На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев Ин-т картофелеводства - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КАРТОПЛЯР ДЛЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ
1       ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО ФІТОФТОРОЗУ (PHYTOPHTORA INFESTANS MONT)
2       1. СОСТОЯНИЕ СЕМЕНОВОДСТВА, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
2       1. ПОХОДЖЕННЯ КАРТОПЛІ
2       10. КАРАНТИННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕМЕННОМУ КАРТОФЕЛЮ
2       10. ПІДГОТОВКА БУЛЬБ ДЛЯ САДІННЯ
2       11. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       11. РОЗМІЩЕННЯ КАРТОПЛІ НА ПЛОЩІ ТА ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
2       12. ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       12. УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ
1       13. ОПЫТ РАБОТЫ НП ЦЕНТР ТЕСТ-КАРТОФЕЛЬ-СЕРВИС В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЯН
2       13. САДІННЯ КАРТОПЛІ ТА ДОГЛЯД
1       14. ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       14. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РАННЬОЇ КАРТОПЛІ
2       15. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
2       16. ОСОБЛИВОСТІ ЛІТНЬОГО САДІННЯ ТА ДВОВРОЖАЙНОЇ КУЛЬТУРИ КАРТОПЛІ
2       17. ЗАХИСТ КАРТОПЛІ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ
1       17. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ БУЛЬБ ДО ЧОРНОЇ НІЖКИ
2       18. ЗБИРАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВРОЖАЮ
1       18. ПОЛЬОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОРТІВ КАРТОПЛІ ДО СТЕБЛОВОЇ НЕМАТОДИ (DITYLENCHUS DESTRUCTOR THRNE)
2       19. КАРТОПЛЯ В ХАРЧУВАННІ
2       2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА
2       2. РОСЛИНА КАРТОПЛЯ
2       20. ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРТОПЛІ
2       2008 - МІЖНАРОДНИЙ РІК КАРТОПЛІ
3       2008 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КАРТОФЕЛЯ
2       21. КАРТОПЛЯ В ГОДІВЛІ ХУДОБИ
2       22. КАРТОПЛЯРУ-АМАТОРУ
2       3. КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       3. РІСТ І РОЗВИТОК КАРТОПЛІ
2       4. ОРИГИНАЛЬНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ
2       4. ХІМІЧНИЙ СКЛАД БУЛЬБ
2       5. ЭЛИТНОЕ И РЕПРОДУКЦИОННОЕ СЕМЕНОВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ
2       5. СОРТ І НАСІННЯ
2       5:0 В ПОЛЬЗУ АКРОБАТА МЦ. ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ОТ ФИТОФТОРОЗА И ОТСУТСТВИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
2       6. СЕРТИФИКАЦИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       6. СЕРТИФІКАЦІЯ КАРТОПЛІ
2       7. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       8. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
2       8. ЯК ВИБРАТИ ПОТРІБНИЙ СОРТ КАРТОПЛІ?
1       9. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       9. ДЕ МОЖНА ПРИДБАТИ НАСІННУ КАРТОПЛЮ ГАРАНТОВАНОЇ ЯКОСТІ
1       AGROВІСНИК УКРАЇНА
2       AGROВІСНИК УКРАЇНА (ИСТ. СТ.)
1       ANLEITUNG ZUR ERRICHTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON ANLAGEN MIT ZWEIKANALIGEN GROBMIETEN
1       AГРОВІСНИК УКРАЇНА
3       AГРОВІСНИК УКРАЇНА (ИСТ. СТ.)
1       ECONOMIC QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF BELARUS
1       FARMER
3       FARMER (ИСТ. СТ.)
1       HTRFORMANCE EXAMINATIONS OF A SINGLE-ROW POTATO DIGGER = ИСПЫТАНИЕ ОДНОРЯДНОЙ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ
1       INSTITUTE FOR POTATO RESEARCH UAAS
1       MIXED INFECTIONS OF SOME VEGETAIBLE CROPS - ETIOLOGICAL PECULIARITIES
1       NETHERLANDS CATALOGUE OF POTATO VARIETIES. 2007
1       NETHERLANDS CATALOGUE OF POTATO VARIETIES.1997
1       PERFORMANCE EXAMINATIONS OF A SINGLE-ROW POTATO DIGGER = ИСПЫТАНИЕ ОДНОРЯДНОЙ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ
2       POTATO EUROPE 2009: КЛЮЧОВА ПОДІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КАРТОПЛЯРСТВА
2       RAPD-АНАЛІЗ ГЕНОМНОЇ ДНК ОЗДОРОВЛЕНИХ ЛІНІЙ СОРТУ ЛЕВАДА
1       THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITI
1       TPS IN VITRO ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ
1       TPS И IN VITRO ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ
1       ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНЕТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ КАРТОПЛІ
2       ІНБРИДИНГ У СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ДО СУХОЇ ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ
2       ІНДЕКСАЦІЯ КЛОНІВ
2       ІНДУКУВАННЯ БУЛЬБОУТВОРЕННЯ В КУЛЬТУРІ IN VITRO
1       ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ УААН ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
1       ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ УААН ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ (ИСТ. СТ.)
1       ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В УК
1       ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В У
2       ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
2       ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА
2       ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА - СЕЛУ
1       ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
2       ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА: З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ
2       ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА: НОВІ СОРТИ І ТЕХНОЛОГІЇ - ВИРОБНИЦТВУ
2       ІНСТИТУТУ КАРТОПЛЯРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 30 РОКІВ
2       ІНТЕГРОВАНІ ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ШКІДЛИВОСТІ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ КАРТОПЛІ
2       ІНТЕНСИВІНСТЬ ДИХАННЯ І ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ І ВИДУ ПОШКОДЖЕНЬ
2       ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОВТОРНОГО ІНФІКУВАННЯ ВІРУСАМИ ОЗДОРОВЛЕНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ В ШТУЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
2       ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО НАСІННЯ ТА ЕЛІТИ КАРТОПЛІ
2       ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2       ІНФОРМАЦІЯ В КАРТОПЛЯРСТВІ
2       ІНШІ РОБОТИ В РОЗСАДНИКУ КЛОНІВ
1       ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ (ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТІ)
1       ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ (ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТТІ)
1       ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ В 30-50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
2       ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ В 30-50ХХ РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
2       АБИГА-ПИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ
1       АГРАРНІ ВІСТІ
1       АГРАРНІ ВІСТІ (ИСТ. СТ.)
1       АГРАРНА НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ
9       АГРАРНА НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ (ИСТ. СТ.)
2       АГРАРНА НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ. Ч. 1
1       АГРАРНА ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ
3       АГРАРНА ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ (ИСТ. СТ.)
1       АГРАРНИЙ ТИЖДЕНЬ
13       АГРАРНИЙ ТИЖДЕНЬ (ИСТ. СТ.)
2       АГРИТЕХНИКА 2009. КРУПНЕЙШАЯ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКА ГЛАЗАМИ КАРТОФЕЛЕВОДОВ
1       АГРОБІЗНЕС УКРАЇНА
1       АГРОБІЗНЕС УКРАЇНА (ИСТ. СТ.)
4       АГРОБІОЛОГІЯ (ИСТ. СТ.)
1       АГРОБІОЛОГІЯ. 1 (64)
2       АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА
1       АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
17       АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ (ИСТ. СТ.)
2       АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙОМІВ БІОЛОГІЗАЦІЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
2       АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕНДОФІТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ
2       АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ В ПОЛІССІ
4       АГРОНОМ
29       АГРОНОМ (ИСТ. СТ.)
1       АГРОНОМІЯ І БІОЛОГІЯ
2       АГРОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
1       АГРОСЕКТОР
1       АГРОСЕКТОР (ИСТ. СТ.)
2       АГРОТЕХНІКА ТА МЕХАНІЗАЦІЯ ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ
2       АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКИХ УРОЖАЇВ КАРТОПЛІ В ЗОНАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКИХ УРОЖАЇВ КАРТОПЛІ В ЗОНАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ)
1       АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ ВИХОДУ СТАНДАРТНИХ НАСІННЄВИХ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ КАРТОФЕЛЯ
2       АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СОРТА: ГАЛА, РОМАНЦЕ, БЕЛЛАРОЗА, ДЖЕЛЛИ
2       АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ
2       АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
2       АКВАРИН-12 - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД УДОБРЕНИЙ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
4       АКТАРА + МАКСИМ = КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ КАРТОПЛІ І НЕ ТІЛЬКИ...
2       АКТАРА - ДЛЯ КОЖНОГО ГЕКТАРА!
2       АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ ЗАВИСИТ ОТ СОРТА, ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ
2       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗХЛОРНИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ ДОБРИВ ПІД КАРТОПЛЮ - КРОПКЕР - ВИРОБНИЦТВА КЕМІРА ГРОУХАУ
2       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН (ИСТ. СТ.)
2       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
57       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ (ИСТ. СТ.)
2       АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ
1       АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ЛОРХ (1889-1980)
2       АЛЬТЕРНАРІОЗ НА РЕЄСТРОВАНИХ СОРТАХ КАРТОПЛІ
2       АЛЬТЕРНАРИОЗ НА КАРТОФЕЛЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ВРЕДОНОСНЫМ
1       АМУРСКИЙ КАРТОФЕЛЬ. БИОЛОГИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
2       АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ГЕНОФОНДУ КАРТОПЛІ ЗА ПРИДАТНІСТЮ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БОТАНІЧНОГО НАСІННЯ
2       АНАТОЛІЮ АНДРІЙОВИЧУ БОНДАРЧУКУ - 60!
2       АНДРІЮ АНТОНОВИЧУ ОСИПЧУКУ - 60
1       АНДРІЮ АНТОНОВИЧУ ОСИПЧУКУ -- 70
1       АНДРІЮ АНТОНОВИЧУ ОСИПЧУКУ -- 70!
2       АНДРОГЕНЕЗ В КУЛЬТУРЕ ПЫЛЬНИКОВ ЛИТОВСКИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
2       АНТИВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА В ОЗДОРОВЛЕНИИ КАРТОФЕЛЯ
2       АНТИСТРЕСОВА ДІЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГЕРБІЦИДІВ НА ПОСІВАХ КАРТОПЛІ
2       АНТРАКНОЗ - БОЛЕЗНЬ КАРТОФЕЛЯ, ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ВНИМАНИЯ
1       АТЛАС БОЛЕЗНЕЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ
1       Б-КА СПЕЦІАЛІСТА АПК
2       Б-КА СПЕЦІАЛІСТА АПК. ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ
11       Б-ЧКА КАРТОПЛЯРА
1       Б-ЧКА ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
2       БІЛА КНИГА: ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ КУЛЬТУРИ. НАУКОВИЙ ПОГЛЯД ЧЕСЬКИХ ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ГМО
2       БІОДІАГНОСТИЧНА ОЦІНКА ЯСНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ
2       БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       БІОТЕХНОЛОГІЇ: УКРАЇНА МАЄ РЕАЛЬНИЙ ШАНС ВІДСТАТИ НАЗАВЖДИ: ІНТЕРВ'Ю З В. СИДОРОВИМ
2       БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ
2       БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
2       БІОТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ТА РОЗМНОЖЕННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ
2       БІОТЕХНОЛОГІЯ В РОСЛИННИЦТВІ - ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН
2       БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН: СУЧАСНИЙ ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНИ
2       БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД БУЛЬБ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ КАРТОПЛЕПРОДУКТІВ
2       БАГАТОБУЛЬБОВІСТЬ СКЛАДНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ
2       БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
2       БАЛАНС ВОЛОГИ ПІД КАРТОПЛЕЮ НА ОСУШЕНИХ ДЕРНОВО-СЕРЕДНЬОПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ ПОЛІССЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ГРУНТОВИХ ВОД
2       БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
2       БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ФІТОФТОРОСТІЙКОГО ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИВЕДЕННЯ РЕЗИСТЕНТНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       БЕЗ ВСЯКОЙ ХИМИИ И НЕ ВСКАПЫВАЯ ЗЕМЛЮ, МОЖНО ЗАПРОСТО ВЫРАСТИТЬ НА НЕСКОЛЬКИХ СОТКАХ ПОЛТОРЫ-ДВЕ ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ. (ДОСТАТОЧНО ПОМЕНЯТЬ С
2       БЕЗВИРУСНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЕГО ПЛОДЫ СТАЛИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ
2       БИОГУМУС - ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ УДОБРЕНИЕ
2       БИОГУМУС В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В ЧУВАШИИ
2       БИОКОНТЕЙНЕРЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОГО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       БИОЛОГИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ
2       БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
2       БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ФИТОПАТОГЕНОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
2       БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
2       БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ФУНГИЦИДНОЙ ЗАЩИТЕ КАРТОФЕЛЯ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
2       БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД
2       БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВИРУСНОЙ РЕИНФЕКЦИИ ОЗДОРОВЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       БИОПЛАН-КОМПЛЕКС ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МИНИ-КЛУБНЕЙ
2       БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
2       БИОПРЕПАРАТЫ И ФУНГИЦИДЫ ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА КАРТОФЕЛЯ
2       БИОПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ АЛЬТЕРНАРИОЗА КАРТОФЕЛЯ
2       БИОПРЕПАРАТЫ УЛУЧШАЮТ СОХРАНЯЕМОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
2       БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТОФЕЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА
2       БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2       БЛАГОДАТНАЯ ПОРА : КАРТОФЕЛЬ(ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
2       БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ
2       БОЛЕЗНИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
2       БОЛЬШЕ СЕПАРИРУЮЩЕЙ ПЛОЩАДИ И МЕСТА. КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GRIMME SE 140 UB
2       БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТЕХНОЛОГИЯ. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ
2       БОРЕМОСЬ ІЗ РИЗОКТОНІОЗОМ КАРТОПЛІ
2       БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ КАПУСТЫ И КАРТОФЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ
2       БОРЬБА С ГНИЛЯМИ [КАРТОФЕЛЯ] ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ
2       БЫСТРЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ ОПРЫСКИВАНИЙ КАРТОФЕЛЯ ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА
1       БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ (ИСТ. СТ.)
