На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ДГМА - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       АНАЛИЗ СЦЕПЛЕНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ ГЕНОВ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕ
1       БАГАТОФОРМНА ЕКСУДАТИВНА ЕРИТЕМА
1       БУДОВА ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ЕТАПИ ДИХАННЯ. ЗОВНІШНЄ ДИХАННЯ. ДИФУЗІЯ ГАЗІВ У ЛЕГЕНЯХ. ТРАНСПОРТ ГАЗІВ КРОВ'Ю. ОБМІН ГАЗІВ КРОВ'Ю І ТКАНИНАМИ.
1       БУДОВА ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ. ТРАВЛЕННЯ В ПОРОЖНИНІ РОТА. ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ. ТРАВЛЕННЯ В ДВАНАДЦЯТИПАЛІЙ КИШЦІ. ТРАВЛЕННЯ В ПОРОЖН
1       ВИДІЛЬНА СИСТЕМА :
1       ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ :
1       ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ СТАТУС
1       ДИХАННЯ :
1       ДРОБЛЕННЯ : СТОВОРЕННЯ БАГАТОКЛІТИННОСТІ. ГАСТРУЛЯЦІЯ : ПЕРЕРОЗПОДІЛ КЛІТИН. НЕЙРУЛЯЦІЯ. РАННІЙ РОЗВИТОК ПОХІДНИХ МЕЗОДЕРМИ І ЕНТОДЕРМ
1       ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА. СПОЛУЧНА ТКАНИНА. МЯЗОВА ТКАНИНА. НЕРВОВА ТКАНИНА.
1       ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІЗАТОРІВ. ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР. СЛУХОВАИЙ АНАЛІЗАТОР. ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АНАЛІЗАТОР. НЮХОВИЙ АНАЛІЗАТОР. СМАКОВ
1       ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗУМОВНИХ І УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ. НЕСПАННЯ І СОН. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ. ПАМ'ЯТЬ Т
1       ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ :
1       ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ :
1       МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ :
1       НАСІННІ РОСЛИНИ
1       ОБМІН БІЛКІВ. ОБМІН ЖИРІВ (ЛІПІДІВ). ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ. ОБМІН МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ І ВОДИ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН. ВІТАМІНИ. ОСНОВНИЙ ОБМІН. ХАРЧУ
1       ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ :
1       ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАКА. ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, АССОСИИРУЮЩИЕСЯ С РАКОМ ( КАНЦЕРОГ
1       ОСНОВИ ЕМБРІОЛОГІЇ :
1       РІДКІ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗМУ :
1       РОЛЬ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗМІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОРМОНІВ. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ І МЕХАНІЗМИ ДІЇ ГОРМОНІВ. ВНУТРІШНЯ СЕКРЕЦІЯ ГІПОФ
1       СЕНСОРНІ СИСТЕМИ ( АНАЛІЗАТОРИ ):
1       СКЛАД, КІЛЬКІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРОВІ. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ. ПЛАЗМА КРОВІ. СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ. ФОРМЕНІ ЕЛЕМЕНТИ КРОВІ. ЛЕЙКОЦИТИ.
1       ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОГО ВОЛОКНА. СИНАПС. РЕЦЕПТОРИ. ФІЗІОЛОГІЯ М'ЯЗОВОГО ВОЛОКНА.
1       ФІЗІОЛОГІЯ ТКАНИН :
1       ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ :
1       ФУНКЦІЇ НИРОК. БУДОВА НИРКИ. РЕГУЛЯЦІЯ НИРКОВОГО КРОВОТОКА. ПРОЦЕС СЕЧОУТВОРЕННЯ. КІЛЬКІСТЬ, СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ СЕЧІ. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯ
1       ЦИТОЗАРОВОЕ ЛЕГКОЕ.
2       ''MULTA ET MULTUM''
2       (ОГЛЯД)
1       (ПЕРША ПОЛОВИНА VII СТ.)
1       **NOT VALID RECORD 123571**
1       **NOT VALID RECORD 200399**ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ПУНГА ( К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       **NOT VALID RECORD 206939**
1       **NOT VALID RECORD 293092**
1       **NOT VALID RECORD 293203**ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У КУРЯЩИХ ПАЦИЕНТОВ
1       **NOT VALID RECORD 299135**АНЕВРИЗМА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ. КЛИНИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ
1       **NOT VALID RECORD 308885**
1       **NOT VALID RECORD 336158**ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
1       **NOT VALID RECORD 417808**
1       **NOT VALID RECORD 512564**ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
1       **NOT VALID RECORD 587768**ЭТИОЛОГИЯ И ПРОГНОЗ ПРИ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
1       **NOT VALID RECORD 720654**
1       **NOT VALID RECORD 743510**
1       **NOT VALID RECORD 784944**
1       **NOT VALID RECORD 815450**
1       **NOT VALID RECORD 877766**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ПРАВАХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЯ
1       **NOT VALID RECORD 922756**
1       **NOT VALID RECORD 988835**
2       .ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИМИ НЕСЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. GC - INITIAL - СИСТЕМА КЕРАМИКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОКАЗАНИЙ
2       10 ВОПРОСОВ ПО КРАПИВНИЦЕ: В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
2       10 ЛЕТ ЖУРНАЛУ АННАЛЫ ХИРУРГИИ
2       10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
2       10-ТОП-КАРДІО-2006
2       12 ВСЕМИРНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ЦЕЛИАКИИ
2       12-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ИНФРАИНГВИНАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
1       120 РОЗПОВІДЕЙ ПРО ПИСЬМЕННИКІВ
2       15-РІЧЧЯ ВАК УКРАЇНИ
2       15-Я ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ИНСУЛЬТА
2       16-Я МЕЖДУГАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СПИД, РАК И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
2       2 - ( 5 - R -4 - ( О - МЕТОКСИФЕНІЛ ) - 1, 2, 4 - ТРІАЗОЛ - 3 - ІЛТІО ) АЦЕТАТНІ КИСЛОТИ ТА ЇХ ЕСТЕРИ ЯК БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ
2       20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БИОПСИЯ В РАБОТЕ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
2       200 ЛЕТ КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2       22-Й ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
2       22-Й КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ
1       232 НАЙПОПУЛЯРНІШІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
2       24-ЧАСОВОЙ БРОНХОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО ИНГАЛЯТОРА БУДЕСОНИД/ФОРМОТЕРОЛ
2       3'-5'- ЭКЗОНУКЛЕАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ АПУРИНОВОЙ/АПИРИМИДИНОВОЙ ЭНДОНУКЛЕАЗЫ 1 ЧЕЛОВЕКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДНК, СОДЕРЖАЩИМ DNMP И ИХ МОДИФИЦИРОВАННЫ
1       30 ЛЕТ КРАСНОДАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
2       4-Я ШКОЛА ВРАЧЕЙ РЕГИСТРА АГ. ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕН
1       40 ЛЕТ ПОИСКОВ И ДОСТИЖЕНИЙ
1       40 РОКІВ ПОШУКІВ ТА ДОСЯГНЕНЬ
2       60 ЛЕТ. МИХАЛЮК ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
2       7-Й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ЭПИЛЕПТОЛОГИИ
2       75 ЛЕТ. ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЬ
2       75 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЄВГЕНА САВАТІЙОВИЧА ЛИТВИНЕНКА
2       85 ЛЕТ ЦЕНТРУ ИМ.В.П.СЕРБСКОГО - ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
2       9 ИНТЕРЛОКОВ... КТО БОЛЬШЕ?
2       9-Й КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПО КОНТРАЦЕПЦИИ
2       90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ИРИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ЕСИПОВОЙ
2       :ФУНКЦІОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ( ПАТОГЕНЕЗ , ДІАГНОСТИКА , ЛІКУВАННЯ ) : ОБЗОР
1       ?XXX?
1       ABECEDARIUM
1       AD FONTES- ДО ДЖЕРЕЛ
2       ADVANCES IN THE TREATMENT OF PROSTATE CANCER, BLADDER CANCER, RENAL CELL CANCER, AND BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA
1       ANAMNES VITAE (АНАМНЕЗ ЖИТТЯ ).
1       ANAMNESIS MORBI
1       ANAMNESIS VITAE.
2       ANGIOGENESIS : A NEW PRINCIPLE OF TREATMENT FOR CARDIOVASCULFR DISEASES
2       ANTI-AGE ТЕРАПИЯ : МОЛОДОСТЬ КОЖИ - ЗАЩИТА ИЗНУТРИ
1       ART OF OLD HALYCH
1       ATLAS OF PELVIC SURGTRY
1       AWARDS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE
2       AXIOGUICK RECORDER - НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В СТОМАТОЛОГИИ
2       B-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1       BESTSELLER
2       BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM FISH AND PRAWN
1       CHURCHILL'S POCKETBOOK OF
6       CITY STYLE
1       CLINICAL DENTISTRY
1       CORNELIA STREET CAFE
1       COUPLES THERAPY
2       CR -СИСТЕМЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА (ВЗГЛЯД ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ)
2       CUZN-СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА, ВКЛЮЧЕННАЯ В ГИДРОГЕЛЬ ИЗ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ И СПОСОБСТВУЕТ ЗАЖИВЛЕНИЮ РА
2       D-(+)-ГЛЮКОЗИЛАМОНІЄВІ СОЛІ 5-БРОМ-3 СУЛЬФАМОЇЛ-2-ХЛОРБЕНЗОЙНИХ КИСЛОТ, ЇХ СИНТЕЗ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
1       D-ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ :
1       DIE VERWANDLUNTG
2       DIVERSITY OF DIS, SD AND HAIRPINS IN HIV-1 ISOLATES OF GROUP M: IN SILICO STUDY
1       ENGLISH UKRAINIAN PHRASE-BOOK
2       ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY
1       ENGLISH-UKRAINIAN, UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARI
2       G [P] - ТИПЫ РОТАВИРУСА ГРУППЫ А ЧЕЛОВЕКА И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И ДЗЕРЖИНСКЕ В 1997-2005 ГГ.
2       GC INITIAL - CИСТЕМА КЕРАМИКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОКАЗАНИЙ
2       GC INITIAL - СИСТЕМА КЕРАМИКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОКАЗАНИЙ
2       GINA - 2006 : ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЗАБОЛЕВАНИЕМ - ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
1       GRUNDRISSE ZUR GESCHICHTE DER UKRAINSCHEN ETHNOPSYCHOLOGIE
1       HELICOBACTER PULORI В ХІРУРГІЇ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК
2       HELICOBACTER PYLORI - QUO VADIS? ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНСЕНСУСУ МААСТРИХТ-3 , 2005
2       HER2 / NEU ЯК МІШЕНЬ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ
1       HHV - 6 - ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ
2       HLA В27 У ДІТЕЙ З ЮВЕНІЛЬНИМ ІДІОПАТИЧНИМ АРТРИТОМ : КЛІНІЧНА ОЦІНКА 72 ХВОРИХ
2       HUMER 150: ОПТИМИЗАЦИЯ УХОДА ЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ: ОБЗОР
2       I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМОВ
2       I З'ЇЗД СУДИННИХ ТА ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ 16-18 ЛИСТОПАДА 2006 РОКУ, КИЇВ (ПУЩА-ОЗЕРНА)
1       IGA-ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
2       II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПСИХОАНАЛИТИК ЗА РАБОТОЙ
2       II ПЛЕНУМ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ
2       II СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ
2       III ТУРПАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
2       III УКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД ФАХІВЦІВ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ. 14-16 ЧЕРВНЯ 2007 РОКУ , ХАРКІВ. МАТЕРІАЛИ З'ЇЗДУ
2       IIСЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ И ОБЩЕРОССИЙС
1       IN A PAGE
2       INSISAL - КРАСИТЕЛИ - НОВЫЙ ПРОДУКТ В СЕМЕЙСТВЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КРАСИТЕЛЙ LFC
2       IV ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО АСТМЕ. XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО РЕАБИЛИТАЦИИ В МЕДИЦИНЕ И ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ (ТЕНЕРИФЕ, ИСПАНИЯ; 22-29 АПРЕЛЯ
2       IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС ЛІКИ ТА ЖИТТЯ ( КИЇВ , 6-9 ЛЮТОГО 2007 Р. )
2       IV ФОРУМ СТОМАТОЛОГОВ СНГ
2       IX ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ КАРДИОЛОГИЯ 2007
2       IX СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ
2       J.B. SYSTEM
2       KARL SCHROEDER ( 1838 - 1887 ). ИЗУМИТЕЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ УМА И СИЛА МЫСЛИ ...
