На главную Библиотеки США

Библиотеки


Запорожье ЗМАПО - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       АНТИГИПЕРНЕЗИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ЛИНОПРИЛА И АМЛОДИПИНА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ КОРОНАРОГ
1       II ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
1       XXII КОНГРЕС EACMFS-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЧЕРЕПНО-ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИХ ХІРУРГІВ (22-26 ВЕРЕСНЯ 2014Р., М. ПРАГА )
1       ВАКЦИНАЦІЯ ГРУП РИЗИКУ . СИМПОЗІУМ №178
1       CASE-STUDY ЯК РІВЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
1       XX ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСОЦІАЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ
1       ІМУНОДІАГНОСТИКА ЕНДОМЕТРІОЗУ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИП. 29
1       ІНФОРМОВАНА ЗГОДА: ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПАЦІЄНТІВ
1       АЛЬБОМ ІЗ ПРОПЕДЕВТИКИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
1       АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ ИЛИ РИСКОМ ЕГО РАЗВИТИЯ ПО ДАННЫМ АНК
1       Б-КА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
1       БЕДНЫЙ ОВАРИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММЕ ЭКО
1       БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
1       БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ: ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧИЙ И СХОДСТВА
1       В ЇЇ КРАПЛИНІ КРИЄТЬСЯ ЖИТТЯ...
1       В. В. БОЙКО
1       ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ФИБРОЗА - ВОЗМОЖНЫЙ ОБЩИЙ ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМ
1       ГЕНЫ- КАНДИДАТЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЕ И ИХ СВЯЗЬ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ФАТАЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
1       ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ КРИЖОВО-КЛУБКОВИХ СУГЛОБІВ
1       ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОГРУДНОЇ ЛІМФАДЕНОПАТІЇ
1       ЕНДОКРИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ
1       ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИ У ДАЙВЕРОВ С ОТКРЫТЫМ ОВАЛЬНЫМ ОКНОМ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
1       ИСКАЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ НОРМЫ ОБЪЕМА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ВЗРОСЛЫХ
1       К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА КРАВЧУНА
1       КАНЕФРОН Н ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
29       КАРДИОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
1       КЛІНІЧНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ІЗ ПОЄДНАН
1       КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТАЛОВМІСНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ ПРИ СТВОРЕННІ ПРОТИПУХЛИННИХ ВЕКТОРНИХ СИСТЕМ
1       ЛІКАР СВІТЛОЇ МУДРОСТІ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА ПЕЛЕЩУКА)
1       МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ ПОШИРЕНИХ ДИССОМНІЧНИХ РОЗЛАДІВ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (ОГЛЯД ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ)
1       МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ПЕДІАТРІЇ ТА СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ : МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДН. УЧАСТЮ (16-17 КВІТНЯ 2015Р.
1       ОДНОКРАТНЫЙ РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ НОВЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В АСПЕКТЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ: ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
1       ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
1       ОПЫТ ПРИМЕНЕИЯ ЧРЕСКОЖНЫХ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНЫХ ЭНДОБИЛИАРНЫХ МЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ
1       ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЖІНОК-МНДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1       ОСТРЫЙ ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ : ОБЗОР
1       ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ У ДІЯЛЬН
1       ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ПУЛЬМОНОЛОГІЯ : НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ №128 ВІД 19.03.2007Р.
1       ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ №1051 ВІД 28.12.2009
1       ПСИХІАТРІЯ І НАРКОЛОГІЯ
1       ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я : ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ XXI СТ. : МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДН. НАУК.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
1       РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТЕРИНЫ И СТАНОЛЫ В РОЛИ ПИЩЕВЫХ ФАКТОРОВ, СНИЖАЮЩИХ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЮ ПУТЕМ ИНГИБИРОВАНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА В К
1       РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ СИСТЕМЫ КРВИ
1       РЕЦЕПТОРЫ, АКТИВИРУЕМЫЕ ПРОЛИФЕРАТИВНЫМ ПЕРОКСИСОМ, И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГАПЕРТОНИЯ ( УРОКИ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ)
1       СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
1       СІМЕЙНА МЕДИЦИНА (ИСТ. СТ.)
1       СИЛИКОНОВАЯ СЕЛЕЗЕНКА ( ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ )
1       СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТРЕТ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ОЖИРЕНИЕМ
1       СПОСІБ КОРЕКЦІЇ КЛІМАКТЕРИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОКЕ ПЕРИ -ТА ПІСЛЯМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ
1       СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ, ТЕХНІКА ЛІКАРСЬКИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ТА ЇХ ОЦІНКА В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
1       УГАДАЙ МЕЛОДИЮ, ИЛИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ И НЕЦИКЛИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
1       ХII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, МОСКВА,18-20 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА: НАУЧ.ТРУДЫ.
1       ХІРУРГІЯ
1       ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
1       ХОЛОДОВА ТРАВМА: ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ З ФРИГОПРОТЕКТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
1       ЯК ПОКРАЩИТИ ПЕРИНАТАЛЬНУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ ? : ДОСВІД УКРАЇНО-ШВЕЙЦАРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ 2008-2010 РР.
1       (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ)
1       **NOT VALID RECORD 189340**НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
1       **NOT VALID RECORD 190436**ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (С Н
1       **NOT VALID RECORD 213759**ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АРИТЕНОХОРДОТОМИИ ПО ДАННЫМ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
1       **NOT VALID RECORD 313346**
1       **NOT VALID RECORD 348390**
1       **NOT VALID RECORD 353239**ПРИМЕНЕНИЕ КАПНОГРАФИИ МИКРОПОТОКА И МОБИЛИЗАЦИЯ АЛЬВЕОЛ ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ
1       **NOT VALID RECORD 374281**ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОЖИЛЫХ. 1. СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
1       **NOT VALID RECORD 378940**ПРИМЕНЕНИЕ КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ (КВЧ) ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
1       **NOT VALID RECORD 46017**ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
1       **NOT VALID RECORD 511159**ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ И Є-АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ИСКУС
1       **NOT VALID RECORD 512693**
1       **NOT VALID RECORD 545587**ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
1       **NOT VALID RECORD 550833**
1       **NOT VALID RECORD 561790**ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ПРИ ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ МЕТАСТАЗАХ СОЛИДНЫ
1       **NOT VALID RECORD 592998**
1       **NOT VALID RECORD 601034**
1       **NOT VALID RECORD 602701**
1       **NOT VALID RECORD 603260**
1       **NOT VALID RECORD 618385**
1       **NOT VALID RECORD 628760**
1       **NOT VALID RECORD 631257**
1       **NOT VALID RECORD 679574**
1       **NOT VALID RECORD 705386**
1       **NOT VALID RECORD 718309**
1       **NOT VALID RECORD 732792**
1       **NOT VALID RECORD 790903**
1       **NOT VALID RECORD 808884**
1       **NOT VALID RECORD 835591**ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
1       **NOT VALID RECORD 854395**
1       **NOT VALID RECORD 855864**ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ЖЕЛУДКА
1       **NOT VALID RECORD 859263**
1       **NOT VALID RECORD 868302**КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ СЕВОФЛУРАНОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКА
1       **NOT VALID RECORD 875638**
1       **NOT VALID RECORD 899388**МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
1       **NOT VALID RECORD 900489**
1       **NOT VALID RECORD 941058**
1       **NOT VALID RECORD 952378**ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
1       **NOT VALID RECORD 977989**
1       10 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ: ПРОВЕДЕНО НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ!
1       10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ
1       100 ЛЕТ НОРМАНУ ХОЛТЕРУ (1914-1983 )
1       12 НАСТАНОВ ЩОДО ВАКЦІНАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБТЯЖЕНИМ АНАМНЕЗОМ
1       140 ЛЕТ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЕ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ УЕЗДЕ
1       15-Й КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ И НЕИНВАЗИВНОЙ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ И 7-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС СЕКЦИИ
1       15-ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ ТИПА В
1       17-Й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ : КРАТКИЙ ОТЧЕТ И ОБЗОР КРУПНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1       18-Й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ (АВСТРИЯ, ИНСБУРГ, 7-11 ИЮНЯ 2009 Г.)
1       2 СЪЕЗД ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ЯРОСЛАВЛЬ,13-15 ОКТЯБРЯ 2010 Г. : ТЕЗИСЫ
1       2011 IFCPC -КОЛЬПОСКОПІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ДЛЯ ШИЙКИ МАТКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НОВИХ ТЕРМІНІВ РОЗДІЛУ АНОМАЛЬНІ КОЛЬПОСКОПІЧНІ КАРТИНИ
1       23-Й ФАКТОР РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ И НОВЫЙ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ТРОПОНИН I : РАННИЕ МАРКЕРЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ХРОНИ
1       25 РОКІВ НА ВАРТІ ЖИТТЯ! КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ВСЕМИРНЫЙ ИНСТИТУТ БОЛИ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
1       3-Й СЪЕЗД ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА : СБОРНИК ТЕЗИСОВ, БЛАГОВЕЩЕНСК, 10-12 НОЯБРЯ 2010Г.
1       30 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС: НОВЫЕ ВРЕМЕНА - НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1       31 Р МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
1       4D - ТОМОВЕНТРИКУЛОГРАФИЯ - НОВЫЙ МЕТОД В ДИАГНОСТИКЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА
1       5 КРОКІВ ДО ПРИВАТНОЇ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
1       5 ПРАВИЛ, ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ НА СОЦВИПЛАТИ ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ
1       5-Й СЬЕЗД РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ
1       5-Й СЪЕЗД РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ
1       51-Й КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ
1       6-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ИНСУЛЬТ
1       6-ХВИЛИННИЙ ТЕСТ З ХОДЬБОЮ
1       60-ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЯКУТСКОГО ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТУБЕРКУЛЕЗА АМН СССР, (НЫНЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИАТРИЯ МЗ РС (
1       7 ПРАВИЛ ХАРЧУВАННЯ: ЗДОРОВА ТАРІЛКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ УКРАЇНЦІВ
1       70-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ В.П.ЧЕРНИХ
1       80 ЛЕТ ГУ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ.1930-2010. СТРАНИЦІ ИСТОРИИ
