На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ІМУНОБІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У СОБАК ТА КОТІВ ПРИ ХВОРОБАХ ХРЕБТА Й ВПЛИВ НА НИХ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
Д 36


Державний агроекологічний ун-т.

    Вісник Державного вищого навчального закладу "Державний агроекологічний ун-т" [Текст] : наук.-теорет. зб. / Державний агроекологічний ун-т; ред. кол.: А. С. Малиновський (гол.). - [Житомир?] : [ДАУ], 12 березня 1998 - .
   №2(19), т.1. - 2007. - 332 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 30.00 грн.
Матеріали друкуються українською, частково російською та англійською мовами
    Содержание:
Іванов, І. Б. Проблеми екології галузі ветеринарної медицини України / І. Б. Іванов. - С .3-6
Жиліхівський, А. С. Досягнення і завдання служби ветеринарної медицини Житомирщини / А. С. Жиліхівський. - С .7-9
Бітюцький, В. С. Токсикологічний контроль антианемічних препаратів / В. С. Бітюцький, О. М. Мельниченко. - С .10-13
Богатко, Н. М. Взаємозв’язок органолептичних показників та вмісту пігментів в яловичині якості NOR, PSE, DFD / Н. М. Богатко, Н. О. Рябчук. - С .13-17
Букалова, Н. В. Вплив умов транспортування та передзабійного утримання свиней на якісні показники м’яса / Н. В. Букалова, О. А. Хіцька. - С .17-21
Котелевич, В. А. Щодо корисності кролятини для населення у змінених екологічних умовах Поліського регіону / В. А. Котелевич, В. С. Федотов. - С .30-33
Ситник, Ю. М. Шляхи зниження вмісту радіонуклідів у риби прісних водойм України в системі "від ставу - до солу" / Ю. М. Ситник, О. М. Арсен, Д. А. Засєкін. - С .34-40
Ситник, Ю. М. Накопичення та розподіл хлорогранічних пестицидів в органах і тканинах риби водосховищ Дніпра / Ю. М. Ситник, О. М. Арсан, Д. А. Засєкін. - С .41-51
Фурман, С. В. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, одержаного в особистих підсобних господарствах / С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська. - С .51-55
Хмельницька, Н. М. Стабільний стронцій - необхідність контролю в тваринному організмі та продукції / Н. М. Хмельницька, Д. А. Засєкін. - С .55-60
Авдосьєва, І. К. Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби: інфекційне чи аутоімунне захворювання? / І. К. Авдосьєва, О. С. Калініна. - С .61-67
Алексеева, Н. В. Культуральные свойства изолированных культур М. AVIUM / Н. В. Алексеева. - С .67-71
Білик, Р. І. Характеристика амінокислотного складу молока, отриманого від серопозитивних на лейкоз корів / Р. І. Білик. - С .71-75
Галатюк, О. Є. Роль водних тварин у формуванні природних вогнищ інфекцій / О. Є. Галатюк, А. В. Абрамов. - С .76-83
Галатюк, О. Є. Ринопневмонія та стахіботріотоксикоз коней: профілактика та лікування / О. Є. Галатюк, А. І. Каньовський. - С .84-91
Головачова, Н. О. Порівняльна ефективність серологічних та бактеріологічних досліджень в прижиттєвій діагностиці ієрсиніозної інфекції у свиней / Н. О. Головачова [и др.]. - С .91-96
Другие авторы: Доценко В. О., Сімонович В. М., Бублик В. М., Нескоромна С. П.
Головащук, І. І. Визначення імуногенної активності сироватки антитоксичної проти пастерельозу кролів / І. І. Головащук, А. О. Головащук. - С .96-101
Давидов, О. М. Сучасна епізоотична ситуація іхтіофауни прісноводних водойм України / О. М. Давидов, Л. Я. Куровська. - С .101-106
Кассич, В. Ю. Влияние повышенного радиационного фона и социально-экономических факторов на эпизоотическую ситуацию туберкульозу животных / В. Ю. Кассич, Ю. Я. Кассич. - С .106-111
Литвин, В. П. До питання прогнозування та боротьби зі сказом в сучасних умовах / В. П. Литвин [и др.]. - С .111-120
Другие авторы: Павленко О. І., Січкар В. С., Олішевич О. О.
Литвин, В. П. Нові активні біологічні препарати та їх вплив на імунний статус телят і поросят / В. П. Литвин [и др.]. - С .120-130
Другие авторы: Поліщук В. В., Постой В. П., Литвиненко В. М., Гомзиков О. М.
