На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НИБУ ТМПБКА - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       (1886-1943)
1       14 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА : LIBCOM - 2010 : МАТЕРИАЛЫ КОНФ. (ИСТ. СТ.)
1       1944-1966
1       200 РОКІВ ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 27 ТРАВ. 1999 Р. (ИСТ. СТ.)
1       50-ТА НАУК. КОНФ. ПРОФЕСОРІВ, ВИКЛАДАЧІВ, НАУК. ПРАЦІВНИКІВ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖ. ТЕХН. УН-ТУ ІМ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА: ТЕЗ
1       55 РОКІВ З ІМЕНЕМ М. ОСТРОВСЬКОГО
1       VII БУКОВИНСЬКА МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 140-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬУРНО-ОСВІТНЬОГО ТОВ
1       [ВИСТУП НА ІІ З'ЇЗДІ ВСЕУКР. СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ]
1       [ПРО ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ УКР. БІБЛ. АСОЦІАЦІЇ КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК, 24-25 ЧЕРВ. 1998 Р., М.БОГУСЛАВ КИЇВ. ОБЛ.]
1       ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ.І. ФРАНКА - 70
1       ІНДИВІДУАЛЬНА ТА МАСОВА РОБОТА З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
1       ІННОВАЦІЙНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ: (З ДОСВІДУ РОБОТИ)
4       ІННОВАЦІЙНА МІСІЯ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 70-РІЧЧЮ ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ.
1       ІНТЕГРАЦІЯ КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ: АВТОРЕФ. ДИС. НА ЗДОБУТТЯ НАУК. СТУПЕНЯ КАНД ПЕД. НАУК
1       ІНТЕГРОВАНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ФОНД БІБЛІОТЕК РЕГІОНУ
1       ІНТЕГРОВАНИЙ ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ З КРАЄЗНАВСТВА В ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ КРАЄЗНАВЦІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: МАТЕРІАЛИ СОЦІОЛ. ЧИТАНЬ'98 (20-21 ТРАВ. 1998 Р.). (ИСТ. СТ.)
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇХ БІБЛІОТЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: СТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ДОСТУП: МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. INFORMATIO - 2005 (ИСТ. СТ.)
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ КРАЄЗНАВСТВО В [КІРОВОГРАД. РАЙОН.] БІБЛІОТЕЦІ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО БЕЗ ДУХОВНОГО КОРІННЯ ПРИРЕЧЕНЕ
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ. ІННОВАЦІЇ. СУСПІЛЬСТВО: ДОВІД.-ІНФОРМ. ВИД.
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ. ІННОВАЦІЇ. СУСПІЛЬСТВО: ДОВІД.-ІНФОРМ. ВИД. (ИСТ. СТ.)
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ДУХОВНИЙ ЦЕНТР ДОНЕЧЧИНИ
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР КРАЄЗНАВСТВА: [ПРО ДОСВІД РОБОТИ КРАЄЗН. ВІДДІЛУ ДНІПРОПЕТР. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ]
1       ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ [Т.Ч. КРАЄЗНАВЧЕ] ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЦБС ДЛЯ ДІТЕЙ М.МАРІУПОЛЯ [ДОНЕЦ. ОБЛ.]
3       ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК. КОНФ., 12-13 ЖОВТ., М.ХАРКІВ (ИСТ. СТ.)
1       ІНФОРМАЦІЯ З КРАЄЗНАВСТВА НА ВЕБ-САЙТАХ ОБЛАСНИХ БІБЛІОТЕК: АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
1       ІРБІС. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК
1       ІСТОРІЯ [ВОЛИНСЬКОЇ] ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ У ПОСТАТЯХ ЇЇ КЕРІВНИКІВ (1944-2004)
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕК ТА ІСТОРИЧНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК (1993-2003)
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ: ЗБ. СТАТЕЙ ДО 120-РІЧЧЯ МИКОЛАЇВ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ ІМ. О. ГМИРЬОВА (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ВІНЬКОВЕЧЧИНІ [ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.]
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ЗАПОРІЖЖІ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ [ЗОКРЕМА, Б-К ГАЛИЧИНИ І ЛЬВІВЩИНИ]
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА СУМЩИНІ: ЗБ. СТАТЕЙ
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ЧЕРКАЩИНІ: ЗБ. ДОСЛІДЖЕНЬ
1       ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ У ВОЛОЧИСЬКОМУ КРАЇ [ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ.]
1       ІСТОРІЯ В ШКОЛІ (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРІЯ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ ОУНБ: ЕТАП ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
1       ІСТОРІЯ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ В УКРАЇНІ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., М. КИЇВ,14-15 ЖОВТ. 1999 Р.
6       ІСТОРІЯ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ В УКРАЇНІ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., М. КИЇВ,14-15 ЖОВТ. 1999 Р. (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ. МИКОЛАЇВЩИНА (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ (1941-1959 РР.)
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ (1960-1974 РР.)
9       ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: МАЛОВІДОМІ ІМЕНА, ПОДІЇ, ФАКТИ: ЗБ. СТАТЕЙ (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
1       ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА В БІБЛІОГРАФІЇ
1       ІСТОРІЯ. ЕТНОГРАФІЯ. КУЛЬТУРА. НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ІІІ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. КРАЄЗН. КОНФ.
1       ІСТОРІЯ. ЕТНОГРАФІЯ. КУЛЬТУРА. НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ІІІ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. КРАЄЗН. КОНФ. (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРИКО-БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
1       ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В 80-90-ТІ РР. ХХ СТ. ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КРАЄЗ
1       ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ: АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТА ВИКОРИСТАННЯ
1       ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ПОЛТАВЩИНИ 20-30-Х РР. ХХ СТ.
1       ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ПУБЛІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ[-ФІЛІЇ № 13 ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ЦБС]
1       ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ КРАЄЗНАВСТВА ТА ЧАСОПИСУ КРАЄЗНАВСТВО
1       ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ КОЗАЦЬКОГО РОДУ В УКРАЇНІ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (ВІННИЦЯ, 24-27 ВЕРЕС. 2004 Р.: У 8 Ч. (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ КОЗАЦЬКОГО РОДУ В УКРАЇНІ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.: У 8 Ч. (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ - ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕК ЧЕРНІГІВЩИНИ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ (1997-2002 РР.)
1       ІСТОРИЧНА ТА КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА (1873-1939 РР.)
7       ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО І КУЛЬТУРА: УІІІ ВСЕУКР. НАУК. КОНФ.: НАУК. ДОП. ТА ПОВІДОМЛ. (ИСТ. СТ.)
1       ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО І КУЛЬТУРА: УІІІ ВСЕУКР. НАУК. КОНФ.: НАУК. ДОП. ТА ПОВІДОМЛ.. Ч. 1, 2.
1       ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 30-Х РОКІВ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ВІД РЕПРЕСІЙ, ЗАНЕПАДУ - ДО ВІДРОДЖЕННЯ, РОЗКВІТУ.
1       ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ФОНДИ ТА ЧИТАЦЬКІ ЗАПИТИ: (ПІДСУМКИ ОБЛ. СОЦІОЛ. ДОСЛІДЖ.)
1       ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
1       А НУЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?
1       А ХОТЕЛ БЫ Я СТАТЬ ЛЕТОПИСЦЕМ СМИРЕННЫМ...
4       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ: АЛЬМАНАХ НАУК. Т-ВА АФІНА КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ РДГУ (ИСТ. СТ.)
1       АЛЧЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
1       АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА ПО ПРОБЛЕМАМ СИБИРСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
1       АРСЕНИЙ МАРКЕВИЧ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КРЫМСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
1       АРХІВІСТ: ВІСН. САУ (ИСТ. СТ.)
1       АРХІВОЗНАВСТВО. АРХЕОЛОГІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО: МІЖВІД. ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ (ИСТ. СТ.)
1       АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ У ББД ІСТОРИЧНА ВОЛИНЬ ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О
1       АРХИВ И БИБЛИОТЕКА ТАМБОВСКОГО ЦЕНТРА КРАЕВЕДЕНИЯ [РОСІЯ]
1       Б-КИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЇ
15       БІБЛ. ВІСНИК (ИСТ. СТ.)
57       БІБЛ. ПЛАНЕТА (ИСТ. СТ.)
29       БІБЛ. ФОРУМ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОГРАФ-КРАЄЗНАВЕЦЬ
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ КЛЮЧІ ДО КАЛЕНДАРІВ ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ З КРАЄЗНАВСТВА - ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИХОВНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ РОБОТИ З КОРИСТУВАЧАМИ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ ДІБ УКРАЇНИ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ З ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФА ІГОРЯ КОРНЄЙЧИКА. 20 ЖОВТ. 2004 Р.
3       БІБЛІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФА ІГОРЯ КОРНЄЙЧИКА. 20 ЖОВТ. 2004 Р. (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОГРАФІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФА ФЕДОРА МАКСИМЕНКА (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА ДАНИХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1       БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА З ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ У ДЕРЖАВНІЙ ІСТОРИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ, НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
1       БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА КРАЄЗНАВСТВА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
1       БІБЛІОГРАФІЧНА ТЕРНОПІЛЬЩИНА: (ОГЛЯД ВИДАНЬ ЗА 1995-1997 РР.)
1       БІБЛІОГРАФІЧНА ХЕРСОНЩИНА
1       БІБЛІОГРАФІЧНА ЧЕРНІГІВЩИНА: (2004-2005 РР.)
1       БІБЛІОГРАФІЧНА ЧЕРНІГІВЩИНА: (ОГЛЯД ВИДАНЬ ЗА 1995-1998 РР.)
1       БІБЛІОГРАФІЧНА ЧЕРНІГІВЩИНА: (ОГЛЯД ВИДАНЬ ЗА 1999-2003 РР.)
1       БІБЛІОГРАФІЧНА ЧЕРНІГІВЩИНА: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИДАВНИЧОЇ РОБОТИ ОУНБ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА
1       БІБЛІОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО - ДІТЯМ: [ДОСВІД КРАЄЗН. РОБОТИ ЛУГАН. ОБЛ. Б-КИ ДЛЯ ДІТЕЙ]
1       БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОДЕСІ У ХІХ СТ.
1       БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ (1977-2006) ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ З ПРОБЛЕМ КАРПАТОЗНАВСТВА
1       БІБЛІОГРАФІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУБЕНСЬКОГО МУЗЕЮ КАТЕРИНИ СКАРЖИНСЬКОЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
1       БІБЛІОГРАФІЯ АРХІВНИХ, ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ, ПЕРЕЛІК РІЗНОМАНІТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПУБЛІЦИСТИЧНИХ, ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ІНШИХ ВИДАНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
1       БІБЛІОГРАФІЯ БІБЛІОГРАФІЇ - ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
1       БІБЛІОГРАФІЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО ВОЛИНСЬКУ ДЕРЖАВНУ ОБЛАСНУ УНІВЕРСАЛЬНУ НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ (1944-2005 РР.)
1       БІБЛІОГРАФИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       БІБЛІОГРАФУВАННЯ ТВОРІВ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ПРО НЕЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОУНБ ІМ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
4       БІБЛІОСВІТ (ИСТ. СТ.)
9       БІБЛІОСВІТ: ІНФОРМ. ВІСНИК (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОСТУДІЯ
1       БІБЛІОТЕКА - РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ З КРАЄЗНАВСТВА
1       БІБЛІОТЕКА - СВІДОК І ТВОРЕЦЬ ІСТОРІЇ КРАЮ
1       БІБЛІОТЕКА - ЦЕНТР НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. СЕМІНАРУ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА І ВИСВІТЛЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗМІ
1       БІБЛІОТЕКА І ВЛАДА: (ДАЙДЖЕСТ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОБЛ. СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ ДИРЕКТОРІВ ЦБС, РАЙОН. Б-К ДЛЯ ДОРОСЛИХ (НОВОУКРАЇНКА, 2001 Р.) (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА І ВЛАДА: (ДАЙДЖЕСТ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОБЛ. СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ ДИРЕКТОРІВ ЦБС, РАЙОН. Б-К ДЛЯ ДОРОСЛИХ) (НОВОУКРАЇНКА, 2001 Р.) (ИСТ. СТ.
1       БІБЛІОТЕКА І КНИГА У КОНТЕКСТІ ЧАСУ: ЗБ. НАУК. СТАТЕЙ ІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 2008 Р., КИЇВ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА І КНИГА У КОНТЕКСТІ ЧАСУ: ЗБ. НАУК. СТАТЕЙ ІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. . 2008 Р., КИЇВ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА І КНИГА У КОНТЕКСТІ ЧАСУ: ЗБ. НАУК. СТАТЕЙ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 11-13 ТРАВ. 2006 Р., КИЇВ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА І ЧАС: ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБ., ПРИСВЯЧ. 100-РІЧЧЮ [ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ] ОУНБ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА І ЧАС: ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБ., ПРИСВЯЧ. 100-РІЧЧЮ ОУНБ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПОШУКИ ГАРМОНІЇ, ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ТЕЗИ РЕГІОН. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (ИСТ. СТ.)
3       БІБЛІОТЕКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ, НАУКИ, ІНФОРМАЦІЇ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ВІННИЦЯ, 23-25 ТРАВ. 2007 Р (ИСТ. СТ.)
