На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр ИППО - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       ХВЕСИК М. А., ГОЛЯН В. А.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       ШИТЮК М., НІКОЛАЄВ І. ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ І ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ТА ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ ДПУ-НКВС У 20 - 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. - МИКОЛАЇВ, 2007 - 274
5       10. 93\РЕД.\
2       11
1       17.02\РЕД.\
2       ALFARO, R.
2       BIBOLET, JAN-CLAUDE
2       BRYANT, R. M.
2       CHAGANTI, R.
5       CRISTAL, ROSE
2       CТУС, ВАСИЛЬ
2       DANIS M., NEVRLY M.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
2       DOUGHERTY, C.
1       DUSZYNSKI, MARCIN (IS A LECTURER IN ECONOMICS AND VICE-DEAN FOR MANAGEMENT IN ENGLISH AT WSB-NLU)
1       ESKORT, КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА\О ПРОИЗВ.\
1       FAUTRE, WILLY (HUMAN RIGHTS WITHOUT FRONTIERS (BRUSSELS))
1       FROLOVA, N. V. (CANDIDATE OF PSYCHOLOGICAL SCIENCES; ASSOCIATE PROFESSOR OF THE ADVANCED LANGUAGES STUDIES DEPARTMENT)
1       GEE, D. G.
2       KROL, E.
1       MAVED, S. J. (5 YEAR OF EDUCATION FACULTY OF INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS AND LEGAL JOURNALISM)
2       MUSSET
2       MUSSET, LUSIEN
1       NADOLNYAK, D.
1       PANFILOVA, O. E.
2       PENROSE, R.
4       PERRONE, PAUL J.
1       PINTO, L.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
2       RYBAKOV, ANATOLIJ
1       SHCHERBYNA, V. I. (CANDIDATE OF LAW; ASSOCIATE PROFESSOR THE HEAD OF THE CIVIL AND LEGAL DISCIPLINES DEPARTMENT)
6       SHORT, M. W.
2       VENKATA, S.R. (KRISHNA)
1       WOLOWIEC, TOMAS (IS A PROFESSOR OF ECONOMICS AND HEAD OF DEPT OF ECONOMICS AT WYZSZA SKOLA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY (WSB-NLU), POLAND)
1       ЄВГРАФОВА, Є. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; СУДДЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
1       ЄВГРАФОВА, Є. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; СУДДЯ КИЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ)
1       ЄВЛЕВИЧ, ХОМА\О НЕМ\
1       ЄВСЄЄВА, Т. М.
2       ЄВСТАФ`ЄВ, В. І. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК)
1       ЄВТУХ, М. (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; АКАДЕМІК-СЕКРЕТАР ВІДДІЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ)
2       ЄВТУХ, М. Б.
1       ЄВТУХ, ОЛЕКСАНДР (ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКР
1       ЄВТУХ, ОЛЕКСАНДР (ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВІДКРИТОГО МІЖН
4       ЄВТУШЕВСКЬИЙ , В. Д.
1       ЄВТУШЕВСЬКА, НАТАЛІЯ (АСПІРАНТ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІОЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЧЕРКАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ІМЕНІ БОГДАН
4       ЄВТУШЕВСЬКИЙ, В. А.
1       ЄВЧЕНКО, Т. \РЕД.\
1       ЄГОРИЧЕВА, С. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛ
1       ЄГОРОВ, К. (ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ; КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК)
5       ЄГОРОВА, Т. Д.
1       ЄДИНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ НЕБО, ІНІЦІАТИВА\О ПРОИЗВ.\
1       ЄЖОВ, ВАЛЕНТИН (ПРОФЕСОР КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ; ВІЦЕ-ПРИЗЕДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АРХІТЕК
1       ЄЗЕРОВ, А. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА (ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ))
1       ЄЗЕРСЬКА, І. В.
1       ЄЛІЗАРОВ, ОЛЕКСАНДР (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІЗИКИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО; ДОКТОР ФІЗИКО-МАТ
1       ЄЛІСЄЄВ, КОНСТЯНТИН (ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ)\О НЕМ\
1       ЄЛОВСЬКИХ, У. О. (АСПІРАНТКА ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       ЄНІН, М. Н. (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І СОЦІОЛОГІЇ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УН-ТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА)
1       ЄНІН, М. Н. (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА; КАНД. СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК)
4       ЄПІФАНОВ, А. О.
1       ЄПІФАНОВА, ОЛЬГА (ДИРЕКТОР, ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК)
5       ЄРІНА, А. М.
1       ЄРАНКІН, О. О. (К.Е.Н.)
1       ЄРЕМЕНКО С. А.
1       ЄРЕМЕНКО, В. (ПРОФЕСОР; ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ)
1       ЄРЕМЕНКО, ОКСАНА
1       ЄРЕМЕНКО, ОКСАНА (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УКР. ЛІТ-РИ СУМСЬКОГО ДПУ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА)
7       ЄРЕМЕНКО, ОКСАНА (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СУМСЬКОГО ДПУ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА)
1       ЄРЕСЬКО, О. (ДИРЕКТОР ДЕПАРТЕМЕНТУ)
1       ЄРМІЛІН, С. О. (ЮРИСТ, ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ДЕВОРА")
1       ЄРМІЛОВА, Т.Н. (ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ)\ПРО НЕЇ\
1       ЄРМАК, ОЛЕКСАНДР (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ)
2       ЄРМАКОВ, МИКОЛА
5       ЄРМАКОВА, І. Г.\РЕД.\
1       ЄРМАКОВА, О.
1       ЄРМАКОВА, О. (ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ)
1       ЄРМАКОВА, Т. О. (К. Б. Н., НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       ЄРМЕНКО, ОКСАНА (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СУМСЬКОГО ДПУ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА)
1       ЄРМОЛЕНКО , АНАТОЛІЙ (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ НАНУ)
2       ЄРМОЛЕНКО, А. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ НАНУ)
1       ЄРМОЛЕНКО, А. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       ЄРМОЛЕНКО, А. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ НАН У
1       ЄРМОЛЕНКО, ВОЛОДИМИР (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ІМ. АКАДЕМІКА В. З. Я
1       ЄРМОЛЕНКО, С. С.
5       ЄРМОЛЕНКО, С. Я.
1       ЄРМОЛЕНКО, Я. (НАУКОВЕЦЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)\О НЕМ\
1       ЄРМОЛОВА, В. М.
55       ЄРОСОВА, Л. І.\РЕД.\
1       ЄРОХІН, К. Я. (К.Е.Н.)
4       ЄРОХІН, С. А.
1       ЄРОЩЕНКОВ, С. А. (ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; УКРДАЗТ)
1       ЄРСОЛЕНКО , С. Я.
5       ЄРШОВ, А. П.
1       ЄРШОВ, В.
6       ЄРШОВ, С. В.
1       ЄРШОВА , А. П.
1       ЄСИПЕНКО, ДМИТРО
1       ЄСИПЕНКО, ДМИТРО (БАКАЛАВР КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
2       ЄФІМЕНКО, ВАСИЛЬ (ДЕКАН ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА)
1       ЄФІМЕНКО, ВАСИЛЬ (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДЕКАН ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)
1       ЄФІМЕНКО, Г. Г. (КАНД. ІСТ. НАУК; СТ. НАУК. СПІВРОБ. ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ)
1       ЄФІМЕНКО, ГЕННАДІЙ
1       ЄФІМЕНКО, К. О. (МІНІСТР ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ)
1       ЄФІМОВ, О. О. (ПОШУКУВАЧ КАФЕДРИ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА ОНЮА)
1       ЄФІМОВА, ГАННА (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА)
1       ЄФІМЧЕНКО, ТЕТЯНА (ЕКОНОМІСТ)
1       ЄФИМЕНКО, І.
3       ЄФИМЕНКО, ОЛЕКСАНДРА (1848-1918)\О НЕЙ\
1       ЄФИМЕНКО, ОЛЕКСАНДРА (1848-1918)\О НЕМ\
5       ЄФИМОВ, В. Б.\РЕД.\
5       ЄФРЕМЕНКОВА, Ю. Є.\РЕД.\
1       ЄФРЕМОВ, СЕРГІЙ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ)\О НЕМ\
1       ЄЩЕНКО, П. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА Ш
1       ЄЩЕНКО, П. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       І., ВЕРНАДСЬКИЙ\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       І., СТАЛІН\О НЕМ\
1       ІБН, СІНА (АВІЦЕННА) (СЕРЕДНЬОАЗІАТСЬКИЙ ФІЛОСОФ ТА ЛІКАР)\О НЕМ\
1       ІБН, ХАЛДУН МУХАММЕД (1332-1406)\О НЕМ\
1       ІВАН, ПАВЛО ІІ\О НЕМ\
5       ІВАНЕНКО, В.
1       ІВАНЕНКО, В. І.
5       ІВАНЕНКО, В. В.
1       ІВАНЕНКО, В. В. (ПРОРЕКТОР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. О. ГОНЧАРА; ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК)
1       ІВАНЕНКО, В. В. (ПРОРЕКТОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       ІВАНЕНКО, В. В. (ПРОРЕКТОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       ІВАНЕНКО, Л. Д.\РЕД.\
1       ІВАНЕНКО, О. А. (КИЇВ)
2       ІВАНЕНКО, О. В.
2       ІВАНЕНКО, ОЛЕНА (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ ТА ДЕМОГРАФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       ІВАНИЦЬКА, Н.
1       ІВАНИЦЬКА, Н. Б.
3       ІВАНИЧУК, РОМАН (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
1       ІВАНИЧУК, РОМАН\О НЕМ\
1       ІВАНИШИН, МИРОСЛАВА
1       ІВАНИШИН, ПЕТРО
1       ІВАНИШИН, ПЕТРО\О НЕМ\
1       ІВАНОВ Ю. Б., КРИСОВАТИЙ А. І., ДЕСЯТНЮК О. М.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       ІВАНОВ Ю. Б., ПЕТРОСЯНЦ К. В.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       ІВАНОВ, Є.
3       ІВАНОВ, А. (АСПІРАНТ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО))
1       ІВАНОВ, В.\О НЕМ\
1       ІВАНОВ, С.
1       ІВАНОВ, Ю. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ОПОДАТКУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГ
1       ІВАНОВА, І.
2       ІВАНОВА, ГАЛИНА
1       ІВАНОВА, К. А. (ПРОРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК)
1       ІВАНОВА, Л. І.
1       ІВАНОВА, ЛЮДМИЛА (КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. ДРАГОМАНОВА)
5       ІВАНОВА, О. В.\РЕД.\
1       ІВАНОВА, О. М.
1       ІВАНОВА, Ю.
1       ІВАНОВА-ГЕОРГІЄВСЬКА, Н.
1       ІВАНОВА-ГЕОРГІЄВСЬКА, Н. (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСНОВ ЗАГАЛЬНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРС
1       ІВАНОВСЬКА, О. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРСА ШЕВЧЕНКА; ДОКТ
1       ІВАНСЬКИЙ, А. Й. (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ; НАЧАЛЬНИК УДК У М. ОДЕСА)
1       ІВАНЬКО, А. В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ; ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГ
1       ІВАНЬКО, А. В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УААН)
1       ІВАНЮТА, В. Ф. (К.Е.Н.)
5       ІВАСИШЕН, С. Д.
2       ІВАХНЕНКО, СЕРГІЙ (ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ")
1       ІВАХНЕНКОВ, С. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ")
1       ІВАХНЕНКОВ, С. В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ")
1       ІВАХНЕНКОВ, С.\ПРО НЬОГО\
1       ІВАШЕВСЬКА, О.\ПРО НЕЇ\
1       ІВАШИНА, О. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       ІВАШИНА, О. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)
1       ІВАШКЕВИЧ, В. Б.
1       ІВАШКЕВИЧ, В.\ПРО НЬОГО\
1       ІВАЩЕНКО, ІВАН (АСПІРАНТ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       ІВАЩЕНКО, В. (НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)
5       ІВАЩЕНКО, В. \УПОРЯДНИК\
1       ІВАЩЕНКО, В. Л.
1       ІВАЩЕНКО, ВІРА (НАУКОВИЙ СПІРОБІТНИК ДНПБ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)
1       ІВАЩЕНКО, ОЛЬГА (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)
1       ІВАЩЕНКО, Т. \РЕД.\
1       ІВЛЕВА, ЯНА
5       ІВЧЕНКО, А.
10       ІВЧЕНКО, А. О.
1       ІГНАТЕНКО , С. А.
1       ІГНАТЕНКО, ЕМІЛІЯ (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КМПУ ІМ. Б.Д. ГРІНЧЕНКА; КИЇВ)
1       ІГНАТЕНКО, М. М. (ДОЦЕНТ РІВНЕНСЬКОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ")
2       ІГНАТЕНКО, М. М. (ДОЦЕНТ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ")
1       ІГНАТОВИЧ, М. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ)
4       ІГНАТТЬЄВА, М. П.
