Вид документа: Журнал
Шифр издания:
Заглавие: Закон України Про внесеня змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" щодо суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень.,23.02.06 №3490-4
Место публикации: ВВРУ. - 2006. - №32
Предметные рубрики: Закон Украины "О борьбе с коррупцией"
Географич. рубрики: Украина