Приходько, Х.
    Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу [Текст] / Х. Приходько // Право України. - 2008. - №6. - С. 29-34
ГРНТИ

Рубрики: Конституційне право України
   Украина -- 8538