Кафарський, В.
    Політичні партії і конституційне будівництво в Україні [Текст] / В. Кафарський // Право України. - 2008. - №4. - С. 13-20
ГРНТИ

Рубрики: Партии и движения в Украине
   Украина -- 7854