На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон Ин-т животноводства Аскания-Нова - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       101 ВОПРОС О ЖУРАВЛЯХ
2       CASARCA. BULLETIN OF GOOSE, SWAN AND DUCK STUDY GROUP OF NORTHERN EURASIA
4       DELECTUS SEMINUM
2       EFFECT OF GROUP SIZE ON THE GROWTH PERFORMANCE AND BEHAVIOR OF PIGS RAISED OUTDOORS
1       GRADINA BOTANICA. (INSTITUT) SCURT ISTORIC, FONDARE, ACTIVITATE
2       THE EFFECT OF MICROALGAE SPIRULINA PLATENSIS ON PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND PRODUCTIVITY OF FATTENING PIGS.
2       THE EFFECT OF MICROWEED SPIRULINA PLATENSIS ON MILK PRODUCTION AND MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN DASRY COWS.
1       ЄМНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ М'ЯСА ТА ЯКІСТЬ М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
3       ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ МАСТІ У ТВАРИН ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
3       ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІНІЙ ЖИРНОМОЛОЧНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
2       ІМУНОГЕНОФОНД ТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
1       ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОВЕЦЬ ІМПОРТОВАНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПРИДНІПРОВ'Я
2       ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
2       ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2       ІНДЕКСНА ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ СВИНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ РЯБОЇ ПОРОДИ
1       ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОВАЙДИНГ
2       ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОГО АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ
1       ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ БУГАЙЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ЇХ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
1       ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ М'ЯСНИХ СИМЕНТАЛІВ
2       ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ЯГНЯТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗГОДОВУВАННЯ ПРЕМІКСІВ ЇХ МАТЕРЯМ
1       ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ЧИСТОПОРІДНОГО І ПОРОДНО-ЛІНІЙНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
3       ІНТЕНСИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГІЯ РОСТУ БУГАЙЦІВ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ
1       ІНТЕР'ЄР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
1       ІНТЕР'ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ БАРАНЦІВ БАГАТОПЛІДНОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ
1       ІНТРОДУКЦІЯ КОЛОСНЯКА СИТНИКОВОГО, ЯК ПАСОВИЩНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ОВЕЦЬ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
2       ІНТРОДУКЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ РОСЛИН ДИКОРОСТУЧОЇ ФЛОРИ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ . №3
2       ІСТОРИЧНА ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
2       АВСТРАЛІЙСЬКА ВОВНОВА ІНДУСТРІЯ
1       АГРАРНА НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ
2       АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ)
2       АГРАРНАЯ ТРАГЕДИЯ РОССИИ
1       АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ)
1       АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОДНОРІЧНИХ СУМІШОК
2       АГРОЕКОЛОГІЯ
1       АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРМОВИХ АГРОЦЕНОЗІВ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
1       АДАПТАЦІЯ ІМПОРТНОЇ ХУДОБИ ПРИ РОЗВЕДЕННІ В СОБІ ТА ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД
1       АДАПТАЦІЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ТА ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРІД ДО УМОВ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
2       АДАПТАЦИЯ НОВЫХ ЖИВОТНЫХ К УСЛОВИЯМ РОССИЙСКИХ СВИНОФЕРМ
1       АДАПТИВНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ НА КОРМ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
2       АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВОВНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       АДАПТОГЕНИ СТРЕС-КОРЕКТОРИ У СВИНАРСТВІ
2       АКАДЕМІК УААН В. П. БУРКАТ - ФУНДАТОР СУЧАСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ПОРОДОУТВОРЕННЯ У СКОТАРСТВІ
1       АКАДЕМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
2       АКТИВНОСТ НА АДАНИЛАТ-ЦИКЛАЗАТА В СЕМЕННА ТЕЧНОСТ НА КОЧ И БИК.
1       АКТИГЕН ПІДВИЩУЄ ВМІСТ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У МОЛОЗИВІ СВИНОМАТОК
1       АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО НОРМОВАНУ ГОДІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
1       АКТУАЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЯ БЛЮТАНГА ОВЕЦ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОВЦЕВОДСТВА РОССИИ
1       АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ ЕКОПРОД А. Т.: ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД З РОЗВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ, ПЛЕМІННИЙ ЗАВО
1       АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОЙ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
2       АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЛАКТАЦІЙНИХ КРИВИХ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛІ П. ВУДА
2       АНАЛІЗ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
1       АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИЛОКУСНЫХ ГЕНОТИПОВ МИКРОСАТЕЛЛИТОВ
1       АНТИПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФИТАТОВ
1       АСКАНИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
1       АСКАНИЯ-НОВА - ЗЕМЛЯ ЗАПОВЕДНАЯ
1       АСКАНИЯ-НОВА В ИСТОРИЧЕСКИХ ПЛАНАХ И РИСУНКАХ 1828-1856 ГГ.
1       АТЫРАУСКАЯ ПОРОДА КУРДЮЧНЫХ ОВЕЦ СМУШКОВО-МЯСО-САЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
2       АХОНДРОПЛАЗИЯ - СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПУТЬ ОТ ЛЕТАЛЬНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ
1       БІБЛІОГРАФІЧНА СЕРІЯ ІНОЗЕМНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КНИГА У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УКАРЇНСЬКОЇ А
1       БІОБІБЛІОГРАФІЧНА СЕРІЯ АКАДЕМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
1       БІОГАЗ - ДЖЕРЕЛО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ
1       БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ
1       БІОЛОГІЧНО-ГОСПОДАРСЬКО ОСОБЛИВОСТІ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇН
1       БІОЛОГІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
1       БІОЛОГІЯ ТВАРИН ; №1-2
1       БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
1       БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (ИСТ. СТ.)
1       БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК АСКАНІЯ-НОВА ІМЕНІ Ф.Є. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
1       БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ БУГАЇВ-ПОЛІПШУВАЧІВ
1       БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ БАРАНЧИКІВ РІЗНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       БАЛАНСУВАННЯ ВІКУ ВІДЛУЧЕННЯ ПОРОСЯТ - КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
1       БАЛБАССКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ АЗЕРБАЙДЖАНА
1       БАРОН ФАЛЬЦ-ФЕЙН. ЖИЗНЬ РУССКОГО АРИСТОКРАТА
1       БАШТАННИЦТВО
1       БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЯГНЯТ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОДБОРА
1       БИОДОСТУПНОСТЬ ФИТИНОВОГО КОМПЛЕКСА
2       БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСГЕННЫХ СВИНЕЙ ІХ ПОКОЛЕНИЯ
1       БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ С АБЕРДИН-АНГУСАМИ
1       БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
1       БИОЛОКАЦИЯ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ РАСТЕНИЙ
1       БИОПЛЕКСЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРЕМИКСОВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
2       БИОТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОФОНДА МОЛОЧНЫХ КОЗ
1       БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА АКЖАИКСКИХ МЯСОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ
1       БЛИЗЬКО 60 000 СЛІВ
1       БУДІВЛІ І СПОРУДИ АПК
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА С/Г ПІДПРИЄСТВАХ
1       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
1       БЮЛЕТЕНЬ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
1       БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ . ВИП.94
1       БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ . ВЫП.95
1       БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ . ВЫП.96
1       БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ . ВЫП.97
33       ВІВЧАРСТВО (ИСТ. СТ.)
1       ВІВЧАРСТВО ; ВИП. 35
1       ВІВЧАРСТВО НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
2       ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СТВОРЕНИХ В УКРАЇНІ НОВИХ ПОРІД М'ЯСНОЇ ХУДОБИ
1       ВІДДІЛ ТВАРИННИЦТВА ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ КРАЙОВІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЯК ФУНДАТОР ТВАРИННИЦЬКОЇ НАУКИ
1       ВІДДАЛЕНА ГІБРИДИЗАЦІЯ СОЇ
1       ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПОРОДИ ДЮРОК ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ СТЕПОВИЙ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДАМИ Р
2       ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ
3       ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ
3       ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ПІВДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ДПДГ АСКАНІЙСЬКЕ
1       ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ ТА ЇХ ПОТОМСТВА
1       ВІКОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ МОРФОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ТЕЛИЦЬ, ЇХ СЕРЦЯ ТА АРТЕРІЙ ВІД ТИПУ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
2       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ
23       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ (ИСТ. СТ.)
29       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.1(48)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.1(52)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.2(30)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.2(49)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.2(53)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.3(27)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.3(31)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.3(35)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.3(46)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.3(50)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.3(56)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.4(32)
2       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.4(37)
1       ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я ; ВИП.4(51)
1       ВАДИ ОВЕЧОЇ ВОВНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1       ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН КОМБІКОРМІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РОЗСІЛЬНОЇ БРИНЗИ З МОЛОКА РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН
1       ВЕЛИКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2       ВЕСОВОЙ РОСТ ОСНОВНЫХ ГРУПП МЫШЦ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ
1       ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
1       ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
2       ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БАГАТОПЛІДНОСТІ ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ З ДЕЯКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ
3       ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ГІСТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ШКІРИ З ВОВНОВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ ТА ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ
2       ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК М'ЯСНОЇ ТА ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У БАРАНЦІВ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
3       ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЖИРОПОТУ ТА ГУСТОТОЮ ВОВНИ ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       ВИВЧЕННЯ І РОЗРОБКА НОРМ ПРОТЕЇНОВОГО ТА АМІНОКИСЛОТНОГО ЖИВЛЕННЯ СВИНЕЙ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
1       ВИГОТОВЛЕННЯ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ВРХ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ ПРИ РЕЦИПРОКНОМУ СХРЕЩУВАННІ СВИНЕЙ
1       ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ СВИНЕЙ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ
4       ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МІЖПОРОДНОГО СХРЕЩУВАННЯ У СВИНАРСТВІ
3       ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДІВ ЛОКАЛЬНИХ ПОРІД СВИНЕЙ
1       ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РОЗРОБОК У ТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН
1       ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
1       ВИКОРИСТАННЯ БОБІВ СОЇ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА ТЕЛЯТ
1       ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ ПОРІД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ М'ЯСНОЇ ТА ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ
1       ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ КОРЕЛЯЦІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК ОВЕЦЬ РІЗНИХ ТИПІВ ПРОДУКТИВНОСТІ
2       ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В СИТУАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
1       ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТУ ЕХІНАЦЕЇ У БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА У ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
1       ВИКОРИСТАННЯ ЕНТРОПІЙНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЦІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗМУ
3       ВИКОРИСТАННЯ ЕПІНЕФРИНУ В СХЕМАХ ПІДГОТОВКИ ВІВЦЕМАТОК ДО LOPU
2       ВИКОРИСТАННЯ МЕЛАНІНУ В РАЦІОНАХ ПОРОСЯТ РАННЬОГО ВІДЛУЧЕННЯ
3       ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ КОРМОВИХ ЗАСОБІВ У РАЦІОНАХ ТЕЛЯТ
1       ВИКОРИСТАННЯ ПЛІДНИКІВ У ВІВЧАРСТВІ
1       ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ДНК ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ
2       ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ СТИМУЛІН У ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ
2       ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЕНЕРГООЩАДНИХ ЗАСОБІВ ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ
1       ВИРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ МАЛОЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1       ВИРОБНИЦТВО ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ
4       ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА І ВОВНИ НА ВІВЦЕМАТКУ ПРИ РОЗВЕДЕННІ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО - ВОВНОВОЇ ПОРОДИ ІЗ КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ
1       ВИРОБНИЦТВО ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗОНІ ПОЛІССЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ СУМІШОК
1       ВИТАСОЛЬ - ГАРАНТ КАЧЕСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
1       ВЛИЯНИЕ АНТИСТРЕССОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ОТЪЁМА ОТ СВИНОМАТОК
1       ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО ШЕРСТИ ОВЕЦ
1       ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА ОРЕГО-СТИМ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОТКАРМЛИВАЕМЫХ БЫЧКОВ
2       ВЛИЯНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПРИ ПОДБОРЕ ПАР НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
1       ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ АЭРОИОНИЗАЦИИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ
1       ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА АНТИСТРЕССОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА БЫЧКОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
2       ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ И СЕЗОНА ГОДА НА ДЛИНУ И ТОНИНУ ШЕРСТИ ОВЕЦ
2       ВЛИЯНИЕ ЛИТИЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СВИНОМАТОК И ИХ РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
1       ВЛИЯНИЕ МЕБИСЕЛА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ
1       ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ НА ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГОСБЕРИГА
2       ВЛИЯНИЕ НА ИНБРИДИНГА ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ СЕЛЕКЦИОННИ ПРИЗНАЦИ ПРИ ТЪНКОРУННИ ОВЦЕ.
2       ВЛИЯНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ПРОТЕИН В ДАЖБАТА ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРЕЯ В МЛЯКОТО ПРИ ОВЦЕ.