1       БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ. ВИП. 99
2       В БЕЗВИРУСНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
2       В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ КАРТОФЕЛЯ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
2       В ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО ПОЛИВ КАРТОФЕЛЯ ХОРОШО ОКУПАЕТСЯ
2       В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИМЕНЯТЬ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ УДОБРЕНИЙ
2       В. Є. СВЕРТОЦІ - 60.
2       В. А. ВИШНЕВСЬКОМУ - 70.
1       ВІД ЗАХОПЛЕННЯ - ДО СПРАВИ ВСЬОГО ЖИТТЯ
1       ВІД ЗАХОПЛЕННЯ -- ДО СПРАВИ ВСЬОГО ЖИТТЯ
2       ВІД ПОЛЯ ДО СХОВИЩА
2       ВІДПРАЦЮВАННЯ УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН КАРТОПЛІ З ГЕНОМ ДЕФЕНЗИНУ
2       ВІДРОДЖЕНЕ НАСІННИЦТВО КАРТОПЛІ
2       ВІДТВОРЕННЯ ЕЛІТИ КАРТОПЛІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
2       ВІДТВОРЕННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       ВІДТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО НАСІННЯ ТА ЕЛІТИ КАРТОПЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ
2       ВІДТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО НАСІННЯ ТА ЕЛІТИ КАРТОПЛІ ЗА КРУПНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
2       ВІДТВОРЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ В ГОЛЛАНДІЇ
1       ВІСНИК ДАУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ДАУ. ВИП. 1 (18)
2       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ
14       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ (ИСТ. СТ.)
12       ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 46
1       ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 35. АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА
1       ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 52
1       ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 59
1       ВІСНИК ДАУ
3       ВІСНИК ДАУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ДАУ. ВИП. 2 (20)
2       ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
6       ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ . ВИП. № 2 (25)
1       ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. № 1
1       ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. №1
1       ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. №2 (24)
1       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
14       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ . № 12 (2). АГРОНОМІЯ
1       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. № 12 (1). АГРОНОМІЯ
1       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. № 13. АГРОНОМІЯ
8       ВІСНИК СТЕПУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК СТЕПУ. ВИП. 3
1       ВІСНИК СТЕПУ. ВИП. 7
13       ВІСНИК СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ . АГРОНОМІЯ І БІОЛОГІЯ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ .АГРОНОМІЯ І БІОЛОГІЯ
1       ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА
5       ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА (ИСТ. СТ.)
4       ВІСНИК ХНАУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ХНАУ. № 5
1       ВІСНИК ЦЕНТРУ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ЦЕНТРУ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ВИП. № 6
2       ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ КАРТОПЛІ ПРОТИ ГЛОБОДЕРОЗУ
2       ВАЖЛИВІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ В ПРОДУКТИВНОМУ ПРОЦЕСІ КАРТОПЛІ
2       ВАЛЕРІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ КОНОНУЧЕНКУ - 60 РОКІВ!
2       ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ В ПСГП СВІТАНОК КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2       ВЕЛИКЕ КАРТОПЛЯРСТВО ПРОСЛАВИТЬ УКРАЇНУ
2       ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ ЗМІШАНІ ГНИЛІ КАРТОПЛІ
2       ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БІЛКОВОСТІ БУЛЬБ З УРОЖАЙНІСТЮ У ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ КАРТОПЛІ
2       ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ КАРТОПЛІ З НЕМАТОДАМИ
2       ВИВЧЕННЯ ВИХІДНОГО І СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ПАРШІ ЗВИЧАЙНОЇ
2       ВИВЧЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА СКОРОСТИГЛІСТЬ
2       ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СПОСОБІВ ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ НА ВІДБІР РАННЬОСТИГЛИХ НАЩАДКІВ КАРТОПЛІ
2       ВИВЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ ВРОЖАЙНОСТІ З КІЛЬКІСНИМИ МОРФОБІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ У СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ДИНАМІЦ
2       ВИВЧЕННЯ РЕАКЦІЇ РІЗНИХ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ НА УДОБРЕННЯ І ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
2       ВИДІЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ДОНОРІВ СТІЙКОСТІ ДО ВСЛК В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВИДІЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ЧОРНОЇ НІЖКИ І МОКРОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ГНИЛІ
2       ВИДІЛЕННЯ СЕРЕД ГЕНОФОНДУ КАРТОПЛІ ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ ЗА БУЛЬБАМИ
2       ВИДИ РОБІТ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ'ЯЗАНІ З ВИРОЩУВАННЯМ БУЛЬБ
2       ВИДОВОЙ СОСТАВ И УСТОЙЧИВОСТЬ К МАНКОЦЕБУ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАРИОЗА КАРТОФЕЛЯ И ТОМАТА
2       ВИДЫ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ
2       ВИЗНАЧЕННЯ АГРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ В КАРТОПЛЯРСТВІ
2       ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДНК У ПРОБІРКОВИХ РОСЛИНАХ КАРТОПЛІ
2       ВИЗНАЧЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ В ДИНАМІЦІ
2       ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ СВІЖОЗІБРАНИХ БУЛЬБ ДО ЛІТНЬОГО САДІННЯ
2       ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ВИХІДНИХ ФОРМ КАРТОПЛІ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА ФІТОФТОРОСТІЙКІСТЬ ЗА ОЦІНКОЮ СІЯНЦІВ ВІД САМОЗАПИЛЕННЯ
2       ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БУЛЬБ НОВИХ СОРТІВ ДО МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КАРТОПЛІ
2       ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ, СТВОРЕНОГО НА ОСНОВІ ФІЛОГЕНЕТИЧНО ВІДДІЛЕНИХ ВИДІВ
2       ВИКОРИСТАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ СТОЛОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
2       ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ТА ДИКИХ ВИДІВ КАРТОПЛІ ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ СОРТІВ
2       ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ В СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
2       ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПАСИНКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРИ ВЕРХІВКОВОЇ МЕРИСТЕМИ В ОЗДОРОВЛЕННІ КАРТОПЛІ ВІД ДИТИЛЕНХОЗУ
2       ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОСЕРЕДНИКА ПРИ МІЖВИДОВІЙ ГІБРИДИЗАЦІЇ КАРТОПЛІ
2       ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ У СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
1       ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДОВИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ В СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА УРОЖАЙНІСТЬ
1       ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДОВИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ В СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА УРОЖАЙНІСТЬ В ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ. ВИДІЛЕНИЙ ВИХ
2       ВИКОРИСТАННЯ ТОПКРОСНИХ СХРЕЩУВАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ БЕККРОСІВ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ
2       ВИКОРИСТАННЯ ТОПКРОСНИХ СХРЕЩУВАНЬ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СКЛАДНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ
2       ВИПРОБУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА ПРИДАТНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ДВОВРОЖАЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ
2       ВИПРОБУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ВІРУСНИХ ХВОРОБ
2       ВИПРОБУВАННЯ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ МОКРОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ГНИЛІ
2       ВИПРОБУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ СОРТІВ СІЛЬСЬКОГСОПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТ АЖУВАННЯ)
2       ВИРОБНИЦТВО І ВИКОРИСТАННЯ КАРТОПЛІ У СВІТІ
2       ВИРОБНИЦТВО КАРТОПЛІ В КРИМУ - СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
2       ВИРОБНИЦТВО КАРТОПЛІ ПЕРЕКОЧУВАЛО У ПРИВАТНИЙ СЕКТОР...
2       ВИРОБЮНИКАМ - НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ
1       ВИРОДЖЕННЯ КАРТОПЛІ ТА ПРИЙОМИ БОРОТЬБИ З НИМ
2       ВИРОИД ВЕРЕТЕНОВИДНОСТИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, ЄЛИМИНИРОВАНИЕ ИЗ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
1       ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
2       ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ
2       ВИРОЩУВАННЯ РАННІХ СОРТІВ КАРТОПЛІ НА УДОБРЕНИХ ЗЕМЛЯХ ЗОНИ ПОЛІССЯ - ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ
2       ВИРОЩУВАННЯ РАННЬОЇ КАРТОПЛІ
2       ВИРОЩУВАННЯ РАННЬОЇ КАРТОПЛІ ПІД ТИМЧАСОВИМИ ПЛІВКОВИМИ УКРИТТЯМИ
2       ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ КОНТРОЛЬ В СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ
2       ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ СОРТ КАРТОПЛІ [ПОЛІСЬКЕ ДЖЕРЕЛО]
2       ВИТРАТИ ОЛІЇ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЧІПСІВ, ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ КАРТОПЛІ
2       ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА ПІДВИЩЕНИЙ ВМІСТ ВІТАМІНІВ В КОМПЛЕКСІ З ІНШИМИ ОЗНАКАМИ
2       ВИЯВЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ RALSTONIA SOLANACEARUM - ЗБУДНИКА БУРОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ГНИЛИЗНИ КАРТОПЛІ
1       ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ГРЯДАХ
2       ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ И ПРЕДПОСАДОЧНОЙ СОРТИРОВКИ КЛУБНЕЙ НА УРОЖАЙ
2       ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОСАДОЧНОГО КЛУБНЯ И ГУСТОТЫ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ СОРТА СПИРИДОН
2       ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ЭЛЕМЕНТЫ ПРОДУКТИВНОСТИ В СЕЛЕКЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ДОВСХОДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА ШКВАЛ НА ЗАСОРЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ И СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ВЫХОД СЕМЕННОЙ ФРАКЦИИ В ЭЛИТНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕ
2       ВЛИЯНИЕ ЗОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
2       ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ НА ФОТОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОЙ ФЛУОРЕСЕНЦИИ ХЛОРОФИЛА МЕРИСТЕМНЫХ РЕ
2       ВЛИЯНИЕ ЛИГНОГУМАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСПЕЛОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦРНЗ
2       ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ И РАСТЕНИЙ ПРЕПАРАТАМИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЧИСЛЕННОСТЬ ЖУЖЕЛИЦ НА ПОЛЯХ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ СРОКА ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КРЫМА
2       ВЛИЯНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ И КРАТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРОМОННЫХ ДИСПЕНСЕРОВ НА ИХ АТТРАКТИВНОСТЬ ДЛЯ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ
2       ВЛИЯНИЕ СРОКОВ УДАЛЕНИЯ БОТВЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬ
2       ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ СМЕШАННЫХ ГНИЛЕЙ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
2       ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
1       ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ РАЗЛИЧНОЙ ГРУППЫ СПЕЛОСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ, ПЕРИОД ПОКОЯ И ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБ
2       ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ И ЛЁЖКОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 2. ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1       ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ НА РИЗОГЕНЕЗ ЧЕРЕНКОВЫХ РЕГЕНЕРАНТОВ МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROSUM L.) ПРИ МИКРОКЛОНИРОВАНИИ
1       ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ НА РИЗОГЕНЕЗ ЧЕРЕНКОВЫХ РЕГЕНЕРАНТОВ МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUMTUBEROSUM L.) ПРИ МИКРОКЛОНИРОВАНИИ
2       ВЛИЯНИЕ ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И РЕИНФЕКЦИЮ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СУХОЙ ФУЗАРИОЗНОЙ ГНИЛИ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АГРОТЕХНОЛОГИИ КАРТОФЕЛЯ НА ВЫХОД КЛУБНЕЙ КРУПНОЙ ФРАКЦИИ
2       ВМІСТ АЗОТИСНИХ РЕЧОВИН У БУЛЬБАХ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОРТІВ
2       ВМІСТ АЗОТИСТИХ РЕЧОВИН У БУЛЬБАХ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ АЗОТНИХ ДОБРИВ
2       ВМІСТ ГЛІКОАЛКАЛОЇДІВ В ЛИСТКАХ КАРТОПЛІ РІЗНИХ СОРТІВ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ЗІ СТУПЕНЕМ ПОШКОДЖЕННЯ РОСЛИН КОЛОРАДСЬКИМ ЖУКОМ
2       ВМІСТ НІТРАТІВ В БУЛЬБАХ ГЕНЕРАТИВНИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
2       ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ НА ОЗДОРОВЛЕННОЙ ОСНОВЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
2       ВНИМАНИЕ - СОВКИ!
2       ВОДНИЙ БАЛАНС БІЛЬБ ТА РОЗВИТОК ХВОРОБ ПРИ ЗБЕРІГАННІ КАРТОПЛІ
2       ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ РОССИИ
2       ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСОВ КАРТОФЕЛЯ
2       ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ В СОРТОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАСТЕНИЙ IN VITRO КАРТОФЕЛЯ
2       ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
1       ВПЕРЕД
8       ВПЕРЕД (ИСТ. СТ.)