1       ACOMPLIA УЛУЧШАЕТ КОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ
10       ACTA MEDICA LEOPOLIESIA (ИСТ. СТ.)
1       ALPPS- НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДВУХЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
1       BCL1 ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
1       BIS-МОНИТОРИНГ СЕДАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ У ДЕТЕЙ
1       COMATOSE STATE /КОМА/: CURRENT CONCEPTS OF EMERGENCY MANAGEMENT
1       COMPARISON OF THE EFFICACY OF DIODE LASER CYCLOPHOTOCOAGULATION, ALONE OR IN CONJUNCTION WITH AVASTIN IN THE TREATMENT OF NEOVASCULAR GLAUCOMA
1       CИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ: ЭВОЛЮЦИЯ, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ
1       CОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
1       D-ДИМЕРЫ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ
1       D-ЛАРГІН ФС ВІД ЗАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ : ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ПРЕПАРАТ ВІД ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА З МІЖНАРОДНИМ СЕРТИФІКАТОМ ЯКОСТІ
1       EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE FOR FAMILY DOCTORS: CHALLENGES OF THE MODERN LIFE (ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА І МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ДЛЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ- ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ)
1       EMINENT LIFE
1       HBV- АССОЦИИРОВАННЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ПОЛИАРТЕРИИТ : КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР
1       HCV- АСОЦІЙОВАНІ УРАЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
1       HELICOBACTER PYLORI - QUO VADIS? ПОСЛЕСЛОВИЯ К КОНСЕНСУСУ МААСТРИХТ-3,2005
1       HELLP- СИНДРОМ : ДИАГНОСТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
1       II НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ВРАЧЕЙ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ
1       II СЪЕЗД ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, Г.КАЗАНЬ, 30СЕНТЯБРЯ- 2 ОКТЯБРЯ 2009 Г. : СБ.ТЕЗИСОВ
1       III З'ЇЗД АЛЕРГОЛОГІВ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ
1       III МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АКУШЕРСТВІ, ГІНЕКОЛО
1       IN A PAGE
1       IV ЗЇЗД СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ УКРАЇНИ, ПОЛТАВА, 2-3 КВІТНЯ 2015 РОКУ: ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
1       IV ЗЇЗД СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЯК КРОК ДО АКТИВНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
1       IX НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ
1       IX СЪЕЗД НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ : МАТЕРИАЛЫ (МОСКВА, 2-5 МАРТА 2009Г )
1       IX СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ,1-3 ИЮНЯ 2011 Г.
1       L-АРГИНИН В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ : НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1       L-АРГИНИН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1       MODY ТИП 2: КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 13 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПЕРВОЕ ОПИСАНИЕ MODY В РОССИИ
1       MULTA ET MULTUM
1       N-АЦЕТИЛЦИСТЕИН (ФЛУИМУЦИЛ): ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       N-ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
1       PATIENT BLOOD MANAGEMENT ( УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТА ) У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА
1       REAL-TIME ЭЛАСТОГРАФИЯ: РАЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
1       SER-PRO-CYS-ПЕПТИД ЯК БІОЛОГІЧНИЙ МАРКЕР РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ ТА ЙОГО АКТИВНОСТІ
7       THERAPIA ( УКР. МЕД. ВІСНИК ) (ИСТ. СТ.)
45       THERAPIA ( УКР. МЕДИЧНИЙ ВІСНИК ) (ИСТ. СТ.)
29       THERAPIA (ИСТ. СТ.)
1       THERAPIA (УКР. МЕД. ВІСНИК ) (ИСТ. СТ.)
49       THERAPIA . УКР. МЕД. ВІСНИК (ИСТ. СТ.)
3       THERAPIA. (ИСТ. СТ.)
1       TNM-КЛАСИФІКАЦІЯ МЕЛАНОМИ ШКІРИ: 8-Й ПЕРЕГЛЯД (2017)
1       TORCH - ИНФЕКЦИИ
1       V ЗЇЗД ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ
1       V КОНГРЕС СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ , ПРИСВЯЧЕНИЙ СТОРІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕ
2       V НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕВМАТОЛОГІЇ
1       V РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ОСТЕОПОРОЗУ И ДРУГИМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СКЕЛЕТА
1       VI ЗЇЗД НЕЙРОХІРУРГІВ УКРАЇНИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЙРОХІРУРГІЇ
1       VI КОНГРЕС ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ (КИЇВ, 14-16 ЖОВТНЯ 2009 Р.)
1       VI КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО ДИАЛИЗНОГО ОБЩЕСТВА,Г.МОСКВА,18-22 НОЯБРЯ 2009Г. : ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
1       VII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПРОБЛЕМЕ БОЛИ : ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ.
1       VII КОНФЕРЕНЦИЯ РДО,МОСКВА,20-30 НОЯБРЯ 2011Г. : ТЕЗИСЫ
1       VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕМОРЕОЛОГИЯ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ ( ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ В КЛИНИКУ )
1       VII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ (18-20 ЖОВТНЯ 2017Р., КИЇВ )
1       XII СЪЕЗД НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ, XXXIII СЕССИЯ ЦНИИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
1       XVI ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ (18-22 ОКТЯБРЯ 2008 Г.)
1       XXXIX НЕДЕЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. 17-22 МАЯ 2008 ГОДА, САН-ДИЕГО, США
1       ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ НЕЙКО
1       ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ НЕЙКО (1932-2010)
1       ЄВГЕН ТИМОФІЙОВИЧ СКЛЯРЕНКО - СВІДОК І ПОДВИЖНИК КІЛЬКОХ ЕПОХ
1       ЄВГЕНІЯ ХОМІВНА ЗАРЕМБА (ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕДЕННЯ ОСТЕОПОРОЗУ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1       ЄДИНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ, СТРАТЕГІЯ, ТАКТИКА, КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
1       ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР - НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
1       ЄПОНІМИ В АНАТОМІЇ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ
1       ЄПОНІМИ В АНАТОМІЇ ОРГАНІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ
1       І ЗНОВУ ПРО БЕЗПЕКУ ЛІКАРЯ: ПОРАДИ ЮРИСТА
1       І Я ЗНОВ ЖИВИЙ СВІТ ОГЛЯДУЮ...
1       ІІІ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСТМА-КОНГРЕСС-СОБЫТИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
1       ІІІ УКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВОЗРАСТ
1       ІВАН МИХАЙЛОВИЧ ФУШТЕЙ (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       ІВАН СЕМЕНОВИЧ СМІЯН
1       ІГОР МИХАЙЛОВИЧ ЗАЗІРНИЙ
1       ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА-ГІНЕКОЛОГІЇ
1       ІДІОПАТИЧНІ ТРОМБОЗИ В ХІРУРГІЇ
2       ІДІОПАТИЧНИЙ ЛЕГЕНЕВИЙ ФІБРОЗ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ
1       ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
1       ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ УКРАЇНИ ТЕР
1       ІЗОЛЬОВАНА СИСТОЛІЧНА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У МОЛОДИХ : ЧИ ВСІХ МАЄМО ЛІКУВАТИ ?
1       ІЗРАЇЛЬ: СТАВКА НА ПАЦІЕНТА / ОХОРОНА ЗДОР. ЗА КОРДОНОМ
1       ІЛЮСТРОВАНИЙ ДОВІДНИК З ЕНДОДОНТІЇ
1       ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
1       ІМІТОВАНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ
1       ІМЕНА В МЕДИЦИНІ У ВІДГОМОНІ ЧАСУ
1       ІМЕНА В МЕДИЦИНІ У ВІДГОМОНІ ЧАСУ . 2013 РІК (ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ)
1       ІМЕНА В МЕДИЦИНІ У ВІДГОМОНІ ЧАСУ. 2012 РІК.
1       ІМЕНА В МЕДИЦИНІ У ВІДГОМОНІ ЧАСУ. 2015 РІК
1       ІМОВІРНІСТЬ РОЗВИТКУ ЦИТОКІН-МЕДІЙОВАНОГО АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
1       ІМУНІЗАЦІЯ : ПРО ЩО ПОТРІБНО ПАМ'ЯТАТИ
1       ІМУНІТЕТ ПОПУЛЯЦІЇ ВЧОРА, СЬОГОДНІ І ЗАВТРА
1       ІМУННІ ЛАНКИ ПАТОГЕНЕЗУ СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
1       ІМУННІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА МНОЖИННУ МІЄЛОМУ
1       ІМУННІ ФЕНОМЕНИ І ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
1       ІМУННА СИСТЕМА І РАДІАЦІЯ: ДВАДЦЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
1       ІМУННЕ ЗАПАЛЕННЯ, КЛІТИННИЙ ТА ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ
1       ІМУННИЙ СТАТУС ХВОРИХ З ГЕРПЕТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ НА ФОНІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ
1       ІМУННИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ЗАТЯЖНУ НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       ІМУНО-ІНФЛАМАТОРНА АКТИВАЦИЯ ПРИ ПОЄДНАННІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПРЕДСЕРДЬ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
1       ІМУНО-ГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЯК МУЛЬТИФАКТОРІАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
1       ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ФАКТОРИ ПЕРЕБІГУ ДРІБНОКЛІТИННОЇ НЕХОДЖКІНСЬКОЇ ЛІМФОМИ ТА ВИБІР ЛІКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЇХ РІВНЯ
1       ІМУНОГІСТОХІМІЧНА І МОРФО-ДЕНСИТОМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЧНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОМ
1       ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СПЕКТРІ ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ЗВИЧНОГО НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
1       ІМУНОГЛОБУЛІНИ СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ ТА НЕСТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ
1       ІМУНОГЛОБУЛІНОВИЙ ПРОФІЛЬ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ
1       ІМУНОКОРЕКЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ПОЄДНАНОЇ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕТКИ ПОЛІВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В УКРАЇНІ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТА ПРОФІЛЬ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ВАГІТНИХ ІЗ АСОЦІЙОВАНОЮ ГЕРПЕТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДОНОРІВ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ЛАНКИ ПАТОГЕНЕЗУ СИСТЕМНОЇ СКЛЕРОДЕРМІЇ ТА СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В ДІАГНОСТИЦІ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: ОБЗОР
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ФЕНОТИПУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ РАННЬОГО ПОЧАТКУ У ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ АЦЕТИЛЮВАННЯ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ І ЗМІНИ В СИСТЕМІ АПОПТОЗУ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ З ГЕРПЕСВІРУСНИМ УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
1       ІМУНОЛОГІЧНІ ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ЧАСТО РЕЦИДИВУЮЧОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ВІРУСАМИ ПРОСТОГО ГЕР
1       ІМУНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І ВИЖИВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ ПРОВЕДЕННЯ ВИСОКОАКТИВНОЇ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
1       ІМУНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУРОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПОЛІНОЗ
1       ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ТА КОРЕКЦІЯ ЇЇ ПОРУШЕНЬ БІОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ У ХВОРИХ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОР
1       ІМУНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ З ІМУННИМИ УСКЛАДЕННЯМИ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ПРЕДНІЗОЛОН
2       ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ : НАУКА І ПРАКТИКА (ИСТ. СТ.)