2       ВЛИЯНИЕ НА ПОРОДАТА И СТАДИЯ НА ЛАКТАЦИЯ ВЪРХУ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА КАРБАМИДА В МЛЯКОТО ПРИ КРАВИ
2       ВЛИЯНИЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ ВЪРХУ РЕПРОДУКТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА КРАВИТЕ
1       ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВВОДА ЖМЫХА И ШРОТА ИЗ РАПСА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ
2       ВЛИЯНИЕ ОТЦОВСКОЙ ПОРОДЫ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СКРЕЩИВАНИЯ В СВИНОВОДСТВЕ
2       ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МНОГОПЛОДИЕ МАТОК И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЯГНЯТ
1       ВЛИЯНИЕ ПОДБОРА РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСТЕРЬЕРА ПОТОМСТВА
1       ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЙОДА И СЕЛЕНА В КОМПЛЕКСЕ С ПРОБИОТИКОМ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
1       ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО КОМБИНИРОВАННОГО МИКОТОКСИНАМИ ЗЕРНА НА БРОЙЛЕРОВ
2       ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ СИТЕКСФЛОР № 1 И СИТЕКСФЛОР № 5 НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМА И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИ
1       ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ
1       ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ
2       ВЛИЯНИЕ СЕЛ-ПЛЕКСА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
1       ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ
2       ВЛИЯНИЕ СИЛОСА, КОНСЕРВИРОВАННОГО ЛАКТОФИДОМ, НА ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У БЫЧКОВ
1       ВЛИЯНИЕ СТРИЖКИ ПОЯРКА НА ГИСТОСТРУКТУРУ КОЖИ ОВЕЦ ПРИКАТУНСКОГО ТИПА ГОРНОАЛТАЙСКОЙ ПОРОДЫ
1       ВЛИЯНИЕ СУЯГНОСТИ НА СОСТАВ КРОВИ ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ РАЗЛИЧНОГО ЭКОГЕНЕЗА
1       ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИРА В РАЦИОНАХ НА ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА И ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК
1       ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИРА В РАЦИОНАХ НЕТЕЛЕЙ НА ИХ РОСТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМА
1       ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ
2       ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТА ГЛЮКОЛЮКС-F НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У СВИНОМАТОК
2       ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО КОРМА ИЗ ГИДРОБИОНТОВ И ВОДОРОСЛЕЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ
1       ВЛИЯНИЕ ФЕРРОСИЛА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК КАРАКУЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
2       ВЛИЯНИЕ ЦИНКОСОДЕРЖАЩИХ ПОДКОРМОК НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
1       ВМІСТ КАЛЬЦІЮ В РАЦІОНІ ДІЙНИХ КОРІВ І РОЗЧИННІСТЬ ФОСФОРУ У ГНОЮ
1       ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ТА МОЛОЦІ ОВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ З РІЗНИМ КОЛЬОРОМ ВОВНОВОГО ПОКРИВУ ЗА РІЗНИ
2       ВМБ ФИРМЫ ПРОВИМИ - ПРОСТОЙ И НЕДОРОГОЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА
1       ВМЕСТЕ - ДЛЯ ПТИЦ И ЛЮДЕЙ
2       ВНУТРІШНЬОПОРОДНА СЕЛЕКЦІЯ ПРИ ЗБЕРЕЖЕННІ ГЕНОФОНДУ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ
2       ВОВНОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ТІЛОБУДОВИ
3       ВОВНОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОВНИ ЯРОК НОВИХ ЛІНІЙ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ ОТРИМАНИХ ВІД РІЗНИХ ТИПІВ ПІДБОРУ
1       ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ГОРМОНА ТРИЙОДТИРОНИНА
1       ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛОВ В МЯСЕ МОЛОДНЯКА КОЗ РУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ САРАТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
1       ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ЦИГАЙСКИХ ОВЕЦ
1       ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОВНЯ МЕТАБОЛИТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА В КРОВИ ОВЕЦ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ ПОРОДНОГО ПОДБОРА
1       ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ГОДІВЛІ НА ВИХІД М'ЯСА І САЛА У СВИНЕЙ
4       ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ
2       ВПЛИВ БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ З МІДІЙ НА ПЕРЕБІГ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
2       ВПЛИВ БІОЕНЕРГЕТИКИ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
1       ВПЛИВ ВІКУ ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ НА ВЛАСНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ЇХ ПОТОМСТВА
3       ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ ДОБАВОК У ГОДІВЛІ КОРІВ НА КІЛЬКІСТЬ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА
2       ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ У ГОДІВЛІ ПРЕМІКСІВ НА ОБМІННІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ
3       ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОПОРОДНИХ ПОЄДНАНЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ
1       ВПЛИВ ГЕНОТИПОВИХ ТА ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА
2       ВПЛИВ ГЕНОТИПУ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ У СВИНЕЙ
2       ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ГОДІВЛІ В УМОВАХ ОДНОФАЗНОГО УТРИМАННЯ СВИНОМАТОК НА ЇХ ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ
1       ВПЛИВ ДОДАВАННЯ ОКСИТОЦИНУ ДО КРІОПРОТЕКТОРНОГО РОЗЧИНУ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СПЕРМИ БАРАНІВ
3       ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК ІЗ ГІДРОБІОНТІВ НА ПЕРЕБІГ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ВИРОЩУВАННІ
1       ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ РІПАКОВОЇ МАКУХИ НА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛАКТУЮЧИХ ВІВЦЕМАТОК ТА РОЗВИТОК ЇХ ПОТОМСТВА
1       ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ХЕЛАТІВ ЦИНКУ ТА КУПРУМУ З РЕТИНОЛУ АЦЕТАТОМ І А-ТОКОФЕРОЛОМ НА ПОКАЗНИКИ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ТЕЛЯТ, ЩЕПЛЕНИХ ВАКЦИНОЮ ПР
1       ВПЛИВ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ КОРІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХНЬОГО ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
4       ВПЛИВ МАЛОКОМПОНЕНТНИХ КОМБІКОРМІВ, ЗБАГАЧЕНИХ ЛІПІДАМИ ТА ФЕРМЕНТАМИ, НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК І МЕТАБОЛІЗМ В ЇХ ОРГАНІЗМІ
1       ВПЛИВ НИЗЬКОГО РІВНЯ ГОДІВЛІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОВНИ І ЖИРОПОТУ У АСКАНІЙСЬКИХ М'ЯСО-ВОВНОВИХ ОВЕЦЬ
1       ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ БІО-МОС І БІОВІТ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ
1       ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ І ДЖЕРЕЛ СЕЛЕНУ НА ОБМІН РЕЧОВИН ТА ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ РЕМОНТНИХ СВИНОК
1       ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ МАГНІЮ В РАЦІОНАХ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ НА МІКРОБУДОВУ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
1       ВПЛИВ РІЗНОГО РІВНЯ КЛІТКОВИНИ В КОМБІКОРМАХ НА ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ
2       ВПЛИВ СЕЗОННОСТІ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ
2       ВПЛИВ СЕЗОНУ НАРОДЖЕННЯ ТА ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ НА ОСНОВНІ СЕЛЕКЦІОНОВАНІ ОЗНАКИ МОЛОЧНИХ КОРІВ
2       ВПЛИВ СПОРІДНЕНОГО РОЗВЕДЕННЯ НА ЖИВУ МАСУ ГІБРИДНИХ ЗЕБУВИДНИХ КОРІВ
1       ВПЛИВ СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ
1       ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ПЕЧІНКУ, М'ЯЗОВУ ТКАНИНУ, САЛО ТА ВНУТРІШНІЙ ЖИР СВИНЕЙ
4       ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ОБРОБКИ ВІВЦЕМАТОК ФОЛІКУЛОСТИМУЛЮЮЧИМ ГОРМОНОМ НА КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРИЖИТТЄВО ВИЛУЧЕНИХ ООЦИТІВ
1       ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ БУГАЙЦІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД НА ФОРМУВАННЯ М'ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКІСТЬ ЯЛОВИЧИНИ
2       ВПЛИВ ФАГОВОГО ЗАБРУДНЕНЯ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ЯКІСТЬ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
1       ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АДАПТУВАННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ДСТУ 3662-97 ЗАКУПІВЛІ МОЛОКА
1       ВСЁ О БАРАНИНЕ
1       ВСЁ О ГМО: НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1       ВСЕ О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
1       ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА У ПІВДЕННОМУ РЕГ
1       ВЧЕНІ ГРУНТОЗНАВЦІ, АГРОХІМИКИ, ЗЕМЛЕРОБИ
2       ВЪЗРАСТОВА ДИНАМИКА НА МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ БЪЛГАРСКОТО РОДОПСКО ГОВЕДО
1       ВЫРАЩИВАНИЕ ПОРОСЯТ В УСЛОВИЯХ ЛУЧИСТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА И ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛУЧЕЙ СИНЕГО ЦВЕТА
1       ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1       ГІПОПЛАЗІЯ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ: ПОШИРЕНІСТЬ, МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
1       ГАРАНТИЯ УСПЕХА И РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА - СОТРУДНИЧЕСТВО С ГК ЕДИНСТВО
1       ГАРАНТИЯ УСПЕХА И РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА - СОТРУДНИЧЕСТВО С ГК ЕДИНСТВО И ЕЁ ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЁРАМИ!
1       ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
1       ГЕНЕАЛОГІЧНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕРИНОСОВИХ ОВЕЦЬ СТВОРЮВАНОЇ ПОРОДИ ЗА ОСНОВНИМИ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ
2       ГЕНЕЗИС ВЧЕННЯ ПРО ПОРОДОТВОРЕННЯ У ТВАРИННИЦТВІ
1       ГЕНЕТИКА ПОЛА
1       ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙ
1       ГЕНЕТИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЛА
3       ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ МОЛДОВЫ
1       ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕТЕРОЗИСА
2       ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ С БОЛЬШИМ СРОКОМ ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2       ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ОВЕЦ ПО ЛОКУСУ ГЕМОГЛОБИНА (НВ)
1       ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИНГИБИРОВАНИЯ МЕЛАНОГЕНЕЗА У ЦВЕТНЫХ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ
1       ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ПО ТИПАМ ТРАНСФЕРРИНА
1       ГЕНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕНТЕРОВІРУСІВ СВИНЕЙ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЯ ІЗ СЕРОТИПОВОЮ НАЛЕЖНІСТЮ
1       ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРИНУ У ВІТЧИЗНЯНИХ ГЕНОФОНДАХ ОВЕЦЬ У ПРОЦЕСІ МІКРОЕВОЛЮЦІЇ
1       ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД І ТИПІВ ОВЕЦЬ ЗА РІВНЕМ ПОЛІМОРФІЗМУ ЛОКУСУ ГЕМОГЛОБІНУ
2       ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
3       ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ ОВЕЦЬ УКРАЇНИ ТА УМОВИ ПОДАЛЬШОГО ЇХ РОЗВИТКУ
1       ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
2       ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ЗА ЛОКУСАМИ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПОПУЛЯЦІЇ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
2       ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА РІЗНИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ЛОКУСАМИ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК
1       ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
1       ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ЛОКУСАМИ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК (QTL)
1       ГЕНЕТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТВОРЕНИХ В УКРАЇНІ М'ЯСНИХ ПОРІД ХУДОБИ
4       ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ У РОЗРІЗІ ЛІНІЙ ТА РОДИН
1       ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ФОРМАЛИЗМ В НАУКЕ
1       ГЕНОМНАЯ ОЦЕНКА МОЛОЧНОГО СКОТА
2       ГЕНОФОНД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОРОД СВИНЕЙ УКРАИНЫ, ИХ СОЗДАТЕЛИ И СОВРЕМЕННЫЕ КООРДИНАТОРЫ
1       ГИСТОСТРУКТУРА ЛУЧЕВОГО РАЗГИБАТЕЛЯ ЗАПЯСТЬЯ ЧИСТОПОРОДНОГО МОЛОДНЯКА СТАВРОПОЛЬСКОЙ И ЦИГАЙСКОЙ ПОРОД ПРИ ОТКОРМЕ И НАГУЛЕ
1       ГМО ЧИ НЕ ГМО?
1       ГОДІВЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У ПЕРШУ ТРЕТИНУ ЛАКТАЦІЇ ТА СУХОСТІЙНИЙ ПЕРІОД
3       ГОДІВЛЯ ТВАРИН ВОЛОГИМИ КОРМОВИМИ СУМІШАМИ
1       ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ОВЕЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
2       ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОМСТВА ГОЛШТИНСЬКИХ ПЛІДНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УСПАДКУВАННЯ НИМИ РІЗНИХ ФАКТОРІВ ГРУП КРОВІ БАТЬКА
1       ГОТОВЫ ЛИ МЫ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЕВРОПУ?