2       ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ІНКУБАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ФІТОФТОРОЗУ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ НА РОЗВИТОК БАКТЕРІАЛЬНОЇ ГНИЛІ В ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ
2       ВПЛИВ ВІКУ ВИХІДНИХ РОСЛИН КАРТОПЛІ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК РЕГЕНЕРАНТІВ ПРИ ЖИВЦЮВАННІ
2       ВПЛИВ ВЕРМИКУЛІТУ НА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД БУЛЬБ
2       ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ТА УРОЖАЙ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ГУСТОТИ САДІННЯ КАСЕТНОЇ РОЗСАДИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ ОЗДОРОВЛЕНОЇ КАРТОПЛІ В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ ДОБРИВ І СІВОЗМІН НА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ І ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ДОБРИВ НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ І УРОЖАЙ КАРТОПЛІ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯЯ
2       ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАНЯ КАРТОПЛІ НА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
2       ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТРУЙНИКІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ПРОДОВОЛЬЧУ ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА УРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ЗБУДНИКІВ ФУЗАРІОЗУ ТА ПАРШІ ЗВИЧАЙНОЇ НА РОЗВИТОК КІЛЬЦЕВОЇ ГНИЛІ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ УМОВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З НАКОПИЧЕННЯ ВРОЖАЮ У СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ І СЕРЕДНЬОПІЗНІХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ НА ЗМЕНШЕННЯ ШКОДОЧИННОСТІ ЗОЛОТИСТОЇ КАРТОПЛЯНОЇ НЕМАТОДИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ ЛЕКТИНУ КАРТОПЛІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРИЗАЦІЇ КАРТОПЛІ АЗОТОБАКТЕРОМ
2       ВПЛИВ ЛЕКТИНУ КАРТОПЛІ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ ДІАЗОТРОФІВ
2       ВПЛИВ ЛЕКТИНУ КАРТОПЛІ НА СИНТЕЗ КОНСОРЦІУМОМ ШТАМІВ AZOTOBACTER VINELANDII M-X I AZOTOBACTER CHROOCOCCUM M-70 РІСТСТИМУЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН
2       ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, СПОСОБІВ І НОРМ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ МАСИ САДИВНИХ БУЛЬБ, ПЛОЩ ТА РІВНІВ ЖИВЛЕННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ РЕПРОДУКУВАННІ. ПОКАЗАНІ РІВНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЦИМИ ПОКАЗНИКАМИ.
2       ВПЛИВ ОБРОБКИ БУЛЬБ ПРОТРУЙНИКАМИ НА ШКІДЛИВІСТЬ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATS SAY.) ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ОБРОБКИ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧИМИ ПРЕПАРАТАМИ НА РОЗАИТОК АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ РОСЛИН І УРОЖАЙ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ОБРОБКИ КАРТОПЛІ ПЕСТИЦИДАМИ І МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ І УРОЖАЙ
2       ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ СВІТЛОМ ЧЕРВОНОЇ І ДАЛЬНЬОЇ ЧЕРВОНОЇ ДІЛЯНОК СПЕКТРУ НА РОЗВИТОК РОСЛИН КАРТОПЛІ З МІКРОБУЛЬБ IN VITRO
2       ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ПЕРЕДСАДИВНОЇ ОБРОБКИ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ПІСЛЯДІЇ ЗАХОДІВ НА УРОЖАЙ І ЙОГО ПОКАЗНИКИ
2       ВПЛИВ ПЕРЕДСАДИВНОГО ОБРОБІТКУ БУЛЬБ ЗАХИСНОСТИМУЛЮЮЧИМИ ПРЕПАРАТАМИ НА УРОЖАЙ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ І ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ТА НАКОПИЧЕННЯ НІТРАТІВ У БУЛЬБАХ
2       ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ВРОЖАЙ ТА ПРОДОВОЛЬЧУ ЯКІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ РОКУ НА ПАРАМЕТРИ ПОСУХОСТІЙКОСТІ РОСЛИН КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКА ТА ДОБРИВ НА РІСТ І РОЗВИТОК РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ ПОТЕЙТИНУ НА АДАПТИВНУ ЗДАТНІСТЬ КАРТОПЛІ ДО ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
2       ВПЛИВ ПОХІДНИХ БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ.
2       ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ НА УРАЖЕННЯ КАРТОПЛІ МОКРОЮ БАКТЕРІАЛЬНОЮ ГНИЛЛЮ
2       ВПЛИВ ПРОРОЩУВАННЯ ТА ГУСТОТИ САДІННЯ СВІЖОЗІБРАНИХ БУЛЬБ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ В ЛІТНІХ ПОСАДКАХ
2       ВПЛИВ ПРОФІЛЮ ПОВЕРХНІ ГРУНТУ НА ВРОЖАЙНІСЬ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ ПІД ТИМЧАСОВИМИ ПЛІВКОВИМИ УКРИТТЯМИ ТУНЕЛЬНОГО ТИПУ
2       ВПЛИВ РІВНІВ ЖИВЛЕННЯ ТА СПОСОБІВ ДОГЛЯДУ НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ І ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ЗА СТИГЛІСТЮ СОРТІВ
2       ВПЛИВ РІВНІВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ЛЕГКОГО ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
2       ВПЛИВ РІЗНИХ ЗА РОЗМІРОМ МІНІБУЛЬБ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ РІЗНИХ НОРМ ІНСЕКТОФУНГІЦИДУ ПРЕСТИЖ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОШКОДЖЕНІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ДРОТЯНИКОМ
2       ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ РОЗМНОЖЕННЯ ОЗДОРОВЛЕНИХ БУЛЬБ І РОСЛИН НА УРОЖАЙ КАРТОПЛІ І ЙОГО ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД
2       ВПЛИВ РЕПРОДУКЦІЇ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ НА ПРОДУКТИВНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАРТОПЛІ РІЗНИХ СОРТІВ
2       ВПЛИВ РЕПРОДУКЦІЇ НАСІННОЇ КАРТОПЛІ НА УРОЖАЙ ТА ЙОГО ЯКІСТЬ
2       ВПЛИВ СИДЕРАТІВ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДРОТЯНИКІВ У ГРУНТІ ТА ПОШКОДЖЕНІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН НА ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ПОЛІССІ
2       ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНОГО УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ТА УРОЖАЙ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРАЖУВАНІСТЬ КАРТОПЛІ ХВОРОБАМИ
2       ВПЛИВ СОРТУ ТА БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ШВИДКІСТЬ УТВОРЕННЯ РАНОВОЇ ПЕРИДЕРМИ НА ЗРІЗАХ САДИВНИХ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ ШТУЧНОГО СВІТЛА РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ОЗДОРОВЛЕНИХ РОСЛИН КАРТОПЛІ В КУЛЬТУРАХ IN VITRO ТА IN VIVO
1       ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗРОШЕННЯ НА ПРДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
1       ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗРОШЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ СПОСОБІВ ПІДГОТОВКИ БУЛЬБ ДО САДІННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ У ПЕРЕДГІРСЬКІЙ ЗОНІ КРИМУ
2       ВПЛИВ СПОСОБІВ ПОЛИВУ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ І КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ СТЕРОЇДНИХ ГЛІКОЗИДІВ ТА ГЕЛІЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК І ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛОНОВОГО ДОБОРУ В ПОПУЛЯЦІЯХ
2       ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗДОРОВЛЕНОЇ КАРТОПЛІ В РОЗСАДНІЙ КУЛЬТУРІ
2       ВПЛИВ СТРОКУ САДІННЯ КАРТОПЛІ НА ВИРОДЖЕННЯ БУЛЬБ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МАШИН НА УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ НА ЛЕГКИХ ГРУНТАХ ПОЛІССЯ
2       ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ АБО КУЛІНАРНОЇ ОБРОБКИ НА ВМІСТ НІТРАТІВ У БУЛЬБАХ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПРОРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ НА ВМІСТ КРОХМАЛЮ В БУЛЬБАХ КАРТОПЛІ СОРТУ ДУЖА
2       ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ, УРОЖАЙ КАРТОПЛІ ЗА РІЗНОГО НАСИЧЕННЯ НЕЮ СІВОЗМІН
2       ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАРІННЯ БУЛЬБ ДЕЯКИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ НА ПРОЦЕС ОНТОГЕНЕЗУ
2       ВПЛИВ ФЕРМЕНТОВАНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ
2       ВПЛИВ ФУНГІЦИДІВ НА ЧУТЛИВІСТЬ ЗБУДНИКА ФІТОФТОРОЗУ КАРТОПЛІ
2       ВПЛИВ ХЛОРХОЛІНХЛОРИДУ ТА ТЕРМОІНДУКЦІЇ НА БУЛЬБОУТВОРЕННЯ В РОСЛИН КАРТОПЛІ В УМОВАХ IN VITRO
2       ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О КАРТОФЕЛЕ [О МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ POTATO EUROPE]
2       ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
2       ВСХОДЫ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
2       ВТРАТИ КАРТОПЛІ ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ
2       ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ ТАТАРСТАНА СОРТА
2       ВЫБИРАЙТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ
2       ВЫБИРАЙТЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
2       ВЫБОР ВАРИАНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАНИЛИЩ
2       ВЫБОР ОРОСИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
2       ВЫВЕДЕНИЕ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ, УСТОЙЧИВЫХ К КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ, В ЯПОНИИ
2       ВЫРАЩИВАЙТЕ НЕМАТОДОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА
2       ВЫРАЩИВАЙТЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ
2       ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС В ПОДЪЕМЕ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ
2       ВЫСОКОГОРЬЕ АЛТАЯ - УНИКАЛЬНАЯ ЗОНА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ И ВИРОИДНОЙ ИНФЕКЦИЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ВЫСТАВКА КАРТОФЕЛЬ-2009 В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
2       ВЫЯВЛЕНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С УРОЖАЙНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2       ГАРЯЧА ПОРА ДЛЯ ФЕРМЕРІВ-КАРТОПЛЯРІВ
2       ГВАТЕМАЛЬСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ
2       ГДЕ САЖАТЬ? МЕСТА ЗНАТЬ НУЖНО! ДОХОД ОТ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ С ВЫБОРА ВИДА ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2       ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ООН ОГОЛОШУЄ 2008-Й РІК - МІЖНАРОДНИМ РОКОМ КАРТОПЛІ
2       ГЕНЕРАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
2       ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ КАРТОПЛІ УКРАЇНИ
6       ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ - КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ
2       ГЕРБІЦИДИ В СУЧАСНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ГИБРИДЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА ХРУСТЯЩИЙ КАРТОФЕЛЬ
2       ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
2       ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ТОПИНАМБУРА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ
1       ГЛАВА 3. КАРТОФЕЛЬ И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТЫ 3.1. ВИДЫ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ 3.2. ТРЕБОВАНИЯ К КАРТОФЕЛЮ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 3.3 СОРТОВЫЕ РЕСУРСЫ 3.4.
1       ГЛАВА 3. КАРТОФЕЛЬ И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТЫ 3.1. ВИДЫ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ 3.2. ТРЕБОВАНИЯ К КАРТОФЕЛЮ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 3.3 СОРТОВЫЕ РЕСУРСЫ 3.4.
2       ГЛАВА 4. ТОПИНАМБУР 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПИНАМБУРА 4.2. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОПИНАМБУРА 4.3. ХРАНЕНИЕ 4.4. ПРИМЕНЕНИЕ ТОПИНАМБУР
2       ГЛАВА 5. ВЗГЛЯД В ПИЩЕВУЮ ОТРАСЛЬ БУДУЩЕГО
2       ГЛАВНЫЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
2       ГЛАУКОНИТ - ЦЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЯМ
2       ГЛАУКОНИТ - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИРОДНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
1       ГЛОБОДЕРОЗ КАРТОПЛІ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ШКІДЛИВОСТІ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
3       ГЛУБИНА ПОСАДКИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КБР
2       ГМО І БЕЗПЕКА ТРАДИЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
2       ГМО ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
2       ГМО! А ПОТІМ ХОЧ І ТРАВА НЕ РОСТИ
2       ГМО: УГРОЗА ИЛИ ВЫХОД?(В МОСКВЕ В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ГМО В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТА
2       ГОЛЛАНДСКИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ
2       ГОЛЛАНДСКИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ КАК ИСТОЧНИКИ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
1       ГОЛОС УКРАЇНИ
3       ГОЛОС УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
2       ГОСПОДАРСЬКА ЦІННІСТЬ КАРТОПЛІ ТА ЇЇ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
1       ГОСТ 28306 - 89 (СТ СЭВ 6544 - 88). МАШИНЫ ДЛЯ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
1       ГОСТ 28713 - 90 (СТ СЭВ 6945 - 89). МАШИНЫ И ТАКТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСНЫЕ. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
1       ГОСТ 28713 - 90 (СТ СЭВ 6945 - 89). МАШИНЫ И ТРАКТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСНЫЕ. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ
2       ГОТОВНІСТЬ ОВОЧЕСХОВИЩ №1
2       ГРЕБЕНЕВИЙ СПОСІБ І МОТОБЛОК ПОЛЕГШУЮТЬ ПРАЦЮ КАРТОПЛЯРА
2       ГРИММЕ И ЛЕМКЕН: НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БОГАТОЙ ИСТОРИИ
2       ГУМИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПОВЫШАЮТ УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ
2       ДІАГНОСТИКА КАРТОПЛЯНИХ ЦИСТОУТВОРЮВАЛЬНИХ НЕМАТОД ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ
2       ДІАГНОСТИКА НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ КАРТОПЛІ НА НАЯВНІСТЬ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У НІМЕЧЧИНІ
1       ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ КАРТОПЛІ, СПРИЧИНЕНИХ POTATJ VIRUS Y, ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
2       ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ КАРТОПЛІ ТА БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗБУДНИКІВ
1       ДІМ, САД, ГОРОД
15       ДІМ, САД, ГОРОД (ИСТ. СТ.)