2       БІБЛІОТЕКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ, НАУКИ, ІНФОРМАЦІЇ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ВІННИЦЯ, 23-25 ТРАВ. 2007 Р. (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА Й АРХІВ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ
1       БІБЛІОТЕКА КРАЄЗНАВСТВА
1       БІБЛІОТЕКА МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ [ЗОКРЕМА, ПРО ФОНД УКР. КРАЄЗН. ВИДАНЬ]
1       БІБЛІОТЕКА НА РУБЕЖІ ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ ОБЛ. НАУК. - ПРАКТ. КОНФ. [М.ВІННИЦЯ, 1999 Р.] (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА НА РУБЕЖІ ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ ОБЛ. НАУК. - ПРАКТ. КОНФ. [М.ВІННИЦЯ, 1999 Р.] / ВІННИЦ. ОБЛ. Б-КА ІМ. К.А.ТІМІРЯЗЄВА (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ БІБЛІОТЕК)
1       БІБЛІОТЕКА ЯК КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ОДЕЩИНІ
4       БІБЛІОТЕКА ЯК МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДУХОВНОГО НАДБАННЯ: МАТЕРІАЛИ ОБЛ. МІЖВІД. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., 27 КВІТ. 2005 Р. / ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУ
1       БІБЛІОТЕКА ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ
1       БІБЛІОТЕКА-МУЗЕЙ: ЗБЕРІГАЄМО ІСТОРІЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
2       БІБЛІОТЕКА. ІНФОРМАЦІЯ. СУСПІЛЬСТВО: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., М. КИЇВ, 20-22 ЖОВТ. 1998 Р. (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ІНФОРМАЦІЯ: НАУК. ПРАЦІ НАЦ. Б-КИ УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКАР - КАВАЛЕР ЗОЛОТОЇ ЗІРКИ
1       БІБЛІОТЕКАР-КРАЄЗНАВЕЦЬ ЯК ТИП БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ
1       БІБЛІОТЕКИ І ТУРИЗМ У НОВОМУ ЧАСІ І ПРОСТОРІ
1       БІБЛІОТЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
10       БІБЛІОТЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 100-РІЧЧЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ. М. ОСТРОВСЬКОГО (21 ВЕРЕС. 2001
1       БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ ГРОМАДИ
1       БІБЛІОТЕКИ ГУЛЯЙПІЛЬЩИНИ
1       БІБЛІОТЕКИ ДУНАЄВЕЧЧИНИ [ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.]: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
4       БІБЛІОТЕКИ ЗАКАРПАТТЯ В ДОБУ ПЕРЕМІН: МАТЕРІАЛИ МІЖВІД. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 65-РІЧЧЮ ЗАКАРПАТ. ОУНБ (ИСТ. СТ.)
2       БІБЛІОТЕКИ КИЇВЩИНИ: ДОСВІД. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ. (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКИ ЛУГАНЩИНИ: ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ БІБЛІОТЕК В 1996-2001 РР.
1       БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВЩИНИ
3       БІБЛІОТЕКИ НОВОАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ: ЗБ. ІНФОРМ. МАТЕРІАЛІВ ДО ХІІІ ОБЛ. ЗЛЬОТУ Б-РІВ СЕЛА (ИСТ. СТ.)
5       БІБЛІОТЕКИ ОБЛАСТІ: ВІХИ ІСТОРІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (2 ГРУД. 2009 Р., М. ТЕРНОПІЛЬ) (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕКИ ПЕРШОТРАВНЕВОГО РАЙОНУ: ЗБ. ІНФОРМ. МАТЕРІАЛІВ ДО Х ОБЛАСНОГО ЗЛЬОТУ БІБЛІОТЕКАРІВ СЕЛА
1       БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНЩИНИ: ІННОВАЦІЇ, ДОСВІД РОБОТИ
1       БІБЛІОТЕКИ У ВІДНОВЛЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
1       БІБЛІОТЕКИ У СТВОРЕННІ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
1       БІБЛІОТЕКИ У СТВОРЕННІ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (ИСТ. СТ.)
2       БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КРИМУ-2006: ЗБ. ДОП. І ВИСТУПІВ НАУКОВЦІВ І ФАХІВЦІВ УКРАЇНИ НА МІЖНАР. КОНФ. КРИМ-2006 (ЧЕРВ. 2006 Р., М.СУДАК, АР КРИМ) (ИСТ. СТ
1       БІБЛІОТЕКИ-ЮВІЛЯРИ 2006 РОКУ
1       БІБЛІОТЕКИ-ЮВІЛЯРИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
7       БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕЧНА БУКОВИНА
1       БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КРАЇНІ (ДР. ПОЛ. ХІХ СТ. - ПЕРША ПОЛ. ХХ СТ.)
2       БІБЛІОТЕЧНА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА: РЕГІОН. ІНФОРМ.-МЕТОД. ЗБІРНИК (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕЧНА НАУКА, ОСВІТА, ПРОФЕСІЯ У ДЕМОКРАТИЧНІЙ УКРАЇНІ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ (ИСТ. СТ.)
9       БІБЛІОТЕЧНА ОРБІТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ДО 60-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ЗАКАРПАТ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ (ИСТ. СТ.)
2       БІБЛІОТЕЧНА ОРБІТА КІРОВОГРАДЩИНИ (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕЧНА ПРОФЕСІЯ ПОКЛИКАНА БУТИ ТВОРЧОЮ
2       БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО: ЗВЕД. КАТ. НОВ. НАДХОДЖЕНЬ ДО ПРОВІДНИХ Б-К ХАРКОВА ЗА 2004 РІК (ИСТ. СТ.)
6       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
4       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО (РЕЦ. НА КН.:)
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО - ПІДРУЧНИК ЧИ НАСЛІДОК НАДМІРНИХ АМБІЦІЙ?
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО - ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО - СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОГО СЕРЕДОВИЩА
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО - ТАК ЩО Ж ЦЕ ТАКЕ?
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ: МЕТОД. КОНСУЛЬТАЦІЯ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КАДРІВ УКРАЇНИ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ НА ГОРОДЕНКІВЩИНІ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ВІННИЧЧИНИ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО КРЕАТИВНОСТІ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО КИЇВЩИНИ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО СЬОГОДНІ: ШЛЯХ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО САМОУСВІДОМЛЕННЯ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ТА ЙОГО ВНЕСОК У ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, ДУХОВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ВІДНОВЛЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ НАРОДУ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ВІДНОВЛЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ НАРОДУ УКРАЇНИ
48       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ВІДНОВЛЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ НАРОДУ УКРАЇНИ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., М. КИЇВ, 26-27 ТРАВ. 1997 Р. (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ВІДНОВЛЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ: [ПРО НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ВІДНОВЛЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРАЮ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ХАРКІВЩИНИ: СУЧАСНИЙ ЕТАП
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВОЛИНІ: (З ДОСВІДУ ВОЛИНСЬКОЇ ОУНБ ІМ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ)
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ГРОМАДЯНСЬКОГО, ЕСТЕТИЧНОГО ТА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДІТЕЙ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: МАТЕРІАЛИ МІЖВІД. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (ИСТ. СТ.)
5       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: МАТЕРІАЛИ МІЖВІД. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 26 ВЕРЕС. 2000 Р. (ИСТ. С
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: МАТЕРІАЛИ МІЖВІД. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.26 ВЕРЕС. 2000 Р. (ИСТ. СТ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: МАТЕРІАЛИ МІЖВІД. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.26 ВЕРЕС.2000 Р. (ИСТ. СТ.
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: МАТЕРІАЛИ МІЖВІД.НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 26 ВЕРЕС. 2006 Р. (ИСТ. СТ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: (З ДОСВІДУ РОБОТИ ЗАБРОДІВСЬКОЇ Б-КИ - ФІЛІАЛУ РАТНІВСЬКОЇ ЦБС [ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛ.])
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: 350 РОКІВ ЗАСНУВАННЯ М.СУМ: (ПРО СЕМІНАР БІБЛІОТЕКАРІВ В СУМ. ЦЕНТР. МІСЬКІЙ Б-ЦІ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПОШУК
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: БЕРЕЖЕМО ТРАДИЦІЇ, ЖИВЕМО СУЧАСНИМ І ТВОРИМО МАЙБУТНЄ
3       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
6       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. СЕМІНАРУ 22-23 БЕРЕЗ. 2005 Р. (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. СЕМІНАРУ 22-23 БЕРЕЗ.2005 Р. (ИСТ. СТ.)
9       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. СЕМІНАРУ, 22-23 БЕРЕЗ. 2005 Р. (ИСТ. СТ.)
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ПОШУКИ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ПРОГР. КУРСУ ЗІ СПЕЦ. 7.020102 БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ФОРМАТ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК [ВІННИЦЬКОЇ] ОБЛАСТІ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ НАПРЯМІВ
1       БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ЧЕРНІГІВЩИНА
1       БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ: [В Т.Ч. - З ДОСВІДУ КРАЄЗН. ДІЯЛЬНОСТІ Б-К ДЛЯ ЮНАЦТВА ЗАКАРПАТ. ОБЛ. ]
1       БІБЛІОТЕЧНЕ ТА ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ. М. ОСТРОВСЬКОГО
1       БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ НОВИХ ТИПІВ ШКІЛ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
1       БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ КРАЮ
1       БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
1       БІЛЯ ДЖЕРЕЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ УКРАЇНИ: (МІСЦЕВИЙ ДРУК ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЄЗН. Б-ФІЇ)
1       БІЛЯ КРАЄЗНАВЧИХ ДЖЕРЕЛ ТЕРНОПІЛЛЯ
1       БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ В СИСТЕМІ КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ ДОНБАСУ: ІСТОРИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
1       БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ В СИСТЕМІ КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ ДОНБАСУ
1       БІОБІБЛІОГРАФІЯ - ЖАНР ОСОБЛИВИЙ
1       БАГАЛІЇВСЬКІ ЧИТАННЯ В НУА: [ПРОГР. ТА МАТЕРІАЛИ ІІІ БАГАЛІЇВ. ЧИТАНЬ] (ИСТ. СТ.)
1       БАЗОВА КНИГОЗБІРНЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ТА ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА [ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КА]
1       БАЗЫ ДАННЫХ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СРЕДЕ ИРБИС: ПРОГРАММНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ [В Т.Ч. КРА
1       БАРВИ РІДНОГО КРАЮ
1       БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКОМУ -2500 ЛЕТ
1       БЕРДИЧІВ ДРЕВНІЙ І ВІЧНО МОЛОДИЙ: НАУК. ЗБ. ВЕЛИКА ВОЛИНЬ (ИСТ. СТ.)
1       БЕРДИЧІВСЬКА ЗЕМЛЯ В БІБЛІОГРАФІЧНІЙ БАЗІ ДАНИХ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       БЕРДИЧІВСЬКА ЗЕМЛЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: НАУК. ЗБ. ВЕЛИКА ВОЛИНЬ (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ
1       БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ: [ПРО ЗМІНИ В ОБСЯЗІ ТА СТРУКТУРІ КРАЄЗН. БІБЛІ
1       БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
1       БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
1       БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В ШАДРИНСКЕ
25       БИБЛИОГРАФИЯ (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ КРЫМА: НАЧАЛО РАБОТЫ НАД СОСТАВЛЕНИЕМ ПОЛНОГО СВОДА
1       БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА ПО ВОПРОСАМ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
1       БИБЛИОПОЛЕ (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОСФЕРА (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКА
43       БИБЛИОТЕКА (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ: МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАР. НАУЧ. КОНФ. : [5; МОСКВА, 21-22 ОКТ. 2003 Г. ] (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКА И ИСТОРИЯ
3       БИБЛИОТЕКА И КРАЕВЕДЕНИЕ
1       БИБЛИОТЕКА И КРАЕВЕДЕНИЕ: БИБЛИОГР. УКАЗ. Л-РЫ. СТАТЬИ. РЕЦЕНЗИИ. 1994-1996 ГГ. (ИСТ. СТ.)
2       БИБЛИОТЕКА И КРАЕВЕДЕНИЕ: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКА КАК ОБЪЕКТ КРАЕВЕДЕНИЯ
1       БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ДОСУГА: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1       БИБЛИОТЕКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: РОЛЬ И МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1       БИБЛИОТЕКА, МУНИЦИПАЛЬНАЯ И КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2       БИБЛИОТЕКАРЬ И ВРЕМЯ. ХХІ ВЕК
1       БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КРАЯ
1       БИБЛИОТЕКИ В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1       БИБЛИОТЕКИ И АССОЦИАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: МАТЕРИАЛЫ КОНФ. [СУДАК, 5-13 ИЮНЯ 1999] (ИСТ. СТ.)
4       БИБЛИОТЕКИ И АССОЦИАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: МАТЕРИАЛЫ КОНФ. [СУДАК, 6-14 ИЮНЯ 1998] (ИСТ. СТ.)
3       БИБЛИОТЕКИ И АССОЦИАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: ТРУДЫ КОНФ. [СУДАК, 3-11 ИЮНЯ 2000] (ИСТ. СТ.)
5       БИБЛИОТЕКИ И АССОЦИАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: ТРУДЫ КОНФ. [СУДАК, 8-16 ИЮНЯ 2002] (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКИ И АССОЦИАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: ТРУДЫ КОНФ. [СУДАК,8-16 ИЮНЯ 2002] (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА: МАТЕРИАЛЫ 12-Й МЕЖДУНАР. КОНФ. КРЫМ-2005 (ИС
1       БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА: МАТЕРИАЛЫ 12-Й МЕЖДУНАР. КОНФ. КРЫМ-2005 (ИС
4       БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА: МАТЕРИАЛЫ 12-Й МЕЖДУНАР. КОНФ. КРЫМ-2005 (ИСТ
1       БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА: МАТЕРИАЛЫ 12-Й МЕЖУНАР. КОНФ. КРЫМ-2005 (ИСТ.
