На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ДГУВД - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
1       ЕКОНОМІЧНІСТЬ І ПЛАНОМІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
1       ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИХІД В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ З ТЗОВ, ТЗДВ, ПТ І КТ
1       ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МВС УКРАЇНИ ВІД 30.04.2004 №458 :НАКАЗ №1258 ВІД 27.12.2006Р.
1       ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ І ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА:ПОСТАНОВА №423 ВІ
1       РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ШЛЯХОМ РЕФЕРЕНДУМУ
1       РЕГУЛЮВАННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НА ПРИКЛАДІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН
1       ФОРМАЛЬНІСТЬ У ПРАВІ: ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
1       **NOT VALID RECORD 666010**СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІПРОВ'Я. № 2
1       15 ЛЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОИСКА. К ВОПРОСУ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
1       1932-1933 РОКИ: НАСЛІДКИ ЗА БАЧЕННЯМ НІМЕЦЬКИХ ДИПЛОМАТІВ
1       32 РОКИ, 2 МІСЯЦІ І 7 ДНІВ НА СЛУЖБІ В МІЛІЦІЇ [М. ЗУБОВ]
2       ?XXX?
1       ACTIO POPULARY В УГОЛОВНОМ СУДЕ [НАРОДНОЕ ОБВИНЕНИЕ]
1       COMMUNITY POLICING -КОНЦЕПЦІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА НАСЕЛЕННЯ : СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
1       FORUM SHOPING: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ [ПРАВО ПОЗИВАЧА ОБРАТИ СУД ПЕВНОЇ ДЕРЖАВИ]
1       HI-TECH
1       VINDICATIO SERVITUTIS КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ СЕРВИТУТОВ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ВИБОРІВ І ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ЦІННІСТЬ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛ
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ
1       ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДВОКАТУРИ
1       ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ
1       ЄВРОПЕЙСЬКА КОНСТИТУЦІЯ: НОВІ ОБРІЇ, СТАРІ ПРОБЛЕМИ
1       ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ (МУНІЦИПАЛЬНОЇ) МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
1       ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ)
1       ЄДНІСТЬ ІНСТИТУТУ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
1       ЄДНІСТЬ ПЕРЕРИВЧАСТОСТІ І БЕЗПЕРЕРВНОСТІ В РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
1       ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       ЄФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА ПІДХІД ДО ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ( ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)
1       І СЬОГОДНІ- ХОРТИЦЯ
1       ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
1       ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ CITES В ПРОЦЕСІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
1       ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ
1       ІДЕЯ І ТЕМА ВЛАДИ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ: АНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ
1       ІДЕЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОКАРАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ПРИРОДІ ЗЛОЧИНУ ЯК ОСНОВА ВЧЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВ
1       ІДЕЯ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ У ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКА
1       ІДЕЯ ПРАВА І ДЕРЖАВА
3       ІДЕЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
1       ІДЕЯ СИНТЕЗУ ОСОБИСТОГО І СУСПІЛЬНОГО У ВЧЕННІ П.І. НОВГОРОДЦЕВА
1       ІЗНОВУ ПРО КОМПЕТЕНЦІЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
1       ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА АВСТРАЛІЇ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1       ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
1       ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ЗАГАЛЬНУ ЧАСТИНУ КК УКРАЇНИ
1       ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ)
1       ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ: ДВІ ДОКТРИНИ ТА СУЧАСНІСТЬ
1       ІМУНІТЕТ МОРСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ СУДЕН В УКРАЇНІ (ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ)
1       ІМУНІТЕТ СВІДКА ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ (ЗА ПРОЕКТОМ КПК)
1       ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОСЛУГИ: ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС
1       ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НЕЮ
1       ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ: ВТОРИННА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
1       ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ СВОЇМ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ
1       ІНДИКАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
1       ІНДУКТИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
1       ІНДУКЦІЮВАННЯ СВІДОМОСТІ ГІПНАБЕЛЬНИХ ОСІБ ЧЕРЕЗ ЗМІ КОРИСЛИВИМИ І СЕКСУАЛЬНО-НАСИЛЬНИЦЬКИМИ ІМПУЛЬСАМИ
1       ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
1       ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА, КЛАСТЕРИ ТА ХАЙ-ТЕК УКЛАДИ В СУЧАСНОСТІ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
1       ІННОВАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
1       ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
1       ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
1       ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
1       ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ
1       ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ
1       ІНСТИТУТ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТИ І ПЕРСПЕКТИВИ
1       ІНСТИТУТ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1       ІНСТИТУТ НЕПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ
1       ІНСТИТУТ ОБМЕЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1       ІНСТИТУТ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1783-1917 РР.): ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
1       ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
1       ІНСТИТУТ ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА
1       ІНСТИТУТ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
1       ІНСТИТУТ ПОХІДНОГО ПОЗОВУ ТА ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
1       ІНСТИТУТ ПРАВА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
1       ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНСТВА: ПРОГАЛИНИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
1       ІНСТИТУТ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПИТАННЯ МИНУЛОГО ТА СЬОГОДЕННЯ
1       ІНСТИТУТ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1       ІНСТИТУТ РОЗПУСКУ ПАРЛАМЕНТУ ЯК ВИПАДОК КОЛЕКТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
1       ІНСТИТУТ СПІВУЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: НОВАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1       ІНСТИТУТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ
1       ІНСТИТУТ ФАКТИЧНОГО ШЛЮБУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
1       ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ОСОБОЮ: ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
1       ІНСТИТУТИ АМНІСТІЇ ТА ПОМИЛУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ
1       ІНСТИТУЦІЙНА ЛЕГІТИМНІСТЬ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ
1       ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
1       ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
1       ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ
1       ІНТЕГРАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ
1       ІНТЕГРАЦІЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ МЕТОДІВ В СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗЛОЧИННОСТІ
1       ІНТЕГРАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПРАВА ДО СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
1       ІНТЕГРАЦІЯ ОСНОВ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ В СЛІДЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ - АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
1       ІНТЕЛЕКТ СУСПІЛЬСТВА І ДЕМОКРАТИЧНИЙ, ПРАВОВИЙ ПРОГРЕС В УКРАЇНІ
1       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ І ТРАДИЦІЙНІЙ МОДЕЛЯХ РОЗВИТКУ
1       ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВІ. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
1       ІНТЕРНЕТ ТА ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ОПЕРАТИВНО-ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУДДЕЮ ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН СПРАВИ В КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ
1       ІНТУЇТИВНЕ ПРАВО ТА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
1       ІНФЛЯЦІЙНІ ЗБИТКИ У РАЗІ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
1       ІНФОРМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ: СУСПІЛЬНА ПОТРЕБА ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
1       ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
1       ІНФОРМАТИКА ЯК НАУКА ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ВЛАДИ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ЧИННИК УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ СУСПІЛЬСТВОМ
1       ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОВНИХ СТРАТЕГІЙ
1       ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ
1       ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ У СПРАВАХ ПРО ВБИВСТВА, ПОЄДНАНІ ЗІ ЗГВАЛТУВАННЯМ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВС - ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ
1       ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
2       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМУДСМАН У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 26 БЕРЕЗНЯ 2006 РОКУ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ШАХРАЙСТВА
1       ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ЧАСТИНА 1. ГНОСЕОЛОГІЧНІ КОРЕНІ ТА АНТОЛОГІЯ ПРОБЛЕМИ, ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД СПОЛУЧ
1       ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ЧАСТИНА 2. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ФРН І ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)
1       ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ЧАСТИНИ 3 І 4
1       ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ
1       ІНФОРМАЦІЯ - ЦІНА - БЕЗПЕКА: [ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ В ЗАГАЛЬНОМУ ВИМІРІ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ]
1       ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНИХ, ПРОМІЖНИХ, ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
1       ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН ТА ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ У ПРАВОЗНАВСТВІ
1       ІНФОРМВЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ( Ч.5. МІСЦЕ І РОЛЬ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРЕЧЧИНИ В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОЇ ВІДПОВ
1       ІНФРАСТРУКТУРА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
1       ІПОТЕКА ЖИТЛА: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ
1       ІПОТЕКА ЯК ЗОНА ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ ДЛЯ СИСТЕМИ НОТАРІАТУ
1       ІСПАНІЯ - ДЕРЖАВА АВТОНОМІЙ
1       ІСТИНА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
1       ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕНЕЗИС СУБСИДІАРНОГО ЗАХИСТУ ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ
1       ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
1       ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
1       ІСТОРІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
1       ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ
1       ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1       ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА
1       ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВО У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВНИЧІЙ НАУЦІ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО РИБОЛОВСТВА Й ОХОРОНИ РИБНИХ ЗАПАСІВ (XIV - XIX)
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ВЛАСНОСТІ ВІД ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
1       ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ
1       ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СПОСОБУ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕХАНІЗМУ СЛІДОУТВОРЕННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КОЛІЗІЙНИХ ПИТАНЬ СПАДКОВОГО ПРАВА У СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПО СПРАВАХ ПРО ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО
1       ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА ТА ЗВИЧАЄВИХ НОРМ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1       ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ
1       ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ (З ДАВНІХ ЧАСІВ І ДО КІНЦЯ ХІХ СТ.)
