1930-ТІ РР.)
1       ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ Й АДМІНІСТРАТИВНІ КАРТИ УКРАЇНИ (1918-2008 РР.)
1       ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА РУХИ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ (1991-2008)
1       ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ (1917-1980-ТІ РР.)
1       ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ
1       ПОНОМАРЕНКО ЛІДІЯ АНТОНІВНА - ІСТОРИК, КИЄВОЗНАВЕЦЬ, ТОПОНІМІСТ: (ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       ПОРТРЕТ СЛОВОМ: БІБЛІОТЕКИ ЗАКАРПАТТЯ (1945-2010)
1       ПОСІБНИКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОГРАФІЇ, ВИДАНІ В УКРАЇНІ (1991 - 2005) . Ч. 1
1       ПОСІБНИКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОГРАФІЇ, ВИДАНІ В УКРАЇНІ (1991 - 2005) . Ч. 2
1       ПОСІБНИКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОГРАФІЇ, ПІДГОТОВЛЕНІ БІБЛІОТЕКАМИ УКРАЇНИ В 1981-1990 РР.
1       ПОСТАТІ В ОСВІТІ І НАУЦІ
1       ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА. КІНЕЦЬ XVIII-ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.
1       ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА. КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.: СПИСОК ШЛЯХТИ ВОЛИНСЬКОЇ, КИЇВСЬКОЇ ТА ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ, ДВОРЯНСЬКІ ПРАВА Я
1       ПРАВОСЛАВНА ПЕРЛИНА ДОНБАСУ: СВЯТО-УСПЕНСЬКА СВЯТОГІРСЬКА ЛАВРА
1       ПРАЦІ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ (1988-2005)
1       ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ПРОФЕСОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ 1992-2002 РР.
2       ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       ПРАЦІВНИКИ БІБЛІОТЕКИ; ЇХНІ ПРАЦІ
1       ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
1       ПРЕСА ЗАКАРПАТТЯ ХІХ - 1-ОЇ ПОЛ. ХХ СТОЛІТТЯ
1       ПРЕСА УКРАЇНИ: ГАЗЕТИ 1917-1920
1       ПРИКНИЖКОВА БІБЛІОГРАФІЯ
1       ПРИЧЕРНОМОРСКИЕ НЕМЦЫ В ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. ОДЕССЫ И РЕГИОНА. 1803-2003
1       ПРО НАШ КРАЙ І КРАЯН: СУМЩИНА НА СТОРІНКАХ ВИДАНЬ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ. ВИП. 1
1       ПРОБЛЕМИ ЕДИЦІЙНОЇ ТА КАМЕРАЛЬНОЇ АРХЕОГРАФІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА
1       ПРОВІДНІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ. ВИП.22
1       ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОНБАСС В ФОНДАХ ЦГНТА УКРАИНЫ (ПРОЕКТНАЯ, НАУЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
1       ПРОСВІТИТЕЛІ КИРИЛО І МЕФОДІЙ У ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ ЦНБ НАН УКРАЇНИ
1       ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2003 РР.)
1       ПРОФЕСОР БОГДАН ІВАНОВИЧ АНДРУСИШИН
1       ПРОФЕСОР ПЕТРО БРИЦЬКИЙ-ПЕДАГОГ, УЧЕНИЙ, ГРОМАДЯНИН
1       ПУТІВНИК ПО ОСОБОВИХ ФОНДАХ АРХІВНИХ НАУКОВИХ ФОНДІВ РУКОПИСІВ ТА ФОНОЗАПИСІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІ
1       ПУТІВНИК ПО ФОНДАХ ВІДДІЛУ РУКОПИСІВ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАНУ
1       РАНОК ЗЕМЛЕРОБСЬКОГО СВІТУ
1       РЕЄСТР РОЗСЕКРЕЧЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ . Т. 2.РОЗСЕКРЕЧЕНІ АРХІВНІ ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ДЕРЖАВНИХ
1       РЕЄСТР РОЗСЕКРЕЧЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ. Т. 1.РОЗСЕКРЕЧЕНІ АРХІВНІ ФОНДИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ.. КН. 1.ЦЕНТРАЛЬНИЙ Д
2       РЕЄСТР РОЗСЕКРЕЧЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ. Т. 2.РОЗСЕКРЕЧЕНІ АРХІВНІ ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ДЕРЖАВНИХ
1       РЕНІ: МІСТО. ПОРТ. ЛЮДИ
1       РЕПРЕСІЇ 20-30-40-Х І ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ НА УКРАЇНІ
1       РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ (1917-1990 РР.)
