Сарана, О.
    Вплив глобалізації світової економіки на економічну роль національної держави [Текст] / О. Сарана // Економіка.Фінанси.Право. - 2008. - №5. - С. 3-6
ГРНТИ

Рубрики: Глобализация Украины
   Украина -- 8357