2       ДВЕ ПРОГРАММЫ ЯРОВИЗАЦИИ
2       ДВОВРОЖАЙНА КУЛЬТУРА - ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗМНОЖЕННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
2       ДВОВРОЖАЙНА КУЛЬТУРА КАРТОПЛІ. ВЕСНЯНЕ САДІННЯ
1       ДВОРЯДНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ДЕЛА И ПЛАНЫ АГРОФИРМЫ СЛАВА КАРТОФЕЛЮ
2       ДЕНЬ ПОЛЯ - 2009 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
2       ДЕСЯТЬ ПРИЧИН СКАЗАТЬ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПИЩЕ ДА!
2       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ
2       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ КАРТОПЛІ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БОТАНІЧНОГО НАСІННЯ
2       ДЕЯКІ АСПЕКТИ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ
2       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДАННЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ З ДОБРИВАМИ
2       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ЧОРНОЇ НІЖКИ
2       ДЕЯКІ ПІДСУМКИ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ЗОЛОТИСТОЇ КАРТОПЛЯНОЇ НЕМАТОДИ
2       ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ДОБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР У СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
2       ДЕЯКІ ФАКТОРИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЩОДО ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ
2       ДИАГНОСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЯ КОЛЬЦЕВОЙ ГНИЛИ В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
2       ДИАГНОСТИКА РИЗОКТОНИОЗА КАРТОФЕЛЯ
2       ДИНАМІКА НАГРОМАДЖЕННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ ВРОЖАЮ У РАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ УРОЖАЮ У СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
2       ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ КАРТОПЛІ ТА ТОВАРНІСТЬ УРОЖАЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНУ РЕПРОДУКУВАННЯ ЕЛІТИ
2       ДИТИЛЕНХОЗ БУЛЬБ КАРТОПЛІ. ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДИТИЛЕНХОЗУ
2       ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ НОРМИ САДІННЯ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ САДИВНИХ БУЛЬБ, РІВНЯ ЖИВЛЕННЯ ТА ДВОУРОЖАЙНОСТІ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН
2       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО ПОДХОДИТЕ К ВЫБОРУ СПОСОБА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ПИТОМНИКАХ
2       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО ПОДХОДИТЬ К ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ
2       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ПОЛИВЕ
2       ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ СПЕЛОСТИ
2       ДЛЯ ВІДБОРУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ. ВИЗНАЧЕННЯ УСПАДКУВАННЯ СТІЙКОСТІ КАРТОПЛІ ПРОТИ ЗБУДНИКА РАКУ У SYCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) PERC.
2       ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕОЛИТЫ
2       ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОМЕТНО-ОПИЛОЧНЫЙ КОМПОСТ
1       ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЕННОГО ЕАРТОФЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМ РОСТКИ
1       ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМ РОСТКИ
2       ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ [ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ]
2       ДНК-МАРКЕРЫ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ МЕТОДОМ ИНТРОГРЕССИВНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ
2       ДО ПИТАННЯ ВИРОДЖЕННЯ КАРТОПЛІ В СТЕПОВІЙ І ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНАХ УКРАЇНИ І ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМ
2       ДО ПИТАННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ Й РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
2       ДОГЛЯД ЗА ПРОБІРКОВИМИ РОСЛИНАМИ ПРОТЯГОМ ВЕГЕТАЦІЇ
2       ДОДАТОК №1. АТЕСТАТ НА ПАРТІЮ ОРИГІНАЛЬНОГО НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ, ЕЛІТНУ КАРТОПЛЮ. ГАРАНТІЯ.
2       ДОДАТОК №2. СВІДОЦТВО ЯКОСТІ ПАРТІЇ РЕПРОДУКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ. ГАРАНТІЯ.
2       ДОДАТОК №3. АКТ АНАЛІЗУ БУЛЬБ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
2       ДОЗИ І СПОСОБИ ВНЕСЕННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ ПІД КАРТОПЛЮ НА ПОЛІССІ УКРАЇНИ
1       ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ (ИСТ. СТ.)
2       ДОНОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КАРТОФЕЛЯ К ПАТОГЕНАМ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
2       ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM I.) МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
2       ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ КАРТОПЛІ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ЗАПАСНИХ БІЛКІВ БУЛЬБ
2       ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ В СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
2       ДОСТОЙНЫЙ ГАРНИР К МРАМОРНОМУ МЯСУ [О СОРТЕ КАРТОФЕЛЯ LA BONNOTTE]
2       ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОБОРУ В КУЛЬТУРІ IN VITRO ПРИ КЛОНАЛЬНОМУ МІКРОРОЗМНОЖЕННІ КАРТОПЛІ
2       ДРУГИЙ ХЛІБ: НА ВІДКУП ДЯДЬКОВІ З ЛОПАТОЮ?
2       ЕВРОПЛАНТ - ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       ЕКОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОШИРЕННЯ І РОЗВИТКУ ХВОРОБИ ФІТОФТОРОЗУ НА ОВОЧЕВИХ РОСЛИНАХ РОДИНИ ПАСЛЬОНОВИХ
2       ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА І АЛЬТЕРНАРІОЗУ
1       ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В ГІРСЬКІЙ ЗОНІ ЗАКАРПАТТЯ
1       ЕКОНОМІКА АПК
2       ЕКОНОМІКА АПК (ИСТ. СТ.)
2       ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАРТОПЛІ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2       ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ НОРМ САДІННЯ КАРТОПЛІ
2       ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ТА ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ
2       ЕЛЕМЕНТИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УДОБРЕННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ
2       ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
1       ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ ЗА РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
4       ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ ЗА РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ИСТ. СТ.)
2       ЕНТОМОПАТОГЕННІ НЕМАТОДИ. ЧИСТОТА ВИЯВЛЕННЯ РОДИН STEINERNEMATIDAE ТА HETERORHABDITIDAE В БІОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ
2       ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ МАССЫ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ И ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОГОГЕ
2       ЕФЕКТ БАКТЕРІЗАЦІЇ МІКРОРОСЛИН КАРТОПЛІ В БУЛЬБОВИХ ПОКОЛІННЯХ EX VITRO
2       ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ.
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНИХ ДОБРИВ І СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУРАХ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ ПРОТИ ЗБУДНИКА ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ В ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТОПЛЕПРОДУКТІВ З РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИДІЛЕННЯ ФОРМ КАРТОПЛІ З КОМПЛЕКСНОЮ СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ХВОРОБ СЕРЕД СКЛАДНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВОЇ СУМІШІ ГЕРБІЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГНОЮ, МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І СИДЕРАТІВ ПІД КАРТОПЛЮ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ГЕРБІЦИДІВ І АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ В РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА РІДКИХ МАЛОВИТРАТНИХ ДОБРИВ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ГЕРБІЦИДНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПОСІВАХ КАРТОПЛІ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ТРИМАН-1 НА ФОНІ ВУГЛЕАМОНІЙНИХ СОЛЕЙ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОРТІВ КАРТОПЛІ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТІЙКИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ З МЕТОЮ ОЧИЩЕННЯ ҐРУНТУ ВІД КАРТОПЛЯНОЇ НЕМАТОДИ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРИТУ МІСЦЕВИХ РОДОВИЩ ПІД КАРТОПЛЮ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ БОТАНІЧНОГО НАСІННЯ КАРТОПЛІ БІОСТИМУЛЯТОРАМИ РОСТУ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ТА СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ НОВИХ ДОБРИВ ПРИ ПОЗАКОРЕНЕВОМУ ПІДЖИВЛЕННІ РОСЛИН КАРТОПЛІ
2       ЖЕЛТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ, ИЛИ ЦЕРКОСПОРОЗ КАРТОФЕЛЯ
2       ЖИВЛЕННЯ ТА УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ
2       ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
2       ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ГРИБА PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT) DE BARY. ЗБУДНИК ФІТОФТОРОЗУ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ
2       ЗА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ [ОБ УБОРКЕ С.-Х. КУЛЬТУР, В Т.Ч. И КАРТОФЕЛЯ]
2       ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ: ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ, ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ И ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
2       ЗАБУТІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА ПОЛІССІ
2       ЗАВИСИМОСТЬ ПОРАЖАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ И УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ ОТ ПЛОТНОСТИ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ
2       ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ
2       ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНДЕКСУ УРАЖЕННЯ ФІТОФТОРОЗОМ ВІД ПОГОДНИХ УМОВ
2       ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПРОЯВОМ АГРОНОМІЧНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ УРОЖАЙНІСТЮ ТА ПЛОЩЕЮ ЛИСТКІВ У РІЗНИХ ЗА СТИГЛІСТЮ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       ЗАЛЕЖНІСТЬ РОСТУ НАСАДЖЕНЬ, ПЛОЩІ ЛИСТКІВ ТА ВРОЖАЙНОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН І СТИМУЛЯТОРІВ
2       ЗАПАСІТЬ КАРТОПЛІ НА САДІННЯ
2       ЗАПОЧАТКУВАННЯ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА КИЇВСЬКІЙ КРАЙОВІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ПРОФЕСОРОМ МИКОЛОЮ КИРИЛОВИЧЕМ МАЛЮШ
2       ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭЛИТЫ
2       ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ КООПЕРАЦИИ В В ПЛОДООВОЩНОМ И КАРТОФЕЛЬНОМ ПОДКОМПЛЕКСАХ
2       ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ КООПЕРАЦИИ В ПЛОДООВОЩНОМ И КАРТОФЕЛЬНОМ ПОДКОМПЛЕКСАХ
2       ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ НА ДАЧАХ І ГОРОДАХ
2       ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДІВ НА ПОСІВАХ КАРТОПЛІ МІКРОБУЛЬБАМИ
2       ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО СУСПЕНЗІЙНОГО ДОБРИВА НА ПОСІВАХ КАРТОПЛІ, ОДЕРЖАНОЇ З РОЗСАДИ
2       ЗАСТОСУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОДНОГО ВУЗЛА ЯК ЕЛЕМЕНТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ МІКРОБУЛЬБ IN VITRO
2       ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ РОЗМНОЖЕННІ ОЗДОРОВЛЕНОЇ КАРТОПЛІ
2       ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У СУЧАСНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У СУЧАСНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ. ПЕРЕДОВІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ
2       ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ЯК АНТИДОТІВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДІВ НА РОСЛИНИ КАРТОПЛІ
2       ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ОБРОБІТКУ СВІЖОЗІБРАНИХ БУЛЬБ ДЛЯ ЛІТНЬОГО САДІННЯ КАРТОПЛІ
2       ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД АЛЬТЕРНАРІОЗУ
2       ЗАСУХА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ
7       ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН (ИСТ. СТ.)
1       ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН . ВИП. 53
1       ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН . ВИП. 54
2       ЗАХИСТ КАРТОПЛІ ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА ТА ФІТОФТОРОЗУ В ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
2       ЗАХИСТ КАРТОПЛІ ВІД ФІТОФТОРОЗУ В СФГ САД ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2       ЗАХИСТ КАРТОПЛІ ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ
2       ЗАХИСТ КАРТОПЛІ ТА СТОЛОВИХ КОРЕНЕПЛОДІВ У СХОВИЩАХ
2       ЗАХИСТ ТОМАТІВ ТА КАРТОПЛІ ВІД АЛЬТЕРНАРІОЗУ ТА ФІТОФТОРОЗУ
2       ЗАХОДИ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД ГЛОБОДЕРОЗУ
2       ЗАХОДИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ САДИВНИХ БУЛЬБ
1       ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ
48       ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ (ИСТ. СТ.)
2       ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ АЛЬТЕРНАРИОЗА
2       ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И МЕТОДИКА ТОЧНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ
2       ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
2       ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ ФИТОФТОРОЗА В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
2       ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ ФИТОФТОРОЗА С ПОМОЩЬЮ ИНФИНИТО
2       ЗАЩИТА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
2       ЗАЩИТА ОТ АЛЬТЕРНАРИОЗА И ФИТОФТОРОЗА КАРТОФЕЛЯ
2       ЗАЩИТА УЧАСТКОВ ОТ МЕДВЕДКИ
2       ЗАЩИТИ КАРТОФЕЛЬ - УВЕЛИЧИВАЙ ПРИБЫЛЬ
1       ЗБІРНИК ПРАЦЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА УААН (ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ ЙОГО ЗАСНУВАННЯ)
1       ЗБІРНИК ПРАЦЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА УААН (ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ ЙОГО ЗАСНУВАННЯ) (ИСТ. СТ.)
2       ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
1       ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 39, Т. 1
2       ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УААН (ИСТ. СТ.)