1       ІГНАТЧЕНКО, ГРИГОРІЙ (КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УН-ТУ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ)
1       ІГНАТЬЄВА, С. (ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       ІГНАТЮК, А.І.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       ІГОЛКІН, І. (НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ")
1       ІГОНІН, В. К. (ЗДОБУВАЧ ПРИ КАФЕДРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО)
1       ІГОНІН, Р. В. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОКТОРАНТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДПС УКРАЇНИ)
1       ІГОНІН, РУСЛАН (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВ
1       ІДЗІКОВСЬКИЙ, ЛЕОН ВІКЕНТІЙОВИЧ (1827-1865)\О НЕМ\
1       ІЗАРСЬКИЙ, ОЛЕКСА\О НЕМ\
2       ІКОННИКОВ, ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ (1841-1923)\О НЕМ\
10       ІЛЛЯШЕНКО, А. О.
1       ІЛЛЯШЕНКО, С. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК (СУМИ))
5       ІЛЬЄНКО, Р. Ю.
1       ІЛЬЇН, В. Ю. (АСПІРАНТ; ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       ІЛЬЇН, В.В. (ПРОФЕСОР)\О НЕМ\
1       ІЛЬЇН, ВОЛОДИМИР\О НЕМ\
5       ІЛЬНИЦЬКИЙ, М. М.\УПОРЯДНИК, АВТОР ПЕРЕДМОВИ ТА НАУКОВОГО АПАРАТУ\
2       ІЛЬНИЦЬКИЙ, МИКОЛА
15       ІЛЬЧЕНКО, В. Р.
5       ІЛЬЧЕНКО, О. І.
1       ІЛЬЧЕНКО, ОЛЕНА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ДОКТОРАНТ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ІМЕНІ
10       ІЛЬЯШЕНКО, М. П.
1       ІЛЮШИК, ОЛЕНА (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ВНУТРІШНІ
1       ІМЕНИННИК, АННА
1       ІНДУТНА, К.
1       ІНТЕГРОВАНА, (КОНЦЕПТУАЛЬНА) ОСНОВА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (ПРИЙНЯТИЙ КОМІТЕТОМ СОSO)\О ПРОИЗВ.\
1       ІОАНН, ПАВЛО ІІ\О НЕМ\
5       ІОВЛЄВА, Т. В.\АВТОР-УПОРЯДНИК\
1       ІПОТЕКА\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       ІРЕМАДЗЕ, ТЕНГІЗ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ РУРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В БОХУМІ; ПРОФЕСОР ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК В УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. ГРИГОЛА РОБ
1       ІРТИЩЕВА, ІННА (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА)
1       ІРХА, К. О. (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ)
1       ІРЧАН, МИРОСЛАВ \О НЕМ\
1       ІСІЧЕНКО, ІГОР (АРХІЄПИСКОП)
15       ІСТЕР, О. С.
1       ІСТОМІНА, Р.М. (ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ)\ПРО НЕЇ\
1       ІЧАНСЬКИЙ, В. Ю.
1       ІЩЕНКО, ОЛЕНА (ЕКОНОМІСТ; М. КИЇВ)
2       ІЩЕНКО, Ю. (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НАН УКРАЇНИ)
5       ІЩУК, М. \РЕД.\
5       ІЩУК, М. Л.\РЕД.\
1       ІЩУК, НАТАЛІЯ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВІННИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТЕР
1       ЇЖАКЕВИЧ, ГАЛИНА ПРОКОПІВНА (ФІЛОЛОГ)\О НЕЙ\
1       АІСТОВА, М. Д.\О НЕЙ\
5       ААКЕР, Д.
2       АБІБУЛЛАЄВА, Е. Е.
1       АБАКУМЕНКО, О. В. (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ)
1       АББАСОВА, Н. И.
1       АБДУЛЛОЄВ, Ф. (ГОЛОВА ЕКОНОМІЧНОМУ СУДУ СНД)\О НЕМ\
5       АБЕЛЬМАС, Н. В.
1       АБЕЛЯР, ПЬЕР\О НЕМ\
1       АБРАМОВА, І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА АУДИТУ ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВ
5       АБРАМОВА, Т. В.\РЕД.\
5       АБРАМОВИЧ, С. Д.
1       АБСАВА, Л. О. (ДОКТОРАНТ; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ" НАН УКРАЇНИ)
2       АВДІЄНКО, О. П.
5       АВДОНИНА, М. \ПЕР.\
1       АВЕР'ЯНОВ, В. Б.\О НЕМ\
1       АВЕР`ЯНОВ, В. (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (ІНСТИТУТ ДЕР
1       АВЕР`ЯНОВ, В. (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ АПРН УКРАЇНИ; ДОК
1       АВЕРОЧКІНА, Т. В. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК)
1       АВЕРОЧКІНА, Т. В. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕ
1       АВЕРОЧКІНА, Т. В. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ)
1       АВЕРОЧКІНА, Т. В. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА ОНЮА)
2       АВЕРОЧКИНА, Т. В.
1       АВЕРОЧКИНА, Т. В. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МОРСКОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА ОДЕССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ)
1       АВЕРЧЕВ, О. В. (КАНДИДАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК; ДОЦЕНТ)
1       АВЕРЧЕВА, Н. О. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ")
1       АВИЛКІНА, МАРИНА (АСПІРАНТКА БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, М. МІНСЬК; АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ПОЛОЦЬКОГО ДЕРЖАВ
5       АВКСЕНТЬЄВА, Т. Г.
6       АВРАМЕНКО , О. М.
1       АВРАМЕНКО, А. А.
6       АВРАМЕНКО, О. М.
1       АВРАМОВ, К. В. (ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХПІ")
1       АВРАМОВА, ИРИНА (ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ)
2       АВРЕЛИЙ, МАРК\О НЕМ\
1       АВРУНІН, О. (ДОЦЕНТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ; КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК)
2       АВТОНОМОВ, В. С.
2       АВТОНОМОВ, В. С.\РЕД.\
1       АВТОНОМОВА, Т. В.\РЕД.\
1       АГІБАЛОВА , К. В.
1       АГАМБЕН, ДЖОРДЖИО\О НЕМ\
5       АГАПОВА, И. А.
1       АГАРКОВ, О. А. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ДОЦЕНТ)
1       АГАРКОВ, О. А. (ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       АГАРКОВ, О. А. (ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
5       АГЕЄВА, В. \УПОРЯДНИК\
1       АГЕЄВА, ВІРА\О НЕЙ\
1       АГЕЕВ, К. В.
5       АГЕЕВА, И. Д.
1       АГРАНОВИЧ, Б. (ДИРЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ ТОМСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ДОЦЕНТ)
1       АДАМЕНКО, О. А. (АКАДЕМІК МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ БІОТЕХНОЛОГІЙ)
1       АДАМОВИЧ, СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ\О НЕМ\
20       АДАСКИНА, О. Н.\РЕД.\
1       АДЕНАУЕР, КОНРАД\О НЕМ\
1       АДЕНАУЭР, КОНРАД (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ; 1876-1967)\О НЕМ\
1       АДЖИЄВА, Л. С. (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА КРИМСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       АДОРНО, ТЕОДОР\О НЕМ\
1       АЗІЗЯН, Л. А.\РЕД.\
1       АЗАД, А. (АСПИРАНТ КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)
1       АЗАНОВА, Т. І.
1       АЗАРЕНКОВА, Г. М. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ
1       АЗАРОВ, М.
1       АЗАРОВ, МИКОЛА (ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ)
1       АЗАРОВ, МИКОЛА (ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ)\О НЕМ\
1       АЗАРОВА, СВІТЛАНА
4       АЗБУКИНА, З. М.
1       АЗИЗОВ, А.
1       АЗЬОМОВ, ВІКТОР (УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ; ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)
1       АИСТОВА, М.Д.\О НЕЙ\
5       АЙЗЕК, Г.
5       АЙЗЕНК, ГАНС
1       АКІМОВ, ДМИТРО (КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; ОЧІЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ "ЗОЛОТА ФОРТУНА")
1       АКІМОВА, І. М.\О НЕЙ\
1       АКІМОВА, ІРИНА (ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГЛАВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ)\О НЕЙ\
1       АКИМОВ, Д. И. (КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК)
1       АКИМОВ, Д. И. (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ РЕЙТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ЗОЛОТОАЯ ФОРТУНА")
1       АКИМОВА, И.М.\О НЕЙ\
2       АКИМУШКИН, И. И.
2       АКМАНОВ, С. С.
1       АКОПЯН, ТЕТЯНА (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ФАХОМ НАУ)
5       АКСЁНОВА, М. \РЕД.\
1       АКСЕНОВ, И. М. (КАНД. ЭКОН. НАУК)
1       АКСЬОНОВ, І. М. (ДЕТУТ)
1       АКТАН, О. Ю.
1       АКТИВНІ ГРОШІ, ДЕПОЗИТНА ПРОГРАМА\О ПРОИЗВ.\
1       АКУЛЕНКО, А. А. (ІНЖЕНЕР; НАУ)
1       АКУЛЕНКО, А. А. (УКРЗАЛІЗНИЦЯ)
4       АКУЛЕНКО, Н. Б.
4       АКУЛОВА, З. М.
4       АКУЛОВА, З. М.\РЕД.\
1       АКУЛОВСЬКИЙ, В. Г. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)
24       АКУНИН, Б.
4       АКУНИН, БОРИС
1       АКЧУРІНА-МУФТІЄВА, Н. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА КРИМСЬКОГО ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕ
1       АЛЄКСЄЄВА, ЛАРИСА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       АЛЄКСЄЄНКО, І. Г. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА)
1       АЛІМПІЄВ, Є.
1       АЛІМПІЄВ, Є. В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК")
1       АЛАВЕРДЯН, Л.
1       АЛАДЖАЛЬЯН, С. А. (ДИРЕКТОР ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ)\О НЕЙ\
5       АЛАУІ, Н.
2       АЛБОРОВ, РОЛАН АРХИПОВИЧ
1       АЛВЕР, Л.\ПРО НЬОГО\
1       АЛВЕР, Я.\ПРО НЬОГО\
1       АЛЕКСЄЄНКО, І. Г. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. ГОНЧАРА)
1       АЛЕКСІЙЧУК, М. М. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; НАЧАЛЬНИК ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ)
4       АЛЕКСАНДР, I (ИМПЕРАТОР)\О НЕМ\
1       АЛЕКСАНДРОВ, І. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       АЛЕКСАНДРОВ, ІВАН (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       АЛЕКСАНДРОВ, Ю. Л.
1       АЛЕКСАНДРОВА, ВІРА (ВИКЛАДАЧ КРИВОРІЗЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)
3       АЛЕКСАНДРОВА, ГАЛИНА
5       АЛЕКСАНДРОВИЧ, В. С.
1       АЛЕКСАХА, А. Г. (ЗДОБУВАЧ КАФЕДРИ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
2       АЛЕКСАХА, А. Г. (ЗДОБУВАЧ КАФЕДРИ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
2       АЛЕКСАХИН, РУДОЛЬФ МИХАЙЛОВИЧ
1       АЛЕКСАШИНА, І.Ю.\О НЕЙ\
2       АЛЕКСЕЕВ, А. Г.
1       АЛЕМБЕК, ІОГАНН\О НЕМ\
2       АЛЕШИНА, Т. П.
2       АЛЕШИНА, Т. П.\РЕД.\
1       АЛИМОВ, О. (АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       АЛФЬОРОВ, С. М. (ПРОРЕКТОР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ; НАЧАЛЬНИК ЗАПОРІЗЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ; КА
1       АЛЧЕВСЬКА, Х.Д. (ПЕДАГОГ)\О НЕЙ\
5       АЛЬБА, Г. В.
1       АЛЬОШИНСЬКИЙ, Є. С. (КАНД. ТЕХН. НАУК)
1       АЛЬТЮССЕР, ЛУИ (1918-1990)\О НЕМ\
1       АЛЯЄВ, Г. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГ
5       АЛЯБЬЕВА, Е. А.
5       АМБЛЕР, Т.
1       АМБРОСОВ, В. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ УААН, ПРОФЕСОР, ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       АМБРОСОВ, В. Я. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ УААН; НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ")
1       АМИНОВ, Ю. А.
1       АМОША, О. (АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ)
1       АМОША, О. (АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ; ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ)
5       АНІНА, І. О.\РЕД.\
1       АНІСІМОВА, Г.
2       АНІСІМОВА, НІНА
1       АНІСІМОВА, НІНА (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДУНІВЕРСИТЕТ)
1       АНІСІМОВА, НІНА (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УН-ТУ)
1       АНІЩЕНКО, Г.\ПРО НЬОГО\
1       АНІЩЕНКО, О. О. (ІНЖЕНЕР; ДП "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ")
1       АНАНЧЕНКО, О. В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ")
2       АНАНЬИН, О. И.
2       АНАНЬИН, О. И.\РЕД.\
1       АНАНЬЯН, Е. (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ СЛОВ'ЯНСКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       АНАТОЛЬЄВА, О. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ))
2       АНАШКИН, А. В.
2       АНАШКИН, А. В.\ВЛАДЕЛЕЦ ОХР.ДОК.\
1       АНГЕЛОВА, И.В.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
2       АНДІЄВСЬКА, ЕММА (ХУДОЖНИК; ПИСЬМЕННИК)\О НЕЙ\
1       АНДЕРСОН, Х.