1       ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ПРИРОДИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
1       ІСТОРИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПРАВО
1       ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СПАДКОВОГО ПРАВА В СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМ ПРО ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ Х-ХV СТОЛІТЬ
1       ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ
1       ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
1       ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
1       ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЛІСУ
1       ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ОБЛІКІВ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ СТОСОВНО НЕПОВНОЛІТНІХ
1       ІСТОРИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОЯВ ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
1       ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
1       ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРИВАТИВІВ
1       ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ОБВИНУВАЧЕНОГО
1       ІСТОРИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ
1       ІТАЛІЙСЬКА МОДЕЛЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ МОЛОДІ
1       ІТАЛІЯ В ПОШУКАХ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ
1       АБСОЛЮТИЗМ В РУССКОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ XVI - XVIII ВВ.
1       АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
1       АВТОНОМІСТСЬКІ ТРАДИЦІЇ У ДАВНІЙ ІСТОРІЇ ІСПАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
1       АВТОНОМІЯ У ДЕРЖАВНОМУ БУДІВНИЦТВІ ФІНЛЯНДІЇ ( ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД)
1       АВТОРИТАРИЗМ: PRO ET CONTRA
1       АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ
1       АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД В БУДІВНИЦТВІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ
1       АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР: МІРКУВАННЯ ПРО ДЕЯКІ ЙОГО АТРИБУТИ
1       АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
1       АГРАРНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
1       АГРЕССИВНОСТЬ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
1       АГРЕССИЯ КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
1       АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1       АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ НОВИХ СУМІЖНИХ ПРАВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
1       АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1       АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ
1       АДАПТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
1       АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО СУЧАСНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ЧУЖОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
1       АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ УЧЕБНОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1       АДВОКАТ
55       АДВОКАТ (ИСТ. СТ.)
1       АДВОКАТ-ІНОЗЕМЕЦЬ В УКРАЇНІ ТА АДВОКАТ-УКРАЇНЕЦЬ ЗА КОРДОНОМ: РЕАЛІЇ ЧИ ПЕРСПЕКТИВИ
1       АДВОКАТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК НОВИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
1       АДВОКАТУРА И АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       АДМІНІСТРАТИВНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
1       АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК ОДИН ЇЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
1       АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ГУРТОВОЇ І РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АУДІОВІЗУАЛЬНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
1       АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯКІ СКОЮЮТЬ ОСОБИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ
1       АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
1       АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ? БУТИ
1       АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ: ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧИ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ?
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КУРІННЯ У ЗАБОРОНЕНИХ МІСЦЯХ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗА КОДЕКСОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРИТЕТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АДМ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЯК ЧИННИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
1       АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ
1       АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН
1       АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ- НА СТОРОЖІ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
1       АДМІНІСТРАТИВНЕ ВИДВОРЕННЯ ЗА МЕЖИ УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРАВА
1       АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
2       АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
1       АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ АКТИВІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ
1       АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЯК ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1       АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС У ПАРАДИГМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА
1       АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД ЯК СКЛАДОВА ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1       АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМИ
1       АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ДОГОВОРИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА СКЛАДОВА ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ШТРАФ ЗА ПОРУШЕННЯ ТЕРМІНІВ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНА КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ОБГОНУ, ЗУСТРІЧНОГО РОЗ’ЇЗДУ, ПРОЇЗДУ ПЕРЕХРЕСТЬ ТА ЗУПИНОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАТУСУ ЗАСНОВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПУБЛІЧНОСТІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ НІМЕЧЧИНИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНОГО НАБОРУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ БРАКОНЬЄРСТВУ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ПРОСТИТУЦІЇ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ І ЗЛОЧИНІВ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РОБОТИ З КАДРАМИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В СВІТЛІ ПРИОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО РОЗВИТКУ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ В
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ МІЛІЦІЇ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУНКТІВ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ НЕЗАКОННО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТЕРИ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧА
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОЗАСТОСОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
1       АДМІНІСТРАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
1       АДМІНІСТРУВАННЯ СУДІВ
1       АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
1       АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ
1       АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗМУ
1       АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
1       АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1914 Г.
1       АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1       АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ В XV - XVI ВВ.
1       АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1       АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1       АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ АРБИТРАЖНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ
1       АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА
1       АККРЕДИТАЦИЯ КАК ИНСТИТУТ
1       АКРЕДИТИВ ЯК ФОРМА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1       АКТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА
1       АКТИ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА З ТОЧКИ ЗОРУ ТЕОРІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
1       АКТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
1       АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБУТ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПРИДБАННЯ САМОГОНУ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ДОДЕРЖУВАТИСЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ СТОСОВНО ВИБОРІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ТА МІСЬКИХ ГОЛІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ З ПОГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА СПЕЦИФІКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
1       АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ПОШИРЕННЯМ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. Ч. 1
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ТА КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЩОДО МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЗАХИСНИКА
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СВІТЛОВИХ ТА ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ АВТОТРАНСПОТНИХ ЗАСОБІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ. ВИП. 20
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ. ВИП. 21
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ. ВИП. 26
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА НА ЗБОРИ, МІТІНГИ, ПОХОДИ ТА ДЕМОНСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ
2       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
26       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗМАГАЛЬНИХ ЗАСАД У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОЧИНСТВА
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
50       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
1       АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЫВШЕГО СОЮЗА ССР ЗА РУБЕЖОМ)
1       АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1       АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ДОКАЗЫВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ О СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ ПРОИСШЕСТВ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
10       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ИСТ. СТ.)