3       БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА: МАТЕРИАЛЫ 15-Й ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАР. КОНФ. К
9       БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА: МАТЕРИАЛЫ КОНФ. КРЫМ-2004 (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕКИ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ: МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА БИБЛ. РАБОТНИКОВ ЧЕРНИГОВСКОЙ (УКРАИНА), БРЯНСКОЙ (Р
11       БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕЧНАЯ СФЕРА В ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: 1985-2005 ГГ. (ИСТ. СТ.)
19       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - 2000: РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В МИРОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕЗ. ДОКЛ. ШЕСТОЙ МЕЖДУНАР. НАУЧ.
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - 2001: РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В МИРОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕЗ. ДОКЛ. ШЕСТОЙ МЕЖДУНАР. НАУЧ.
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - 2002 + БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКА: ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ: ТЕЗ. ДОКЛ. СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАР. НАУЧ. КОНФ. (МОСКВА, [РОС
6       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - ХХІ ВЕК : НАУЧ.-ПРАКТ. СБОРНИК (ИСТ. СТ.)
3       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И КРАЕВЕДЕНИЕ: СБ. НАУЧ. ТР. (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И КРАЕВЕДЕНИЕ: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ (ИСТ. СТ.)
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И КРАЕВЕДЕНИЕ: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ. ВЫП. 1
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И КРАЕВЕДЕНИЕ: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ. ВЫП. 2
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И КРАЕВЕДЕНИЕ: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ. ВЫП. 4
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И КРАЕВЕДЕНИЕ: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ. ВЫП. 5
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ: МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОС. НАУЧ. КОНФ., ПОСВЯЩ. 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖД. Г.Ф. ЧУДОВ
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ТАТАРСТАНА
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ОТ ПОИСКОВ УТРАЧЕННОГО К ОБРЕТЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1       БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
1       БИОБИБЛИОГРАФИЯ ИЛИ ПЕРСОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
1       БИОБИБЛИОГРАФИЯ КРЫМОВЕДЕНИЯ
1       БОГАТАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕЛ
1       БОЛГАРИ В УКРАЇНІ: НАУК.-ДОПОМ. БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. (1917-1941 РР.) [СТРУКТУРА ПОКАЖЧИКА]
1       БОЛОХІВЩИНА В БІБЛІОГРАФІЧНІЙ БАЗІ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       БОЛОХІВЩИНА: ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК. КОНФ., 23-24 ЧЕРВ. 2000 Р.: НАУК. ЗБ. ВЕЛИКА ВОЛИНЬ (ИСТ. СТ.)
1       БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ ИСТОЧНИКА ПО ИМЕНИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1       БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф. И. ТЮТЧЕВА - РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИ
1       БЫТЬ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ РЕГИОНАХ: 5 ОТВЕТОВ НА 5 АКТУАЛЬНЫХ ВОПР. [З КРАЄЗН. ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ Б-КАХ]
1       В БІБЛІОТЕКАХ ОБЛАСТІ. ІНФОРМАЦІЯ. ДОСВІД. ДАЙДЖЕСТ. (ИСТ. СТ.)
1       В БІБЛІОТЕКАХ ОБЛАСТІ. ІНФОРМАЦІЯ. ДОСВІД. ДАЙДЖЕСТ.. ВИП. 25
1       В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ ОТЕЧЕСТВА
1       В ПОМОЩЬ КРАЕВЕДАМ ПОДМОСКОВЬЯ
1       В ТІМ КРАЮ, ДЕ ТИ ЖИВЕШ
1       ВІД БУКВИ ДО ЦИФРИ
2       ВІД ТРАДИЦІЙ ДО НОВАЦІЙ
1       ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА [ВІННИЦ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ]
1       ВІДПОВІДНІСТЬ КРАЄЗНАВЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОУНБ ЗАПИТАМ І ПОТРЕБАМ КОРИСТУВАЧІВ: СОЦІОЛ. ДОСЛІДЖЕННЯ
1       ВІДПОВІДНІСТЬ КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК ПОТРЕБАМ КОРИСТУВАЧІВ
1       ВІДРОДЖУЄМО ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ НАРОДУ: З ДОСВІДУ РОБОТИ ЯЛТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ Б-КИ-ФІЛІЇ ПЕРШОТРАВНЕВОЇ РАЙОН. ЦБС
1       ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ - 100 РОКІВ
1       ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОМУ ПОСТУПІ СЬОГОДЕННЯ
1       ВІННИЧЧИНА БІБЛІОГРАФІЧНА: (ОГЛЯД ВИДАНЬ ЗА 2003-2005 РР.)
1       ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА: НОВА ПОСЛУГА БІБЛІОТЕКИ
1       ВІРТУАЛЬНЕ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАХ
1       ВІСН. ДНІПРОПЕТР. УН-ТУ (ИСТ. СТ.)
58       ВІСН. КН. ПАЛАТИ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСН. МІЖНАР. АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНІСТІВ: НАУК. І КУЛЬТ.-ОСВІТ. ЖУРН. (ИСТ. СТ.)
21       ВІСН. ХАРК. ДЕРЖ. АКАД. КУЛЬТУРИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК (ИСТ. СТ.)
2       ВІСТІ З БІБЛІОТЕК (ИСТ. СТ.)
1       ВАЖЛИВА ЛАНКА КРАЄЗНАВСТВА
1       ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ФАХІВЦІВ
1       ВЕБ-САЙТЫ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК УКРАИНЫ: ПОПЫТКА ОБЗОРА
1       ВЕБ-СЕГМЕНТ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ [В Т.Ч. КРАЄЗН. РЕСУРСИ]
1       ВЕДОМСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ СИФЕРОПОЛЯ ХІХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
1       ВЕРНИСЬ НА РОДИНУ, ДУША!
1       ВЕРШИННІ ЗДОБУТКИ БІБЛІОГРАФІЇ ЗАКАРПАТТЯ: [ПРО БІОБІБЛІОГР. КРАЄЗН. ПОКАЖЧИКИ І.В. ХЛАНТИ 1985-1998 РР.]
6       ВЕСТНИК БИБЛ. АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИИ (ИСТ. СТ.)
1       ВЕСТНИК БИБЛИОТЕК МОСКВЫ: ИНФОРМ. - МЕТОД. ЖУРН. (ИСТ. СТ.)
1       ВЗАЄМОДІЯ [ОДЕСЬКОЇ] ОУНБ ІМ. М. ГРУШЕВСЬКОГО З ОБЛАСНИМ ДЕРЖАВНИМ АРХІВОМ, ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИМ МУЗЕЄМ, ТЕЛЕБАЧЕННЯМ ТА КРАЄЗНАВЧИМИ ОС
1       ВЗАЄМОДІЯ БІБЛІОТЕКИ З МИТЦЯМИ КРАЮ У НАПРЯМУ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ УПОДОБАНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
2       ВИВЧАЄМО РІДНИЙ КРАЙ
1       ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - СКЛАДОВА БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄ
1       ВИВЧЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШЛЯХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧОГО РЕСУРСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙОННИХ ТА МІСЬКИХ БІБЛІОТЕК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       ВИВЧЕННЯ СТАНУ, ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ КРАЄЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ ТА КРАЄЗНАВЧОГО ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ В БІБЛІОТЕКАХ [ТЯЧІВСЬКО
1       ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ ТА ТРАДИЦІЙ РІДНОГО КРАЮ ЯК ОДИН З ПРОВІДНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ЧИТАЦЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ
1       ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОУНБ У КРАЄЗНАВЧОМУ АВСПЕКТІ: НАБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ МАЙБУТНЬОГО
1       ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОУНБ - ЗАПОРУКА ЇЇ МАЙБУТНЬОГО ПРОЦВІТАННЯ
1       ВИДАВНИЧА ТА КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКИХ ПРОСВІТ 1900-1939 РР.
1       ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ - НОВИЙ НАПРЯМ У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМ
1       ВИДАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ХДНБ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА (1990-2000 РР.): [ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАНЬ]
1       ВИДАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ
1       ВИДАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДГРУНТЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ХАРКІВЩИНИ (ІЗ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ХДНБ ІМ. В.Г. КОРОЛЕН
2       ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ ХАРК. ДЕРЖ. АКАД. КУЛЬТУРИ
1       ВИЗНАНИЙ УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ЛІДЕР
1       ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ І ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ КОРИСТУВАЧІВ
1       ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ФОНДУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМАХ І ВІДРОДЖЕННІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
1       ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ РОБОЧОЇ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ СХЕМИ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТ
1       ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. М. ІВАСЮКА
1       ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ [В Б-КАХ, АРХІВАХ, МУЗЕЯХ]
1       ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТВОРЕННІ МЕДИЧНИХ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ
1       ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАНЬ У ВИХОВАННІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ
1       ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ: [ПРО ЕЛЕКТРОН. КАТ. ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВСТВА МОСКОВСЬКОЇ ЦЕНТР. МІСЬКОЇ ПУБЛ. Б-КИ ІМ. М.О. НЕКРА
1       ВИРТУАЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ И ХАРЬКОВЩИНА: К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
1       ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧІВ-ДІТЕЙ НА ЗАСАДАХ ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНИХ НАДБАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОРДУ
1       ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ДІТЕЙ НА ЗАСАДАХ ДУХОВНОСТІ
1       ВИЩА ОСВІТА ХХІ СТ.
1       ВКЛАД И.И. КОРНЕЙЧИКА В УКРАИНСКОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ
1       ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК ИРБИС64 В РАБОТУ ОУНБ ИМ. ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА ГОРОДА ЖИТОМИРА
1       ВНЕСОК РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК У СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ КРАЮ
1       ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОТЧИЙ КРАЙ
1       ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
1       ВОЗВРАЩЕННОЕ ПРОШЛОЕ
1       ВОЛИНЬ БІБЛІОТЕЧНА. 2006 РІК
1       ВОЛИНЬ БІБЛІОТЕЧНА. 2009 РІК
1       ВОПРОСЫ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ (ИСТ. СТ.)
3       ВОПРОСЫ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ. ВЫП. 14. БИБЛИОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ: (МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА) (ИСТ. СТ.)
1       ВОССОЗДАДИМ ИСТОРИЮ СЕЛА
1       ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ, З'ЇЗД: МАТЕРІАЛИ ТА ДОК (ИСТ. СТ.)
1       ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА КРАЄНАВЦІВ ВІД А ДО Я
1       ВСТУПНЕ СЛОВО [ПРО ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ]
1       ВЧЕРА В РАРИТЕТЕ, ЗАВТРА В ИНТЕРНЕТЕ: ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РУССКИЙ СЕВЕР
1       ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК (ИСТ. СТ.)
1       ВЯТСКАЯ АЗБУКА - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И... СТУДЕНТОВ
1       ГАДЯЦЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ - 145!
1       ГАЛУЗЕВЕ КРАЄЗНАВСТВО - ОСНОВА КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ: ( З ДОСВІДУ РОБОТИ ДНАББ ІМ. В.Г. ЗАБОЛОТНОГО
1       ГЕНЕРАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
1       ГЕНЕРИРУЕМ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1       ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА КРЫМА В ВЕК ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СТРАТЕГИЯ, ПРОЕКТЫ И ПАРТНЕРЫ
1       ГОЛОВНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ХЕРСОНЩИНИ - 135: [ХЕРСОН. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-ЦІ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА]
1       ГОЛОВНА БІБЛІОТЕКА ВОЛИНІ
1       ГОЛОВНА БІБЛІОТЕКА КІРОВОГРАДЩИНИ В РОКИ ОКУПАЦІЇ (1941-1943 РР.): [КІРОВОГР. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КА ІМ. Д.І. ЧИЖЕВСЬКОГО]
1       ГОЛОВНА КНИГОЗБІРНЯ [ЧЕРНІГ.] ОБЛАСТІ: ІСТОРІЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ
1       ГОЛОВНА КНИГОЗБІРНЯ ЗАКАРПАТТЯ [ЗАКАРПАТ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КА]
1       ГРАНІ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ. ВИП. 4
1       ГУБЕРНСКИЕ И ЕПАРХИАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНИКИ ХІХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКА ИЗ КИЕВСКИХ СОБРАНИЙ
1       ГУБЕРНСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО БІОБІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       ГУМАНІТ. НАУКИ (ИСТ. СТ.)
1       ДІБ УКРАЇНИ - ДЕПОЗИТАРІЙ КРАЄЗНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
1       ДІЛОВІ ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК З КРАЄЗНАВСТВА
1       ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ ЦБС [КІРОВОГР. ОБЛ.] З ІНФОРМАЦІЙНОГО КРАЄЗНАВСТВА
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ М. КРОСНО [ПОЛЬЩА] [В Т.Ч. КРАЄЗНАВЧА] ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ
1       ДІЯЛЬНІСТЬ Ф. МАКСИМЕНКА В ГАЛУЗІ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1       ДІЯЧІ КРАЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ БІБЛІОГРАФІЇ
1       ДІЯЧІ КРАЮ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ БІОБІБЛІОГРАФОЗНАВСТВІ
1       ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ: КРАЕВЕДЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ Б-КАХ ЛИПЕЦКА [РОСІЯ]
1       ДАВЫДОВА М.И. ЛИТЕРАТУРНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ: УЧЕБНО-ПРАКТ. ПОСОБИЕ (ИСТ. СТ.)
1       ДЕНЬ КРАЄЗНАВСТВА: МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ СТЕПОВИМИ СТЕЖКАМИ РІДНОЇ ХЕРСОНЩИНИ: КРАЄЗНАВЧА ПОДОРОЖ. ВІД РОДУ ДО НАРОДУ: КОНКУРС
1       ДЕРЖАВНІЙ ІСТОРИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ - 60: ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБ.