1       АНДЕРШ, Й. Ф.
1       АНДИЕВСКАЯ, ЭММА (ХУДОЖНИК; ПИСАТЕЛЬ)\О НЕЙ\
1       АНДИЕВСКАЯ, ЭММА\О НЕЙ\
1       АНДОН Т. А.
2       АНДРЄЄВ, В. М.
2       АНДРЄЄВА, ОКСАНА (ПРОВІДНИЙ БІБЛІОГРАФ; ДОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
2       АНДРІЄЦЬ, В. С.
1       АНДРІАНОВ, І. В. (ДОКТОР ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ МЕХАНІКИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ ЗЕМЛІ, ПІВНІЧ
6       АНДРІЙКО, І. Ф.\РЕД.\
1       АНДРІЙЧУК, В. Г.
1       АНДРІЙЧУК, В. Г. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; АКАДЕМІК УААН; ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ; ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗА
1       АНДРІЙЧУК, В. Г.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       АНДРІЙЧУК, О. Я. (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ЗАСТУПНИК ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН; ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. В'ЯЧЕСЛАВА
1       АНДРІЙЧУК, ОЛЬГА
5       АНДРІЯШИК, М. В.
1       АНДРІЯШИК, ОКСАНА
3       АНДРІЯШИК, РОМАН\О НЕМ\
5       АНДРІЯШИН, В. І.
1       АНДРЕЄВА, М. В. (ІНЖЕНЕР З СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДП ДОСЗТ)
4       АНДРЕЕВ, А. А. (ДНУЖТ)
5       АНДРЕЕВ, ДАНИИЛ
4       АНДРЕЕВА, М. В. (ГП ДОСЖТ)
1       АНДРЕЙЦЕВ, В. (АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ; ДЕРЖАВНИЙ РАДНИК ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ; ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ; ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУ
1       АНДРЕЙЦЕВ, В. (АКАДЕМІК АПРН УКРАЇНИ, ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР)
1       АНДРЕЙЦЕВ, В. (ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ)\О НЕМ\
5       АНДРЕЙЦЕВ, В. І.
1       АНДРЕЙЧЕНКО, ОЛЕНА (ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
2       АНДРЕНОВ, Н. Б.
1       АНДРИЕЦ, А. Г.
1       АНДРОНАТИ, С. А.
1       АНДРОС, Є.
1       АНДРОЩУК, О. В.
2       АНДРУХОВ, В. М. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК)
1       АНДРУХОВЕЦ, П.
1       АНДРУХОВЕЦ, ПЕТР
2       АНДРУХОВИЧ, ЮРІЙ (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
3       АНДРУХОВИЧ, ЮРІЙ\О НЕМ\
1       АНДРУШКО, АНДРІЙ (ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА КРИМІНОЛОГІЇ ЗАКАРПАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
5       АНДРУШКО, Л.
5       АНДРУЩЕНКО, В. П.
1       АНДРЮШИНА, ОЛЕНА (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КИЇВЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕ
1       АНДРЮЩЕНКО , СВІТЛАНА\РЕД.\
2       АНДРЮЩЕНКО, ГАННА (АСПІРАНТКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
21       АНДРЮЩЕНКО, С. \РЕД.\
10       АНДРЮЩЕНКО, СВІТЛАНА\РЕД.\
1       АНДРЮЩЕНКО, Т. К.
1       АНИСИМОВ, В. С.
1       АНИСИМОВА, А.
5       АНИСИМОВА, Т. Б.
1       АНИЩЕНКО, І.
1       АНОФРІЄВ, ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ (КАНД. ТЕХН. НАУК; ДНУЗТ)
1       АНОФРИЕВ, В. Г.
1       АНТИПЧУК, НАДІЯ (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ РДГУ; М. РІВНЕ)
1       АНТОНІЙ (МИТРОПОЛИТ ; 1863-1936)\О НЕМ\
1       АНТОНЕНКО, Л. П.
1       АНТОНЕНКО, Т. Л.
1       АНТОНЕЦЬ, МИХАЙЛО (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ; ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР УКРАЇНС
1       АНТОНЕЦЬ, МИХАЙЛО (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ; ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР УКРАЇН
1       АНТОНЕЦЬ, НАТАЛІЯ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ)
1       АНТОНИЙ (МИТРОПОЛИТ ; 1863-1936)\О НЕМ\
1       АНТОНОВ, К. В. (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)
4       АНТОНОВА, Л. В.\РЕД.\
1       АНТОНОВИЧ, ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ (1877-1945)\О НЕМ\
1       АНТОНЮК, В. (ДОКТОР ЕКОНОМІНИХ НАУК)
1       АНТОНЮК, Ю. (ЗДОБУВАЧ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)
5       АНТОФІЙЧУК, В. І.
5       АНТОШИНА, А. \РЕД.\
1       АНТОЩЕНКО, ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ВАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО")\О НЕМ\
1       АНУФРІЄВА, Є. (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       АНУФРІЄВА, ЄВГЕНІЯ ІГОРІВНА (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       АНУФРІЄВА, К. (АСПІРАНТ ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ")
1       АНЦИФЕРОВ, ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІСТ ; 1867-1943 РР.)\О НЕМ\
4       АПДАЙК, ДЖОН
1       АПЕЛЬ, К.-О.\О НЕМ\
1       АПЕЛЬ, К.-О.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       АПЕЛЬ, КАРЛ-ОТТО (НІМЕЦЬКИЙ ФІЛОСОФ)\О НЕМ\
1       АПЕЛЬ, КАРЛ-ОТТО (ФІЛОСОФ)
1       АПОПІЙ, ІННА (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ)
1       АПОПІЙ, ІННА (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ)
1       АПОПІЙ, В. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМ
1       АПОСТОЛ, ДАНИЛО\О НЕМ\
1       АПОСТОЛОВА , Г. В.
11       АПОСТОЛОВА, Г. В.
1       АПТЕКАР, С. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       АПТЕКАР, С. С.; ЖДАНКО Є. С.; КЛЕНІН О. В.; КРАСНОВА В. В.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
5       АРБУЗОВ, В. В.\РЕД.\
1       АРДЕЛЯН, Д. В. (АСПІРАНТ; УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       АРЕФ'ЄВА, О. (ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       АРЕФЬЄВ, В. Г.
2       АРЖЕВІТІН, СТАНІСЛАВ (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       АРИСТОТЕЛЬ (ДРЕВНЕ-ГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ ; 384-322 ГГ. ДО Н. Э.)\О НЕМ\
1       АРИСТОТЕЛЬ (ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ ; 384-322 ДО Н. Э.)\О НЕМ\
2       АРИСТОТЕЛЬ\О НЕМ\
1       АРКАС, МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (ІСТОРИК)\О НЕМ\
1       АРМСТРОНГ, ДЖОН\О НЕМ\
1       АРОН, Р. (ФРАНЦУЗЬКИЙ ФІЛОСОФ, СОЦІОЛОГ)\О НЕМ\
2       АРПУЛЬ, С. В. (ИНЖЕНЕР; ДИИТ)
1       АРСЕЄНКО, АНАТОЛІЙ (КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)
5       АРТАМОНОВА, Е.
4       АРТЕМ'ЄВА, Л. К.\РЕД.\
2       АРТЕМЕНКО, А. Г.
2       АРТЕМЕНКО, АНДРІЙ (ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ОБРОБКИ ТА ДОКУМЕНТІВ БІБЛІОТЕКИ ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІ
1       АРТЕМОВ , В. В.\РЕД.\
1       АРТЕМОВ, В. Ю.
1       АРТЕМОВ, Ю. І.
1       АРТИШ, В. І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ)
1       АРТЬОМОВА, Т. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       АРТЮХ, А. (МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬ
5       АРТЮХ, О. І.\УКЛАДАЧ\
1       АРТЮХ, С. Н. (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; УКРАИНСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, Г. ХАРЬКОВ)
1       АРТЮХ, Т. О. (АСПІРАНТ; НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ)
1       АРХІЄПИСКОП, ГАВРИЇЛ\О НЕМ\
1       АРХІЄРЕЄВ, С.
1       АРХІРЕЙСЬКИЙ, Д. В. (ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)
2       АРХАНГЕЛЬСКАЯ, И. \РЕД.\
1       АРХАНГЕЛЬСЬКА, А. М.
3       АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ, Ю. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
10       АРХАРОВА, И. Н.\РЕД.\
1       АРХИЕПИСКОП, ГАВРИИЛ\О НЕМ\
4       АРХИПОВ, А.
2       АРЦИБАШЕВ, МИХАЙЛО\О НЕМ\
11       АРЦИШЕВСЬКИЙ, Р. А.
1       АРЦЫБАШЕВ, МИХАИЛ\О НЕМ\
1       АРШАВА, І. Ф.
5       АРШАМБО, А.
2       АРЯСОВА, О. В.
1       АСАДОВ, Х.
5       АСАДОВ, Э.
1       АСАУЛ, АНАТОЛИЙ (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ - "САНКТ-ПЕТ
2       АСАУЛОВА, Т. А.
1       АСКВІТ, ГЕРБЕРТ\О НЕМ\
1       АСКВИТ, ГЕРБЕРТ\О НЕМ\
1       АССЕЛЬ, Г.\О НЕМ\
1       АСТАНІН, В. (ПРОРЕКТОР РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ АКАДЕМІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ; ПРОФЕСОР)\О НЕМ\
1       АСТАПЕНКО, ТЕТЯНА (ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАУКОВОЇ РОБОТИ; МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. О. ГМИРЬОВА)
1       АСТАПОВ, М. (РЕКТОР КУБАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)\ПРО НЬОГО\
5       АСТАФ'ЄВА, О. Г.\УПОРЯД. ТЕКСТІВ\
2       АСТАФЬЕВ, В. И.\СОСТ. РЕД.\
1       АСТАХОВА, В. (РЕКТОР ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ"; ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       АСТАХОВА, ВАЛЕНТИНА (ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК: ПРОФЕСОР; РЕКТОР ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТ. УН-ТУ "НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ")
1       АСТАХОВА, К. (ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ"; ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       АСТАХОВА, О. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ М. КИЇВ)
2       АСТАХОВА, Т. Г. (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ)
2       АСТАХОВА, Т. Г. (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА "СТРАТЕГІЯ")
1       АТАМАНЕНКО, АЛЛА ЄВГЕНІВНА\О НЕЙ\
5       АТАМАНЕНКО, С. І.\РЕД.\
1       АТАМАС, ОЛЕКСАНДР (ВИКЛАДАЧ; КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА)
1       АТАМАС, ПЕТРО (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ)
4       АТДАЄВА, С. Г.\РЕД.\
1       АТКІНСОН, Е.А.\О НЕМ\
1       АТРІЛЛ, П.\ПРО НЬОГО\
1       АФАНАСЬЄВ, АНДРІЙ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК; ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА З НАУКОВОЇ РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГ
1       АФАНАСЬЄВА, О. С.
1       АФАНАСЬЕВ, А. П.
5       АФАНАСЬЕВ, О. Є.
5       АФАНАСЬЕВ, С.
1       АФОНИНА , Е. В.\РЕД.\
1       АФОНИНА, А. И.\РЕД.\
5       АФОНСЬКА, Т. М.
2       АФОНЦЕВ, С. А.
1       АХМЕДОВ, М. М.
1       АШЕРОВ, А. Т. (ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; УКРАИНСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, Г. ХАРЬКОВ)
1       БЄЛЄВЦЕВА, ВІКТОРІЯ (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ДЕР
1       БЄЛЄНОК, ОЛЕКСІЙ (ПРОВІДНИЙ СОЦІОЛОГ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУР ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)
1       БЄЛІКОВ, С. Б.
5       БЄЛІКОВА, Г. \АВТОР-УКЛАДАЧ\
5       БЄЛКІНА, Е. В.
5       БЄЛКІНА, Н. І.
5       БЄЛОВА, І. М.
1       БЄЛОНОСОВА, Н. А. (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
2       БЄЛОРУСОВ, О. І. (КАНД. ТЕХН. НАУК, УКРДАЗТ)
1       БЄЛОРУСОВ, О. І. (КАНД. ТЕХН. НАУК; УКР ДАЗТ)
2       БЄЛОУСОВА, ІРИНА (КАНД. ЕКОН. НАУК, ДОЦЕНТ)
1       БЄЛОУСОВА, ІРИНА (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ)
2       БЄЛОУСОВА, ІРИНА (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ; ДОЦЕНТ)
6       БЄЛОШИЦЬКИЙ, О. О.
1       БЄЛЯЄВ, ЮРІЙ (РЕКТОР ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ПРОФЕСОР; ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ)
1       БЄЛЯВЦЕВ, МИХАЙЛО
2       БЄСКОВА, Н. В.
7       БІБІК, Н. М.
5       БІГУН, Н. М.\РЕД.\
1       БІДА, ОЛЕНА (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І МИСТЕЦТВА ЧЕРКАСЬКОГО НАЦІ
1       БІДАК, В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ М. ЛЬВІВ)
1       БІДЕР, ГЕРМАН
1       БІДНОШЕЯ, В. Я. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК)
5       БІДНЯК, Г.