2       L-МЕТИОНИН-ГАММА-ЛИАЗА CITROBACTER FREUNDII: КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА И КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕРМЕНТА
2       LICHEN SCLEROSUS ПОЛОВОГО ЧЛЕНА И СТРИКТУРЫ УРЕТРЫ
1       MA SETKANI NA STRIBRNE ZEMI
2       MEASUREMENT AND SIGNAL PROCESSING OF HANG TREMOR
2       MODIFICATIONS IN THE HUMAN EEG DURING EXTRALONG PHYSICAL ACTIVITY
2       N-БЕНЗИЛ-3-[5'-( 2-АМІНОТІАДІАЗОЛІН) ДИФЕНІЛ-ФОСФІНО] - СУКЦИНІМІД, ЙОГО СИНТЕЗ, ТОКСИЧНІСТЬ ТА ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
2       NEW FACILE METHOD FOR PREPARING ACYLISOCYANATES BY THERMAL DCOMPOSITION OF TRIACYLISOCYANURATES
2       NK-КЛЕТКИ : СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ
2       NO-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА (КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)
1       NOTA BENE
1       NOTRE DAME D'UKRAIN
1       OPHTHALMIC DICTIONARY
1       P-ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ
2       PANTOEA AGGLOMERANS - ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ ПЫРЕЯ ПОЛЗУЧЕГО (ELYTRIGIA REPENS) И РАЙГРАСА ВЫСОКОГО (ARRHENATHERUM ELATIUS)
2       PARK8-ФОРМА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: МУТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ГЕНА LRRK2 В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
1       POCKET GUIDE TO THE ICD-10 CLASSIFICATION OF MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS WITH GLOSSARY AND DIAGNOSTIC CRITERIA FOR RESEARCH
2       PRESSING
2       QUANTITATIVE STRUKTURE - PHARMACOKINETIC/PHARMACODYNAMIC RELATIONSHIP FOR FLUOROQUINOLONES
1       S-ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ
2       SARS И ПТИЧИЙ ГРИПП : СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2       SMART - НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИМБИКОРТА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
2       SMILING-CONE КОНІЧНА КОРОНКА ЗАВОДСЬКОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ЯК ГОТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ РІЗНИХ ІМПЛАНТАЦІЙНИХ СИСТЕМ
1       SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASPECTS OF CRUELTI
2       SYNTHESIS, PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTIKS , AND BIOCIDAL ACTIVITY OF SOME TRANSITION METAL MIXED-LIGAND COMPLEXES WITH BIDENTATE ( NO AND NN ) SCIFF BASES
2       TEMPOFILL 2- ПРАКТИЧНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
1       THE CHALICE AND THE BLADE
1       THE HEALTHY HIGHTECH BODY
2       TURKOM - CERA - ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО БУДУЩЕГО , ДОСТУПНАЯ ЛЮБОЙ ЛАБОРАТОРИИ
1       UKRAINIAN FOLK ICONS FROM THE LAND OF SHEVCHENKO
1       UKRAINIAN LANDSCAPE PASNTING 19-TH- EARLY 20-TH CENTURIES
2       V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИММУНОПАТОЛОГИИ И АЛЛЕРГИИ. V ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО АСТМЕ, МОСКВА, РОССИЯ, 21-24 АПРЕЛЯ 2007
2       VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
2       VI СЪЕЗД КАРДИОЛОГОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 28-30 МАЯ 2007 Г, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
2       VI СЪЕЗД НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ
2       VII З'ЇЗД ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ
2       VII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПАТОЛОГИИ КЛЕТКИ (МОСКВА, 3-4 ФЕВРАЛЯ 2005 Г.)
2       VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ МОСКВА, 16-18 МАЯ 2007 Г.
2       VII ЗЇЗД АСОЦІАЦІЇ ЕНДОКРИНОЛОГІВ УКРАЇНИ ( КИЇВ , 15-18 ТРАВНЯ 2007 Р.
1       VIII ВСЕУКРАИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВРАЧЕЙ - СТОМАТОЛОГОВ ПУТЬ В МИР МАСТЕРСТВА
1       WOMEN AND HEALTH
4       XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ХИРУРГОВ-ГЕПАТОЛОГОВ РОССИИ И СТРАН СНГ
2       Y-ОБРАЗНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ГРУДНЫХ АРТЕРИЙ В РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
2       YC-1 - АНАЛОГИЧНОЕ ПОТЕНЦИРОВАНИЕ NO-ЗАВИСИМОЙ АКТИВАЦИИ РАСТВОРИМОЙ ГУАНИЛАТЦИКЛАЗЫ ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОТОПОРФИРИНА IX
3       [РЕЦЕНЗИИ]
1       [РЕЦЕНЗИЯ НА КН.]
34       [РЕЦЕНЗИЯ]
2       «АТЕРОСКЛЕРОЗ» - КОНКРЕТНАЯ ПАТОЛОГИЯ АРТЕРИЙ ИЛИ «УНИФИЦИРОВАННОЕ» ГРУППОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ? ПОИСК ПРИЧИН АРТЕРИОСКЛЕРОЗА: ЭКОЛОГИЧЕСКА
1       Є - Н
2       ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ ШИЯН ( ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ )
1       ЄВРОПА 45
1       ЄВРОПА. КН. 2 .МІСТО ЦАРЯ КЕКРОПА; ЄВРОПА; КАДМ; ЗЕТ І АМФІОН; НІОБА; АФРОДІТА; ЗОЛОТИЙ ТРОН; ОРІОН; ОРФЕЙ ТА ЕВРІДІКА; АСКЛЕПІЙ; ЦАРИЦЯ 10; ДАНА
2       ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕТАСТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙ ДЛЯ СФЕРИ ОСВІТИ
2       ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ІНСУЛЬТОМ
2       ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ РАДІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. ДОКЛАДНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ ІЗ СУБСПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
2       ЄВРОПЕЙСЬКЕ КЕРІВНИЦТВО З ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ (2007)
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1       ЄДИНИЙ ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ ПРОСТІР ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Я КВІТКА ЖИТТЯ ЛОЗІВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧ
2       ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА МЕЖЕНІНА
2       ЄЛОКОМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЕ СРЕДСТВО НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ
2       ЄФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКИВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПИЭЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
2       ЄФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОМПЛИВИТ_АКТИВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1       ІБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ( МОДУЛЬ 1 )
1       ІВАН МАЗЕПА ЯК БУДІВНИК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
1       ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ СИТНИК
2       ІВАНЮШКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ
2       ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ БАБІЙ
2       ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ БАБІЙ ( ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ )
2       ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ БАБІЙ (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
2       ІГОР МИХАЙЛОВИЧ ГАНДЖА
1       ІДІОПАТИЧНА ТРОМБОЦИТОПЕНІЧНА ПУРПУРА
2       ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ІНСЕКТИЦИДУ ДИМЕДРОЛА
2       ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОВИХ ГЕНІВ-МАРКЕРІВ РАКУ ЕНДОМЕТРІЯ НА ПІДСТАВІ ПОЛІМОРФІЗМУ ISSR-РЕГІОНІВ ДНК
2       ІДЕНТИФІКАЦІЯ СА2+-АКТИВОВАНОЇ МG2+-ЗАЛЕЖНОЇ АТР-ГІДРОЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРОСОМНОЇ ФРАКЦІЇ МЕМБРАН ЗАРОДКІВ В'ЮНА (MISGURNUS FOSSILIS L.)
2       ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЛОКСИКАМУ В ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ
1       ІЗОМЕРІЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК
2       ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВЧЕНІ ВИНАЙШЛИ РОЗУМНИЙ ЗУБ-ІМПЛАНТАТ
1       ІКОНИ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
1       ІМ'Я РОЗИ
2       ІММОБІЛІЗАЦІЯ ЛІТИЧНОГО ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS
2       ІММОБІЛІЗАЦІЯ ПАПАЇНУ ТА СЕЧОВИНИ В ПОЛІВІНІЛОВИЙ СПИРТ
1       ІМПЛАНТОЛОГІЯ. ПАРОДОНТОЛОГІЯ. ОСТЕОЛОГІЯ
14       ІМПЛАНТОЛОГІЯ. ПАРОДОНТОЛОГІЯ. ОСТЕОЛОГІЯ (ИСТ. СТ.)
2       ІМУДОН ТМ - ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА , ГЛОТКИ ТА ПАРОДОНТА
2       ІМУНІЗАЦІЯ ЛІМФОЦИТАМИ ЧОЛОВІКА ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРЕДЧАСНОГО РОЗРИВУ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ
1       ІМУННІ МЕХАНІЗМИ В ПРОЦЕСАХ АДАПТАЦІЇ ДО СТРЕСОГЕННИХ ПСИХО-ЕМОЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ДІЇ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ РАДІАЦІЇ
1       ІМУННА ВІДПОВІДЬ ОРГІНІЗМУ НА РАНОВУ ІНФЕКЦІЮ.
2       ІМУННЕ ЗАПАЛЕННЯ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ЯК ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА
2       ІМУННИЙ СТАТУС ТВАРИН ЗА УМОВ ГОСТРОГО ПЕРОРАЛЬНОГО КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ХЛОРОФОРМУ ТА ФЕНОЛУ
1       ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРМОНІВ, ТРОФОБЛАСТА ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИН В АСПЕКТІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У РАННІ ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ
2       ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ КЛІТИН У ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНКАХ ЕКСТРАХОРІАЛЬНИХ ПЛАЦЕНТ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕМОТРАНСФУЗІЇ
2       ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ
1       ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ХВОРИХ ХРОНІЧНИМИ ОБСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ І ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛ
1       ІМУНОЛОГІЯ
2       ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ТЕРАПІЯ ВУЛЬВОВАГІНІТІВ У ВАГІТНИХ
1       ІМУНОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І НОВІ МЕТОДИ ІМУНОКОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ СЕЧОСТАТЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХЛАМІДІЙНОЇ ЕТІ
2       ІМУНОПАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСТЕОПОРОЗУ ПРИ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ХВОРОБАХ КИШЕЧНИКУ
2       ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З РЕЦИДИВНИМ БРОНХІТОМ
2       ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ
2       ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ В ДИНАМІЦІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУАВННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИМВАСТАТИНУ
2       ІМУНОТЕРАПІЯ ПРИ ГОСТРОМУ НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
1       ІН'ЄКТОРИ БЕЗГОЛКОВІ.
1       ІНГАЛЯТОР КИСНЕВИЙ КІ-3М
1       ІНГАЛЯТОР КИСНЕВИЙ КІ-4.02
1       ІНДЕКС ІМЕН ОСНОВНИХ ДІЯЧІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО ІСТОРІЇ
2       ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ ДО ПЕРІОДИЧНОЇ ГІПОКСІЇ : ПОШУК МОЖЛИВИХ ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ
2       ІНДУКТОРИ ІНТЕРФЕРОНУ ЯК ПРОТИВІРУСНІ АГЕНТИ : НОВІ АСПЕКТИ СТАРОЇ ПРОБЛЕМИ
1       ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
2       ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ
1       ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
3       ІНОЗЕМНИЙ ЛЕГІОН
1       ІНСЕКТНА АЛЕРГІЯ: ПОШИРЕНІСТЬ, СПЕЦИФІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
2       ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. М.І.СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ - 100 РОКІВ
1       ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
1       ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ХІРУРГІЧНА ТЕХНІКА ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ОБЛИЧЧІ ТА В ПОРОЖНИНІ РОТА
1       ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ОГЛЯДУ ХІРУРГІЧНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО
1       ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ ТА ЇХ КОРЕНІВ
1       ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ НА КІСТКАХ
1       ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ НА М'ЯКИХ ТКАНИНАХ
2       ІНСУЛІНО-РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ: КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
2       ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ І РЕАНІМАЦІЯ В ГЕМАТОЛОГІЇ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ АНГІОСПАЗМУ ТА НАБРЯКУ МОЗКУ ПРИ РОЗРИВІ ІНТРАКРАНІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ШЛЯХОМ ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ВАЗОАК
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ КРИТИЧНИМИ СТАНАМИ ІНФЕКЦІЙНОГО ГЕНЕЗУ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГЕПАТОСПЛАНХНІЧНОЇ ІШЕМІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ У ПОТЕРПІЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ТА РЕАНІМАЦІЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
1       ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ ?
1       ІНТЕРФЕРОН-СИСТЕМА. МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
2       ІНТЕРФЕРОНОВИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА ПРОСТАТИ
2       ІНТРА- ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ ТРАНСУРЕТАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
1       ІНФІКУВАННЯ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
1       ІНФІКУВАННЯ МІКОБАКТЕРІЯМИ, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕБІГУ В ЖІНГОК РЕПРОДУК
2       ІНФАРКТ МІОКАРДА І ХРОНІЧНА БРОНХІАЛЬНА ОБСТРУКЦІЯ: ЗМІНИ СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ БЛОКАТОРАМИ B-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ ЗА ОСТАННІ 8 РОКІВ
1       ІНФАРКТ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ
2       ІНФЕКЦІЇ - РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1       ІНФЕКЦІЙНІ ЕРИТЕМИ.
2       ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЛІМФОЛЕЙКОЗІ
1       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
48       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (ИСТ. СТ.)
2       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ І ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ
1       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ШКІРИ :
1       ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ
1       ІНФОРМАТИКА : ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМИ, ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ, КОМП'ЮТЕРИ НАВКОЛО НАС, КОМПП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ІСТОРІЯ
2       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА МЕТОДОМ ПРОФ.КОЗЯВКІНА
1       ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
2       ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДДІЛУ КООРДИНАЦІЇ І КОНТРОЛЮ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТР
2       ІНФОРМАЦІЙНЙ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДДІЛУ ФАРМАКОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ДП ДЕРЖАВНИЙ ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ ПРО ПОБІЧНУ ДІЮ ЛІКАРСЬКИХ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИЙ ТЕЗАУРУС
1       ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРПОЕКТ ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
1       ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРИЧИННІСТЬ ФОРМО-ВЗАЄМОДІЇ
1       ІНШІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК І СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ :
1       ІНШІ МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ.