1       РОДОМ З УКРАЇНИ. ВИП.2
1       РОДОМ З УКРАЇНИ/ТЕРНОП. ОУНБ
1       РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВ'Я НА ПІВДНІ УКРАЇНИ КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ СТ.: (НА МАТЕРІАЛАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ТА ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ)
3       РОЗСЕКРЕЧЕНІ АРХІВНІ ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ, МІСТ КИЄВА І СЕВАСТОПОЛ
1       РОЗСЕКРЕЧЕНІ АРХІВНІ ФОНДИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ.. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬ
1       РОЗСЕКРЕЧЕНІ ДОКУМЕНТИ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1941-1943 РОКІВ: ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
1       РУСЛАН ПИРІГ: ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
1       РУСЛАН ЯКОВИЧ ПИРІГ
1       СІЯЧ ДУХОВНОЇ НИВИ
1       СВІТЛО ЗЕМЛІ ПОДІЛЬСЬКОЇ...: ОУНБ ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА В ПУБЛІКАЦІЯХ (1907-2007)
1       СВІТОЧІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
1       СЕРІЯ ВЧЕНІ НПУ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА
1       СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛЕНКО
1       СКАРБНИЦЯ ЗНАНЬ: ДО 110-РІЧЧЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. Д. І. ЧИЖЕВСЬКОГО
1       СКАРБНИЦЯ МУДРОСТІ ЛЮДСЬКОЇ
1       СКОРЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ [АРХЕОЛОГ]
1       СЛОБОЖАНСЬКІ РОДОВОДИ. СЕЛО ЛОЗОВА, БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН
1       СЛОВ'ЯНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА ХV СТ.: З ФОНДІВ ІН-ТУ РУКОПИСУ НАЦ. Б-КИ УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
1       СЛОВ’ЯНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XIV СТ. З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
1       СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СОРОКОВСЬКА (1918-2000)
1       СОФІЯ РУСОВА-ПЕДАГОГ, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, ПРОСВІТИТЕЛЬ (ДО 155-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
1       СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ. Ч. 1
1       СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ. Ч. 3
1       СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ (ИСТ. СТ.)
1       СПЕЦФОНД КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ (1917-1921 РР.)
1       СПЕЦФОНД КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ (1917-1921 РР.). ДОДАТК. ВИП.
1       СТАНІСЛАВ КУЛЬЧИЦЬКИЙ
1       СТАРОЖИТНОСТІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ВИП. 19
1       СТАТИСТИКИ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ (ХIХ - НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
1       СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ ВІДНЯНСЬКИЙ: ДО 60-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І 35-ЛІТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       СТЕЦЮК КАТЕРИНА ІСАКІВНА (1905-2002 РР.)
1       СТОЛІТНІЙ ШЛЯХ БІБЛІОТЕКИ У ЇЇ ВИДАННЯХ
1       СУМСЬКІЙ ОУНБ - 65
1       СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. ІСТОРИКИ, АРХЕОЛОГИ, ЕТНОГРАФИ, ФОЛЬКЛОРИСТИ, КРАЄЗНАВЦІ. КНИГА 1. А - І
1       СУЧАСНІ КОЗАЦЬКІ ФОРМУВАННЯ НА ДОНЕЧЧИНІ: БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ.
1       СЬОГОЧАСНЕ Й МИНУЛЕ (1939):
1       ТАМАРА ПАВЛІВНА ДЕМЧЕНКО
1       ТАТАРИ В УКРАЇНІ
1       ТАТАРИНОВ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
1       ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: 1939-2009 РОКИ
1       ТЕРНОПІЛЬЩИНА В НАРОДОЗНАВЧИХ ПАМ'ЯТКАХ
1       ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ
1       ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ,1868-1939
1       ТОВАРИЩЕСТВО ЮЖНОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ .1. ЛИТ. О ДЕЯТЕЛЬНООСТИ Т-ВА
1       ТОВАРИЩЕСТВО ЮЖНОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ [ОДЕСА, 1890-1992 РР.]. ВИП. 1.ЛИТ. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т-ВА
1       ТРАГЕДІЯ ГОЛОДОМОРУ НА ВІННИЧЧИНІ 1932-1933 РР.
1       ТРУДЫ ГОСАРХИВА ОДЕССКОЙ ОБЛ.
