Сучасний стан територій та об'єктів природно- заповідного фонду України на початку 2008 року [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2008. - №5-6. - С. 6-12
ГРНТИ

Рубрики: Экология Украины
   Украина -- 8581