Матяш, І.
    Брестський мир [Текст] / І. Матяш // Зовнішні справи. - 2008. - №7. - С. 52-55
ГРНТИ

Рубрики: Брестский мир, 1918
   Россия -- 8860