1       ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УААН. ВИП. 3-4
2       ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ
2       ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЕВОЇ КАРТОПЛІ
2       ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ, ОВОЧІВ ТА КАРТОПЛІ
2       ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ ПРИ ЗАКЛАДАННІ НА ЗБЕРІГАННЯ
2       ЗБЕРЕЖЕННЯ СОРТОТИПОВОСТІ ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ МЕРИСТЕМНИХ ЛІНІЙ У ПРОЦЕСІ ОЗДОРОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ МЕТОДАМИ КУЛЬТУРИ МЕРИСТЕМИ І ТЕРМОТЕР
2       ЗБИРАЛЬНІ РОБОТИ
2       ЗБИРАННЯ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ДОРОБКА БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       ЗБУДНИКИ ПЛЯМИСТОСТЕЙ КАРТОПЛІ. ВИДОВИЙ СКЛАД У ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ
2       ЗВИЧАЙНА ПАРША КАРТОПЛІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
2       ЗДАТНІСТЬ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ BACILLUS THURINGIENSIS ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ КАРТОПЛЯНОЇ МОЛІ
2       ЗДОРОВЫЙ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ, НА ПОЛЯ ЧУВАШИИ
2       ЗЕМЛЕРОБСТВО (ИСТ. СТ.)
1       ЗЕМЛЕРОБСТВО. ВИП. 79
1       ЗЕМЛЯ 2000
1       ЗЕМЛЯ 2000 (ИСТ. СТ.)
1       ЗЕМЛЯ МОЯ ГОДУВАЛЬНИЦЯ
1       ЗЕМЛЯ МОЯ ГОДУВАЛЬНИЦЯ (ИСТ. СТ.)
1       ЗЕМЛЯРОБСТВА І АХОВА РАСЛІН
22       ЗЕМЛЯРОБСТВА І АХОВА РАСЛІН (ИСТ. СТ.)
1       ЗЕРНО
19       ЗЕРНО (ИСТ. СТ.)
2       ЗМІНА БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ І ДОБРИВ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ЗМІНА БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ БУЛЬБ ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ
2       ЗМІНА ВМІСТУ СИРОГО ПРОТЕЇНУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ У БУЛЬБАХ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОРТІВ ТА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
2       ЗМІННІ НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВИТРАТИ ПАЛИВА НА БОРОНУВАННІ КАРТОПЛІ
2       ЗМІННІ НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВИТРАТИ ПАЛИВА НА ДОГЛЯДІ ЗА НАСАДЖЕННЯМИ КАРТОПЛІ
2       ЗМІННІ НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВИТРАТИ ПАЛИВА НА ЗБИРАННІ КАРТОПЛІ
2       ЗМІННІ НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВИТРАТИ ПАЛИВА НА НАГОРТАННЯ ГРЕБЕНІВ ДО ПОЯВИ СХОДІВ КАРТОПЛІ ПРИ ГРЕБЕНЕВОМУ САДІННІ ТРАКТОРОМ В АГРЕ
2       ЗМІННІ НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВИТРАТИ ПАЛИВА НА СІВБУ, САДІННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ ЗЕРНОВИХ І ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР. САДІННЯ КАРТОПЛІ
2       ЗМІННІ НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВИТРАТИ ПАЛИВА НА САДІННЯ КАРТОПЛІ ТРАКТОРОМ В АГРЕГАТІ ІЗ САДЖАЛКОЮ
2       ЗНАЧЕНИЕ СОРТА В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
2       ЗНИЖЕННЯ ЗАСЕЛЕННОСТІ ҐРУНТУ ТА ПОШКОДЖЕННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ДРОТЯНИКАМИ
2       ЗНОВУ ПРО КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА
2       ЗОЛОТИСТА КАРТОПЛЯНА НЕМАТОДА (GLOBODERA ROSTOCHIENSIS WOLL.) - КАРАНТИННИЙ ПАРАЗИТ, ЯКИЙ УРАЖУЄ КАРТОПЛЮ
1       ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА GLOBODERA ROSTOCHIENSIS В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РФ: СОСТАВ ПОПУЛЯЦИИ, ИСТОЧНИКИ И ДОНОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ
1       ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
1       ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО (ИСТ. СТ.)
6       ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО (ИСТ. СТ.)
1       ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО . ВИП. 50
1       ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. ВИП. 47
1       ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. ВИП. 49
1       ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. ВИП. 52
1       ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕНОФОНД РАСТЕНИЙ И СЕЛЕКЦИЯ
3       ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕНОФОНД РАСТЕНИЙ И СЕЛЕКЦИЯ (ИСТ. СТ.)
2       ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВОГО СОСТАВА В КЛУБНЯХ КЛОНОВ КАРТОФЕЛЯ, КОНТРАСТНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВИРУСНЫМ ПАТОГЕНАМ
2       ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY) ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНСЕКТИЦИДОВ
2       ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОФОНДА КАРТОФЕЛЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ЧЕРНОЙ НОЖКЕ
2       ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ТЛЕЙ НА ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ КУЗБАССА
2       ИЗУЧЕНИЕ РАСПРСТРАНЕННОСТИ ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
2       ИЗУЧЕНИЕ ФИТОПЛАЗМЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ
2       ИММУНОЦИТОФИТ - НОВОЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
2       ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА ЧУВАШИИ
2       ИНДУКТОР УСКОРЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO
2       ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
2       ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ
1       ИНТЕГРИРОВАННАЯ АГРОТЕХНИКА РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРСТАН
1       ИНТЕГРИРОВАННАЯ АГРОТЕХНИКА РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
2       ИНТЕНСИВНОСТЬ ПИТАНИЯ LEPTINOTARSA DECEMLINEATA НА КАРТОФЕЛЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА
2       ИОНООБМЕННЫЙ СУБСТРАТ ТРИОН ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ МИКРОРАСТЕНИЙ
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAPD-МАРКЕРОВ В ИНТРОГРЕССИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА ДИПЛОИДНОМ УРОВНЕ
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ИНТРОГРЕССИИ SOLANUM BULBOCASTANUM В ГИБРИДЫ КАРТОФЕЛЯ
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАУКОНИТА ДЛЯ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИГАПЛОИДОВ, ДИКИХ И ПРИМИТИВНЫХ ДИПЛОИДНЫХ ВИДОВ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-МАРКЕРОВ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ФИЛЬТРАТА RHIZOCTONIA SOLANI В СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ИНБРЕДНОСТИ В СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА ГЕТЕРОЗИС
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА RAPD АНАЛИЗА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДНК-ПОЛИМОРФИЗМА И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СОРТОВ SOLANUM TUBEROSUM
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ МАТЕРИНСКОГО КЛУБНЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАРАНТИННЫХ ВИДОВ НЕМАТОД
2       ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОД КАРТОФЕЛЬ СМЕСИ СИДЕРАТОВ
2       ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРФЯНИКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗДОРОВЛЕННОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
2       ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
2       ИСПЫТАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КАРТОФЕЛЯ К РАКУ (SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) PERC.) И ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ (GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOLL.) BEHRENS)
2       ИСТОЧНИКИ УСТОЙЧИВОСТИ К ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOOL.) RO1 СРЕДИ ДИКИХ ВИДОВ КАРТОФЕЛЯ
2       ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ В СЕЛЕКЦИИ СКОРОСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
2       ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
2       ИТОГИ 2009 ГОДА. ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОРТАМИ НЕМЕЦКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
2       ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
2       ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ В БЕЛАРУСИ
2       ИТОГИ ИСПЫТАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
2       ИТОГИ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 2008 ГОД
2       ИТОГИ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ ЗА 2007 ГОД
2       ИТОГИ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА ЗА 2009 ГОД
2       ИТОГИ СОЗДАНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ
2       ИТОГИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2       К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ОТ ТЛЕЙ - ПЕРЕНОСЧИКОВ ВИРУСОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
2       К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
2       К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИБРИДИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ КАРТОФЕЛЯ
2       К РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ В СЕЛЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
2       КАК ВТОРОЙ ХЛЕБ УКРАИНЫ ОКАЗАЛСЯ В ОПАЛЕ... (О СПК НПП РОССИЯ)
2       КАК ВЫЯВИТЬ КАРТОФЕЛЬНУЮ МОЛЬ И С НЕЙ БОРОТЬСЯ
2       КАК ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ
2       КАК ЗАЩИТИТЬ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ ОТ ФИТОФТОРОЗА И АЛЬТЕРНАРИОЗА
2       КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ МЕТЕОСТАНЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ ФИТОФТОРОЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК
2       КАК ОЦЕНИВАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ КАРТОФЕЛЯ К GLOBODERA ROSTOCHIENSIS? РОССИЙСКУЮ ШКАЛУ ПОРА ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКОЙ
2       КАК ПОВЫСИТЬ КОЭФИЦИЕНТ РАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ
2       КАК ПОВЫСИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМНОЖЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В ТЕПЛИЦАХ
2       КАК ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
2       КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
2       КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТОФЕЛЬ ИЗ СЕМЯН
2       КАК СОЗДАТЬ РАЙ ДЛЯ КЛУБНЯ. ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ СТАРЫЕ КОРОВНИКИ
2       КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ
2       КАК УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
2       КАК УСКОРЕННО РАЗМНОЖИТЬ ХОРОШИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ
1       КАКИЕ БОЛЕЗНИ НАНОСЯТ НАИБОЛЬШИЙ ВРЕД КАРТОФЕЛЮ
2       КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ
2       КАЛОРІЙНІСТЬ ЧІПСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД КАЛОРІЙНОСТІ СИРОВИНИ І ЧАСУ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ
2       КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ УРОЖАЙ
2       КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
2       КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ: СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
2       КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ И УДОБРЕНИЕ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ ПОВЫШАЮТ УРОЖАЙ И ЕГО КАЧЕСТВО
1       КАРАНТИН І ЗАХИСТ РОСЛИН
18       КАРАНТИН І ЗАХИСТ РОСЛИН (ИСТ. СТ.)
2       КАРАНТИННІ ОРГАНІЗМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 2008 РОЦІ [В Т.Ч., КАРТОПЛЯНА МІЛЬ, РАК КАРТОПЛІ, ЗОЛОТИСТА КАРТОПЛЯНА НЕМАТОДА]
2       КАРАНТИННА ХВОРОБА - БУРА БАКТЕРІАЛЬНА ГНИЛИЗНА КАРТОПЛІ
2       КАРТОПЛЕСАДЖАЛКА ДЛЯ САДІННЯ МІКРО- І МІНІБУЛЬБ ТА ПРОРОЩЕНОЇ КАРТОПЛІ
2       КАРТОПЛЕСАДЖАЛКА КОМБІНОВАНА ДЛЯ САДІННЯ КАРТОПЛІ НА МАЛИХ ДІЛЯНКАХ БЕХ МЕХАНІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ БУЛЬБ
2       КАРТОПЛЕСОРТУВАЛЬНИЙ ПУНКТ
2       КАРТОПЛЕЮ ЛІКУЮТЬ БЛИЗЬКО 40 ХВОРОБ
2       КАРТОПЛЯ
2       КАРТОПЛЯ - КУЛЬТУРА З ІСТОРІЄЮ
2       КАРТОПЛЯ - КУЛЬТУРА СТРАТЕГІЧНА
2       КАРТОПЛЯ - НАШ ДРУГИЙ ХЛІБ
2       КАРТОПЛЯ БЕЗ СЕКРЕТІВ
2       КАРТОПЛЯ ВІД АГРІКО - ВИСОКІ ВРОЖАЇ ВІД ЧЕРВНЯ ДО ЖОВТНЯ
2       КАРТОПЛЯ ВІД АГРІКО - ДЛЯ СВОЇХ І НЕ ТІЛЬКИ
2       КАРТОПЛЯ ДЛЯ ГОДІВЛІ ПТИЦІ
2       КАРТОПЛЯ ДЛЯ ГОДІВЛІ ТВАРИН
2       КАРТОПЛЯ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
2       КАРТОПЛЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЛЮДЕЙ
2       КАРТОПЛЯ ДО СТОЛУ
2       КАРТОПЛЯ З НИТКОПОДІБНИМИ ПАРОСТКАМИ НЕПРИДАТНА ДЛЯ САДІННЯ
2       КАРТОПЛЯ З ТОНЕНЬКИМИ ПАРОСТКАМИ МАЛОВРОЖАЙНА
2       КАРТОПЛЯ ЯК ДІЄТИЧНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ
2       КАРТОПЛЯ. АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
20       КАРТОПЛЯ. МЕТОДИКА ВИПРОБУВАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
2       КАРТОПЛЯ. СТАНОМ НА 2008 РІК У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ - ПОНАД 120 СОРТІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАНЕСЕНИХ З НИНІШНЬОГО
1       КАРТОПЛЯ. Т. 4
2       КАРТОПЛЯ: ІСТОРІЯ, ПОДІЇ, ФАКТИ (ДО МІЖНАРОДНОГО РОКУ КАРТОПЛІ)
2       КАРТОПЛЯ: ВІД НАУКИ - ДО ПОЛЯ
1       КАРТОПЛЯ: ВИРОЩУВАННЯ, ЯКІСТЬ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ
2       КАРТОПЛЯ: ПРОДУКТ ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ
2       КАРТОПЛЯ: СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРИ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ [ТОВ КВС-УКРАЇНА ТА ТОВ РЕКОРД-АГРО ]
2       КАРТОПЛЯНА СКАРБНИЦЯ КРАЇНИ ІМПАК
2       КАРТОПЛЯНИЙ СМАК КРАФТА
1       КАРТОПЛЯРСТВО
338       КАРТОПЛЯРСТВО (ИСТ. СТ.)
