Семерня, В.
    Образ любові в новелі "Три зозулі з поклоном" [Текст] / В. Семерня // Українська мова та література. - 2008. - №20. - С. 26-27
ГРНТИ

Рубрики: Тютюнник Григор--"Три зозулі з поклоном"
   Украина -- 8141