Трейгер, М.
    Зовнішня торгівля Донецької області - 2007 [Текст] / М. Трейгер // Меркурий. - 2008. - №4. - С. 24-26
ГРНТИ

Рубрики: Внешняя торговля Донецкой области
   Донбасс -- 7909