2       КАРТОПЛЯРСТВО НА ВІННИЧИНІ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       КАРТОПЛЯРСТВО ПІВДНЯ: ВІДДАЄМО ПЕРЕВАГУ РАННІМ СОРТАМ
3       КАРТОПЛЯРСТВО УКРАЇНИ
111       КАРТОПЛЯРСТВО УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 1
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 10
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 11
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 12
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 13
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 14
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 15
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 16
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 17
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 18
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 19
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 2
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 20
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 21
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 22
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 23
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 24
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 25
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 26
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 27
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 28
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 29
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 3
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 30
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 31
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 32
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 33
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 34-35
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 36
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 37
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 38
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 39
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 4
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 5
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 6
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 7
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 8
1       КАРТОПЛЯРСТВО. ВИП. 9
1       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО
147       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО (ИСТ. СТ.)
2       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД АГРАРНОГО БИЗНЕСА
1       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО В РЕГИОНАХ РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ
43       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО В РЕГИОНАХ РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ (ИСТ. СТ.)
2       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
2       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
2       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО НА ЮГЕ УКРАИНЫ
2       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО НА ЮГЕ УКРАИНЫ - ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА
1       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ
35       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ/ МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ; РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ (ИСТ. СТ.)
1       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО. Т. 12
1       КАРТОФЕЛЕВОДСТВО. Т. 13
2       КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС АПК ПОВОЛЖЬЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
2       КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВКА ДЛЯ ФЕРМЕРА
2       КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
6       КАРТОФЕЛЬ
2       КАРТОФЕЛЬ (ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
2       КАРТОФЕЛЬ - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ИТОГИ ВЫСТАВКИ КАРТОФЕЛЬ-2010
2       КАРТОФЕЛЬ БЕЗ ВИРУСОВ: СЕКРЕТЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2       КАРТОФЕЛЬ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
2       КАРТОФЕЛЬ ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ НА КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ
1       КАРТОФЕЛЬ И КОРНЕПЛОДЫ
2       КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ
212       КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ (ИСТ. СТ.)
1       КАРТОФЕЛЬ И ТОПИНАМБУР - ПРОДУКТЫ БУДУЩЕГО
5       КАРТОФЕЛЬ И ТОПИНАМБУР - ПРОДУКТЫ БУДУЩЕГО (ИСТ. СТ.)
2       КАРТОФЕЛЬ НА ЮГЕ СТЕПЕЙ
2       КАРТОФЕЛЬ ПОД СОЛОМОЙ
2       КАРТОФЕЛЬ ТРЕБУЕТ СБАЛАНСИРОВАННОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
2       КАРТОФЕЛЬ: ВЕСЕННИЙ ДОЗОР
2       КАРТОФЕЛЬ: НОВИНКИ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
2       КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ В ПОЛЕ И ХРАНИЛИЩЕ
1       КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
32       КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИСТ. СТ.)
2       КАРТОФЕЛЬНАЯ ФИШКА АДЕЛАИДЫ
2       КАРТОФЕЛЬНЫЕ НЕМАТОДЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
2       КАРТОФЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
2       КАРТОФЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС УКРАИНЫ - СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ КАРТОФЕЛЬ УКРАИНЫ - 2010
1       КАТАЛОГ ГОЛЛАНДСЬКИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ. 1997
1       КАТАЛОГ ГОЛЛАНДСЬКИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ. 2007
1       КАТАЛОГ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИР . ВЫП. 738. КУЛЬТУРНЫЕ ВИДЫ КАРТОФЕЛЯ. ОБРАЗЦЫ С ЦЕННЫМИ СЕЛЕКЦИОННЫМИ ПРИЗНАКАМИ
1       КАТАЛОГ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИР. ВЫП. 761. УСТОЙЧИВОСТЬ ОБРАЗЦОВ ДИКИХ ВИДОВ КАРТОФЕЛЯ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
1       КАТАЛОГ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ И ХРУСТЯЩЕГО КАРТОФЕЛЯ ЗАВИСИТ ОТ УДОБРЕНИЙ
2       КАЧЕСТВО НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ! КАРТОФЕЛЬ: БОРЬБА С СОРНЯКАМИ, УБОРКА, ХРАНЕНИЕ И ИНГИБИТОРЫ РОСТА
2       КАЧЕСТВО СВЕЖЕГО СТОЛОВОГО КАРТОФЕЛЯ И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
2       КАЧЕСТВО СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ УРАЛЬСКОГО НИИСХ
1       КИЇВСЬКА ПРАВДА
4       КИЇВСЬКА ПРАВДА (ИСТ. СТ.)
2       КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2       КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ
2       КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
2       КЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОЗДОРОВЛЕНОЇ КАРТОПЛІ
1       КЛУБЕНЬ КАРТОФЕЛЯ КАК ОБЪЕКТ ХРАНЕНИЯ 1. АНАТОМИЧЕМКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ КЛУБНЯ 2. ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КЛУБНЕЙ, ОПР
1       КЛУБЕНЬ КАРТОФЕЛЯ КАК ОБЪЕКТ ХРАНЕНИЯ 1. АНАТОМИЧЕМКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ КЛУБНЯ 2. ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КЛУБНЕЙ, ОПРЕ
2       КОВАЛЬ: НАША СПІВПРАЦЯ ГАРАНТУЄ ВАМ УСПІХ! КАРТОПЛЯ НА ВСІ СМАКИ
1       КОЛОРАДСКИЙ ЖУК: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ, ВРЕДОНОСНОСТЬ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
2       КОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) ТА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ РАЙОНОВАНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЩОДО ПОШКОДЖЕННЯ НИМ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ У
2       КОЛУМБІЙСЬКА ГАЛОВА НЕМАТОДА - ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ ОРГАНІЗМ
2       КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ БЕККРОСІВ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ
1       КОМБІНОВАНА РЕСУРСООЩАДНА СИСТЕМА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ КАРТОПЛІ ДЛЯ ЗОНИ ПОЛІССЯ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ЗАМОРОЖЕНОЇ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ
4       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛЯНОГО КРОХМАЛЮ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА НАБУХАЮЧОГО КРОХМАЛЮ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ НА ОСНОВІ КАРТОПЛІ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ ДЛЯ СНЕКІВ ТА ЧІПСІВ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА СУЛЬФІТОВАНОЇ КАРТОПЛІ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА СУХОГО КАРТОПЛЯНОГО ПЮРЕ У ВИГЛЯДІ ГРАНУЛ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА СУХОГО КАРТОПЛЯНОГО ПЮРЕ У ВИГЛЯДІ ПЛАСТІВЦІВ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА СУШЕНОЇ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ФОРМОВАНИХ ЧІПСІВ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ФОРМОВАНОЇ КАРТОПЛІ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ХРУСТКОЇ КАРТОПЛІ
2       КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА ШВИДКО ВІДНОВЛЮВАНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ КРОХМАЛЮ, ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ, КОМПОЗИЦІЙ З БОРОШНА, СУШЕНИХ ПЛОДІВ ТА ОВО
2       КОМПЛЕКС З ПІДГОТОВКИ ОЧИЩЕНОЇ КАРТОПЛІ ДО ВАКУУМ-УПАКОВКИ
6       КОМПЛЕКС З ПІДГОТОВКИ ТА ОЧИЩЕННЯ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ
2       КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
2       КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВИХ СОКІВ А9-ККМ
2       КОМПЛЕКСИ МАШИН ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ
2       КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ЛІНІЙ ПРИ ОЗДОРОВЛЕННІ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СОРТІВ І ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ХВОРОБ
2       КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СОРТІВ КАРТОПЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ
2       КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ КАРТОПЛІ
2       КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПО ЗАЩИТЕ КАРТОФЕЛЯ ПРЕПАРАТАМИ ФИРМЫ АВГУСТ
2       КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ
2       КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЗАЩИТНЫХ ПРИЕМОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ УВК И МВК НА СЕМЕННОМ КАРТОФЕЛЕ
2       КОМПЛЕКСОНАТЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ
2       КОН'ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ
2       КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ КАРТОПЛІ НА РИНКУ УКРАЇНИ
1       КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ БУДИН
1       КОНТРОЛЬ ВІРУСУ АУКУБА МОЗАЇКИ КАРТОПЛІ У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ВІРУСНИХ ХВОРОБ РОСЛИН
1       КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
14       КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ (ИСТ. СТ.)
2       КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
2       КОНФЕРЕНЦИЯ ЕОКЗР В ЧЕРНОВЦАХ. ОБСУЖДЕНИЕМ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА ОТМЕЧЕН 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ УКРНИСКР
2       КОПАЄМО КАРТОПЛЮ
2       КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ВЕЛИЧИНОЮ УРОЖАЮ І ЕЛЕМЕНТАМИ ЙОГО СТРУКТУРИ В ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ КАРТОПЛІ
2       КОРОТКИЙ ОГЛЯД ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В ДАНІЇ
2       КОРОТКОРОТАЦІЙНІ СІВОЗМІНИ З ОСНОВНОЮ КУЛЬТУРОЮ КАРТОПЛІ ДЛЯ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
2       КРАСАВИЦА - НОВЫЙ СОРТ КАРТОФЕЛЯ
2       КРАЩИЙ ГОСПОДАР В УКРАЇНІ (ПРО КРАЩІ АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА)
2       КРОХМАЛИСТІСТЬ ГІБРИДНИХ НАЩАДКІВ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ВИХІДНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ
2       КРОХМАЛИСТІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ ВІД САМОЗАПИЛЕННЯ СОРТІВ ТА МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ З БОТАНІЧНОГО НАСІННЯ
2       КРУЙЗЕР - СОВРЕМЕННЫЙ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ПРОТРАВИТЕЛЬ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ПОЧВООБИТАЮЩИХ И НАЗЕМНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
2       КРУПНОКЛУБНЕВЫЕ ИЗ РАННИХ
2       КРУПНОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
2       КТО, ГДЕ И КАК ХРАНИТ КАРТОФЕЛЬ
2       КУДИ ПОДІЛИСЯ ВІРУСИ ПІСЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ?
2       КУЛІНАРНІ ВЛАСТИВОСТІ БУЛЬБ СОРТІВ КАРТОПЛІ ТА ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ
2       КУЛЬТИВУВАННЯ ВИДУ PHYTOPHTHORA INFESTANS В УМОВАХ IN VITRO
1       КУЧКО АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
2       ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ
2       ЛЕЖКІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІДРОПОННИХ МІНІБУЛЬБ ЗАЛЕЖНО ВІД ВЕЛИЧИНИ ФРАКЦІЇ ТА УМОВ ЇХ БЕРІГАННЯ
2       ЛЕТНИЕ ПОСАДКИ - ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАВОЗНЫХ ИСХОДНЫХ СЕМЯН
2       ЛУКАВІ ІГРИ НАВКОЛО ТРАНСГЕНІВ
2       ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КАРТОФЕЛЯ В ОВОЩНЫХ СЕВООБОРОТАХ С СИДЕРАЛЬНЫМ ПАРОМ
2       ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КАРТОФЕЛЯ В ПРЕДГОРНЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
2       М'ЯКОІОНІЗУЮЧА МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ГЛІКОАЛКАЛОЇДІВ КАРТОПЛІ
2       МІГРАЦІЯ ФІТОГЕЛЬМІНТІВ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ДИТИЛЕНХОЗ КАРТОПЛІ
2       МІЖВИДОВА ГІБРИДИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗБАГАЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ДИКИХ СПІВРОДИЧІВ КАРТОПЛІ
2       МІЖВИДОВА НЕСХРЕЩУВАНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
2       МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КАРТОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ
2       МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КАРТОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ [3 ЛИП. 2008 Р.]
2       МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ КАРТОПЛІ IN VITRO: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У ПЕРВИННОМУ НАСІННИЦТВІ
2       МІНЛИВІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЛІНІЙ КАРТОПЛІ, ОДЕРЖАНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ
2       МІСЦЕВІ СОРТИ КАРТОПЛІ
2       МІСЦЕВІ СОРТИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВИХ ГЕНОФОНДУ КАРТОПЛІ
2       МАЛОГАБАРИТНЫЙ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН С ОРИГИНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ОТДЕЛЕНИЯ КЛУБНЕЙ
2       МАШИНИ ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ
2       МАШИННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ - В ДЕЙСТВИИ
2       МЕЖВИДОВАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ В ДИПЛОИДНОЙ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
1       МЕЖВИДОВАЯ СОМАТИЧЕСКАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ В РОДЕ SOLANUM МЕТОДОМ СЛИЯНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОТОПЛАСТОВ
2       МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ КАРТОФЕЛЯ - ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫ И БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К ФИТОФТОРОЗУ
2       МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ КАРТОФЕЛЯ, СОЧЕТАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАРАЖЕНИЮ ФИТОФТОРОЙ СО СПОСОБНОСТЬЮ ПОДАВЛЯТЬ ЕЁ РАЗМНОЖЕНИЕ
2       МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ [НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА, 6-8 АВГ. 2008Г., КОРЕНЕВО]
2       МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ
2       МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ ЕЛІТИ
2       МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В НАСІННИЦТВІ КАРТОПЛІ
2       МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТИ РОСЛИН
2       МЕТОДИКА АГРОТЕХНІЧНОЇ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКСПРЕТНОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
2       МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ГРЕБЕНІВ КАРТОПЛЯНОГО ПОЛЯ
2       МЕТОДИКА ГРУНТКОНТРОЛЮ
2       МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РАННЬОСТИГЛИХ ФОРМ КАРТОПЛІ
2       МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПО РАННІЙ КАРТОПЛІ
1       МЕТОДИКА ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В ОВОЧІВНИЦТВІ І БАШТАННИЦТВІ
1       МЕТОДИКА ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В ОВОЧІВНИЦТВІ І БАШТАННИЦТВІ (ИСТ. СТ.)