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
1       АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПАТРОНАМИ К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ КАК ПРЕДМЕТУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 222 УК РФ
1       АКЦЕНТИ У ВИЗНАЧЕННІ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
1       АЛГОРИТМ К СОЗДАНИЮ УЧЕТА КОЛЛЕКЦИИ ПУЛЬ В ОРГАНАХ МВД
1       АЛГОРИТМІЗАЦІЯ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ
1       АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1       АМЕРИКАНСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: БАЗОВІ ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТА НОВІ ВИКЛИКИ
1       АМНІСТІЯ ТА ПОМИЛУВАННЯ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
1       АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛ
1       АНАЛІЗ ДАНИХ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ ПРО РОБОТУ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ, МІСЬКРАЙОНИХ) СУДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2006 РІК
1       АНАЛІЗ ДАНИХ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ ПРО РОБОТУ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ, МІСЬКРАЙОННИХ) СУДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2007 РОКУ
1       АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
1       АНАЛІЗ ЗМІН У СТАТУСІ ПАРЛАМЕНТУ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
1       АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ МЕТОДИКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
1       АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ДИКТОФОНІВ
1       АНАЛІЗ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДЕСТРУКТИВНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СУСПІЛЬСТВО
1       АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОВЕДЕНИХ В УКРАЇНІ ЗАГАЛЬНО-ДЕРЖАВНИХ РЕФЕРЕНДУМІВ
1       АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ ТРАДИЦІЙ В ОБГРУНТУВАННІ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВА (Й. ПОКРОВСЬКИЙ)
1       АНАЛІЗ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПО СЛУЖБІ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СПОСІБ ЗМІНИ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНО
1       АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЕКТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ КРИМІН
1       АНАЛІЗ ПРАВОМІРНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЗАВСТОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНО-ПРАВОВИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СО
1       АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
1       АНАЛІЗ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ КОНСТИТУЦІЇ
1       АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       АНАЛІЗ СТАНУ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО СПРИЯТИМУТЬ ЇЇ ПОДОЛАННЮ
1       АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
1       АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ
1       АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗБРОЮ
1       АНАЛІЗ ЧИННОГО ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАВО НА СТРАЙК
1       АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1       АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ, ИМЕЮЩИХ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1       АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ ЗАКОННОСТИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
1       АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
1       АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1       АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
1       АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТА К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛАМ
1       АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППОВЫХ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ
1       АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАИНЫ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И
1       АНАЛОГІЯ ПРАВА: ОСОБЛИВОСТІ, ПІДСТАВИ, МЕХАНІЗМИ ТА УМОВИ ЇЇ ІСНУВАННЯ
1       АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1       АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ
1       АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ
1       АНТРОПОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАВОДЕРЖАВОЗНАВЧА ПЕРСПЕКТИВА
1       АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ І СУЧАСНІСТЬ
1       АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ: СТАДІЇ ПРОЦЕСУ ЧИ СУБ’ЄКТИВНІ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА
1       АПЕЛЯЦІЯ ПРОКУРОРА НА СУДОВІ РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
1       АППАРАТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
1       АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМИ ГРУПОВИХ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ПОДОЛАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ФРУСТРАЦІЇ У СТУДЕНТІВ
1       АРБІТРАЖНО-СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
1       АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ
1       АСОЦИАЛЬНАЯ ДЕВИАНТНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1       АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА
1       АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЛОЧИНУ І СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
1       АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЛОЧИНУ, МАЛОЗНАЧНОГО ДІЯННЯ ТА ДІЯННЯ, ЩО НЕ МІСТИТЬ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
1       АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНИКОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
1       АССИМЕТРИЯ ПРАВИЛ ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
1       АТЕСТАЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
1       АТРИБУТИВНЫЕ СВОЙСТВА УГОЛОВНОГО ДЕЛА
1       АУДИОЗАПИСЬ ХОДА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
1       АУТСОРСИНГ ЯК ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ
1       Б.А. КИСТЯКОВСКИЙ О СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРАВА
1       БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА
1       БІОЕТИКА: ПРАВОВИЙ ВИМІР
1       БІОЕТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
1       БІРЖОВІ ДОГОВОРИ ЯК ВИД ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
1       БАЛАНС КОНКУРИРУЮЩИХ ЦЕННОСТЕЙ В СИТУАЦИИ НАПРЯЖЕННОСТИ: СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
1       БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ
1       БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       БАНКОВСКОЕ ПРАВО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
1       БАНКРУТСТВО БАНКІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
1       БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В XXI ВЕКЕ
1       БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ И КАТЕГОРИАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1       БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1       БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
1       БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       БЕЗПЕКА ДОРОЖНОГО РУХУ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ
1       БЕЗПЕКА ДОРОЖНОГО РУХУ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
1       БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       БЕЗПЕКА МИТНОЇ СЛУЖБИ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
1       БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ
1       БЕЗПЕКА РУХУ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ У ПОЛІ ЗОРУ ПРОКУРОРА
1       БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ - НА КОНТРОЛІ У ПРОКУРАТУРІ
1       БЕЗРАБОТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
1       БЕСПРАВИЕ БАНКА РОССИИ КАК СЛЕДСТВИЕ НЕУРЕГУЛИРОВАННОСТИ ЕГО СТАТУСА
1       БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
1       БОРИСФЕН
1       БОРОТЬБА ІЗ РЕЙДЕРСТВОМ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ - ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ
1       БОРОТЬБА З КАТУВАННЯМИ - ШЛЯХ ДО ПРАВОВОЇ ТА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
1       БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
1       БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ - ПРІОРИТЕТИ НА ШЛЯХУ ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ
1       БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ В НІМЕЧЧИНІ (СТАН, ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ)
1       БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З НОРМАМИ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
1       БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
1       БОРОТЬБА ЗЇ ЗЛОЧИНАМИ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ
1       БОРОТЬБА ЗА ПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ СУДОЧИНСТВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ГОЛОС ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО
1       БОРОТЬБА ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ УРСР З КРИМІНАЛЬНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ У ПОВОЄННІ РОКИ (1946-1953 РР.)
1       БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ ТРЕБУЕТ НОВОГО СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
1       БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ - ДЕЛО ВСЕГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
1       БОРЬБА С ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
1       БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1       БОРЬБА С ТЯЖКИМИ НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
1       БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ: НЕОБХОДИМО МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
1       БРАЧНЫЙ ДОГОВОР - ГАРАНТИЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
1       БУДЕТ ЛИ ВОСТРЕБОВАНА СТ. 312 УК РФ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА?
