Закон України Про Кабінет Міністрів України, 16.05.08 №279-VI [Текст] // Голос Украины. - 2008. - 21 трав. (№95) . - С. 12-17 ; Урядовий кур'єр. - 2008. - 21 трав. (№91) . - С. 9-15
ГРНТИ

Рубрики: Закон Украины "О Кабинете Министров"
   Украина -- 7967