1       ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ
1       ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ І ЗАХИСТ ВІД НЬОГО.
1       ІРИДОЇДИ :
1       ІСТОРІЙКИ ПІД ЕКСТЕЗІ
1       ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ
2       ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ , СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
1       ІСТОРІЯ ГУЛАГУ
1       ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
1       ІСТОРІЯ КНИГИ: ЕВОЛЮЦІЯ КНИЖКОВОЇ СТРУКТУРИ
1       ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ: XVII СТОЛІТТЯ.ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА.
1       ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ: СТАРОДАВНІЙ СВІТ. СЕРЕДНІ ВІКИ. ВІДРОДЖЕННЯ
1       ІСТОРІЯ РЕЧЕЙ : РУКОТВОРНЕ ЦАРСТВО, ТКАНИНИ І НЕ ТІЛЬКИ, ТАКІ КОРИСНІ МЕХАНІЗМИ, ТРАНСПОРТ, ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ, ДОСЯГНЕННЯ ТЕНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ,
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕТАЛОКЕРАМІЧНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ.
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРТОДОНТІЇ
2       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФАРМАКОГНОЗІЇ
1       ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ: ХV-ХХІ СТОЛІТТЯ
1       ІСТОРІЯ УКАРЇНСЬКОЇ ІКОНИ Х-ХХ СТОЛІТЬ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ; КИЇВСЬКА РУСЬ ; У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА ЛІТВИ ; ЧАСИ ГЕТЬМАНЩИНИ ; ПІД ВЛАДОЮ ДВОХ ІМПЕРІЙ ; БУРХЛИВЕ ХХ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В РОМАНАХ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ.
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Т.4.. КН. 2..УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX СТОЛІТТЯ: У 2-Х КН. . КН. 2.
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ; Т.2
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. Т.1.
1       ІСТОРИЧНІ ХРОНІКИ
1       ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
1       ІШЕМІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК (СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ):ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ОБЛІТЕРУЮЧИХ УРАЖЕНЬ АРТЕРІ
1       ЇДКІ РЕЧОВИНИ.
2       ЇМО ВДОМА СМАЧНО І КОРИСНО
1       А - Е
1       А - Н
2       А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО ТАКЕ GMP ПО-СПРАВЖНЬОМУ? НОВИЙ ЦЕХ БОРЩАГІВСЬКОГО ХФЗ - ЕКСПАНСІЯ НА ТЕРИТОРІЮ МАЙБУТНЬОГО
1       А-Н
2       А.А.ЧЕРТОВ - ВИДНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ РОССИИ
2       А.А.ШАЛИМОВ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОРГАНОВ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ
2       А.В.ПЕТРОВСКИЙ
1       А.Р.ШУРИНОК- ВИДАТНИЙ ДИТЯЧИЙ ХІРУРГ
2       АБАКТАЛ ( ПЕФЛОКСАЦИН ) В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ
2       АБДОМИНАЛГИЯ КАК КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
2       АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ЕЕ ТЕРАПИИ
2       АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ - ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
2       АБДОМИНАЛЬНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
1       АБДОМИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ.
1       АБЕТКА ДЛЯ МАЛЯТ
1       АБСЦЕС І ГАНГРЕНА ЛЕГЕНІ.
2       АБСЦЕССЫ ПЕЧЕНИ
1       АВАНГАРД ЙОГАНСЕНА
1       АВАНТЮРНЫЙ ДЕТЕКТИВ
2       АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ І КОРИГУВАННЯ ПЛПНОВОЇ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
1       АВТОМОБІЛЬ : ГІМН КОЛЕСУ, СЕРЦЕ АВТОМОБІЛЯ, ВІД КАРЕТИ ДО КРАПЛІ, АВТОМОБЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ПРОФЕСІЇ АВТОМОБІЛЯ, АВТОМОБІЛЬНІ ЗНАМЕНИТОСТІ, С
1       АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В УКРАЇНІ.
1       АВТОНОМІЗАЦІЯ, ЗАКУПІВЛЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ У ЛІКАРНЯХ
1       АВТОПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНА АП-2.
2       АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ Т.71, 2006
2       АГЕНЕЗИЯ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА У ПАЦИЕНТА С ХОРЕЕЙ ГЕНТИНГТОНА
1       АГРАНУЛОЦИТОЗ І НЕЙТРОПЕНІЯ
1       АГРЕГАЦІЙНІ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ АНТИАГРЕГАНТАМИ ТА
2       АГРЕГАЦИЯ ЛПНП , ИНДУЦИРОВАННАЯ ОКИСЛЕНИЕМ, ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ИХ ЗАХВАТА ГЛАДКОМЫШЕЧНЫМИ КЛЕТКАМИ АОРТЫ ЧЕЛОВЕКА
2       АГРЕССИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ - ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
2       АДАЛИМУМАБ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА
2       АДАМАНТИНОМА ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
1       АДАПТАЦІЇ
2       АДАПТАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ПРАКТИКИ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ
1       АДАПТАЦІЯ ЯК ЧІЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ МОНІТОРИНГ У ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ
2       АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК
2       АДАПТАЦИЯ ОТЕЧЕСКТВЕННЫХ РЕАГЕНТОВ К ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ АНАЛИЗАТОРАМ
1       АДЕКВАТНО ЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ?
2       АДЕКВАТНОСТЬ СОЧЕТАННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ВЕРХНЕАБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
2       АДЕНОИДНО-КИСТОЗНЫЙ РАК БРОНХОВ
2       АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
2       АДРЕНАЛИН ПОТЕНЦИРУЕТ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕЕ И АНТИДЕПРЕССИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА И ХОЛЕЦИСТОКИНИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИМУЛЯЦИИ АФ
2       АДРЕНОКОРТИКАЛЬНАЯ КАРЦИНОМА У ДЕТЕЙ
2       АДЪЮВАНТНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ
2       АДЪЮВАНТНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПАРААОРТАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПРОГРАММАХ ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ
2       АЕРОГЕННЕ НАДХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В УМОВАХ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
2       АЗИГОПОРТАЛЬНОЕ РАЗОБЩЕНИЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ АРЕФЛЮКСНОЙ КАРДИИ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН ПИЩЕВОДА
2       АЗИМИЛИД В СРАВНЕНИИ С ПЛАЦЕБО И СОТАЛОЛОМ ПРИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ
2       АЗИТРОМИЦИН (СУМАМЕД) КАК ПРЕПАРАТ ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА
2       АЗИТРОМИЦИН В ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
1       АЙГЮЛЬ
2       АКАДЕМІК АМН УКРАЇНИ ЮРІЙ ФЕЩЕНКО: ПОШУК НОВИХ НАУКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ - ОСЬ СУЧАСНА ФОРМУЛА ФТИЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
2       АКАДЕМІКУ АМН УКРАЇНИ В.М.ЗАПОРОЖАНУ - 60 РОКІВ
2       АКАДЕМІКУ АМН УКРАЇНИ Г.М.БУТЕНКО - 75 РОКІВ
2       АКАДЕМІКУ АМН УКРАЇНИ ГРИГОРІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ БОНДАРЮ - 75 РОКІВ
2       АКАДЕМІКУ АМН УКРАЇНИ Ж.І. ВОЗІАНОВІЙ - 70 РОКІВ
2       АКАДЕМІКУ АМН УКРАЇНИ ЗАПОРОЖАНУ ВАЛЕРІЮ МИХАЙЛОВИЧУ 60 РОКІВ
2       АКАДЕМИК АМН УКРАИНЫ ЛЕОНИД РОЗЕНФЕЛЬД: ГЛАВНОЕ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ- ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СИНТЕЗ ЗНАНИЙ
2       АКАДЕМИК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЬ ( К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
2       АКАДЕМИК РАМН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СТРИЖАКОВ ( К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
2       АКАДЕМИК РАМН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГРАНОВ ( К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ )
2       АКАДЕМИК РАМН ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ШЕВЧЕНКО ( К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ )
1       АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ
2       АКАТИНОЛ МЕМАНТИН В ТЕРАПИИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
2       АККУМУЛЯЦИЯ В ПОЧКЕ ЭКЗОГЕННОГО БЕЛКА ПОСЛЕ ЕГО ВСАСЫВАНИЯ В КИШЕЧНИКЕ ПРИ РАЗВИТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КРЫС
2       АКНЕ: ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ВЫБОРЕ ТЕРАПИИ
1       АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
1       АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
2       АКТИВАЦИЯ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ИЗМЕНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ СЕРДЦА К АРИТМОГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ : ОБЗОР
2       АКТИВАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ К1 - ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКИХ И РЕПЕРФУЗИОННЫХ АРИТМИЙ: РОЛЬ ПРОТЕИНКИНАЗЫ С И
1       АКТИВИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЛКА ТЕПЛОВОГО ШОКА 70 КД НА НК-КЛЕТКИ
1       АКТИВИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЛКА ТЕРЛОВОГО ШОКА 70 КД НА НК-КЛЕТКИ
2       АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЕРИТРОЦИТАХ І СИРОВАТЦІ КРОВІ В ОСІБ З АЛКОГОЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ
2       АКТИВНІСТЬ КИСЛОЇ ФОСФАТАЗИ - ОДИН З ПОКАЗНИКІВ НАПРУЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЄДИНОЇ НИРКИ, ЩО ЗАЛИШИЛАСЯ ПІСЛЯ ОДОСТОРОННЬОЇ НЕФРЕКТОМІЇ
2       АКТИВНІСТЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ФЕРМЕНТІВ У НЕЙТРОФІЛАХ КРОВІ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ
2       АКТИВНІСТЬ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ТА РІВЕНЬ УРИКЕМІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
2       АКТИВНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТІ
1       АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ГЛІКОЛІЗУ ТА ОБМІНУ НУКЛЕОТИДІВ У ПАЦІЄНТІВ РІЗНОГО ВІКУ З ВИРАЗКОЮ ТА РАКОМ ШЛУНКА
2       АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ. АНТИОКСИДАНТ-РЕСПОНСИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ОБЗОР)
2       АКТИВНОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ
2       АКТИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ РЕМОДЕЛИРОВАНИИ СЕРДЦА КРЫС ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГ
2       АКТИВНОСТЬ ПРОСТАГЛАНДИНСИНТЕТАЗЫ В АРТЕРИЯХ ЧЕЛОВЕКА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ (ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
2       АКТИВНОСТЬ ТИРОЗИНКИНАЗ И ТИРОЗИНФОСФАТАЗ В ТРОМБОЦИТАХ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ДЛИТЕЛЬНО НЕ ЗАЖИВАЮЩИМИ РАНАМИ СТОПЫ
1       АКТИНІЧНИЙ
1       АКТИНОЇДИ
1       АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ
2       АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МІЖПІВКУЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ
2       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ І ФАРМАКОТЕРАПІЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ ТРОМБОФІЛІЧНИХ РОЗЛАДАХ
2       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ З ПІДВИЩЕНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ЗУБІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІКО-ЕНДОСКОПІЧНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 70. КН. 1.
2       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕРАПІЇ В ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВНАСЛІДОК ОФТАЛЬМОПАТОЛГІЇ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
2       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
2       АКТУАЛЬНІСТЬ ГЕМОФІЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ ДИТИНИ ДО РОКУ.
1       АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ - КОРРЕКЦИЯ ИММУНЫХ НАРУШЕНИЙ У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
1       АКТУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СТОМАТОЛОГІЇ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ АМБУЛАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
2       АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЛИНОЗОВ ВОЗРАСТАЕТ
2       АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ ; ВЫП.9
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НУТРИЦИОЛОГИИ. РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОПЫТ РАБОТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛ
2       АКТУАЛЬНЫЕ И НАБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЮЩИХ ВОИНСКУЮ ОБЯЗАННОСТЬ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАСИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ
2       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАС
2       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕРИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
2       АКУПУНКТУРА КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У МУЖЧИН ПРИ НЕВРАСТЕНИИ
1       АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС КАК РЕПРОДУКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА
2       АКУШЕРСТВО
1       АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ ; КН.1
1       АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ ; КН.2
1       АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
174       АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
1       АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (РЕЦ. НА )
1       АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
1       АКУШЕРСЬКІ І ПЕРИНАТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ TORCH-ІНФЕКЦІЇ
2       АКУШЕРСЬКА ТАКТИКА І ПРОГНОЗ У ВАГІТНИХ ІЗ НАБУТИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ
1       АКУШЕРСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.
1       АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНА ПРОПЕДЕВТИКА
1       АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ АНАМНЕЗ.
2       АКЦЕТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
1       АКЦИЯ ВОЗМЕЗДИЯ
2       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ АВТОІМУННИХ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ТИРЕОЇДИТІВ, СИНУСИТІВ У КЛІНІЦІ АМБУЛАТОРНОЇ ДОПОМОГИ ГОЛОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЛІНІЧН
2       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ ВОГНИЩЕВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ РЕАКТИВНОСТІ ЦНС МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
1       АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОРГАНОВ ПАНКТЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
2       АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ЭНЦЕФАЛОМИОПАТИЙ
2       АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
2       АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ РАЗВЕРНУТЫХ СТАДИЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
2       АЛГОРИТМ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНОГО ИНСУЛЬТА
2       АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН СО СМЕШАННЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
2       АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ КОНВЕРТАЦІЙНОЇ ШКАЛИ ОЦІНОК ДЛЯ СИСТЕМИ ЕСТS
2       АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
2       АЛГОРИТМ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ В ОРИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН И ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ
2       АЛГОРИТМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЭРОЗИЙ
2       АЛГОРИТМ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ОБЪЁМА ВЫЯВЛЕННЫХ ПОВПЕЖДЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ
2       АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ
2       АЛГОРИТМ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОГИБРИДНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ГРАНДИО
1       АЛГОРИТМИ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1       АЛГОРИТМИ РІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ.