1       ГРИП ПТИЦІ: ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА
1       ГРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СТАН І ЗАХОДИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ
1       ГРУНЯ
1       ДІАГНОСТИКА І МЕТОДИ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ СОБАК ПОРОДИ НІМЕЦЬКА ВІВЧАРКА ЗА ГОСТРОГО І ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
1       ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ГЕЛЬМІНТОЗАМИ НІЛЬГАУ
1       ДІЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПРОТЕАЗ НА РОЗЩЕПЛЮВАНІСТЬ ПРОТЕЇНУ КОМБІКОРМІВ
1       ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА СЕЛЕНОЛИН НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ
1       ДЕНДРОФЛОРА УКРАЇНИ. ДИКОРОСЛІ Й КУЛЬТИВОВАНІ ДЕРЕВА І КУЩІ. ПОКРИТОНАСІННІ. Ч.ІІ
1       ДЕРЖАВНА КНИГА ПЛЕМІННИХ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС. Т.І
1       ДЕРЖАВНА КНИГА ПЛЕМІННИХ ТВАРИН ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ (ТАВРІЙСЬКИЙ ТИП). Т.ІІ
1       ДЕРЖАВНА КНИГА ПЛЕМІННИХ ТВАРИН ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ. Т. ІІ
1       ДЕРЖАВНА КНИГА ПЛЕМІННИХ ТВАРИН ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ. Т.VI
1       ДЕРЖАВНА КНИГА ПЛЕМІННИХ ТВАРИН УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ. Т.XV
1       ДЕРЖАВНА КНИГА ПЛЕМІННИХ ТВАРИН УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ РЯБОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ. Т.ІІІ
2       ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
1       ДЕРЖАВНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ
1       ДЕРЖАВНИЙ ПЛЕМІННИЙ РЕЄСТР 2008 РІК. Т.ІІ
1       ДЕРЖАВНИЙ ПЛЕМІННИЙ РЕЄСТР 2009 РІК. Т.І
1       ДЕРЖАВНИЙ ПЛЕМІННИЙ РЕЄСТР 2009 РІК. Т.ІІ
1       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ АЛЕЛЬНИХ ГЕНІВ ГЕНЕТИЧНИХ СИСТЕМ ГРУП КРОВІ СВИНЕЙ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
1       ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ОВЕЧОГО МОЛОКА
2       ДЕЯКІ СЕЛЕКЦІЙНІ ПРИЙОМИ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ
2       ДИНАМІКА ВМІСТУ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТКАНИНАХ СВИНОМАТКИ І ПЛОДІВ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СТАДІЯМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ
1       ДИНАМІКА ТА ЗВ'ЯЗОК ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК У КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ЛІНІЙ
1       ДИСКРИМІНАНТНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ КОРМЛЕНИЕ СВИНЕЙ - ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА
2       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ КОРМЛЕНИЕ СВИНОМАТОК - ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА
1       ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТВАРИН
1       ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
1       ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ ТУГАРИНОВ
2       ДО 75-РІЧЧЯ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ ОВЕЦЬ
1       ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ГОДІВЛІ ВІВЦЕМАТОК У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ПЛОДЮЧОСТІ
2       ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИТОВАГІНАЛЬНОГО МЕТОДУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ РЕПРОДУКТИВНОГО СТАТУСУ ОВЕЦЬ
2       ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
3       ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСІВ ГЕНЕТИЧНОЇ СХОЖОСТІ В СЕЛЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
1       ДО СВИДАНИЯ, СЛОБОДА!
1       ДО ТЕОРІЇ МІНЛИВОСТІ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ТВАРИН У ПОРОДІ ТА ПОПУЛЯЦІЇ
2       ДОБІР БАГАТОРІЧНИХ І ОДНОРІЧНИХ ТРАВ ПРИ СТВОРЕННІ ПАСОВИЩНОГО КОНВЕЄРА ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І ОВЕЦЬ У ПРИСИВАШШІ
1       ДОМАШНИЙ ПК
1       ДОМАШНЯЯ ПТИЦА НА ВАШЕЙ ФЕРМЕ
1       ДОСЯГНЕННЯ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА УААН В РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ПОВНОЦІННУ НОРМОВАНУ ГОДІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ПРІОРИ
1       ДОЦІЛЬНІСТЬ ІНТЕНСИВНОЇ ВІДГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ЗИМОВОГО ТА ВЕСНЯНОГО СТРОКУ ЯГНІННЯ
2       ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ НОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОРІД І ТИПІВ У СВИНАРСТВІ
2       ДРОФИНЫЕ ПТИЦЫ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
1       ДУХОВНАЯ ПИЩА ЧЕЛОВЕКА
1       ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ М'ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
1       ЕКОЛОГІЯ БУТТЯ
1       ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1       ЕКОНОМІКА АПК
43       ЕКОНОМІКА АПК (ИСТ. СТ.)
1       ЕКОНОМІКА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ НОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
2       ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
1       ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. Т.1
9       ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
2       ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
1       ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
2       ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
1       ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У ВІВЧАРСТВІ
1       ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
1       ЕКСПЕРТИЗА О’БЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАЯВКИ НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ) І КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖ
1       ЕМБРІОПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ДОНОРІВ
2       ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ ІНТЕНСИВНОЇ ВІДГОДІВЛІ БАРАНЦІВ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т.8
1       ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т.9
1       ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ТА П
1       ЕПІЗООТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЕМФІЗЕМАТОЗНОГО КАРБУНКУЛУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
2       ЕТАПИ ТАНДЕМНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРИ ВИВЕДЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
2       ЕТОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДСИСНОГО МЕТОДУ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ
1       ЕФЕКТ ГЕТЕРОЗИСУ ПРИ РЕЦИПРОКНОМУ СХРЕЩУВАННІ СВИНЕЙ ПОРІД ВЕЛИКА БІЛА ТА ЛАНДРАС
2       ЕФЕКТ НА ПРОБИОТИКА ЕНТЕРОСАН И ОРГАНОМИНЕРАЛА КРОМИСАН ВЪРХУ ПРОДУКТИВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ТЕЛЕТА ОТ ПОРОДА СИМЕНТАЛ ПРЕЗ БОЗАЙНИЯ ПЕР
2       ЕФЕКТ ОТ ДЕЗИНФЕКЦИЯТА В МЕСОПЕРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
1       ЕФЕКТИВНІ КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ
9       ЕФЕКТИВНІ КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ (ИСТ. СТ.)
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ КОРМІВ У ГОДІВЛІ ТВАРИН
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ З СОРГО ДЛЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ
3       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОКОМПОНЕНТНИХ КОМБІКОРМІВ ЗБАГАЧЕНИХ ЖИРОВИМИ ДОБАВКАМИ ТА ФЕРМЕНТНИМИ ПРЕПАРАТАМИ У ГОДІВЛІ СВИНОМАТО
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕНУ І МАРГАНЦЮ В СКЛАДІ ПРЕМІКСІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ У ЗОНІ ВІННИЦЬКОГО ПРИБУЖЖЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СХРЕЩУВАННІ КНУРІВ ПОРОДИ ЛАНДРАС
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕРЕДСТАРТЕРНОГО КОРМУ У СВИНАРСТВІ
3       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ВІДЛУЧЕННЯ
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ ДО РІЗНИХ ВАГОВИХ КОНДИЦІЙ
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОВІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СВИНИНИ
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЇ НА ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ БІЛКА В МОЛОЦІ КОРІВ
2       ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБСУШУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ
1       ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИМУЛЯЦІЇ СТАТЕВОЇ ОХОТИ У ВІВЦЕМАТОК ВАГІНАЛЬНИМИ ПЕСАРІЯМИ З КРОНОЛОНОМ ПОЗА СТАТЕВИМ СЕЗОНОМ
1       ЕФЕКТИВНЕ ТВАРИННИЦТВО
8       ЕФЕКТИВНЕ ТВАРИННИЦТВО (ИСТ. СТ.)
1       ЖЕЛЕЗО КАК ИНГРИДИЕНТ КОРМА
1       ЖИВОТНОВОДСТВО БЕЛАРУСИ КАК ОНО ЕСТЬ
1       ЖИВОТНОВОДСТВО И ВЕТЕРИНАРИЯ
1       ЖИВОТНОВОДСТВО И КОРМОПРОИЗВОДСТВО
1       ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
24       ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ (ИСТ. СТ.)
1       ЖМЫХ КУКУРУЗНОГО ЗАРОДЫША: ЭФФЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ДОСТУПНОЙ ЭНЕРГИИ И БЕЛКА ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЙ ПТИЦЫ
1       ЖУРАВЛИ ЕВРАЗИИ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ, БИОЛОГИЯ)
2       ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ ПІДДОСЛІДНИХ БУГАЙЦІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД
1       ЗАВИСИМОСТЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ ОТ ИХ ВОЗРАСТА
1       ЗАЛОГ УСПЕХА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЁЖНЫМИ ПАРТНЁРАМИ!
1       ЗАЛОГ УСПЕХА -ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЁЖНЫМИ ПАРТНЁРАМИ!
1       ЗАПОВІДНИМИ СТЕЖКАМИ ПРИЧОРНОМОР’Я
1       ЗАПОВІДНИМИ СТЕЖКАМИ СТЕПУ
2       ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УМОВАХ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
2       ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КООПЕРАТИВНОГО РУХУ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА
2       ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У РИНКОВИХ УМОВАХ
2       ЗАСОБИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ЕНДО- ТА ЕКЗОМІКРОБІОЦЕНОЗІВ - НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ У СВИНАРСТВІ
1       ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОГО ПРЕПАРАТУ ТИМАЛІН ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯГНЯТ
2       ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКА В ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ
1       ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ В ГАЛУЗІ КОНТРОЛЮ ЗА ВМІСТОМ МІКОТОКСИНІВ В КОРМАХ, ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ХАРЧО
1       ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
2       ЗАЧЕМ ОХЛАЖДАТЬ МОЛОКО?
1       ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РАЦІОНІВ ПОРОСЯТ ТА ВМІСТ СЕЛЕНУ
1       ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОФОНДУ ХУДОБИ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ
1       ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИ ВНУТРІШНЬОПОРОДНІЙ СЕЛЕКЦІЇ
3       ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗНИКАЮЧИХ ПОРІД СВИНЕЙ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ НОВИХ СТАД
1       ЗБЕРЕЖЕННЯ ОРЛАНА-БІЛОХВОСТА В УКРАЇНІ ; ВИП.1
1       ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК ЗА 2008 РІК
1       ЗГОДОВУВАННЯ ЛАКТИНІВ ІЗ СТАРТЕРНИМ КОМБІКОРМОМ
1       ЗДОРОВЬЕ ПОРОСЯТ: ЯИЧНЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ?
1       ЗЕЛЕНА ПЕРЛИНА ТАВРІЇ
2       ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
1       ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ І ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ
2       ЗЕРНО НУТА В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ
1       ЗНАНИЙ ПРОФЕСОР М. М. КОЛЕСНИК
2       ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД
2       ЗНАЧИМІСТЬ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1       ЗОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ И ЗАВОДСКИЕ ЛИНИИ-ВАЖНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ ПОРОДЫ
1       ЗООПАРК АСКАНІЯ-НОВА
1       ЗООТЕХНИЯ
53       ЗООТЕХНИЯ (ИСТ. СТ.)
2       ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
1       ЗУБЕЦЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2       ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ЖИРОПОТА ШЕРСТИ АВСТРАЛИЙСКИХ МЕРИНОСОВЫХ БАРАНОВ
2       ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАЦЕНТ ОВЕЦ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1       ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА СТЕЛЬНЫХ КОРОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ
1       ИММУНОМОРФОГЕНЕЗ У ОВЕЦ ПРИ АССОЦИИРОВАННОМ ТЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ПГ-3, АДВ, РСИ)
1       ИНБРИДИНГ И НЯКОИ РЕПРОДУКТИВНИ ПРИЗНАЦИ НА КОЧОВЕ ОТ СЕВЕРОИСТОЧНА БЪЛГАРСКА ТЪНКОРУННА ПОРОДА - ШУМЕНСКИ ТИП
1       ИНБРИДИНГ И НЯКОИ РЕПРОДУКТИВНИ ПРИЗНАЦИ НА КОЧОВЕ ОТ СЕВЕРОИСТОЧНА БЪЛГАРСКА ТЪНКОРУННА ПОРОДА - ШУМЕНСКИ ТИП.