2       ДЕРЖАВНІЙ ІСТОРИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ - 60: ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБ. (ИСТ. СТ.)
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (1939-1999): БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. (ИСТ. СТ.)
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ - ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ - ЦЕНТР КРАЄЗНАВЧОЇ МЕТАБІБЛІОГРАФІЇ В УКРАЇНІ
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ У ВИДАННЯХ І ПУБЛІКАЦІЯХ: 2004-2008
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ МАЙБУТНЄ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИУРОЧЕНОЇ ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВА
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ, ПРИУРОЧЕНОЇ ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВА
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. ПРИУРОЧЕНОЇ ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВА
13       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИУРОЧЕНОЇ ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВА
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ: МАТЕРІЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИУРОРЧЕНОЇ ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВА
1       ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ
1       ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА: РОКИ ТВОРЧОЇ ПРАЦІ (1975-2010)
1       ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПОВЕРНУТІ ІМЕНА І ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
1       ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЩОДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДІ ПОВАГИ ДО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЄЗНАВСТВА ДОНБАСУ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК ПОЛТАВЩИНИ
1       ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ БІБЛІОГРАФІВ-КРАЄЗНАВЦІВ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1       ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОТОКУ З ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ ВОЛИНІ)
1       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК В ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НИКОЛАЕВА
1       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РЕГИОНА И СОЗДАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
1       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
1       ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА БАГАТОТОМНОЇ ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1       ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА З ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ У ДЕРЖАВНІЙ ІСТОРИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       ДИАГНОСТИКО-МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ
1       ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1       ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
1       ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР РЕГІОНУ
1       ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: ІСТОРИЧНА ХРОНІКА
1       ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
1       ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА: ПОРТРЕТ НА ФОНІ ЧАСУЇ
1       ДО 175-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ДО ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ (1830-1917): МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1       ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК (ДО 90-Х РОКІВ ХХ СТ.)
1       ДО ДИСКУСІЇ З ПРИВОДУ НАЗВИ ОСНОВНИХ КРАЄЗНАВЧИХ КАТАЛОГІВ ОУНБ
1       ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЮ НАЗВИ КАТАЛОГ МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ ТА ВІДБІР МАТЕРІАЛУ ДО НЬОГО
1       ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
1       ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
1       ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНУ РЕГЛАМЕНТАЦІЮ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ПОЛТАВЩИНИ 20-30-Х РР. ХХ СТ.
1       ДОВІДКОВІ ТА БІБЛІОГРАФІЦЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ДОНБАС КІНЦЯ ХІХ - ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ
1       ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ РІВНЕНЩИНИ
1       ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З КРАЄЗНАВСТВА
2       ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.,
1       ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ: МАТЕРІАЛИ VI МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.,
3       ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ: МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.,
3       ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ: МАТЕРІАЛИ VІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ
3       ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ: МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ.
1       ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОН
1       ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА [ЗОКРЕМА, ПРО ІНФОРМ. ПОРТАЛ ДОНЕЧЧИНА]
1       ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. Н.К. КРУПСЬКОЇ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ: (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ): МАТЕРІАЛИ НАУК.-
1       ДОНЕЧЧИНА - КРАЙ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ
1       ДОПОМІЖНИЙ ПОКАЖЧИК ДО ІСТОРИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ Д.І. БАГАЛІЯ ТА Д.П. МІЛЛЕРА ИСТОРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВА ЗА 250 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
1       ДОСВІД РОБОТИ З КРАЄЗНАВСТВА КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ № 11 [ДНІПРОПЕТР. ОБЛ.]
1       ДОСВІД РОБОТИ НАД БІБЛІОГРАФІЧНИМ ДОВІДНИКОМ ВЧЕНІ ВУЗІВ ОДЕСИ: ПРИРОДНИЧІ НАУКИ В ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. О.М. ГОРЬК
1       ДОСВІД СКЛАДАННЯ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ ТА БІОГРАФІЧНИХ ДОВІДОК В ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. М.ГОРЬКОГО
1       ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВНОТИ НАДХОДЖЕННЯ БЕЗОПЛАТНОГО ПРИМІРНИКА ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАКСИМАЛЬНО ПОВНОГО РЕПЕРТУАРУ ВИДАНЬ ІСТОРИЧНОЇ
1       ДУХОВНА КУЛЬТУРА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ТЕОРЕТ. КОНФ., М. ХАРКІВ, 24-25 СІЧ. 2002 Р. (ИСТ. СТ.)
1       ДУХОВНЕ ДЖЕРЕЛО ГРИЦЕВА
1       ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ ПРО ІСТОРИЧНІ ТА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ
1       ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ
1       ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНІ СИСТЕМИ
1       ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ В БІБЛІОТЕКАХ - 2004: НАУК--ПРАКТ. КОНФ.: ДОПОВІДІ (ДОДАТОК) (ИСТ. СТ.)
1       ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
1       ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОГРАФІЧНА ПРОДУКЦІЯ [В Т.Ч. КРАЄЗНАВЧА] НА САЙТАХ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК
1       ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ІСТОРИЧНА ВОЛИНЬ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
1       ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ: [ДОСВІД МИКОЛАЇВ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ ІМ. О. ГМИР
1       ЕЛЕКТРОННЕ КРАЄЗНАВСТВО
1       ЕЛЕКТРОННЕ КРАЄЗНАВСТВО: (ОГЛЯД ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ)
1       ЕЛЕМЕНТИ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В СТАРОДРУКОВАНИХ КИРИЛИЧНИХ ВИДАННЯХ
1       ЕСЛИ НЕ ТЕПЕРЬ, ТО КОГДА ЖЕ?
1       ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       ЖИВОТВОРНЕ ДЖЕРЕЛО: [ПРО КРАЄЗН. РОБОТУ ВОЛОВЕЦ. ЦЕНТР. РАЙОН. Б-КИ ЗАКАРПАТ. ОБЛ.]
2       ЖИТОМИРУ - 1120 (884-2004): НАУК. ЗБ. ВЕЛИКА ВОЛИНЬ: ПРАЦІ ЖИТОМИР. НАУК.-КРАЄЗНАВ. Т-ВА ДОСЛІДНИКІВ ВОЛИНІ (ИСТ. СТ.)
1       ЖИТОМИРЩИНА КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ: НАУК. ЗБ. (ИСТ. СТ.)
1       ЖИТОМИРЩИНА НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ: НАУК. ЗБ. ВЕЛИКА ВОЛИНЬ (ИСТ. СТ.)
1       ЖИТОМИРЩИНА У ЗВЕДЕНІЙ КАРТОТЕЦІ МАТЕРІАЛІВ З ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ЖИТТЯ ЯК СПАЛАХ...
1       ЖУРНАЛ КРАЄЗНАВСТВО КІНЦЯ 20-Х - ПОЧАТКУ 30-Х РР. ХХ СТ. ТА ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ХАРАКТЕР ПУБЛІКАЦІЙ, ЗМІСТ, СПРЯМОВАНІСТЬ
1       З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕК ЖИТОМИРЩИНИ. ВИП. 1
1       З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРШИХ БІБЛІОТЕК В М. КРИСТИНОПОЛІ (НИНІ М. ЧЕРВОНОГРАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.)
1       З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ І РОЗВИТКУ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО (ДО 2005 Р.)
1       З ІСТОРІЇ НАШОЇ МИНУВШИНИ
1       З ІСТОРІЇ ПАМ'ЯТНИХ КНИЖОК ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: [ЯК РІЗНОВИД ДОВІДКОВО-БІБЛІОГР. Л-РИ ТА ДЖЕРЕЛО КРАЄЗН. ЗНАНЬ]
1       З ІСТОРІЇ ПРИСВОЄННЯ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
1       З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КРИМОЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ В 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ: НАРОДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
1       З ДИТИНСТВА, З РОДИНИ, З РІДНОГО КРАЮ: МІСІЯ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ
1       З ДОСВІДУ ВИДАННЯ, ПРОПАГАНДИ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ПРО РІДНИЙ КРАЙ В ОЛЕ
1       З ДОСВІДУ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ЗОШ № 10
1       З ДОСВІДУ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ КЛЕБАНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ-ФІЛІЇ [ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ЦБС ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.]
1       З ЛЮБОВ'Ю І ВІРОЮ В УКРАЇНУ: БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ
1       З ЛЮБОВ'Ю ДО РІДНОГО КРАЮ
1       З ЛЮБОВ'Ю ДО РІДНОГО КРАЮ: (КРАЄЗН. РОБОТА В ДИТ. Б-ЦІ): МЕТОД. ПОРАДИ
1       З ЛЮБОВ'Ю ДО РІДНОГО КРАЮ: [ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЮНАЦЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ]
1       З ЛЮБОВ'Ю ДО СЛОБОЖАНЩИНИ
1       З ПРАКТИКИ СТВОРЕННЯ АВТОРИТЕТНОГО ФАЙЛА ЗАГОЛОВКІВ КОЛЕКТИВНОГО АВТОРА В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА
1       ЗІЙДУТЬ, І РОСТИМУТЬ, І У ЛЮДИ ВИЙДУТЬ...: (З ДОСВІДУ РОБОТИ КРАЄЗН. КЛУБУ ДОСВІТ
1       ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
1       ЗАГЛЯНЕМ В БАБУШКИН СУНДУК: [ПРО КРАЄЗН. РОБОТУ Б-К РОСІЇ, ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕННЯ ДО НЕОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ У КРАЄЗН. ФОНДАХ]
1       ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
1       ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
1       ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
3       ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.СТЕФАНИКА: ЗБ. НАУК. ПР. (ИСТ. СТ.)
4       ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.СТЕФАНИКА: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ (ИСТ. СТ.)
1       ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И ПУТЕВОДИТЕЛИ О РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ КРЫМА: ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII-XX ВЕКА (РЕЦ. НА КН.:)
1       ЗАПРОВАДЬТЕ В СЕБЕ!
1       ЗАРОДЖЕНННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ
1       ЗАСНОВНИК КРИМОЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖ. А.МАРКЕВИЧА)
1       ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ
1       ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ ТА КРАЄЗНАВЧІЙ РОБОТІ
1       ЗБ. СТ. АСПІРАНТІВ ХАРК. ДЕРЖ. ІН-ТУ КУЛЬТУРИ (ИСТ. СТ.)
1       ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ / ХАРК. ДЕРЖ. НАУК. Б-КА ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА (ИСТ. СТ.)
1       ЗБІРНИКИ КРАЄЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 2000
1       ЗБЕРІГАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ І АРХІВНИХ ФОНДІВ
1       ЗБЕРЕЖЕМО ПАМ'ЯТЬ ПРО ПОДВИГ
1       ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ КРАЮ - ПРІОРИТЕТНА ФУНКЦІЯ БІБЛІОТЕК
1       ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ ГРОМАД ВІННИЧЧИНИ
2       ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ: НОВА ПОЛІТИКА І НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: (МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ХАРКІВ, 20-22
1       ЗБЕРЕЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
6       ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ, СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ РДГУ, 24-26 ЛЮТ. 2009 Р. СЕКЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІБЛІОТЕКОЗ
1       ЗВЕДЕНА КАРТОТЕКА МАТЕРІАЛІВ З ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ
1       ЗВЕДЕНА КАРТОТЕКА МАТЕРІЛІВ З ІСТОРІЇЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ВИКОРИСТАННЯ
1       ЗВЕДЕНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ КАТАЛОГ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВЕДЕННЯ
1       ЗВЕДЕНИЙ СИСТЕМАТИЧНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ КАТАЛОГ (ЗВСКК) [CD]
1       ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ЗДОЛАЙМО БАЙДУЖІСТЬ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА!: З ДОСВІДУ РОБОТИ ГАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ Б-КИ
1       ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
1       ЗНАЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У ПІДНЕСЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, ВИХОВАННІ ПОВАГИ ДО ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
1       ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
1       ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕЯ
1       ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ТОМСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ПРООБРАЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ КРАЯ
1       ИНФОРМ. СВОБОДА И ИНФОРМ. БЕЗОПАСНОСТЬ: МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАР. НАУЧ. КОНФ., Г. КРАСНОДАР [РОСІЯ], 30-31 ОКТ. 2001 Г. (ИСТ. СТ.)
1       ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНОВ
1       ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА: СПЕЦИФИКА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
1       ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЙОНА
1       ИРБИС64: НОВЫЕ РЕАЛИИ - НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: [ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕС. ДЕРЖ. НАУК. Б-КИ
1       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1       ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ КРЫМА И ЕЕ ПОДВИЖНИКИ
1       ИСТОРИКО-НАУЧНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
1       ИСТОРИОГРАФИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАК ВИД КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ЛЕТОПИСЯМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛГОРОДЧИНЫ)
1       ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ РАБОТЫ НБ ДНУ
1       ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КРЫМА НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КРЫМОВЕДЕНИЯ И ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ СО
1       ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ В КОНТЕКСТЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ АЛУШТИНСКОЙ ЦБС
1       ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ КРЫМА: БИБЛИОГР. И АРХ. (КОНЕЦ ХУІІІ - НАЧ. ХХ ВЕКА) (ИСТ. СТ.)
1       ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БИОБИБЛИОГРАФИИ ИСТОРИКОВ-КРЫМОВЕДОВ (КОНЕЦ ХVIII - НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
1       К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ БИБЛИОГРАФИИ КРЫМА В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХІХ - ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
2       КІРОВОГРАДЩИНА БІБЛІОТЕЧНА: ЗБ. СТАТЕЙ (ИСТ. СТ.)
1       КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1       КАКОВ ОН, - СПЕКТР КРАЕВЕДЧЕСКИХ УСЛУГ, - СЕГОДНЯ?