1       ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЕФЕКТИ ПРОБІОТИКІВ
1       ІМУНОМОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЕШЕРИХІОЗ
1       ІМУНОПАТОГЕНЕЗ ЛІКАРСЬКО-СТІЙКОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ З ПОЗИЦІЙ СЬОГОДЕННЯ: ОБЗОР
1       ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ( ЛЕКЦІЯ )
1       ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ
1       ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       ІМУНОСУПРЕСИВНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА АРТРОПАТИЧНИЙ ПСОРІАЗ
1       ІМУНОСЦИНТИГРАФІЯ ТА ПОЗИТРОННА ЕМІСІЙНА ТОМОГРАФІЯ - СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ В ОНКОЛОГІЇ
1       ІМУНОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОБІОТИКІВ, ВІТАМІНІВ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
1       ІМУПРЕТ - СИЛА РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІМУНІТЕТУ. ( ОГЛЯД )
1       ІН'ЄКЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ПІДОШОВНОГО ФАСЦИЇТУ ПІД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ НАВІГАЦІЇ
1       ІНВАЛІДНІСТЬ : ПЕРВИННА, СКРИТА, ПРОГНОЗОВАНА
1       ІНДІВІДУАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЦИНИ
1       ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПНЕВМОНІЙ У ХВОРИХ НА ФОНІ ГЕМОБЛАСТОЗІВ ІЗ ПОЗИЦІЙ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
1       ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1       ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
1       ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА
1       ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА САРКОМУ МАТКИ З УРАХУВАННЯМ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУХЛИНИ
1       ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАЦТВА АСОЦІАЦІЙ ВИКЛАДАЧА- ОСНОВА ВСЕБИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ І ВИКЛАДАННЯ МЕДИЦИНИ КАТАС
1       ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНО-ПСІХОЛОГІЧНИМИ І ПОВЕДІНКОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
1       ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ /ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
1       ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я
1       ІНДИКАТОРНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ : ВИМОГИ ДО ІНДИКАТОРА
1       ІНДУКТОТЕРМОФОРЕЗ КРЕМУ ТЕРАФЛЕКС М В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА
1       ІННОВАЦІЇ В ГЕМАТОЛОГІЇ: БЕНДАМУСТИН У ЛІКУВАННІ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
1       ІННОВАЦІЇ В ЗАКЛАДІ: ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО ТЕЛЕМЕДИЦИНУ? ( ТЕСТ. )
1       ІННОВАЦІЇ РОЗРОДЖЕННЯ ВАГІТНИХ З АНОМАЛЬНО ІНВАЗИВНОЮ ПЛАЦЕНТОЮ: PLACENTA PERCRETA ( ВИПАДОК З ПРАКТИКИ )
1       ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ
1       ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЛІКАРЯМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНИМ ЛІКАРЯМ
1       ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА-КУРАТОРА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
1       ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ
1       ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
1       ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРОФІЛАКТИЦІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1       ІННОВАЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗБЕРЕЖЕННІ І ЗМІЦНЕННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВЯ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ХНІЗ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
2       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
1       ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ В УКРАЇНІ: ПЕРШИЙ ДОСВІД
1       ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
1       ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІК
1       ІННОВАЦІЙНИ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
1       ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НІЗ В ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ,ЗАПРОПОНОВАНИЙ ВООЗ
1       ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ОЦІНКИ СУКУПНОЇ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ,ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
1       ІНОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ВСЕУКРАЇН. НАУКОВО-ПРАКТИЧ.КОНФ.,КИЇВ,25-26 ЖОВТНЯ 2012 Р
1       ІНОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
1       ІНСПЕКТОР З КАДРІВ. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
1       ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
1       ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ПАЦІЄНТАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСТУГ
1       ІНСТУМЕНТ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИН
1       ІНСУЛІНОПОДІБНІ СТАНИ : ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ( ПО МАТЕРІАЛАМ НАУК.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЇ)
1       ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ІМУННЕ ЗАПАЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
1       ІНСУЛІНОТЕРАПІЯ: ШЛЯХИ ВИПРОБУВАНЬ І СПОДІВАНЬ
1       ІНСУЛЬТ: ВТРАТИ ЧАСУ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ТА ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПАХ
1       ІНСУЛЬТ: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       ІНСУЛЬТИ У ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ
1       ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА SXCНА РІЗНИХ ЕТАПАХ СТЕНТУВАННЯ
1       ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ КРАЇНИ
1       ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ НА МОДЕЛІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
1       ІНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА В ОНКОНЕЙРОХІРУРГІЇ
1       ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ШЛЯХ ПОКРАЩЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ
1       ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
1       ІНТЕГРАЦІЯ ДОДИПЛОМНОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ- ВИМОГА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
1       ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
1       ІНТЕГРАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
1       ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ДО КУПІРУВАННЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ПРИ НАРКОТИЧНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІІ
1       ІНТЕГРОВАНЕ ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ
1       ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ КУРСАНТІВ ТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АДАПТАТИВНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ RATOS-AL Ч.1. КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ІНДУКОВАНОЇ КОАГУЛОПАТІЇ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ В ПЕДІАТРІЇ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПОЛІТРАВМИ У ВАГІТНИХ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ СЕПТИЧНИХ СТАНІВ У ХВОРИХ З ВІДКРИТИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК,УСКЛАДНЕНИХ ГОСТРИМ ОСТЕОМІЄЛІТОМ
1       ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТОРИННИХ ІШЕМІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ІНТРАКРАНІАЛЬНИХ КРОВОВИЛИВАХ АНЕВРИЗМАТИЧНОГО ГЕНЕЗУ. 14.01.30 - А
1       ІНТЕНСИФІКАЦІЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ- СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
1       ІНТЕРВЕНЦІЙНА РАДІОЛОГІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ, УСКЛАДНЕНОГО КРОВОТЕЧЕЮ
1       ІНТЕРСТИЦІАЛЬНИЙ НЕФРИТ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       ІНТЕРФЕРОНОВИЙ СТАТУС НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З КЛІНІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ПРЕПАРАТОМ
1       ІНТРААБДОМІНАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ ІЗ ДІАБЕТИЧНИМ КЕТОАЦИДОЗОМ
1       ІНТРАНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ
1       ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ СЕРЕДНЬО-ТЯЖКИХ ТРАВМАТИЧНИХ КРОВОТЕЧ
1       ІНФІКОВАНІСТЬ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ЗБУДНИКАМИ МІКОПЛАЗМОЗУ ТА ХЛАМІДІОЗУ
1       ІНФІКУВАННЯ ДІТЕЙ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ
1       ІНФІКУВАННЯ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ТА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У НИХ
1       ІНФАРКТ МІОКАРДА В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ І ПОРУШЕННЯ ГЕМОДИНАМІКИ : ПРИЧИНА ЧИ НАСЛІДОК?
1       ІНФЕКЦІЇ - РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1       ІНФЕКЦІЇ В ПРАКТИЦІ КЛІНІЦИСТА. АНТИБАКТЕРІЛЬНА ТА АНТИВІРУСНА ТЕРАПІЯ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ТА ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПАХ
1       ІНФЕКЦІЇ СЕЧЕВОЇ СИСТЕМИ У ДОРОСЛИХ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ
1       ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ ( ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАСТАНОВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ УРОЛОГІВ 2012/2013 )
1       ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ :ОНОВЛЕННЯ 2012 РОКУ
1       ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ ТА СУЧАСНА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ
1       ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       ІНФЕКЦІЇ СЕЧОСТАТЕВИХ ШЛЯХІВ: ПІЄЛОНЕФРИТ
1       ІНФЕКЦІЇ, ВИКЛИКАНІ ПАЛИЧКОЮ СИНЬО-ЗЕЛЕНОГО ГНОЮ, - СТАРА ПРОБЛЕМА, ЩО ПОТРЕБУЄ НОВИХ РІШЕНЬ
1       ІНФЕКЦІЇ, ВИКЛИКАНІ ПАЛИЧКОЮ СИНЬО-ЗЕЛЕНОГО ГНОЮ, -СТАРА ПРОБЛЕМА, ЩО ПОТРЕБУЄ НОВИХ РІШЕНЬ
1       ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІД ЧАС ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН: ОБЗОР
1       ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА
1       ІНФЕКЦІЙНІ РЕСПІРАТОРНІ УСКЛАДНЕННЯ ТА ЇХ МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА У ДІТЕЙ КАРДІОХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
4       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
313       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (ИСТ. СТ.)
1       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ В ДІТЕЙ
2       ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ
1       ІНФЕКЦІЙНА (БАКТЕРІАЛЬНА І ГРИБКОВА) СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З РЕЦИДИВАМИ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ
1       ІНФЕКЦІЙНА ДІАРЕЯ : ЯК ДІАГНОСТУВАТИ І ЛІКУВАТИ ЗГІДНО З ДОКАЗОВИМИ ДАНИМИ
1       ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ У ДІТЕЙ : СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
1       ІНФЕКЦІЙНО-ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ КИШКОВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ
1       ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ГЕНІТАЛІЙ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
1       ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У ВАГІТНИХ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ АНТИГОМОТОКСИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ : МЕТОД.РЕК.
1       ІНФЕКЦІЯ КОРУ ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА
1       ІНФЕКЦІЯ ТА АТЕРОСКЛЕРОЗ- ЛАНКИ ОДНОГО ПРОЦЕСУ? : ОГЛЯД
1       ІНФЛАМАТОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ НУКЛЕЇНАТУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ШКОЛЯРІВ
1       ІНФОРМАТИВНІСТЬ ІМУНОГРАМИ У ПАЦІЄНТА ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
1       ІНФОРМАТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВЕРИФІКАЦІЇЇ НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ
1       ІНФОРМАТИВНІСТЬ ШКАЛ-КАЛЬКУЛЯТОРІВ ОЦІНКИ 10-РІЧНОГО РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
1       ІНФОРМАТИЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ -НАЙВАЖЛИВІШИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ КРОК ДЛЯ СУЦЧАСНОЇ УКРАЇНИ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЛІКАРІВ-СЛУХАЧІВ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЛІКАРІВ-СЛУХАЧІВ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ УДОСКОНАЛЕННІ ЛІКАРІВ ДСМК
1       ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ АРТЕРІАЛЬНИХ ОСЦИЛОГРАМ У ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ПРИ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ-ІНФЕКЦІОНІСТІВ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
1       ІНФОРМАЦІЙНА ГОСПІТАЛЬНА СИСТЕМА,ШЛЯХ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИП. 33
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИП. 37
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИП. 43
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИП. 45
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВЫП. 35
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВЫП. 39
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВЫП. 41
1       ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА: МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ТА СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ
1       ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРИЙНЯТТІ КЛІНІЧНИХ РІШЕНЬ
1       ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В СІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
1       ІНФОРМАЦІЯ ПРО 11-Й КОНГРЕС EFORT
1       ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЗЛАДИ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ (М.