1       ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗУБРОВ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ, МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ЭТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ В ЦЕЛЯХ ВЫБРАКОВКИ, ЭЛИМИНАЦИ
1       ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРОТЕИНОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ РАЦИОНОВ ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
1       ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ
1       ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В БИОТЕХНОЛОГИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОВЕЦ
2       ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
1       ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ . Ч.2
1       ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ. Ч.1
1       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОТ А ДО Я
1       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Ч.1
1       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Ч.2
1       ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПАСТБИЩ ПРИ НАГУЛЕ СКОТА. МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА ДЕШЕВОЙ ГОВЯДИНЫ
1       ИНТЕНСИВНОСТЬ КРОВОТОКА У ОВЕЦ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ СУЯГНОСТИ
2       ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ЧИСТОПОРОДНЫХ И ГИБРИДНЫХ СВИНЕЙ
1       ИНФОРМАТИКА
1       ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРАНОВ КУЙБЫШЕВСКОЙ ПОРОДЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ СКРЕЩИВАНИИ С ЦИГАЙСКИМИ И СТАВРОПОЛЬСКИМИ МАТКАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАНИН
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СКРЕЩИВАНИЙ ХРЯКОВ ПОРОДЫ ЛАНДРАС
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОЗЁРНОГО ЯЧМЕНЯ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖМЫХА КУКУРУЗНОГО ЗАРОДЫША В КОМБИКОРМАХ-СТАРТЕРАХ ДЛЯ ПОРОСЯТ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ ЮГА КАЗАХСТАНА
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИБОРОВ В СЕЛЕКЦИИ СВИНЕЙ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАММОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ СИЛОСОВАНИИ КУКУРУЗЫ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ БЫЧКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОСТИ РАЦИОНА
1       ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕС В ЗООИНЖЕНЕРИИ
1       К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ МЕРИНОСОВ ПО РАЗВИТИЮ КОЖИ
3       КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ВТРАТИ В ПРОЦЕСАХ ВІДТВОРЕННЯ, ЯГНІННЯ ТА ВИРОЩУВАННЯ ЯГНЯТ В ПЕРІОД ПІДСИСУ
2       КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ВТРАТИ ВОВНИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТА СТРИЖЕННІ ОВЕЦЬ
1       КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ВТРАТИ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОВЕЦЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ЇХ СКОРОЧЕННЯ
1       КІЛЬКІСТЬ ВОВНОВОГО ЖИРУ І ПОТУ У БАРАНЦІВ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       КІЛЬКІСТЬ ВОВОНОВОГО ЖИРУ І ПОТУ У БАРАНЦІВ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       КАЗАРКА . № 10
1       КАЗАРКА. БЮЛЛЕТЕНЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ГУСЕОБРАЗНЫМ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ. Т.11. ВЫП. 2
1       КАЗАРКА. БЮЛЛЕТЕНЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ГУСЕОБРАЗНЫМ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ. Т.11. ВЫП.1
1       КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЕРЕВАРИМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА У ПТИЦЫ?
1       КАРАКУЛЬСКИЕ ОВЦЫ НОВОГО МОЛДАВСКОГО ТИПА
1       КАТАЛОГ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ СХЕМ ЛІНІЙ БУГАЇВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ В УКРАЇНІ
1       КАТАЛОГ КОЛЕКЦІЇ ССАВЦІВ ЗООПАРКУ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА АСКАНІЯ-НОВА ІМЕНІ Ф.Є. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА УААН
1       КАТАЛОГ КОЛЕКЦІЙ НАУКОВОГО МУЗЕЮ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА АСКАНІЯ-НОВА: ССАВЦІ. ВИП.1.НЕПАРНОКОПИТНІ (PERISSODACTULA)
1       КАТАЛОГ РОСЛИН ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ АСКАНІЯ-НОВА
1       КАТАЛОГ СОРТІВ РОСЛИН, СТВОРЕНИХ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАНУ
1       КАЧЕСТВЕННОГО КОМБИКОРМА БЕЗ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НЕ СУЩЕСТВУЕТ
1       КАЧЕСТВО КАРАКУЛЯ ЖАКЕТНОЙ ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДБОРА
1       КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
1       КЕМ И КАК РЕГУЛИРУЮТСЯ АГРАРНЫЕ РЫНКИ ЗАПАДА
1       КИЗИЛ. СОРТА В УКРАИНЕ
1       КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЛЕПТОСПІРОЗІ СВИНЕЙ
1       КЛІНІКО-СИМПТОМАТИЧНЕ І ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЕПЛІДНОСТІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК
1       КЛІНІЧНИЙ І СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ КОРІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ЗАСОБІВ ТЕРАПІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ
1       КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК
1       КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВЕЦ ПОРОДЫ ТЕКСЕЛЬ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
1       КЛЮЧ К ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ
1       КОБЫЛЬЕ МОЛОКО - ЦЕННОЕ ПИЩЕВОЕ СЫРЬЁ
1       КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОШАДЕЙ
2       КОЗОВОДСТВО ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
1       КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАНУ. КАТАЛОГ РОСЛИН
1       КОЛЕКЦІЙНО-ЕКСПОЗИЦІЙНІ ДІЛЯНКИ
1       КОЛЕКЦІЯ ТВАРИН ЗООПАРКУ АСКАНІЯ-НОВА - НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ
1       КОМПАНИЯ ФИДЛАЙФ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ КОМБИКОРМОВ НАСЕЛЕНИЮ
1       КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА КІСТОЗНИХ УРАЖЕНЬ ЯЄЧНИКІВ У СВИНОМАТОК ТА МЕТОДИ ТЕРАПІЇ ПРИ ДАНІЙ ПАТОЛОГІЇ
2       КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ МОЛОКА ТА СУЧАСНА НОРМАТИВНА БАЗА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
2       КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ, КАЧЕСТВА ТУШ И МЯСА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
1       КОМПЛЕКСНО + КАЧЕСТВЕННО + МОБИЛЬНО = СОТРУДНИЧЕСТВО С ГК ЕДИНСТВО
1       КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД - ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ
1       КОМПЬЮТЕРНОЕ ЖИДКОЕ КОРМЛЕНИЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
1       КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЦИОНОВ И СТРУКТУРЫ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СВИНЕЙ
1       КОНВЕРСИЯ КОРМОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА: КАК ПОВЫСИТЬ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1       КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПЛЮЩЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ КАК КОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ И ПТИЦЫ
1       КОНТРОЛЬ КОРМІВ: ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ В ГАЛУЗІ КОНТРОЛЮ ЗА ВМІСТОМ МІКОТОКСИНІВ В КОРМАХ, ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПО
1       КОНЦЕНТРАЦІЯ CS І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЯЛОВИЧИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНОГО РІВНЯ ЦУКРУ, ПРОТЕЇНУ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У РАЦІОНАХ БУГАЙЦІВ
1       КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
2       КОНЦЕНТРАЦИЯ НА УРЕЯТА В МЛЯКОТО И КРЪВТА ПРИ МЛЕЧНИ ТЪНКОРУННИ ОВЦЕ.
2       КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
1       КОНЦЕПЦІЯ ОХОРОНИ ГРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ В УКРАЇНІ
1       КОНЯРСТВО
2       КООПЕРАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ - ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК
1       КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ
2       КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК ОСНОВНИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       КОРМА ДЛЯ СВИНЕЙ
1       КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО ; ВИП.65
1       КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО ; ВИП.66
1       КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО ; ВИП.67
1       КОРМЛЕНИЕ ДОЙНЫХ КОРОВ
1       КОРМОВА ДОБАВКА НА ОСНОВІ ГІДРОБІОНТІВ У ГОДІВЛІ СВИНОМАТОК
1       КОРМОВАЯ ПОДКИСЛЯЮЩАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ ДОЛОМИТА
2       КОРМОВАЯ СМЕСЬ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАБОТКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
1       КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ И ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНОГО ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1       КОРМОВЫЕ РАЦИОНЫ: ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ НА ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
1       КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВАРИМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
1       КРАСНОПЕРЕКОПСКУ - 75. ЖЕМЧУЖИНА В СТЕПИ
1       КРАЩІ ПЛЕМІННІ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
2       КРЕСТЬЯНСТВО РОССИИ: ОТ РЕФОРМЫ 1861 ГОДА ДО НАШИХ ДНЕЙ
1       КРИВОРІЗЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
1       КРОВЕГРУППОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОГО СКОТА КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1       КРОЛІВНИЦТВО
1       КТО ЕСТЬ КТО В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ. 2004-2005 ГГ. 1700 БИОГРАФИЙ
1       КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ
2       КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
1       ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА АЕРОЗОЛЬНОГО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБАХ ТЕЛЯТ І ПОРОСЯ
1       ЛІКУВАННЯ БЕЗ ШКОДИ: ПОВНЕ ОЧИЩЕННЯ Й УНІВЕРСАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ОРГАНІЗМУ
1       ЛІНІЙНА ІМУНОГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ
1       ЛІСОВА ФІТОПАТОЛОГІЯ
1       ЛАБОРАТОРНИЙ І ПОЛЬОВИЙ ПРАКТИКУМ З ГРУНТОЗНАВСТВА
2       ЛАКТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
1       ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
1       ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
1       ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТОГЛЯД. Т.1
1       ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТОГЛЯД. Т.2
1       ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТОГЛЯД. Т.3
1       М'ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОМБІНОВАНОГО СИЛОСУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ АМАРАНТУ
3       М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИВНО ВІДГОДОВАНИХ БАРАНЦІВ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
3       М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКІВ ПІВДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА М'ЯСО
1       М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКІВ ПІВДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА М'ЯСО
1       М'ЯСО-САЛЬНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ В УМОВАХ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ
2       МІЖЛІНІЙНІ ВІДНОСИНИ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ БАГАТОПЛІДНОГО КАРАКУЛЮ З УРАХУВАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ ТА ПРОДУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ
3       МІЖЛІНІЙНІ ГЕНЕТИЧНІ ВІДНОСИНИ В ПОПУЛЯЦІЇ ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ
1       МІЖПОРОДНЕ СХРЕЩУВАННЯ В ПОПУЛЯЦІЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ
2       МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ РІВНІВ
1       МАЛОПОШИРЕНІ ВИДИ БАГАТОРІЧНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
1       МАТЕРІАЛИ VIII НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА АСПІРАНТІВ
1       МАТЕРІАЛИ VIII НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА АСПІРАНТІВ, 13 ТРАВНЯ 2010Р.
1       МАТЕРІАЛИ VІ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА АСПІРАНТІВ 20 ТРАВНЯ 2008 РОКУ С. ЧУБИНСЬКЕ
1       МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ АКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН, 20-21 ЛИС
1       МАТЕРІАЛИ ДРУГОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПЕРЛИНИ СТЕПОВОГ
1       МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА В. П. БУРКАТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ СЕЛЕКЦІ
2       МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ-НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ НАУКОВИХ УСТАНОВ І ДОСЛІДНИХ ГОСПОДАРСТВ З ПИТАНЬ НАУКОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОС
1       МАТЕРИАЛЫ 4-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЭКОЛОГИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, 25-26 МАЯ 2005 Г. . Т.2.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДС
1       МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
2       МЕЖДУНАРОДНО ИЗПИТВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА РАЗЛИЧНИ ХИБРИДИ НА КОПРИНЕНАТА ПЕПЕРУДА ( BOMBYX MORI L.) I. БИОЛОГИЧНИ ПРИЗНАЦИ.
2       МЕЖДУНАРОДНО ИЗПИТВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА РАЗЛИЧНИ ХИБРИДИ НА КОПРИНЕНАТА ПЕПЕРУДА (BOMBYX MORI L.) ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИЗНАЦИ.
1       МЕЛІТОПОЛЬ ХХ СТОЛІТТЯ
1       МЕТАБОЛІЗМ ФІБРИНОГЕНУ ТА СТАН СИСТЕМИ ФІБРИНОЛІЗУ ЗА БАКТЕРІЙНОГО МАСТИТУ У КОРІВ
1       МЕТАБОЛІЧНА ДІЯ АДРЕСНИХ ПРЕМІКСІВ В ОРГАНІЗМІ РЕМОНТНИХ ЯРОК
1       МЕТАБОЛИЗМ АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА СМОДЕЛИРОВАННЫХ НИЗКОПРОТЕИНОВЫХ РАЦИОНАХ С ПОВЫШЕНН
1       МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РОЛЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЕНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
2       МЕТОД РАЗВЕДЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1       МЕТОДИ БІОЛОГІЧНИХ ТА АГРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2       МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ КОРЕЛЯЦІЙ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК
1       МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ МОЛОКА
1       МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТАРИФУ І БЮДЖЕТНОЇ ДОТАЦІЇ ЗА ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ МАТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
2       МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА
1       МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОКА ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВЕРХНІ ТІЛА КОРІВ
1       МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПЛЕМІННИХ КНИГ У ВІВЧАРСТВІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
2       МЕТОДИКА ПРИВЧАННЯ СВИНОМАТОК ДО ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ В ГРУПОВИХ СТАНКАХ БЕЗ ФІКСАЦІЇ
1       МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВИНОВОДЧЕСКИХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
1       МЕТОДИКА СЕЛЕКЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО СТАДА КОРІВ МОЛО
2       МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
2       МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПРОЕКТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
2       МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
1       МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
1       МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОБОРУ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ ДЛЯ ІНТРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
2       МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ У ПЛЕМІННОМУ ТВАРИННИЦТВІ УКРАЇНИ
3       МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ТИПУ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ НА ОСНОВІ МІЖВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ
1       МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2       МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ СЕЛЕКЦІЇ, ГЕНЕТИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ (ИСТ. СТ.)
2       МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУМСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
1       МЕТОДЫ ВЫВЕДЕНИЯ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА ОКРАСКИ СУР
2       МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ МОЛДАВСКИХ ТИПОВ ЦИГАЙСКИХ И КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ
2       МЕТРИЧНО И ТЕГЛОВНО РАЗВИТИЕ НА НЯКОИ ОРГАНИ ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ КАНАЛ ПРИ ЯПОНСКИ ПЪДПЪДЪЦИ (COTURNIX JAPONICA) ОТ ИЗЛЮПВАНЕ ДО ПОЛОВА ЗРЕЛОСТ.
