Музиченко, В.
    Про умови оплати праці прцівників культури [Текст] / В. Музиченко // Праця і зарплата. - 2008. - №24. - С. 11
ГРНТИ

Рубрики: Оплата труда: работников культуры
   Украина -- 8483