2       АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
2       АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
2       АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ В ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ
2       АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ШУМА В УШАХ
2       АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ПСЕВДОГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ
1       АЛГОРИТМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1       АЛГОРИТМЫ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
2       АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ШАЛИМОВ - ХИРУРГ, УЧЕНЫЙ, ЛИЧНОСТЬ...
2       АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ШАЛИМОВ В ХАРЬКОВЕ. ПЕРВЫЙ ШАЛИМОВСКИЙ ИНСТИТУТ
2       АЛЕКСАНДР АНИСИМОВИЧ СКОРОМЕЦ
2       АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАВЬЯЛОВ (18.04.1933-06.10.2006)
2       АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ РУМЯНЦЕВ
1       АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БАКУЛЕВ (1890-1967 )
2       АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СТРИЖАКОВ
2       АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОРИСОВ
2       АЛЕКСИТИМИЯ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА: РОЛЬ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА КОРРЕКЦИ В КОМПЛЕКСНОЙ САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
2       АЛЕНДРОНАТ ПОВЫШАЕТ МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У МУЖЧИН, БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИАНДРОГЕННУЮ ТЕ
2       АЛЕРГІЙНИЙ МАРШ У ДІТЕЙ - АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
1       АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ, АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
1       АЛЕРГІЧНІ ТА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В СІМ'ЯХ РІЗНОГО ДОСТАТКУ
1       АЛЕРГІЧНІ ХВОРОБИ ШКІРИ :
1       АЛЕРГІЯ
1       АЛКАЛОЇДИ :
2       АЛКОГОЛЬ - ГЛАВНЫЙ ВРАГ СЕВЕРЯН
2       АЛКОГОЛЬ И ПОДАГРА
2       АЛКОГОЛЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
2       АЛКОГОЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ И СМЕРТНОСТЬ , СВЯЗАННАЯ С ТРАВМАТИЗМОМ , В БЕЛАРУСИ В 1970- 2005 ГГ.
2       АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ И СМЕРТНОСТЬ В БЕЛАРУСИ В 1970 - 2005 ГГ.
1       АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИЛ-1А И ИЛ-1В У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА
2       АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИЛ-4 И ИЛ-10 КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ , СПОСОБСТВУЮЩИХ ХРОНИЗАЦИИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
1       АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИЛ-А И ИЛ-1В У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА
1       АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
2       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ : ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО И ИММУННОГО СТАТУСА
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ КОНЪЮКТЕВИТЫ У ДЕТЕЙ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕНИТЫ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СТЕНОЗЫ ГОРТАНИ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ
2       АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЧАСТОТУ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ
2       АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ - ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПАТОГЕНЕЗА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
2       АЛЛЕРГИЯ К НАСЕКОМЫМ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
2       АЛЛЕРГИЯ К СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
1       АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
2       АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ
45       АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
2       АЛЛОПЛАСТИКА ЛАРИНГОТРАХЕОСТОМЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СЕТКОЙ ЭСФИЛ
1       АЛЛОПЛАСТИКА ПАХОВЫХ ГРЫЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМИ СЕТКАМИ
2       АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОНАЛИТ. МЕЧТА НА ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ
1       АЛМАЗНЫЙ СПЕЦНАЗ
1       АЛХИМИК
1       АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР: МИСЛИТЕЛЬ. ГУМАНІСТ, ЛІКАР
1       АЛЬБУМІНОВИЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ДІАЛІЗ ЯК КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
2       АЛЬБУМИН В ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ: НЕМНОГО СТАРОЙ ТЕОРИИ И НОВЫХ МЕТА-АНАЛИЗОВ
2       АЛЬВЕОЛІТ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
1       АЛЬГОДИСМЕНОРЕЯ
3       АЛЬМА-МАТЕР
1       АЛЬТЕРНАТИВАНЯ И НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ.
1       АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ ТА ГРВІ В ДІТЕЙ
1       АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.
2       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ ОККЛЮЗИИ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННО-БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА
2       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОСТУПОВ В ХИРУРГИИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
1       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ
2       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
2       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
2       АЛЬФА - ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА ( ЭСПА - ЛИПОН ) В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
2       АЛЬФА-ДЕФЕНСИНЫ ИЗ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ОБЕЗЬЯНЫ PAPIO HAMADRYAS
2       АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО
2       АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН: ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО
2       АЛЬФА-ЦИКЛОДЕКСТРИН В ВИДЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТРУБКИ СПОСОБСТВУЕТ ПЕРЕУКЛАДКЕ БЕЛКОВ В КАЧЕСТВЕ ИСКУССТВЕННОГО ШАПЕРОНА
1       АЛЮМІНІЙ
1       АЛЮМІНІЙ.
1       АМІЛОЇДОЗ НИРОК
2       АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ВЕГЕТАТИВНИХ ТА ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ DUSCHEKIA VIRIDIS ( CHAIX ) OPIZ
2       АМІНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТОР КРОВІ ХВОРИХ НА ТОКСИЧНИЙ ЕПІДЕРМАЛЬНИЙ НЕКРОЛІЗ
1       АМАНДА
1       АМАСТІЯ (АПЛАЗІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ)
1       АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
1       АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЗАРАЗНІ ФОРМИ СИФІЛІСУ.
1       АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СВІЖУ ГОНОРЕЮ.
1       АМЕНОРЕЯ
2       АМЕРИКАНСЬКА ЕНДОДОНТІЯ У 2006 РОЦІ. КОНГРЕС АМЕРИКАНСЬКОГО ЕНДОДОНТИЧНОГО ТОВАРИСТВА 29 БЕРЕЗНЯ - 1 КВІТНЯ 2006 РОКУ , ГОНОЛУЛУ , США
2       АМЕРИЛ R В ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
2       АМИЛОИДНЫЕ СВОЙСТВА ИСКУССТВЕННОГО БЕЛКА АЛЬБЕБЕТИНА И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ. РОЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
1       АМИЛОИДОЗ :
1       АМИНОКИСЛОТЫ.
2       АМИНОПЕНИЦИЛЛИНЫ И ИНГИБИТОРЫ БЕТА-ЛАКТАМАЗ
1       АМНИОТИЧЕСКИЕ ВОДЫ. АМНИОТИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ИНФЕКЦИИ.
2       АМОКСИЦИЛЛИН / КЛАВУЛАНАТ - АДЕКВАТНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
2       АМОКСИЦИЛЛИН/ КЛАВУЛАНАТ - АДЕКВАТНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
2       АМПЛІФІКАЦІЯ ПРОВІРУСНОЇ ДНК ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ІНФІКОВАНИХ ТВАРИН
1       АНАЕРОБНА ІНФЕКЦІЯ
1       АНАЛІЗ ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦАТИПАЛОЇ КИШКИ
1       АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛОВИХ ПОКАЗНИКІВ
2       АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖСАНЕПІДНАГЛЯДУ ЗА МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ТОРГОВЕЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ ТА УМОВ
2       АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ІЗ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА МНЕСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ
2       АНАЛІЗ ЕМБРІОГЕНЕЗУ І СТАНУ АМНІОТИЧНОЇ РІДИНИ У БІЛИХ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
2       АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АССАЛІКС У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
2       АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГОНОРЕЮ І ДЕЯКІ ЗПСШ У ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ :
2       АНАЛІЗ ОБУМОВЛЕНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СЛД І ВАПІВ ЇХ СТРУКТУРНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОСНАЩЕНОСТІ
1       АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СВІТУ
2       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ІМУНОФЕНОТИПУВАННЯ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ПАЦІЄНТОК ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ
2       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИНАМІЧНОГО ЕВОЛЮЦІЙНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПЕРЕБІГОМ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ
2       АНАЛІЗ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ І СТАТИЧНИХ ПЕРЕВЕРНУТИХ ПОЗ
2       АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН (ПАЦІЄНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ) ДО ПЕРЕТВОРЕНЬ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТ
2       АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ВІТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
2       АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ІЗ ТЕСТУВАННЯ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ В ПІЛОТНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ( КИЇВ . 2006 )
1       АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД: РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: ОГЛЯД
1       АНАЛІТИЧНО-НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЛІКАРСЬКУ РОСЛИННУ СИРОВИНУ
1       АНАЛГОСЕДАЦІЯ ТА РАННЄ НУТРИТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК МЕТОДИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ТЯЖКОЮ ПОЛІТРАВМОЮ
2       АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
2       АНАЛИЗ АРИТМИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ И ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС В МЕЖПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ
2       АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА NАТ2 С РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО
2       АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЛИПИДНЫМ СПЕКТОРОМ И ДРУГИМИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА И АРТЕРИАЛЬНО
2       АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПСОРИАЗА НА СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
2       АНАЛИЗ ГЕНОМОВ ДВУХ ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА КРАСНУХИ ИЗ ВСПЫШЕК 2004-2005 ГГ. В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
2       АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ БРАКА, ВЫЯВЛЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
2       АНАЛИЗ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ПОЛНЫМ СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗАМ, ФИКСИРУЕМЫМ ПРИ ПОМОЩИ ВНУТРИКОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
2       АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
2       АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗООАНТРОПОНОЗНОЙ ТРИХОФИТИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРСТАН
2       АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У МАТЕРЕЙ
2       АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО КЛАССУ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ В КОГОРТЕ ЛИКВИДАТОРОВ
2       АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТЕЙ У ЖЕНЩИН С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ЧАСТОТЫ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ИХ ПОТОМСТВА
2       АНАЛИЗ КАНЦЕРОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
2       АНАЛИЗ КАТАМНЕЗА БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНЗИТОРНУЮ ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ
2       АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ РЕЦИДИВАМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЯЗВАМИ , ОСЛО
2       АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ (ГЕНЫ - РЕГУЛЯТОРЫ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА RB1, P16 И Р53) ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ РАКЕ М
1       АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ БРЮШНОГО ТИФА
2       АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА У КРЫС
2       АНАЛИЗ МИЕЛОАРХИТЕКТОНИКИ РЕГЕНЕРИРУЮЩЕГО ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ МИКРОХИРУРГИЧЕС
2       АНАЛИЗ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД 2001-1005 ГГ.
2       АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОГО СПЕКТРА У ДОНОРОВ КРОВИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
2       АНАЛИЗ МУТАЦИЙ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ М. TUBERCULOSIS У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
2       АНАЛИЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
2       АНАЛИЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЕНЫХ ГРЫЖ
2       АНАЛИЗ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПРИ ЖЕНСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ В ЭТНИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
2       АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ ПРИ СРАВНЕНИИ СТАТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
1       АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ ОРТОГНАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
2       АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮРГЕ ЗА 2003-2005 ГГ.
2       АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2001-2005 ГГ.
2       АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА FABP2 В СВЯЗИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ
2       АНАЛИЗ ПОРОГОВ БОЛЕВОЙ РЕАКЦИИ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ СТРЕССУ
2       АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
2       АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2       АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ ЗА 2006 ГОД
2       АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МУЛЬТИЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2       АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ СЛУЧАЕВ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
2       АНАЛИЗ СИМБИОТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ У РЕБЕНКА С ТОТАЛЬНЫМ МУТИЗМОМ
2       АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ДАУНА В САНКТ - ПЕТЕРБУРЕ В 1997 -2006 ГОДАХ
2       АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ
2       АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1990-2004 ГГ.
2       АНАЛИЗ СПЕЦИФИЧНОСТИ АНТИТЕЛ ПРОТИВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТОВ СУБЪЕДИНИЦ РАЗЛИЧНЫХ НЕЙРОНАЛЬНЫХ НИКОТИНОВЫХ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ
2       АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МИАСТЕНИЕЙ В ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 1990-2005 ГГ.
2       АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ И УТВЕРЖДЕННЫХ ВАК РФ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.00.04 - БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА И НОСА В 2005 Г.