1       БУТТЯ ПРАВА ТА ПРАВОВА АНТРОПОЛОГІЯ
1       БЫТИЕ И ПРАВО
1       БЮДЖЕТ-2007: СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ
1       БЮДЖЕТНА УСТАНОВА ЯК НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
1       БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
1       БЮЛЕТЕНЬ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
3       БЮЛЕТЕНЬ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       БЮЛЕТЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ
1       БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (ИСТ. СТ.)
1       БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
176       БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       В АДВОКАТУРІ ПЕРЕМОЖЕ ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ЧИ АМБІЦІЇ?
1       В ОБХІД УСТАЛЕНИХ НОРМ
1       В ПОИСКАХ ИСЧЕЗНУВШИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       ВІД КУЛЬТУРИ ВІЙНИ - ДО КУЛЬТУРИ МИРУ
1       ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАН
1       ВІДКРИТІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
1       ВІДМІННОСТІ СТРАЙКІВ ВІД ІНШИХ АКЦІЙ ПРОТЕСТУ
1       ВІДМЕЖУВАННЯ ВИКРАДЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АБО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ ЇЇ САМОВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
1       ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКИЙ ВСТАНОВЛЕНО В Ч. 2 СТ. 209-1 КК УКРАЇНИ, ВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО
1       ВІДМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ
1       ВІДМЕЖУВАННЯ СКЛАДУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ
1       ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1       ВІДНОВЛЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКРИТІЙ КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
1       ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1       ВІДНОВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВА КРИМІНАЛЬНОМУ: ОГЛЯД ЙОГО У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА
1       ВІДНОСИНИ З ПРИВОДУ НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА
1       ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
1       ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ВІДОМЧА МЕДИЦИНА В ОВС ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ У ХVII-XIX СТ. В УКРАЇНІ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННІ ПОСІВИ ТА ВИРОЩУВАННЯ СНОДІЙНОГО МАКУ АБО КОНОПЛІ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ В РОКИ НЕПУ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВИХ ПОСЛУГ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УЧАСНИКАМИ ОБОВ’ЯЗКІВ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛІДЧИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1       ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ОСНОВНИМ ЗАСАДАМ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1       ВІДРАХУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ УКРАЇНИ
1       ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОТЕРПІЛОМУ В РЕЗУЛЬТАТІ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ, ПРИ ЗАКРИТТІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ З НЕРЕАБІЛІТУЮЧИМИ ПІДСТАВАМ
1       ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЗАСІБ ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ
1       ВІДШКОДУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНІВ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
1       ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ДЕРЖАВІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ЯК УЧАСНИКАМ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1       ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІД УЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
1       ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РУХУ ОУН ТА УПА Й ЇХ ПРОТИВНИКІВ У СВІТЛІ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
1       ВІЙСЬКОВО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДАВНІХ ІРЛАНДЦІВ У ПАМ’ЯТКАХ VII - VIII СТ. НАШОЇ ЕРИ
1       ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОЗАЛЕЖНИХ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
1       ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
65       ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
71       ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
49       ВІСНИК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
30       ВІСНИК ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
79       ВІСНИК ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
15       ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
148       ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВИП. 4 (29)
1       ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВИП. № 1 (39)
1       ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВИП. №1 (34)
1       ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВИП. №2 (35)
1       ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВИП. №3 (36)
1       ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВИП. №4 (37)
1       ВІСНИК КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
27       ВІСНИК КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
332       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМ. Е.О. ДІДОРЕНКА. ВИП. 4
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК № 3. У 4-Х Ч. Ч. 4.ІДЕЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ВИП. 1
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ВИП. 2
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ВИП. 3
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ВИП. 4
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК № 3. У 4-Х Ч. Ч. 1.ІДЕЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК № 3. У 4-Х Ч. Ч. 3.ІДЕЯ ПРАВА І ДЕРЖАВА
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК № 3. У 4-Х Ч. Ч.2.ІДЕЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК №1. У 2-Х Ч. Ч.1
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК №2. У 4-Х Ч. Ч.1.ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУК
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК №2. У 4-Х Ч. Ч.2.ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУК
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК №2. У 4-Х Ч. Ч.3.ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУК
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК №2. У 4-Х Ч. Ч.4.ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУК
1       ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
77       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ИСТ. СТ.)
17       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 42
1       ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИП. 43
53       ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ВИП. 25
1       ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ
190       ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ (ИСТ. СТ.)
1       ВІСНИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
38       ВІСНИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ (ИСТ. СТ.)
1       ВІТАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПОРЯДКУ
1       ВІТЧИЗНЯНІ ПОГЛЯДИ НА СТРУКТУРУ НОРМИ ПРАВА
1       ВІЧЕ
68       ВІЧЕ (ИСТ. СТ.)
1       ВАЖКА ДОРОГА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ, ОДНАК ЇЇ ТРЕБА ПРОЙТИ
1       ВАЖЛИВІСТЬ ВОЛОДІННЯ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ ДЛЯ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
1       ВАЛЮТА ЯК ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
1       ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С ПОЗИЦИИ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
1       ВБИВСТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ І ЛИТОВСЬКИМ СТАТУТОМ
1       ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ЛЕКЦИЯ)
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ПО БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВИ ЗАКОНУ - ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЯКОСТІ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
1       ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ
1       ВДОСКОНАЛЮЄМО МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1       ВЕЛИКИЙ І МАЛИЙ ДЕРЖАВНІ ГЕРБИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
1       ВЕРБАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ ДОПИТУ
1       ВЕРБАЛЬНИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ ПРОКУРОРА- ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО СПІЛКУВАННЯ З АУДИТОРІЄЮ
1       ВЕРБАЛЬНО-БІХЕВІОРИСТСЬКА ДОМІНАНТА ПРАВОСВІДОМОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВНИКА
1       ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
1       ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
1       ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
1       ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
1       ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРОТИВ ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ. ПАРАДОКСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США И ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ
1       ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ АЛИЕВА Э.А.. ВЫП. 3: МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАР. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦИИ МИ
1       ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ АЛИЕВА Э.А.. ВЫП. 4: МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАР. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФЕРЕНЦИИ АК
14       ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ИСТ. СТ.)
1       ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. № 1 (11)
1       ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. № 1 (13)
1       ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. № 2 (12)
1       ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. № 2 (14)
18       ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА . СЕРИЯ 11, ПРАВО (ИСТ. СТ.)
1       ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА . СЕРИЯ 11.ПРАВО
1       ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
90       ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ (ИСТ. СТ.)