1       КАЛЕЙДОСКОП ДОСВІДУ: ЗБІРНИК (ИСТ. СТ.)
2       КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ - ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
1       КАЛЕНДАРІ ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ - ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       КАЛЕНДАРИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ: [МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ]
1       КАЛЕНДАРИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ: ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА
1       КАРПАТСЬКА УКРАЇНА - ГЕРОЇЧНА СТОРІНКА ІСТОРІЇ НАШОЇ ДЕРЖАВИ
1       КАРТОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ БІБЛІОТЕК: ПРОБЛЕМИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗНАХІДКИ
1       КАРТОТЕКА УКРАЇНІКА У ВІДДІЛІ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
1       КАТАЛОГІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ. ДУБЛІНСЬКЕ ЯДРО МЕТАДАНИХ
1       КАТАЛОГИ, КАРТОТЕКИ ТА БАЗИ ДАНИХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. Н.К.КРУПСЬКОЇ [В Т.Ч. АЛФ. КАТ. КНИГ ВІДДІЛУ КРА
1       КЛАСИК УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА
1       КЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ З КРАЄЗНАВСТВА ЯК ПЛАТФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЇХНЬОЇ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ
1       КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ПІДРУЧНИК ТА УНІКАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
1       КЛАССИКА ЖАНРА
1       КЛУБ КРАЄЗНАВЕЦЬ [ПРИ ЧЕРНІГІВ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-ЦІ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА]
1       КЛУБ КРАЄЗНАВЕЦЬ - ЦЕНТР НАУКОВОГО І КУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       КЛУБ КРАЄЗНАВЕЦЬ - ЦЕНТР НАУКОВОГО І КУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ ЧИТАЧІВ [ПРИ ЧЕРНІГ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-ЦІ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА]
1       КЛУБ РІДНОКРАЙ [ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОУНБ] І ЙОГО ГОЛОВА (ГАННА КИРИЛІВНА ШВИДЬКО)
1       КЛУБ РІДНОКРАЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОУНБ
1       КЛУБЫ И КРУЖКИ В ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ: ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ
1       КНИГА И КРАЕВЕДЕНИЕ: МАТЕРИАЛЫ НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ., Г. СИМФЕРОПОЛЬ, 22 МАЯ 1998 Г.
1       КНИГИ І КНИЖНИКИ: ЛІТОПИС МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ ДНІПРОПЕТР. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ. 1834-2009
1       КНИГИ І ПУБЛІКАЦІЇ ПРО КОРЕЦЬ У ДЕРЖАВНІЙ ІСТОРИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ
1       КНИГОЗБИРАННЯ НА ТЕРЕНАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
1       КОЛЛЕКЦИЯ КАК КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
1       КОМП'ЮТЕРНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ
1       КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КРАЄЗНАВЧІЙ РОБОТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОУНБ
1       КОМП'ЮТЕРНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ЦЕНТР РЕГІОНУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: [ПРО СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО WEB-СЕРВЕРУ У МИКОЛАЇВ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-Ц
1       КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ПОШИРЕННЯ І ПРОСУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ
1       КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
1       КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ: ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ
1       КОМУНІКАЦІЙНО-КОРПОРАТИВНІ РЕСУРСИ З КРАЄЗНАВСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ У РЕГІОНІ
1       КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
1       КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО КРАЄЗНАВЧОГО ФОНДУ БІБЛІОТЕК РЕГІОНУ
1       КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СВІТЛІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 2012 РОКУ ЯК РОКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДРОДЖЕННЯ МУЗЕЇВ В
1       КОНЦЕПЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ДОНБАСУ
1       КОНЦЕПЦИЯ САЙТА ТАМБОВСКИЙ КРАЙ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КРАЕВЕДЕНИЯ
1       КООРДИНАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В НАУКОВИХ БІБЛІОТЕКАХ ХАРКОВА
1       КОРНИ ВЕЧНОГО ДРЕВА
3       КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2005: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. ХАРКІВ, 7 ЖОВТ. 2005 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. ХАРКІВ, 8 ЖОВТ. 1998 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КОРПОРАТИВНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРАЄЗНАВЧИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
1       КОРПОРАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ БІБЛІОТЕК У СТВОРЕННІ КРАЄЗНАВЧОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       КОРЦЮ - 850 РОКІВ: НАУК. ЗБ. МАТЕРІАЛІВ І ТЕЗ НАУК.-КРАЄЗН. КОНФ., 13-14 ЖОВТ. 2000 Р. (ИСТ. СТ.)
2       КРАЄЗНАВЕЦЬ ПРИКАРПАТТЯ (ИСТ. СТ.)
8       КРАЄЗНАВСТВО (ИСТ. СТ.)
1       КРАЄЗНАВСТВО - ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ [ПОЛТАВ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КА]
1       КРАЄЗНАВСТВО - ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВСТВО - ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК РАЙОНУ
1       КРАЄЗНАВСТВО - УЛЮБЛЕНА СПРАВА (ДО 30-РІЧЧЯ КЛУБУ КРАЄЗНАВЕЦЬ)
1       КРАЄЗНАВСТВО - ЦЕ ЦІКАВО
1       КРАЄЗНАВСТВО - ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
2       КРАЄЗНАВСТВО - ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК : МАТЕРІАЛИ ОБЛ. СЕМІНАРУ ДИРЕКТОРІВ ЦЕНТР. МІСЬКИХ ТА РАЙОН. Б-
1       КРАЄЗНАВСТВО - ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК : МАТЕРІАЛИ ОБЛ. СЕМІНАРУ ЦЕНТР. МІСЬКИХ ТА РАЙОН. Б-К ЗАКАРПАТ.
4       КРАЄЗНАВСТВО - ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК: МАТЕРІАЛИ ОБЛ. СЕМІНАРУ ДИРЕКТОРІВ ЦЕНТР. МІСЬКИХ ТА РАЙОН. Б-К
1       КРАЄЗНАВСТВО В РОБОТІ ДЕРЖАВНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА
1       КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ
1       КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК. -ПРАКТ. КОНФ. 21-23 ЖОВТ. 2008 Р. (ИСТ. СТ.)
3       КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 21-23 ЖОВТ. 2008 Р (ИСТ. СТ.)
5       КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 21-23 ЖОВТ. 2008 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 21-23 ЖОВТ. 2008 Р., ВІННИЦЯ
1       КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ: МАТЕРІЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 21-23 ЖОВТ. 2008 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КРАЄЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ. НАУК. ЗБІРНИК.
1       КРАЄЗНАВСТВО ТА ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ Й НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
1       КРАЄЗНАВСТВО У ВІДРОДЖЕННІ БАГАТОВІКОВИХ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
1       КРАЄЗНАВСТВО У КОНТЕКСТІ МУЗЕЙНОЇ РОБОТИ
1       КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ (ДО ІІІ З'ЇЗДУ ВСЕУКР. СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ)
1       КРАЄЗНАВСТВО ЯК ДІЙОВИЙ ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: МЕТОД. ПОРАДИ
1       КРАЄЗНАВСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ГРОМАДЯНСЬКОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ : [З ДОСВІДУ РОБОТИ ОДЕС. ОБД ІМ. Н.К. КРУПСЬКОЇ]
1       КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА
1       КРАЄЗНАВСТВО ЯК СХОДИНКА ДО ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЧИТАЧІВ-ДІТЕЙ
1       КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
1       КРАЄЗНАВСТВО ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ БІБЛІОТЕК РЕГІОНУ
1       КРАЄЗНАВСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       КРАЄЗНАВСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: II МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ (ИСТ. СТ.)
3       КРАЄЗНАВСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: II МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ (ИСТ. СТ.)
5       КРАЄЗНАВСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: II МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (ИСТ. СТ.)
1       КРАЄЗНАВСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: ІІ МІЖНАР. НАУК.- ПРАКТ. КОНФ. (ИСТ. СТ.)
1       КРАЄЗНАВЦІ ВІННИЧЧИНИ
1       КРАЄЗНАВЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1       КРАЄЗНАВЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В НОВІЙ КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИТУАЦІЇ СЬОГОДЕННЯ: ПРИНЦИП ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ
1       КРАЄЗНАВЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПАТЕНТНИХ ФОНДІВ
1       КРАЄЗНАВЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
1       КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК: МЕТОД. МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ
1       КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ В ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВЧІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ЯК ПІДГРУНТЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1       КРАЄЗНАВЧІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: 1996-2000: БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ.
1       КРАЄЗНАВЧІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: 2001-2005: БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ.
1       КРАЄЗНАВЧІ ВІДТІНКИ ВИДАВНИЧОЇ ПАЛІТРИ ДОУНБ
1       КРАЄЗНАВЧІ ВИДАННЯ ПОЛТАВЩИНИ 50-60-Х РОКІВ ХХ СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ КРАЮ
1       КРАЄЗНАВЧІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЧНО-АРХІВНІЙ КОЛЕКЦІЇ ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ
1       КРАЄЗНАВЧІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: КОРПОРАТИВНИЙ ПІДХІД
1       КРАЄЗНАВЧІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ САЙТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО ЦБС ДЛЯ ДОРОСЛИХ М. МИКОЛАЄВА
1       КРАЄЗНАВЧІ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ТА БІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ В СУЧАСНОМУ РЕГІОНОЗНАВССТВІ
1       КРАЄЗНАВЧІ КАТАЛОГИ ОУНБ: АВТОМАТИЗАЦІЯ, ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ
1       КРАЄЗНАВЧІ МАТЕРІАЛИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.Г.ЗАБОЛОТНОГО
1       КРАЄЗНАВЧІ ПРОДУКТИ ВІННИЧЧИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: СТРУКТУРНО-ВИДОВИЙ СКЛАД
1       КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ЦБС В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1       КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОУНБ ІМЕНІ О.М. ГОРЬКОГО І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДОСТУПНОСТІ
1       КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ НА САЙТАХ ОБЛАСНИХ БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ ОУНБ: ЗАСОБИ ТА ФОРМИ НАДАННЯ В СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ
1       КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ У РЕГІОНАХ
1       КРАЄЗНАВЧІ ТА АРХІВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
1       КРАЄЗНАВЧІ ФОНДИ - ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
1       КРАЄЗНАВЧІ ФОНДИ - ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА [НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ]
1       КРАЄЗНАВЧІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФА ФЕДОРА МАКСИМЕНКА (ИСТ. СТ.)
1       КРАЄЗНАВЧА ІНФОРМАЦІЯ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОРТАЛІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ХАРКОВА
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КРАЮ: [ПРО КРАЄЗН. Б-ФІЮ ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ]
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ [ЗАКАРПАТ. ОУНБ]
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ - ОРІЄНТИР НА ШЛЯХУ ДО ПІЗНАННЯ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ГАЛИЧИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ГАЛИЧИНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ( ХІХ СТ. - 30-І РР. ХХ СТ.)
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ДОНБАСУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.) ЯК ОБЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ДОНБАСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ МІСТА ЛУЦЬКА
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ПОДІЛЛЯ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ПОДІЛЛЯ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ПОЛТАВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. НА СТОРІНКАХ ЕЖЕГОДНИКА ПОЛТАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ РЕГІОНУ
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД РОЗВИТКУ НАУКОВОГО КРАЄЗНАВСТВА УКРАЇНИ (20-ТІ РОКИ ХХ СТ.)
1       КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК: МЕТОД. ПОСІБНИК
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ. ІСТОРИЧНИЙ ЗРІЗ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ [ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ.]
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.ГМИРЬОВА: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПОШУК
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК М. КИЄВА
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК СХІДНОЇ УКРАЇНИ: (З ДОСВІДУ РОБОТИ)
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ, ПОШУК НОВОГО
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЧОТИРЬОХЕЛЕМЕНТНОЇ СИСТЕМНОЇ МОДЕЛІ БІБЛІОТЕКИ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОСВІТЯНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦБС ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1995-1999 РР.: АНАЛІТ. ДОВІДКА
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: БІБЛІОТЕЧНИЙ ВИМІР
1       КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК, СИСТЕМНІСТЬ, РОЗМАЇТТЯ ТЕМ І ПРИЙОМІВ
1       КРАЄЗНАВЧА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ДОНБАСУ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
1       КРАЄЗНАВЧА КНИГА ТА РОБОТА З НЕЮ В ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
1       КРАЄЗНАВЧА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВУЗУ КУЛЬТУРИ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА - ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА - ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ [ВОЛОВЕЦЬКОГО] РАЙОНУ:
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА [ВОЛИНСЬКОЇ] ДОУНБ ІМ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА [КАЧКІВСЬКОЇ] СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ [ЯМПІЛЬСЬКОГО Р-НУ ВІННИЦ. ОБЛ.]
3       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК ЗДОЛБУНІВЩИНИ [РІВНЕНСЬКА ОБЛ.]
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦБС
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК НА ДОПОМОГУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ МОЛОДІ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК ЦБС ЯК ОСНОВА ЗБЕРІГАННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ІЧНЯНСЬКОГО [ЧЕРНІГ. ОБЛ.] КРАЮ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДЯН
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК: ЗМІНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК: МАТЕРІАЛИ ЗАОЧ. СЕМІНАРУ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ М.КИЄВА
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 11
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 12
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 13
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 15.
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 16
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 17
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 19
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ. ВИП. 9
4       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ: ІНФОРМ. БЮЛЕТЕНЬ (ИСТ. СТ.)