1       ТРУДЫ ПОДОЛЬСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА (ЦЕРКОВНОГО ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА) (1876-1916)
1       ТРУСКАВЕЦЬ
1       ТУРКИ В УКРАЇНІ
1       У ПОШУКАХ ІСТИНИ ПРО КАРПАТСЬКУ УКРАЇНУ
1       УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ КРЫМСКИХ АРМЯН, ХРАНЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ. ВЫП. 1
5       УКР. ІСТОРИКИ
1       УКРАЇНІКА В ЗБІРКАХ АВСТРІЇ: БІБЛІОТЕКИ, АРХІВИ, МУЗЕЇ
1       УКРАЇНА - ЕТНОС: НАУК.-БІБЛІОГР. ДОВІДНИК З ЕТНОЛОГІЧНИХ ТА ДОТИЧНИХ ДО НИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНОЗНАВСТВА
1       УКРАЇНА І ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. КІНОЛІТОПИС
1       УКРАЇНА І СХІД: КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З НАРОДАМИ БЛИЗЬКОГО І СЕРЕДНЬОГО СХОДУ, 1917-1992
1       УКРАЇНА В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ ОХОРОРНІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПРОБЛЕМИ СПІЛЬНОЇ АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ
1       УКРАЇНА У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ
1       УКРАЇНА-ШВЕЦІЯ: НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ІСТОРІЇ (XVII-XVIII СТОЛІТТЯ)
1       УКРАЇНА. ІСТОРІЯ. НАРОДОЗНАВСТВО
1       УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ: БІБЛІОГРАФІЯ (1990-2010 РР.)
1       УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ: БІБЛІОГРАФІЯ (1990-2011 РР.)
1       УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ . ВИП. 3
1       УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ XX СТОЛІТТЯ. ВИП. 2. Ч. 3
1       УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ ХХ СТОЛІТТЯ. ВИП. 2. Ч. 1
1       УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ ХХ СТОЛІТТЯ. ВИП. 2. Ч. 2
1       УКРАЇНСЬКІ АРХІВІСТИ (XIX-XX СТ.)
1       УКРАЇНСЬКІ АРХІВІСТИ. ВИП. 1.ХІХ СТ. - 1930-ТІ РР.
1       УКРАЇНСЬКІ АРХІВІСТИ. ВИП. 2.1940-1960-ТІ РР.
1       УКРАЇНСЬКІ АРХІВІСТИ. ВИП. 3.1970-1990-ТІ РОКИ
1       УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОГРАФИ. ВИП. 3
1       УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ В ЄВРОПІ Й АМЕРИЦІ (1945-2000). Т. 2 : 1968-2000
1       УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ В ЄВРОПІ Й АМЕРИЦІ (1945-2000). Т.1.1945-1967
1       УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. ПРИРОДА. ЕКОНОМІКА. ІСТОРІЯ. НАРОДОЗНАВСТВО
1       УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИДАННЯ, ВИКОНАВЦІ
1       УКРАЇНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ДЛЯ ЖІНОК В ГАЛИЧИНІ (1853-1939 РР.)
1       УКРАЇНСЬКІ ЧАСОПИСИ ВОЛИНІ, ПОЛІССЯ, ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ (1917-1939)
1       УКРАЇНСЬКІ ЯРМАРКИ ТА ВИСТАВКИ: (ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ)
1       УКРАЇНСЬКА БІОБІБЛІОГРАФІЯ. НОВА СЕРІЯ; Ч.7
1       УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ: ПЕРШІ КРОКИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
1       УКРАЇНСЬКА КАРТОГРАФІЯ: ІСТОРІЯ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
1       УКРАЇНСЬКА КНИГА В ГАЛИЧИНІ, НА БУКОВИНІ, ЗАКАРПАТТІ ТА В ЕМІГРАЦІЇ, 1914-1939 . Т. 1.1914-1920
1       УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ КІНЦЯ ХІХ - СЕРЕДИНИ ХХ СТ. . Т. 2.Г - Ж
1       УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ І ДЕРЖАВНІСТЬ (1917-1920)
1       УКРАЇНСЬКА СОБОРНІСТЬ: ІДЕЯ, ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМИ (ДО 85-Ї РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТУ ЗЛУКИ УНР ТА ЗУНР)
1       УКРАЇНСЬКА СФРАГІСТИКА
1       УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОГРАФІЯ 1848-2002
1       УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
1       УКРАЇНСЬКЕ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО (1991-2008)
2       УКРАЇНСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК. ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА. (Ч. 1-115)
1       УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК: ЖУРНАЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА
1       УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС (ДУМИ): БІБЛІОГР. ПОКАЖЧИК. ПЕРЕЛІК АРХІВНИХ ФОНДІВ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС В ПРОСТОРІ Й ЧАСІ :
1       УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ В ПРАЗІ. (1659) 1925-1948
1       УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: ДО 10-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ (1994-2004)
1       УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
1       УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1       УКРАЇНЦІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
1       ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ
1       ФОНД “КОНТОРА ОПЕКУНСТВА НОВОРОССИЙСКИХ ИНОСТРАННЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ”. Т. 1.АННОТИРОВАННАЯ ОПИСЬ ДЕЛ 1781-1818 ГГ.