1       БІЛІЧЕНКО, АЛЛА (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ТА АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУ
1       БІЛА, ВІКТОРІЯ (ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТ
1       БІЛА-ТІУНОВА, Л. Р. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО І ФІНАНСОВОГО ПРАВА ОНЮА)
1       БІЛАК, Н. І. (СТУДЕНТКА 5 КУРСУ СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ)
1       БІЛЕНЧУК, П.
2       БІЛЕНЧУК, П. (ПРОФЕСОР КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)
1       БІЛЕНЧУК, П. Д.
5       БІЛЕНЬКА, С. А.\РЕД.\
1       БІЛЕЦЬКА, І. О. (МАГІСТР; СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БІЛЕЦЬКА, ГАННА МИКОЛАЇВНА (НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА)
1       БІЛЕЦЬКИЙ, АЛЬФРЕД (ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ)
2       БІЛЕЦЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ\О НЕМ\
1       БІЛИЙ , ОЛЕГ (ДОКТОР ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ, ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФ
1       БІЛИЙ, АНДРІЙ\О НЕМ\
1       БІЛИЙ, О. (ДОКТОР ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. СКО
1       БІЛИЙ, О. (ДОКТОР ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ, ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ ІНСТИТУТУ Ф
1       БІЛИЙ, ЯРОСЛАВ (КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БІЛИК , В. Г.
5       БІЛИК, І.
5       БІЛИК, І. І.
2       БІЛИК, ІВАН\О НЕМ\
5       БІЛИК, В. М.
10       БІЛИК, Е. В.
1       БІЛИК, Л. Г.\РЕД.\
2       БІЛОДІД, ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ (ФІЛОЛОГ)\О НЕМ\
5       БІЛОДІД, Ю. М.
1       БІЛОЗЕРСЬКИЙ, ВАСИЛЬ\О НЕМ\
1       БІЛОКІНЬ, СЕРГІЙ
1       БІЛОКОБИЛЬСЬКИЙ, О.
1       БІЛОКОНЬ, Е. (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ДІЗНАННЯ МВС УКРАЇНИ ПОЛКОВНИК МІЛІЦІЇ)\О НЕМ\
5       БІЛОКУРСЬКИЙ, С. П.\РЕД.\
6       БІЛОНОЖКО, С. В.
1       БІЛОРУС, О. Г. (ЕКОНОМІСТ)\О НЕМ\
1       БІЛОРУС, О. Г. (ПРОФЕСОР)\О НЕМ\
1       БІЛОУС, І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КОНОТОПСЬКОЇ ФІЛІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БІЛОУС, В. Т. (ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА НУ ДПСУ; ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       БІЛОУС, ГЕННАДІЙ (ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖКОМПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ)
1       БІЛОУС, ДМИТРО (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
1       БІЛОУС, Н. О.
1       БІЛОУС, Н. О. (КИЇВ)
1       БІЛОУС, Н.О.\О НЕМ\
3       БІЛОУС, НАДІЯ (АСПІРАНТКА; ВІННИЦЯ)
1       БІЛОУС, НАЗАР (НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ЛЬВІВ)
1       БІЛОУС, П. В.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
3       БІЛОУС, ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ\О НЕМ\
1       БІЛОУСОВА, НАТАЛІЯ (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ)
1       БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, О.
5       БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ, В. Я.
1       БІЛОШИЦЬКИЙ, СЕРГІЙ (КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ)
1       БІЛУХА, МИКОЛА (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
10       БІЛЬЧУК, М. \РЕД.\
2       БІЛЯЄВ, ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (27.02.1925 - 27.03.2006)\О НЕМ\
1       БІЛЯЄВ, ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ\О НЕМ\
2       БІЛЯВИНА, Н. М.
1       БІЛЯВСЬКИЙ, Г. О.
5       БІЛЯНІНА, О. Я.
1       БІЛЯШІВСЬКИЙ, МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ (1867-1926)\О НЕМ\
5       БІНЦАРОВСЬКА, А.
2       БІРЮК, В. В.\РЕД.\
1       БІРЮКОВА, М. (ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ"; КАНДИДАТ
1       БІРЮЛЬОВ , І. М.
6       БІРЮЛЬОВ, І. М.
1       БІРЯКІН, ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ (НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ ЗАТ "СИБТЕХНОМАШ")\О НЕМ\
10       БІТКІВСЬКА, Г. \РЕД.\
5       БІЧУЯ, Н. Л.\РЕД.\
1       БАЄВ, С. В. (ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕ
1       БАЄВА, ЛІЛІЯ (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГОТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСІТЕТУ)
2       БАБ'ЯК, М. О. (КАНД. ТЕХН. НАУК, ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ДНУЗТ)
2       БАБІЄНКО, М. Ф. (ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ; КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР ННІ ПО НУБІП УКРАЇНИ)
2       БАБІЄНКО, М. Ф. (ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ; ПРОФЕСОР; НУБІП УКРАЇНИ)
5       БАБІЙ, І. М.
1       БАБІЙ, ІННА (ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ)
1       БАБІЙ, Б.М.\О НЕМ\
1       БАБІЙ, Л.В. (ДИРЕКТОР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОУНБ)\ПРО НЕЇ\
1       БАБІЙ, ЮЛІЯ (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; МИКОЛАЇВ)
2       БАБІЙЧУК, ТАМАРА
8       БАБІЙЧУК, ТАМАРА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; БЕРДИЧІВ)
1       БАБІЙЧУК, ТАМАРА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ)
1       БАБІЙЧУК, ТАМАРА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ; М. БЕРДИЧІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
1       БАБІЙЧУК, ТАМАРА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; М. БЕРДИЧІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
1       БАБІЧ, В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕН
1       БАБАЄВА, Л.
1       БАБАЕВ, Л. (КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК)
1       БАБАЕВ, М. (КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕФТЯНОЙ АКАДЕМИИ)
1       БАБАЛИК, Є. П. (АСПІРАНТ КАФЕДРИ МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ)
1       БАБАНІНА, ВІКТОРІЯ (АД'ЮНКТ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)
1       БАБЕЛЬ, СЕРГЕЙ (ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР)\О НЕМ\
1       БАБЕНКО, В. Г.
1       БАБЕНКО, Г.\О НЕМ\
1       БАБЕНКО, ТЕТЯНА ПЕТРІВНА (ВИКЛАДАЧ)\О НЕЙ\
1       БАБИК, К. Н. (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК)
2       БАБИН, І. І.
13       БАБИЧ, А. М.
2       БАБИЧ, А. М.\РЕД.\
5       БАБИЧ, Н. Д.\РЕД.\
1       БАБИЧ, П. В.\РЕД.\
1       БАБИЧ, СЕРГІЙ\О НЕМ\
2       БАБЧЕНКО, Т. Н.
4       БАБЫНИНА, Л. С.
2       БАБЬЯК, Н. А.
1       БАБЮХ, Ю. А.
1       БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА, ОЛЬГА ДМИТРІВНА (ІСТОРИК, БІБЛІОГРАФ ; 1889-1942 РР.)\ПРО НЕЇ\
2       БАГАН, М. П.
1       БАГАН, ОЛЕГ
5       БАГАЦЬКИЙ, В. В.
5       БАГАЧКИНА, Н. А.\АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ\
5       БАГМЕТ, М. О.
2       БАГРІЙ, Т. В. (ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ЗАТ "ЗЕНІТ-СЕРВІС")
1       БАГРАТЯН, Г. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БАГРОВ, Н. А. (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАГОНОСТРОЕНИЯ" (ГП "УКРНИИВ"); ОРГАН ПО СЕТИФИКА
1       БАГРЯНА, АННА\О НЕЙ\
1       БАГРЯНИЙ, ІВАН (ПОЕТ ; 1909-1963)\О НЕМ\
3       БАГРЯНИЙ, ІВАН ПАВЛОВИЧ (ПОЕТ ; 1909-1963)\О НЕМ\
2       БАГРЯНЦЕВА, Л. (ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ В. Г. КОРОЛЕНКА)
2       БАГРЯНЫЙ, ИВАН ПАВЛОВИЧ (ПОЭТ ; 1906-1963)\О НЕМ\
1       БАДИДА, М. П.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БАДРАК, О. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БАДЬЮ, АЛЕН\О НЕМ\
1       БАДЬЮ, АЛЛАН (1937)
1       БАЕВА , ТАИСИЯ (ИЗМАИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
1       БАЖАН, О. Г.
1       БАЖЕНОВА, Г. Ю. (КИЇВ)
5       БАЗАНОВА, Т. І.
5       БАЗАНОВА, Т. И.
1       БАЗДИРЕВА, Е. М. (ЗДОБУВАЧ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. (ДЕКАН ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧН
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. (ДЕКАН ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇН
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ)
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ; ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
5       БАЗИЛЕВИЧ, В. Д.
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. Д. (ДЕКАН ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КНУ ІМ. ШЕВЧЕНКА)\О НЕМ\
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. Д. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ)\О НЕМ\
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. Д. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ)\О НЕМ\
1       БАЗИЛЕВИЧ, В. Д.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БАЗИЛЕВИЧ, ВІКТОР ДМИТРОВИЧ (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР)\О НЕМ\
1       БАЗИЛЬЧУК, ЛЕОНІД (ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Ы ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕ
2       БАЗИЛЯНСЬКА, І. Л.\РЕД.\
1       БАЗУРІН, В. М.
4       БАЗЫЛЕВ, Н. И.
4       БАЗЫЛЕВА, М. Н.
1       БАЗЯРУК, І. (АСПІРАНТ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)
1       БАЙДАК, ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ\О НЕМ\
2       БАЙДАЛОВА, НАДІЯ АРТЕМІВНА (ФАХІВЕЦЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ)\О НЕЙ\
2       БАЙДЕНКО, В. И.
1       БАЙКІВ, О. Д.
1       БАЙМУРАТОВ, М. (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПРАВОЗНАВСТВА; ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ (МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВ
1       БАЙРАЧНЫЙ, В. Б.
2       БАЙРОН, ДЖ. \АВТОР ЛИТ. МАТЕРИАЛА ДЛЯ МУЗ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ\
1       БАЙРОН, ДЖОРДЖ НОЕЛЬ ГОРДОН (ПОЕТ)\О НЕМ\
1       БАКІРОВ, В. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ; ДОКТОР СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ СОЦІОЛОГІЇ; РЕКТОР ХАРКІВС
1       БАКАЄВА, А.\ПРО НЬОГО\
2       БАКАЛ, ЛАРИСА (УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ; КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)
1       БАКАЛІНСЬКИЙ, О. В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДИРЕКТОР КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ VIVAT STRATEGY)
1       БАКАЛЕЦЬ, О. А.
1       БАКЛІ, ДЖ.\ПРО НЬОГО\
1       БАКЛАН, ОЛЕГ (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИ
3       БАКУМ, В. В. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕ
1       БАКУМ, ЗІНАЇДА (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
1       БАКУМЕНКО, ОЛЕКСАНДР
1       БАКУНІН, М.\О НЕМ\
1       БАКУНІН, М\О НЕМ\
1       БАКУШЕВИЧ, ІВАННА
1       БАЛЄЄВ, І. П. (ПРОФЕСОР)
1       БАЛІНА , К. Н.
5       БАЛІНА, К. Н.
1       БАЛІНСЬКИЙ, МИХАЇЛ\О НЕМ\
1       БАЛІЦЬКА, В.
1       БАЛІЦЬКА, В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
3       БАЛІЦЬКА, В. В.
1       БАЛІЦЬКА, В. В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЗАСПУНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУ
1       БАЛІЦЬКА, В.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БАЛАБАЙКІНА, НАТАЛЯ (МАГІСТРАНТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ОБЛІК І АУДИТ; ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ")
1       БАЛАБАЙКІНА, НАТАЛЯ (МАГІСТРАНТ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; БУХГАЛТЕР-ПРАКТИК)
1       БАЛАБАНОВ , А. И.
1       БАЛАБАНОВ, И. Т.
4       БАЛАБАНОВА, И. Т.\РЕД.\
1       БАЛАЙДА, И. А.
2       БАЛАКІНА, М. М.
1       БАЛАКІРЄВА, О. (КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК)
1       БАЛАКА, Є. І. (КАНД. ЕКОН. НАУК)
1       БАЛАКЛИЦЬКИЙ, І. (ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ)\О НЕМ\
5       БАЛАЛАЄВА, О. Ю.
3       БАЛАН , П. Г.
28       БАЛАН, П. Г.
1       БАЛАНДІНА, Н. Ф.
1       БАЛАНДА, Д. (ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ М. КИЇВ)
5       БАЛАНДИНА, Н. Ф.
1       БАЛАНУЦА, О.
1       БАЛАЦЬКА, НАТАЛІЯ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ФАХОМ НАУ)
1       БАЛАЦЬКА, О. Б. (ЗАВІДУВАЧ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ; АСПІРАНТКА)
1       БАЛАШ, ПЕТЕР (МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УГОРЩИНИ)\О НЕМ\
1       БАЛАШОВА, АННА (ОДЕСА)
1       БАЛАШОВА, О. (ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ)
6       БАЛАШОВА, С. П.
