Ціко, І.
    Генрік Ібсен "Ляльковий дім" [Текст] / І. Ціко // Всесвітня література. - 2008. - №4. - С. 45-48
ГРНТИ

Рубрики: Ибсен Генрик--"Кукольный дом"
   Норвегия -- 7816