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ: ІНФОРМ. БЮЛЕТЕНЬ. ВИП. 14
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ: ІНФОРМ. БЮЛЕТЕНЬ. ВИП. 18
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА ВІННИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОУНБ: ВИТОКИ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА З МОЛОДДЮ: ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. О.М. ГМИРЬОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ СЕРЕД МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ТА КО
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: (З ДОСВІДУ РОБОТИ Б-К ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ЦБС ЧЕРК
1       КРАЄЗНАВЧА РОБОТА: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ
1       КРАЄЗНАВЧА ФУНКЦІЯ БІБЛІОТЕКИ
1       КРАЄЗНАВЧА ЦІННІСТЬ ДОКУМЕНТА: АКТУАЛІЗАЦІЯ В ГЛОБАЛЬНОМУ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
1       КРАЄЗНАВЧЕ ПОРТФОЛІО БІБЛІОТЕК РЕГІОНУ
1       КРАЄЗНАВЧЕ ПРОСВІТНИЦТВО [ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ] ОУНБ В КОНТЕКСТІ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР
1       КРАЄЗНАВЧИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС [ВІННИЦЬКОЇ] ОУНБ ІМ.К.А.ТІМІРЯЗЄВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ВІННИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ. К.А.ТІМІРЯЗЄВА З ПИТАНЬ КОЗАЦТВА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ НАУКОВО-ДОПОМІЖНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕПЕРТУАР БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ ВИДАВНИЧИЙ СЕГМЕНТ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК [ВІННИЦЬКОЇ] ОБЛАСТІ У 2008-2009 РОКАХ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМОК В ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. К.С. СТАНІСЛАВСЬКОГО
1       КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМОК РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА
1       КРАЄЗНАВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙОННИХ ТА МІСЬКИХ БІБЛІОТЕК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
1       КРАЄЗНАВЧИЙ ФОНД БІБЛІОТЕКИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ОСНОВИ СТРУКТУРУВАННЯ
1       КРАЄЗНАВЧИХ ПОСІБНИКІВ БАГАТО НЕ БУВАЄ
1       КРАЄЗНАВЧО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ КОНТЕНТ ВЕБ-САЙТІВ БІБЛІОТЕК ДОНБАСУ ЯК СКЛАДОВА КРАЄЗНАВЧОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       КРАЕВЕДЕНИЕ - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1       КРАЕВЕДЕНИЕ - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ [РОСІЯ]
1       КРАЕВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
1       КРАЕВЕДЕНИЕ И БИБЛИОТЕКА
1       КРАЕВЕДЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ: [ПРО ДВА НАПРЯМКИ РОБОТИ ПУБЛ. Б-К РОСІЇ]
1       КРАЕВЕДЕНИЕ КАК БАЗА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
1       КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
1       КРАЕВЕДЕНИЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
1       КРАЕВЕДЕНИЕ: УЧЕБНИК (ДОПУЩЕН МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКА ДЛЯ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ)
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ - КЛЮЧ К РАСКРЫТИЮ КНИЖНЫХ ФОНДОВ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА Х!Х - НАЧАЛО ХХ В.)
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ: ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ [ПРО КРАЄЗН. БАЗИ ДАНИХ, ЗОКРЕМА, ПРО СЛОВНИК КОРИСТУВАЧА ДО ЕЛЕКТ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: УЧЕБ.-ПРАКТ. ПОСОБИЕ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЧТО О НЕЙ ДУМАЮТ ПРАКТИКИ?: [ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТАН КРАЄЗН. ДІЯЛЬНОСТІ Б-К ЦЕНТРАЛЬНО-ЧОРНО
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ ЛАТВИИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК (РЕЦ. НА КН.:)
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК: СБ. НАУЧ. ТРУДОВ
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ: МЕТОД. РЕК.
1       КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ [РОССИИ]
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (РОСІЯ)
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2005-2006 ГГ.
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБЛАСТНЫХ БИБЛИОТЕК
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЫСТАВКИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ОДЕССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ НА МАТЕРИАЛАХ ИЗУЧЕНИЯ ФОНДА ПЕРИОДИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ: ВКЛАД БИБЛИОТЕК
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НА САЙТАХ БИБЛИОТЕК
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И БД
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ: БИБЛИОТЕЧНАЯ ОБРАБОТКА
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАТАЛОГ В СИСТЕМЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАТАЛОГОВ
1       КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОНД БИБЛИОТЕК: УЧЕБ. ПОСОБИЕ
1       КРАЩЕ В БІБЛІОТЕКАХ [ХЕРСОН.] ОБЛАСТІ
1       КРИНИЦІ ДУХОВНОСТІ
1       КРЫМОВЕДЕНИЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Ф.Ф. МАКСИМЕНКО
1       КРЫМОВЕДЧЕСКИЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОСКВЕ (2 ПОЛ. ХІХ - НАЧАЛО ХХ ВЕКА): ИСТОРИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
1       КРЫМСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 1920-Х - 1930-Х ГГ.
1       КРЫМСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ: ВАЖНЫЕ ВЕХИ
1       КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ТЕОРЕТ. КОНФ. МОЛОДИХ УЧЕНИХ, 22-23 КВІТ. 2010 Р. У 2 Ч (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ТЕОРЕТ. КОНФ. МОЛОДИХ УЧЕНИХ, 22-23 КВІТ. 2010 Р.: У 2 Ч. Ч.2 (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ТЕОРЕТ. КОНФ. МОЛОДИХ УЧЕНИХ, 24-25 КВІТ. 2008 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ КОНФ. МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, 17-19 КВІТ. 2002 Р. (ИСТ. СТ.)
2       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ КОНФ. МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, 22-23 КВІТ. 2004 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ КОНФ. МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, 22-23 КВІТ. 2004 Р. М. ХАРКІВ (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ КОНФ. МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, 22-23 КВІТ. 2009 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ КОНФ. МОЛОДИХ УЧЕН., 24-25 КВІТ. 2007 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ КОНФ. МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, 20-22 КВІТ. 2005 Р. М. ХАРКІВ (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ: СИНТЕЗ ТРАДИЦІЙ І НОВАЦІЙ (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРА. БІБЛІОТЕКА. ДІТИ: ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
1       КУЛЬТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., 4-5 ЧЕРВ. 2009 Р. (ИСТ. СТ.)
1       КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. ОСТРОВСЬКОГО
1       КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ : МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК. КОНФ., ХАРКІВ, 18-19 ЛИСТОП. 2010 Р (ИСТ. СТ.)
1       КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.Н.АСЕЕВА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
1       ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
1       ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО РІДНОГО КРАЮ - ЗАСОБИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ
1       ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРАЮ
1       ЛІТЕРАТУРНО-КРАЄЗНАВЧИЙ КВЕСТ, АБО ЯК КОЗАКИ ДО ХЕРСОНА ПОВЕРНУЛИСЯ
1       ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО: [З ДОСВІДУ КРАЄЗН. РОБОТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ ЦБ ВІННИЦ. ОБЛ.]
1       ЛІТОПИС ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ (1939-1999)
1       ЛІТОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ . Ч. 3.1944-1966
1       ЛІТОПИС ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. 1871-1927
1       ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ІМ. Д. ЯВОРНИЦЬКОГО
1       ЛИШЬ ТОТ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ, КТО ЧТИТ ИСТОРИЮ СВОЮ: МУЗЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ: [КРАЄЗНАВСТВО В Б-КАХ НОВГОРОДЩИНИ (РОСІЯ)]
1       ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ. 1940-2005: ІСТ. НАРИС
1       ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ У ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ (1945-1960)
1       ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА - РЕПРЕЗЕНТАНТ ГАЛИЦЬОКОЇ КУЛЬТУРИ
1       ЛЬВІВСЬКА ОУНБ - РЕПРЕЗЕНТАНТ ГАЛИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ
1       ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ КРАЙ: ДОСВІД КРАЄЗН. РОБОТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ Б-КИ-ФІЛІЇ № 2 ЦБС ДЛЯ ДІТЕЙ (ПОЛТАВ. ОБЛ.)
1       ЛЮБОВ ДО РІДНОГО КРАЮ - ОСНОВА ПАТРІОТИЗМУ
1       ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ СКВОЗЬ ТАИНСТВО СТРАНИЦ
1       ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ПЕПЕЛИЩУ, ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ...
1       МІЙ КРАЙ У ДУШІ, ЯК ПІСНЯ
1       МІЙ РІДНИЙ КРАЙ - МОЯ ІСТОРІЯ ЖИВА
1       МІЙ РІДНИЙ КРАЙ - МОЯ ЗЕМЛЯ
1       МІСЦЕ СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ С. БЕРЕЗОВО [ХУСТСЬКОГО Р-НУ ЗАКАРПАТ. ОБЛ.] В ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ СЕЛА [В Т. Ч. ЙДЕТЬСЯ ПРО КРАЄЗН. РОБ
1       МІСЦЕВИЙ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК ЯК БАЗА КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
1       МІСЦЕВИЙ ПРИМІРНИК ДОКУМЕНТІВ [У КІРОВОГР. ОУНБ] - ЧАСТИНА ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ
1       МАЛАЯ РОДИНА: ВОЗРОДИ И СОХРАНИ (ПРОГРАММА)
1       МАЛОВІДОМІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА: (КРИМ У ДОСЛІДЖ. ВІТЧИЗН. ОРІЄНТАЛІСТІВ ХІХ СТ.)
1       МАЛОИЗВЕСТНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ КРЫМА - ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАПИТАЛЬНОЙ КРЫМОВЕДЧ
1       МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
1       МАТЕРІАЛИ З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК-ПЕРЕМОЖЦІВ [ПОЛТАВ.] ОБЛАСНОГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЄ РІДНЕ СЕЛО
1       МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ВІДНОВЛЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ НАРОДУ УКРАЇНИ; М. КИЇВ, 26-27 ТРАВ. 1997 Р. (ИСТ. СТ.)
1       МАТЕРІАЛИ ПРО ІСТОРІЮ І СЬОГОДЕННЯ М. БЕРДИЧЕВА У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ В ФОНДЕ В.В. СИМОНОВСКОГО В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕС
1       МЕДИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЧЕРНІГІВЩИНИ
1       МЕМОРАТ КАК КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
1       МЕМУАРИСТИКА: ЕЁ МЕСТО И РОЛЬ В КРАЕВЕДЕНИИ
1       МЕРЕЖА, ПАРТНЕРСТВО, КООПЕРАЦІЯ ТА СПІВПРАЦЯ. СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ БУКОВИНА: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (11-12
1       МЕСТО И РОЛЬ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В СИСТЕМЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕГИОНА: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
1       МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ [В Т.Ч. КРАЄЗНАВЧА] І ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
1       МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ І БАЗИ ДАНИХ [В Т.Ч. КРАЄЗНАВЧІ]
1       МЕТОДИКА ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ БІБЛІОТЕЧНІЙ СИСТЕМІ ІРБІС
1       МЕТОДИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
1       МЕТОДИКО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПИТАНЬ РЕЛІГІЇ І РЕЛІГІЄЗНАВСТВА, ВИДАНІ БІБЛІОТЕКАМИ УКРАЇНИ (2000-2004 РР.)
1       МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКИ: ФОРМУЛА УСПЕХА
1       МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК: [ДОСВІД РОБОТИ МИКОЛАЇВ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ І
1       МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
1       МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧЯОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ КАТАЛОГАХ
1       МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
1       МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК: ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ: МАТЕРІАЛИ РЕГІОН. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., М. ХАРКІВ, 2 ЛИСТОП. 2004 Р. (ИСТ. СТ.)
1       МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
1       МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З УКЛАДАННЯ ДРУКОВАНИХ КАТАЛОГІВ КНИГ ГРАЖДАНСЬКОГО ДРУКУ (ХУІІІ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) ІЗ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
1       МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ [У ДОНЕЦ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-ЦІ ІМ. Н.К. КРУПСЬКОЇ]
1       МЕТОДОЛОГІЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1       МИ БЕРЕЖЕМО ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬ
2       МИКОЛА ОСТРОВСЬКИЙ НА СТОРІНКАХ ІСТОРІЇ І В НАШОМУ ЖИТТІ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК. - ПРАКТ. КОНФ. ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖ. (25 ВЕРЕС. 2004 Р.) (И
1       МИКОЛАЇВСЬКА БІБЛІОТЕКА: ВІД ГРОМАДСЬКОЇ ДО НАУКОВОЇ 1881-2006 Р.
1       МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. О. ГМИРЬОВА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, ДИНАМІКА ЗМІН (1881-2006 РР.) (ИСТ. СТ.)
1       МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: БЕЗПЕРЕРВНИЙ ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ
1       МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВОЛИНІ ТА ПОЛІССЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В КРАЇ
4       МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВОЛИНІ ТА ПОЛІССЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В КРАЇ: НАУК. ЗБ.: МАТЕРІАЛИ ХУІ ВОЛИН. НАУК. ІСТ.-КРАЄЗН. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 65-
1       МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВОЛИНІ ТА ПОЛІССЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В КРАЇ: НАУК. ЗБ.: МАТЕРІАЛИ ХУІ ВОЛИНСЬКОЇ НАУК. ІСТ.-КРАЄЗН. КОНФ., ПРИСВ
1       МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВОЛИНІ: ЛІТОПИСНІ МІСТА І СЕРЕДНЬОВІЧНА КУЛЬТУРА: МАТЕРІАЛИ УІІІ ВОЛИН. ОБЛ. ІСТ.-КРАЄЗН. КОНФ. (ИСТ. СТ.)
1       МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВОЛИНІ: ОЛЕКСАНДР ЦИНКАЛОВСЬКИЙ І КРАЙ: МАТЕРІАЛИ ІХ НАУК. ІСТ.-КРАЄЗНАВ. МІЖНАР. КОНФ., 20-23 СІЧ. 1998 Р. (ИСТ. СТ.)