2       АНАЛИЗ ТИАПРИДА В ТРУПНОМ МАТЕРИАЛЕ
2       АНАЛИЗ ФАКТОРОВ , ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ПАЦИЕНТАМИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
2       АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТЕМПІ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ
2       АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКСАЛГИНА В ЛЕЧЕНИИ ДОРСАЛГИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
1       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ
1       АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В АНГИОНЕВРОЛОГИИ: (ИНДИВИД. ПОДБОР ЭФФЕКТИВ. ВАЗОАКТИВ. СРЕДСТВ ПОД К
2       АНАЛЬГЕТИКИ - АНТИПИРЕТИКИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
2       АНАЛЬГЕТИКИ В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ ОМИЧА
2       АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА ПАНАВИР
1       АНАМНЕЗ, ОСМОТР И ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2       АНАПЛАСТИЧЕСКИЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ : ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ
2       АНАПЛЕРОЗ И КАТАПЛЕРОЗ В ЦИКЛЕ КРЕБСА
2       АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ МАКАРОВ ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
2       АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОБЕНКО
2       АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГРАНОВ. К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
2       АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ РАДЗИХОВСКИЙ К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
2       АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ДРОНОВ ( К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
2       АНАТОМ, ЯКИЙ ВІДКРИВ ДОРОГУ НЕВРОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ
1       АНАТОМІЧНІ ВІДМІННОСТІ ТИМЧАСОВИХ (МОЛОЧНИХ) ТА ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ
1       АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МОЛОЧНИХ ТА ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ
1       АНАТОМІЯ І ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
1       АНАТОМІЯ І МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН:
1       АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ ; Т.1
1       АНАТОМІЯ СУДИННОЇ СИСТЕМИ.У 4 КН.. КН.3
1       АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ШКІРИ
1       АНАТОМІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОВІДНИХ ШЛЯХІВ ГОЛОВНОГО І СПИННОГО МОЗКУ: АТЛАС СХЕМ ; КН.1
1       АНАТОМІЯ, ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ І ШКІЛЬНА ГІГІЄНА
2       АНАТОМИЧЕСКИЕ И МИКРОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОШОНКИ И СЕМЕННОГО КАНАТИКА
2       АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ V РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
1       АНАТОМИЯ СОСУДОВ И НЕРВОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ
1       АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1       АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
1       АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА ; КН.1
1       АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА ; КН.2
1       АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. КН. 2.ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ (МОЧЕПОЛОВОЙ АППАРАТ). СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЭНДОКРИННАЯ, СОСУДИСТАЯ, ИММУННАЯ, НЕРВНАЯ СИСТЕМЫ,
1       АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. КН.1.ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ. ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ (ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМЫ)
1       АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. Т. 2.
1       АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. Т.1.
1       АНАТОМО-КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНА ЗОРУ
1       АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРУДНОЇ КЛІТКИ І ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ
1       АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СИМПТОМАТИКА ХВОРОБ НИРОК І СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ
2       АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ПОДКЛАПАННЫХ СТРУКТУР ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МИНТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
1       АНАТОМО-ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ДИТЯЧОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
2       АНАФІЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК
1       АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК.
1       АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК
2       АНАЭРОБНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ И ПРИНЦИПЫ ИХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
1       АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
2       АНГИОГРАФИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ИНЦИДЕНТАЛОМАХ
1       АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
107       АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (ИСТ. СТ.)
1       АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК ГОРТАНИ.
2       АНГИОСТИМУЛЯЦИЯ ОКОЛОРАНЕВЫМИ ОХЛАЖДЕНИЕМ И РАСТЯЖЕНИЕМ , ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ СОСУДОВ И ПРИМЕНЕНИЕМ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
2       АНГИОТЕНЗИН II И СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
1       АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВУЗІВ ТА ФАКУЛЬТЕТІВ
2       АНГЛІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКО-НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНОЛОГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
2       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
1       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ТЕРМІНІВ З ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
1       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
1       АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
2       АНДРЕА ВЕЗАЛИЙ И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
2       АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТУЛАКИН ( К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
2       АНДРЕЙ ПАВЛИНОВИЧ ИЛЬНИЦКИЙ
2       АНДРОГЕННАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У КРЫС РАЗНОГО ПОЛА
2       АНДРОЛОГІЯ - СПЕЦІАЛІЗОВАНА УРОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
2       АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН
1       АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
80       АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ (ИСТ. СТ.)
2       АНЕВРИЗМА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ. КЛИНИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ
1       АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ АУТОВЕНОЗНОГО СОННО-ПОДКЛЮЧИЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1       АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ АУТОВЕНОЗНОГО СОННО-ПОДКЛЮЧИЧНОГО ШУНТА: ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ, ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2       АНЕВРИЗМЫ АНАСТОМОЗОВ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ АОРТО-БЕДРЕННОГО СЕГМЕНТА ПО ПОВОДУ СИНДРОМА ЛЕРИША
2       АНЕВРИЗМЫ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СОСУДОВ И АРРОЗИОННЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОЛОСТЬ ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2       АНЕВРИЗМЫ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПР И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
2       АНЕВРИЗМЫ ВНЕЧЕРЕПНОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
2       АНЕМІЇ :
1       АНЕМІЇ ВНАСЛІДОК КРОВОВТРАТ (ПОСТГЕМОРАГІЧНА АНЕМІЯ)
1       АНЕМІЇ, ЗУМОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯМ СИНТЕЗУ ПОРФІРИНІВ
1       АНЕМІЯ ПРИ ЮВЕНІЛЬНОМУ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
1       АНЕМИИ
1       АНЕМИИ : ОСТРАЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. В 12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ
1       АНЕМИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
2       АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И МЕТОДЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ
1       АНЕМИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ.
2       АНЕМИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
1       АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ.
1       АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСТРЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПРОЯВАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОГО УРАЖЕ
1       АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
1       АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ТЯЖКОЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ-ЕКЛАМПСІЇ
1       АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІРУРГІЇ МОРБІДНОГО ОЖИРІННЯ
2       АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ТАХИАРИТМИЯМИ ВО ВРЕМЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ АБЛАЦИЙ
2       АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
2       АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНО
1       АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ (РЕЦ. НА )
1       АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
137       АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
2       АНЕСТЕЗИЯ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ШЕИ
2       АНИОННЫЕ УГЛЕВОДСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРЫ КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК STREPTOMYCES MELANOSPOROFACIENS И БЛИЗКИХ ВИДОВ
1       АННА. ПОРОГИ ЛЮБВИ И ДНЕПРА
1       АННАЛЫ ХИРУРГИИ
94       АННАЛЫ ХИРУРГИИ (ИСТ. СТ.)
1       АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ
97       АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ (ИСТ. СТ.)
2       АНОКОПЧИКОВЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ
2       АНОМАЛІЇ ЖОВЧНОГО МІХУРА В ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА
1       АНОМАЛІЇ КОЛЬОРУ ЗУБІВ. АНОМАЛІЇ СТРУКТУРИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА. АНОМАЛІЇ ФОРМИ ЗУБІВ. АНОМАЛІЇ КІЛЬКОСТІ ЗУБІВ. АНОМАЛІЇ ПРОРІЗУВАННЯ З
1       АНОМАЛІЇ ПОЛОЖЕННЯ ОЧНОГО ЯБЛУКА В ОЧНИЦІ
1       АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ І ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ :
1       АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ :
1       АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
1       АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ.
1       АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПІХВИ ТА МАТКИ
1       АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЯЄЧНИКІВ
1       АНОМАЛІЇ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ГОЛОВИ
1       АНОМАЛИИ И ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ
2       АНОМАЛЬНІ ХОРДИ ШЛУНОЧКІВ ЯК ПРОЯВ СИНДРОМУ СПОЛУЧНОТКАНИННОЇ ДИСПЛАЗІЇ СЕРЦЯ
2       АНОМАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ В БИОЦЕНОЗАХ У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
2       АНОРЕКТАЛЬНІ ВАДИ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
2       АНТАГОНИСТ КАЛЬЦИЯ АМЛОДИПИН В ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
3       АНТАГОНИСТ КАЛЬЦИЯ НИФЕДИПИН В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БЕРЕМЕННЫХ: ЗА И ПРОТИВ
2       АНТАГОНИСТ НМДА - ГЛУТАМАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ МЕМАНТИН ОКАЗЫВАЕТ ЭТАНОЛ-ПОДОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ , НО ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ ИНДУЦИРОВАННОГО ПАТОЛ
2       АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ФОКУС НА ЛЕРКАРНИДИПИН
2       АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ ИЗ ГРУППЫ ДИГИДРОПИРИДИНОВ: ДАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2       АНТАГОНИСТЫ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ: НОВЫЕ ПРДСТАВЛЕНИЯ О ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
2       АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА IIВ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
2       АНТАКСОН В ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ : РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1       АНТЕНАТАЛЬНА ОХОРОНА ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ
1       АНТЕНАТАЛЬНА ОХОРОНА ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ПОРУШЕНИМ МІКРОБІОЦЕНОЗОМ ПОЛОГОВИХ ШЛЯХІВ В УМОВАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ
2       АНТИ - В - КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ : ОБЗОР
2       АНТИАГРЕГАНТЫ В ПРАКТИКЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
1       АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
2       АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ АДАПТАЦИИ К ТЕПЛУ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ И РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СЕРДЦА
2       АНТИАСТЕНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ КАК СРЕДСТВА ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ АСТЕНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
2       АНТИАТЕРОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.
1       АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
2       АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ ПРИ СИНУСИТАХ В АР КРЫМ
2       АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
2       АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
2       АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОБОСТРЕНИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
1       АНТИБИОТИКИ :
2       АНТИБИОТИКИ ГРУППЫ АМФЕНИКОЛОВ И МАКРОЛИДОВ ИНГИБИРУЮТ ПАРАОКСОНАЗНУЮ ЭНЗИМАТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В СЫВОРОТКЕ И В КЛЕТКАХ ГЕПАТОМЫ (HEPG2)
1       АНТИБИОТИКИ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ХИРУРГИИ
1       АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ
35       АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ (ИСТ. СТ.)
1       АНТИВІТАМІНИ.
2       АНТИГІПЕРТЕНЗИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ГІДРОСАЛУРЕТИЛ ЗА ДАНИМИ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ Г
1       АНТИГЕННА СИСТЕМА РЕЗУС-ФАКТОРА
2       АНТИГЕННАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ОБРАЗЦОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЫВОРОТОЧНОГО Y-ГЛОБУЛИНА, ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЭКВИМОЛЯРНОГО СВЯЗЫВАНИЯ КАТИОНОВ МЕ
2       АНТИГЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА И ИХ ИММУНОГЕНЕТИЧЕ
2       АНТИГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
4       АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИСОПРОЛА У БОЛЬНЫХ МЯГКОЙ И УМЕРЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
2       АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ И СТЕНОКАРДИЕ
2       АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАМИПРИЛА У БОЛЬНЫХ С МЯГКОЙ И УМЕРЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
2       АНТИГИПОКСАНТЫ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПАРАТА АКТОВЕГИН (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДВОЙНЫХ СЛЕПЫХ ПЛАЦЕБО-КОНТРО
1       АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА
2       АНТИГЛЮКОКОРТИКОИДНОЕ , АДРЕНОНЕГАТИВНОЕ И АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПИРОГЕНАЛА
2       АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННОМ ПАНКРЕАТИТЕ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ НЕОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ
2       АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РАННИХ ЭТАПОВ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ , СОЧЕ
1       АНТИГОМОТОКСИЧНІ ЗАСОБИ У ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ТРАВНОГО ТРАКТУ
1       АНТИГОМОТОКСИЧНА ТЕРАПІЯ АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
1       АНТИГОМОТОКСИЧНА ТЕРАПІЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ
1       АНТИГОМОТОКСИЧНА ТЕРАПІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
1       АНТИГОМОТОКСИЧНА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК 1 СТАДІЇ, ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ З СУПУТНІМИ УРАЖЕННЯМИ ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО ТРАКТУ
1       АНТИДОПИНГОВАЯ ПОЛИТИКА МОК ЗАВОДИ Т В ТУПИК ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
2       АНТИИНФЕКЦИОННАЯ ЗАЩИТА АЛАГАЛИЩА НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НИЗКОДОЗИРОВАННЫХ МОНОФАЗНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
2       АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАНИМАЦИИ
2       АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
1       АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
1       АНТИМИКРОБНАЯ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ПАРОДОНТОЛОГИИ
1       АНТИМИКРОБНЫЕ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
1       АНТИНЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНСКИЕ АНТИТЕЛА.
1       АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО НЕВИРАКОВОГО КОЛІТУ
2       АНТИОКСИДАНТНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТА СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ РОБІТНИКІВ
2       АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОВ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РАСТЕНИЯ ТИСА ОСТРОКОНЕЧНОГО
2       АНТИОКСИДАНТНАЯ И АНТИКОМПЛЕМЕНТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИ [3 - (3,4 - ДИГИДРООКСИФЕНИЛ) ГЛИЦЕРИНОВОЙ КИСЛОТЫ[ ИЗ SYMPHYTUM ASPERUM LEPECH. И S. CAUCASICUM BIEB.(BORAGIN
2       АНТИОКСИДАНТНАЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
2       АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ГЕСТОЗЕ
2       АНТИОКСИДАНТНИЙ ЕФЕКТ ВОБЕНЗИМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
2       АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА СУЛЬФАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТН1/ТН2 - БАЛАНС В ОПЫТАХ IN VIVO
2       АНТИОКСИДАНТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
2       АНТИОКСИДАНТЫ В ПРОТИВОЯЗВЕННОЙ ТЕРАПИИ
2       АНТИПРОЛІФЕРАТИВНА ДІЯ НОВИХ ПОХІДНИХ 1 - (4 - R - БЕНЗИЛ ) - 3 - R1 - 4 - ( R2 - ФЕНІЛАМІНО ) -1Н- ПІРОЛ - 2,5 - ДІОНУ
2       АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ : ВОПРОСЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ
2       АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ.