5       БАЛБЕНКО, С. Ю.
1       БАЛДЖИ, МАРИНА (КАНДИДАТ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК; ДОКТОРАНТ, ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
15       БАЛЛА, М. І.
5       БАЛЛА, М. І.\СОСТ.\
1       БАЛТАЧЕЄВА, Н. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БАЛУХ, В. (ГОЛОВА ОДЕСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ)\О НЕМ\
4       БАЛЫБЕРДИНА, Е. Р.
1       БАЛЬЗАК, ОНОРЕ ДЕ (ПИСАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКИЙ ; 1799-1850)\О НЕМ\
1       БАЛЬЦЕРОВИЧ, Л.
1       БАНАСЬКО, Т.
2       БАНДЕРА, СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ (1909-1959)\О НЕМ\
1       БАНДОЛЯ, Л. Г. (ВИКЛАДАЧ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ АКАДЕМІЇ)
1       БАНДРОВСЬКИЙ , О. Г.
1       БАНДУР, С. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
2       БАНКЕР, Р.Д.\О НЕМ\
1       БАННОВА, ІРИНА (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК; ДИРЕКТОР ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ШВЕЙНИЙ КЛАСТЕР")
1       БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ, ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ\О НЕМ\
1       БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ, МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (1737-1814)\О НЕМ\
1       БАРАЄВ, ВОЛОДИМИР
1       БАРАБАШ О. О., БЕРЕЖНА Т. Ф., БІЛОЦЕРКОВСЬКИЙ О. В., БУТЕНКО А. І. ТА ІН.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БАРАБАШ, М. С. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК)
1       БАРАБАШ, Ю. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ.
1       БАРАБАШ, Ю. Г.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
5       БАРАБАШОВА, Е. В.
1       БАРАБАШОВА, О. В.
2       БАРАМІДЗЕ, ГІОРГІ (ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР; МІНІСТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УРЯДУ ГРУЗІЇ)\О НЕМ\
1       БАРАН, МАРІЯ (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСІТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ)
1       БАРАНІВСЬКИЙ, В. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ДЕКАН ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА ГУМАНІТАР
1       БАРАНОВ, В. Л.
1       БАРАНОВ, ОЛЕКСАНДР (КАНДИДПТ ТЕХНІЧНИХ НАУК; ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ Й ТЕХНІКИ; ЧЛЕН КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ З ПИТА
1       БАРАНОВА, ВІКТОРІЯ (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БАРАНОВИЧ, ЛАЗАРЬ\О НЕМ\
1       БАРАНОВСКИЙ, ВИКТОР
1       БАРАНОВСЬКА, Н. П.
1       БАРАНОВСЬКА, Ю. В. (АСПІРАНТКА МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БАРАНОВСЬКИЙ, А. М.\О НЕМ\
1       БАРАНОВСЬКИЙ, В. А. (ГЕОГРАФ, ЕКОЛОГ)\О НЕМ\
1       БАРАНОВСЬКИЙ, М. (ДОЦЕНТ; КАНДИДАТ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК)
1       БАРАНОВСЬКИЙ, М. О. (К.Г.Н.)
4       БАРАНОВСЬКИЙ, О. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ; ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ РОБОТИ
1       БАРАНОВСЬКИЙ, О. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БАРАНОВСЬКИЙ, О. І. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ, ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ РОБОТ
10       БАРАНЧИКОВА, Е. \РЕД.\
5       БАРАНЧИКОВА, Е. В.\РЕД.\
1       БАРАШ, Є. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПОЛКОВНИК ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ; ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТ
1       БАРАШ, Ю.С.\ПРО НЬОГО\
1       БАРБАШ, В. А.
5       БАРДІНОВА, В. Д.
1       БАРДАДИМ, О.
1       БАРДАХІВСЬКА, К. І.
1       БАРДАШ, С. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОКТОРАНТ; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БАРДАШ, СЕРГІЙ (КАНД. ЕКОН. НАУК, ДОЦЕНТ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРИ ФІНАНСОВОГО АНАЛЇЗУ ТА КОНТРОЛЮ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІ
1       БАРЕМ, БЕРТРАН\ПРО НЬОГО\
2       БАРЕНБАУМ, И. Е. (КНИГОВЕД)\О НЕМ\
1       БАРЗИЛОВИЧ, Д. В. (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ МІНРЕГІОНБУДУ УКРАЇНИ)
1       БАРЗИЛОВИЧ, ДМИТРО ВЛАДИСЛАВОВИЧ (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ МІНРЕГІОНБУДУ)\О НЕМ\
1       БАРИЛЕНКО, В.\ПРО НЬОГО\
1       БАРИЛО, В.
1       БАРИНІНА, М. (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ГОЛОВКРУ УКРАЇНИ)\ПРО НЕЇ\
4       БАРКА, ВАСИЛЬ (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
1       БАРМАК, О. В.
1       БАРМАТОВА, СВІТЛАНА (КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       БАРНІ, О. В.
1       БАРНА, Л. С.
5       БАРНС, Д.
1       БАРРОУ, К.
1       БАРРОУ, П.
1       БАРРОУ, Р.
2       БАРСОВА, В. \ИСП.\
1       БАРТА, Я. (ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА АКАДЕМІЇ НАУК ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ; КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК)\О НЕМ\
7       БАРТОШ, С. В.\РЕД.\
1       БАРТУСЯК , П. М.
1       БАРТУСЯК, П. (СТУДЕНТ ЛНУ ІМ. І. ФРАНКА)
1       БАРТУШКА, ВАЦЛАВ (ПОСОЛ З ОСОБЛИВИХ ДОРУЧЕНЬ З ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЧЕХІЇ)\О НЕМ\
1       БАРЦЬОСЬ, В. В.
1       БАРЧАН, В. В. (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
1       БАРЧАН, В. В.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БАС, МАР'ЯНА АНДРІЇВНА (СТУДЕНТКА МАГІСТРАТУРИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА)
5       БАС-КОНОНЕНКО, О. В.
1       БАСАЙ , Н.
1       БАСАЙ НАДІЯ, ФЕДУСЕНКО ЮРІЙ
5       БАСАЙ, Н.
15       БАСАЙ, Н. П.
1       БАСЕНКО, ОЛЬГА (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ)
1       БАСНЯК, ТЕТЯНА
15       БАСОВА, Е. \РЕД.\
1       БАСОК, С. С.
1       БАСТУН, В. Н.
5       БАСЫРОВА, З. А.\РЕД.\
1       БАСЮК, ДАРІЯ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
5       БАСЮК, Н. А.
1       БАТІЩЕВА, НАДІЯ (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ СЕВАСТОПОЛЬСЬСКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БАТАЄВА, КАТЕРИНА (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ НАРОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ)
1       БАТАЙ, ЖОРЖ\О НЕМ\
1       БАТИГІНА, ОЛЕНА (АСИСТЕНТКА КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПОЛТАВСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ.
1       БАТИГІНА, ОЛЕНА (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; АСИСТЕНТКА КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИХ ДИЧЦИПЛІНПОЛТАВСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИ
5       БАТИЙ, Я. А.
3       БАТЛЕР, ДЖУДИТ\О НЕМ\
5       БАТРА, Р.
6       БАТРИН, Н. \РЕД.\
5       БАТУЛИНА, Н. \РЕД.\
1       БАТУРІНА, СВІТЛАНА (КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК; НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ)
1       БАТЫШЕВ, С.Я.\О НЕМ\
3       БАУЛІН, Ю.В. (ЧЛЕН ПРЕЗИДІЇ)\О НЕМ\
1       БАУЛІНА, Т. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ М. КИЇВ)
1       БАУЛІНА, Т. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ М. КИЇВ)
1       БАУМАН, ЗИГМУНТ\О НЕМ\
1       БАУМЕЙСТЕР, А. (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БАУМОЛЬ, У. (ЕКОНОМІСТ)\О НЕМ\
1       БАХРАХ, Д.Н.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БАХТІН, МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (1895-1975)\О НЕМ\
1       БАХТАРОВ, АНДРІЙ
1       БАХТИН, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1895-1975)
1       БАХТИН, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1895-1975)\О НЕМ\
1       БАХТЫЕВ, Р. А. (АСПИРАНТ АФЕДРЫ ПОЛИТОЛОГИИ ОДЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
1       БАЦАНОВА, Ю. О. (АСПІРАНТКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА)
1       БАЦЕВИЧ, Ф. С.
1       БАЦЕВИЧ, ФЛОРІЙ (ДОКТОР ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА)
1       БАЦЕВИЧ, ФЛОРІЙ\О НЕМ\
1       БАЧУН, О. (ГОЛОВА ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ М. КИЄВА)
1       БАШАР, АТТАВНА
2       БАШИРОВ, І. Х. (ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ, ТОРГІВЛІ ТА МИТНОЇ СПРАВИ ДОННУЕТ)\ПРО НЬОГО\
1       БАШКО, В. (СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ)
1       БАШКО, В. Й. (СТАРИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ФІНАНСОВОГО ІНСТИТУТУ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВ
1       БАШКО, В. Й. (СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ФІНАНСОВОГО ІНСТИТУТУ А
1       БАШЛЯР, ГАСТОН\О НЕМ\
1       БАШНЯНИН Г. І., ТУРЯНСЬКИЙ Ю. І.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
10       БАШТОВИЙ, В. І.
1       БЕБЕШКО В., ПРОФЕСОР
1       БЕВЗ , В. Г.
40       БЕВЗ, В. Г.
41       БЕВЗ, Г. П.
1       БЕВЗ, Т. А. (Д-Р ІСТ. НАУК; ГОЛ. НАУК. СПІВРОБ. ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ)
1       БЕВЗ, Т.А.\О НЕМ\
1       БЕВЗ, ТЕТЯНА (ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК; ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК)
1       БЕВЗО, ТАМАРА
5       БЕВКА, О. І.\УПОРЯДНИК\
1       БЕГМА, АНДРІЙ (ЗДОБУВАЧ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)
1       БЕГУН, В. В. (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; ДОЦЕНТ; КАФЕДРА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ НТУУ "КПИ")
1       БЕДНІНА, ВІТАЛІЙ (ДИРЕКТОР ПОЛТАВСЬКОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ)
1       БЕЗБОРОДЬКО, АНДРІЙ ЯКОВИЧ\О НЕМ\
1       БЕЗБОРОДЬКО, АНДРЕЙ ЯКОВИЧ\О НЕМ\
1       БЕЗВЕРХИЙ, КОСТЯНТИН (АСПІРАНТ КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМ
1       БЕЗВЕРХИЙ, КОСТЯНТИН (КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА;
5       БЕЗВЕРШУК, Ж. О.
1       БЕЗГАЧНЮК, Я.
1       БЕЗДОЛЬНИЙ, М. (НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СЛІДСТВА ТА ДІЗНАННЯ; ПОЛКОВНИК МІЛІЦІЇ)\О Н
1       БЕЗДРАБКО, В. В.
1       БЕЗДРАБКО, В.В.\О НЕМ\
1       БЕЗЗУБКО, Л. В. (ДОКТОР НАУК ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ)
1       БЕЗЗУБКО, Л.В. (ДОКТОР НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)
1       БЕЗКОРОВАЙНИЙ, Є. О.
5       БЕЗКОРОВАЙНИЙ, Г. Є.
1       БЕЗКРОВНИЙ, А. В. (АСПІРАНТ; БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БЕЗЛЮДНИЙ, О. І.
1       БЕЗМЕН, В. (ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ)
1       БЕЗМЕН, В. (ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ І НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДН
1       БЕЗНАСЮК, О. С.
1       БЕЗОВСКАЯ, М. С.
1       БЕЗОВСЬКА, М. С. (АСПІРАНТКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА (ДНУЗТ))
1       БЕЗРУК, Л. (МАГІСТР ПРАВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БЕЗРУКОВА, О. А. (ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ЗАПОРОЖСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
1       БЕЗРУКОВА, ОЛЬГА (КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
3       БЕЗРУТЧЕНКО, С. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БЕЗТЕЛЕСНА, Л.
1       БЕЗУГЛЫЙ, В. К.
1       БЕЙГЕЛЬЗІМЕР, МАРКО (ДИРЕКТОР АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "ТРАНСАУДИТ"; КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БЕЙГЕЛЬЗІМЕР, МАРКО (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; АУДИТОР; ДИРЕКТОР АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "ТРАНСАУДИТ")
1       БЕЙГЕР, Л. \РЕД.\
1       БЕЙДИК, О. О.
5       БЕЙЛИНСОН, Л. С.
1       БЕКІРОВ, С. Н. (АСИСТЕНТ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ")
1       БЕКЕШКІНА, ІРИНА (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ
1       БЕЛЄНІЧЕВ, І. Ф.
1       БЕЛІКОВ, М.