4       МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТА КОНВЕРТАЦІЯ БІОСИРОВИНИ У ТВАРИННИЦТВІ (ИСТ. СТ.)
1       МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТА КОНВЕРТАЦІЯ БІОСИРОВИНИ У ТВАРИННИЦТВІ ; ВИП.1 (3/4)
1       МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТА КОНВЕРТАЦІЯ БІОСИРОВИНИ У ТВАРИННИЦТВІ ; ВИП.1(5,6)
1       МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ У СОТ
1       МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЖИВОТНОВОДСТВО И ВЕТЕРИНАРИЯ
1       МИКОТОКСИНЫ В КОРМАХ: ВЛИЯНИЕ НА ЖИВОТНЫХ
2       МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЗРОСЛЫХ ОВЕЦ В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА
1       МИНЕРАЛЬНЫЕ ХЕЛАТЫ СОДЕЙСТВУЮТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
1       МИРОВОЙ ГЕНОФОНД ЛОШАДЕЙ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1       МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ И ПОВЫШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ
1       МНОГОПЛОДИЕ И КРУПНОПЛОДНОСТЬ У СВИНОМАТОК ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ НАТИВНЫХ И САНИРОВАННЫХ ПРЕБИОТИКОМ КОРМОВ
1       МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ТОЛЩИНЫ ХРЕБТОВОГО ШПИКА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
2       МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО МОЛОКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ КОРМІ
1       МОЛДАВСКИЙ ТИП КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНОВ-УЛУЧШАТЕЛЕЙ
1       МОЛОКО-СИРОВИНА: БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
2       МОЛОЧНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК І РІСТ ЯГНЯТ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО - ВОВНОВОЇ ПОРОДИ ЗА УМОВ РІЗНОГО РІВНЯ ГОДІВЛІ
1       МОЛОЧНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ
2       МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОГО ПОРОДНОГО ТИПУ БАГАТОПЛІДНИХ КАРАКУЛЬСЬКИХ ОВЕЦЬ
3       МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
2       МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ РІЗНИХ ПОРІД І ТИПІВ
1       МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКСТЕР'ЄР КОРІВ-ПЕРВІСТОК
1       МОЛОЧНА ТА МОЛОКОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: УКРАЇНА - 2007
1       МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОЗ С РАЗЛИЧНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ПО ГЕНУ БЕТА-ЛАКТОГЛОБУЛИНА
1       МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ СЕЛЕКЦИЙ
1       МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МАТОК АКЖАИКСКОЙ МЯСОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ
2       МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МАТОК С ОДИНЦОВЫМ И ДВОЙНЕВЫМ ПРИПЛОДОМ
2       МОЛОЧНЕ КОЗІВНИЦТВО
1       МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО ФРАНЦІЇ
1       МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО
8       МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО (ИСТ. СТ.)
1       МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА ОРЛАНА-БІЛОХВОСТА В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2006-2007 РОКІВ
1       МОНИТОРИНГ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ И ЭКОЛОГИЯ
2       МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ГЕНЕАЛОГИЧНАТА СТРУКТУРА И ВАРИАНСА НА СЕЛЕКЦИОНИРАНИТЕ ПРИЗНАЦИ ПРИ ИЗОТОЧНОБЪЛГАРСКАТА ПОРОДА КОНЕ. ІІ. ИСТОЧНИЦИ Н
1       МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ
1       МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ ВИМ'Я КОРІВ РІЗНИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД
1       МОРФОБІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ В ОСТАННЮ ДЕКАДУ ТІЛЬНОСТІ
1       МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
1       МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ВИМЕНІ КОРІВ
2       МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИМ'Я ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
1       МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
2       МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВИНЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ
1       МОРФОЛОГІЯ ГРУДНОГО ВІДДІЛУ СПИННОГО МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН
1       МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И СОРТОВОЙ СОСТАВ ТУШ БАРАНЧИКОВ РАЗНЫХ ГРУБОШЕРСТНЫХ ПОРОД В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
1       МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИМЕНІ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ
1       МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ПАТОГЕНЕЗІ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
1       МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА АДАПТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ В РАЦІОНАХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
1       МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫМЕНИ У СИММЕНТАЛ-ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ
1       МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫМЕНИ КРАСНО-ПЁСТРЫХ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА
1       МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС КРОВИ ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ АЭРОИОНИЗАЦИИ
1       МУЗЕИ КРЫМА
1       МУЗЕЙ КАРАКУЛЯ - ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ И НОВЫХ ИДЕЙ В КАРАКУЛЕВОДСТВЕ
2       МУСКУЛНА ХИПЕРТРОФИЯ ПРИ ГОВЕДАТА ЗА МЕСО. I. ГЕНЕТИЧНИ ОСНОВИ И СВЪРЗАНИ С НЕЯ БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОВЕДАТА.
2       МУТАЦІЯ RED ЯК ПРОВОКАТОР СПОНТАННОГО МУТАГЕНЕЗУ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ, КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С КРАСНО-ПЕСТРЫМИ ГОЛШТИНАМИ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРУБОШЕРСТЫХ ОВЕЦ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ МЯСА МОЛОДНЯКА КОЗ РУССКОЙ ПОРОДЫ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ И КОЗ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРОССБРЕДНОГО МОЛОДНЯКА
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ БУРЯТСКОГО ТИПА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ, ВЫРАЩЕННОГО В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ РАЦИОНАХ ЗЕРНОСЕНАЖА
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ ПОРОДЫ ПРЕКОС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СЕЛЕНА В РАЦИОНЕ
1       МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭДИЛЬБАЕВСКИХ ОВЕЦ РАЗНЫХ СРОКОВ ЯГНЕНИЯ
1       МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА КОЗЛИКОВ РУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЛОЧНОСТИ ИХ МАТЕРЕЙ
1       МЯСНЫЕ, ОТКОРМОЧНЫЕ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ СВИНЕЙ
1       НІТРАТНА ПРОБЛЕМА В ТВАРИННИЦТВІ, ЙМОВІРНА ЗА НАДМІРНОЇ ПОСУХИ
1       НАЙНОВІШИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. 100 000
1       НАКАЗ 29.03.2005 № 71 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ УПОВНОВАЖЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ У ДЕРЖАВНІЙ МЕТРОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ
2       НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
1       НАСЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В КАРАКУЛЕВОДСТВЕ
1       НАСТРИГ И СВОЙСТВА ШЕРСТИ ЯРОК РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1       НАСТРИГ И СВОЙСТВА ШЕРСТИ ЯРОК РАЗНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
3       НАСТРИГ ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОВНИ У МАТОК ХАРКІВСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ПОРОДИ ПРЕКОС ІЗ РІЗНИМ ВИХОДОМ МИТОГО ВОЛОКН
1       НАУКА О КОРМЛЕНИИ, ИЛИ НЕУЧЕНЬЕ - ТЬМА
1       НАУКА САМООСОЗНАНИЯ
1       НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ; ВЫП.23
1       НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       НАУКОВІ КОЛЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
1       НАУКОВІ ПРАЦІ ПІВДЕННОГО ФІЛІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ У
2       НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І ГРУПОВОГО УТРИМАННЯ ТЕЛЯТ
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК АСКАНІЯ - НОВА ; ВИП.3
50       НАУКОВИЙ ВІСНИК АСКАНІЯ -НОВА (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК АСКАНІЯ -НОВА ; ВИП.2
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ; №11
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ; №12
12       НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ; ВИП.138
1       НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ; ВИП.151
2       НАУКОВИЙ СВІТ
1       НАУКОВИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАНУ. ВЫП.1.КОЛЕКЦІЙНО-ЕКСПОЗИЦІЙНІ ДІЛЯНКИ
1       НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
1       НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНА СИСТЕМА ВЕДЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
3       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
19       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ . ВИП.10, № 3
1       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ . ВИП.11. №2-3
1       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ . ВИП.97
1       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ; №101
1       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. №100
1       НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. №99
1       НАУЧНАЯ ШКОЛА П. Н. КУЛЕШОВА, Н. Д. ПОТЁМКИНА, Ю. Д. РУБАНА: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
1       НАУЧНО-НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАУСОВОДСТВА УКРАИНЫ
1       НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА М. Ф. ИВАНОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
1       НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕТАЛИЗИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ СВИНОМАТОК ПРИ ОДНОФАЗНОМ СОДЕРЖАНИИ В ЦЕХЕ ОПОРОСА
1       НАЦІОНАЛЬНА КНИГА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932 - 1933 РОКІВ В УКРАЇНІ. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
1       НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М.М. ГРИШКА
1       НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ (ПРОЕКТУЄТЬСЯ)
1       НАЦЕЛЕНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
1       НЕЙТРАЛЬНО- И КИСЛОТНО-ДЕТЕРГЕНТНАЯ КЛЕТЧАТКА - НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОРМОВ
1       НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ОВЦЕПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ ДАГЕСТАНА
2       НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ОСТЕОМЕТРИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЕГО СОРОДИЧЕЙ
1       НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКРЕЩИВАНИЯ ГРОЗНЕНСКИХ ОВЕЦ С БАРАНАМИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
1       НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ
1       НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПУСТЫННОГО КАРАКУЛЕВОДСТВА ТУРКМЕНИСТАНА
1       НЕПАРНОКОПИТНІ (PERISSODACTULA)
1       НОВІ АСПЕКТИ НАСІННИЦТВА БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ
2       НОВІ РЕЦЕПТИ ПРЕМІКСІВ ДЛЯ ТОНКОРУННИХ ОВЕЦЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
2       НОВІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ПОРОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ БАГАТОПЛІДНИХ РОМАНІВСЬКИХ ОВЕЦЬ
2       НОВІТНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТЕХНІКА ДЛЯ ВІВЧАРСТВА
1       НОВАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ КУРДЮЧНЫХ ГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ
2       НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВЫХ СРЕДСТВ РОССИИ
1       НОВАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ
2       НОВЕ У МЕТОДИЦІ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ
1       НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ПРОТЕИНА И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЦИОНАХ ПЛЕМЕННЫХ ТЁЛОК
3       НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
1       НОВЫЙ ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ НА СКОТ И МЯСО
1       НОВЫЙ ОТЫРАРСКИЙ ВНУТРИПОРОДНЫЙ ТИП КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ БЕЛОЙ ОКРАСКИ
2       НОВЫЙ СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ШЕРСТИ - АЭРОИОННАЯ ОБРАБОТКА
1       НОВЫЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ФЕРМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ КОРМА
1       НОВЫЙ ТИП КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ ЖАКЕТНОГО СМУШКОВОГО ТИПА
1       НОМЕНКЛАТУРНІ ТИПИ І ТИПОВІ СЕРІЇ (1)
2       НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1       НОРМУВАННЯ ГОДІВЛІ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗА СИСТЕМОЮ NRC-2001
1       О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДЕКСА АГРЕССИВНОСТИ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
1       О ВЛИЯНИИ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
1       О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ СО СПИРАЛЬНО-ВИНТОВЫМ ПИТАТЕЛЕМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
1       О РАБОТЕ С ЛИНИЯМИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
1       ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ТОНИНЫ ШЕРСТИ
1       ОБ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СВИНОВОДСТВА
2       ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКТІВ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА НА МОДУЛЬНИХ ФЕРМАХ
1       ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇ-ПЛІДНИКИ
2       ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ В ПЕРИОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТРЕССОВ
1       ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ
2       ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: КОНЦЕПЦІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ
2       ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И РОСТ РОМАНОВСКИХ ЯГНЯТ РАННЕГО ОТЪЁМА, ПОЛУЧАВШИХ В СОСТАВЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В
1       ОБСЛЕДОВАНИЕ ФЛОРЫ ДИКИХ И ДИКОРАСТУЩИХ СОРОДИЧЕЙ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
1       ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СИМПТОМАТИЧЕСКОМ БЕСПЛОДИИ ОВЕЦ
1       ОВЦЕВОДСТВО И КОЗОВОДСТВО
1       ОВЦЕВОДСТВО, КОЗОВОДСТВО, РЫНОК ШЕРСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1       ОВЦЫ УКРАИНЫ
1       ОВЦЫ, КОЗЫ, ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО
20       ОВЦЫ, КОЗЫ, ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО (ИСТ. СТ.)
1       ОВЧИННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАЛУШКОВ БУРЯТСКОЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНОЙ И ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ (БУРЯТСКОГО ТИПА) ПОРОД В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ
1       ОГОРОДНИК
1       ОДЕССА ПРИНИМАЛА ЖИВОТНОВОДОВ
1       ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ: ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ. ЭКОЛОГИЯ ХЕРСОНА И ОБЛАСТИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1       ОНТОГЕНЕЗ ЛІМФАТИЧНОГО РУСЛА ШЛУНКА СВІЙСЬКОГО БИКА
1       ОПАСНЫ ЛИ МИКОТОКСИНЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?