1       ВЕЩНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ В НЕКОТОРЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
1       ВЕЩНОЕ ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПО ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМУ ОТКАЗУ
1       ВЕЩНЫЕ ПРАВА В НЕМЕЦКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ. К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ ПО НЕМЕЦКОМУ ПРАВУ ИНОСТРАННЫХ СПОСОБОВ ОБЕС
1       ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН НЕПОВНОЛІТНІМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ
1       ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ І ЗАГАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ Г
1       ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У РОДИНІ НЕПОВНОЛІТНІХ: КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
1       ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА НАСЕЛЕННЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ
1       ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕСПЕРТНИХ СЛУЖБ : ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1       ВЗАЄМОДІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО З
1       ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПІ
1       ВЗАЄМОДІЯ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОВС ІЗ НАСЕЛЕННЯМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
1       ВЗАЄМОДІЯ НОРМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИ ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
1       ВЗАЄМОДІЯ ОВС І ЗМІ У ЗАПОБІГАННІ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ
1       ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ГРОМАДЯНАМИ ЯК ДЖЕРЕЛАМИ ОПЕРАТИВНО-ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1       ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ З ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПЕРЕКРИТТІ КАНАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ
1       ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТ
1       ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ ІММІГРАЦІЇ
1       ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ З ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТ
1       ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖКИ
1       ВЗАЄМОДІЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1       ВЗАЄМОДІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ГРОМАДСЬКОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
1       ВЗАЄМОДІЯ ЦИВІЛЬНОГО І КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1       ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ І ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
1       ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕМОКРАТІЯ
1       ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ДЕРЖАВНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ
1       ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ З ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ ТА НАУКОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ У РОЗВИТКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СИЛ США
1       ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА УЗГОДЖЕННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПОЛОЖЕНЬ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИЛИЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОВД С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОТИЗМУ. НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ АППАРАТОВ ОВД В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Н
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ
1       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ЗАЩИТНИКА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
1       ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1       ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ КРИМИНАЛЬНОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
1       ВЗГЛЯД НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СУЩНОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
1       ВЗГЛЯДЫ НЕКОТОРЫХ РУССКИХ УЧЕНЫХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА НА СУЩНОСТЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА, ФОРМЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДОВЛАСТИЯ
1       ВЗРОСЛЫЕ КАК ГАРАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ
1       ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У СВІТЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1       ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ: ПРОБЛЕМИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ
1       ВИЇМКА ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
1       ВИЇМКА ДОКУМЕНТА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ. АНАЛІЗ НОВЕЛ ЗАКОНОДАВСТВА
1       ВИБОРИ - 2006. ДОСВІД. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ
98       ВИБОРИ - 2006. ДОСВІД. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ (ИСТ. СТ.)
1       ВИБОРИ 2006 РОКУ ТА УРОКИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
1       ВИБОРИ БЕЗ ВИБОРУ
1       ВИБОРИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
1       ВИБОРИ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
1       ВИБОРИ МИНУЛИ - РОБОТА ТРИВАЄ. ПРО РОБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ У МІЖВИБОРЧИЙ ПЕРІОД
1       ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 2006 РОКУ. ПИТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1       ВИБОРИ ТА РЕФЕРЕНДУМИ ЯК ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ
1       ВИБОРИ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
1       ВИБОРИ ЯК РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
1       ВИБОРЧІ КОМІСІЇ: ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ (ДОСВІД ВИБОРІВ 2006 РОКУ)
1       ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ПРАВОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
1       ВИБОРЧІ ФОНДИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, ВИБОРЧИХ БЛОКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
1       ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
1       ВИБОРЧЕ ПРАВО В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ОСВІТИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1       ВИБОРЧЕ ПРАВО ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (ІЗ ДОСВІДУ ВИБОРІВ 2006 РОКУ)
1       ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ: ДОСВІД ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2006 РОКУ
1       ВИВЧЕННЯ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ОБВИНУВАЧЕНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1       ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
1       ВИДІЛЕННЯ В НАТУРІ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ЯК УМОВА ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯ ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ
1       ВИДІЛЕННЯ ВИДІВ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ: [ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ]
1       ВИДІЛЕННЯ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ В ОКРЕМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОДИНИЦЮ У 1948 Р.
1       ВИДАТКИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОТРЕБИ У 70-80-Х РОКИ ХІХ СТ.
1       ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
1       ВИДИ ДИСПОЗИЦІЙ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЇХНЬОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ
1       ВИДИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРАВОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1       ВИДИ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА УНІВЕРСАЛАМИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII - ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТ.
1       ВИДИ ЛІЗИНГУ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
1       ВИДИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1       ВИДИ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1       ВИДИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ УНІФІКАЦІЇ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
1       ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ У КРИМІАЛЬНИХ СПРАВАХ У ФРАНЦІЇ: АПЕЛЯЦІЯ ТА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ
1       ВИДИ ПРАВ НА ЧУЖІ РЕЧІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ
1       ВИДИ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       ВИДИ ТА ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
1       ВИДИ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
1       ВИДИ, ФОРМИ І ПРИНЦИПИ КООРДИНАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ
1       ВИДИ, ФОРМИ І СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ І ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
1       ВИДЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
1       ВИДЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
1       ВИЗНАННЯ ВИБОРІВ НЕДІЙСНИМИ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ СТАТУС РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХОДІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧАСТКИ УЧАСНИКА, ЯКИЙ ВИЙШОВ ІЗ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
2       ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ УСТАНОВИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СПЕЦИФІКА ЦЬОГО ВИДУ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ В КРИМІНОЛОГІЇ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ОБКЛАДАННЯ ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИПИНЕННЯ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНКИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЗБРОЯ ЯК РІЧ МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ ТА ЗБРОЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АКТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СТОСОВНО НАЦІОНАЛЬНИХ УСТАНОВ ІЗ ЗАХИСТУ Й ЗАОХОЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНСТИТУТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ПРІОРИТЕТ У РЕГУЛЮВАННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНОМ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВІДШКОДУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1       ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У РОБОТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ВІДПОВІДАЧ ЗА КОДЕКСОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
1       ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ МЕЖ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
1       ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
1       ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО НА ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДЕРЖАВНА ПОЗИЦІЯ ЧИ НЕУВАЖНІСТЬ?
1       ВИКЛЮЧНИЙ ХАРАКТЕР МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1       ВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ ЯК ФОРМА ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ДВС
1       ВИКОНАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)
1       ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ ЯК СТАДІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1       ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
1       ВИКОНАННЯ СУБ’ЄКТАМИ НОРМОТВОРЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ПРО ВИЗНАННЯ НЕЧИННИМИ ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
1       ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩЛО ВИПЛИВАЮТЬ З ЇЇ ЧЛЕНСТВА В РАДІ ЄВРОПИ
1       ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Т
1       ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1       ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ОБЛІКІВ ПРИ ЕКСПЕРТНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
1       ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОСОБУ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЗА СТ. 286 КК УКРАЇНИ
1       ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ОБЛІКІВ У РОЗВІДУВАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІЙ РОБОТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІ
1       ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ
1       ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У США У РЕФОРМУВАННІ ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКР
1       ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ САМОЗАХИСТУ
1       ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ МІГРАНТІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ Д
1       ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
1       ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСПУБЛІК ЛАТВІЇ ТА МОЛДОВИ
1       ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОРД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
1       ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЬНИХ НОРМ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ (2001 Р.) ТА ДОДАТКОВОГО ПРОТОКОЛУ ДО НЕЇ (2003 Р.) У НОРМОТВОРЧОМУ ПРО
1       ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЬНИХ НОРМ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ТА ДОДАТКОВОГО ПРОТОКОЛУ ДО НЕЇ У НОРМОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇ
1       ВИКОРИСТАННЯ НА МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЛАТЕНТНОСТІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 305 КК УКРАЇНИ
1       ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ В ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИ
1       ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ШАХРАЙСТВА
1       ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1       ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ - УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
1       ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ ПІД ЧАС ДЕМІНУВАННЯ ДОКТРИНАЛЬНОГО КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ТА ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО С
1       ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
1       ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМОВО-ДЕСОРБЦІЙНОЇ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ (ПДМС) ДЛЯ ЕКСПРЕС-ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХНІХ
1       ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ З МЕТОЮ ЙОГО ПОШУКУ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРА ЯК ВАЖЕЛЯ ТИСКУ: ЧИ МОЖНА ЦЬОГО УНИКНУТИ?