1       ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ АМБУЛАТОРНОЇ,ГНІЙНО-СЕПТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЗ ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ
1       ІНФОРМОВАНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ І КОНТРОЛЬ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛЬВОГО МІСТА
1       ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ НАДАННІ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
1       ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ У СТОМАТОЛОГІЇ
1       ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ:ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ /ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
1       ІНФРАЧЕРВОНА ЛАЗЕРОПУНКТУРА І МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ТА ЙОГО НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОЯВАХ
1       ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
1       ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ТЯЖКОЇ ХІРУРГІЧНОЇ КРОВОВТРАТИ
1       ІНШІ ФОРМИ ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ
1       ІОСНОВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ. Т.1. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ КРОВІ І КРОВОТВ ОР
1       ІРИНА КАЗИМИРІВНА СЛЕДЗЕВСЬКА
1       ІСААК МИХАЙЛОВИЧ ТРАХТЕНБЕРГ - ВЧИТЕЛЬ ТА ТАЛАНОВИТИЙ ВЧЕНИЙ
1       ІСПАНІЯ: ТУТ НЕ ПОМИРАЮТЬ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ДОПОМОГИ /СВІТОВИЙ ДОСВІД
1       ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ДЕЯКИХ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ
1       ІСТОРІЯ КАФЕДРИ НЕРВОВИХ ХВОРОБ З НЕЙРОХІРУРГІЄЮ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1       ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
1       ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ,НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНОЇ М
1       ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО- ГІГІЄНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КМІ ЯК ШКОЛИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ. 1843-1941. ДО 175-РІЧЧЯ НМУ ІМ. О. О.БОГОМО
2       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
1       ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 200 РОКІВ
1       ІСТОРІЯ ХВОРОБИ І СМЕРТЬ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДУ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИЧНІ ВІХИ БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ТА ПЕРША КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ: ОГЛЯД
1       ІСТОРИЧНІ ТА ЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АУТОПСІЇ. ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ІНШІХ КРАЇН
1       ІСТОРИЧНИЙ ВКЛАД ВЧЕНИХ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ У ВИВЧЕНІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ
1       ІТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ ЕКГ ПРИ ПОСТІЙНІЙ ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯЦІЇ
1       ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ : СТАБІЛЬНА СТЕНОКАРДІЯ НАПРУГИ.ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА : УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ ТА HELICOBACTER PYLORI
1       ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ АНТРАЦИКЛІНІНДУКОВАНОЇ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ
1       ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
1       А.А.ШАЛИМОВ- УЧИТЕЛЬ,НАСТАВНИК,ДРУГ
1       АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ЕЕ ТЕРАПИИ
1       АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
1       АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОЛИТЕ
1       АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЖЕЛУДКЕ
1       АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ. СПАЗМОЛИТИКИ, ИХ ВЫБОР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
1       АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ АДЕНОМ
1       АБДОМИНАЛЬНЫЕ КАТАСТРОФЫ В ХИРУРГИИ АОРТЫ И СЕРДЦА
1       АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ
1       АБДОМИНАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ: ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ,ПАТОГЕНЕЗА,ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ :ОБЗОР
1       АБДОМИНАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ: ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
1       АБДОМИНАЛЬНЫЙ СЕПСИС КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО НЕКРОТИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
1       АБДОМИНАЛЬНЫЙ СЕПСИС: СТРАТЕГИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
1       АБДОМИНАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ, ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
1       АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗЕ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ
1       АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       АВАНДИЯ И АВНДАМЕТ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА: ВЛИЯНИЕ НА СЕКРЕЦИЮ НЕКОТОРЫХ ГОРМОНОВ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
1       АВРААМ БУШКЕ-ВИДАТНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ДЕРМАТОЛОГ, ЯКИЙ ВПЕРШЕ ОПИСАВ СКЛЕРОДЕРМОПОДІБНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ-СКЛЕРЕДЕМУ БУШКЕ
1       АВС-ТРАНСПОРТЕРЫ ( ВСRР, РGР, МRР1 ) - ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       АВС-ТРАНСПОРТЕРЫ (ВСRР, PGP, MRP1) - ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       АВСТРАЛІЯ: НАСЕЛЕННЯ ВІДДАЄ ПЕРЕВАГУ ДЕРЖАВНІЙ МЕДИЦИНІ /СВІТОВИЙ ДОСВІД/
1       АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ТЕРАПІЇ
1       АВТОЗАПАЛЬНІ СИНДРОМИ : КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ
1       АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1       АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
1       АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1       АВТОМАТИЗОВАНА КОМПЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА АПЕНДИЦИТУ ПІД ЧАС ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ВТРУЧАННЯ
1       АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ
1       АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ БЕЗКАМ`ЯНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ
1       АВТОНОМІЗАЦІЯ ЛІКАРЕНЬ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ / КОМАНДА МСFR ОХОРОНА ЗДОРОВЯ
1       АВТОНОМІЗАЦІЯ САМОТУЖКИ: ЯК УНИКНУТИ СУДІВ
1       АВТОНОМНА НЕЙРОПАТІЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ : ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА
1       АВТОНОМНА НЕЙРОПАТІЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ : КЛАСИФІКАЦІЯ, КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, ДІАГНОСТИКА
1       АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ КОИНДУКЦИИ АНЕСТЕЗИИ
1       АВТОРСЬКЕ ПРАВО В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ
1       АГОНІСТИ ДОФАМІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ПАТОГЕНЕТИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА
1       АГОНИСТЫ ИМИДАЗОЛИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ : АКТУАЛЬНЫ ЛИ ОНИ СЕГОДНЯ?
1       АГРАНУЛОЦИТОЗ У ЗАГАЛЬНО-ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ДІАГНОСТИКА,ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
1       АГРЕГАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ТРОМБОЦИТІВ У ЖІНОК ІЗ ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА SТ
1       АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМ
1       АГРЕГАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
1       АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ПРИЕМЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И КЛОПИДОГРЕЛЯ И СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОПРОТЕИНА IIB - IIIA У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОН
1       АГРЕССИВНАЯ ХОЛЕСТЕАТОМА
1       АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕМОДЕКОЗЕ
1       АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
1       АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОЦИТОПАТИЕЙ
1       АДАПТАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ : ЛЕКЦИЯ
1       АДАПТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
1       АДАПТОВАНІ СУМІШІ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ГІДРОЛІЗОВАНИХ БІЛКІВ ТВАРИННОГО І РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТ
1       АДАПТОГЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
1       АДАПТОЛ - ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
1       АДЕКВАТНІСТЬ ТРАНСКРАНІАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОЗНЕБОЛЮВАННЯ В АНГІОХІРУРГІЇ
1       АДЕКВАТНОСТЬ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ПОСЛЕ АУТОВЕНОЗНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ ОККЛЮЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫ
1       АДЕКВАТНОСТЬ ВЫБОРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОНННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БИЛ
1       АДЕКВАТНОСТЬ СОЧЕТАННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ СПИНАЛЬНО--ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ВЕРХНЕАБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
1       АДЕНОЇДИ У ДИТИНИ : ЯК ОПТИМІЗУВАТИ ЛІКУВАННЯ ?
1       АДЕНОВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ С ЛЕТАЛЬНЫИ ИСХОДОМ У ВЗРОСЛЫХ
1       АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ: ОЦЕНКА СИМПТОМОВ И ВЫБОР ТЕРАПИИ
1       АДИПОКІНИ ТА ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ І ОЖИРІННЯ З УРАХУВАННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ
1       АДИПОКИНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ И ИХ РОЛЬ В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК
1       АДИПОКИНЫ И РИСК РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ОЖИРЕНИЯ У ЖЕНЩИН
1       АДИПОНЕКТИН В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
1       АДИПОНЕКТИН И ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ И ЛИПИДОВ НА РАЗНЫХ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СТАДИЯХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕН
1       АДИПОНЕКТИН ТА ЙОГО БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОБОВЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГ
1       АДРЕНАЛЭКТОМИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
1       АДРЕНОБЛОКАТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ АРИТМИЙ
1       АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ : ФОКУС НА БИСОПРОЛОЛ
1       АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
1       АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С АРИТМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, НА ФОНЕ ПРИЕМА МАГНИЯ ОРО
1       АДЪЮВАНТНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
1       АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ
1       АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ США 2017
1       АЕРОІОННА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У СПОЛУЧЕННІ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ
1       АЕРОІОННИЙ СКРИНІНГ СИНДРОМУ НАДЛИШКОВОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО РОСТУ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ
1       АЕРОІОННИЙ СКРИНІНГ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА АТОПІЧНУ ПАТОЛОГІЮ : ТЕЗИ
1       АЗАЛИДЫ - ТЕРАПИЯ ВЫБОРА ИНФЕКЦИОННОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
1       АЗИЛСАРТАН : РАСШИРИТ ЛИ ОН ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ?