13       МИР БИБЛИОГРАФИИ (ИСТ. СТ.)
1       МИСТЕЦТВОЗНАВЦІ ТА КРАЄЗНАВЦІ НАВЧАЮТЬСЯ
1       МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ: МАТЕРІАЛИ V ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., 25-27 БЕРЕЗ. 2009 Р., ЛУГАНСЬК (ИСТ. СТ.)
1       МОЄ ПРИДНІПРОВ'Я: КАЛЕНДАР ПАМ'ЯТНИХ ДАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2009 РІК (ИСТ. СТ.)
1       МОДЕЛЬ ВТОРИННОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
1       МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КАТАЛОГИЗАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
2       МОЛОДЫЕ В БИБЛ. ДЕЛЕ (ИСТ. СТ.)
1       МОНІТОРИНГ ПОВНОТИ НАДХОДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО ОБОВ'ЯЗКОВОГО ПРИМІРНИКА [В ДОНЕЦ. ОУНБ]
1       МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
1       МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА ЦБС [ІВАНО-ФРАНКІВ.] ОБЛАСТІ
1       МУЗЕЇ ТА БІБЛІОТЕКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ОСЕРЕДКИ (1990-ТІ РОКИ)
1       МУЗЕЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАК ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЕ ИСТОРИИ]
1       МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КАК ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
1       МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ: УЧЕБ.-МЕТОД. ПОСОБИЕ (ИСТ. СТ.)
1       МЫ РОСЛИ ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ: БЕЗ КРАЕВЕДЕНИЯ НЕТ ПАМЯТИ, БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ БУДУЩЕГО (О КРАЕВЕД. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОР. Б-К [М. МАГНІТОГОР
1       НА СЛУЖБІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (ДО 60-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ Б-КИ УКРАЇНИ: [ПРО НАУК.-БІБЛІОГР. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖ. ІСТ. Б-КИ УКРАЇНИ]
1       НА ШЛЯХУ ДО ЗРІЛОСТІ. ЛІТОПИС ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА БІБЛІОГРАФІЇ [ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОУНБ]
1       НАДІЯ ТІТОВА - ЛЮДИНА, ДИРЕКТОР, ОСОБИСТІСТЬ
1       НАДХОДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО БЕЗОПЛАТНОГО ПРИМІРНИКА ВИДАНЬ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
1       НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ ЛУГАНСКОЙ ОУНБ ИМ. ГОРЬКОГО ПО ПРОПАГАНДЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛУ
1       НАРИС ІСТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ О.М.ГОРЬКОГО
1       НАСТОЛЬНАЯ КНИГА КРАЕВЕДА
3       НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА КУШНАРЕНКО
1       НАУКА І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА: ОСВІТА, КУЛЬТУРА, ДУХОВНІСТЬ: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., 20-21 ТРАВ. 2008 Р., М. ХАРКІВ (ИСТ. С
1       НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ТЕМАТИКИ
1       НАУКОВІ ПРАЦІ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВІ ПРАЦІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ІСТ. НАУКИ. Т.15 (ИСТ. СТ.)
2       НАУКОВІ ПРАЦІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
2       НАУКОВІ ПРАЦІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВІ ПРАЦІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. (ИСТ. СТ.)
13       НАУКОВІ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - ОСЕРЕДОК КРАЄЗНАВСТВА ТА ІСТОРИКО-РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОДІЛЛЯ
6       НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (ОДЕСА, 24-25 ВЕРЕС. 2004 Р.). (ИСТ. СТ.)
1       НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ [ В ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА]
1       НАУКОВА ШКОЛА І.І. КОРНЄЙЧИКА (ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛІДЕРА)
1       НАУКОВО-ДОСЛІДНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: 2005-2009
1       НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В КРАЄЗНАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
1       НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВІДДІЛУ УКРАЇНІКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН
1       НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА У 1995-1996 РР.: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., М. ХАРКІВ, 8 Ж
1       НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ХДНБ ІМ. В.Г.КОРОЛЕНКА В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (ДО 30-РІЧЧЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ)
1       НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК: ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ [КІРОВОГР. ОУНБ ІМ. Д.І.ЧИЖЕВСЬКОГО]
11       НАУЧ. И ТЕХН. Б-КИ (ИСТ. СТ.)
1       НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА В СИСТЕМЕ СОЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НОВГОРОД
1       НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ XXI СТ.: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 2-3 ЧЕРВ. 2010 Р., М. КИЇВ (ИСТ. СТ.)
1       НАЦИОНАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ КРЫМА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
2       НАШІ ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ
1       НАШЕ ВИДЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1       НАЩАДКИ СЛАВНОГО ОТАМАНА
1       НЕ ЗАБУВАЙМО СВОЇХ ДЖЕРЕЛ
1       НЕ ИСЧЕЗАЙ, МОЕ СЕЛО!:
1       НЕ ОБОРВЕТСЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН... (О КИРОВОГРАДСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Д.И.ЧИЖЕВСКОГО)
3       НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ КОНФ., ПРИСВЯЧ. 125-РІЧЧЮ З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІГ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА
1       НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 125-РІЧЧЮ З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІГ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНК
1       НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 125-РІЧЧЮ З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІГ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА
1       НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ РАЗВИТИЯ КРЫМОВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ В 1920-Е - НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.
1       НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЛАСТ ИСТОРИИ
1       НЕТ, НЕ ГОСТЬ Я СЛУЧАЙНЫЙ...: [ДОСВІД КРАЄЗН. РОБОТИ М. НИЖНІЙ НОВГОРОД (РОСІЯ)]
1       НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
1       НОВІ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ ВОЛИНІ У ФОНДАХ НІБУ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ НА ВЕБ-САЙТІ ІСТОРИЧНА ВОЛИНЬ
1       НОВІ НАПРЯМИ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
1       НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ
3       НОВАЯ БИБЛИОТЕКА (ИСТ. СТ.)
1       НОВЕ
1       НОВИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВОЛОДИМИР ГАЛАКТІОНОВИЧ КОРОЛЕНКО І РІВНЕНЩИНА
1       НОВОБУЖЖЯ - МОЯ СТОРОНА
1       НОВОЕ ИСТОРИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. ПО ПОВОДУ ИЗДАНИЯ: НЕПОМНЯЩИЙ А.А. МАЛОИЗВЕСТНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ИСТОРИИ
1       НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1       НУЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ?: [ПРО ПОКАЖЧИК ЕЖЕГОДНИК РЯЗАНСКОЙ КНИГИ (РОСІЯ)]
1       О БАЗЕ ДАНЫХ КРАЙ И О МНОГОМ ДРУГОМ [ПРО ДОСВІД ФОРМУВАННЯ АВТИМАТИЗОВАНОЇ БАЗИ ДАНИХ КРАЙ У ЧЕЛЯБІНСЬКІЙ ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-ЦІ (РОСІЯ)]
1       О ЗАДАЧАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ СЕКЦИИ РБА КРАЕВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ [РОСІЯ]
1       О СВОЁМ ГОРОДЕ С ЛЮБОВЬЮ: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ О РУБЦОВСКЕ [РОСІЯ]
1       ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ: [ДОСВІД МУРМАНСЬКОЇ ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КИ (РОСІЯ) ПО ЗБЕРІГАННЮ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ КНИГ, З
1       ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ: МІСЦЕ І РОЛЬ У ВІДРОДЖЕННІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
1       ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ
1       ОБЛАСНА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА У КРАЄЗНАВЧОМУ ПРОСТОРІ [ДОСВІД КРАЄЗН. РОБОТИ ЧЕРНІГ. ОБЛ. Б-КИ ДЛЯ ДІТЕЙ]
1       ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА - ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РЕГІОНУ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ І СУЧАСНІСТЬ
1       ОБЛАСНИЙ ФОРУМ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ: ЗБ. МАТЕРІАЛІВ
1       ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА [ВТ.Ч. КРАЄЗНАВЧИХ]
1       ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПЛАТНИЙ ПРИМІРНИК - ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО КОМПЛЕКТУВАННЯ КНИЖКОВИХ ФОНДІВ НАЙБІЛЬШИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК РОСІЇ І КРАЇН СНД
1       ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК ДОКУМЕНТІВ (МІСЦЕВИЙ) ТА ПОВНОТА ЙОГО НАДХОДЖЕННЯ ДО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ОБРАЗ, БЕРЕЖНО ХРАНИМЫЙ...
1       ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
1       ОГЛЯД ІСТОРІЇ І СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ (ЛЬВІВ. ОБЛ.)
1       ОГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І. ФРАНКА (2003-2005 РР.)
1       ОГЛЯД НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ТА ІНСТИТУТІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА І О
3       ОЛЕНА ПЧІЛКА І РОДИНА КОСАЧІВ В ІСТОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ ТА ВОЛИНІ: МАТЕРІАЛИ XXXIII ВСЕУКР. ІСТ.-КРАЄЗН. НАУК. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 160
1       ОЛЕНА ПЧІЛКА В РЕГІОНАЛНИХ ВЕБ-РЕСУРСАХ
1       ОНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ОПТИМІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
1       ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОБОВ'ЯЗКОВОГО ПРИМІРНИКА ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ
1       ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ЦБС КУНЦЕВО [МОСКВА, РОСІЯ] В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
1       ОПЫТ ПЕРЕХОДА К НОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (СОЗДАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ БД КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕК РО
1       ОРІЄНТИР - КРАЄЗНАВСТВО
2       ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОРТАЛІВ
1       ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І КАДРОВИЙ СКЛАД БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА УКРАЇНИ
1       ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І КАДРОВИЙ СКЛАД КРАЄЗНАВЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖ.)
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ ПРИКАРПАТТЯ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. Д.І. ЧИЖЕВСЬКОГО
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ІРБІС
1       ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В БІБЛІОТЕКАХ ДЛЯ ДІТЕЙ УКРАЇНИ
1       ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ КРАЄЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ: (З ДОСВІДУ РОБОТИ Б-КИ ВІННИЦ. ДЕРЖ. ПЕД. УН-ТУ ІМ. МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО)
1       ОРГАНІЗАЦЙНО-МЕТОДИЧНА І НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ [ДЕРЖ. ІСТ. Б-КИ УКРАЇНИ]
1       ОСВІТА, КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО В ДОБУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., 22-23 ЛИСТОП. 2007 Р (ИСТ. СТ.)
1       ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ВІДОМОСТЕЙ ПРО КИЇВ (ПУТІВНИКИ, ДОВІДНИКИ, АЛЬБОМИ, КАРТИ, ПЛАНИ) [ПРО ПІДГОТОВКУ ВИПУСКУ РЕТРОСП. БІБЛІОГР. ПОКАЖЧИКА ІС
1       ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ДОНБАСУ
1       ОСНОВНІ КРАЄЗНАВЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ ПРОВОДИЛА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОУНБ, АБО БРАЛА УЧАСТЬ У ЇХ ПРОВЕДЕННІ
1       ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КЛУБУ КРАЄЗНАВЕЦЬ[ ПРИ ХАРК. ДЕРЖ. НАУК. Б-ЦІ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА]
1       ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КЛУБУ КРАЄЗНАВЕЦЬ[ПРИ ХАРК. ДЕРЖ. НАУК. Б-ЦІ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА]
1       ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.
1       ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ДОНБАСУ В 30-60-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
1       ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕД ЮНАЦТВА ТА МОЛОДІ
1       ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ
1       ОСОБЕННОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ВУЗОВ: [ДОСВІД КРАЄЗН. РОБОТИ Б-КИ МАРІУПОЛ. ДЕРЖ. ГУМАНІТ. УН-ТУ (ДОНЕЦ. ОБЛ.)]
1       ОСОБЕННОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
1       ОСОБИСТІ КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ [В Т.Ч. КРАЄЗН. ВИДАННЯ] У ФОНДІ СУМСЬКОЇ ОУНБ
1       ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ ОУН-УПА В СИСТЕМАТИЧНИХ КАТАЛОГАХ ЛНБ: З ДОСВІДУ РОБОТИ
1       ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ТА МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ (1917-1991)
1       ОСОЗНАТЬ СЕБЯ СИБИРЯКОМ
1       ОТ СЕРОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - К МНОГОЦВЕТЬЮ ЖАНРОВ И ТЕМ: ФЕНОМЕН ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК
1       ОТБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ В КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПОСОБИЯХ
1       ОУНБ - ЦЕНТР ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       ОУНБ - ЦЕНТР РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
2       ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ОЧАРОВАНИЕ ИСТОРИИ: ИЗ ОПЫТА КРАЕВЕДЧ. РАБОТЫ
1       ОЧЕРКИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ КРЫМА В ХІХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
1       ПІДГОТОВКА БІБЛІОГРАФІВ-КРАЄЗНАВЦІВ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
1       ПІДГОТОВКА КРАЄЗНАВЧОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА
1       ПІЗНАЄШ ІСТОРІЮ РІДНОГО КРАЮ - ПІЗНАЄШ СЕБЕ
1       ПІЗНАЙ СВІЙ НАРОД, А В НАРОДІ СЕБЕ
1       ПАМ'ЯТЬ СТОЛІТЬ (ИСТ. СТ.)
1       ПАСПОРТ-ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЕВЕДЧЕСКОГО КАТАЛОГА (КАРТОТЕКИ)
1       ПАТРІАРХ УКРАЇНСЬКОГО КРАЄЗНАВСТВА
1       ПЕРВЫЕ ОБЛАСТНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ (ГОРОД ЛУГАНСК, 28 МАЯ 1997 Г.)