8       ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ
1       ФОНДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ В ДЕРЖАВНИХ АРХІВОСХОВИЩАХ УКРАЇНИ. ВИП. 1.АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ФОНДІВ УПА. (1942-1946)
1       ФОНДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ У ДЕРЖАВНИХ АРХІВОСХОВИЩАХ УКРАЇНИ (1941-1957 РР.). ВИП. 2.АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ФОНДІВ ПАРТІЙНИ
1       ФОНДИ КОЛИШНЬОГО КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО АРХІВУ ПЕРІОДУ ДО 1917 Р.
1       ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 Р.
1       ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1939 Р.
1       ФОНДИ ПЕРІОДУ ПІСЛЯ 1917 Р.. ФОНДИ ОКУПАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
1       ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ
1       ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
1       ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ ДО 1917 РОКУ
1       ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
1       ХІХ СТ. - 1930-ТІ РР.
1       ХАРКІВ І ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1       ХАРКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. ВИП. 1.ІСТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА (1900-2000). ВИП. 2. ВИДАТНІ ХАРКІВ'ЯНИ
1       ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА (1886-2011)
1       ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА, 1886-1986. ДОДАТКОВИЙ ВИП. 1
1       ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА. 1886-1996 РР.
1       ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА
1       ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО (1877-1919)
1       ХАРЬКОВ И ГУБЕРНИЯ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ХАРЬКОВСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ (1838-1917). ВЫП. 1-6
1       ХАРЬКОВ И ГУБЕРНИЯ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ЮЖНЫЙ КРАЙ (1880-1918). ВЫП. 1-4
1       ХМЕЛЬНИЧЧИНА В ЛІТОПИСІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
1       ХОДІТЬ, ПОКИ МАЄТЕ СВІТЛО...: ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ІОАННА ГЛ. 12:35
1       ХОТИНУ - 1000 РОКІВ
1       ХРОНІКА 2000 : КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ
1       ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК ПРО ПЕРІОД ТИМЧАСОВОЇ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1941-1943 РР.
1       ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА . КИЇВ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ (1991-2000 РР.)
1       ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА. . ІСТОРІЯ КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 1861 РОКУ
1       ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА. . ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА ПЕРІОДУ 1917-1990 РР.
1       ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА. ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 1861 РОКУ
1       ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА. ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА ПЕРІОДУ 1861- ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1917 РР.
1       ХТО Є ХТО НА ВОЛИНІ: ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ. ВИП. 1
1       ЦДІАК УКРАЇНИ. ФОНД 128, КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА: ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
1       ЦДІАК УКРАЇНИ. ФОНД 128, КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА: ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
1       ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
1       ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК. 1921-2001: ДО 80-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ЦНСГБ УААН
2       ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. ЛЬВІВ: ПУТІВНИК
1       ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УКРАЇНИ
1       ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УКРАЇНИ І ЙОГО НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
1       ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ. ВИП. 1
1       ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. ВИП. 2
2       ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ [У М. ХАРКОВІ]
1       ЦЕРКВА НА ХЕРСОНЩИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
1       ЧАСОПИС КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИВ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ (1861-1918 РР.)
1       ЧАСУ ТА ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕНА МИТЬ... ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
1       ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ (1923-1936): [ЛІТ.-НАУК. ТА ГРОМАД.-ПОЛІТ. ЖУРН.]
1       ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (1875-2000)
1       ЧЕРНІГІВСЬКА ПРОСВІТА
2       ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РЕЄНТ
1       ШИРОКИЙ СВІТ МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ : ІСТОРІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ
1       ШИРОКИЙ СВІТ МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ: ІСТОРІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ
1       ШЛЯХАМИ ПЕРЕМОГИ
1       ШЛЯХТА УКРАЇНИ
1       ЩЕПКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1860-1920)
1       ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ПІНЧУК : БІОБІБЛІОГР. : ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖ. [ВІДОМОГО УКР. ІСТОРИКА]
1       ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ МИЦИК
1       ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ ВИНОГРАДСЬКИЙ
1       ЮРІЙ СТУПАК (1911 - 1979)
1       ЮРІЙ ТЕЛЯЧИЙ: НА ЗЛЕТІ ТВОРЧОСТІ
1       ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ (1855-1940)
1       ЯКИМІВКА
2       ЯРОСЛАВ ІСАЄВИЧ
1       ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ
Ключ: 

Правила составления запроса при поиске ?

На этой странице Вы можете найти нужный термин словаря, установив "Вид словаря".
Кнопка "Далее" позволяет листать словарь, начиная с термина, введеного в поле ввода "Ключ".
Термины словаря сформированы в виде поисковых гиперссылок.
Слева от термина - число поисковых ссылок (отличается от числа документов содержащих данный термин!).
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017