1       АЗИЛСАРТАНА МЕДОКСОМИЛ - БЛОКАТОР РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II С ОСОБЫМИ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ И ПЛЕЙОТРОПНЫМИ ЭФФЕКТАМИ
1       АЗИЛСАРТАНА МЕДОКСОМИЛ : НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
1       АЗИТРОМИЦИН В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
1       АЗИТРОМИЦИН- МЕСТО В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       АКАДЕМІК БОРИС МИКИТОВИЧ МАНЬКОВСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ НЕВРОЛОГІЇ (ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       АКАДЕМІК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ ГРИЩЕНКО (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       АКАДЕМІК ЮРІЙ ВОРОНЕНКО: ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ В ІНТЕР'ЄРІ КНИГ
1       АКАДЕМІКУ М.М.АМОСОВУ- 100 РОКІВ
1       АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР ШАЛИМОВ В ХАРЬКОВЕ
1       АКАДЕМИК АМН СССР А.В.ВИШНЕВСКИЙ (1874-1948) И ЕГО ВКЛАД В РОССИЙСКУЮ ХИРУРГИЮ ( К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ )
1       АКАДЕМИК Б.В.ПЕТРОВСКИЙ В ХИРУРГИИ
1       АКАДЕМИК БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРОВСКИЙ - ВЫДАЮЩИЙСЯ ХИРУРГ И ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       АКАДЕМИК Н.Д.СТРАЖЕСКО - ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
1       АКАДЕМИК РАМН НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ ЯИЦКИЙ (К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       АКАДЕМИКУ О.В. КОРКУШКО - 80 ЛЕТ
1       АКВАПОРИНЫ И ИХ РОЛЬ В НОРМАЛЬНОЙ И ПРЕЭКЛАМПТИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТЕ
1       АКМЕЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНО
1       АКМЕОЛОГІЧНІ ІНВАРІАНТИ СУБЄКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
1       АКМЕРА-ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ,ПРЕВОСХОДЯЩИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕ СТАНДАРТЫ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
1       АКРОМЕГАЛИЯ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
1       АКРОМЕГАЛИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
1       АКТГ-ПРОДУЦИРУЮЩИЕ ОПУХОЛИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ,ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ: ОБЗОР
1       АКТИВАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ ВИТАМИНА D И СОСУДИСТАЯ КАЛЬЦИФИКАЦИЯ : ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1       АКТИВАЦИОННАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ
1       АКТИВИРУЕМЫЙ ТРОМБИНОМ ИНГИБИТОР ФИБРИНОЛИЗА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРАНОМ У БОЛЬНЫХ С ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБ
1       АКТИВНІСТЬ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ОБС
1       АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЕРИТРОЦИТАХ ТА М'ЯЗОВІЙ ТКАНИНІ ПРИ ДОВГОТРИВАЛІЙ ГІПОКІНЕЗІЇ
1       АКТИВНІСТЬ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ У ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ
1       АКТИВНІСТЬ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ
1       АКТИВНІСТЬ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ РЕАКЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА СОЛЬОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІ
1       АКТИВНІСТЬ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ НИЗЬКОЇ ГРАДАЦІЇ В ПАЦІЄНТІВ З РЕЗИСТЕНТНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
1       АКТИВНОСТЬ ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ( ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА И МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ)
1       АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНЗАВИСИМЫХ ЭНЗИМОВ СЛЮНЫ БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ
1       АКТИВНОСТЬ АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ И КЛЕТКАХ КРОВИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ПЛЕВРИТОМ
1       АКТИВНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И УРОВЕНЬ ПРОВАСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ У ЛИЦ С ОПТ
1       АКТИВНОСТЬ КАРБОГИДРАЗ КАК МАРКЕР ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКАЕЙ
1       АКТИВНОСТЬ ПЕРВИЧНОГО ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ НА ФОНЕ ПРИЕМА ТРАНДОЛАПРИЛА
1       АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ПАСК ЦИНК В ОТНОШЕНИИ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
1       АКТИВНОСТЬ РЕНИНА ПЛАЗМЫ КРОВИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНДАПАМИДА РЕТАРДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
1       АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ И СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
1       АКТИВНОСТЬ СИНУСОВОГО УЗЛА СЕРДЦА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
1       АКТИВНОСТЬ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С АБСОРБЦИОННОЙ ФУНКЦ
1       АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ФОЛАТОВ В АКУШЕРСТВЕ
1       АКТИВНЫЙ И НЕАКТИВНЫЙ АДЕНОМИОЗ: ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
1       АКТОВЕГИН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДОРСАЛГИЙ
1       АКТОВЕГИН В ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
2       АКТУАЛ. ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА НУТРИЦІОЛОГІЇ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЇ (27 ВЕРЕСНЯ 2013 Р.,М.ЛЬВІВ 0
1       АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ (ФІНЛЯНДІЯ) У ВИКЛАДАННІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДОДИПЛОМНОМУ РІВНІ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕН
1       АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
1       АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ ПРИ ДИСБІОЗІ ТОВСТОЇ КИШКИ
1       АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
2       АКТУАЛЬНІ ПИАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНДРОЛОГІЇ ТА УРОЛОГІЇ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНДРОЛОГІЇ ТА УРОЛОГІЇ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З КЕСАРЕВИМ РОЗТИНОМ В АНЕМНЕЗІ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ- СІМЕЙНИМ ЛІКАРЯМ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЛІКАРІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: МІЖФАХОВА ІНТЕГРАЦІЯ : МАТЕР.ПЕРШОЇ ЛЬВІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧ. КОНФ. З МІЖНАР. УЧАСТЮ,
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ ЗМАПО
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРОНТОЛОГІЇ І ГЕРІАТРІЇ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
4       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ: МАТЕР.НАУКОВО-ПРАКТИЧ.КОНФ. З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, КИЇВ,12-13 ЖОВ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ : 10-ОЇ НАУКОВО-ПРАКТ. КОНФ. ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
3       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ : 12-ОЇ НАУКОВО-ПРАКТ. КОНФ. ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ. 18-ТА НАУК.-ПРАКТ КОНФ. ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ: 12-ОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧ. КОНФ. ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ: 12-ТА НАУК.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ: ТЕЗИ ДОП. 18-Ї НАУКОВО-ПРАКТ.КОНФ. ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ,ЗАПОРІЖЖЯ,2016 (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ: ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 18-Ї НАУКОВО-ПРАКТИЧ.КОНФ.ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ: МАТЕР.ВСЕУКР.НАУК.-ПРАКТ.ВІДЕОКОНФ., ЗАПОРІЖЖЯ- КИЇВ,16-17 БЕРЕЗНЯ 2007Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ У НАЙГОСТРІШИЙ ПЕРІО
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ ПРИ ПЕРИТОНІТІ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ХРЕБЕТНО- СПИННОМОЗКОВИХ ТРАВМ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КО-ІНФЕКЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ/СНІД В УКРАЇНІ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМОРБІДНОСТІ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗІ: НАУКОВО-ПРАКТИЧ. КОНФ. З МІЖНАР.УЧАСТЮ,ЧЕРНІВЦІ,1-2 ЖО
8       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧ.НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП71.,Т.II.,КН.1. (ИСТ. СТ.)
22       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧ.НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП71.,Т.II.,КН.2. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧ.НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП77.,Т.1.,КН.1. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА (ИСТ. СТ.)
514       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 75. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ . ВЫП. 71. Т. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП. 70. КН.2.
4       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП.70. КН.1.
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП.71,Т.II., КН.1. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП.71. Т.2. КН.1. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ : ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. ВИП.71.Т.2. КН.1. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВІП. 80. Т.1. КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 79. Т. 1. КН. 2.
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 79. Т.2. КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 80. Т. 1. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 80. Т. 2. КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 81. Т. 1. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 82. Т. 1. КН.2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 82. Т. 2. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 84. Т. 2, КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП. 85. Т. 1. КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВИП.77. Т. 1. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 67. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 68. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 68. КН.3
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 71. Т. 2. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 71. Т. 2. КН. 2.
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 73. КН. 1. Т. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 74 . КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 74. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 76 . Т. 1. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 76. Т. 1. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 77. Т. 1. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 77. Т. 2. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 77. Т.2. КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 78. Т. 1. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 78. Т. 2. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 78. Т. 2. КН.2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 79. Т. 1. КН . 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 79. Т. 1. КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 82. Т. 1. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 82. Т. 2. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 83. Т. 1. КН1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 83. Т.1. КН.1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 84. Т. 1. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП.72
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП.75 . КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП.78 . Т. 1. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ: ЗБ.НАУК.ПРАЦЬ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ, 19-20 ЖОВТНЯ 2017, М. ТЕРНОПІЛЬ ( ПРИСВЯЧЕНОЇ 60-РІЧЧЮ ТДМУ )
253       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. 75. КН. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ПОЄДНАНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ: ТУБЕРКУЛЬОЗ,ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ,ГЕПАТИТИ: ТЕЗИ НАУКОВО-ПРАКТИЧ. КОНФ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ : МАТЕР.НАУК.-ПРАКТИЧ.КОНФ. З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ХАРКІВ,1-3 КВІТНЯ 2009.
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ: МАТЕР.НАУК.-ПРАКТИЧ.КОНФ. З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ХАРКІВ,1-3 КВІТНЯ 2009
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ
3       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕФРОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ :ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ. ВЫП. 73. КН. 2
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІКЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБ У ДІТЕЙ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ : НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УТРО, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 30 ЧЕРВНЯ- 1 ЛИПНЯ 2011 РОКУ : МАТЕ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕВМАТОЛОГІЇ : ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, КИЇВ, 21-22 ЖОВТНЯ 2010 Р.: ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
2       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВЯ В УКРАЇНІ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ : МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТИЧ.КОНФ. З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ХАРКІВ, 8-9 ЖОВТНЯ 2009Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФАРМИ
9       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. ВЫП. ХУШ
5       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ: ЗБ.НАУК.СТ. (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ : СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЯ : МАТЕРІАЛИ ТА ТЕЗИ МАТЕРІАЛІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ: ОБЗОР
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЇ : ЩОРІЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, КИЇВ, 26-27 ТРАВНЯ 2011Р. : МАТЕРІАЛИ КОН
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЇ: НАУК.-ПРАКТ.КОНФ. ЗА УЧАСТЮ ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ, М.КИІВ,15-16 ТРАВНЯ 2008Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: ТЕЗИ ДОКЛ. НАУКОВО-ПРАКТИЧ. КОНФ. З МІЖНАРОД. УЧАСТЮ, КИЇВ, 16-17 ТРАВНЯ 2018Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, БІОЛОГІЇ, ВЕТЕРИНАРІЇ І СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА. СЕР. МЕДИЦИНА І БІОЛОГІЯ : КН. НАУК. СТ. П'ЯТА КН.
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕОНАТОЛОГІЇ В АСПЕКТІ ЗНИЖЕННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРОМЕНЕВИХ ДІАГНОСТІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ: МАТЕР. 12 ЗЇЗДУ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ, КИЇВ 12-14 ЖОВТНЯ 2010 Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ: МАТЕР. VII КОНГРЕСУ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ ,КИЇВ, 11-13 ЖОВТНЯ 2011Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ: МАТЕР. Х КОНГРЕСУ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ, М.КИЇВ,6-8 ЖОВТНЯ 2014Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧ. КОНФ. З МІЖНАРОДН.УЧАСТЮ, 24-25 ЖОВТНЯ,2013Р.
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПАТОМОРФОЛОГІЇЇ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТОКСИКОЛОГІЇ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ : УШ МІЖНАРОДНА НАУК.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ В НЕОНАТОЛОГІЇ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОХОРОНА ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГОМЕОПАТІЇ ЯК ХОЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ- СІМЕЦНОЇ МЕДИЦИНИ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВЯ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПИТАНЬ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАНЬ АКУШЕРСТВА ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ ДЛЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ В ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ : ОГЛЯД
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ СЕПСИСУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ РОБОТИ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ВІДНОСНО ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРО
1       АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ МЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ІЗ ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ЧЕБРЕЦЮ ЗВИЧАЙНОГО ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ В УКРАЇНІ І ПЕРСПЕКТИВА БОРОТЬБИ З НИМ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ НОВИХ КОМБІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ : ОБЗОР
1       АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА РАКА ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА ТЕРАПИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С ХОЗЛ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С
1       АКТУАЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕТА ДЛЯ АНАЛИЗА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НПВП В ТЕРАПИИ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И РАКА ЛЕГКИХ : ОБЗОР
1       АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ : ЗАРУБЕЖНЫЕ ДАННЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
1       АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖИ ЖИВОТА У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
1       АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПАРТНЕРСКИХ РОДОВ В УСЛОВИЯХ ТИПИЧНОГО ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА. ЧАСТЬ 1
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ, КЛАССИФИКАЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОСТРЫХ ФОРМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА . ВЫП.6
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА. ВЫП. 6
7       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. ВЫП. 4
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. ВЫП. 8
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. ВЫП. 9
2       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ: ИНГИБИТОРЫ АПФ, ДИУРЕТИКИ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ СИДЕРОПЕНИИ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. ВОСЬМАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА ВРАЧА-ИНТЕРНИСТА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ : ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 8-Й НАУЧ.-ПРАКТИЧ. КОНФ. ВРАЧЕЙ ИНТЕРНОВ.
