Рахманова, В.
    Запалімо свічу пам'яті: сценарій [Текст] / В. Рахманова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - №5. - С. 22-24
ГРНТИ

Рубрики: Сценарии: голодомор
   Украина -- 8026