1       БЕЛІНСЬКА, Г. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ)
1       БЕЛІЧКО, ЮРІЙ (ПРОФЕСОР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ)\О НЕМ\
1       БЕЛАЛУТДИНОВА, Е. (КАНД. ЭКОНОМ НАУК; ВНИИЖТ)
1       БЕЛЕНКО, Т. (ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ, АРТЕМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦБС ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)
2       БЕЛЕЦКИЙ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ\О НЕМ\
1       БЕЛЕЦКИЙ, АНТОН
5       БЕЛИК, И. С.
5       БЕЛИК, Э. В.
20       БЕЛИК, Э. В.\РЕД.\
20       БЕЛИК, Э. В.\СОСТ.\
1       БЕЛЛ , Д.
1       БЕЛЛ, Д.
1       БЕЛЛЕЦЦА, С. А.
2       БЕЛОВ, Б. П.\СОСТ., ОТВ. РЕД.\
2       БЕЛОВ, С. В.
2       БЕЛОВА, С. В.\ОБЩ. РЕД.\
1       БЕЛОДЕД, ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (ФИЛОЛОГ)
1       БЕЛОДЕД, ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (ФИЛОЛОГ)\О НЕМ\
5       БЕЛОЗЕРОВА, Н. В.\РЕД.\
1       БЕЛОНОЖКО, С. В.
3       БЕЛОУС, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ\О НЕМ\
1       БЕЛОУСОВА, І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ)
1       БЕЛОУСОВА, І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ)\ПРО НЕЇ\
5       БЕЛОУСЬКО, А.
1       БЕЛЫЙ, АНДРЕЙ\О НЕМ\
1       БЕЛЬДІЙ, А. Я.\РЕД.\
1       БЕЛЬТЮКОВ Є., СВІРІДОВА С., ЧЕРКАСОВА Т., НЕКРАСОВА Л.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БЕЛЬТЮКОВ, Є. (ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРОЮ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
2       БЕЛЯЕВ, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ\О НЕМ\
1       БЕЛЯЕВА, Е. В.\РЕД.\
1       БЕЛЯКОВА, НАТАЛІЯ (ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ТПП)
1       БЕМ-БАВЕРКОМ, Е.\О НЕМ\
1       БЕМЕР, РАЙНТХОЛЬД
1       БЕНДЕР, ВІТАЛІЙ\О НЕМ\
2       БЕНДЕРА, І. (ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВ
1       БЕНЕДИК, І. (ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО)\
6       БЕНСЮЗАН, С.
2       БЕНУА, А.Н.\АВТОГР\
2       БЕНУА, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1870-1956)
1       БЕНЦ, С. (НАУЧ. СОТР.-СТАЖЕР ПРОГРАММЫ АКАД. ОБМЕНОВ ИМ. ФУЛБРАЙТА В УКРАИНЕ, МЕНЕДЖЕР БРУКЛИНСКОЙ ПУБЛ. Б-КИ (ШТАТ НЬЮ-ЙОРК), США)
1       БЕРГЕР, ПИТЕР (СОЦІОЛОГ)\О НЕМ\
1       БЕРГЕР, АРТУР\О НЕМ\
1       БЕРГСОН, АНРИ\О НЕМ\
1       БЕРДИЧЕВСКИЙ , Я. М.
1       БЕРДИЧЕВСЬКИЙ, Я. М.
10       БЕРДНИК, Г. О.\РЕД.\
10       БЕРДНИК, О.
1       БЕРДНИК, ОЛЕСЬ (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
2       БЕРДНИК, ОЛЕСЬ\О НЕМ\
1       БЕРДНИКОВ, С. (ДОЦЕНТ; ДОКТОР ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК)
1       БЕРДЯЄВ, М.\О НЕМ\
1       БЕРДЯЄВ, М.О. (ФІЛОСОФ)\О НЕМ\
1       БЕРДЯЄВ, М.О.\О НЕМ\
3       БЕРДЯЄВ, МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ФІЛОСОФ ; 1874-1948)\О НЕМ\
1       БЕРДЯЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1874-1948)
1       БЕРДЯЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1874-1948)\О НЕМ\
1       БЕРДЯЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ФИЛОСОФ ; 1874-1948)\О НЕМ\
4       БЕРЕГОВИЙ, В. Т.\РЕД.\
3       БЕРЕГОВОЙ, В. І. (АСПІРАНТ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)
3       БЕРЕГОВОЙ, В. И. (АСПИРАНТ ВОЛЫНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЛЕСИ УКРАИНКИ)
2       БЕРЕДНІКОВА, М. В.\ПРО НЕЇ\
1       БЕРЕЖНИЙ, С. (СУДДЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
5       БЕРЕЗІВСЬКА, Л. Д.\УПОРЯДНИК\
1       БЕРЕЗІВСЬКА, ЛАРИСА (ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ; ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК)
1       БЕРЕЗІВСЬКА, ЛАРИСА (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК; ДОЦЕНТ; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ЛАБОРАТОРІЇ ІСТО
1       БЕРЕЗІВСЬКИЙ, З. П. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БЕРЕЗІВСЬКИЙ, П. С. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ)
1       БЕРЕЗІВСЬКИЙ, Я. П. (ЗДОБУВАЧ; ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БЕРЕЗІНА, В. (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
15       БЕРЕЗНЯК, Є. С.
1       БЕРЕЗУЦЬКИЙ В. ( ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ; КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК)
1       БЕРЕЗЮК, ВІРА (ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ; КИЇВСЬКА ОБЛ.)
1       БЕРЕЗЮК, Н. (ГОЛОВНИЙ БІБЛІОГРАФ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В. Н. КАРАЗІНА)
1       БЕРЕЗЮК, НІНА (ГОЛОВНИЙ БІБЛІОГРАФ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА; ВІДМІН
1       БЕРЕЗЮК, О. (ДОЦЕНТ КАФЕДРИ СУДНОВОДІННЯ І БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
5       БЕРЕЗЯК, Т. С.\РЕД.\
5       БЕРЕСЛАВСЬКА, В.
3       БЕРЕСЛАВСЬКА, В. І.
1       БЕРЕСЛАВСЬКА, О. І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК НДЦПО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВ
1       БЕРЕЩУК, П. И.
1       БЕРКУТА, А. В. (ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ)
1       БЕРЛАЧ, А. (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО І ФІНАНСОВОГО ПРАВА (МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА"))
5       БЕРЛОГ, О. І.\РЕД.\
1       БЕРМАН, Г.\О НЕМ\
1       БЕРНАДСЬКА, НІНА
1       БЕРНСТАЙН, П.\ПРО НЬОГО\
1       БЕРТАЛАНФІ, Л.\ПРО НЬОГО\
5       БЕРШАДСКИЙ, М. Е.
1       БЕСЕДІН, В. (ПРОФЕСОР, ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БЕСЕДІНА, АНТОНИНА (ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ; УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 318 М. КИЄВА)
1       БЕСПЯТА, МАРИНА
1       БЕСТЕРС-ДІЛЬГЕР, Ю.
1       БЕТЕЛЬГАЙМ, БРУНО\О НЕМ\
2       БЕТКО, ІРИНА
4       БЕХ, І. Д.
1       БЕХ, І.Д.\О НЕМ\
1       БЕХ, ІВАН (ДОКТОР ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК; АКАДЕМІК АПН УКРАЇНИ; ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ)
5       БЕЧКО, П. К.
1       БЕШЕ, Т'ЄРІ (РАДНИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ)\О НЕМ\
1       БЕШТА, О. (ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       БЕЩЕВ, Б.П. (МІНІСТР ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ (1948-1977))\ПРО НЬОГО\
6       БИБИК, Н. М.
2       БИКОВ, В. Ю.
5       БИКОВА , К. І.
1       БИКОВА, В. Г. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРС
1       БИКОВА, О. В. (К. Т. Н.)
1       БИКОВА, ТЕТЯНА
1       БИКОВА, ТЕТЯНА (КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
1       БИЛАН, А. Д.
1       БИЛЫК, В. Г.
10       БИРКУН, Л. В.
1       БИРЮЛЕВ, И. М.
1       БИСТРИЦЬКА, Е. В.
1       БИСТРИЦЬКИЙ , ЄВГЕН (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ, ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. С. СКОВО
1       БИСТРИЦЬКИЙ, Є К.
1       БИСТРИЦЬКИЙ, Є. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ "ВІДРОДЖЕННЯ")
1       БИСТРИЦЬКИЙ, Є. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ)
1       БИСТРИЦЬКИЙ, Є.\О НЕМ\
1       БИСТРОВ, Г. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ; ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСО
1       БИСТРЯКОВ, І. (ПРОФЕСОР, ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
5       БИТКИВСКАЯ, Г. \РЕД.\
1       БИТКИВСКАЯ, Г. В.
1       БИТКИЕВСКАЯ, Г. \РЕД.\
3       БИТЯК, Ю.П. (АКАДЕМІ-СЕКРЕТАР ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ НАУК І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА)\О НЕМ\
1       БИТЯК, ЮРІЙ ПРОКОПОВИЧ\О НЕМ\
1       БИХОВЕЦЬ, Н. М.
2       БИЧЕВСКАЯ, ЖАННА\ИСП.\
1       БИЧКО, І.\О НЕМ\
5       БИЧКОВА, Н. І.
5       БЛЄДНОВ, С. Ф.
1       БЛІЗНЯК, АНАСТАСІЯ (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇН
6       БЛІНОВА, Г. Й.
5       БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, А. С.\СОСТ.\
1       БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК, СВІТЛАНА (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БЛАГОДАРЕНКО, Л. Ю.
1       БЛАЖІВСЬКИМ, Є. (ПРОКУРОР М. КИЄВА)\О НЕМ\
1       БЛАНКО, І. О.
1       БЛАНУЦА, А. В.
1       БЛАНУЦА, А. В. (КАНД. ІСТ. НАУК; СТ. НАУК. СПІВРОБ. ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ)
2       БЛАНУЦА, А. В. (КИЇВ)
1       БЛАНУЦА, А. В. (КИЕВ)
1       БЛЕЙЛОК, ГУБЕРТ МОРСЕ\О НЕМ\
5       БЛИЗНЕЦЬ, В.
1       БЛИЗНЕЦЬ, ВІКТОР (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
1       БЛИННИКОВ, В. И.
5       БЛИСКОВСКАЯ, Ю. Б.\РЕД.\
1       БЛОХ, Ю. М. (В.О. ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА)
1       БЛОХІН, Є. П. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ; ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ДИННІ
1       БЛОХА, А.В. (АСПІРАНТ; ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА")
1       БЛОХИН, Е. П.
1       БЛОХИН, Е. П. (Д-Р ТЕХН. НАУК; ДИИТ)
1       БЛОХИН, Е. П. (ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; ДИИТ)
1       БЛОХИН, Е. П. (ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; ПРОФЕССОР; ДНУЗТ)
1       БОБАЛО, Ю. (РЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"; КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
2       БОБЕШКО, ЛЮБОВ (ГОЛОВНИЙ БІБЛІОГРАФ; ДОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
1       БОБИК, Г. В. (ІНЖЕНЕР; ДОНІЗТ)
1       БОБИК, МАРІЯ
1       БОБИЛЬ, ВОЛОДИМИР (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БОБИРЬ, Д. В.
1       БОБКО, А. М. (К.Е.Н.)
1       БОБОНИЧ, Є. (НАУКОВЕЦЬ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА)\О НЕМ\
1       БОБОТОВ, С. В.
1       БОБРОВ, Є. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БОБРОВ, Є. А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; В. О. ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК")
1       БОБРОВ, Є. А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; В.О. ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК")
1       БОБРОВСКИЙ, В. И.
1       БОБРОВСЬКИЙ, В. І. (ДНУЗТ)
1       БОБУХ, І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ)
1       БОБУХ, І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ)
5       БОБЫЛЕВА, Л. В.\РЕД.\
1       БОБЫРЬ, ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; ДИИТ)
1       БОВА, АНДРІЙ (КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; НАЧАЛЬНИК НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОГО НАУК.-ДОСЛІДНОГО ІН-ТУ)
1       БОВГИРЯ, АНДРІЙ (КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК; НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ)
1       БОВСУНІВСЬКА, ТЕТЯНА
2       БОВСУНОВСКИЙ, ВЛАДИСЛАВ
2       БОВТЬ, О. Б.
1       БОГІНІЧ, О. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК (ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ))
1       БОГАТИР, В. (ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ)\О НЕМ\
10       БОГАТИРЕНКО, М. В.\РЕД.\
1       БОГАТИРЕНКО, О. О.
1       БОГАТИРЬОВ, І. Г. (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; РЕКТОР ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ АКАДЕМІЇ)
1       БОГАТИРЬОВА, РАЇСА (СЕКРЕТАР РНБОУ)
1       БОГАТЫРЕВА, Е. Г.
1       БОГАЧ, С.
1       БОГАЧЕВ, В. И. (ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК; ПРОФЕССОР; ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
1       БОГАЧЕВ, ВАСИЛИЙ (ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
1       БОГАЧОВ, А. (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т
1       БОГАЧОВ, А. (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т.
1       БОГАЧОВ, АНДРІЙ (КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1       БОГАЧУК, ОЛЕКСАНДР\О НЕМ\
6       БОГДАН, Л. \РЕД.\
1       БОГДАН, Л. С.
5       БОГДАН, С. В.