1       ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС ДОПИТУ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТІЛЕСНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ
1       ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ У ДОПИТІ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЗАПОДІЯННЯМ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
1       ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ, У ПРОТИДІЇ НАРКОБІЗНЕС
1       ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ : ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛО
1       ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ Й УПРАВЛІННЯ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ
1       ВИКОРИСТАННЯ СЛІДІВ ВУШНИХ РАКОВИН У КРИМІНАЛІСТИЦІ
1       ВИКОРИСТАННЯ СНАЙПЕРА В СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ
1       ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗКРИТТІ Й РОЗСЛІДУВАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ
1       ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ОБЛІКІВ НА СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
1       ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ ІНТЕГРАТИВНОГО І ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1       ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ КРИМІНАЛІСТИКИ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
1       ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
1       ВИКОРИСТАННЯ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ В ХОДІ ОРД, ЯК ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
1       ВИКРАДЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АБО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ ЇЇ САМОВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПЕ
1       ВИКРАДЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ САМОВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ: ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ
1       ВИМАГАННЯ ХАБАРА БУВАЄ НЕ ЗАВЖДИ
1       ВИМАГАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
1       ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
1       ВИМОГИ ЧИННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ
1       ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ
1       ВИНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
1       ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ І ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ
1       ВИНДИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ: К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ
1       ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ У НАЦІОНАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ (ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)
1       ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ УСИНОВЛЕННЯ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
1       ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ПРИТРИМАННЯ
1       ВИНИКНЕННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ЖІНКАМИ - КАНДИДАТАМИ НА СЛУЖБУ ДО ОВС УКРАЇНИ
1       ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИТРИМАННЯ ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ
1       ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА (РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ)
1       ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
1       ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СОЮЗІВ У СХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї (VIII - ІІІ СТ. ДО Н. Е.)
1       ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1       ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ ( ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)
1       ВИНЯТКОВІ ПРАВА ЗАХИСТУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РІВНОСТІ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1       ВИОЛЕНСОЛОГИЯ - УЧЕНИЕ О НАСИЛИИ
1       ВИПРАВНІ РОБОТИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОНОВЛЕНИЙ ПОГЛЯД НА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ
1       ВИПРАВНІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ
1       ВИПРАВНІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
1       ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ, КЛАСИФІКАЦІЙНИХ І ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ АВТОРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ТЕКСТАМИ МАЛОГО ОБСЯГУ
1       ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ЖЕРТВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
1       ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ
1       ВИСНОВКИ ЩОДО ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА США (НА РІВНІ ФЕДЕРАЦІЇ)
1       ВИСОКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1       ВИСУНЕННЯ ВЕРСІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ
1       ВИТОКИ ВЕКСЕЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1       ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ
1       ВИТОРГУВАНЕ ПРОЩЕННЯ
1       ВИТРЕБУВАННЯ ДОВІДОК І ДОКУМЕНТІВ ПРО ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ СУДОМ, ПРОКУРАТУРОЮ, ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
1       ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ У КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
1       ВИХОВАННЯ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       ВИХОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
1       ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
1       ВИЩА ОСВІТА В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІНАХ СУЧАСНОСТІ
1       ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ
39       ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ (ИСТ. СТ.)
1       ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ
1       ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ( ВСТАНОВЛЕННЯ СПОСОБІВ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ)
1       ВКЛАДИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
1       ВКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ПОЛИЦИИ: ОПЫТ ИНСТИТУТА ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙ
1       ВЛАДА ТА ОПОЗИЦІЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
1       ВЛАДА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ
1       ВЛАДА. ЛЮДИНА. ЗАКОН
59       ВЛАДА. ЛЮДИНА. ЗАКОН (ИСТ. СТ.)
1       ВЛИЯНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ НА МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1       ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1       ВЛИЯНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
1       ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ КОНТРРЕФОРМ НА СОДЕРЖАНИЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ДО ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВ
1       ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
1       ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
1       ВЛИЯНИЕ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ НА РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (1618-1648)
1       ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
1       ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
1       ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ СЛІДЧОГО ТА ЙОГО РОЛЬ В ОЦІНЦІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ
1       ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1       ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА ПО МОРСКОМУ ПРАВУ
1       ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
1       ВНУТРЕННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1       ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ ПО СЕТЕВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
1       ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПОДОЗРЕВАЕМЫМ
1       ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ В ПОРЯДКЕ СТ. 237 УПК
1       ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПРИЧИНЕННОГО НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
1       ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПОСТРАДАВШИМ ОТ АВИАКАТАСТРОФ
1       ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НЕЗАКОННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
1       ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ ПРОИСШЕСТВИЕМ
1       ВОЗМОЖНО ЛИ РЕАНИМИРОВАТЬ В УПК РФ ИНСТИТУТ СУДЕБНОГО ДОСЛЕДОВАНИЯ
1       ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ МИКРООБЪЕКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗ
1       ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ КАК УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1       ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
1       ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИИ
1       ВОЛОСНІ СУДИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІСЦЕ В СЕЛЯНСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ ПІСЛЯ АГРАРНИХ РЕФОРМ 1861-1866 РОКІВ
1       ВОПРОСЫ БУДУЩЕГО ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
1       ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
1       ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, ПО СТЕПЕНИ ИХ ЗАВЕРШЕННОСТИ
1       ВОПРОСЫ КОНФИСКАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОНТРАБАНДЫ)
1       ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА
1       ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1       ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ ДОГОВОРОВ
1       ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ПЛЕНУМОВ ВЕРХОВНЫХ СУДОВ РОССИИ И УКРАИНЫ
1       ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗ ОТНОШЕНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) В РИМСКОМ ПРАВЕ
1       ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ЗАЛОГА ЗЕМЛИ
1       ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА НАСЛЕДСТВА
1       ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1       ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРАВОСУДИЮ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ
1       ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И МНОГООБРАЗИЕ ПРАВОВЫХ КУЛЬТУР
1       ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ. ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ТАДЖИКИСТАНА
1       ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ЗАКОННІСТЮ ДІЙ ТА РІШЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕ
1       ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
1       ВПЛИВ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ НА ФАХОВІСТЬ У САМОВРЯДУВАННІ
1       ВПЛИВ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА РОЗВИТОК ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1       ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1       ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ СИСТЕМИ НА МІЖНАРОДНІ МОРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ
1       ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДИХ ВИБОРЦІВ
1       ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ НА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1       ВПЛИВ КАНОНІЧНОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ АНГЛІЇ ЩОДО СЕКСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1       ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НА ГЕОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇН
