Щодо присвоєння звання "Мати- героїня" [Текст] // Праця і зарплата. - 2008. - №23. - С. 18
ГРНТИ

Рубрики: Мать- героиня: статус и льготы
   Украина -- 8412