1       БОГДАН, СВІТЛАНА
1       БОГДАН, Т. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
1       БОГДАН, Т. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО ТА БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМ
1       БОГДАНОВ, В. Н.
1       БОГДАНОВ, О.\О НЕМ\
1       БОГДАНОВА, Д. К.
1       БОГДАНОВА, Л. Н.
1       БОГДАНОВА, Н. О. (АСПІРАНТКА ЧЕРНОМОРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ П. МОГИЛИ)
1       БОГДАНОВА, О. В.
1       БОГДАНОВА, С. І.
10       БОГДАНОВИЧ, М. В.
1       БОГДАЧЕВ, В. И. (ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК; ПРОФЕССОР; ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
1       БОГЗА, НАДІЯ (ДИРЕКТОР МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О. ГМИРЬОВА; ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ)
1       БОГЗА, НАДІЯ (ДИРЕКТОР МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О. ГМИРЬОВА; ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ;
1       БОГЗА, НАДІЯ ФЕДОРІВНА (ДИРЕКТОР МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ О. ГМИРЬОВА)\ПРО НЕЇ\
3       БОГЗА, НАДЕЖДА (ДИРЕКТОР НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ГМЫРЕВА; ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ)
1       БОГЗА, НАДЕЖДА (ДИРЕКТОР НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. ГМЫРЕВА)
1       БОГИНЯ, Д. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ)
1       БОГОЛІБ, Т. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ ДВНЗ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬ
1       БОГОЛІБ, Т. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ; ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУ
1       БОГОЛІБ, Т. М. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ ДВНЗ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИ
2       БОГОЛЮБОВ, АНДРЕЙ (1935-1990)
1       БОГОЛЮБОВ, МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (АКАДЕМІК)\О НЕМ\
1       БОГОМАЗ, К. Ю. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ ДНІПРОЗЕРЖИНСЬКОГО ДЕРАЖВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
5       БОГОМАЗ, Л. В. (ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ; ЮЖНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА)
5       БОГОМАЗ, М. С.
1       БОГОРИШВІЛІ, А. (ГРУЗИНСЬКИЙ ФІЛОСОФ)\О НЕМ\
1       БОГОСЛАВ , Л. \РЕД.\
10       БОГОСЛОВ, Л. \РЕД.\
1       БОГОСЛОВСЬКА, І.\О НЕЙ\
1       БОГОСЛОВСЬКА, ЖАННА (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІО
1       БОГУМІЛ, О.Г.\О НЕМ\
1       БОГУМИЛ, А. Г.\О НЕМ\
1       БОГУСЛАВСЬКИЙ, МИХАЙЛО (ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ОСВІТИ (РАО); ЧЛЕН КО
5       БОДДИ, Д.
1       БОДНАР, І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ)
1       БОДРОВ, В. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ Е
1       БОДЮК, А. В. (К.Е.Н.)
1       БОДЯНСЬКИЙ, ОСИП\О НЕМ\
1       БОЖИНОВА , Ф. Я.
16       БОЖИНОВА, Ф. Я.
1       БОЖКО , А. Е.
2       БОЖКО, А. Е.
1       БОЖКО, В. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. С. ЖУКОВ
1       БОЖКО, В. П.
1       БОЖКО, НАТАЛІЯ (ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
3       БОЖКО, НАТАЛИЯ (ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
1       БОЖКО, О. І.
1       БОЖКО, Т. О.
5       БОЖОК, В. М.\РЕД.\
1       БОЗЕРУП, ЭСТЕР (ЭКОНОМИСТ)\О НЕЙ\
1       БОЙКО, ЄВГЕНІЯ (РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ)
1       БОЙКО, І. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ; ПРАВА ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ
1       БОЙКО, І. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ)
1       БОЙКО, А. (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ АПН УКРАЇНИ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
5       БОЙКО, А. М.
5       БОЙКО, А. М.\РЕД.\
1       БОЙКО, А.М. (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК)
1       БОЙКО, АЛЛА (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.Г. КОРОЛЕН
1       БОЙКО, В. І.
10       БОЙКО, В. М.
10       БОЙКО, В. М.\РЕД.\
1       БОЙКО, ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (СУДЬЯ ; 1937-)\О НЕМ\
1       БОЙКО, ВАЛЕНТИНА (ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ; ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
1       БОЙКО, ВАЛЕНТИНА (УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ; ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ)
1       БОЙКО, КАТЕРИНА (АСПІРАНТ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БОЙКО, КАТЕРИНА (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БОЙКО, О. Д.
1       БОЙКО, О. Д. (КИЇВ)
1       БОЙКО, О. П. (ДОЦЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ; КАНД. ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК)
1       БОЙКО, С. В. (АСПІРАНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА")
1       БОЙКО, СВЕТЛАНА
1       БОЙКО, Я. (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ СЛОВ'ЯНСКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БОЙКОВА, МАРИНА (СТУДЕНТКА ТРЕТЬОГО КУРСУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БОЙНІК, А. Б. (ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР УКРДАЗТ)
5       БОЙЦУН, І. Є.
3       БОЙЧЕНКО , Т. Є.
1       БОЙЧЕНКО , Т. Е.
2       БОЙЧЕНКО, С. В.
16       БОЙЧЕНКО, Т. Є.
11       БОЙЧЕНКО, Т. Е.
5       БОЙЧУК, Б.
1       БОЙЧУК, БОГДАН (ПОЕТ; ДРАМАТУРГ)\О НЕМ\
1       БОЙЧУК, И. А.
1       БОККАЧЧО, ДЖОВАННИ\О НЕМ\
5       БОЛЕБРУХА, А. Г.
1       БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ, Я. В. (КАНД. ТЕХН. НАУК)
1       БОЛЛ , Б.
5       БОЛОТІНА, Є. В.
1       БОЛОТІНА, Н. Б. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК)\О НЕЙ\
1       БОЛЬШАКОВ, Ю. Л. (КАНД. ТЕХН. НАУК; ООО "ГЛОРИЯ")
1       БОМ, ДЭВИД\О НЕМ\
1       БОНДАР, ВАЛЕРІЙ (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ)
4       БОНДАР, Л. С.
1       БОНДАР, ЛАРИСА
1       БОНДАР, ЛЮДМИЛА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ)
1       БОНДАР, ЛЮДМИЛА (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ)
5       БОНДАР, М. П.
1       БОНДАР, ОЛЕНА (АСПІРАНТКА ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БОНДАР, Р. В.
1       БОНДАР, С. Е.
1       БОНДАР, С. М. (К.Т.Н.)
1       БОНДАРЄВ, О. М. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАК; ЗАСТУПНИК ЗАВІДУЮЧОГО КАФЕДРОЮ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ДНУЗТ)
1       БОНДАРЄВ, С. В. (К.Т.Н.)
1       БОНДАРЕВ, А. М.
1       БОНДАРЕВ, С. В. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК)
1       БОНДАРЕВСЬКА І. (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК; ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА
1       БОНДАРЕВСЬКА, І.\О НЕЙ\
1       БОНДАРЕНКО , М. (РЕКТОР ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ; ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК;
1       БОНДАРЕНКО , Н. В.
1       БОНДАРЕНКО, Б. И.
1       БОНДАРЕНКО, В. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ГОЛОВА ПІДКОМІСІЇ З ГІРНИЦТВА НМК "Р
1       БОНДАРЕНКО, В. Д. (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; ПГАСА)
1       БОНДАРЕНКО, ВАСИЛЬ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ), ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БОНДАРЕНКО, КАТЕРИНА (УЧЕНИЦЯ ССЗШ № 307 М. КИЄВА)
1       БОНДАРЕНКО, Л. (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ХЕРСОН)
1       БОНДАРЕНКО, Л. М.
6       БОНДАРЕНКО, Л. М. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК; ДНУЗТ)
6       БОНДАРЕНКО, Л. Н.
4       БОНДАРЕНКО, Л. Н. (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; ДНУЖТ)
1       БОНДАРЕНКО, Л. Ю. (МАГИСТРАНТКА КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
1       БОНДАРЕНКО, ЛІДІЯ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ХЕРСОН)
1       БОНДАРЕНКО, ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК; ДИИТ)
2       БОНДАРЕНКО, М. (РЕКТОР ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ; ЧЛЕН-
1       БОНДАРЕНКО, М. С.
10       БОНДАРЕНКО, Н. В.
1       БОНДАРЕНКО, НЕЛЛІ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ)
1       БОНДАРЕНКО, НЕЛЛІ (КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧКИ НАПН УКРАЇНИ)
5       БОНДАРЕНКО, О. П.\РЕД.\
1       БОНДАРЕНКО, ОЛЕНА (АСПІРАНТ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ СЛОВ'ЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БОНДАРЕНКО, Р. І.
1       БОНДАРЕНКО, С. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ)
10       БОНДАРЕНКО, Т. Л.\РЕД.\
1       БОНДАРЕНКО, Ю. Г. (ЛІКАР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСАНЕПІДЕМСТАНЦІЇ; КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ЧДГУ; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ МАНЕБ)
1       БОНДАРЕНКО, ЮРІЙ
1       БОНДАРУК, Т. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БОНДАРУК, Т. Г.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БОНДАРЧУК , АЛИНА (КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
1       БОНДАРЧУК, К. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІ
5       БОНДАРЧУК, К. С.
1       БОНДАРЧУК, М. Ю. (АСПІРАНТ; НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ)
1       БОНДАРЧУК, О. Б.
1       БОНДАРЧУК, П. М.
1       БОНДУР, Т. О.
4       БОРАТЫНСКАЯ, Е. \ПЕР.\
3       БОРДЮГОВА, Г. (НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ)
1       БОРЕЙКО, І. П. (ВИКЛАДАЧ; УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БОРЕЙКО, В. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БОРЕЦКИЙ, ИВАН МАТВЕЕВИЧ\О НЕМ\
1       БОРЕЦЬКИЙ, ІВАН МАТВІЙОВИЧ\О НЕМ\
1       БОРЗИЛОВ, І.
8       БОРИСЕВСКИЙ, П. Е.
1       БОРИСЕНКО , А. А.
1       БОРИСЕНКО, Є. О. (ДОЦЕНТ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ)
1       БОРИСЕНКО, А. А.
5       БОРИСЕНКО, В. К.
1       БОРИСОВА, І. (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ; КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК)
1       БОРИСОВА, В. (ДОЦЕНТ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА №1 (НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО))
1       БОРИСОВА, В. (ДОЦЕНТ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА; НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО)
5       БОРИСОВА, З. О.
1       БОРИСОВА, З.\ПРО НЕЇ\
1       БОРИСОВА, И. В.
1       БОРИСОВА, ЛЮБОВ (СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ)
10       БОРИСОВА, Н. В.\УПОРЯДНИК\
1       БОРИСОВА, О. (КАНДИДАТ ФЫЛОЛОГІЧНИХ НАУК)
1       БОРИСОВА, ЮЛІЯ (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БОРИСЮК, К. М. (НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПОЗИЦІЯМИ КАЗНАЧЕЙСТВА ФІНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ВАТ "ВТБ БАНК")
1       БОРИШЕВСЬКИЙ, МИРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАПН УКРАЇНИ; ДОКТОР ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       БОРОВІК, ОЛЬГА (ЗДОБУВАЧ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ)
1       БОРОВИЙ, САУЛ ЯКОВИЧ (1903-1989)\О НЕМ\
1       БОРОВИК, МИКОЛА (КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БОРОВИКОВСКИЙ, ЛЕВ ИВАНОВИЧ\О НЕМ\
1       БОРОВИКОВСЬКИЙ, ЛЕВКО\О НЕМ\
1       БОРОВОЙ, САУЛ ЯКОВЛЕВИЧ (1903-1989)\О НЕМ\
1       БОРОВСЬКИЙ, ОЛЕКСІЙ (КАНДИДАТ СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БОРОДІН Є.І., ІВАНЕНКО В.В., НЕДОСЄКІНА Т.В.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
5       БОРОДІН, Є. І.
1       БОРОДІН, Є. І. (ДОЦЕНТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)
1       БОРОДІН, Є. І. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК)
1       БОРОДІН, ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК)\О НЕМ\
1       БОРОДІН, ВАСИЛЬ
1       БОРОДІНА, О. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
2       БОРОДІНА, О. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ)
2       БОРОДІНА, О. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ)
1       БОРОДАВКО, ДМИТРО (АД'ЮНКТ КАФЕДРИ КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)
1       БОРОДАЙ Р. В. (АСПІРАНТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ)
2       БОРОДАЙ, ІРИНА
1       БОРОДАЙ, Р.
1       БОРОДАЙ, Р. (АСПІРАНТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ)
1       БОРОДИН, ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ\О НЕМ\
2       БОРОДИЧ, П. Ю. (УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, М. ХАРЬКІВ)
1       БОРОДКІН, О.\ПРО НЬОГО\
1       БОРОДЮК, В. М. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ)\О НЕМ\
1       БОРОНЕНКО, ВЕРА (КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДАУГАВПИЛЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЛАТВИЯ)
3       БОРОНЬ, ОЛЕКСАНДР
1       БОРТНІКОВА, АЛЛА
1       БОРТНИК, В. А. (АСПІРАНТ; УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БОРТНИК, В.А. (АСПІРАНТ; УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БОРТНЯК, ДЕНИС (АД'ЮНКТ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)
1       БОРХЕРС, Д. (ПРОФЕСОР ФІЛОСОФІЇ; ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ БРЕМЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БОРЩ, А. Г. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ)
5       БОРЩЕВСЬКА, Л. В.
