Федулова, Л.
    Інституційно- фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / Л. Федулова // Фінанси України. - 2007. - №12. - С. 3-16
ГРНТИ

Рубрики: Инновации--Украина
   Украина