Половякова, Л.
    Мати- символ добра на землі: сценарій [Текст] / Л. Половякова // Шкільна бібліотека. - 2008. - №4. - С. 94-98
ГРНТИ

Рубрики: Сценарии: День матери
   Украина -- 7700