Заяць, Н.
    Інститут імперативного мандату в контексті пропорційної виборчої системи [Текст] / Н. Заяць // Право України. - 2008. - №4. - С. 21-30
ГРНТИ

Рубрики: Императивный мандат
   Украина -- 7856