2       АНТИРЕФЛЮКСНЫЙ ЭФФЕКТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГАСТРОПЛАСТИКИ LAPBAND
2       АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФЕКТАНТЫ ОТ КОМПАНИИ БЕЛАСЕПТИКА
2       АНТИСПЕРМАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА У БОЛЬНЫХ УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ГРУППЫ ИППП РАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ, СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ
2       АНТИТЕЛА К НЕАКТИВНЫМ КОНФОРМАЦИЯМ ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ИНАКТИВИРУЮТ АПО- И ХОЛОФОРМУ ФЕРМЕНТА
2       АНТИТЕЛА К ТИТИНУ У БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЧЕСКОЙ И НЕМИАСТЕНИЧЕСКОЙ ТИМОМОЙ
2       АНТИТЕЛА К ЦИТРУЛЛИН-СОДЕРЖАЩИМ АНТИГЕНАМ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
1       АНТИТОКСИЧНА ДІЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ ПРИ ГОСТРІЙ ДОКСОРУБІЦИНОВІЙ І ФТОРІДНІЙ ІНТОКСИКАЦІЯХ
1       АНТИТОКСИЧНА ДІЯ ТЮТРИАЗОЛІНУ ПРИ ГОСТРІЙ ДОКСОРУБІНОВІЙ І ФТОРІДНІЙ ІНТОКСИКАЦІЯХ
2       АНТИТРОМБ - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
2       АНТИТРОМБИНОВАЯ АКТИВНОСТЬ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА N -ЛАУРОИЛ-L-АРГИНИНА (LAE) И МЕТИЛОВОГО ЭФИРА 9-ФЛУОРЕНИЛМЕТИЛОКСИКАРБОНИЛ-L-АРГИНИНА (FMOC-L-ARG-OME)
2       АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА ГЕПАРИНА С АТФ
2       АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
2       АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ АНТИТЕЛА ПРИ ГЕСТОЗЕ
2       АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ : КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
2       АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ : СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
1       АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
2       АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕЛАТОНИНА
1       АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ. ВИП. 3 .
1       АНТОЛОГИЯ МЫСЛИ
1       АНТРАЦЕНПОХІДНІ :
1       АНТРОПОГЕНЕЗ
1       АНТРОПОГЕНЕТИКА В МЕДИЦИНЕ И КРИМИНАЛИСТИКЕ
1       АНТРОПОГЕНЕТИКА: ПРАВОВОЙ, МОРАЛЬНЫЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ
1       АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ СИСТЕМИ С.Л.ФРАНКА
1       АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Б.Г АНАНЬЕВА. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г.АНАНЬЕВА
1       АНТРОПОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ . ГРАФІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.ФОТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
1       АНТРОПОМЕТРИЧНІ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЯ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ
1       АОРТОПЕКСІЯ, ТРАХЕОПЛАСТИКА ТА ТРАНСЛОКАЦІЯ ДІАФРАГМИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ОБСТРУКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ
1       АПІТЕРАПІЯ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
1       АПАРАТ ІНГАЛЯЦІЙНОГО НАРКОЗУ ПЕРЕНОСНИЙ НАРКОН-2
1       АПАРАТ УВЧ-ТЕРАПІЇ УВЧ-66.
1       АПАРАТ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ДП-10.
1       АПАРАТ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ДП-9-02.
1       АПАРАТ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ЛАДА
1       АПАРАТ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ПНЕВМАТ-2.
1       АПАРАТ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ФАЗА.
2       АПАТИЧЕСКИЙ ТИП ОРГАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ У МУЖА КАК ПРИЧИНА СУПРУЖЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
2       АПИДРА - НОВЫЙ АНАЛОГ ИНСУЛИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
1       АПЛАСТИЧНІ АНЕМІЇ
2       АПОПТОЗ АДИПОЦИТОВ И ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ФОРМЫ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
2       АПОПТОЗ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ АДЕНОМИОЗА С МИОМОЙ МАТКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ ТЕРАПИИ
2       АПОПТОЗ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В КЛИНИКЕ
1       АПОПТОЗ, ІМУНОФЕНОТИП ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕМОПОЕЗУ У ХВОРИХ НА МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИЙ СИНДРОМ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛ
1       АПОПТОЗ.
2       АППАРАТНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ЛИМФЫ И КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
1       АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. БИОРЕАКТОРЫ.
1       АПТЕЧКИ.
1       АПТЕЧНА СПРАВА В УКРАЇНІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
2       АПУДОМИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА КАРЦИНОЇДУ ЧИ ГЛЮКАГОНОМИ НА КОНКРЕТНОМУ КЛІНІЧНОМУ ВИПАДКУ. ЗАСАДИ ЛІКУВАННЯ
1       АРАХИДОНОВАЯ КИСЛОТА УСИЛИВАЕТ РОСТ КОНЦЕНТРАЦИИ СА2+ И МИТОХОНДРИАЛЬНУЮ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЮ, ВЫЗВАННЫЕ ГЛУТАМАТОМ В ГРАНУЛЯРНЫХ НЕЙРОНАХ МО
1       АРАХИДОНОВАЯ КИСЛОТА УСИЛИВАЕТ РОСТ КОНЦЕНТРАЦИИ СА{\UP 2+} И МИТОХОНДРИАЛЬНУЮ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЮ, ВЫЗВАННЫЕ ГЛУТАМАТОМ В ГРАНУЛЯРНЫХ НЕЙРОНА
1       АРГЕНТУМ
2       АРГИНИНКИНАЗА STICHOPUSJAPONICUS И КРЕАТИНКИНАЗА МЫШЦ КРОЛИКА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ДВУХ СЛИТЫХ БЕЛКАХ
2       АРГИРОФИЛЬНЫЕ БЕЛКИ ОБЛАСТЕЙ ЯДРЫШКОВЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ - МАРКЕРЫ СКОРОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ
1       АРЕАЛ
2       АРИАН ПАВЛОВИЧ КАЛИНИН
1       АРИТМИИ
2       АРИТМИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: ЭТИОЛОГИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
1       АРИТМОГЕННІ ЖИТТЄЗАГРОЗЛИВІ СТАНИ У ДІТЕЙ
2       АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАСПАРОВ
2       АРКУШ ПРИЗНАЧЕНЬ.
2       АРОМАТАЗА И ЕЕ ИНГИБИТОРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОМИМО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ : ОБЗОР
1       АРСЕН
2       АРСЕНАЛ СИСТЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ
2       АРТЕМЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА (К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       АРТЕРІАЛІЗАЦІЯ ВЕНОЗНОЇ СИСТЕМИ СТОПИ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
1       АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ І ГІПОТЕНЗІЯ
1       АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ І СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ: ОЦІНКА СТАНУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДАХ УКРА
2       АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА МЕТЕОЗАЛЕЖНІСТЬ: ЧИ ІСНУЄ МІЖ НИМИ ЗВ'ЯЗОК І ЯК ЙОГО ПОДОЛАТИ?
1       АРТЕРІОМЕЗЕНТЕРІАЛЬНА КОМПРЕСІЯ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ.
2       АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕН КИСТИ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ У БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ ТРОМБАНГИИТОМ
2       АРТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА ГОЛЕНИ И СТОПЫ ПРИ ОККЛЮЗИИ ПОДКОЛЕННО-БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ КРИТИЧЕСКО
1       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
1       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ - ФАКТОР РИСКА ИЛИ ИНДИКАТОР РИСКА ?
2       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВЫСОКОГО РИСКА: ПРИОРИТЕТ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
1       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
2       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА У ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
2       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ : СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
2       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ
2       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЖЕНЩИН: ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ПАТОФИЗИОЛОГИИ, ЛЕЧЕНИЯ
2       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС: ДАННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
2       АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА: ОБЛАДАЮТ ЛИ БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ОСОБЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ?
2       АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЧАСТОТА ПОВТОРНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗАМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ АРТЕРИЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИ
2       АРТЕРИАЛЬНЫЕ ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ( ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА НА ЖИВОТНЫХ)
2       АРТЕРИО-ВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ СОСУДОВ БАССЕЙНА ЗАДНЕЙ УШНОЙ АРТЕРИИ В СРЕДНЕМ УХЕ
2       АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ АНОМАЛИЯ МАТКИ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
2       АРТИКУЛЯЦІЯ Й ОКЛЮЗІЯ
2       АРТРОПАТИЯ, СВЯЗАННАЯ С ОТЛОЖЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ
1       АРТРОПЛАСТИКА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ УРАЖЕНЬ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ
2       АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ И ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПОСЛЕ АУТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТО
2       АРТТЕРАПИЯ С ПАЦИЕНТАМИ , СТРАДАЮЩИМИ ДЕФЕКТАМИ СЛУХА И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
1       АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
1       АРХІВИ ОКУПАЦІЇ. 1941-1944
1       АРХЕОЛОГІЯ : ЩО ТАКЕ АРХЕОЛОГІЯ, АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ, ТАЄМНИЦІ МИНУЛОГО, РОЗШИФРОВКА КЛИНОПИСУ, СЕНСАЦІЙНІ ВІДКРИТТЯ, СКАРБИ УКРАЇНИ,
1       АРХИВ ПАТОЛОГИИ
142       АРХИВ ПАТОЛОГИИ (ИСТ. СТ.)
2       АРХИЕПИСКОП ЛУКА (ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)
1       АСЕПТИКА ТА АНТИСЕПТИКА
2       АСЕПТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТЕЗА КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА: ПУТИ РЕШЕНИЯ
1       АСЕПТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ: ЕКСТЕМПОРАЛЬНА РЕЦЕПТУРА ( ТЕХНОЛОГІЯ, АНАЛІЗ, ЗАСТОСУВАННЯ )
2       АСПЕКТИ АДАПТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНСЬКОГО МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ
1       АСПЕКТИ ДІЄТОЛОГІЧНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
2       АСПЕКТИ ОЦІНКИ І ЛІКУВАННЯ РІДКІСНОЇ ФОРМИ МІЄЛОМНОЇ ХВОРОБИ
2       АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ФЕЛЬДШЕРОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
2       АСПЕРГІЛЬОЗ ШКІРИ І НІГТІВ : КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ, ПРОФЕСІЙНИЙ ХАРАКТЕР ІНФІКУВАННЯ
1       АСПИРАЦИОННЫЙ СИНДРОМ.
2       АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ГЕНОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ С ИИМУНОПАТОЛОГИЕЙ У ТЕЛЕУТОВ
2       АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АЛЬДОСТЕРОНСИНТАЗЫ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АЛЬДОСТЕРОНА ПЛАЗМЫ, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ МИ
2       АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА В2-АДРЕНЕРГИЧЕСКОГО РЕЦЕПТОРА С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У ДЕТЕЙ
2       АССОЦИИРОВАНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА Т-КЛЕТОК 1-ГО ТИПА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ СО СНИЖЕНИЕМ ЭКСПРЕССИИ КОС
1       АСТАТ
2       АСТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ: МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ, ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ОБОРОТНОСТІ РОЗВИТКУ
1       АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО.
2       АСЦИТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
1       АТЕЛІЯ.
1       АТЕРОСКЛЕРОЗ СУДЬБА ? БРОСАЕМ ВЫЗОВ! ПРОЧТЕТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ ПОЛЬЗЫ
1       АТЕРОСКЛЕРОЗ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
1       АТЕРОСКЛЕРОЗ: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЖАВЧИНЫ ЖИЗНИ
2       АТИМОС (ФОРМОТЕРОЛ): ИЗВЕСТНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ И НОВОЕ СРЕДСТВО ДОСТАВКИ
2       АТИПИЧНАЯ РЕАКЦИЯ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У РЕБЕНКА
2       АТИПИЧНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛОТОМИЯ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ ОБСТРУКЦИИ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
2       АТИПОВІ ФОРМИ САРКОМИ КАПОШІ
1       АТИПОВІ ХРОНІЧНІ ПІОДЕРМІЇ.
2       АТИТЕЛООПОСРЕДОВАННЫЙ ПРОТЕОЛИЗ АССОЦИИРОВАННЫХ С МИЕЛИНОМ БЕЛКОВ КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕССАМИ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ ПРИ РАССЕ
1       АТЛАС ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
1       АТЛАС ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
1       АТЛАС ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ6 В 2-Х Т.. Т.2:.ОПЕРАЦИИ НА ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И НАРУЖНЫХ ГРЫЖАХ ЖИВОТ
1       АТЛАС ПАТОЛОГИИ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА (РЕЦ. НА )
1       АТЛАС ПО АНАТОМИИ РАСТЕНИЙ : РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА, ТКАНИ. ОРГАНЫ
1       АТМОСФЕРА. КАРДИОЛОГИЯ
37       АТМОСФЕРА. КАРДИОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
1       АТМОСФЕРА. НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ
58       АТМОСФЕРА. НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ (ИСТ. СТ.)