Нестерова, Л. Ю. Вплив епізоотичних штамів вірусу інфекційного бронхіту курей на мітотичний режим перещеплюваної культури клітин VERO / Л. Ю. Нестерова. - С .130-135
Пархоменко, Л. І. Первинна ізоляція вірусу чуми м’ясоїдних від собак / Л. І. Пархоменко, О. В. Ільїна. - С .141-145
Пархоменко, Л. І. Визначення впливу рео- та анденовірусів на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту курей / Л. І. Пархоменко, О. О. Пащенко. - С .145-149
Пінський, О. В. Перспективи використання імуномоделюючого препарату "Нукливет" у вівчарстві / О. В. Пінський, О. Б. Семененко, І. Ф. Палій. - С .150-156
Романишина, Т. О. Епізоотологічний моніторинг і аналіз основних факторів, що впливають на розвиток епізоотичного процесу при лейкозі рогатої худоби в Житомирській області / Т. О. Романишина. - С .156-162
Романюк, Ж. В. Гематологічні показники за хронічного перебігу лептоспірозу великої рогатої худоби / Ж. В. Романюк, Л. М. Цибульчак. - С .163-166
Рудь, О. Г. Поширення лейкозу великої рогатої худоби у Рівненській області / О. Г. Рудь, В. П. Марциновський, Т. М. Гусаковська. - С .166-173
Солодка, Л. О. Методи ідентифікації культур актиноміцетів / Л. О. Солодка. - С .173-177
Сосницкий, А. И. Реконвалесценты и хронически больные - пастереллоносители как стационарный источник эндогенной инфекции с респираторным синдромом / А. И. Сосницкий. - С .177-185
Бурлака, В. А. Динаміка живої маси підсвинків при використанні вітаміну U / В. А. Бурлака, Л. В. Логвиненко, Т. М. Сукненко. - С .186-191
Бурлака, В. А. Розпилювання рідких біологічних препаратів для інгаляційної імунізації тварин / В. А. Бурлака, І. В. Логвиненко, І. В. Хом’як. - С .192-195
Лігоміна, І. П. Клініко-біохімічні показники та гістологічні зміни печінки і нирок у корів Житомирського полісся / І. П. Лігоміна [и др.]. - С .195-202
Другие авторы: Горальський Л. П., Влізло В. В., Утеченко М. В., Соловйова Л. М., Москаленко В. П.
Ніщеменко, М. П. Активність ферментів гамма-глутамілтрансферази та лужної фосфатази після імплантації гранул амінокислот молодняку великої рогатої худоби / М. П. Ніщеменко. - С .202-206
Поліщук, В. М. Вікові особливості активності глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові страусів / В. М. Поліщук. - С .206-211
Пукало, Л. Я. Імунофізіологічний статус вагітних свиноматок та їх поросят за корекції залізодефіцитних раціонів / Л. Я. Пукало. - С .212-218
Сухонос, В. П. Імунобіохімічні показники крові у собак та котів при хворобах хребта й вплив на них медикаментозного лікування / В. П. Сухонос, О. С. Вишняк. - С .218-223
Тишківська, Н. В. Профілактика D-гіповітамінозу у молодняка великої рогатої худоби / Н. В. Тишківська, В. В. Сахнюк, М. Я. Тишківський. - С .223-232
Чала, І. В. Порушення ліпідного обміну у корів при дії несприятливих екологічних екологічних факторів Чорнобильського походження / І. В. Чала, Л. О. Чупрун. - С .232-237
Челідзе, С. С. Динаміка показників природної резистентності організму овець при гострому асептичному запаленні / С. С. Челідзе, Б. П. Киричко. - С .237-242
Чубар, О. М. Стан ферментативної ланки антиоксидантної системи печінки перепелів за умов гіпоксичного стресу / О. М. Чубар. - С .242-248
Волошина, Н. О. Обсіменіння грунту збудниками токсокарозу в місцях реалізації продукції тваринництва / Н. О. Волошина, І. В. Чорненька. - С .249-252
Дахно, І. С. Доцільність використання препаратів стимулюючої дії при лікуванні хворих на сетаріоз тварин / І. С. Дахно, О. С. Клименко. - С .253-256
Довгій, Ю. Ю. Імунокорегувальна терапія великої рогатої худоби при фасціольозі / Ю. Ю. Довгій [и др.]. - С .256-259
Другие авторы: Олійник Г. П., Драгальчук А. І., Левківський С. П.
Євстаф’єва, В. О. Застосування лічильної камери для зажиттєвої діагностики інвазійних хвороб / В. О. Євстаф’єва, В. Ф. Галат, М. В. Галат. - С .260-265
Ємець, О. М. Вивчення фауни гельмінтів диких хижих північно-східної України / О. М. Ємець. - С .265-268
Замазій, А. О. Біохімічні та морфологічні показники крові корів, інвазійних дикроцеліями, після використання "Броттелу 10 %" / А. О. Замазій. - С .269-273
Манжос, О. Ф. Біохімічні показники сироватки крові при експериментальному печінковому еймеріозі кролів / О. Ф. Манжос, Р. В. Передера, О. О. Передера. - С .274-279
Періг, Ж. М. Вивчення хронічної токсичності інсекто-акарицидного препарату "Дермасектин" на білих щурах / Ж. М. Періг [и др.]. - С .280-285
Другие авторы: Тішин О. Л., Патерега І. П., Сободош О. Й., Висоцька Т. М., Фаріон О. В.
Тирсіна, М. М. Компресійний метод виявлення саркоцист у продуктах забою свиней, диференційна діагностика від трихінел та цистицерків / М. М. Тирсіна, Р. В. Тирсін, Б. М. Ярчук. - С .286-290
Юськів, І. Д. Вплив "Бровадазолу 20%" на організм коропа у гострому експерименті / І. Д. Юськів. - С .291-295
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: Збірник присвячено проблемам безпеки та якості сировини та харчових продуктів, біотехнології, мікробіології та інфекційним хворобам у тваринництві та ін.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Малиновський, А. С. \ред.\; Бублик, В. М. ; Нескоромна, С. П. ; Олішевич, О. О. ; Литвиненко, В. М. ; Гомзиков, О. М. ; Утеченко, М. В. ; Соловйова, Л. М. ; Москаленко, В. П. ; Левківський, С. П. ; Сободош, О. Й.; Висоцька, Т. М.; Фаріон, О. В.; Державний агроекологічний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017