1       БОРЩЕВСЬКИЙ, С. В.
6       БОРЯЕВ, А. П.
2       БОРЯЕВ, В. Е.
1       БОТВИННИКОВ, А. Д.
1       БОЧАРОВ, В. В.
2       БОЧАРОВ, ИВАН
5       БОЧЕЛЮК, В. Й.
2       БОЧКАРЕВ, А. Г.
1       БОЧКОВСЬКИЙ, ОЛЬГЕРД ІПОЛИТ\О НЕМ\
1       БОШИЦЬКИЙ, Ю. (ПРОФЕСОР; РЕКТОР КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ)\О НЕМ\
5       БОЯРОВА, Л. Г.
1       БРІК, ТИМОФІЙ (СОЦІОЛОГ ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)
1       БРІК, ТИМОФІЙ (СОЦІОЛОГ ВІДДІЛУ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)
5       БРАДИС, В. М.
1       БРАДУЛ, ОЛЕКСАНДР (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДОКТОРАНТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БРАЗОВСКАЯ, Я.Е.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
2       БРАЙКО, ОЛЕКСАНДР
1       БРАТАН, МИКОЛА (ПИСЬМЕННИК)\О НЕМ\
5       БРАТАНІЧ, Б. В.
5       БРАТАНІЧ, БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
1       БРЕГЕДА, О. (УЧЕНИЙ-НАУКОВЕЦЬ)\ПРО НЬОГО\
1       БРЕГЕДА, О. А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ
1       БРЕЖНЄВА, Т. В. (ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК РЕГІОНАЛЬНОГО ФІЛІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНCТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
1       БРЕЗІЦЬКА, О. (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БРЕЗИЦЬКА, О. (АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
1       БРЕЗНИЦКАЯ, Г. В.\РЕД.\
11       БРЕЗНИЦЬКА, Г. В.\РЕД.\
5       БРЕЙГЕР, Л. М.\СОСТ.\
1       БРЕХУНЕНКО, В. А. (КИЇВ)
10       БРЖЕВСКАЯ, Ю. В.\РЕД.\
5       БРИГІДИР, Г. З
1       БРИНЦЕВ, В. (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ)
1       БРИЧ, В. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БРОВАРЕЦЬ, О. О.
1       БРОВАРЕЦЬ, О. О. (АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ)
1       БРОВЧЕНКО, А. В.
1       БРОВЧЕНКО, ВОЛОДИМИР
1       БРОДЕЛЬ, ФЕРНАН\О НЕМ\
1       БРОДСКИЙ, ЛАЗАРЬ\О НЕМ\
1       БРОДСЬКА, І. І.
5       БРОКГАУЗ, Ф. А.
1       БРОМАРК, Р.\ПРО НЬОГО\
2       БРОНЕВИЦЬКИЙ, А. П.
2       БРУЙ, ОКСАНА (НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ")
1       БРУК, М. \РЕД.\
1       БРУКС, ДЖЕРАЛЬДИН\О НЕМ\
1       БРУС, С. І. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ДУ "ІНСТИТУТ Е
1       БРУСЕНЦОВ, В. Г. (КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК)
1       БРУСЕНЦОВ, О. В. (ИНЖЕНЕР; УКРДАЗТ)
1       БРУЦКУС, Б.\О НЕМ\
5       БРУЩЕНКО, І. В.
6       БРЭДЛИ, Э.
2       БРЭМ, А. Э.
2       БРЮСОВ, В.
1       БРЮХОВЕЦКИЙ, ИВАН МАРТЫНОВИЧ\О НЕМ\
1       БРЮХОВЕЦЬКИЙ, ІВАН МАРТИНОВИЧ\О НЕМ\
2       БРЮХОВЕЦЬКИЙ, В'ЯЧЕСЛАВ
1       БУБЕНКО, П. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
1       БУБЛЕЙНИК, Л. В.
1       БУБНЕР, Р. (НІМЕЦЬКИЙ ФІЛОСОФ)
1       БУБНЕР, Р. (СУЧАСНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ФІЛОСОФ ; 1941-2007 РР.)\О НЕМ\
1       БУБНОВ, В. М. (Д-Р ТЕХН. НАУК)
1       БУВРЕС, ЖАК
1       БУГА, ГАННА (АСПІРАНТКА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ)
1       БУГА, ГАННА (АСПІРАНТКА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ)
1       БУГАЄНКО, В.
1       БУГАЙКО, Д.
5       БУГАЙОВА, Є. В.
1       БУГГЕ, ЕЛЕНА (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР МДЕМ)
1       БУГГЕ, ОЛЕНА (УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР МДЕМ)
1       БУГРІЙ, О. (ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕР
1       БУГРІЙ, ОЛЕНА (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ КРИВОРІЗ
1       БУГРІЙ, ОЛЕНА (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ)
5       БУДА, В. А.
1       БУДЗЯК, В. М. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ)
1       БУДЗЯК, О. С. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ)
3       БУДКІН, В. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
10       БУДНА, Н. О.
55       БУДНИЙ, Б. Є.\РЕД.\
1       БУДНИЧЕНКО, Ю.
1       БУДЬКО, Т. В. (ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР УКРДАЗТ)
5       БУЗАЕВА, Е. \РЕД.\
5       БУЗАЕВА, Е. В.\РЕД.\
1       БУЗЕЙЧУК, ВОЛОДИМИР
1       БУЗИЛО, В.
5       БУЗИНА, О. В.\РЕД.\
2       БУЗОВСЬКИЙ, Є. А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР ННІ ПО НУБІП УКРАЇНИ)
2       БУЗОВСЬКИЙ, Є. А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; НУБІП УКРАЇНИ)
1       БУЙ, Т.
1       БУКОВИНСЬКИЙ, С. А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ)
1       БУКЧИН, М.\О НЕМ\
2       БУЛАВІН, Л. А.
1       БУЛАВІН, Л. А. (ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ)
1       БУЛАВА, В. П. (ПІЛОТ-ІНСТРУКТОР І КЛАСУ; ДЕРЖАВНА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ)
5       БУЛАЕВА, В. Н.\РЕД.\
1       БУЛАНА, О.
1       БУЛАХОВСКИЙ, Л. А.
4       БУЛАХОВСКИЙ, ЛЕОНИД АРСЕНИЕВИЧ (1888-1961)\О НЕМ\
1       БУЛАХОВСЬКА, Ю. Л.
1       БУЛАХОВСЬКА, ЮЛІЯ
6       БУЛАХОВСЬКИЙ, ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ (1888-1961)\О НЕМ\
1       БУЛГАКОВ, М.А.\О НЕМ\
1       БУЛГАКОВ, С. М. (ЕКОНОМІСТ)\О НЕМ\
5       БУЛГАКОВА, С. А.
2       БУЛЕЕВ, И. П.\РЕЦЕНЗ.ДОК.\
1       БУЛИГА, Р.\ПРО НЬОГО\
1       БУЛОВИЧ, Т. (УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)
5       БУЛЬВІНСЬКИЙ, А. Г.
1       БУЛЬНУА, ОЛІВ'Є (ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК)
1       БУНГЕ, М. Х. (ЕКОНОМІСТ)\О НЕМ\
1       БУНГЕ, НИКОЛАЙ ХРИСТИАНОВИЧ (1776-1857)\О НЕМ\
1       БУНГЕ, ХРИСТИЯН\О НЕМ\
1       БУНЧУК, БОРИС
5       БУНЯК, І. \РЕД.\
5       БУНЯК, І. Є.\РЕД.\
1       БУНЯТЯН, К. П.
5       БУРАВЛЬОВ, Є. П.
1       БУРАВЧЕНКОВ, АНАТОЛІЙ (ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР ІНСТИТУТУ ТУРИЗМУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ)
5       БУРАК, В. Я.
1       БУРАКОВ, Ю. В.
11       БУРДА, М. І.
5       БУРДА, М. И.
5       БУРДЕЙНА, А. В.
1       БУРДЕЙНЫЙ, Д. Н.
5       БУРДО, Н. Б.
1       БУРДУН, ОЛЕНА (АСПІРАНТКА КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
1       БУРДЯНСКИЙ, И. М.
1       БУРИМ, В.В. (ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБІЛОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. Є. ЖУКОВСЬК
2       БУРИНСЬКА , Н. М.
13       БУРИНСЬКА, Н. М.
1       БУРИНСЬКА, Н.М. (УЧЕНИЙ-МЕТОДИСТ)\О НЕЙ\
2       БУРКИНСЬКИЙ, Б. (АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ)
1       БУРКИНСЬКИЙ, БОРИС (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ)
1       БУРКИНСЬКИЙ, БОРИС (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РИНКУ І ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ; АКАДЕМІК
1       БУРКОВСЬКА, А. В. (К.Е.Н.)
1       БУРКОВСЬКИЙ, І. Д. (К.Т.Н.)
5       БУРКУТ, П. М.\РЕД.\
1       БУРЛАЙ, Т. (ДОЦЕНТ; КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
5       БУРЛАКА, Г. \РЕД.\
2       БУРЛАКОВА, ІРИНА
1       БУРЛАЧКОВ, В. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ЦЕНТРУ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ЕКО
2       БУРЛАЧУК, ВІКТОР (ДОКТОР СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ)
1       БУРЛАЧУК, ВІКТОР (ДОКТОР СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК; ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЇ ІНСТИТУТ
1       БУРЛЯНДА, А. Ф.
1       БУРМАКА, М. О. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ЧЛЕН ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ)
1       БУРОВ, В. С. (ДОЦЕНТ; КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ ИМ. АДМИРАЛА С. С. УШАКОВА, УКРАИНА)
1       БУРОВА, Г. В. (АСИСТЕНТКА КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЖИТОМИРСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ)
1       БУРТНЫЙ, П. А.
1       БУРЧАК, О. В.
1       БУРЧАК, ФЕДІР ГЛІБОВИЧ (3 КВІТНЯ 1924 - 22 ЛЮТОГО 2001 РР.)\О НЕМ\
1       БУРЧИК, ИРИНА
1       БУРЫМ, ВИОЛЕТА (ЗАВ. СЕКТОРОМ; НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н. Е. ЖУКОВСКОГО "ХАИ")
1       БУРЯК, В.
1       БУРЯК, В. (РЕКТОР КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       БУРЯК, В. (РЕКТОР КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХН
1       БУРЯК, ВОЛОДИМИР (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)
1       БУРЯК, ВОЛОДИМИР (ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; РЕКТОР КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСІТЕТУ)
2       БУРЯК, Л. І. (КАНД. ІСТ. НАУК; ДОКТОРАНТКА КАФ. АРХІВОЗНАВСТВА ТА СПЕЦ. ГАЛУЗЕЙ ІСТ. НАУКИ КНУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА)
5       БУРЯК, Л. Д.
1       БУРЯКОВСЬКИЙ, В. (КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
5       БУРЯКОВСЬКИЙ, В. В.
1       БУРЯЧЕНКО, А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДОКТОРАНТ ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА")
1       БУРЯЧЕНКО, А. (КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВА
10       БУРЯЧОК, А. А.\РЕД.\
1       БУС, ОЛЕГ (ЕКОНОМІСТ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
20       БУСЕЛА, В. Т.\РЕД.\
5       БУСЕНКО, О.
1       БУТАКОВА, Л. В.\РЕД.\
5       БУТЕНКО, Н. Ю.
2       БУТИНЕЦЬ, Ф.\ПРО НЬОГО\
1       БУТИНЦЯ, Ф. Ф.
1       БУТКЕВИЧ, В. (ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР)
1       БУТКЕВИЧ, ОЛЬГА (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН КРИМСЬКОГО ЮРИ
1       БУТКЕВИЧ, ОЛЬГА (КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК; ДОЦЕНТ; ЗДОБУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН КРИМСЬКОГО ЮРИД
1       БУТКО, М. (ПРОФЕСОР; ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК)
2       БУТКО, М. П. (ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК; ПРОФЕСОР; ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
1       БУТМАРЧУК, Т. А.
1       БУТУК, ОЛЕКСАНДР (ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА МАРКЕТИНГУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ; КАНДИДАТ ЕКОНО
1       БУТУРЛИМ, ТЕТЯНА (АСПІРАНТ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. МИКОЛИ ГОГОЛЯ; ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКО
1       БУТЬКО, Т.В.\ПРО НЬОГО\
1       БУХАНЕВИЧ, А. Д. (ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ З СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ ЛЬВІВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АКІБ "УКРСИББАН
1       БУХАРІН, М.\О НЕМ\
5       БУЧАЦЬКА, Т. Г.\РЕД.\
1       БУЧКО, Д.
1       БУШ, ДЖ.В. (ПРЕЗИДЕНТ США)\О НЕМ\
1