1       АТМОСФЕРА. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ
109       АТМОСФЕРА. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
1       АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ
2       АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРОЇ ДИТИНИ ТА ЇЇ РОДИНИ
1       АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН СИСТЕМНОГО ТА ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
1       АТОПІЧНИЙ ХЕЙЛІТ
1       АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
1       АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
2       АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ И ЄКЗОМЕГА: РЕЗУЛЬТЫ NACRE-ИССЛЕДОВАНИЯ
2       АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ : ОТ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДО УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
2       АТОРВАСТАТИН В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ CARDS (COLLABORATIVE A
2       АТОРВАСТАТИН В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА
2       АТР КАК ЭФФЕКТОР НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПИРОФОСФАТАЗЫ ESCHERICHIA COLI. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА СВЯЗЫВАНИЯ АТР
2       АТР КАК ЭФФЕКТОР НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПИРОФОСФОТАЗЫ ESCHERICHIA COLI. РОЛЬ ОСТАТКА LYS 112 В СВЯЗЫВАНИИ ЭФФЕКТОРОВ
2       АТРАЗНЫЙ ДОМЕН БЕЛКА HSP70 ОБЛАДАЕТ СОБСТВЕННОЙ ATP-ADP-ОБМЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ
1       АТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ ТА РАК ШЛУНКА: СТАН ПРОБЛЕМИ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЯЗКИ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
2       АТТАЧМЕНТ SD
1       АУРУМ
1       АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ - ЗОБ ХАШИМОТО (ЕУТИРЕОЇДНА ФАЗА).
2       АУТОИММУННЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ГОМЕОСТАЗА ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
1       АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ
2       АУТОИНТОКСИКАЦИЯ
1       АУТОЛЕЙКОЦИТАРНА ПЕРФУЗІЯ КІНЦІВОК З МЕДИКАМЕНТОЗНИМ НАСИЧЕННЯМ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ СТОПУ
2       АУТОПАРАКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ АНГИОГЕНЕЗА ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ФОРМАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
2       АУТОПЛАСТИКА ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ КОНЕЧНОСТЕЙ
2       АУТОФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ И АТРОФИЯ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ СУБРЕТИНАЛЬНОЙ ГЕМОРРАГИИ
2       АФОБАЗОЛ В ТЕРАПИИ ВЕНЕТАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРЕВОГИ И ДЕЗАДАПТАЦИИ У БОЛЬНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
1       АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ .
2       АФФИННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ШАПЕРОНИНА GROEL НА ОСНОВЕ ДЕНАТУРИРОВАННЫХ БЕЛКОВ: РОЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В РЕГУЛЯЦИИ СРОДСТВА G
1       АХАЛАЗІЯ КАРДІЇ.
2       АХИЛЛЕСОВА ПЯТА В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОБЗОР
1       АЦЕТОНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ
1       АЦИДОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК.
1       АЦИДОЗИ І АЛКАЛОЗИ.
2       АЦИНАРНО-КЛЕТОЧНЫЙ РАК
2       АЭРОИОНОТЕРАПИЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
2       АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ ЗАПОРОЖЬЕ В 2006 ГОДУ
1       Б-КА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
1       Б-КА ВИДАВЦЯ, РЕДАКТОРА, АВТОРА
1       Б-КА ПІСЛЯДИПЛОМ. ОСВІТИ. СЕР.: АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, ПЕРИНАТОЛОГІЯ
1       Б-КА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ
1       Б-ЧКА ГАЗЕТЫ БАБУШКИНЫ ТРАВКИ
1       Б-ЧКА ПРАКТИК. ВРАЧА
1       БІБЛІЙНІ КАЗКИ
14       БІБЛІОТЕКА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
3       БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
1       БІБЛІОТЕКА ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1       БІБЛІОТЕКА ЗАРУБЕЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
2       БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКИХ КАЗОК
2       БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ І РЕАЛІЇ ЧАСУ
5       БІБЛІОТЕКА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ
1       БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ
3       БІБЛІОТЕЧКА ПРАКТИКУЮЧОГО ЛІКАРЯ
1       БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА
1       БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ
2       БІГУАНІДИ В ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
2       БІЛІАРНА АТРЕЗІЯ
1       БІЛКИ ПЛАЗМИ
2       БІЛЬ ТА ЗНЕБОЛЮВАННЯ В ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
2       БІЛЬ У ГРУДНІЙ КЛІТЦІ: ЕТІОЛОГІЧНІ, ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ТА ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ
2       БІЛЬ У ЖИВОТІ (ЛЕКЦІЯ)
2       БІЛЬ У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ - ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
1       БІЛЬ, ЗНЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
49       БІЛЬ, ЗНЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ (ИСТ. СТ.)
1       БІЛЬШЕ НЕ ТАЄМНО
1       БІЛЯ ВИТОКІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТУТУ У ЛЬВОВІ: ПРОФЕСОР ЛЮБОМИРА ЛУЦИК
1       БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ
1       БІОГЕГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ В МЕДИЦИНІ
1       БІОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА В ТКАНИНАХ. ЗМІНА ЗБУДЛИВОСТІ ПРИ ЗБУДЖЕННІ.
1       БІОЕТИКА
2       БІОКОНВЕРСІЯ ЕТАНОЛУ В АЦЕТАЛЬДЕГІД МУТАНТАМИ ШТАМПАМИ HANSENULA POLYMORPHA FELCAO DE MORAIS & DALIA MAIA
1       БІОЛІГАНДИ
1       БІОЛОГІЧНІ КАНЦЕРОГЕНИ.
2       БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
1       БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА.
4       БІОЛОГІЧНА ДІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
6       БІОЛОГІЧНА ДІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ
1       БІОЛОГІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНУВАННЯ. РАДІОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
1       БІОЛОГІЧНА ДІЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ФЛАВОНОЇДІВ І ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ У МЕДИЦИНІ
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ВОДИ
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ВОДИ.
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ГІНГІВАЛЬНОЇ РІДИНИ.
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ГОРМОНІВ
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VІІІА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VІІА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VІА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІVА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІІІА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІІА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІВ ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VІІІВ ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VІІВ ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VІВ ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ VВ ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІІВ ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ІА ГРУПИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ :
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ОКРЕМИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ:
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ОКРЕМИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ:
1       БІОЛОГІЧНА РОЛЬ СЛИНИ.
1       БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ
1       БІОЛОГІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ. БОТАНІКА. ЗООЛОГІЯ. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я.
1       БІОМЕХАНІЗМ ПОЛОГІВ.
2       БІОМЕХАНІКА ЖУВАЛЬНОГО АПАРАТА
1       БІОНЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
1       БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ
2       БІОПСІЯ ПЕЧІНКИ: МЕЖА БІОПСІЇ, ПРАВИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ
1       БІОСФЕРА
1       БІОТЕРАПІЯ РАКУ.
1       БІОТИКИ
1       БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖОВЧІ В ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
1       БІОФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ
2       БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРУ МАЗЕВОЇ ОСНОВИ МАЗІ ТРОФЕПАРИН
1       БІОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЗА ДЕЯКИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ
1       БІОХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1       БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІПЕРТИРЕОЗІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОХІДНИХ 2-ОКСО-4 Г
1       БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ :
1       БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ
1       БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ
1       БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН.
2       БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ ДІТЕЙ ІЗ ФЛЮОРОЗОМ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РЕГІОНАХ ІЗ РІЗНИМ УМІСТОМ ФТОРУ В ПИТНІЙ ВОДІ
2       БІОХІМІЧНІ ПРЕДИКТОРИ СПОВІЛЬНЕНОГО СПОРОЖНЮВАННЯ ШЛУНКА ВІД РІДКОЇ ЇЖІ
1       БІОХІМІЧНІ ТЕСТИ ДЛЯ ОЦІНКИ МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ.
1       БІОХІМІЧНІ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ КОНСЕРВОВАНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ПРИ ПОЗИТИВНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
1       БІОХІМІЯ ГОРМОНІВ :
1       БІОХІМІЯ КРОВІ :
1       БІОХІМІЯ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ:
1       БІОХІМІЯ НИРОК І СЕЧІ:
1       БІОХІМІЯ СЛИНИ :
1       БІОХІМИЯ ПЕЧІНКИ :
2       БІОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІПОФЛАВОНУ З АЦЕЛІЗИНОМ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОС
1       БАБУШКА. ВЫП. 1.УМЕНИЕ ЛЕЧИТЬСЯ САМОМУ
1       БАБУШКА. Т. IV
1       БАБУШКА. Т. VIІ ..ВАСИЛЕНКО А.С. ЗАПИСКИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЦЕЛИТЕЛЬСТВУ С ПОУЧИТЕЛЬНІМИ ЖИТЕЙСКИМИ ИСТОРИЯМИ
1       БАБУШКА. Т. ІX..ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ-ЗОБ
1       БАБУШКА. Т. Х .ЗРЕНИЕ ( ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ )
1       БАБУШКА. Т. ХІ .ЗУБНАЯ БОЛЬ - ИНСУЛЬТ
1       БАБУШКА. Т.V
1       БАБУШКА. Т.VI
1       БАБУШКА. Т.ІІІ
1       БАБУШКА. Т.ХІІ .ИНФАРКТ + ГОДОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ПО 64 БОЛЕЗНЯМ
1       БАБУШКА.Т.VІІІ
1       БАБУШКА.Т.ХІІІ
1       БАБУШКИНЫ ТРАВКИ . ВЫП. 11. (23).УНИКАЛЬНЫЕ ГОРОСКОПЫ
2       БАГАТОРІВНЕВА ПІДГОТОВКА - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ПРИНЦИП ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ
1       БАЗАЛІОМА.
2       БАЗАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОСУДИСТОГО ТОНУСА У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ НЕЙРОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ ГЛАЗА
1       БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА КАК ОСНОВА ЕГО ЛЕЧЕНИЯ
1       БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ
2       БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ТА ЙОГО ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ТЕРАПІЯ ПРЕПАРАТАМИ ГЕКСИКОН І ВАГІЛАК
1       БАКТЕРІАЛЬНО-СЕПТИЧНИЙ ШОК
2       БАКТЕРІЙНІ ГНІЙНІ МЕНІНГІТИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ І АНТИБАКТЕРІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
1       БАКТЕРІЙНІ ПРЕПАРАТИ.
2       БАКТЕРИАЛЬНАЯ ФЛОРА И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У БОЛЬНЫХ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ И ХОЛАНГИТОМ
1       БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ.
1       БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЛИЗАТЫ ДЛЯ ЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ
1       БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЛИЗАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ
2       БАКТЕРИИ РОДА ARCOBACTER - НОВЫЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ АГЕНТ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ?
2       БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДОСТИ LACTOBACILLUS FERMENTUM ШТАММА 90 TS-4 (21) КЛОН 3 И ИХ СПОСОБНОСТЬ ОКАЗЫВАТЬ МОДУЛИРУЮЩЕЕ Д
1       БАНКІВСЬКЕ ПРАВО
1       БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1       БАРІЙ
1       БАРТОЛІНІТ
2       БАРТОНЕЛЛЕЗ В ПРАКТИКЕ ГЕМАТОЛОГА
2       БАРЬЕРЫ ДЛЯ ОПИОИДНОЙ ТЕРАПИИ БОЛИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА
1       БЕДЖЕЛЬ
1       БЕДНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
1       БЕЗАЗОТИСТІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ПЛАЗМИ КРОВІ :
2       БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА
2       БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА У ЖЕНЩИНЫ В МЕНОПАУЗЕ С НАЧАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
1       БЕЗЗУБИЕ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ СТОМАТОЛОГИ НЕ В СОСТОЯНИИ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРИОСТАНОВИТЬ (СОЦИАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ)
2       БЕЗЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ СЕРИИ ДИАДЭНС
2       БЕЗОПАСНОСТЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ
2       БЕЗОПАСНОСТЬ ВОРИКОНАЗОЛА: КРАТКИЙ ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
2       БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ В2-АГОНИСТОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: ОБЗОР
2       БЕЗОПАСНОСТЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ
1       БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПАЦИЕНТОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
1       БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ
3       БЕЗОПАСНОСТЬ СТАТИНОВ6 РЕАЛЬНОЕ И НАДУМАННОЕ
1       БЕЗОПАСНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПИИ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
1       БЕЗПЕКА В ПОБУТІ І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ:
1       БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ :
1       БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.
1       БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГ. АСПЕКТИ АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЇ
1       БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ. ОСНОВИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ:
2       БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРВАЛЬНИХ НОРМОБАРИЧНИХ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ ЛІТНІХ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
1       БЕЗПЛІДНІСТЬ. ОСНОВИ СЕКСОЛОГІЇ :
1       БЕЗПЛІДНИЙ ШЛЮБ
2       БЕЗПОСЕРЕДНІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЮ ХВОРОБОЮ
2       БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕНТАЛЬНА ІМПЛАНТАЦІЯ
1       БЕЗСИМПТОМНА БАКТЕРІУРІЯ
1       БЕЗСЛІДНИЙ ЛУКАС
1       БЕЗУМНАЯ ШАПКА МОНОМАХА.СОВЕТЫ ОТ БЕЗУМНОЙ ОПТИМИСТКИ ДАРЬИ ДОНЦОВОЙ
2       БЕЛКИ , ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В FAS-ОПОСРЕДОВАННОМ АПОПТОЗЕ МЕЖДУ ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ И ЛИМФОЦИТАМИ ПРИ ИХ СОКУЛЬТИВИРОВАНИИ IN VITRO
1       БЕЛКИ И ФЕРМЕНТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТКЕ.