1       ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МЯСА В ПРОЦЕССЕ ЕГО СОЗРЕВАНИЯ
1       ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОМЕРОВ ТУЛОВИЩА У ТЁЛОК И КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ПО ЖИВОЙ МАССЕ
1       ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ СВИНЕЙ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН РИСА
1       ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЗЬЕГО МОЛОКА ЗА СЧЁТ ВВЕДЕНИЯ В РАЦИОН КОЗОМАТОК ОРГАНИЧЕСКИХ ФОРМ ЙОДА И СЕЛЕНА
1       ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНОГО СКОТА
1       ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ ПРИ ДОЕНИИ РОБОТОМ
1       ОПЫТ ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА АСКАНИЯ-НОВА ПОГАДОЧНЫМ МЕТОДОМ
1       ОПЫТ РАЗВЕДЕНИЯ ПОРОДЫ АВАСИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
1       ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ
2       ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
2       ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ СВИНОПОГОЛІВ’Я МЕТОДОМ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЙЄРА І ПАСОВИЩ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОЧАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВНОЦІННОГО ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТОНКОРУННИХ ОВЕЦЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНОМУ СВИНАРСТВІ
2       ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗМІН СИСТЕМ МАРКЕТИНГУ
1       ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТАЛИЗИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ СВИНОМАТОК В УСЛОВИЯХ ОДНОФАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ В ЦЕХЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА
1       ОРГАНИЧЕСКИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛУЧШУЮ СТРУКТУРУ И ЦЕЛОСНОСТЬ СКЕЛЕТА
1       ОРГАНИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК МЕДИ В КОРМЛЕНИИ БРОЙЛЕРОВ
1       ОСНОВА ВИСОКОЯКІСНОГО СИЛОСУ
1       ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРОНОМІЇ
1       ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ
1       ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛУГОПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЕВРОПЕ
1       ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛУГОВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ
2       ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В КОЛХОЗЕ ФРУНЗЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1       ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ИХ ПОВТОРЯЕМОСТЬ
2       ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКТИВНОСТИ
1       ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО СОСТАВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ БАРАНЧИКОВ АСКАНИЙСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КОНСТИТУЦИОННОГО ТИПА
1       ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА АГРЕССИВНОСТИ
1       ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ УКРАИНСКОЙ КРАСНОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
1       ОСОБЕННОСТИ КОРМОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СВИНЕЙ
1       ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СОСТАВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ БАРАНЧИКОВ АСКАНИЙСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КОНСТИТУЦИОННОГО ТИПА
2       ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
1       ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЁНЫХ КОЛБАС
1       ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК В ЦЕХЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1       ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1       ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УБОЙНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
2       ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА БЫЧКОВ С РАЗЛИЧНОЙ КРОВНОСТЬЮ ПО ГЕРЕФОРДАМ
1       ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
2       ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГНУЧКИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇНАХ
2       ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ШКІРИ ТА ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ
2       ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У ЧИСТОПОРОДНИХ І ПОМІСНИХ БУГАЙЦІВ
3       ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ МЕРИНОСОВИХ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ
1       ОСОБЛИВОСТІ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ БРИНЗИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ З МОЛОКА РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН
1       ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ТА БІЛКОВОГО СКЛАДУ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ КОНСТИТУЦІЙ
2       ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН В АСКАНІЙСЬКИХ ТОНКОРУННИХ ЯГНЯТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ПРЕПАРАТУ СПІКЕЛ
1       ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПІД ВПЛИВОМ ГУМАТІВ ТА КАРОТИНОЇДІВ
2       ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
3       ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ БИЧКІВ ПІВДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА М'ЯСО
1       ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ
3       ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ОПІВ) В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1       ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВІЛЬНОГО ВІД ВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ В ГОСПОДАРСТВАХ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ІНФІ
1       ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТОЛОГІЧНИХ І ПРОДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХУДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
1       ОТБОР И ПОДБОР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ПО ТИПУ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
1       ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ВАЛУШКОВ РАЗНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
2       ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ КАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЁ ПОМЕСЕЙ
1       ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ТРЁХПОРОДНЫХ ПОМЕСЕЙ
1       ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
1       ОХОРОНА І МЕНЕДЖМЕНТ ОБ’ЄКТІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ НА ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ, 21-23 ТРАВНЯ 2008 Р.
1       ОХОРОНА БІОТОПІВ... ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОМІВОК ДЛЯ ПТАХІВ ТА ВСЬОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ДЛЯ ПТАХІВ ТА ЛЮДЕЙ
1       ОХРАНА ДИКОЙ ПРИРОДЫ
2       ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
1       ОЦІНКА БІОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД ЧЕРЕЗ ІНДЕКСИ ТЕРМАЛЬНОГО СТРЕСУ
2       ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ГЕНОТИПУ ЧИСТОПОРОДНИХ, ДИКИХ І ГІБРИДНИХ СВИНЕЙ
2       ОЦІНКА БИЧКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ЕКСТЕР'ЄРОМ
2       ОЦІНКА БУГАЇВ ЗА ЕКСТЕР'ЄРНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ДОЧОК
1       ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА МІКРОСАТЕЛІТНИМИ МАРКЕРАМИ
2       ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ
1       ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ КОЗИНОГО МОЛОКА НА ФЕРМЕНТОВАНІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
2       ОЦІНКА КНУРІВ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА БУДОВОЮ ТІЛА НАЩАДКІВ
1       ОЦІНКА КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗА ТИПАМИ УСПАДКУВАННЯ
2       ОЦІНКА КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПРОБІТ-МЕТОДОМ
2       ОЦІНКА М'ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ БИЧКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
2       ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ВИПЛАТИ ДОТАЦІЙ ПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ПДВ
1       ОЦІНКА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ МОЛОКА
1       ОЦІНКА ПЛІДНИКІВ ЗА ТИПОМ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК (ПРИ ПОДІБНИХ І КОНТРАСТНИХ ПІДХОДАХ)
1       ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ТВАРИН ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ КАНАДСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПОВИХ ТА ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ
1       ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНИХ ОЗНАК У ТВАРИН ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
2       ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКО КОРИСНИХ ОЗНАК У ТВАРИН ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
3       ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК У ТВАРИН ПІВДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
1       ОЦІНКА СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА СЕЛЕКЦІЙНИМИ ІНДЕКСАМИ
1       ОЦІНКА СТРУКТУРИ АЛЕЛОФОНДУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ
1       ОЦІНКА ТЕЛИЦЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ЕКСТЕР'ЄРОМ
1       ОЦІНКА ЯКОСТІ ТУШ ТВАРИН В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ ГРУПП КРОВИ
1       ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИЛОКУСНЫХ ГЕНОТИПОВ МИКРОСАТЕЛЛИТОВ ДНК
1       ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ
1       ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1       ОЦЕНКА КОРМОВ И РАЦИОНОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭНЕРГИИ СЫРЫХ И ПЕРЕВАРИМЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
1       ОЦЕНКА ПИГМЕНТАЦИИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ
1       ОЦЕНКА РЕМОНТНЫХ БАРАНОВ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ
1       ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЖИЗНЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ МОЛОЧНЫХ ПОРОД
1       ОЧЕРК ИСТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
1       ОЧИСТКА ШЕРСТЯНОЙ ЧЕСАНОЙ ЛЕНТЫ ОТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ ОПТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
2       ОЧИЩЕНИЕ СТАД ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ ОТ НОСИТЕЛЕЙ ГЕНА RYR-1
2       ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
1       ПІДВИЩЕННЯ ЯЄЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПТИЦІ ПРИ ФОРМУВАННІ РІВНОВАГОВИХ УГРУПУВАНЬ І ВЗАЄМОДІЇ ГЕНОТИП Х СЕРЕДОВИЩЕ
1       ПІДГОТОВКА КОРІВ ДО ЛІТНЬОГО УТРИМАННЯ ТА ОТЕЛЕННЯ
1       ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІТ УААН ІЗ РОЗРОБКИ Й ОБГРУНТУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В У
1       ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
1       ПАСТБИЩНЫЙ ТИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТЕПНЫХ И ПУСТЫННЫХ ЭКОСИСТЕМ
1       ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ТВАРИН ІЗ ЗАПАЛЬНОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПРЕПАРАТАМИ З АНТИОКСИДАНТНОЮ ДІЄЮ
1       ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ХЛАМІДІОЗІ СВИНЕЙ
1       ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У КУРЕЙ ЗА ЕЙМЕРІОЗУ
2       ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА УПРОДОВЖ ЛАКТАЦІЇ ПРИ ТЕСТУВАННІ КОРІВ
1       ПЕРВОЦВЕТЫ В ДЕНДРОПАРКЕ АСКАНИЯ-НОВА
2       ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СВИНЬЯМИ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОМБИКОРМОВ С ПРОБИОТИКОМ ПРО-А
3       ПЕРЕДГІРНЕ ТА ГІРСЬКЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ТВАРИННИЦТВО ; ВИП.51
1       ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ М'ЯСНИХ КАЧОК ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ЕНЕРГІЇ, ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМ
1       ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІКОРМАХ
1       ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ТРИПТОФАНУ ТА ТРЕОНІНУ В КОМБІКОРМАХ
1       ПЕРЛИНИ СТЕПОВОГО КРАЮ
1       ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТОНКОРУННОГО ОВЦЕВОДСТВА В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ
1       ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЛОКУСІВ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ДНК-ТЕХНОЛОГІЙ
2       ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КЛОНУВАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
1       ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В АПК
1       ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КРОЛІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
1       ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ
1       ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ШКУРОК КАРАКУЛЯ
2       ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЛЕНЬЕГО МОЛОКА
1       ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ХХІ ВЕКЕ
1       ПЛАЦЕНТИТ ТА ВОРСИНЧАСТИЙ ЗАНОС У КОРІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ)
1       ПЛЕМІННА РОБОТА З КОРОВАМИ-РЕКОРДИСТКАМИ У М'ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ
1       ПЛЕМЕННОЕ СВИНОВОДСТВО ДАНИИ
1       ПЛЕМЕННЫЕ СВИНЬИ ОТ HERMITAGE - ВЫСОКОПРОДУКТИВНАЯ ГЕНЕТИКА С ВЫСОКИМ СТАТУСОМ ЗДОРОВЬЯ!