1       ВПЛИВ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, ПІВНІЧНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1       ВПЛИВ МОРАЛІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ
1       ВПЛИВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗБУДОВУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
1       ВПЛИВ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ НА ТЕРИТОРІЇ НОВОГО ЧЛЕНА ЄС - РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
1       ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
1       ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ
1       ВПЛИВ СУСПІЛЬСТВА НА ЗАКОНОДАВЧИЙ РОЗВИТОК МОВИ В УКРАЇНІ
1       ВПЛИВ ФАКТОРІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
1       ВПЛИВ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ НА ПРАВО, ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
1       ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА ЗА ЧАСІВ КНЯЖОЇ ДОБИ
1       ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ НА ГЕНЕЗИС ДАВНЬОРУСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1       ВПЛИВ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИНАХ
1       ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН В ОДЕСКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ
1       ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ НА ДОРОГАХ
1       ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЗИНГУ НА РИНКУ СУДНОБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
1       ВРАХУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРЕЮДИЦІЇ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНОГО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІ
1       ВРАХУВАННЯ СТАНУ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ
1       ВРАХУВАННЯ ЧАСУ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ЧИ СТАТУСУ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЩО ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЄ В УКРАЇНІ, ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ДО КРИМ
1       ВРЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМИН КЕРІВНИКА ІЗ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
1       ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ - ВИМОГА ЧАСУ
1       ВРЕД И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ
1       ВСЕСВІТНІЙ ДОСВІД У ЗАСТОСУВАННІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
1       ВСТАНОВИТИ ОСОБУ ТРУПА - РОЗКРИТИ НЕОЧЕВИДНЕ ВБИВСТВО В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОВИЯВЛЕНИХ ОБСТАВИН ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТИЗИ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ МАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ЯК ЗАВДАННЯ ДІЗНАННЯ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ З НЕПОВНОЛІТНІМ ПРАВОПОРУШНИКОМ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ СЕРВІТУТУ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ
1       ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ ( ДОМІНУЮЧИМ ) СТАНОВИЩЕМ У ХОДІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
1       ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ В ПРАВІ
1       ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ В ПРАВІ
1       ВТРАЧЕНИЙ ВІДЛІК [ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ ТА ЗАОЧНОГО РІШЕННЯ В ЦПК]
1       ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО У ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ: ( ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ ЗАКОНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ - КОЛИШНІХ РЕСПУ
1       ВУЗЛОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
1       ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ
1       ВЧЕННЯ О.Д. ГРАДОВСЬКОГО ПРО ДЕРЖАВУ
1       ВЧЕННЯ ПРО ПЕРЕДДОГОВІРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПОНЯТТЯ, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1       ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ВПЕРШЕ ЯК УМОВА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1       ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ ГРУПОЮ ОСІБ ЯК ФОРМА СПІВУЧАСТІ
1       ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
1       ВЫБОР НАДЛЕЖАЩЕГО СУДА ПО ПРАВИЛАМ РОДОВОЙ ПОДСУДНОСТИ
1       ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ: ВЗГЛЯД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕМОКРАТИИ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ
1       ВЫБОР СРЕДСТВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ
1       ВЫБОРЫ В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
1       ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СУДЕЙСКИХ КАДРОВ КАК ОДНА ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОШИБОК
1       ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
1       ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ
1       В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ТЕОРЕТИК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       ГАЗОВА БОМБА
1       ГАНС ГРОСС: ЛЮДИНА,ВЧЕНИЙ,ВЧИТЕЛЬ
1       ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
1       ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВИ З ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ОДНІЄЇ ІЗ СТОРІН ПРИВАТНОГО ВІДНОШЕННЯ, ЗАПОДІЯНИХ ІНШОЮ ЙОГО СТОРОНОЮ
1       ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НАРОДУ УКРАЇНИ НА ДЕРЖАВНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ НОВИХ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ
1       ГАРАНТІЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1       ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
1       ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ, ПОТЕРПІЛОЇ ВІД ЗЛОЧИНУ, НА СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
1       ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ: ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1       ГАРАНТІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СЛІДЧОГО
1       ГАРАНТИИ ПРАВ КОНЦЕССИОНЕРОВ
1       ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З МІЖНАРОДНИМИ ПРАВОВИМИ АКТАМИ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧ
1       ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1       ГАРМОНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄВРОПИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
1       ГАРМОНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ, ЗАКРІПЛЕНИХ В ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ, З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ
1       ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ ВНЗ МВС УКРАЇНИ
1       ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ ЕС
1       ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
1       ГЕНДЕРНИЙ МЕНТАЛІТЕТ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
1       ГЕНДЕРНО-ПРАВОВА ТЕОРІЯ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК
1       ГЕНЕЗА ВИНИКНЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
1       ГЕНЕЗА ДОГОВІРНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА БРАЗИЛІЇ
1       ГЕНЕЗА ТРАНСПОРТНОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРАВООХОРОННОЇ СТРУКТУРИ З ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ
1       ГЕНЕЗА ФУНКЦІЙ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
1       ГЕНЕЗИС ІДЕЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ Й ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ. ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В.М. ГЕССЕНА
1       ГЕНЕЗИС ІДЕЙ РЕАЛЬНОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ В ТЕОРІЯХ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
1       ГЕНЕЗИС ВЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1       ГЕНЕЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ АДВОКАТУРЫ
1       ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРАВОСУДИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
1       ГЕНЕЗИС ИДЕИ ЛЬГОТ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
1       ГЕНЕЗИС КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
1       ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ (XIX - ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТ. СТ.)
1       ГЕНЕЗИС НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1       ГЕНЕЗИС ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
1       ГЕНЕЗИС ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
1       ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПА ЛОЯЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ
1       ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ В ПЕРІОД РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ( КК УРСР 1922 ТА 1927 РР.)
1       ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
1       ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЛУМАЧЕННЯ-ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ЯК КІНЦЕВОГО ЕТАПУ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
1       ГИПНОЗ КАК СПОСОБ ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
1       ГИПОТЕЗА - ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ НАЧАЛО ПОСТРОЕНИЯ И ПРОВЕРКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ
1       ГЛАДКОСТВОЛЬНА МИСЛИВСЬКА ЗБРОЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
1       ГЛАСНІСТЬ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТА НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ
1       ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У ЛЮДСЬКОМУ ВИМІРІ
1       ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕЙДЕРСТВА В УКРАИНЕ И ПОПЫТКИ ИХ РЕШЕНИЯ
1       ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
1       ГНУЧКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП НАВЧАННЯ
1       ГОЛОВНЕ ПРО УНІФІКАЦІЮ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В ЄС
1       ГОЛОДОМОР В УКРАИНЕ: МАТЕРИАЛЫ СБУ УКРАИНЫ О ГОЛОДОМОРЕ
1       ГОЛОСУВАННЯ ПОШТОЮ В ЛИТВІ
2       ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА
1       ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ
1       ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕМЕНТІВ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
1       ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДОМІНАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
1       ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ У СФЕРІ ОБІГУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
1       ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
1       ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ СУДНОБУДУВАННЯ ТА СУДНОРЕМОНТУ
1       ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
1       ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: КОНСТИТУЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД
1       ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ: ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
1       ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
1       ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО ОСВОЕНИЮ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ (НАЧАЛО XIX ВЕКА)
1       ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
1       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ ВО ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ ВЫРАЖЕНИИ
1       ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
69       ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (ИСТ. СТ.)