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ ПНЕВМОНИЙ. ВЫП. 5
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНГИБИТОР АПФ ДЛЯ БОЛЬНОГО, ПРИНИМАЮЩ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНГИБИТОР АПФ ДЛЯ БОЛЬНОГО, ПРИНИМАЮЩЕ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ( ПО МАТЕРИАЛАМ ЕВРОПЕЙСКИХ КОНГРЕССОВ 2010Г.)
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА И ПЛЕНУМА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА НЕВР
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ТУБЕРКУЛЕЗА НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА. ЧАСТЬ 2
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНГИОПРОТЕКТОРОВ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ МАЛЯРИИ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА ( ПО МАТЕРИАЛАМ XYIII КОНГРЕССА FIGO, 2006 Г. )
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ ВЕНОКАВОТРОМБЭКТОМИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЧЕК
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОКСИКОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ( ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА ЖЕЛУДКА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСА
1       АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И НОВЫЕ ДАННЫЕ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ : ОСВЕЖАЮЩИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ. ПЕР. С АНГЛ. ЯЗ. (5-Й ВЫП.)
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЛИХОРАДКОЙ В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ : ЛЕКЦИЯ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФРОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В НАЧАЛЕ ХХ1 ВЕКА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФРОЛОГИИ НА 14-М КОНГРЕССЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПЕДИАТРОВ-НЕФРОЛОГОВ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УКРАИНЕ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗДНЕЙ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕЧНОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНВАЛИДНОСТИ И ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
1       АКТУАЛЬНЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
1       АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-АНЕСТЕЗИОЛОГОВ: ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ КРИЗИСНОГО УПРАВЛ
1       АКУПУНКТУРА КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У МУЖЧИН ПРИ НЕВРАСТЕНИИ
1       АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
1       АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ (ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
1       АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ
3       АКУШЕРСТВО
1       АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ : У ДВОХ КНИГАХ. КН. 1. АКУШЕРСТВО
1       АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ. У ДВОХ КНИГАХ. КН. 2. ГІНЕКОЛОГІЯ
2       АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
543       АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
1       АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1       АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ. У 4-Х ТОМАХ. Т. 2.НЕОНАТОЛОГІЯ
1       АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ. У 4-Х ТОМАХ. Т. 3. .НЕОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ
1       АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ. У 4-Х ТОМАХ. Т. 4.ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ
1       АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ: У 4-Х ТОМАХ. Т. 1. АКУШЕРСТВО
1       АКУШЕРСЬКІ І ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ У ЖІНОК З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА І МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
1       АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК ІЗ ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ
1       АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ У ВАГІТНИХ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В УМОВАХ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1       АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ У ЖІНОК, ЯКІ НАРОДЖУЮТЬ ВПЕРШЕ ПІСЛЯ 30 РОКІВ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА
1       АКУШЕРСЬКІ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ВІРУСНИХ ГЕПАТІТАХ (ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА, ПРОФЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)
5       АКУШЕСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ИСТ. СТ.)
1       АКЦЕНТЫ АНТИГИСТАМИННОЙ ТЕРАПИИ : ЛЕВОЦЕТИРИЗИН
1       АЛІМЕНТАРНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ОПІРНОСТІ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ДІЇ ІОНІЗУВАЛЬНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: ОБЗОР
1       АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ : ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
1       АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
1       АЛГОРИТМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕДОСТАТНОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ МОЗКУ
1       АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНОГО ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
1       АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТРАВМАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
1       АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛУДОЧОВЫМИ АРИТМИЯМИ
1       АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ В СОЧЕТАНИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ СИФІЛІСІ
1       АЛГОРИТМ ВЫБОРА РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1       АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       АЛГОРИТМ ГЕМОСТАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГЕМОФІЛІЇ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ І КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ГРИП
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ХВОРИМ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ АЛКОГОЛЬНИМ ГЕПАТИТОМ (АЛКОГОЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ)
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ДИСПЕПСІЄЮ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ДІТЯМ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ГОСТІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
1       АЛГОРИТМ ДІЇ ЛІКАРЯ У РАЗІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПРИПИНЕННІ ВЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ PH-НЕГАТИВНИХ ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯМ МУТАЦІЇ ГЕНА JAK2 В ОСІБ, ОПРОМІНЕНИХ ВНАСЛ
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ КОМПРЕСІЙНОГО СИНДРОМУ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ З УРАХУВАННЯМ ЧУТЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ТА АНГІОГРАФІЧНИХ МЕТОДИК
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗУ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЗДОРОВ'Я ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ПІДЛІТКІВ
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ РЕЦИДИВІВ ТА МЕТАСТАЗІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ТА МАРКЕРИ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 Т
1       АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ З ПРИВОДУ ПОЛІТРАВМИ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ
1       АЛГОРИТМ ДІЙ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЩОДО СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
1       АЛГОРИТМ ДІЙ ЛІКАРЯ ПРИ МАЛЯРІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО
2       АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ
1       АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХОЗЛ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА
1       АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ МИОКАРДИТОВ И ДИЛАТАЦИОННЫХ КАРДИОМИОПАТИЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ : ОБЗОР
1       АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА (ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ )
1       АЛГОРИТМ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ
1       АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА
1       АЛГОРИТМ ДОКЛІНІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ
1       АЛГОРИТМ ЕКСТРЕНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ
1       АЛГОРИТМ КЛИНИКО-ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1       АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С КОСТНО-ДЕСТРУКТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА, СОПРОВОЖДАЕМЫМИ ДЕФОРМАЦИЕЙ
1       АЛГОРИТМ КРАНІО-ПОРТРЕТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОПРАЦЮВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       АЛГОРИТМ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ НЕКРОТИЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ
1       АЛГОРИТМ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
1       АЛГОРИТМ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ І ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ З ВИ
1       АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ГИПЕРЕРГИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ТУБЕРКУЛИНУ
1       АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
1       АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН СО СМЕШАННЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
1       АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЕПАТИТАМИ И ГЕПАТОЗАМИ
1       АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З ПІДОЗРОЮ НА НАЯВНІСТЬ ГОСТРОГО ПОРУШЕНЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
1       АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЛІКАРІВ-СЛУХАЧІВ НА КАФЕДРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
1       АЛГОРИТМ ПРИЙМАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РІВНЯ
1       АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В РАННЕМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
1       АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ДИСТАЛЬНОЙ ФОРМЕ РАССЛОЕНИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ : ЛЕКЦИЯ
1       АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
1       АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
1       АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ У ЛПЗ
1       АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И АТЕРОСЛЕРОЗОМ КОРОНАРНЫХ И ЦЕРЕБРАЛЬ
1       АЛГОРИТМ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ДИНАМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ФІБРОАДЕНОМАТОЗУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
1       АЛГОРИТМ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ТА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЛИМАНІВ ЯК ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВІДНЕСЕНІ ДО КАТЕГОРІЇ ЛІКУВАЛ
1       АЛГОРИТМ СКРИНІНГОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕПРЕСИВНИХ ТА ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
1       АЛГОРИТМ СКРИНІНГУ І МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У СІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРСЬКІЙ АМБУЛАТОРІЇ : РЕАЛІЇ ПРАКТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕКОМЕНДА
1       АЛГОРИТМ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНЦИДЕНТАЛОМАМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ
1       АЛГОРИТМ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСЛІДІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕНИХ НА РЕЧОВИХ ДОКАЗАХ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОЛЕКУЛЯРНО
1       АЛГОРИТМ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИИ МОЗГА С УЧЕТОМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
2       АЛГОРИТМ ТЕРАПИИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
1       АЛГОРИТМ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ В ОРИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН И ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ
1       АЛГОРИТМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЭРОЗИЙ
1       АЛГОРИТМ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРЯЩОВИХ УШКОДЖЕНЬ КОЛІННОГО СУГЛОБА
1       АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖОГОВЛЙ ТРАВМЫ
1       АЛГОРИТМИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
1       АЛГОРИТМИ ВІДБОРУ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ АЛЕРГЕНОСПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ (АСІТ)
1       АЛГОРИТМИ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ (КУРС ОДОНТОЛОГІЇ)
1       АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ З ВНУТРІНІХ ХВОРОБ ДЛЯ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ (СІМЕЙНОЇ) ПРАКТИКИ
1       АЛГОРИТМИ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ У КРИТИЧНИХ СТАНАХ
1       АЛГОРИТМИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК ІЗ СИНХРОННИМ МЕТАСТАТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ
2       АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
1       АЛГОРИТМЫ ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА. АЗЕЛАСТИН В ФОКУСЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1       АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ АМИНЕВ (1904-1984)
1       АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ НИКОНЕНКО К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
1       АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ НИКОНЕНКО ( К 70 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ )
1       АЛЕКСАНДР УСЕНКО О ПРОШЛОМ , НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХИРУРГИИ
1       АЛЕКСАНДР ШАЛИМОВ-ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ СОВЕТСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ХИРУРГИИ.СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
1       АЛЕКСАНДРА - НАКАЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
1       АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВИЧУ КРАВЧЕНКО 50 ЛЕТ
1       АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ МАРТОВ
1       АЛЕКСИТИМИЯ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА : РОЛЬ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА КОРРЕКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
1       АЛЕРГІЙНИЙ МАРШ У ДІТЕЙ - АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ ( ЛЕКЦІЯ)
1       АЛЕРГІЧНІ Й АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
1       АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ У ДІТЕЙ : НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ
1       АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
1       АЛЕРГІЯ НА ТАРГАНІВ : МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
1       АЛИСКИРЕН В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ
1       АЛКОГОЛЬ И ПОДАГРА
1       АЛКОГОЛЬ, ПОДРОСТКИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
1       АЛКОГОЛЬ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
1       АЛКОГОЛЬНІ КАРДІОМІОПАТІЇ: КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ІМУННИХ ЗМІН
1       АЛКОГОЛЬНА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ ТА УРАЖЕННЯ ІНШИХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ВНАСЛІДОК НАДУЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1       АЛКОГОЛЬНАЯ И ДИЛАТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ. ПРАВОМОЧЕН ЛИ ЗНАК РАВЕНСТВА?