2       БЕЛКИ СЕМЕЙСТВА RPF (RESUSCITATION PROMOTING FACTOR) ЯВЛЯЮТСЯ ФЕРМЕНТАМИ ПЕПТИДОГЛИКАНГИДРОЛАЗАМИ
2       БЕЛКИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В СВЯЗЫВАНИИ И ПОГЛОЩЕНИИ КЛЕТКАМИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ (ОБЗОР)
2       БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ И НАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПИГМЕНТОВ ТИЛАКОИДНЫХ МЕМБРАН ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ С РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ВОДНОМУ СТРЕССУ
2       БЕЛОК 1-ГО ТИПА, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ИНСУЛИНОПОДОБНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА, В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ РАКЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2       БЕЛОК, КОДИРУЕМЫЙ ОТКРЫТОЙ РАМКОЙ СЧИТЫВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ РЯДОМ С ГЕНОМ НИКАЗЫ BSPD6I, В КОМПЛЕКСЕ С НИКАЗОЙ ОБРАЗУЕТ ЭНДОНУКЛЕАЗУ РЕСТР
1       БЕЛЫЙ КОТ
1       БЕМБІ
2       БЕНФОТИАМИН - ВЛИЯНИЕ НА ТКАНЕВЫЙ ГОМЕОСТАЗ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРГЛИКЕМИИ
1       БЕРЕМЕННОСТТЬ
1       БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТКА.
2       БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ: ТЕЧЕНИЕ, ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ, ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ
2       БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПРИ СИНДРОМЕ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА
2       БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У БОЛЬНЫХ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
2       БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У СУРРОГАТНЫХ МАТЕРЕЙ
1       БЕРИЛІЙ
2       БЕСПЛОДИЕ И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ В СВЕТЕ КОНТРАВЕРСИЙ (ПО ДАННЫМ VII ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ПРОТИВОРЕЧИЯ В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕК
1       БЕССИМПТОМНАЯ ФОРМА ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА И БЕСПЛОДИЕ У МУЖЩИН
2       БЕССИМПТОМНЫЙ ПЕРИКАРДИАЛЬНЫЙ ВЫПОТ У БОЛНЫХ С ИБС НА ФОНЕ СИНУСОВОГО РИТМА И ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
2       БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ВСЕ ЛИ ОНИ ОДИНАКОВЫ?
2       БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: МЕТОПРОЛОЛА СУКЦИНАТ
2       БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА: ОБЗОР
2       БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ. ПОКАЗАНИЯ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТКОЙ КАРДИОЛОГИИ: ОБЗОР
2       БЕТА2- АГОНИСТЫ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
2       БЕШЕНСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2000-2005 ГОДАХ
1       БИБЛ. ПРАКТИКУМ
1       БИБЛИОТЕКА
1       БИБЛИОТЕКА ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА
1       БИБЛИОТЕКАРЬ И ВРЕМЯ.ХХІ ВЕК
1       БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА СТОМАТОЛОГИНФО
7       БИБЛИОТЕЧКА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА
1       БИЛАТЕРАЛЬНАЯ РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПИЧЕСКАЯ УРЕТЕРОЛИТОТОМИЯ ( КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ )
1       БИЛЕТ НА КОВЕР-ВЕРТОЛЕТ.СОВЕТЫ ОТ БЕЗУМНОЙ ОПТИМИСТКИ ДАРЬИ ДОНЦОВОЙ
1       БИЛИАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ХОЛЕСТАЗ) :
2       БИОАДГЕЗИВНАЯ СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
1       БИОДЕГРАДАЦИЯ ТОКСИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И УТИЛИЗАЦИЯ БИОМАССЫ:
2       БИОДОСТУПНОСТЬ ПЕРОРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
2       БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
2       БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ: ОБЗОР
2       БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЦИНКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ КИШЕЧНИКА
2       БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ В СОСТАВЕ ПРОБИОТИКОВ
3       БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В РЕГУЛЯЦИИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ У ПОЖИЛЫХ
2       БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ТЕРТОГО КАКАО И МАСЛА КАКАО
2       БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ АНКСИОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОПИОИДОВ: ОБЗОР
2       БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОПИСТОРХОЗОМ
1       БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БИОТЕХНОЛОГИИ.
2       БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА СЕВЕРЕ РОССИИ, В РАЙОНАХ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ
2       БИОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОЧИН ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРТОПОКСВИРУСОВ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ СХОЖУЮ С НАТУРАЛЬНОЙ ОСПОЙ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ
1       БИОЛОГИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА.
1       БИОЛОГИЯ. В 2-Х КН. КН.2.
2       БИОМЕХАНИКА БИФУРКАЦИЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ
2       БИОМЕХАНИКА ХОДЬБЫ БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
1       БИОПАРОКС В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
1       БИОПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ :
1       БИОПСИЯ ПОЧКИ.
2       БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФТАЛОСЕНСА У ИНТАКТНЫХ ЖИВОТНЫХ И ЖИВОТНЫХ С ОПУХОЛЯМИ РАЗЛИЧНОГО ГИСТОГЕНЕЗА
2       БИОРЕЗОНАНСНАЯ ВИБРОСТИМУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГ
2       БИОРЕЗОНАНСНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ОСТЕОПЕНИИ, У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2       БИОСТАТИСТИКА - РАЗДЕЛ МЕДИЦИНЫ ИЛИ МАТЕМАТИКИ?
2       БИОФИЗИЧЕСКАЯ И ОПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАРИЕСПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЭКСО У ДЕВОЧЕК С ЗАДЕРЖКОЙ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ
2       БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
2       БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ А-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
2       БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗМОВ КЛЕЩЕЙ СЕМЕЙСТВ ARGASIDAE И IXODIDAE
2       БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМБИНАНТНОЙ ЛЕГКОЙ ЦЕПИ ЭНТЕРОПЕПТИДАЗЫ ЧЕЛОВЕКА (УСКОРЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ)
1       БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ В КЛИНИКЕ
2       БИОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ЕЕ ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ
2       БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИНТЕЗА ОКСИДА АЗОТА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗОЙ В НОРМЕ И ПРИ СЕРДЕЧНО-СОС
2       БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
2       БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ И НАРУШЕНИЙ СТЕРОИДОГЕНЕЗА
2       БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТР-СИНТАЗЫ ESCHERICHIA COLI, У КОТОРОЙ В ГЛОБУЛЯРНУЮ ЧАСТЬ ГАММА-СУБЪЕДИНИЦЫ ВСТАВЛЕН ПРОТЕОПЕПТИД А ИНСУЛИНА
2       БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ПСИХИАТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ
1       БИОХИМИЯ
207       БИОХИМИЯ (ИСТ. СТ.)
1       БИОХИМИЯ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА.
2       БИОХИМИЯ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ГРУППЫ А (ОБЗОР)
1       БИОХИМИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.
2       БИОЦЕНОЗ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
2       БИОЦЕНОЗСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИФУРОСКАЗИДА ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
2       БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИМПЕДАНСМЕТРИЯ МИОКАРДА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СЕРДЦЕ С ИСКУСТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ
1       БИОЭТИКА: НАЧАЛА И ОСНОВАНИЯ : ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2       БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАКТИКЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
1       БИОЭТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:
1       БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО ІІ ТИПА : СИМПТОМЫ, ТЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
2       БИФИ-ФОРМ: НОВІЕ АСПЕКТІ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ОРВИ У ДЕТЕЙ
2       БИХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ.
2       БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ IV СТАДИИ
2       БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
1       БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДНЕ- И ДЛИННОВОЛНОВОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
2       БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ
2       БЛОКАДА МІЖРЕБЕРНИХ НЕРВІВ
2       БЛОКАДА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КАК КОМПОНЕНТ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СОСУДАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
1       БЛОКАТОРЫ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИХ МЕСТО В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ : НАУЧНЫЙ ОБЗОР
2       БЛОКАТОРЫ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИХ МЕСТО В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
2       БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ: 10 ЛЕТ СПУСТЯ
2       БЛОКИРОВАНИЕ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ И ГИБЕЛЬ КЛЕТОК ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
2       БЛОКИРОВАНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА В КУЛЬТУРЕ B- И V-ИЗЛУЧЕНИЕМ ОТ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ. G2-БЛОК,
1       БЛЮДА НА СКОРУЮ РУКУ
2       БОДИМАРИН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
1       БОЖІ ВОЇНИ
2       БОЛЕВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ
2       БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА
1       БОЛЕЗНЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ.
2       БОЛЕЗНИ ГЕНОМНОГО ИМПРИНТИНГА
1       БОЛЕЗНИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
1       БОЛЕЗНИ КРОВИ
1       БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. Т.1.
1       БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: В 2-Х Т.. Т. 2.
2       БОЛЕЗНИ ОПЕРИРОВАННОГО ЖЕЛУДКА В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
1       БОЛЕЗНИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ :
1       БОЛЕЗНИ СОСУДОВ: ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА
1       БОЛЕЗНИ ЩИОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОШИБОК
1       БОЛЕЗНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       БОЛЕЗНИ. СИНДРОМЫ. СИМПТОМЫ
1       БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА
1       БОЛЕЗНЬ ГОШЕ.
2       БОЛЕЗНЬ ДЬЕЛАФУА
1       БОЛЕЗНЬ И СИНДРОМ ДЕ ТОНИ-ДЕБРЕ-ФАНКОНИ.
1       БОЛЕЗНЬ КРОНА
2       БОЛЕЗНЬ РАНДЮ-ОСЛЕРА-ВЕБЕРА С ПОРАЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
2       БОЛЕЗНЬ РЕЙТЕРА
1       БОЛЕЗНЬ ФАБРИ.
2       БОЛИ И ПАРЕСТЕЗИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ - СИМПТОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕГМЕНТАРНОГО ОТДЕЛА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ПА
1       БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
2       БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС : ВПЛИВ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СТРУКТУРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ДОКТОРАНТУРИ В НІМЕЧЧИНІ
1       БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС : ПЕРСПЕКТИВИ І РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИШОЇ ОСВІТИ
2       БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА
1       БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
1       БОЛЬ
62       БОЛЬ (ИСТ. СТ.)
2       БОЛЬ В ГРУДИ У ДЕТЕЙ
2       БОЛЬ В СПИНЕ КАК ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
2       БОЛЬ.КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ
2       БОЛЬНИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ КАК РЕСУРС СНИЖЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
1       БОЛЬНОЙ ВНУТРИ НАС
2       БОЛЬНОЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ВЫСОКОГО РИСКА: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ
1       БОЛЬНЫЕ ШИЗОФРЕНИЕЙ С ВЫСОКОЙ ОБРАЩАЕМОСТЬЮ ЗА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ, НЕ ОБУСЛОВЛЕННОЙ КЛИНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ.
2       БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
1       БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
1       БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ; Т.13
1       БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
1       БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
1       БОР
2       БОРИС ВИКТОРОВИЧ ВТЮРИН (К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
2       БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ БОДНАР ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
2       БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ШУР - ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР КИЕВСКОГО ИНСТИТУТА ГИГИЕНЫ ТРУДА
1       БОРОДАВКИ
1       БОРОДАВКИ.
2       БОРЬБА С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ - ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГРУППЕ ВОСЬМИ В 2006 Г.
2       БОРЬБА С КЛЕЩАМИ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С АЛЛЕРГИЕЙ
2       БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН В ЛЕЧЕНИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕАНИЙ : ОБЗОР
2       БРІЛЛІАНТИ СЕРЕД ЗАСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
2       БРІЛЛІАНТИ СЕРЕД ЗАСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ !
1       БРАТИ ГРОМУ
1       БРЕД СИВОГО КОБЕЛЯ
1       БРИГАНТИНА
1       БРОМ
1       БРОМ.
1       БРОНХІАЛЬНА АСТМА ( ASTHMA BRONCHIALE).
1       БРОНХІАЛЬНА АСТМА ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ: ОБГРУНТУВАННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНХ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
3       БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
1       БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ
2       БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, АСТМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС
1       БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.
2       БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
2       БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: УРОВЕНЬ КОНТРОЛИРОВАНОСТИ СИМПТОМОВ
1       БРОНХИТЫ : ОСТРЫЙ БРОНХИТ. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНИХИТ
1       БРОНХОЕКТАТИЧНА ХВОРОБА
1       БРОНХОЕКТАТИЧНА ХВОРОБА.
2       БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ ЖИЗНИ
2       БРОНХОЛЕГОЧНАЯ И ОРОФАРИНГЕАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
2       БРОНХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ У ДЕТЕЙ
1       БРОНХООБСТРУКТИВНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ (ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)
2       БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ
2       БРОНХОСКОПИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА
1       БРОНХОСПАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
1       БРУЦЕЛЬОЗ - АКТУАЛЬНА ЗООНОЗНА ІНФЕКЦІЯ В НАШ ЧАС
2       БРЫЖЕЕЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
2       БРЮШНОЙ ТИФ СЕГОДНЯ: НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
1