2       МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОРТІВ КАРТОПЛІ НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ
2       МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ НА ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРОЖЕННОГО ПОЛУФАБРИКАТА ФРИ
2       МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ПРИГОДНОСТЬ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ НА СУШЕНЫЕ ПРОДУКТЫ
2       МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ПРИГОДНОСТЬ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ НА ХРУСТЯЩИЙ КАРТОФЕЛЬ (ЧИПСЫ)
2       МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АГРОТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДІВ
2       МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ
2       МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ З НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ
1       МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФІТОПАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДІВ ЗА ШТУЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ
11       МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФІТОПАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДІВ ЗА ШТУЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ/ М-ВО АГРАР. ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ; ДЕРЖКОМІСІЯ ПО ВИПРОБУВАННЮ ТА ОХОРО
2       МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛЕЖКОСТИ [КАРТОФЕЛЯ]
2       МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
1       МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКЕ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
14       МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКЕ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ (ИСТ. СТ.)
2       МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИГАПЛОИДОВ, ДИКИХ И ПРИМИТИВНЫХ ДИПЛОИДНЫХ ВИДОВ В СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
1       МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛЕТОЧНО-ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНДУЦИРОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
1       МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ТРАНСГЕННОГО КАРТОФЕЛЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРИЗНАКА УСТОЙЧИВОСТИ К ВИРУСАМ
1       МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАРТОФЕЛЯ
1       МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З КАРТОПЛЕЮ
34       МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З КАРТОПЛЕЮ (ИСТ. СТ.)
2       МЕТОДОЛОГІЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ВІДБОРУ СОРТОЗРАЗКІВ КАРТОПЛІ ДО РЕГУЛЬОВАНИХ (КАРАНТИННИХ) ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ
2       МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ
2       МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТРОГРЕССИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ
2       МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО КАРТОФЕЛЯ
2       МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ
1       МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗБУДИТЕЛЮ РАКА КАРТОФЕЛЯ SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) PERC.
1       МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОРТООБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
2       МЕХАНІЗАЦІЯ САДІННЯ КАРТОПЛІ З РІЗНОЮ ШИРИНОЮ МІЖРЯДЬ
2       МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЗАГРУЗКЕ, ВЫГРУЗКЕ, ТОВАРНОЙ И ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАРТОФЕЛЯ
1       МЕХАНИЗАЦИЯ УБОРКИ УРОЖАЯ. КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ, ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, СТОГООБРАЗОВАТЕЛИ
2       МИГРАЦИЯ КРЫЛАТОЙ ТЛИ, ЕЕ ВИДОВОЙ СОСТАВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ
2       МНОГОКЛУБНЕВОСТЬ СЛОЖНЫХ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ
1       МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ СКРИНИНГ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА
2       МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
2       МОБІЛЬНИЙ МАЛОГАБАРИТНИЙ КАРТОПЛЕСОРТУВАЛЬНИЙ ПУНКТ
2       МОДЕЛЬ РАННЕСПЕЛОГО СТОЛОВОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
2       МОЛЕКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА ТА ПЛР-ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІРУСІВ КАРТОПЛІ (XBK, YBK, MBK, SBK, BCЛК)
4       МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ К ПАСХЕ
2       МОНИТОРИНГ ЛЕТА ТЛЕЙ НА ПОСЕВАХ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ВЫБОР СРОКОВ УДАЛЕНИЯ БОТВЫ
2       МОНИТОРИНГ ПЕРЕНОСЧИКОВ ВИРУСОВ КАРТОФЕЛЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
2       МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ ВОЗБУДИТЕЛЯ РАКА КАРТОФЕЛЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ УСТОЙЧИВОСТИ
2       МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ БУЛЬБ ЯК КРИТЕРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
2       НА ГРЕБНЕ. ОБЗОР КАРТОФЕЛЕСАЖАЛОК, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ В УКРАИНЕ, ЕВРОПЕ, АМЕРИКЕ
2       НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ ЭФФЕКТИВНА ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ
2       НА КОЛИЧЕСТВО РЕДУЦИРУЮЩИХ САХАРОВ В КЛУБНЯХ ВЛИЯЮТ МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И УСЛОВИЯ ВЕГЕТАЦИИ
2       НА КРОК ПОПЕРЕДУ ФІТОФТОРОЗУ!
2       НА СЕВЕРЕ РЕНТАБЕЛЬНЫ ПОСАДКИ С ШИРОКИМИ МЕЖДУРЯДЬЯМИ
2       НА СТОЛІ - КОРОЛЕВА, НА ПОЛІ - ПОПЕЛЮШКА
2       НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОФЕЛЯ
2       НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ ЗА 2004-2006 ГГ.
2       НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ ЗА 2005-2007 ГГ.
2       НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И ВРЕДОНОСНЫЕ БОЛЕЗНИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
2       НАЙБІЛЬШ ВРОЖАЙНІ І ВИСОКОЯКІСНІ СОРТИ КАРТОПЛІ
2       НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
2       НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2       НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА
2       НАСІННЄВІ І ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПОСІВІВ ОЗДОРОВЛЕНОЇ КАРТОПЛІ, СФОРМОВАНИХ РІЗНИМ ФРАКЦІЙНИМ СКЛАДОМ БУЛЬБ
2       НАСІННЄВІ ЯКОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       НАСІННЄВІ ЯКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА РОЗМІРОМ САДИВНИХ БУЛЬБ ОЗДОРОВЛЕНОЇ КАРТОПЛІ
2       НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ В РІЗНИЗ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
1       НАСІННИЦТВО
12       НАСІННИЦТВО (ИСТ. СТ.)
2       НАСІННИЦТВО - ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО КАРТОПЛЯРСТВА
2       НАСІННИЦТВО КАРТОПЛІ
2       НАСІННИЦТВО КАРТОПЛІ В КАНАДІ
2       НАСІННИЦТВО КАРТОПЛІ В СТЕПУ УКРАЇНИ
2       НАСІННИЦТВО КАРТОПЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
2       НАСІННИЦТВО НОВИХ СОРТІВ
3       НАСІННИЦТВО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ І ГІБРИДІВ ЗА ЯКІСТЮ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ (ИСТ. СТ.)
1       НАСІННИЦТВО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ І ГІБРИДІВ ЗА ЯКІСТЮ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ. ВИП. 127
2       НАСІННЯ ВИСОКИХ РЕПРОДУКЦІЙ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ В ГОСПОДАРСТВАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2       НАССІННЄВА ТОВАРНІСТЬ УРОЖАЮ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
2       НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН
25       НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН (ИСТ. СТ.)
1       НАУКА - КАРТОПЛЯРСТВУ
2       НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ І РОЗРОБКИ - НА КОЖНЕ ПОЛЕ (ПРО РОБОТУ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦІЇ, НЕМІШАЄВЕ, 3 ЛИП. 2008Р.)
1       НАУКОВІ ОСНОВИ НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
1       НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
2       НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ИСТ. СТ.)
3       НАУКОВІ ПРАЦІ ПІВДЕННОГО ФІЛІАЛУ КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
4       НАУКОВІ ПРАЦІ ПІВДЕННОГО ФІЛІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ У
1       НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВИП. 254. ПОГОДА І ВРОЖАЙ
1       НАУКОВІ РОЗРОБКИ - ВИРОБНИЦТВУ (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВІ РОЗРОБКИ - ВИРОБНИЦТВУ. ЗЕМЛЕРОБСТВО. РОСЛИННИЦТВО. КОРМОВИРОБНИЦТВО
1       НАУКОВІ РОЗРОБКИ - ВИРОБНИЦТВУ. ЗЕМЛЕРОБСТВО. РОСЛИННИЦТВО. КОРМОВИРОБНИЦТВО (ИСТ. СТ.)
2       НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
2       НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ КАРТОПЛЯРСТВА
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ. ВИП. 141
2       НАУКОВЦІ ЗНОВУ ДИСКУТУЮТЬ ЩОДО ГМ-ЇЖІ
2       НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2       НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В УКРАИНЕ
2       НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В АРХАНГЕЛЬСУОЙ ОБЛАСТИ
2       НАУЧНОМУ КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ БЕЛАРУСИ - 80 ЛЕТ
1       НАЦІОНАЛЬНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
1       НАЦІОНАЛЬНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       НАШІ СОРТИ - ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ
3       НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ АПК І ЗРОСТАННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛЯХОМ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ (ИСТ. СТ.)
1       НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ АПК І ЗРОСТАННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛЯХОМ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ. Ч.1
2       НЕДРУГОРЯДНА РОЛЬ ДРУГОГО ХЛІБА [ПРО МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ]
2       НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ
2       НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МИКРОКЛУБНЕЙ В УСЛОВИЯХ КАРЕЛИИ
2       НЕМАТОДОСТІЙКИЙ СЕЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ КАРТОПЛІ З ВІДНОСНОЮ СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ВІРУСНИХ ХВОРОБ
2       НЕМАТОДОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИР КАК ИСТОЧНИКИ ЭТОГО ПРИЗНАКА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РФ
2       НЕМАТОДОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
2       НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
1       НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДОБРИВ У КАРТОПЛЯРСТВІ
1       НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДОБРИК У КАРТОПЛЯРСТВІ
2       НЕУМОЛИМАЯ ЭКОНОМИКА ДИКТУЕТ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ
2       НИВА
4       НИВА (ИСТ. СТ.)
2       НОВІ НАПРЯМКИ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
1       НОВІ РАННЬОСТИГЛІ СОРТИ КАРТОПЛІ [ЗАГАДКА, ПОДОЛЯНКА, ЖЕРАН]
1       НОВІ РАННЬОСТИГЛІ СОРТИ КАРТОПЛІ [ЗАГАДКА,ПОДОЛЯНКА, ЖЕРАН]
2       НОВІ СЕРЕДНЬОСТИГЛІ СОРТИ КАРТОПЛІ
6       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ [ МЕЛОДІЯ, ЧЕРВОНА РУТА, МАЛИНСЬКА БІЛА ]
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ [ЗАВІЯ, ЗВІЗДАЛЬ, ДОРОГИНЬ]
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ ДНІПРЯНКА, ПОЛЯНА І ЛЕЛЕКА
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ ЛІЛЕЯ, НЕМІШАЇВСЬКА 100 І ЗАБАВА
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ ОБРІЙ, РАКУРС І КУПАВА
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ ПОВІНЬ І ЯВІР
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ СЕРПАНОК І ВІРИНЕЯ
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛІ СЛОВ'ЯНКА Й ОЛЬВІЯ
2       НОВІ СОРТИ КАРТОПЛЯРАМ УКРАЇНИ [СКАРБНИЦЯ, ОБЕРІГ, ПОЛІСЬКЕ ДЖЕРЕЛО]
2       НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ И ПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
2       НОВЕ ДОСЯГНЕННЯ В СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
2       НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО ДОКАДЖИН ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
2       НОВИЙ ОЧИЩУВАЧ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ
2       НОВИЙ РАННІЙ СОРТ КАРТОПЛІ СКАРБНИЦЯ
2       НОВИЙ РАННЬОСТИГЛИЙ СОРТ КАРТОПЛІ [СКАРБНИЦЯ]
2       НОВИЙ СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ СОРТ КАРТОПЛІ [ПРОМІНЬ]
2       НОВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ СОРТ КАРТОПЛІ ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ
2       НОВИЙ СЕРЕДНЬОРАННІЙ СОРТ КАРТОПЛІ ЛЕВАДА
2       НОВИЙ СПОСІБ ПРИСКОРЕНОГО РОЗМНОЖЕННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
1       НОВИНИ АГРОТЕХНІКИ
4       НОВИНИ АГРОТЕХНІКИ (ИСТ. СТ.)
2       НОВИНИ В СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
1       НОВИНИ КАРТОПЛЯРСТВА
1       НОВИНИ КАРТОПЛЯРСТВА 2009
1       НОВИНИ КАРТОПЛЯРСТВА. 2008
2       НОВИНКИ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ: КАРТОФЕЛЬ ОТ БЕЛОГО ДО ФИОЛЕТОВОГО
1       НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
9       НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ИСТ. СТ.)