1       АЛКОГОЛЬНИЙ ДЕЛІРІЙ
1       АЛКОГОЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА
1       АЛКОГОЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ И ФАКТОР МЕСТА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ : РОЛЬ В СМЕРТНОСТИ ОТ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
1       АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ IFNG И TGFB КАК ФАКТОР МОДУЛЯЦИИ СЕКРЕЦИИ ЦИТОКИНОВ И ПОДВЕРЖЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗУ ЛЕГКИХ
1       АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ АТОПИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ПОЛОЖЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВТОРИЧНАЯ ИММУННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ: ПРИЧИНЫ,ПРИЗНАКИ,ЛЕЧЕНИЕ
2       АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РИНИТЫ И ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНВАЗИИ ЧЕЛОВЕКА
1       АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ : ШЕСТЬ ШАГОВ ВМЕСТЕ С ПАЦИЕНТОМ
2       АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
1       АЛЛЕРГИЯ И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
1       АЛЛЕРГИЯ НА МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ : НАУЧН.ОБЗОР
1       АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗЫ ПОД КОНТРОЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ
1       АЛЛЕРГОЛОГИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
1       АЛЛОГЕННАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ОСТРОМ МИЕЛОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ В ПЕРВОЙ РЕМИССИИ
1       АЛЛОПЛАСТИКА ЛАРИНГОТРАХЕОСТОМЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СЕТКОЙ ЭСФИЛ
1       АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧЕК ОТ АВО-НЕСОВМЕСТИМЫХ ДОНОРОВ
1       АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ ОТ ЖИВЫХ РОДСТВЕННЫХ ДОНОРОВ БОЛЬНЫМ С СИНДРОМОМ АЛЬПОРТА
1       АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ РОДСТВЕННЫХ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
1       АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЯИЧКА В КЛИНИКЕ (СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ. БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ )
1       АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЯИЧКА В КЛИНИКЕ (СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ )
1       АЛОПЕЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЛЕЧЕНИЕМ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ КАРБАМАЗЕПИНОМ
1       АЛЬБУМІН: СПЕКТР МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ (ЛЕКЦІЯ)
1       АЛЬБУМИН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОНИЦАЕМОСТИ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
1       АЛЬБУМИНОВЫЙ ДИАЛИЗ В КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ПЕРВЫЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
1       АЛЬВЕОКОККОЗ ПЕЧЕНИ:РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ 51 БОЛЬНОГО
1       АЛЬГИНАТ ГЕВИСКОН ФОРТЕ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
1       АЛЬГИНАТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННОГО РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА
1       АЛЬГОДИСМЕНОРЕЯ - КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
1       АЛЬМАНАХ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
1       АЛЬТЕРНАТИВА ГОРМОНАЛЬНЫМ И НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ В ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ АДЕНОМИОЗОМ
1       АЛЬТЕРНАТИВИ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
1       АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА. ПРОШЛОЕ,НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 3.
1       АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА.ПРОШЛОЕ,НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ1.ДИЕТЫ.
1       АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОШЛОЕ,НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.ЧАСТЬ2.
1       АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ИВАБРАДИНОМ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ III ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА
1       АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАСІБ САНАЦІЇ РЕЗИДЕНТНИХ НОСІЇВ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА
1       АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
1       АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
1       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ В УСЛОВИЯХ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО КУРОРТА
1       АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛТУШНО-АНЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИЗОИММУНИЗАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО ПО РЕЗУС-ФАКТОРУ
1       АЛЬТЕРНИРУЮЩАЯ ГЕМИПЛЕГИЯ
1       АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ (АЛЬФА Д3-ТЕВА) В ПРОФИЛАКТИКЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДИНДУЦИРОВАННОГО ОСТЕОПОРОЗА
1       АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ (АЛЬФА Д3-ТЕВА) И ОБЫЧНЫЙ ВИТАМИН D В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА, ИНДУЦИРОВАННОГО ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ
1       АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ (АЛЬФА Д3-ТЕВА) ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМ ВИТАМИНОМ D ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ, ИНДУЦИРОВАННОМ ВОСПАЛЕНИЕМ
1       АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ В РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТИ
1       АЛЬФАПЕГ ( ІНТЕРФЕРОН A-2B ) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗА ОЦІНКОЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
1       АМІЛАЗНА НЕДОСТАТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ГЛЮТЕНОВОЮ ЕНТЕРОПА
1       АМІЛОЇДНА АРТРОПАТІЯ В РЕВМАТОЛОГІЇ
1       АМАРИЛ М СР: НОВАЯ ФОРМА ВЫПУСКА,НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
1       АМБУЛАТОРНА ХІРУРГІЯ
1       АМБУЛАТОРНА ХІРУРГІЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ
1       АМБУЛАТОРНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ КАК ПРИМЕР БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ СТАЦИОНАР ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
1       АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА ( ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ 13 СТАНДАРТІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ,ЗАТВ.НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ В
1       АМБУЛАТОРНЫЕ МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
2       АМЕБИАЗ : КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ
1       АМИГРЕНИН (СУМАТРИПТАН): ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИСТУПА МИГРЕНИ
2       АМИЛОИДОЗ
1       АМИЛОИДОЗ : КЛИНИКА , ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
1       АМИЛОИДОЗ СЕРДЦА : ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
1       АМИНОКИСЛОТЫ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ( ПО МАТЕРИАЛАМ НАУК.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦИИ )
1       АМИОДАРОН ДЕСЯТИЛЕТИЯ СПУСТЯ
1       АМЛОДИПИН В СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1       АМЛОДИПИН И S-АМЛОДИПИН В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ : ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УЛУЧШЕНИЕ ПРОГНОЗА
1       АМЛОДИПИН УЛУЧШАЕТ ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ : СОКР. ИЗЛОЖ.
1       АМОКСИЦИЛЛИН/КЛАВУЛАНАТ В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: 25-ЛЕТНИЙ ПУТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕПАРАТА
1       АМОКСИЦИЛЛИН/КЛАВУЛАНАТ В ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
1       АМПЛИТУДНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА В НЕОНАТОЛОГИИ
1       АМПЛИТУДНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ КАК МАРКЕР ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ АСФИКС
1       АМТОЛМЕТИН ГУАЦИЛ- НОВЫЙ НЕСТЕРОИДНЫЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ БОЛИ В СУСТАВАХ
1       АМУЗИЯ И ЕЕ ТОПИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
1       АНАЛІЗ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 2009 РІК
1       АНАЛІЗ ЗХВОРЮВАНОСТІ ТА СТАН ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЩЕЛЕПНО- ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ( ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ )
1       АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ВІД БАТЬКІВ, ОПРОМІНЕНИХ ВНВСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФ
1       АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ВІЛ ДО АНТИРЕТРОВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ ІНФОРМАТИВНОСТІ ІМУНОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ПОВІЛЬНО ПРОГРЕСУЮЧОГО АУТОІМУННОГО ДІАБЕТУ ДОРОСЛИХ
1       АНАЛІЗ БОЛЬВИХ СИНДРОМІВ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ В АСПЕКТІ КОМОРБІДНОСТІ
1       АНАЛІЗ ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ЛЕРІША
1       АНАЛІЗ ВАЖКИХ ВИПАДКІВ ТРОПІЧНОЇ МАЛЯРІЇ : ОБЗОР
1       АНАЛІЗ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЯ ПРИ ДОБОВОМУ МОНІТОРУВАННІ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ПРИ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ , ЯКІ ХВОРІЮТЬ Н
1       АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ЕКСТРЕНОЇ/НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДО НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ З ПРИВОДУ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО КРИЗУ В УМОВАХ МЕГ
1       АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКУПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ ЗА УМОВ КОМОРБІДНОСТІ
1       АНАЛІЗ ВИПАДКІВ АБДОМІНАЛЬНОГО РОЗРОДЖЕННЯ ПРИ АНОМАЛІЯХ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       АНАЛІЗ ВИПАДКІВ ГОСТРОЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ПОЛІТРАВМОЮ
1       АНАЛІЗ ВИПАДКІВ НЕВДАЛИХ СПРОБ ЛІКУВАННЯ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ БЕЗПЛІДНОСТІ МЕТОДАМИ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1       АНАЛІЗ ВИЯВЛЕНОЇ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ З ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ І ПНЕВМОНІЯМИ АТИПОВОГО ПЕРЕБІГУ
1       АНАЛІЗ ГАЗОВОГО СКЛАДУ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ГАЗООБМІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВН
1       АНАЛІЗ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ХВОРИХ У ЦІЛОДОБОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СТАЦІОНАРИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ,ЩО НАДАЮТЬ ВТОРИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
1       АНАЛІЗ ГРУНТІВ І ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПРАВЕЦЬ ПО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ (ОБЛАСТЯХ) УКРАЇНИ
1       АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
1       АНАЛІЗ ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ВІДДАЛЕНОГО ВПЛИВУ МІДЕКАМІЦИНУ НА РЕПРОДУКТИВНУ ТА ІМУННУ СИСТЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В
1       АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ВВЕДЕННЯ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
1       АНАЛІЗ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ДО 2018 РОКУ
1       АНАЛІЗ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2014-2018 РОКИ
1       АНАЛІЗ ЕПІДЕМІЧЕОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЗООАНТРОПОНОЗІВ В УКРАЇНІ ЗА 2011-2012 РОКИ
1       АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛОКІНУ-АЛЬФА У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ РЕЦИДИВНОГО ОПЕРІЗУВАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ
1       АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕСТРОГЕНІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ У ПРОГРАМАХ ЛІКУВАННЯ МЕТОДАМ ДРТ
1       АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА КРАСНУХОЮ НА ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ РІВНІ
1       АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТРАУМЕЛЬ С У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНИМ УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
1       АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ЗАПОРІЖЖЯ ПИЛКОМ АМБРОЗІЇ ПРОТЯГОМ 2006-2011 Р.Р.
1       АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ РІВНІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ГОСПІТАЛІЗОВАНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА 2009-2013 Р.Р.
