Нагорнюк, О.
    Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури [Текст] / О. Нагорнюк // Безпека життєдіяльності. - 2008. - №5-6. - С. 30-31
ГРНТИ

Рубрики: Экологические общественные организации Украины
   Украина -- 8585