1       ПЛОДОВИТОСТЬ МАТОК И СОХРАННОСТЬ ЯГНЯТ СОВЕТСКОЙ МЯСО-ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
2       ПОЄДНАНІСТЬ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ У ГОЛШТИНСЬКИХ БУГАЇВ ЗА СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ
4       ПОЄДНУВАНІСТЬ ЛІНІЙ І СПОРІДНЕНИХ ГРУП ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТРИВАЛОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ДОВІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
1       ПОВЕДІНКА ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ В УМОВАХ БЕЗПРИВ'ЯЗНОГО УТРИМАННЯ ЗА ЦІЛОРІЧНОЇ ОДНОТИПНОЇ ГОДІВЛІ
2       ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВАТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА МЕСНИ ПРОДУКТИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ ПО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ
1       ПОВТОРЮВАНІСТЬ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       ПОВЫШАЕМ ИММУНИТЕТ СВИНЕЙ
1       ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КАРАКУЛЯ ПЛОСКОГО СМУШКОВОГО ТИПА МЕТОДОМ РАЗВЕДЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ
2       ПОВЫШЕНИЕ МНОГОПЛОДИЯ ОВЕЦ - РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА БАРАНИНЫ
2       ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ МАТОЧНОГО СТАДА СВИНЕЙ
1       ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИХ И ФЕРМЕНТНЫХ ДОБАВОК
2       ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ МЫТОЙ ШЕРСТИ ПРИ ЕЁ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ
1       ПОДБОР ВИДОВ И СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПАСТБИЩНЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
1       ПОЖОВТІННЯ ВОВНИ, ЙОГО ПРИЧИНИ, ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ
1       ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЙОГУРТА ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
1       ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ІЗ СТАРТЕРНИМ КОМБІКОРМОМ
2       ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ CSN ТА DGAT1 УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО- ТА ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД ВРХ
1       ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНИХ ОЗНАК У СВИНЕЙ РІЗНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ
2       ПОЛІПШЕННЯ ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ ТА СТВОРЕННЯ НАНИХ ПАСОВИЩНИХ КОНВЕЄРІВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І ОВЕЦЬ
1       ПОЛІПШЕННЯ ПРИРОДНИХ ОРМОВИХ УГІДЬ ТА СТВОРЕННЯ НАНИХ ПАСОВИЩНИХ КОНВЕЄРІВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І ОВЕЦЬ
1       ПОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КНИГА У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК ТА НАУКОВ
1       ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ З ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ
3       ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ВІВЦЕМАТОК НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ГОРМОНАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ МОЕТ
1       ПОПУЛЯРНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ.СВІТ ТВАРИН П’ЯТИ КОНТИНЕНТІВ
4       ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ МАСТІ У ТВАРИН ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ ПРИ МІЖВИДОВІЙ ГІБРИДИЗАЦІЇ
1       ПОПУЛЯЦИЯ САЙГАКА В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ СОХРАНЕНИЯ
1       ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНОСТРУКТУРНИХ РАЦІОНІВ НА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ РЕМОНТНИХ ЯРОК
1       ПОРІВНЯННЯ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЛІНІЙ ВНУТРІШНЬОПОРОДНИХ ТИПІВ УВБ-1 І УВБ-2 ЗА ІМУНОГЕНЕТИЧНИМИ ТА ДНК-МАРКЕРАМИ
1       ПОРОДЕ 50 ЛЕТ
1       ПОРОДНІ ВІДМІННОСТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
3       ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ ЖИВОЇ МАСИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
1       ПОРОДНО-ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ В БАРАНИНЕ И КУРДЮЧНОМ САЛЕ КСЕНОБИОТИКОВ
2       ПОРОДОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У М'ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ
1       ПОРТРЕТЫ ЗВЕРЕЙ КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ. НАУКА И ИСКУССТВО - ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. ПРОГРАММА КОМАНДОРЫ. ВЫП.5
1       ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ МОЛОЧНИХ КІЗ (ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА)
1       ПОРЯДОК ЖИЗНИ
4       ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ РОЗРОБОК НА ПРИКЛАДІ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ОВЕЦЬ
2       ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЧИСТОПОРОДНОГО ТА ПОМІСНОГО МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ
2       ПОТРЕБНОСТЬ И ОБМЕН ЭНЕРГИИ У СВИНОМАТОК ПО ЦИКЛАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА И ПЕРИОДАМ СУПОРОСНОСТИ
1       ПОШИРЕННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ШТУЧНО НАБУТОЇ НЕПЛІДНОСТІ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ
3       ПОЯРОК - ОДИН ІЗ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ
1       ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ АГРАРНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
1       ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДБН Д.1.1-1-2000 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЁННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ДОПОЛНЕНИЕМ № 3, УТВЕРЖДЁННЫМИ ПРИК
1       ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ. Ч. 1
2       ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ
1       ПРАКТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СМУШКОВЫХ ПРИЗНАКОВ КАРАКУЛЯ ПО ПЕРИОДАМ ЯГНЕНИЯ
1       ПРАЦІ ТЕРІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ
2       ПРЕИМУЩЕСТВО СЕЛЕКЦИИ И СКРЕЩИВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ
1       ПРЕПОТЕНТНОСТЬ - АРХАИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
1       ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
1       ПРИЗНАКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
2       ПРИЙОМИ ОЦІНКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ВІВЦЕМАТОК РОМАНІВСЬКОЇ ПОРОДИ
2       ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕННОСПЕЦИФИЧНИ МОЛЕКУЛЯРНИ МАРКЕРИ ПРИ ГЕНОТИПИРАНЕТО И ИНДИФИКАЦИЯТА НА РОДОПСКО КЪСОРОГО ГОВЕДО
1       ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГУМИТОН ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ
1       ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРИГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
1       ПРИОРИТЕТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СВИНОВОДСТВА
1       ПРИПЯТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
1       ПРИРОДООХОРОННЕ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЕ МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В БАСЕЙНАХ МАЛИХ РІЧОК ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
1       ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОПАГАНДА
2       ПРО СПЕЦИФІКУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2       ПРО ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
2       ПРОБЛЕМА СТРЕСУ У ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ
2       ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В МЕХАНІЗМІ ЦІНОУТВОРЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ
4       ПРОБЛЕМИ ЗООІНЖЕНЕРІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ (ИСТ. СТ.)
1       ПРОБЛЕМИ ЗООІНЖЕНЕРІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ; ВИП.20
1       ПРОБЛЕМИ ЗООІНЖЕНЕРІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ; ВИП.21
1       ПРОБЛЕМИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
3       ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СЕЛЕКЦІЙНО-ЗООТЕХНІЧНОГО ОБЛІКУ У ВІВЧАРСТВІ
1       ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ
1       ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
1       ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ ГРУНТУ
2       ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖПОРОДНОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ
1       ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ СВИНЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
1       ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ СУБІНВОЛЮЦІЇ МАТКИ У КОРІВ
1       ПРОГРАМИ СЕЛЕКЦІЙНОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ
2       ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМА КОРМОВИРОБНИЦТВА
1       ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП СВЕРСТНИЦ КАК ФАКТОР ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ГЕНОТИПА ПО МЕТОДУ BLUP
1       ПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВОСТОЮ ПРИ БАГАТОУКІСНОМУ ВИКОРИСТАННІ ПАСОВИЩ
2       ПРОДУКТИВНІСТЬ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОВНИ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОВНИ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ В ЕКСТРИМАЛЬНИХ УМОВАХ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОВНИ ПЕРЕЯРОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ ПЛЕМЗАВОДУ ДГ АСКАНІЙСЬКЕ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ ЛУЧНИХ ЗЛАКІВ - ГІГРОМЕЗОФІТІВ НА ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИЩАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ
3       ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК СЕЛЕКЦІЙНОГО ЯДРА ПРИАЗОВСЬКОГО ТИПУ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ ПЛЕМЗАВОДУ РОЗОВСЬКИЙ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПАДУ ЕНЕРГІЇ РОСТУ В РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ НАЩАДКІВ БУГАЇВ РІЗНОГО ЕКОГЕНЕЗУ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ СІНОКОСІВ НА ЕРОДОВАНИХ СХИЛАХ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИН ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ ПІДБОРУ
2       ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯГНЯТ ТА МЕТАБОЛІЗМ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ЇХ ОРГАНІЗМІ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ПРЕМІКСІВ РІЗНОГО СКЛАДУ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М'ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ
1       ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЯКІСТЬ М'ЯСА, ОБМІН РЕЧОВИН ТА СТАН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ МЕК-БТУ-3
2       ПРОДУКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ
2       ПРОДУКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ЕКОГЕНЕЗУ
1       ПРОДУКТИВНО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВЕЦЬ РОМАНІВСЬКОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2       ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ СИММЕНТАЛ-ГОЛШТИНСКИХ ПОМЕСЕЙ
1       ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА
1       ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНОВ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
2       ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОТОМСТВА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ МАТОК СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ
1       ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
2       ПРОДУКТИВНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРАСНОГО СТЕПНОГО, ЧЁРНО-ПЁСТРОГО СКОТА И ЗЕБУ-ГИБРИДОВ В УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА
1       ПРОДУКТИВНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ СТ И СИТР
1       ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ДОГОЙСКОГО ТИПА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ
1       ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ
2       ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ
1       ПРОПОЗИЦІЯ
1       ПРОТЕЇНОВЕ ЖИВЛЕННЯ ОВЕЦЬ
1       ПРОФІЛАКТИКА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У СВИНОМАТОК І ЛІКУВАННЯ ПОРОСЯТ ЗА ДИСПЕПСІЇ ТА ГАСТРОЕНТЕРИТУ
1       ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БАЛАНТИДИОЗНО-ЭЗОФАГОСТОМОЗНОЙ ИНВАЗИИ У СВИНЕЙ
1       ПТАХИ ФАУНИ УКРАЇНИ
1       ПТИЦЫ
1       ПТИЦЫ И МАЛОИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛУГОВО-СТЕПНОЙ ОРНИТОФАУНЫ)
1       ПТИЦЫ. ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
1       ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА В УКРАИНЕ
1       ПУТЬ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
2       РІВЕНЬ МІНЛИВОСТІ АСОЦІАЦІЙ ГЕНІВ ГРУП КРОВІ В ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ РЯБОЇ ПОРОДИ
2       РІСТ І РОЗВИТОК МОЛОДНЯКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА УМОВ НЕДОСТАТНЬОЇ ГОДІВЛІ
1       РІСТ І РОЗВИТОК СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ
1       РІСТ ТА РОЗВИТОК СВИНЕЙ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В ПЕРІОД КРИЗИ ВІДЛУЧЕННЯ
1       РІЧНІ НОРМАТИВНІ ЗАГОТІВЛІ ТА СТРУКТУРИ КОРМІВ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ ПО ЗОНАХ УКРАЇНИ
1       РАЗВЕДЕНИЕ ДИКИХ ПТИЦ. ЛЕБЕДИ
1       РАЗВЕДЕНИЕ ДИКИХ ПТИЦ. УТКИ
1       РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ КОРИЧНЕВОЙ ОКРАСКИ
1       РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННО-АНАТОМИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ТУШИ У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И РАЗНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
2       РАЗПРОСТРАНЕНИЕНА САРКОЦИСТОЗАТА ПО ДОМАШНИ, ДИВИ МЕСОЯДНИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ВСТАРОЗАГОРСКИЯ РЕГИОН.
1       РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН С ЗАДА
2       РАРИТЕТНА ТЕРІОФАУНА ТА ЇЇ ОХОРОНА
1       РАРИТЕТНА ФЛОРА. (ОХОРОНА, ВИВЧЕННЯ, РЕІНТРОДУКЦІЯ СИЛАМИ СТУДЕНТСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ). Т.2
2       РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОТЪЁМА ЯГНЯТ
1       РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ
1       РЕЗЕРВЫ ОВЦЕВОДСТВА ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
2       РЕЗИСТЕНТНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РАЦІОНІВ ІЗ РІЗНИМ ВМІСТОМ МАГНІЮ
1       РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЯГНЯТ
1       РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ М'ЯСНИХ ПОРІД І ТИПІВ СУБ'ЄКТІВ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ УК
2       РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОДИХ ВІВЦЕМАТОК ХАРКІВСЬКОГО ТИПУ ПОРОДИ ПРЕКОС, ЩО ВИРОЩУВАЛИСЯ ЗА РІЗНИМИ СХЕМАМИ
3       РЕЗУЛЬТАТИ ОСІМЕНІННЯ ВІВЦЕМАТОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ СПЕРМОЮ, КРІОКОНСЕРВОВАНОЮ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМ
1       РЕЗУЛЬТАТИ СХРЕЩУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ТА ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ) ПОРІД ОВЕЦЬ
1       РЕЗУЛЬТАТИ СХРЕЩУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ТА ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ) ПОРІД СВИНЕЙ
1       РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ СТ И СИТР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ
1       РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ДОЙНЫХ КОРОВ
2       РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАРНИТИНА В РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК
2       РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1       РЕКОМЕНДАЦІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ПРАВОВИХ ВІДНОСИН МІЖ УЧАСНИКАМИ РИНКУ ПОЛІПШЕНИХ ТЕЛИЦЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ МО
1       РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗМНОЖЕННЯ ТА КУЛЬТИВУВАННЯ ВИДІВ І СОРТІВ БУЗКУ В УМОВАХ КИЄВА
1       РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЛОРУССКИХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ГИБРИДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ СВИНИНЫ, НА ПРОМЫ
2       РЕКОНСТРУКЦІЯ НА МАЛИХ ФЕРМАХ
1       РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ТА ПРИДАТНІСТЬ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАВОДСЬКИХ ПОРІД ДО КРІОКОНСЕРВУВАННЯ
1       РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ НОРОК
1       РЕПРОДУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД БУДОВИ ТІЛА
2       РЕПРОДУКТИВНЫЕ И ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ ПРИ ТРЕХПОРОДНОМ СКРЕЩИВАНИИ
1       РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЖИВОЙ МАССЫ И ДЛИНЫ ТУЛОВИЩА
1       РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ СКРЕЩИВАНИЯ
2       РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК СТЕПНОГО ТИПА СМ-1 С РАЗЛИЧНЫМ ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА ESR
2       РИЗИКИ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ
1       РИНОК ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
2       РИНОК М'ЯСА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
1       РИНОК М'ЯСА: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
26       РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКА ТВАРИН (ИСТ. СТ.)
1       РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКА ТВАРИН ; ВИП.44
14       РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКА ТВАРИН (ИСТ. СТ.)
