Гурдуз, А.
    Дослідження творчості Кнута Гамсуна [Текст] / А. Гурдуз // Всесвітня література та культура. - 2008. - №5. - С. 38-40
ГРНТИ

Рубрики: Гамсун Кнут--Зарубежная литература --"Пан"
    -- 8029