2       НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
2       НОВЫЕ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ НЕМАТОДОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ ХОРОШИМИ ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ
2       НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ИЗ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ ВИР
2       НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАРОЙ КУЛЬТУРЫ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕС ОХВАТИЛ И КАРТОФЕЛЕВОДСТВО РОССИИ
2       НОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА ДЛЯ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ
2       НОВЫЕ СОРТА И ГИБРИДЫ КАРТОФЕЛЯ, ГОТОВЯЩИЕСЯ К ПЕРЕДАЧЕ В ГОССОРТСЕТЬ РК СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ НПЦСХ, АО КАЗАГРОИННОВАЦИЯ
2       НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
2       НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ [УТЕНОК, РАМЗАЙ, ДАРЕНКА,РУССКИЙ СУВЕНИР, БАРИТОН, ТЕЩА, БАТЯ], СОЗДАННЫЕ В ПЕНЗЕНСКОМ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
2       НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ ФАЛЕНСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ
2       НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ [СКАРБНЫЦЯ, ОБЭРИГ, ПОЛИСЬКЭ ДЖЭРЭЛО]
2       НОВЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПАТОГЕН КАРТОФЕЛЯ
2       НОВЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
2       НОВЫЙ ПОДХОД К МИКРОКЛОНАЛЬНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ
2       НОВЫЙ СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЬНЫХ ЦИСТООБРАЗУЮЩИХ НЕМАТОД ИЗ ПОЧВЕННЫХ ПРОБ
2       НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ ЖІНОК
2       НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. КАРТОПЛЯ
2       НОРМИ ПРОДУКТИВНОСТІ НА РУЧНІ РОБОТИ В СОРТОВИПРОБУВАННІ. КАРТОПЛЯ
3       НУЖНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
2       НУТРІВАНТ ПЛЮС ТМ - УНІКАЛЬНЕ ДОБРИВО ДЛЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР І КАРТОПЛІ
2       НУТРІВАНТ ПЛЮС ТМ КАРТОПЛЯ - ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ
2       О ВЫПОЛНЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО НАУЧНОМУ ОБЕСПЕЧЕ
2       О ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННОМ КАРТОФЕЛЕ
2       О ДОСТОИНСТВАХ НОВОГО РАННЕСПЕЛОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ УЛАДАР
2       О ЖАРОСТОЙКИХ СОРТАХ КАРТОФЕЛЯ
2       О НЕОБХОДИМОСТИ ОТБОРА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЛИНИЙ ПРИ ОЗДОРОВЛЕНИИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
2       О ПЕРЕДАЧЕ ФИТОПЛАЗМЫ (СТОЛБУРА) КЛУБНЯМ КАРТОФЕЛЯ
2       О РАЗВИТИИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
2       О ТАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
2       О. І. ТЕРЕЩЕНКУ - 85
1       ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ І ПАРАМЕТРІВ ЛЕМІШНО-ПОЛИЦЕВОГО КАРТОПЛЕКОПАЧА З БАРАБАННИМ СЕПАРАТОРОМ КАРТОПЛЯНОГО ВОРОХУ
2       ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЗДОРОВЬЕ КЛУБНЕЙ
2       ОБЛІК ПОПЕЛИЦЬ НА ПОСІВАХ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
2       ОБЛІК ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ КАРТОПЛІ
2       ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР З КАРТОПЛЯРСТВА
2       ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВ ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ
1       ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ ИНГИБИТОРОМ ПРОРАСТАНИЯ СНИЖАЕТ ПОТЕРИ ПРИ ХРАНЕНИИ
2       ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ ИНСЕКТОФУНГИЦИДОМ ПРЕСТИЖ - ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ
2       ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ СНЕГОМ И ЛЕСКЕНИТОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО
2       ОБРАЗЦЫ КУЛЬТУРНЫХ ВИДОВ КАРТОФЕЛЯ С ЦЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ И НЕЙТРАЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ДЛИНУ ДНЯ
2       ОБРОБКА КАРТОПЛІ ФУНГІЦИДАМИ І МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАРІОЗУ Й УРОЖАЙ
7       ОВОЧІВНИЦТВО І БАШТАННИЦТВО (ИСТ. СТ.)
1       ОВОЧІВНИЦТВО І БАШТАННИЦТВО. ВИП. 45
1       ОВОЧІВНИЦТВО І БАШТАННИЦТВО. ВИП. 46
1       ОВОЧІВНИЦТВО І БАШТАННИЦТВО. ВИП. 52
1       ОВОЧІВНИЦТВО І БАШТАННИЦТВО. ВИП. 53
1       ОВОЩЕВОДСТВО
39       ОВОЩЕВОДСТВО (ИСТ. СТ.)
1       ОГОРОДНИК
19       ОГОРОДНИК (ИСТ. СТ.)
2       ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ТЛЕЙ - ПЕРЕНОСЧИКОВ ВИРУСОВ В СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ
2       ОДЕРЖАННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО ВИХІДНОГО НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ЕЛІТИ КАРТОПЛІ
2       ОДЕРЖАННЯ ПОТОМСТВА КАРТОПЛІ З ВИСОКОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ, КРОХМАЛИСТІСТЮ ТА ВМІСТОМ ВІТАМІНУ С
2       ОДЕРЖАННЯ ПОТОМСТВА КАРТОПЛІ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ВІТАМІНУ С
2       ОДЕРЖАННЯ ПОТОМСТВА КАРТОПЛІ, СТІЙКОГО ДО МЕХАНІЧНОГИХ ПОШКОДЖЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ПІДВИЩЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ІНШИХ КОРИСНИХ ОЗНАК
2       ОЗДОРОВЛЕНИЙ НАСІННЄВИЙ МАТЕРІАЛ В ЕЛІТНОМУ НАСІННИЦТВІ КАРТОПЛІ
2       ОЗДОРОВЛЕННЫЙ СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ - ОСНОВА ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
2       ОЗДОРОВЛЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
2       ОЗДОРОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ
2       ОЗДОРОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ МЕТОДОМ ТЕРМОТЕРАПІЇ ТА КУЛЬТУРИ МЕРИСТЕМ
2       ОЗДОРОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
2       ОЗОНИРОВАНИЕ КЛУБНЕЙ СНИЖАЕТ ПОТЕРИ ПРИ ХРАНЕНИИ, УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙ
2       ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ НАСІННИЦТВА У КАРТОПЛЯРСТВІ
2       ОНТОГЕНЕЗ КАРТОПЛІ В КУЛЬТУРІ IN VITRO
2       ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРОЖАЕМ КАРТОФЕЛЯ
2       ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ НОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ
2       ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ МІКРОБУЛЬБ IN VITRO ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПЕРВИННОМУ НАСІННИЦТВІ КАРТОПЛІ
1       ОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ НА ЛЕГКИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
1       ОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ НА ЛЕГКИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
2       ОПТИМАЛЬНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
2       ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
2       ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗЫ ГЕРБИЦИДОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ НА ЧЕРНОЗЁМАХ
2       ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ ПОД КАРТОФЕЛЬ В ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
2       ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ [В Т.Ч. КАРТОФЕЛЯ]
2       ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СМЕСЕЙ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
2       ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРФОГЕНЕЗА ПРИ УСКОРЕННОМ МИКРОРАЗМНОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
2       ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
2       ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В СПК ИЛЬКИНО МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1       ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗДОРОВЛЕННОГО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В ООО ЭТК МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ
5       ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗДОРОВЛЕННОГО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В ООО ЭТК МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ (ИСТ. СТ.)
2       ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ В СХЕМЕ ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕР-СУПЕРЭЛИТЫ КАРТОФЕЛЯ
1       ОПЫТ РАБОТЫ НП ЦЕНТР ТЕСТ-КАРТОФЕЛЬ-СЕРВИС В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЯН
2       ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КФХ, ЛПХ И КООПЕРАТИВОВ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ В УСЛОВИЯХ
2       ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
2       ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ СТАБІЛЬНОГО Й ЕФЕКТИВНОГО ФУКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ КАРТОПЛЮ
2       ОРГАНІЗАЦІЯ НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
2       ОРГАНІЗАЦІЯ НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
2       ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКУ КАРТОПЛІ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
2       ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРИГИНАЛЬНОГО, ЭЛИТНОГО И РЕПРОДУКЦИОННОГО СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
2       ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
4       ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ ВЫСОКИХ РЕПРОДУКЦИЙ В ХОЗЯЙСТВАХ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2       ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕВООБОРОТОВ
1       ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
2       ОРОШЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
2       ОРОШЕНИЕ: ВСЕГДА ОТМЕННЫЙ УРОЖАЙ
2       ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ
2       ОСНОВНІ НАПРЯМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО РЕСУРСУ ІНСТИТУТУ КАРТОПЛЯРСТВА УААН
2       ОСНОВНІ НАСЛІДКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ПИТАНЬ НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
2       ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ В СЕЛЕКЦІЇ БУЛЬБОПЛОДІВ
2       ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ
2       ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ КАРТОПЛІ
2       ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КАРТОПЛЕПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
2       ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ [О КАРТОФЕЛЕ]
2       ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛИСТЬЕВ КАРТОФЕЛЯ В УКРАИНЕ
2       ОСНОВНЫЕ ГНИЛИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ. ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. В
2       ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
2       ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ФИТОФТОРОЗА
2       ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ
1       ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КУЛЬТУРЕ КАРТОФЕЛЯ ЯКУТИИ
1       ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КУЛЬТУРЕ КАРТОФЕЛЯ ЯКУТИИ
2       ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ В КАЛУЖСКОМ НИПТИ АПК
2       ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
2       ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
2       ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
2       ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ТЕХНОЛОГИЯ ЗПГРУЗКИ И РЕЖИМЫ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
2       ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В ГОЛЛАНДИИ
2       ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ И ОБРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
2       ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА КОРАГЕН НА КАРТОФЕЛЕ ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
2       ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2       ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТОЛОНОВ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO
2       ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
2       ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЮЖНОГО УРАЛА
2       ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА КАРТОФЕЛЕ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛОРУСИИ
2       ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА КАРТОФЕЛЕ В ЛИЧНЫХ ТПОДСРБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛОРУСИИ
2       ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
2       ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КАРТОПЛІ ПРИ КЛОНАЛЬНОМУ МІКРОРОЗМНОЖЕННІ
2       ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ПІСЛЯДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ НА КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.)
2       ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ БУЛЬБ НОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ
2       ОСОБЛИВОСТІ БУЛЬБОУТВОРЕННЯ З ЖИВЦІВ РОСЛИН IN VITRO СОРТУ ПОДОЛЯНКА ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПОНЕНТІВ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
2       ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У ПРОЦЕСІ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
2       ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
2       ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ НА РАННЬОСТИГЛІСТЬ
2       ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ ГОЛЛАНДСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
2       ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) ТА ЙОГО СТІЙКОСТІ ДО ІНСЕКТИЦИДІВ В ЗАХІДНОМУ Л
2       ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ БУЛЬБОУТВОРЕННЯ У КАРТОПЛІ РІЗНИХ СОРТІВ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ
2       ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
2       ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ РОСЛИН КАРТОПЛІ З ЖИВЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСВІТЛЕННЯ ТА СУБСТРАТУ
2       ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В ГІРСЬКІЙ ЗОНІ ЗАКАРПАТТЯ
2       ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ БОТАНІЧНОГО НАСІННЯ
2       ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ВМІСТУ СИРОГО ПРОТЕЇНУ ТА БІЛКА ПОТОМСТВОМ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
2       ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОТОМСТВОМ ГІБРИДІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ Й ТИПІВ СХРЕЩУВАНЬ
2       ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ПРОРОЩУВАННЯ МАТЕРИНСЬКИХ БУЛЬБ
2       ОТ ПОДГОТОВКИ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ И ПОСАДКИ ЗАВИСИТ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ
2       ОТЕЧЕСТВЕННОМУ КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
2       ОТРАБАТЫВАЕМ АГРОТЕХНИКУ СОРТА КАРТОФЕЛЯ ЧАРОДЕЙ
2       ОТРАБАТЫВАЕМ СОРТОВУЮ АГРОТЕХНИКУ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
2       ОТРАСЛЬ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2       ОТРИМАННЯ ПРЕПАРАТІВ ВІРУСУ АУКУБА МОЗАЇКИ КАРТОПЛІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДІАГНОСТИЧНОЇ СИРОВАТКИ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2       ОТРИМАННЯ РАННЬОГО ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ ПІД ПЛІВКОЮ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ОТРИМАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН КАРТОПЛІ З ГЕНОМ ДЕФЕНЗИНУ
2       ОТСЕЯЛИСЬ. (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ). КАРТОФЕЛЬ
2       ОХОРОНА СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ З КАРТОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ
2       ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ НА КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА, LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY. (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)
2       ОЦІНКА ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА ВМІСТОМ У БУЛЬБАХ ВІТАМІНІВ
2       ОЦІНКА ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ НА КРОХМАЛЬ
2       ОЦІНКА ВИХІДНОГО ПЕРЕДСЕЛЕКЦІЙНОГО І СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ
2       ОЦІНКА ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ СУХОЇ ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛИЗНИ
2       ОЦІНКА ВИХІДНОГО ТА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ДО ІРЖАВОЇ ПЛЯИМСТОСТІ
2       ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ЯК СИРОВИНИ У БІОПАЛИВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
2       ОЦІНКА НОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ
2       ОЦІНКА СОМАКЛОНІВ КАРТОПЛІ ЗА КОМПЛЕКСОМ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ПОКАЗНИКІВ
2       ОЦІНКА СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА ПЛАСТИЧНІСТЮ І СТАБІЛЬНІСТЮ УРОЖАЙНОСТІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ
2       ОЦІНКА СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ І ФУЗАРІОЗУ.
2       ОЦІНКА СОРТОВИХ І ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
2       ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ДИТИЛЕНХОЗУ
2       ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СОРТІВ КАРТОПЛІ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ В УМОВАХ ШТУЧНОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ФОНУ
2       ОЦІНКА ТА ВИДІЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ВІРУСНИХ ХВОРОБ
2       ОЦІНКА ТА ВИДІЛЕННЯ СОРТОЗРАЗКІВ КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ БУЛЬБ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ
2       ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БУЛЬБ
2       ОЦІНКА ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ФУНГІЦИДІВ ПРОТИ ЗБУДНИКА АЛЬТЕРНАРІОЗУ КАРТОПЛІ
2       ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2       ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2