1       ПЕРСОНАЛЬНІ КРАЄЗНАВЧІ ПОКАЖЧИКИ В СИСТЕМІ ВТОРИННО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА
1       ПЕРСОНАЛЬНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ПОКАЖЧИК: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: (З ДОСВІДУ РОБОТИ [ХАРК.] МІСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МУЗ.-ТЕАТР. Б-КИ ІМ. К.С. СТАНІСЛАВС
1       ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА: [ПРО МЕТОДИКУ СКЛАДАННЯ ПЕРСОН. БІБЛІОГР. ПОКАЖЧИКІВ КРАЄЗН. ХАРАКТЕРУ]
1       ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЕРВЫЕ ШАГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ.В.Г.БЕЛИНСКОГО НА ПУТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В Г.
1       ПЕРШІ КРОКИ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ В УЖГОРОДСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
1       ПЕРША КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
1       ПЕРШИЙ ПІДРУЧНИК З БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
1       ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА СТОРІНКАХ ПОКАЖЧИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1968-1998)
1       ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ: МІЖВІД. ЗБ. НАУК. СТАТЕЙ (ИСТ. СТ.)
1       ПО МАРШРУТУ НИЖЕГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ
1       ПОВЕРНЕННЯ ДО ДЖЕРЕЛ
1       ПОВНОТЕКСТОВІ КРАЄЗНАВЧІ ДОКУМЕНТИ НА САЙТАХ ОУНБ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1       ПОДІЛЛЯ І ПІВДЕННО-СХІДНА ВОЛИНЬ У РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХУІІ СТОЛІТТЯ: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКР. ІСТ.-КРАЄЗН. НАУК.
1       ПОДІЛЬСЬКИЙ ВЧЕНИЙ-ІСТОРИК, КРАЄЗНАВЕЦЬ, БІБЛІОГРАФ С.К. ГУМЕНЮК (1914-1991) [ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ. УНІВЕРС. НАУК. Б-КА ІМ. М. ОСТРОВСЬКОГО]
1       ПОДІЛЬСЬКИЙ КНИЖНИК. ВИП. 1/2008
1       ПОДВИЖНИК БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
1       ПОДВИЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ Ф.П.МАКСИМЕНКО
1       ПОДМОСКОВЬЕ: КАТАЛОГ, 1997-2004 / ГОС. ПУБЛ. ИСТ. Б-КА РОССИИ. - М., 2007. - 184 С. (РЕЦ. НА КН.:)
1       ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦТВА: БІБЛІОТЕКИ. ШКОЛИ. МУЗЕЇ
1       ПОЛЯКИ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАР. НАУК. КОНФ. (23-24 ЧЕРВ. 1999 Р.) (ИСТ. СТ.)
1       ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ В БІБЛІОТЕЦІ [РОСІЯ]
1       ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАНЬ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОУНБ ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
1       ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗІНЬКІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ЦБС ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ ПРО ПОДІЇ ДОБИ КОЗАЧЧИНИ У БІБЛІОТЕКАХ ВІННИЧЧИНИ
1       ПОТЕРЯВШИЙ ПАМЯТЬ - ОБРЕЧЁН: [ДОСВІД КРАЄЗН. РОБОТИ ЯГОДНИНСЬКОЇ ЦБС МАГАДАН. ОБЛ. (РОСІЯ)]
1       ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК В СФЕРЕ КРАЕВЕДЕНИЯ
1       ПОШУК - ШЛЯХАМИ СЛАВИ: [КРАЄЗН. ДІЯЛЬНІСТЬ Б-КИ-ФІЛ. № 12 ІМ. К.М. СИМОНОВА МАРІУПОЛ. ЦБС]
6       ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ: ЗБ. СТАТЕЙ З ДОСВІДУ РОБОТИ (ИСТ. СТ.)
1       ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
1       ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. Д.І.ЧИЖЕВСЬКОГО
1       ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТОТЕКИ ДОНБАСУ
1       ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКОВОЇ ВИСТАВКИ КРАЄЗНАВСТВО
1       ПРЕМІЯ ІМ. ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
1       ПРИВАТНІ ЗІБРАННЯ [У Т.Ч. КРАЄЗН. ЗМІСТУ] У ФОНДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОУНБ ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
1       ПРИМІРНА ТЕМАТИКА СЕМІНАРІВ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОН. І МІСЬКИХ Б-К; ВИП. 6
1       ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ БІБЛІОТЕК КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ПРОПАГАНДИ КРАЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1       ПРО ДОСВІД КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОУНБ
1       ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ
1       ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПІДТРИМКИ КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ
1       ПРО КРАЄЗНАВЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
1       ПРО ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ КАТАЛОГУ МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
2       ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАТАЛОГІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК. КОНФ., КИЇВ, 14-17 ЖОВТНЯ 1997 РОКУ (ИСТ. СТ.)
1       ПРОБЛЕМИ ДЕТАЛІЗАЦІЇ РОЗДІЛУ СИСТЕМАТИЧНОГО КАТАЛОГУ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1       ПРОБЛЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ ДЛЯ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
1       ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ: МАТЕРІАЛИ МІЖНАР. НАУК-КРАЄЗН. КОНФ., ПРИСВЯЧ. 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖ. О. ОЛЬ
1       ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У БІБЛІОТЕКАХ ЗАКАРПАТТЯ [В Т.Ч. КРАЄЗНАВЧИХ]
3       ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: ЗБ. НАУК. СТ. ВСЕУКР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. ДИРЕКТОРІВ
1       ПРОБЛЕМУ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ВАРИАНТА ББК МОЖНО РЕШИТЬ ТОЛЬКО КОЛЛЕКТИВНЫМИ УСИЛИЯМИ
1       ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ БИБЛИОТЕК
1       ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
1       ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК [ТЕМАТИКА ХI ВСЕРОСІЙСЬКОГО НАУК.-ПРАКТ. СЕМІНАРУ 11-13 ЛИСТОПАДА 2009 Р., КІРОВСЬКА ОУНБ, РОСІ
1       ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. СЕМИНАРА (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, СЕНТ. 2002 Г.) (ИСТ. СТ.)
4       ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК: МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. СЕМИНАРА (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, СЕНТ. 2002 Г.) (ИСТ. СТ.)
1       ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ СВЕДЕНИЙ О ПЕРСОНАЛИЯХ ПРИ СОЗДАНИИ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ [ДОСВІД ПОШУКУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕС. ВЧЕНИ
1       ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КРАЄЗНАВСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 13-15 ЖОВТ. 2010 Р., М.ВІННИЦ
1       ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ
1       ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК
1       ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК: [В Т. Ч. КРАЄЗН. РОБОТА Б-К МІЖГІР. Р-НУ ЗАКАРПАТ. ОБЛ.]
1       ПРОФЕСІЙНЕ ДОСЬЄ БІБЛІОТЕКАРЯ
1       ПРОФИЛИРОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ САМОРАЗВИТИЯ, ОТКРЫТИЯ СЕБЯ
1       ПРОШЛОЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
1       ПУБЛІКАЦІЇ З ІСТОРІЇ КРАЮ НА СТОРІНКАХ ОДЕСCКОГО ВЕСТНИКА (1827-1833 РР.)
1       ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ [ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ] ОБЛАСТІ: РІК 2005
1       ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ КІРОВОГРАДЩИНИ: ЗБ. СТАТЕЙ (ИСТ. СТ.)
1       ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ КИЄВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА
1       ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ЯК ОСЕРЕДОК СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ І ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ НАДБАНЬ КРАЮ
1       ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, НОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: МАТЕРІАЛИ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ., [М.ЧЕРКАСИ], 28 КВІТ. 2009 Р. / ЧЕРКАС. ОБЛ
1       ПУЛЬС БІБЛІОТЕЧНОГО ЖИТТЯ: В БІБЛІОТЕКАХ ОБЛАСТІ, КРАЇНИ, СВІТУ: ІНФОРМ. БЮЛЕТЕНЬ (ИСТ. СТ.)
1       РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ КИРОВОГРАДЩИНЫ
1       РАРИТЕТЫ - ВЕСТНИКИ СТАРИНЫ
1       РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ В МАЛОМ ГОРОДЕ
1       РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ - ДІТЯМ СЕВАСТОПОЛЯ
1       РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ПРОПАГУЄМО СПАДЩИНУ В РІВНЕНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ОБЛАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
1       РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОРТАЛИ
1       РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ [В РАХІВСЬКІЙ ЦБС]
1       РЕГІОНАЛЬНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
1       РЕГІОНАЛЬНІ БІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН: [ПРО БІОБІБЛІОГР. СЛОВНИКИ І ДОВІДНИКИ УКРАЇНИ]
1       РЕГІОНАЛЬНІ ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ. У ФОНДАХ НАЙБІЛЬШИХ КИЇВСЬКИХ БІБЛІОТЕК
1       РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ: ВІД КОРПОРАТИВНОГО СТВОРЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ У СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ОУНБ
1       РЕГІОНАЛЬНІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИДАННЯ
1       РЕГІОНАЛЬНІ КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ: БІБЛІОТЕЧНИЙ АСПЕКТ
1       РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ОДЕСЬКОЇ ОУНБ ІМ. М. ГРУШЕВСЬКОГО І РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
1       РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ РІВНЕНЩИНА ЯК ДЖЕРЕЛО КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ: РІВНЕНЩИНА
1       РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР: НОВІ МОЖЛИВОСТІ БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА (З ДОСВІДУ ХДНБ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА
1       РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОРТАЛ РІВНЕНЩИНА - ДЖЕРЕЛО КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ УКРАИНСКИХ БИБЛИОТЕК КАК СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ
1       РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
1       РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАТАЛОГІВ - НОВИЙ НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: (ПРО ДОСВІ
1       РЕДКИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ИЗ ФОНДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КГПУ [КРАСНОЯР. ДЕРЖ. ПЕД. УН-ТУ] ИМ.В.П. АСТАФЬЕВА [РОСІЯ]
1       РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ НУЖНА И СЕГОДНЯ
1       РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ: ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЁРТВ...
1       РЕКОМЕНДАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ДИРЕКТОРІВ ДЕРЖАВНИХ ТА ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ПРОБЛЕ
1       РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ РЕГІОНУ: (М. ВІННИЦЯ, 21-23
1       РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ОТ ПОИСКОВ УТРАЧЕННОГО К ОБРЕТЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
1       РЕПЕРТУАР КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО
1       РЕПЕРТУАР КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
1       РЕПЕРТУАР КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
1       РЕСТИТУЦІЯ - ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ДОКОМПЛЕКТУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ
1       РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ; ВИП. 5
1       РОБОТА БІБЛІОТЕК ЧУГУЇВСЬКОЇ ЦБС [ХАРК. ОБЛ.] З КРАЄЗНАВСТВА
1       РОБОТА З КОРИСТУВАЧАМИ-ДІТЬМИ ЗА КРАЄЗНАВЧИМИ ПРОГРАМАМИ: СУЧАСНІ ВИМОГИ, ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ
1       РОБОТА З КРАЄЗНАВЧИМИ ВИДАННЯМИ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ
1       РОБОТА З КРАЄЗНАВЧИМИ ВИДАННЯМИ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ХАРК. ОБЛ. ЮНАЦ. Б-КИ)
1       РОДОНАЧАЛЬНИЦА БИБЛИОГРАФИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ [ДО 100-РІЧЧЯ Г.А ОЗЕРОВОЇ - БІБЛІОГРАФА-КРАЄЗНАВЦЯ РОС. НАЦ. Б-КИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
1       РОЗВИТОК ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ В КРИМУ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
1       РОЗВИТОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ [ДЕРЖ. ІСТ. Б-КИ УКРАЇНИ]
1       РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ'Ї У РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: [ДОСЛІДЖ. КРАЄЗН. ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ Б-
1       РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА УКРАЇНИ: ОСВІТНІЙ ВИМІР
1       РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ: ІСТОРІЯ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
1       РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: [ІРШАВСЬКА ЦЕНТРАЛІЗ. БІБЛ. СИСТЕМА ЗАКАРПАТ. ОБЛ.]
1       РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОЇ МЕТАБІБЛІОГРАФІЇ В УКРАЇНІ
1       РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
1       РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХДНБ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА У 1930-1960 РОКИ
1       РОЗПОВІДЬ ПРО КОЛЕГУ [БІБЛІОГРАФА ХАРК. ДЕРЖ. НАУК. Б-КИ ІМ.В.Г.КОРОЛЕНКА Т.Г.ШЕРСТЮК]
1       РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ ПОВЕРНУТІ ІМЕНА [У КИЇВ. ЦЕНТР. МІСЬКІЙ Б-ЦІ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ]
1       РОЛЬ І МІСЦЕ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК У 2005 РОЦІ
1       РОЛЬ І МІСЦЕ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРАЮ
1       РОЛЬ І МІСЦЕ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ, ДОСВІД ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ
1       РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ [В. Т. Ч. ПРО КРАЄЗН. ФУНКЦІЇ Б-К - ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУК. ДОСЛІДЖЕН
1       РОЛЬ БІБЛІОТЕК В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПІДТРИМЦІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: [ЗОКРЕМА, ЙДЕТЬСЯ ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ КРАЄЗН. ДІЯЛЬНОСТІ Б-К В МЕЖАХ ГОРОД
1       РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ МІСЦЕВОЇ ІСТОРІЇ
1       РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КНИГОЗБІРНІ [НАУК. Б-КИ ВІННИЦ. НАЦ. МЕД. УН-ТУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА]
1       РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У ЗАДОВ