Клецько, А.
    Про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом [Текст] / А. Клецько // Праця і зарплата. - 2008. - №24. - С. 17
ГРНТИ

Рубрики: Обеспечение инвалидов спецавтотранспортом
   Украина -- 8481