66.2(4УКР)
У45


   
    Україна на зламі тисячоліть: Історичний екскурс, проблеми,тенденції та перспективи [Текст]. - К. : МАУП, 2000. - 384 с. : іл. - 020.30 грн.
ББК 66.2(4УКР)


Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободных экз. нет