Івченко, В.
    Під знаком Нобеля [Текст] / В. Івченко // Зовнішні справи. - 2008. - №6. - С. 54-55
ГРНТИ

Рубрики: Нобелевские лауреаты
    -- 8318