1       ГОСУДАРСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1       ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ: ПРИРОДА СВЕТСКОЙ И ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
1       ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА?
1       ГРА - ОНТОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ СУДОЧИНСТВА
1       ГРАБЕЖ ИЛИ РАЗБОЙ?
1       ГРАЖДАНСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1       ГРАЖДАНСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ ЛОЯЛЬНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ
1       ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС АНГЛИИ И США: ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ЗА СВОИ ОБЪЯСНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
1       ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ
1       ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
1       ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОКУРОРА
1       ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
1       ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ ТА ЗАСІБ ПРЕВЕНЦІЇ
1       ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ. КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИ
1       ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ)
1       ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМИ ОХОРОНИ
1       ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ОСОБИСТІ ПРАВА В УКРАЇНІ. СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
1       ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТИВНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
1       ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВА ЛЮДИНИ
1       ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПОТРЕБУЄ ІДЕОЛОГІЇ ГУМАНІЗМУ
1       ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР УТВЕРДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ
1       ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ПРИТРИМАННЯ
1       ГРОШІ ЯК ПРЕДМЕТ БАНКІВСЬКИХ ДОГОВОРІВ
1       ГРОШОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН ЯК ІНСТИТУТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
1       ГРУППОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
1       ГУМАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
1       ГУМАНІЗМ ЯК ПРИНЦИП ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
1       ГУМАНІЗМ ЯК ПРИНЦИП КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
1       ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
1       ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР ПОГЛЯДІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ТА ПРОЦЕСИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
1       ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
1       ДІЇ ПРОКУРОРА У ВИПАДКУ НЕПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
1       ДІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА (ЙОГО НОРМ) ЯК ПОНЯТТЯ В КАТЕГОРІЇ ПРАВОВІДНОСИНИ У СИСТЕМАХ ПРАВА
1       ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД АНТИНАРКОТИЧНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПРАКТИКИ ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
1       ДІЯЛЬНІСТЬ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЛОЧИННИХ ГРУП У СФЕРІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
1       ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА СЛІДЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ ОРД
1       ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВІДШКОД
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ОСІБ, СХИЛЬНИХ ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ З ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В СУДАХ
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПО ДОКАЗУВАННЮ В СТАДІЇ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
1       ДІЯЛЬНІСТЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН
1       ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
1       ДАКТИЛОСКОПІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
1       ДАКТИЛОСКОПІЧНИЙ ОБЛІК: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
1       ДВІ СТОРОНИ ОДНІЄЇ МЕДАЛІ, АБО ЄДНІСТЬ ТА ПРОТИЛЕЖНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА ВИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
1       ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА І ЮРИДИЧНА ПРОБЛЕМА
1       ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ВІДХИЛЕННЯ
1       ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ
1       ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
1       ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВ ИЛИ СБОРОВ (СТ. 199-2
1       ДЕКІЛЬКА НЕСТАНДАРТНИХ МІРКУВАНЬ ПРО ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
1       ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ - ПОЧАТОК НОВІТНЬОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
1       ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФОРМИ ЇХ ПЕРЕДАЧІ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1       ДЕЛИКТЫ УПУЩЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: СУЩНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
1       ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
1       ДЕМОГРАФИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
1       ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
1       ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
1       ДЕМОКРАТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
1       ДЕНЬГИ - ОБЪЕКТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1       ДЕПУТАТСЬКА НЕДОТОРКАННІСТЬ У КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
1       ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕП\УТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТАМИ МІСЦЕВИХ РАД
1       ДЕРЖАВА - ОСНОВНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ, ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАД
1       ДЕРЖАВА І ЗАКОН: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МЕТОДИКА. ВИП. ІІ
1       ДЕРЖАВА І ПРАВО
328       ДЕРЖАВА І ПРАВО (ИСТ. СТ.)
1       ДЕРЖАВА І РИНОК: ШЛЯХИ ПАРТНЕРСТВА
1       ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
1       ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
1       ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
1       ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ
1       ДЕРЖАВНІ РЕЄСТРИ ЄДР ТА ЄДРПОУ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
1       ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ БАТЬКІВЩИНИ : ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ
1       ДЕРЖАВНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ОСОБИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ
1       ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МОРАЛЬ
1       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ: АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНИМ ЗАХОПЛЕННЯМ І ПОГЛИНАННЯМ АКЦІОНЕ
1       ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА КИТАЮ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
1       ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА США У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
1       ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК ПРАВООХОРОННИЙ ОРГАН
1       ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
1       ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАНЯТОСТІ: 16 РОКІВ НА РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
1       ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
1       ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
1       ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І ТРАНСФОРМАЦІЯ
1       ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОДНА ІЗ ГАРАНТІЙ ЇХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
1       ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ
1       ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
1       ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В УКРАЇНІ
1       ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА ТА ІНШИХ КРАЇНАХ
1       ДЕРЖАВНИЙ АРБІТРАЖ: ОСОБЛИВИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ЧИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В СРСР? ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
1       ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ
1       ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
1       ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИБОРЦІВ - ЯКІСНО НОВИЙ КРОК ДО ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ
1       ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
1       ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ВИБОРИ ЯК ФОРМА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
1       ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
1       ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТА МІСЦЕ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
1       ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПРАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1       ДЕТАЛІЗАЦІЯ ФОРМИ ФІКСАЦІЇ ОБ’ЄКТА У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ
1       ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНА
1       ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО НАРКОБІЗНЕСУ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
1       ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ Й СТРУКТУРНО-ВИДОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
1       ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ ( ПАЙ)
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПОРЯДКУ ОСКАРЖЕННЯ ВИРОКУ ТА ІНШИХ РІШЕНЬ СУДУ ЗАСУДЖЕНИМ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ В КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ ДО ОСОБИ, ЯКА ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЮ РИЗИКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ ЩОДО МИТНОГО КОНТРОЛЮ В МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВИХ ПРОЦЕДУР
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РУМУНІЇ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ВИЩИМИ ГІЛКАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ)
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ ДО БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СЛУЖБОВИЙ АБО ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАТРИМАННЯМ ПІДОЗРЮВАНОГО, У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ: ОГЛЯД ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПОШУКУ СЕНСУ ЖИТТЯ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ У ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ
1       ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗІЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ
1       ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ВІДНОСИН ІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
1       ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ МАТЕРІАЛАМ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБ
1       ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МВС УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
1       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА НА ГРОМАДСЬКИЙ ПРОТЕСТ
1       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ СЕРВІТУТИ НА ОСНОВІ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ЩОДО НЕДОПУСТИМОСТІ ЖОРС
1       ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОТИДІЯ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАМІНИ ПОКАРАННЯ НА ПІДСТАВІ АКТА ПРО АМНІСТІЮ АБО ПРО ПОМИЛУВАННЯ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ СЕРЕД ПЕРСОНАЛУ ВІДДІЛІВ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ МВС УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАНЯ ПОНЯТТЯ СЛУЖБОВА ОСОБА ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1       ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СВІДКІВ І ПОТЕРПІЛИХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
1