Остаповець, Т.
    Тих днів не змовкне слава...: сценарій [Текст] / Т. Остаповець // Позакласний час. - 2008. - №4. - С. 25-28
ГРНТИ

Рубрики: Сценарии: ВОВ
   Украина -- 7751