1       АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ,ПОВЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ АГЕНТІВ
1       АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН ЄС І СНД ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ У СФЕРІ ОХОРОН
1       АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО БОРОТЬБИ З ТЮТЮНОКУРІННЯМ В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРИП НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 2009-2013 РОКИ
1       АНАЛІЗ ЗМІН В СПЕЦІАЛЬНОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЯ КОМПЬЮТЕРНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ELEX
1       АНАЛІЗ ЗМІН В СПЕЦІАЛЬНОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА КОМПЮТЕРНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ELEX
1       АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СЛУЖБИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВЯ В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ КОМОРБІДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
1       АНАЛІЗ КОМОРБІДНОСТІ ТА ЧИННИКІВ СТИЛЮ ЖИТТЯ У ХВОРИХ ІЗ РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ
1       АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ ІЗ ГЕМОРАГІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ У ПІЗНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
1       АНАЛІЗ ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКІВ СЕРЕД ДІТЕЙ ВІД ГРИПУ A/H 1 N 1 (CALIFORNIA 2009) В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ ЛЕТАЛЬНОСТІ ЗА УСКЛАДНЕНОГО СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ТА СЕПСИСУ
1       АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ОЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО І ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕ
1       АНАЛІЗ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЖІНОК, У ЯКИХ ВІДБУЛИСЯ ПЕРЕДЧАСНІ ПОЛОГИ
1       АНАЛІЗ НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ БРИГАДАМИ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ІЗ ТЯЖКОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ
1       АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГ
1       АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ,ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ РОБОТУ ПСИХІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1       АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
1       АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ /СНІДУ
1       АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДНОСНОГО ВМІСТУ АРАХІДОНОВОЇ КИСЛОТИ У ФОСФОЛІПІДАХ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ТА ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВ
1       АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
1       АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ
1       АНАЛІЗ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ УРЕТЕРОЛІТІАЗУ
1       АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗАЛУЧЕННЯ ПОСРЕДНИКІВ У СИСТЕМУ ОБОВЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОБЗОР
1       АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ІЗ ГОСТРИМ НЕУСКЛАДНЕНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ У ПОЄДНАННІ ІЗ ЗВПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАНН
1       АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗИМУ В УКРАЇНІ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК
1       АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОГО РІВНЯ З РІЗНОЮ МОДЕЛЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОЇ ТА ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНОК ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ З ПАРОВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ГЕСТАЦІЇ
1       АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТРИВОГИ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ СЕКСУАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ НА ТЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
1       АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ,ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДИНАМІКУ ОНКО- ТА ПЕРЕДОНКОПАТОЛОГІЇ ШКІРИ ПРОТЯГОМ 2003-2011 Р.Р. СЕРЕД ПРИКРІПЛЕНОГО ОБМЕЖЕНОГО КОНТИ
1       АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ СИНДРОМУ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ СНУ У ХВОРИХ ІЗ РЕЗИСТЕНТНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
1       АНАЛІЗ ПРИЧИН ФОРМУВАННЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
1       АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1       АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД З 2001 ДО 2010 РОКУ
1       АНАЛІЗ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ДИСЛОКАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
1       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УЛЬТРАЗВУКОВИХ, ЦИТОЛОГІЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ
1       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМИ РАНАМИ ЗА ТРАДИЦІЙНОЮ МЕТОДИКОЮ
1       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З НЕСПРОМОЖНІСТЮ ШВІВ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ
1       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОКОРУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
1       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОГЛЯДУ ПРАЦІВНИКІВ ГРАНІТНОГО КАР'ЄРУ
1       АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ КР
1       АНАЛІЗ РОБОТИ ДИТЯЧОЇ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ СТАНУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2011-2015 РОКИ
1       АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
1       АНАЛІЗ СТАНУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2002-2014 Р Р.
1       АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО ТА ЄС У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ : ОБЗ
1       АНАЛІЗ СТАНУ ТРАВМОТОЛОГІЧНОЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013-2017 РОКИ
1       АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ НА РІВНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ
1       АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ З МАЛИМИ СТРУКТУРНИМИ СЕРЦЕВИМИ АНОМАЛІЯМИ
1       АНАЛІЗ СУЧАСНОГО КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ МЕНІНГІТІВ
1       АНАЛІЗ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВАРІАНТІВ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
1       АНАЛІЗ УРАЖЕННЯ МОЗКОВИХ СУДИННИХ БАСЕЙНІВ ПРИ ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТАХ З УРАХУВАННЯМ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОР
1       АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО МЕДІАСТИНІТУ
1       АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЕНДОСКОПІЧНОМУ ТРАНСМУРАЛЬНОМУ ДРЕНУВАННІ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
1       АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1       АНАЛІЗ ЦИРКАДНОГО РИТМУ ТА РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ- ФАКТОРІВ РИЗИКУ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
1       АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
1       АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
1       АНАЛГЕЗИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ
1       АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЮДЖЕТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ ТИКАГРЕЛОРОМ И КЛОПИДОГРЕЛОМ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРО
1       АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ БАЗОВОЙ СТАТИСТИКИ
1       АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
1       АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОСТРОГО ПОСТСТРЕПТОКОККОВОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА (AGN )
1       АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА И ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ
1       АНАЛИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ
1       АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КИСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТА
1       АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА И ПОЛОВАЯ ФУНКЦИЯ У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРИ МОНОТЕРАПИИ БИСОПРОЛОЛОМ И НЕБИВОЛОЛОМ
1       АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ДИСФУНКЦИИ СИНОАТРИАЛЬНОГО УЗЛА
1       АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ ПОМОЩИ
1       АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1       АНАЛИЗ ГЕНОВ HLA КЛАССА ІІ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АТОПИЧЕСКОЙ И НЕАТОПИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
1       АНАЛИЗ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
1       АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРА
1       АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АБСЦЕССА ПЕЧЕНИ
1       АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ФИБРОЗИРУЮЩИХ АЛЬВЕОЛИТОВ: ОТ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА ДО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕН
1       АНАЛИЗ ИНФИЦИРОВАННОСТИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РЕГИОНЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В ПЕРИОД С 2001 ПО 2006 Г.
1       АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
1       АНАЛИЗ КАТАМНЕЗА БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНЗИТОРНУЮ ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ
1       АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ И ТЯЖЕЛОЙ
1       АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА И КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТАКТИКУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
1       АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЯСНИЧНОГО СПИНАЛЬНОГО СТЕНОЗА
1       АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ИСХОДА ВЕНТИЛЯТОРАССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ, СВЯЗАННОЙ С PSEUDOMONAS AERUGINOSA, В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕН
1       АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ИСХОДА НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ,ВЫЗВАННОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКОЙ
1       АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА ЭБЕРПРОТ-П И БИОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА КОЛЛОСТ В ЛЕЧЕНИИ ДЕФЕКТОВ КОЖИ И
1       АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
1       АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО МАТЕРИАЛАМ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1       АНАЛИЗ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТЫХ КИСТ ПОЧЕК
1       АНАЛИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В УКРАИНЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ PULSAR
1       АНАЛИЗ МНОГОЦЕНТРОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО КОАГУЛЯЦИОННОГО ФАКТОРА VIIA (НОВОСЭВЕН ) В ЛЕЧЕНИИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
1       АНАЛИЗ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСА У БОЛЬНЫХ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СРЕДОСТЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ КОМПРЕССИОННЫМ СИНДРОМОМ ОРГ
1       АНАЛИЗ НЕПРЕРЫВНОЙ СУТОЧНОЙ ГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КРИВОЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СИММЕТРИЗАЦИИ
1       АНАЛИЗ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ НЕГИЛИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕРОНОМ И РИБАВИРИНОМ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, ИНФИЦИ
1       АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ АМБУЛАТОРНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА
1       АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ
1       АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СИМУЛЬТАННОЙ ГЕРНИОАЛЛО- И АБДОМИНОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ С ПОЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И ОЖИРЕ
1       АНАЛИЗ ОШИБОК ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ, НЕСОВМЕСТИМОЙ ПО ФЕНОТИПУ АВО
1       АНАЛИЗ ПЕРИОДА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ЭКГ
1       АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ВЛИЯНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА
1       АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ КОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ
1       АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТАЦИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СПМНАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ТРАВМЕ ПО ДАННЫМ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ
1       АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
1       АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ-2 И 9 У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
1       АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ТРЕХ ПОЗИЦИЙ ПРОМОТОРНОГО РЕГИОНА ГЕНА TNF-А У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И
1       АНАЛИЗ ПРИЧИН ГИПОДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
1       АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕПОЛНЫХ КОЛОНОСКОПИЙ
1       АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ ОТ ЛЕЧЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ
1       АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЗДНЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И РАКА ЛЕГКОГО И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
1       АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРИВЫЧНЫХ РАННИХ ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТИ
1       АНАЛИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОВТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОЛИПЭКТОМИИ
1       АНАЛИЗ ПЯТИЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ НАКОСТНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
1       АНАЛИЗ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В СТАЦИОНАРЕ
1       АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ
1       АНАЛИЗ РЕТИКУЛОЦИТОВ : РУЧНАЯ МИКРОСКОПИЯ, ПРОТОЧНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ИЛИ АНАЛИЗАТОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ? (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР )
1       АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ В АР КРЫМ
1       АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ ТРОМБОЗАХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
1       АНАЛИЗ СМЕРТНЫХ СЛУЧАЕВ И НЕОБРАТИМЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС КАК ОСЛОЖНЕНИЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
1       АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ РЕИНФУЗИИ КРОВИ
1       АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ЗОНДОВ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА
1       АНАЛИЗ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
1       АНАЛИЗ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ГЛАЗА У ДЕТЕЙ
1       АНАЛИЗ ФОРМ ТРОМБОФИЛИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АКУШЕРСКИМИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
1       АНАЛИЗ ЭКЗАМЕНА КРОК 3. ОБЩАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПОДГОТОВКА И КРОК 3. СТОМАТОЛОГИЯ
1       АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
1       АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПИЩЕВОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСНИКА GERDO У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ З
1       АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФРОПРОТЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОБЕЛКОВОЙ ДИЕТЫ И КЕТОАНАЛОГОВ АМИНОКИСЛОТ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С
1       АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОКСОНИДИНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ КРИЗАМИ
1       АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ТЕБАНТИН ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ С КОМПРЕССИОННЫМ КОРЕШКОВЫМ СИНДРОМОМ
1       АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕН\НОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНО
1       АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНДАРТА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
1       АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ V ВСЕ- РОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОТОРИЛАРИНГОЛОГОВ. / ОБЗОР.
1       АНАЛОГИ ВИТАМИНА D (АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ (АЛЬФА Д3-ТЕВА) И КАЛЬЦИТРИОЛ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРИРОДНЫМ ВИТАМИНОМ D В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОТЕРИ МАССЫ КОСТНОЙ
1       АНАЛОГИ ПРОСТАГЛАНДИНІВ ЯК ДОДАТКРВИЙ ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ПЕРФУЗІЇ ОКА ПРИ ОЧНОМУ ІШЕМІЧНОМУ СИНДРОМІ
1       АНАЛЬГЕТИЧНА НЕФРОПАТИЯ: ОБЗОР
1       АНАЛЬНІ ТРІЩИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВОГО РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНОГО МЕТОДУ
1       АНАПЛАСТИЧЕСКИЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ : ДИАГНОРСТИКА , ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ
1       АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ РАДЗІХОВСЬКИЙ : ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НОРОДЖЕННЯ
1       АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ВОЙТКЕВИЧ: (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)/ ПОДГОТ. АКАДЕМИК РАН И РАМН И.И. ДЕДОВ
1       АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ГОРОДНИЧЕНКО К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
1       АНАТОМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ПОМЕРЛОЇ ЛЮДИНИ: ПРЕЗУМПЦІЯ ЗГОДИ /МЕДИЧНЕ ПРАВО
1       АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДЖЕНОЇ ДІАФРАГМАЛЬНОЇ ГРИЖІ В ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ
1       АНАТОМИЧЕСКИ И КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ
1       АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАВОТРИКУСПИДАЛЬНОГО ИСТМУСА ПО ДАННЫМ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
1