Кожоляко, Г.
    Магічність буковинської маланки: традиції та сучасність [Текст] / Г. Кожоляко // Народна творчість та етнографія. - 2008. - №1. - С. 98-106
ГРНТИ

Рубрики: Маланка
   Украина -- 8133