1       РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКА ТВАРИН ; ВЫП.43
1       РОЗВЕДЕННЯ ПЕРЕПЕЛІВ, ФАЗАНІВ, ЦЕСАРОК, ІНДИЧОК, ГУСЕЙ
1       РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА ЛІНІЯМИ
2       РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДОВОЛЬЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ: ДОСВІД США
1       РОЗВИТОК ВІВЧАРСТВА В НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
1       РОЗВИТОК ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА
2       РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ ТА ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ
1       РОЗВИТОК М'ЯСНИХ БУГАЙЦІВ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ
1       РОЗВИТОК ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
1       РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ З ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ (30-ТІ РОКИ - КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ)
1       РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
3       РОЗВИТОК ЯГНЯТ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ ЧОРНОГОЛОВИХ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ НИЗЬКОГО РІВНЯ ГОДІВЛІ
1       РОЗПОДІЛ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЛОКУСУ КАПА-КАЗЕЇНУ У ОКРЕМИХ ГРУП ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
1       РОЗПОДІЛ ТА НАКОПИЧЕННЯ CS В ОРГАНІЗМІ ОВЕЦЬ ПРИ ВИКОНАННІ РІЗНИХ МЕЗОЕКОСИСТЕМ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД
1       РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1       РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНОГО НАБОРУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЛР
1       РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ТА СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РИНОПНЕВМОНІЇ КОНЕЙ В УКРАЇНІ
1       РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗРОСТАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ВІВЦЕПОГОЛІВ'Я
2       РОЗРОБКА МЕТОДИК ОПТИМІЗАЦІЇ ВІВЦЕПОГОЛІВ'Я УКРАЇНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВІВЧАРСТВА
1       РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ІНТЕНСИВНОЇ ВІДГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ІНТЕНСИВНОЇ ВІДГОДІВЛІ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
1       РОЗРОБКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВУ НАСИДЖУВАННЯ У ІНДИЧОК
2       РОЛЬ І МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
1       РОЛЬ ДНК-МАРКЕРОВ ПРИЗНАКОВ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
1       РОЛЬ ЛУЧНИХ АСОЦІАЦІЙ В ЕКОЛОГІЇ АГРОЛАНДШАФТІВ ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ
1       РОСЛИННІСТЬ УКРАЇНИ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНИЙ, ФЛОРИСТИЧНИЙ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС)
1       РОСЛИННИЦТВО
2       РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СКРЕЩИВАНИЯ
1       РОСТ И РАЗВИТИЕ МЯСОШЕРСТНОГО МОЛОДНЯКА РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1       РОСТ ЭДИЛЬБАЕВСКОГО МОЛОДНЯКА В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД
1       СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 1917-1920 РОКІВ: РЕАЛІЇ ТА ПОШУКИ
1       СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ДОБИ 1930-Х РОКІВ: КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ
5       СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
1       СІРА УКРАЇНСЬКА ХУДОБА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ
1       СІРКОВМІСНІ АМІНОКИСЛОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕЛЯТ
1       САДОВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО, ОВОЩЕВОДСТВО, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ
1       СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ; ВЫП.3
2       СБОРНИК СТАТЕЙ АБАТУРОВА Б.Д. (КСЕРОКОПИИ)
1       СВІТ ТВАРИН П’ЯТИ КОНТИНЕНТІВ
2       СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
13       СВИНАРСТВО (ИСТ. СТ.)
1       СВИНАРСТВО - ПЕРСПЕКТИВНА ГАЛУЗЬ
1       СВИНАРСТВО ; ВИП.57
1       СВИНОВОДСТВО
23       СВИНОВОДСТВО (ИСТ. СТ.)
2       СВОЙСТВА ШЕРСТИ РАЗЛИЧНОЙ ТОНИНЫ У ОВЕЦ КРАСНОЯРСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
1       СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ КОРОВ С ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ
1       СВЯЗЬ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ С ПРОДУКТИВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ТЕЛЯТ
1       СЕЗОННА ДИНИМІКА ВМІСТУ ЛІПІДІВ У ВОВНІ ВІВЦЕМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ З ПРИРОДНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ ВОВНОВОГО ПОКРИВУ
1       СЕЗОННА ТА ВІКОВА ДИНАМІКА ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОВНИ ОВЕЦЬ З РІЗНИМ ХАРАКТЕРОМ ВОВНОВОГО ПОКРИВУ
1       СЕЛЕКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ПЛЕМІННИХ ТА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАКАРПАТСЬКИХ ТОНКОРУННИХ ОВЕЦЬ
1       СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОПЛІДНОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ
1       СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОПЛІДНОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ
1       СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ICAR
2       СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У М'ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ
3       СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОРІД І ТИПІВ СВИНЕЙ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
1       СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА М'ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
1       СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
1       СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПРОМІЖНИХ ГЕНОТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ БУРОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ
2       СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ТВАРИН РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СТАДА ЖИРНОМОЛОЧНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
1       СЕЛЕКЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПОЛІСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ
1       СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО С/Г РОСЛИН
1       СЕЛЕКЦІЯ АСКАНІЙСЬКИХ М'ЯСО-ВОВНОВИХ ВІВЦЕМАТОК ЗА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ
2       СЕЛЕКЦІЯ СЬОГОДНІ І ЗАВТРА
2       СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БОЛЕЗНЕЙ В СВИНОВОДСТВЕ
1       СЕЛЕКЦИЯ ЗААНЕНСКИХ КОЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ ПО ПОЛИМОРФНЫМ СИСТЕМАМ БЕЛКОВ И ФЕРМЕНТОВ КРОВИ
2       СЕЛЕН БУВАЄ РІЗНИМ
1       СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОЛОГИЯ.БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
1       СЕМИНАР EVONIK INDUSTRIES В УКРАИНЕ
1       СЕРОЗНИЙ МАСТИТ КОРІВ РІЗНИХ ПОРІД: ПОШИРЕНІСТЬ, ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА
1       СИМЕНТАЛИ ЧЕРКАЩИНИ
2       СИНИЙ СВЕТ КАК ФАКТОР, ПОВЫШАЮЩИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ ПОРОСЯТ
1       СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ ТА ГУМІНОВИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК В ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ СВИНОК
1       СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТУШИ СВИНЕЙ
2       СИСТЕМА ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ, ЯК ЗАСІБ ВИРОБНИЦТВА ПРИ ФОРМУВАННІ ПОРІД, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РИНКУ
1       СИСТЕМНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІГЕННО ЗУМОВЛЕНИХ ОЗНАК ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД
1       СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОВЦЕВОДСТВЕ
1       СКІФСЬКИЙ ТЮЛЬПАН
1       СКЛАДОВІ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧНОГО СТАДА
2       СКОТОВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В МИРЕ
1       СЛОВНИК-ДОВІДНИК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: РАЗОМ. ОКРЕМО. ЧЕРЕЗ ДЕФІС.БЛИЗЬКО 60 000 СЛІВ
1       СМУШКОВОЕ ОВЦЕВОДСТВО КАЗАХСТАНА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
1       СНІР
1       СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНОВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЁМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОРМОВ И МЕТОДОВ КОРМЛЕНИЯ
1       СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОВЕЦ БУРЯТСКОГО ТИПА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
1       СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В СТРАНАХ МИРА
1       СОВРЕМЕННЫЕ УСТАНОВКИ ВВОДА ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ
1       СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТ В КРОВИ И МОЛОКЕ КОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1       СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ОВЕЦ ПО ПЕРИОДАМ СУЯГНОСТИ
1       СОЗДАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ СУР БУХАРСКОГО ТИПА
1       СОЗДАНИЕ СТАДА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ КРУПНОПЛОДНОГО ТИПА
1       СОКРОВИЩА ЧЕРНОМОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
1       СОРГО - ПЕРСПЕКТИВНА КОРМОВА КУЛЬТУРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОВНОЦІННИХ ВИСОКОЯКІСНИХ КОРМІВ
2       СОСТАВ И СВОЙСТВА ЖИРОПОТА ШЕРСТИ БАРАНОВ ОСНОВНЫХ ПОРОД ОВЕЦ ЮЖНОГО УРАЛА
1       СОСТОЯНИЕ ГЕНОФОНДА МОЛОЧНЫХ ПОРОД УКРАИНЫ
1       СОСТОЯНИЕ И ОБЕЗПЕЧЕННОСТЬ САЙГАКОВ КОРМОМ НА ПАСТБИЩАХ С РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ РАЗНЫХ ТИПОВ
1       СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОМАНОВСКОГО ОВЦЕВОДСТВА НА СМОЛЕНЩИНЕ
1       СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
1       СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
1       СОСТОЯНИЕ СВИНОВОДСТВА И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ
2       СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ГЕНОФОНД КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
2       СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
1       СОЯ СТАЄ КЛЮЧОВОЮ КУЛЬТУРОЮ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ
2       СПЕРМОПРОТЕКТИВНИ СРЕДИ ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ НА ПТИЦИ. ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И БИОХИМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ.
1       СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЦЕНУРОЗА ОВЕЦ
1       СПИСОК НАСІННЯ, ЯКЕ ПРОПОНУЄ НА ОБМІН ДЕНДРОПАРК АСКАНІЯ-НОВА
2       СПОСІБ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СЕРЕДОВИЩА МЕЙОТИЧНОГО ДОЗРІВАННЯ ЗА МОРФОЛОГІЄЮ КУЛЬТИВОВАНИХ ООЦИТІВ
2       СПОСІБ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
1       СПОСОБ МАРКЕРНОЙ СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЯСО-ОТКОРМОЧНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ НА ОСНОВЕ СКРИНИНГА ГЕНА IGF-2
1       СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ МИКРО- МАКРОЭЛЕМЕНТАМИ И ВИТАМИНОМ Д
2       СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК
1       СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИСТОСТРУКТУРЫ КОЖИ БАРАНОВ АВСТРАЛИЙСКИЙ МЕРИНОС (АМ) С БАРАНАМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОНКОРУННЫХ ПОРОД
2       СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИСТОСТРУКТУРЫ КОЖНО-ШЕРСТНОГО ПОКРОВА МЯСО-ШУБНЫХ ОВЕЦ В ТИПЕ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ И ЧИСТОПОРОДНЫХ РОМАНО
1       СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
2       СТАБІЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА В ПОРЕФОРМНИЙ ПЕРІОД
1       СТАН І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЛУКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
1       СТАН І ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ РОБОТИ З ПОРОДОЮ ЛАНДРАС
1       СТАН І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО НОРМОВАНУ ГОДІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ
1       СТАН ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ
1       СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В М. КИЄВІ
1       СТАН КОНЯРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2       СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОРІДНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ
1       СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОРОДНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ
83       СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ПОРОСЯТ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТІВ БАР
2       СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У ВІВЧАРСТВІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
2       СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ М'ЯСО-МОЛОЧНО-ВОВНОВОГО ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ
2       СТВОРЕННЯ ВНУТРІПОРОДНИХ ЗАВОДСЬКИХ ТИПІВ СВИНЕЙ У ВЕЛИКІЙ БІЛІЙ ПОРОДІ З ПОКРАЩЕНИМИ М'ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ
1       СТВОРЕННЯ НОВОЇ ЛІНІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ З ПІДВИЩЕННИМИ М'ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ
1       СТВОРЕННЯ, ДЕТЕКЦІЯ ТА ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ОГЛЯДОВА)
1       СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ DL-МЕТИОНИНА БЕТАИНОМ В РАЦИОНАХ БРОЙЛЕРОВ
2       СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
1       СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ СВИНОВОДСТВА РОССИИ
1       СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
4       СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА АНТИГЕНАМИ ГРУП КРОВІ
1       СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АГРАРНЫХ НАУК ; №22
1       СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АГРАРНЫХ НАУК ; №23
1       СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АГРАРНЫХ НАУК ; №24
1       СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АГРАРНЫХ НАУК ; №25
2       СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ АГРАРНИЙ РИНОК
1       СУХИЕ ЖИРЫ В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
2       СУЧАСНІ МЕТОДИ ДНК-АНАЛІЗУ В СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННІЙ РОБОТІ
2       СУЧАСНІ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРО
1       СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНИ
1       СУЧАСНІ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНАХ З РІЗНОЮ РОТАЦІЄЮ ЗА ОСНОВНИМИ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИМИ ЗОНАМИ УКРА
1       СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ КИСЛИХ І СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТІВ
1       СУЧАСНИЙ ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 140 000 СЛІВ
1       СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СВИНАРСТВА
1       СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШИЙ НАПРЯМОК РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЮ М'ЯСНОЮ ПОРОДОЮ СВИНЕЙ
1       СХРЕЩУВАННЯ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ З ЧЕРВОНОЮ СТЕПОВОЮ ХУДОБОЮ. ЙОГО ДОЦІЛЬНІСТЬ?
1       ТАВРІЙСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ТИП УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
2       ТАВРІЙСЬКИЙ ТИП ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ - ІННОВАЦІЙНЕ СЕЛЕКЦІЙНЕ ДОСЯГНЕННЯ В ЗООТЕХНІЧНІЙ НАУЦІ
3       ТАВРІЙСЬКИЙ ТИП ПІВДЕННОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ - НОВЕ СЕЛЕКЦІЙНЕ ДОСЯГНЕННЯ У М'ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ
1       ТАК НУЖНЫ ЛИ НАМ ОВЦЫ?
1       ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ
2       ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ (ИСТ. СТ.)
1       ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ
8       ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
2       ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
2       ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ВІВЧАРСТВА ЗА ОСТАННІ 100 РОКІВ
1       ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
1       ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ НА НАУКОЄМНОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ
1       ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ ЧЕРВОНИХ ПОРІД ХУДОБИ
2       ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ
2       ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА
1       ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ РАННЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ
1       ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ КУРЕЙ ЯЄЧНИХ КРОСІВ
2       ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
1       ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
1       ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ
2       ТЕХНІКА ВИРОБЛЕННЯ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ У СВИНОМАТОК ДЛЯ ОСІМЕНІННЯ ЇХ БЕЗ ФІКСАЦІЇ
1       ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ І ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
1       ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯЄЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ШЛЯХОМ ПОКРАЩЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ПТАШНИКІВ
1